Sunteți pe pagina 1din 17

Eneagram

Prezentarea Eneagramei

M ai mult decât o tipologie a personalităților, Eneagrama este de fapt, o hartă


profundă a conștienței umane care luminează cele nouă arhitecturi diferite ale
personalităţii umane. Eneagrama este sistemul cel mai puternic şi practic disponibil
pentru creșterea inteligenței emoționale, cu perspective ce pot fi folosite pentru
dezvoltarea personală şi profesională. Pe lângă faptul că Eneagrama este foarte
precisă în a descrie modul în care o persoana din fiecare tipologie gândeşte, simte şi se
comportă, ea oferă şi explicaţia tendinţelelor ascunse şi a motivaţiilor pentru aceste
tipare comportamentale. De asemenea, ea oferă activităţi și practici precise de
dezvoltare adaptate nevoilor specifice celor nouă tipuri în parte. Ca atare, Eneagrama
este ideală pentru manageri, mentori şi coachi, care doresc să facă un impact profund
şi de durată asupra celor cu care lucrează.

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ

I nteligența emoțională este o combinaţie


de doi factori: inteligenţa intra-personală,
care este capacitatea individului de a se
înţelege pe sine, de a se accepta şi de a
se controla pe sine însăşi, cât și
inteligența inter-personală, aceasta fiind
capacitatea unei persoane de a relaționa
și de a lucra eficient cu o mare varietate
de oameni. Inteligența emoțională (EQ),
devine rapid cel mai bun predictor al
succesului în fiecare ocupaţie şi industrie
din întreaga lume, depășind IQ-ul şi
experienţa la locul de muncă. Motivul
pentru care IQ-ul traditional nu este un
criteriu predictor eficient al succesului este
dublu: în cele mai multe ocupaţii, un
anumit nivel minim de IQ este necesar,
dar un IQ mai mare decât acesta are doar
o influență minimă asupra succesului
profesional. În plus, există multe persoane
care au un IQ ridicat, dar care nu dispun de abilităţile sociale şi de capacitatea de a se
adapta la circumstanţele în care se află, lucruri care sunt foarte necesare în fiecare
ocupaţie.

Experienţă la locul de muncă e importantă, dar numai până la un anumit grad. La fel,
cele mai multe ocupaţii necesită un anumit nivel de experienţă – de multe ori
determinată de numărul de ani în profesie – ca să fii competent sau specialist în acel
domeniu, dar după ce acest minim este îndeplinit, există o legătură mică între anii de
muncă şi succesul profesional. De exemplu, programatorii au nevoie de un minim de
trei ani de experienţă în timp ce chirurgii ar putea avea nevoie de şase ani, dar după
această perioadă de timp, eficacitatea şi succesul profesional nu poate fi măsurată prin
ani de muncă. Ceea ce contează mai mult este ce a învățat cineva din experiența pe
care el sau ea a avut-o. Unele persoane au treizeci şi cinci de ani de experienţă de
lucru, dar fac aceleași lucruri zi după zi. Alţii, în aceeaşi profesie, cu cinci ani de
experienţă, reflectează în mod continuu asupra muncii lor şi învaţă din succesele şi
greşelile lor. Aceștia din urmă au de obicei un grad mult mai ridicat de EQ.

Unii cred că EQ-ul nu poate fi învăţat sau îmbunătățit, fie îl avem sau nu. Cu toate
acestea, sistemul Eneagramei poate ajuta oamenii să-și dezvolte EQ-ul, prin iluminarea
modelele noastre de gândire, simţire şi comportament, ajutându-ne să devenim mai
conştienţi şi mai responsabili de reacţiile noastre proprii.  Sistemul Eneagramei ne arată
modul în care eneatipurile diferite de al nostru sunt la fel de valabile ca și al nostru. Cel
mai important, Eneagrama este un sistem de dezvoltare umană care ne oferă activităţi
specifice de dezvoltare ce funcţionează cel mai potrivit pentru eneatipul nostru, activități
ce ne permit îmbunătățirea EQ-ului şi dezvoltarea unor competenţe specifice în
domeniul relațiilor interumane.

 
APLICAȚII

D eoarece Eneagrama este trans-culturală şi foarte precisă, cu multe aplicaţii


practice în sfera organizațională, ea este folosită în prezent de organizaţii din întreaga
lume pentru a sprijini angajaţii şi liderii în următoarele domenii: comunicare, conflicte,
feedback, lucrul în echipe, leadership, strategie şi luare de decizii , stăpânire de sine,
coaching şi altele. Fundamental, Eneagrama ajută persoanele să dezvolte o mai mare
conştienţă și acceptare de sine şi să-şi asume responsabilitatea personală pentru
comportamentul lor, schimbând  atitudinea lor uzuală de a-i considera pe alţii
responsabili pentru situaţia sau problemele şi dificultăţile lor, într-o atitudine de asumare
a propriei responsabilităţi pentru consecinţele acţiunilor lor. Acest lucru permite
angajaţilor de la toate nivelele unei organizații, să devină mai degrabă actori implicați în
mediul lor, decât receptori pasivi. Mai mult, Eneagrama oferă căi specifice de dezvoltare
şi activităţi adaptate pentru fiecare tip de Eneagramă, astfel că timpul atribuit dezvoltării
este mult mai eficient folosit, iar rezultatele sunt clare şi de lungă durată.

Eneagrama nu oferă o soluţie motivațională la repezeală, ci este mai degrabă o


modalitate puternică de ai ajuta pe oamenii să înveţe, să se dezvolte şi să aducă o
contibuţie majoră în viaţa lor personală şi profesională. Chiar mai important, Eneagrama
este o abordare care permite utilizatorilor ei să facă o mare parte din munca de
dezvoltare pe cont propriu. Acest lucru îi susține să facă progrese mai mari, cu un ritm
mai rapid, deoarece conversaţiile de coaching sunt mai concentrate şi mai profunde, iar
activităţile de dezvoltare sunt adaptate nevoilor lor specifice. Un coach care se folosește
de Eneagramă în activitatea sa de coaching, primește satisfacţii din efortul muncii sale,
deoarece el ştie că aduce o contribuţie mare în viaţa altora. În plus, organizaţiile
beneficiază la rândul lor, datorită faptului că oamenii bine antrenaţi prin coaching aduc o
contribuţie mai mare organizaţiilor, sunt mult mai productivi, se integrează mai bine cu
ceilalţi, îşi asumă responsabilitate pentru comportamentul şi procesul lor de dezvoltare,
este mai uşor să lucrezi cu ei şi pot să devină lideri mai buni.

ORIGINI

C uvântul Eneagramă, provine din cuvintele limbii grecești, ennea  („nouă”) şi gram
(„ceva de scris sau desenat”) şi se referă la cele nouă puncte de pe simbolul
Eneagramei. Cele nouă tipuri diferite de Eneagramă, identificate ca numerele de la unu
la nouă, reflectă obiceiuri distincte de gândire, simţire şi comportament, iar fiecare tip
este conectat unui drum unic de dezvoltare. Fiecare dintre noi are un singur loc, sau
număr în Eneagramă. În timp ce tipul nostru de Eneagramă rămâne acelaşi de-a lungul
vieții, caracteristicile tipului nostru pot deveni mai atenuate sau mai pronunţate pe
parcursul dezvoltării și maturizării. Complementar tipului nostru de bază în Eneagramă,
mai există patru alte tipuri care oferă calităţi suplimentare personalităţii noastre, numite
aripi și direcții.

Deși istoria antică a Eneagramei este incertă, sistemul a apărut pentru prima dată atât
în Asia cât şi în Orientul Mijlociu cu multe mii de ani în urmă sau chiar mai mult. Din
acele timpuri, aceasta a evoluat în diferite părţi ale lumii, iar folosirea Eneagramei într-o
manieră modernă a fost influenţată puternic de trei persoane. Doi filozofi au început sa
lucreze cu Eneagrama pe continente diferite: G.I. Gurdjieff în anii 1930 în Europa şi
Oscar Ichazo din 1950 până în prezent, în America de Sud. Claudio Naranjo, un
psihiatru american născut în Chile, a studiat iniţial Eneagrama cu Ichazo şi a adus-o în
anii 1970 în Statele Unite. Aplicarea contemporană a Eneagramei a crescut din munca
acestor trei persoane şi a fost dezvoltată de către alţi profesori, printre care Helen
Palmer, Don Riso, David Daniels, Russ Hudson, Theodorre Donson, Kathy Hurley, Tom
Condon, şi Jerry Wagner. În prezent, Eneagrama este utilizată într-o gamă largă de
aplicaţii practice, aflate în continuă creştere.

 
Cele trei centre de inteligenţă

P entru a înţelege Eneagrama ca un sistem, este util să începem cu cele trei centre
de inteligenţă. Fiecare dintre cele nouă tipologii de Eneagramă îşi au rădăcinile într-unul
din cele trei centre: centrul mental, centrul emoţional sau centrul instinctiv. Deşi fiecare
persoană are toate cele trei centre de inteligenţă, fiecare dintre noi avem un centru
primar, un centru secundar şi unul terţiar (sau al treilea). Noi ne bazăm pe centrul
nostru primar ca modalitatea principală
de orientare şi de a experimenta
lumea. Aceasta include atât
modalitatea de percepţie cât şi de
interpretare a informaţilor primite, cât
şi de modul în care noi ne exprimăm.
Centrul nostru secundar este cel pe
care cei mai mulţi dintre noi îl folosesc
rar, deşi există unele persoane care se
bazează pe ambele centre de
inteligenţă, cel primar şi cel secundar,
în mod aproape egal. Centrul nostru
terţiar este mult mai puţin activ, iar
pentru unele persoane acesta este
aproape adormit. Pentru majoritatea
oamenilor se poate distinge clar care
centre anume sunt cele primare,
secundare şi terţiare.

Conceptul celor trei centre de inteligenţă subliniază că inteligenţa nu este numai o


funcţie mentală, de fapt, fiecare centru are un tip special de inteligenţă, fiecare serveşte
o funcţie specifică şi poate avea utilizări productive sau neproductive. Scopul real în
lucrul cu Eneagrama are de fapt trei aspecte: (1) pentru a obţine un acces mai mare la
toate cele trei centre de inteligenţă, (2) pentru a te putea folosi de fiecare centru în
modul cât mai productiv posibil şi (3) folosirea celor trei centre într-un mod integrat –
adică, nu numai bazându-te pe unul sau două centre, ci mai degrabă să le poți folosi pe
toate trei, la locul de muncă, acasă sau pentru a lua decizi. Cele trei centre de
inteligenţă sunt descrise mai jos, împreună cu o scurtă explicaţie a celor trei Eneatipuri
care se formează din fiecare centru.

 
Centrul mental

Toate persoanele celor nouă Eneatipuri utilizează centrul mental în următoarele moduri:

Funcțiile centrului mental: 


•  Acumulare de informaţii  •  Generare de idei •  Prelucrare mentală  •  Analiză raţională
•  Planificare  •

Utilizări productive:      

•  Analiza obiectivă  •  Perspective pătrunzătoare  •  Planificare productivă  •

Utilizări neproductive:  

•  Analiză exgerată  •  Proiecţie*  •  Planificare exagerată  •

*Proiecţie, a-ţi imagina că cineva gândeşte, simte, sau face ceva care de fapt este
adevărat numai pentru tine însuţi.

Trei din cele nouă Eneatipuri sunt clasificate ca tipuri ale centrului mental –
cinci, şase şi şapte. Ele se angajează în analize mentale extinse,
apreciază fapte, informaţii şi idei, şi împart o preocupare comună de a
căuta siguranţă şi încredere, ca răspuns la emoţia de bază asociată
centrului mental: frica – a imagina că ceva negativ se poate întâmpla.
Eneatipul șase este tipul central din cele 3 tipuri mentale, Eneatipurile cinci
și șapte fiind variațiuni ale tipului șase.

Fiecare din aceste trei tipuri de personalitate au strategii de răspuns


diferite față de emoția lor principală – frica, teama:

 •  Cinci  •       Datorită unei temeri de intruziune şi de pierderea energiei, ei se retrag


prin încercarea de a depinde exclusiv de resursele lor proprii, acumulează informaţii din
abundenţă pentru a le analiza în scopul de a înţelege cum funcţionează totul.

 •  Șase  •       Dezvoltă încontinuu scenarii anticipate, în scopul de a depăşi problemele


potenţiale şi pentru a reduce teama lor că ceva ar putea merge prost şi / sau merg cu
capul înainte către situaţii limită pentru a dovedi curajul lor.

 •  Șapte  •     Se distanţează faţă de frica de durere, tristeţe şi disconfort, imaginându-și
posibilităţi pozitive în viitor şi generând idei interesante ca strategie de a nu fi în contact
cu sentimentul de teamă sau disconfort.

 
Centrul emoțional

Toate persoanele celor nouă tipuri de Eneagramă se folosesc de centrul emoţional în


următoarele moduri:

Funcțiile centrului emoțional :  •  Trăirea sentimentelor  •  Relaționare emoţională  •


Sensibilitate față de alţii  •

Utilizări productive:     

•  Empatie  •  Relatare autentică  •  Compasiune  •

Utilizări neproductive:  

•  Manipulare emoţională*  •  A juca roluri  •  Hipersensibilitate  •

*Manipulare emoţională, atunci când folosim o informaţie emoţională pentru a influenţa


un individ să facă ceva ce el sau ea nu ar fi de acord altfel să facă.

Trei din cele nouă Eneatipuri sunt tipuri ale centrului emoţional -  doi, trei şi
patru. Ei doresc ca ceilalţi să le răspundă în moduri foarte specifice şi îşi
crează o imagine pentru a obţine răspunsul dorit. Având un accent comun
pe crearea unei imagini şi pe a fi preocupați de modul în care ei sunt văzuţi
de ceilalţi, tipurile din centrul emoţional ajung la concluzia că ei nu sunt
apreciaţi pentru cine sunt cu adevărat iar acest lucru dă naştere la emoţia
de bază asociată centrului emoţional: tristeţea. Eneatipul trei este tipul
central din cele 3 tipuri emoționale, Eneatipurile doi și patru fiind variațiuni
ale tipului trei.

Fiecare din aceste trei tipuri de personalitate au moduri diferite de a-și crea o imagine
care apoi generază tristeţe:

•  Doi  •    Crează o imagine de a fi simpatici, generoşi şi preocupaţi de alte persoane,


ulterior se uită la alţii pentru a obţine confirmarea valorii lor.

•  Trei  •    Crează o imagine de încredere în sine şi de succes, caută apoi respectul si


admiraţia celorlalţi pentru ceea ce au realizat.

•  Patru  •  Crează o imagine de a fi unic, special, diferit şi apoi se folosesc de


sensibilitatea lor emoţională pentru a evita sentimentul de a nu fi suficient de buni. 

 
Centrul instinctiv

Toate persoanele celor nouă tipuri de Eneagramă se folosesc de centrul instinctiv în


următoarele moduri:

Funcțiile centrului instinctiv:  •  Mişcare  •  Senzaţii fizice  •  Acţiune sau inacţiune  •


Controlul  •

Utilizări productive:      •  Acţiune eficientă  •  Intransigenţă  •  Cunoaştere din corp  •

Utilizări neproductive:  •  Acţiune excesivă  •  Pasivitate  •  Reactivitate*  •

*Reactivitatea,  un răspuns imediat şi în grabă, fără a face o alegere conştientă de a mă


comporta  în acel mod.

Cele trei tipuri ale centrului instinctiv al Eneagramei – opt, nouă şi unu, au
încredere în primul rând în instinctele lor şi au moduri diferite în care îşi
dirijează nevoia de control care apare în centrul instinctiv şi este asociată
cu emoţia de bază a acestui centru: mânia, furia. Eneatipul nouă este tipul
central din cele 3 tipuri instinctive, Eneatipurile opt și unu fiind variațiuni ale
tipului nouă. Structura emoțională de bază a acestor structuri de
personalitate conține mânie.

Fiecare din aceste trei tipuri de personalitate au moduri diferite de a trata


cu furia şi de a-și exercita controlul:

•  Opt  •   Exprimă uşor furia în mod instinctiv, cred că furia este pur şi simplu o formă
de energie care trebuie eliberată, îşi exercită controlul prin preluarea de
responsabilitate.

•  Nouă •    Evită uşor furia lor şi a altora, căutând în schimb să medieze neînțelegerile
pentru a crea armonie, controlează prin a nu lăsa pe alţii să îi controleze.

•  Unu  •     Manifestă mânia ca iritaţie şi resentiment, evaluează mânia ca o emoţie


negativă care trebuie ţinută sub control, îşi exercită controlul prin auto-control şi
structurare foarte bună.
Cele 9 tipologii ale Eneagramei
Cele nouă tipuri diferite de Eneagramă, identificate ca numerele de la unu la nouă,
reflectă obiceiuri distincte de gândire, simţire şi comportament, iar fiecare tip este
conectat unui drum unic de dezvoltare. Fiecare dintre noi are un singur loc, sau număr
în Eneagramă. În timp ce tipul nostru de Eneagramă rămâne acelaşi de-a lungul vieții,
caracteristicile tipului nostru pot deveni mai atenuate sau mai pronunţate pe parcursul
dezvoltării și maturizării. Complementar tipului nostru de bază în Eneagramă, mai există
patru alte tipuri care oferă calităţi suplimentare personalităţii noastre, numite aripi și
direcții.

Eneatipul Unu

Unu caută o lume perfectă şi lucrează cu sârguinţă să se îmbunătăţească pe ei înşişi


cât şi pe alţii şi tot ce este împrejurul lor.

Domeniile în care excelează: Străduință spre calitate, Organizat, Perceptiv, Onest


Domeniile de dezvoltare: Reactivitate, Critică, Păreri dogmatice, Nerăbdare

Eneatipul Doi

Doi doresc să fie plăcuţi de cei care vor ei să îi placă, încearcă să satisfacă nevoile
altora şi au tendinţa să dirijeze oamenii şi evenimentele din viaţa lor.

Domeniile în care excelează: Empatie, Oferă sprijin, Aduc motivaţie, Afectuoși


Domeniile de dezvoltare: Serviabili, Indirecţi,  Sentimentul de neapreciere, Tendinţă
spre extenuare

 
Eneatipul Trei

Trei îşi organizează viaţa pentru a atinge obiective specifice, ei vor să apară de
succes, în scopul de a câştiga respectul şi admiraţia celor din jur.

Domeniile în care excelează: Energici, Antreprenoriali, Confidenţi, Orientaţi spre


opţinerea de rezultate
Domeniile de dezvoltare: Competitivi, Bruşti, Exagerat de concentraţi, Comunicare
selectivă

Eneatipul Patru

Patru îşi doresc conexiuni profunde atât cu lumea lor interioară, cât şi cu alte
persoane, ei se simt plini de viaţă atunci când îşi exprimă în mod autentic sentimentele
şi experienţele lor personale.

Domeniile în care excelează: Inspiraţie, Creativitate, Introspectivi, Expresivi


Domeniile de dezvoltare: Intenşi, Orientați spre sine, Emoţionali, Sentimentul de vinâ

Eneatipul Cinci

Cinci are o sete de informaţii şi de cunoştinţe, se folosesc de detaşarea emoţională ca


o modalitate de a menţine implicarea cu alţii la un nivel minim.

Domeniile în care excelează: Analitici, Obiectivi, Sistematici, Experţi


Domeniile de dezvoltare: Secretoşi, Detaşaţi, Exagerat de autonomi, Minimalizează
relaţiile
 

Eneatipul Șase

Șase au minţi pătrunzătoare, sunt predispuşi să-şi facă griji şi îşi creează scenarii
anticipate sau planifică pentru cazul cel mai rău, ca să se simtă pregătiţi dacă ceva nu
merge bine. Unii Şase (numiţi şi Şase contrafobici) se aruncă cu capul înainte în situaţii
de risc pentru a dovedi că nu au nici o teamă.

Domeniile în care excelează: Loiali, Colaborativi, Perseverenţi, Se așteaptă la


probleme
Domeniile de dezvoltare: Îngrijoraţi, Nu le place ambiguitatea, Analizează până se
blochează, Martiri

Eneatipul Șapte

Șapte tânjeşte după stimulare de noi idei, oameni şi experienţe, pentru a evita
sentimentul de durere; ei creează planuri elaborate de viitor, care le permite să-și
păstreze toate opţiunile deschise.

Domeniile în care excelează: Imaginativi, Entuziasti, Implicați, Gândesc rapid


Domeniile de dezvoltare: Impulsivi, Greutate în concentrare, Rebeli, Evită durerea

Eneatipul Opt

Opt urmăreşte adevărul, le place să ţină situaţiile sub control, doresc să facă lucruri
importante să se întâmple; ei încercă să-şi ascundă vulnerabilitatea.
Domeniile în care excelează: Direcți, Strategici, Protectivi, Orientați pe acțiune
Domeniile de dezvoltare: Control, Cer cu insistenţă, Dispreţuiesc Slăbiciunea,
Intimidează

Eneatipul Nouă

Nouă caută pace, armonie, consideraţie reciprocă pozitivă şi au antipatie pentru


conflict, tensiune, şi rea-voinţă.

Domeniile în care excelează: Diplomatici, Comozi, Acceptare, Cordiali


Domeniile de dezvoltare: Evitarea conflictelor, Neasertivi, Amână, Nehotărâţi

(prezentare adaptată de la The Enneagram in Business)


Eneagrama, o contribuție în coaching.
 

 Chestiunea coaching-ului.

„Nu există nimic mai practic decât o teorie bună.” – Kurt Lewin, părintele
psihologiei sociale moderne

Coaching-ul în general și coachingul organizaţional în particular, sunt metode


de vârf în dezvoltarea personală şi profesională dar se poate spune că există
la fel de multe abordări de coaching câţi coachi sunt. Acest lucru este în
parte un rezultat al numeroaselor tipuri  de coaching disponibile – de
exemplu, coaching-ul de performanţă, coaching-ul executiv, life coaching şi
altele – precum și paletei largi de abordări în coaching, cele psihologice şi
cele bazate pe experienţă. De-a lungul ultimelor două decenii, coaching-ul a
devenit profesia cu cea mai rapidă creştere în domeniul resurselor umane.  

Pe lângă coachii “profesioniști” (cei care fac asta continuu, ca profesie de


bază), o varietate de oameni au suplimentar şi rol de coach – de exemplu,
manageri, mentori şi membrii departamentului de resurse umane, formatori,
psihologi și consultanţi pentru organizaţii. Aceștia sunt responsabili pentru
dezvoltarea altor persoane, oameni diferiți care au nevoie de coaching
specific, persoane care se află la niveluri diferite de dezvoltare și inteligență
emoțională, cu stiluri distincte de personalitate. Cu răspândirea numărului de
coachi la nivel mondial, este deosebit de important ca persoanele care îşi
asumă un rol de coach să înţeleagă ceea ce este coaching-ul şi cum
funcţionează, pentru a se asigura că vor produce rezultatele dorite.

Un coach bun caută constant modalități prin care să poată sprijini mai bine
clienții săi în dezvoltarea lor continuă, în obținerea de rezultate tangibile și în
realizarea scopurilor propuse. Cei mai buni coachi recunosc că din fiecare
relație profesională de coaching ei invață și se dezvoltă la fel de mult cât
clienții lor.

Chestiunea Eneagramei

„Căutăm cheia împlinirii noastre totale în locul greșit.”- C. Naranjo,


părintele Eneagramei în psihologie și psihoterapie.

Deopotrivă un sistem foarte vechi, puternic și profund dar și unul modern cu


aplicații foarte elaborate, Eneagrama sprijină coachii, mentorii, managerii,
psihologii și consultanții să obțină exact acest lucru: o dezvoltarea accelerată
și profundă a lor și a clienților pe care îi antrenează. Întrucât Eneagrama
personalității umane oferă o hartă profundă a conștienței umane și descrie în
detaliu cele nouă arhitecturi diferite ale tipologiei umane, ea oferă cunoștințe
valoroase pentru dezvoltarea personală şi profesională.

Fiind din ce în ce mai larg utilizată în diverse discipline asociate dezvoltării


umane, Eneagrama se dovedește a fi sistemul cel mai puternic şi practic
pentru creșterea inteligenței emoționale și a abilității de conștientizare de
sine. 

Mult mai mult decât un simplu instrument de evaluare, Eneagrama oferă o


înțelegere în detaliu a celor 9 tipologii ale caracterului uman, fiecare cu
propria ei viziune asupra lumii, cu propriile ei structuri motivaționale și tipare
de gândire, simțire și comportament. Ea oferă 9 trasee distincte de
dezvoltare, cu activități și practici transformaționale corelate fiecărui
domeniu de dezvoltare personală și profesională.

Ce aduce Eneagrama în coaching?

„ ‘Rezistența’ este doar clientul făcând ceea ce el este cu adevărat motivat


să facă” – Clarence Thomson, coach și scriitor.

Înțelegerea Eneagramei duce la dezvoltarea unei dimensiuni verticale în


coaching, ea sprijină metodele și tehnicile de coaching existente să
dobândească profunzime și claritate asupra dinamicii interioare a ființelor
umane. 

Pentru unii coachi, obișnuiți cu abordarea “one size


fits all”, explorarea Eneagramei și a beneficiilor ei în
domeniul coachingului poate părea disruptivă în
raport cu practicile și teoriile cu care ei sunt familiari.
Dar practica ne arată că nu toate metodele,
abordările sau tehnicile de coaching dau rezultate
asemănătoare cu toți oamenii. În realitate, nu
funcționează nici abordarea “one size fits all” nici cea
“one size for each one”. Pe de o parte, ființele umane sunt foarte diferite în
experiența lor de viața, în pregătirea și abilitățile lor. Pe de altă parte,
Eneagrama arată că oamenii au în comun 9 moduri în care își structurează o
paradigma proprie despre lume și viață, care le influențează și le definește
dramatic experiența de viață moment de moment.

Experiența de coaching și mentoring dovedește că factorii motivaționali


intriseci sunt mult diferiți de la un individ la altul. Pentru unii succesul și
rezultatele sunt cei mai eficienți factori motivaționali. Alții sunt inspirați să-și

depășească limitele și ‘status qou-ul’ vieții lor doar când


găsesc o semnificație valoroasă pentru ceea ce doresc să
creeze. Un coach are nevoie să recunoască mecanismul
individual de recompensare și motivare al
comportamentului clientului său, și ulterior să-l sprijine
să devină conștient de acest mecanism.

Cunoașterea Eneagramei oferă un instrument util


coachilor, mentorilor, managerilor, formatorilor,
psihologilor și consultanților organizaționali pentru că descrie ce factori
motivaționali funcționează cu adevărat pentru fiecare tipologie umană și care
sunt tehnicile de coaching cele mai eficiente pentru un anumit Eneatip. Prin
utilizarea Eneagramei împreună cu metodologii și tehnici de coaching
eficiente și actuale, cei care oferă coaching pot obține rezultate practice,
într-un timp scurt, de mare impact și chiar transformaționale.

Programul “Coaching folosind Eneagrama”.

EnneaGroup.org vă invită la “Coaching folosind Eneagrama”, un


program internațional de coaching la București cu Ginger Lapid-
Bogda, PhD, pe 27 Noiembrie – 1 Decembrie.

Programul este acreditat ICF și integrează deplin Eneagrama cu cele mai


bune teorii și practici de coaching pentru coachi, manageri și mentori. În
acest program îți vei forma cunoștințe și abilități atât în coaching cât și în
domeniul Eneagramei, vei experimenta dinamica Eneagramei aplicată în
coaching, te vei angaja în propriul tău proces de dezvoltare și vei primi o
certificare în coaching de la ‘The Enneagram in Business’ (35.5 credite ICF
CCEUs). Cunoaștere prealabilă a Eneagramei este utilă în acest program,
însă aceasta nu este o condiție de participare. Cei care abordează
Eneagrama pentru prima oară vor putea lua parte la sesiuni suplimentare
gratuite de dimineață, când va fi prezentată Eneagrama și aplicațiile ei.

Programul se bazează pe mai multe perspective asupra coaching-ului. Cel


mai important este acesta: chiar dacă expertiza, experiența, abilitățile sunt
foarte importante, ceea ce contează și mai mult sunt caracterul și calitățile
persoanei care oferă coaching-ul. Aceasta include autenticitatea lor, nivelul
de măiestrie de sine, prestanța lor, claritate asupra motivațiilor pentru care
doresc să ofere coaching și capacitatea lor de a asculta fără a judeca.

Acest program are o mare parte teoretică și informațională, și acest conținut


este întotdeauna combinat cu detalii și aplicații practice, care iți permit să
aplici ușor partea cognitivă în practica curentă. Vei afla despre sistemele și
procesele actuale de coaching și cum să alegi care abordare este mai bună
pentru tine și clientul tău. Chiar mai mult, vei învăța despre cum să evaluezi
nivelul de dezvoltare al unui client în cadrul tipului său de Eneagrama și de
ce diferite abordări de coaching funcționează mai bine la diferite nivele de
dezvoltare. Fiecare metodă și tehnică utilizată în acest program este
fundamentată teoretic, astfel încât vei învăța de ce aceste lucruri
funcționează, cum funcționează, când să le folosești și în ce situații alte
tehnici funcționează mai bine.

Tehnicile bune, utilizate avantajos și la momentul


potrivit, pot face o diferență mare în profunzimea și
în accelerarea experienței de învățare a clientului.
Dar, cea mai bună tehnică este ca antrenorul să
apară că nu folosește nici o tehnică, chiar dacă
antrenorii excelenți sunt foarte bine pregătiți și
folosesc o varietate de abordări. Un muzician
rafinat cunoaște gamele, și-a însușit tehnica și pare
să cânte fără a face efort. În mod similar, un coach
excelent care știe cum să fie centrat și prezent, lucrează aidoma unui artist
rafinat.

Acest program nu este în principal despre tehnici, ci este despre a dobândi


excelență în coaching folosind Eneagrama. Vei învăța peste 20 de tehnici de
coaching, plus cum și când să le folosești. Tehnicile din acest program sunt
extrase dintr-o varietate de discipline: conștientizarea Gestalt, Programare
Neuro-Lingvistică (NLP), modele psihoterapeutice, metoda vizionării, teoria
Eneagramei și multe altele. Adesea mai puțin (tehnică) este mai mult
(impact pozitiv).

Ginger Lapid-Bogda PhD este trainer și consultant cu


renume internațional în domeniul dezvoltării
organizaționale și al utilizării Eneagramei. Este
autoarea a 4 cărți de referință despre aplicațiile
Eneagramei în organizații și în coaching, susține anual
în multe țări, programe de formare în utilizarea
Eneagramei în coaching și în dezvoltarea
organizațională. Ginger va veni la București pentru a
oferi acest program internațional de coaching în
Europa. Mai multe amănunte despre Ginger Lapid-
Bogda și despre activitatea ei în domeniul aplicării
Eneagramei găsiți la theenneagraminbusiness.com