Sunteți pe pagina 1din 3

Proces Verbal încheiat azi, xx.xx.

2020,
cu ocazia dării de seamă pe anul 2019

Secretariatul şedinţei este ţinut de xxxxx yyyyyyy şi wwwwww zzzzzzzz


Adunarea este statutară cu xx membri prezenţi din xxx activi / sau / adunarea este statutară fiind
anunțată în prealabil cu cel puțin x zile, conform statutului și se va ține cu cei prezenți, în număr de xx

Ordinea de zi
1. depart administrativ- prezintă secretar xxxx 6. metode de implicare financiară 2020- presbiter
2. depart administrativ- prezintă admin. xxxx xxxxxxxx
3. proiecte pt 2019- xxxxxx 7. depart spiritual şi activităţi sociale- pastor
4. costuri legate de proiecte 2019- xxxxxxxx 8. tineret/adolescenţi- lider xxxxxxxxx
5. departament financiar- casier xxxxxxx 9. învăţământ/bibliotecă- xxxxxx
10. diverse, interpelări

Prezentări
1. situaţia administrativă, prezentata de secretar xxxxx
- Total membrii- xxx, din care
- xx plecaţi din ţară, rezultă
- xxx activi

- Situaţia membrilor activi


- x botezaţi
- x veniţi cu transfer
- x decese

- În 2019 a avut loc o binecuvântare de copil (xxxxx)

Pentru ca evidenţele să fie mult mai clare, se solicită bisericii


- Întocmire cerere pentru acte de cult, care intră în evidenţele bisericii
- Întocmirea fişelor de evidenţă

2. Admin xxxxxxxx- prezintă lucrările realizate în anul 2019


- achiziţionare xxxxx şi xxxxxxx
- confecţionare mobilier pentru xxxxx
- schimbare uşi la parter
- montare xxxxxxxxxxxxxx
- robineţi de reglare temperatură pe calorifere
- aspiratoare (2 bucăţi)
- Inventarul s-a îmbogăţit cu: 15 instrumente fanfară, 1 videoproiector şi 1 plasmă

- se prezintă o situaţie comparativă a economiei realizate la consumurile de gaz ca urmare a


montării uşilor şi robineţilor de circuit (se observă o economie de cca xxx mc gaz)
- s-a înfiinţat pichetul PSI, responsabil xxxxx
- s-au primit instrumente de fanfară, din care 15 sunt funcţionale
3. proiecte administrative 2020- xxxxxxx
- ……………….
……………….
……………….

4. costuri legate de proiectele pe 2020


1
- -…
- ….
- ….
Total cheltuieli estimate …. Euro

5. Situaţia financiară- xxxxxxxx


Se prezintă situaţia valutei şi a leilor în anul 2019
Situaţia va fi anexată la prezentul de casierul bisericii
Cotizaţia anuală pentru Filială va fi în anul 2020 de xx lei
Con bancar xxxxxxxxxx

6. metode de implicare financiară 2020 - xxxxxx


- motivare pentru implicare financiară
- modalităţile propuse:
a) zeciuiala
b) donaţii liber consimţite
c) donaţii lunare hotărâte de biserică (xx lei şi colecta)
d) cotizaţie anuală pentru membrii majori (pt filială)
e) dărnicie benevolă pt săraci şi misiune
- s-a redactat şi un angajament de implicare financiară, care se distribuie fiecărui participant la
adunare
- se prezintă conţinutul angajamentului şi se explică felul în care trebuie completat
- motivul: pentru realizarea de lucrari și organizarea de evenimente precum și pentru plata
utilităților și întreținerea casei de rugăciune, este nevoie să știm sumele și ritmul de intrare a
banilor, astfel încât să se construiască bugetul

7. depart spiritual şi activităţi sociale- xxxxxxx


Obiectivele pt 2020
- ...
- ....
- ....

Proiecte 2020
- .....
- .....
- .....

8. tineret/adolescenţi- xxxxx
- ……
- ……

9. învăţământ/bibliotecă- xxx
- anexa la procesul verbal

10. diverse, interpelări

Înscrieri la cuvânt
- xxxxx - xxxxxx
2
- xxxxxx - xxxxxx

- xxxxxxx
- Am 2 propuneri:
a) ……………………………..
b) ……………………………
Pastorul: ambele propuneri ……………………………………………..

- xxxxxxxxxxxxxx
- ………………………………………………….
Pastorul: cere bisericii să exprime prin vot acest lucru.
Biserica este în unanimitate de accord.

- xxxxxxxxxxx
- …………………………………………

Anexe:
- raportul financiar al xxxxxxxxxxx
- raportul xxxxxxxxxxxxxxxxx
- prezentările xxxxxxxxxxxx

Întocmit de secretariatul de zi,


_____________ _______________
Dan Rxxxxxx Alexandru Ixxxxxx