Sunteți pe pagina 1din 4

Subiectul I

Numai marea, numai mama

Numai marea, numai mama

Numai valul între ele,

Numai urmele de teamă

Valului voind să spele.

Marea albă, mama albă,

Naptea albă de lăstuni

Parcă-au risipit o salbă

Imposibil s-o aduni!

Numai marea, numai mama,

Numai valul le desparte

Și tăcerea le destramă

Peste viață după moarte.

Marea crește, mama scade

Într-o stea pe oceane,

Petrecând pe sub arcade

Caravane, caravane

(Ion Hadârcă)

Arcade – element arhitectural format din mai multe arce și din elemente care susțin coloane, stâlpi,
ziduri.

Caravane – grup de oameni sau de animale de povară care transportă mărfuri, bagaje.

Lăstuni – pasăre asemănătoare cu rândunica.

1. Propune câte un sinonim contextual pentru cuvintele: 3p.

Au risipit

Destramă

Petrecând

2. Extrage din text patru lexeme din câmpul conceptual mare. 4p.
3. Interpretează, sugestia contextuală a paralelismului sintactic (Paralelismul sintactic apare atunci
când scriitorul alătură și confruntă două aspecte din realitate și exprimă constatările sale în legătură cu
ele prin construcții sintactice identice sau aproape identice. ) în acest text poetic (rescrie secvența) 6p.

Secvența

4. Analizează semnificația motivului literar al Marii treceri în poezia data, în raport cu


același motiv literar dintr-un alt text (numește textul și autorul, citează din textul
ales).5p.
5. Meditează asupra stării de spirit a eului liric, în raport cu versul subliniat. 4p.

6. Comentează, în două enunțuri, valoarea expresivă a unei imagini auditive în această


poezie. 4p.

7. Argumentează , prin două idei, apartenența acestui text la un gen literar corespunzător.
4p.
8. Comentează, într-un eseu de 10-12 rânduri, mesajul global al textului , în raport cu
afimația lui Grigore Vieru: Mama este începutul tuturor începuturilor.
În eseul tău urmează: 10p.

 Să formulezi mesajul global al poeziei, susținându-l cu două repere textuale ( stări


ale eului liric/figuri de stil/motive literare);

 Să relaționezi mesajul cu citatul;

 Să dezvolți ideea din citat.