Sunteți pe pagina 1din 4

Instruire practică

M 2 – Operații și utilaje în industria alimentară


Tema: Separarea materiilor solide
Subiectul lecției: Principii de separare a amestecurilor
Clasa a X-a C

Fișa de documentare nr.1

În industria alimentară, materiile prime sau cele rezultate prin mărunțire sunt supuse
operației de separare. Scopul acestei operații este obținerea unor produse cu mărime uniformă
sau îndepărtarea corpurilor strâine acestea având, de obicei, dimensiuni diferite de ceșe ale
produsului în care se găsesc.
Operația de separare se realizează după următoarele criterii:
- diferența de mărime,
- propietăți aerodinamice,
- diferența de formă,
- greutatea specifică,
- propietățile magnetice.
Operația de separare a particulelor de aceeași natură după dimensiunile lor se numește
calibrare, iar cea de separare pe categorii după alte criterii (greutate specifică, grad de coacere,
integritate, soi, culoare, formă) se numește sortare.
În cazul pulberilor, calibrarea poartă numele de cernere.
Separarea materialelor solide prin calibrare, cernere sau sortare se poate face manual sau
mecanizat, adică prin separare mecanică, pneumatică,hidraulică sau magnetică.
Instruire practică
M 2 – Operații și utilaje în industria alimentară
Tema: Separarea prin sortare a materiilor solide
Subiectul lecției: Separarea mecanică - cernerea
Clasa a X-a C

Fișa de documentare nr.2

O metodă de separare mecanică foarte cunoscută este cernerea.

Cernerea este operația de separare mecanică, pe criterii dimensionale, a amestecurilor de


granule și pulberi în fracțiuni mai uniforme din punct de vedere al granulației, cu ajutorul unor
suprafețe prevăzute cu orificii de diferite forme și mărimi (dimensiuni)

Ca rezultat al cernerii materialului printr-o sită, se obțin două fracțiuni:

- cernutul – partea formată din particule cu dimensiuni mai mici decât ochiurile sitei,
fracțiune ce trece prin ochiurile sitei.
- refuzul – partea formată din particule cu dimensiuni mai mari decât ochiurile sitei,
fracțiuni ce nu trec prin ochiurile sitei.

În procesul de cernere trebuie să se cunoască și să se țină seama de următorii factori:

- Alimentarea sitei (debit uniform)


- Forma și dimensiunile orificiilor sitei( să se potrivească particulelor materialului)
- Dimensiunile particulelor materialului au o influență asupra randamentului cernerii.
- Viteza și caracterul mișcării materialuluipe sită trebuie astfel alese încât randamentul de
separare să fie maxim. Rezultate bune se obțin dacă materialulavansează în straturi,
sacadat pentru realizarea acestei mișcări, sitele sunt acționate cu mecanisme de vibrare.
- Caracteristicile materialului supus cernerii. Materialele umede sau adezive înfundă sita,
iar cele abrazive distrug sita, fapt care conduce la micșorarea randamentului cernerii.

Există trei metode de realizare a cernerii:

- Metoda cernuturilor – sitele se montează în serie, una în prelungirea celeilalte


- Metoda refuzurilor – sitele se montează suprapus
- Metoda combinată – sitele sunt dispuse atât în prelungire cât și suprapus.

Aparatele de cernere se clasifică în grătare, ciururi(diamerteul ochiurilor mai mari de 1 mm)


și site (diamerteul ochiurilor mai mici de 1 mm). Din punct de vedere al funcționării acestea pot
fi fixe sau mobile.
Instruire practică
M 2 – Operații și utilaje în industria alimentară
Tema: Separarea materiilor solide
Subiectul lecției: Principii de separare a amestecurilor
Clasa a X-a C

Fișa de lucru nr.1

Cerința nr. 1

Enumerați criteriile după care se realizează operația de cernere.

Cerința nr. 2

Explicați care sunt metodele de realizare a cernerii.


Instruire practică
M 2 – Operații și utilaje în industria alimentară
Tema: Separarea materiilor solide
Subiectul lecției: Separarea amestecurilor
Clasa a X-a C

Fișa de lucru nr.2

Cerința nr. 1
Enumerați factorii de care trebuie să se țină cont la cernere.

Cerința nr. 2
Descrieți cele trei metode de cernere.