Sunteți pe pagina 1din 5

TEMA DE CONTROL NR.

A. Subliniați varianta corectă:


1. Funcţia sintactică a structurii „de aici” din enunţul „Cei de aici au simţul umorului” este:
a. Atribut adverbial
b. Subiect
c. Atribut adjectival
2. Funcţia sintactică a structurii „din alb” din enunțul „Din alb s-a făcut roșu.” este:
a. C.c.mod
b. C.c.cauză
c. C.indirect
3. Funcţia sintactică a structurii „fără a fi întrebat” din enunţul „A găsit strada pe care o căuta
fără a fi întrebat pe cineva” este:
a. C.c.mod
b. C.c.concesiv
c. C.c.consecutiv
4. Funcţia sintactică a structurii „fiind întrebat” din enunţul „Fiind întrebat despre articol, a dat
din umeri.” este:
a. C.c.cauză
b. C.c.condiţional
c. C.c.timp
5. Funcţia sintactică a structurii „ale niciunuia” din enunțul „Caietele acestea nu erau ale
niciunuia dintre colegii mei.” este:
a. Complement indirect
b. Nume predicativ
c. Atribut pronominal
6. Funcţia sintactică a pronumelui relativ „cui” din enunţul „I se dă cui cere.” este:
a. C.indirect
b. Subiect
c. C.direct
7. În textul „Ce e val, ca valul trece;/ De te-ndeamnă, de te cheamă/ Tu rămâi la toate rece.”
sunt:
a. trei predicate nominale, două predicate verbale
b. două predicate nominale, trei predicate verbale
c. un predicat nominal, patru predicate verbale
8. În enunţul „Cei care m-au căutat sunt doi dintre colegii mei., numeralul are funcţia
sintactică de:
a. Subiect
b. Atribut adjectival
c. Nume predicativ
9. În enunţul „Nu știe cine știe ce carte”, avem:
a. predicat verbal, atribut pronominal, complement direct
b. predicat verbal, atribut adjectival, subiect
c. predicat verbal, atribut adjectival, complement direct
10. Indică enunţul în care „cât” nu este element de relaţie:
a. Cât ar fi de departe trebuie să ajungi acolo.
b. E înalt cât casa.
c. Știu cât ai lucrat azi.
11. În enunţul „Eu nu mă mai pot gândi la tine”, predicatul este:
a. nu pot
b. nu pot gândi
c. nu mă pot gândi
12. În enunţul „Se scutură salcâmul de ploaie și de vânt:”, structurile „de ploaie” și „de vânt”
sunt:
a. complemente de agent
b. complemente circumstanţiale de cauză
c. complemente indirecte
13. În enunţul „Străzile erau pline de apă după ploaie”, substantivul „apă” are funcţia
sintactică de:
a. complement indirect
b. complement de agent
c. complement circumstanţial de cauză
14. Precizați enunţul în care verbul „a rămâne” este predicativ, personal:
a. El rămâne cum îl știm cu toţii.
b. După un drum lung, el rămâne unde și-a dorit.
c. După cele văzute, mai rămâne să discutăm.
15. Indicați valoarea sintactică a pronumelui din enunţul „De azi norocu-mi surâde”:
a. Atribut pronominal
b. Atribut adjectival
c. Complement indirect
16. Indicați enunțul în care pronumele relativ are funcţia sintactică de complement direct:
a. Știu ce contează.
b. Am descoperit ce anume te interesa.
c. Am aflat pe cine aștepți.
17. Indicați enunțul în care se află un atribut adjectival exprimat prin adjectiv pronominal:
a. Nu am înţeles ai cui sunt aceștia.
b. Știam că niciunui om nu-i place minciuna.
c. Adesea cei ce vin sunt acei care mă caută.
18. Precizați valoarea verbului „a ajunge” din enunţul „Îmi ajunge cât am muncit.”:
a. Predicativ, impersonal
b. Copulativ, personal
c. Predicativ, personal
19. Indicați enunțul în care verbul „a avea” este auxiliar:
a. N-avea să prindă trenul.
b. Ea n-are ce se face.
c. Tu ai de citit tema.
20. Precizați felul subiectului din enunţul „Într-o dimineaţă, mi s-a bătut la ușă.”:
a. Subînţeles
b. Exprimat (dimineaţă)
c. Nedeterminat

B. Se dă textul:
„Pentru că era adevărat ce spunea Calomfirescu și ceilalți prieteni ai lui, era necesar
ca și ce afirmau inamicii să fie tratat cu seriozitate, dacă voia să reușească.“
a. Analizați sintactic fraza:
(Pentru ca) era adevărat - propoziție cauzală
(Ce) spunea Calomifirescu și ceilalți prieteni ai lui –propoziție subiectivă
Era necesar – principala
(Ca si ce) afirmau inamicii –propoziție subiectiva
(Să )fie tratat cu seriozitate – propoziție subiectiva
(Dacă) voia – propoziție condițională
(Să ) reușească –prop completivă directă
b. Analizați sintactic și morfologic cuvintele subliniate.
adevărat- adverb de mod, funcție sintactică de nume predicativ.
spunea- verb predicativ,conjugarea a III-a , diateza activă , mod indicativ,
timp imperfect, persoana a III-a , număr singular,, funcția sintactică de predicat
verbal.
ceilalți- adjectiv pronominal demonstrativ, gen masculin, număr plural, caz
nominativ, funcție sintactică de atribut adjectival.
inamicii- substantiv comun simplu, gen masculin, număr plural,caz
nominativ,articulat cu articolul hotarât,,i,, funcție sintactică de subiect
voia- verb predicativ,conjugarea a II-a ,diateza activă,mod indicativ,timp
imperfect,persoana aIII-a, număr singular, funcție sintactica de predicat verbal.
c. Alcătuiți propoziții cu sinonimele neologice ale cuvintelor: îndemânatic, a
spune, a merge, a așeza.
îndemânatic-abil
a spune-comunica
a merge-a se deplasa
a aseza- a plasa
La ora de abilități practice, George s-a dovedit abil.
Directorul comunică noile reguli angajaților.
Pacienții se deplasează la spital pentru control.
Ieri am plasat un colet la postă.
d. Alcătuiți fraze în care conjuncția „dacă” să introducă cinci subordonate diferite.
Nu se știe dacă va ploua – subiectivă
Ioana știe dacă David vine la petrecere – completiva directa
Întrebarea dacă vine acasă mă frământă – atributiva
Problema este dacă mai venim la scoală – predicativă
Vin la tine dacă mă inviți – condițională
e. Despărțiți în silabe cuvintele: apreciabil, nestăvilit, indignare, dreptunghiular,
coordonate.
a-pre-ci-a-bil
ne-stă-vi-lit
in-dig-na-re
drep-tun-ghiu-lar / drept-un-ghiu-lar
(principiu fonetic) (principiul morfologic)
co-or-do-na-te
Ilustrați două calități generale și două calități particulare ale stilului folosind ca suport textul
următor: Paris, 15 febr.1974
Dragă Relu,
Am aici și poemele lui Blaga și antologia lui de poezii populare. [...] Zilele trecute am
recitit Luceafărul. Nu are pereche în toată literatura franceză( destul de săracă, de almiteri).
Micile poeme pe care mi le-ai trimis sunt foarte frumoase. Ce limbă avem! Nu cunosc alta mai
poetică. Din păcate, e intraductibilă. Tradus, Eminescu devine aproape caraghios, oricum,
teribil de minor și învechit. Literatura noastră este și va rămâne complet necunoscută în
străinătate, fiindcă nu avem prozatori mari.
Ți-am trimis acum două săptămăni niște cărți.
Cu drag,Luț
(Emil Cioran, Scrisori către cei de-acasă)

O calitate generală a stilului folosit în fragmentul dat este caracterizarea. Autorul respectă
normele limbi literare în organizarea comunicării în exprimarea ideilor, gândurilor și a
sentimentelor legate de poemul ,, Luceafărul’’ al lui Eminescu. Autorul, Emil Cioran, respectă
structura unei scrisori.
O altă calitate generală folosită este puritatea. Puritatea pentru folosirea limbi comune,
aspectul colocvial ,, Nu are pereche în toată literatura…
Ce limbă avem! Nu cunosc alta mai poetică’’.
O calitate particulară a stilului este naturalețea. Autorul se exprimă firesc, degajat, își
exprimă gândurile și ideile fără costrângere.
Își exprimă plăcerea recitiri poemului ,, Luceafărul’’, își exprimă degajat admirația pentru
frumusețea limbii române care implică ,, afectarea’’ în mod plăcut, admirativ, aici
recunoaștem o altă calitate particulară a stilului ,, retorismul’’, prin exprimarea entuziastă a
sentimentelorde admirație pentru limba ,,română’’: ,,Ce limbă avem! Nu cunosc alta mai
poetică’’.

S-ar putea să vă placă și