Sunteți pe pagina 1din 5

FUNDATIA ECOLOGICA GREENN

MANAGEMENT SI LEGISLATIE SANITARA asistenti medicali an II

FUNCTIILE MANAGEMENTULUI
(curs 3)

I. Concept, abordare manageriala


II. Functiile managementului

Funcţia defineşte totalitatea posturilor cu aceleaşi caracteristici organizatorice esenţiale, delimitându-se


prin natura şi dimensiunea obiectivelor individuale, sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor aferente.
Funcţia managerială este un concept care  permite  înţelegerea procesului de management din fiecare
organizaţie; reprezinta seturi de activitati executate de manageri distincte in functie de caracterul si directia lor
cu pondere diferita pe verticala piramidei ierarhice (fig.1.2) .
Henri Fayol-primul autor care a facut aceasta grupare; desi, in definirea functiilor manageriale exista o
multitudine de puncte de vedere, majoritatea specialistilor considera esentiale urmatoarele functii manageriale
(fig1.1):
1. – planificarea;
2. – organizarea;
3. – coordonare-antrenare;
4. – control.

ORGANIZAREA
PLANIFICAREA

CONTROLUL
ANTRENARE si
COORDONARE

Fig.1.1 – Functiile managementului

Management – professor ec LUIZA BULGARU 1


FUNDATIA ECOLOGICA GREENN
MANAGEMENT SI LEGISLATIE SANITARA asistenti medicali an II

planificare

organizare

Control
Manageri

Antrenare si
superiori

coordonare
Manageri
mijlocii

Manageri de
Prima linie

Fig.1.2. timpul consumat de manageri pe functii ale managementului

II. Functiile managementului


II.1 – Planificarea
II.2 – Organizarea
II.3 – Antrenarea si coordonarea
II.4 – Controlul

II.1 Planificarea – consta in elaborarea unor obiective privind desfasurarea activitatilor


viitoare si presupune stabilirea misiunii, a obiectivelor, a mijloacelor necesare si a strategiilor; rezulta
planurile pe termen scurt, lmediu,lung.

II.2 – Organizarea – consta in stabilirea cadrului organizatoric optim care sa permita


desfasurarea activitatii in conditii de eficienta si profitabilitate.

II.3 – Antrenarea si coordonarea – consta intr-un ansamblu de actiuni vizand orientarea


personalului in scopul realizarii obiectivelor organizationale si a sincronizarii acestora intr-o
combinatie optima, astfel incat desfasurarea lor sa se realizezein conditii de eficienta si profitabilitate.

II.4 – Controlul – consta in verificarea permanenta si completa a modului in care se desfasoara


activitatile, comparative cu standardele si programele, in sesizarea si masurarea abaterilor de la aceste
standarde si programe, precum si in precizarea cauzelor si masurilor corrective pentru inlaturarea lor.

Management – professor ec LUIZA BULGARU 2


FUNDATIA ECOLOGICA GREENN
MANAGEMENT SI LEGISLATIE SANITARA asistenti medicali an II

Functia Activitati specifice, vizate Cerinte


Planificare - Elaborarea directiilor previzibile de evolutie a firmei;
- cuantificarea obiectivelor, a rezultatelor scontate a fi Problemele de planificare ce trebuiesc solutionate de
obtinute; manageri presupun raspunsuri la intrebarile:
- elaborarea strategiilor, politicilor si ansamblului - CE se va face?
orientarilor privind evolutia viitoare a firmei, precum - CAND se va face?
si a strategiilor ce trebuie adoptate pentru utilizarea - CUM se va face?
mijloacelor existente in scopul atingerii in conditii - DE CE se va face?
optime a obiectivelor; programarea actiunilor, - CAT va costa?
stabilirea ordinii de succesiune a acestora in functie de
importanta si conditionarile reciproce, precum si
precizarea duratei de realizare a fiecarei actiuni;
- planificarea resurselor umane, materiale si financiare
necesare precum si stabilirea modului de utilizare.
Organizare - vizeaza definirea clara a tuturor elementelro care - dinamismul continuu in vederea asigurarii
determina cadrul organizatoric si anume: flexibilitatii firmei, a adaptarii acesteaia la schimbarile
- structura de organizare; ce se produc in interiorul si in afara acesteia;
- organismele componente si relatiile din cadrul - identificarea de solutii optime prin luarea in
acesora; considerare a tuturor interconditionarilor.
- sistemul informational a carui configuratie
trebuie sa corespunda structurii de organizare a firmei;
- delegarea autoritatii pe diferite niveluri ierarhice
ale firmei;
- descentralizarea activitatilor firmei.
Antrenare si - precizarea de catre manager a responsabilitatilor - existenta unui bun system de comunicare atat la
Coordonare fiecarui subordonat ; nivelul intregii firme cat si a fiecarui grup de lucru;
- urmarirea modului de corelare a eforturilor - esalonarea rationala a competentelor decizionale pe
individuale cu cele ale grupului/department/subunitate diferite niveluri ierarhice, in functie de implicatiile
deciziilor si de volumul informatiilor;
- promovarea delegarii autoritatii si responsabilitatilor;
- evaluarea, selectarea si pregatirea personalului.
Control - identificarea abaterilor de la standarde si programe; - existenta unui system informational care sa permita
- ientificarea cauzelor abaterilor; vehicularea rapida a informatiilor privind standardele;
- stabilirrea de masuri corrective; - efectuarea controlului direct la locul actiunii;
- san nu antreneze costuri exaggerate. - analiza cauzelor abaterilor si tratarea diferentiata a
acestora in functie de importanta lor;
- evitarea suprapunerii intre activitatea de control sic
ea de evidenta.

Management – professor ec LUIZA BULGARU 3


FUNDATIA ECOLOGICA GREENN
MANAGEMENT SI LEGISLATIE SANITARA asistenti medicali an II

VERIFICAREA CUNOSTINTELOR

1. Planificarea, organizarea, coordonarea-antrenarea si controlul sunt:


a. roluri interpersonale;
b. categorii manageriale;
c. functii ale managementului;
d. aptitudini manageriale;
e. criterii dupa care se face delegarea de sarcini.

2. Stabilirea de catre manageri a planurilor pe termen lung si mediu corespunde:


a. Procesului de antrenare-coordonare;
b. Procesului e control;
c. Procesului de planificare;
d. Procesului de decisional;
e. Procesului de organizare.

3. “Stabilirea cadrului organizatoric optim care sa permita desfasurarea activitatii organizatiei in conditii de
eficienta si profitabilitate” defineste:
a. functia de organizare;
b. rolul managerial decisional;
c. functia de control;
d. functia de planificare;
e. roluri decizionale;
f. conceptual de management.

4. “Verificarea permanenta a moului in care se desfasoara activitatile comparative cu obiectivele,


programele de actiune si standardele, identificareasi masurarea abaterilor de la acestea, precizarea
cauzelor si luarea de masuri corrective pentru inlaturarea abaterilor” defineste:

a. funcatia de planificare;
b. procesul de delegare a sarcinilor;
c. aptitudini manageriale conceptuale pentru un middle manager;
d. functia de control;
e. stilul managerial orientat spre sarcini

5. “ Ansamblul de actiuni care vizeaza orientarea personalului in scopul realizarii obiectivelor


organizationale si a asincronizarii acestora astfel incat desfasurarea lor sa se realizeze in conditii de
eficienta si profitabilitate” defineste:
a. functia de control;
b. stilul managerial orientat spre oameni;
c. functia de planificare;
d. functia de coordonare si antrenare;
e. categoria de aptitudini umane ale unu manager.

Management – professor ec LUIZA BULGARU 4


FUNDATIA ECOLOGICA GREENN
MANAGEMENT SI LEGISLATIE SANITARA asistenti medicali an II

R E F E R I N T E

1. Bacanu, B., - Practici de management strategic, ed. Polirom, 2006

2. Celea, C., - Organizarea sistemului sanitar national, Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala,
Universitatea Bucuresti, 2005

3. Ciurea, A., V., Rotaru, A., Avram, E., - Dezvoltarea managementului in organizatiile sanatatii, ed.
Universala

4. Nica, P., Iftimescu, A. - Management concepte si aplicatii, ed. Sedcom Libris, Iasi, 2004

5. Mathis, R., L., Nica, P., C., Rusu, C., - Managementul Resurselor Umane, ed. Editura
Economica, 1997

6. Nica, P., Prodan, A., Iftimescu, A. - Management, ed. Sedcom Libris, Iasi, 2001

7. Colectiv autori, - Comportamentul Organizational, CODECS, Bucuresti, 2002

8. Colectiv autori, - Putere, conducere si schimbare, CODECS, Bucuresti, 2002

9. Colectiv autori, - Eu ca manager, CODECS, Bucuresti, 2002

10. Colectiv autori, - Controlul managerial, CODECS, Bucuresti, 2002

11. Colectiv autori, - Managementul in organizatie, CODECS, Bucuresti, 2002

Management – professor ec LUIZA BULGARU 5

S-ar putea să vă placă și