Sunteți pe pagina 1din 9

Studiu de caz la evaluarea disciplinei Teoria şi practica deciziilor în afaceri

Elaborat:Vlas Mariana

Denumirea companiei:
Sudzucker-Moldova SRL

Adresa juridică:
Republica Moldova, MD–5201, or. Drochia, Str. 27 August, 1

Obiect(e) de activitate:
Fabricarea zaharului

Numărul de angajaţi:
Anul 2017 533 angajati
Anul 2018 510 angajati
Anul 2019 455 angajati
Scurt istoric:
1998 - Concernul german Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt devine primul investitor în ramura
producerii de zahăr din Moldova.
25 mai 2001 - Südzucker Moldova SA a fost creată prin unificarea a trei fabrici de zahăr: din Donduşeni,
Făleşti şi Drochia.
2001 - Lansarea brandului "Cinci inimioare".
2002 - Südzucker Moldova SA introduce sistemul de supraveghere a întreprinderilor agricole.
August 2003 - Cu participarea experţilor companiei, în Moldova au fost introduse metode temporare de
protecţie (safe-guard) sub formă de taxă suplimentară de 40% la zahărul importat în Moldova, ceea ce
înseamnă că taxa vamală a constituit 55%.
Decembrie 2003 - Guvernul Republicii Moldova a aprobat prelungirea cu patru ani a măsurilor de
protecţie a pieţei zahărului (safe-guard), introducând taxe speciale la importarea zahărului.
Martie 2004 - Combinatul de zahăr din Alexandreni a intrat în componenţa companiei Südzucker
Moldova.
Martie 2004 - La adunarea generală anuală a acţionarilor companiei Südzucker Moldova, Gebhard Muller
a fost ales preşedinte al Consiliului de Observatori.
Noiembrie 2004 - Au intrat în vigoare amendamentele legislative privind reducerea TVA la zahăr de la
20% la 8%.
Iunie 2005 - A fost lansat noul brand "Domnita".
Aprilie 2006 - Conducerea operativă a Südzucker Moldova SA a fost în totalitate transferată
Administraţiei companiei din Moldova.
20 decembrie 2007 - A fost adoptată legea № 289 cu privire la continuarea măsurii de protecţie "safe-
guard" pînă în luna august 2011.
27 decembrie 2007 - Compania Südzucker Moldova a înregistrat întreprinderea agricolă - fiică de profil
larg - Agro-SZM.
24 aprilie 2008 - La adunarea generală anuală a acţionarilor companiei Südzucker Moldova, Dr. Tomas
Kirchbergr a fost ales preşedinte al Consiliului de Observatori.
17 mai 2008 - Compania SGS a finisat testarea companiei Südzucker Moldova S.A. privind cerinţele de
corespundere a normelor ISO şi НАССР cu recomandările privind atestarea companiei.
25 decembrie 2008 - Parlamentul RM a adoptat decizia de a mări taxele vamale de bază la importul de
zahăr începând cu 2009 până la 75%, convenită cu WTO.
2009 - Fabrica de zahăr din Alexăndreni a companiei Südzucker Moldova a fost transformată în centrul
modern de logistică. Sunt lansate produse noi din gama "Zahăr cinci inimioare": în ambalajul de hîrtie de
1 kg și în baghete de 5 g, de asemenea zahăr "Domnita" într-un ambalaj de 5 kg.
2010 - Lansarea noului brand "Dalba" și noului produs "Demerara" - zahăr brun din gama "Cinci
inimioare" în ambalaj de 500 g.
2011 - Introducerea noului produs "Zahăr cinci inimioare" cubușoare de 750 g.
2012 - Apar produsele noi din gama "Zahăr cinci inimioare": zahăr-pudra și zahăr brun deosebit "Golden
Granulated".
2013 - Deschiderea fabricii de producere de biogaz din borhot de sfeclă de zahăr în Drochia.

Strategie:
Acţionari principali ai întreprinderii moldo-germane SA "Südzucker Moldova" intenţionează şi-n
continuare să investească în modernizarea fabricilor de zahăr şi în sectorul agricol.
Despre acestea au declarat, în cadrul reuniunii companiilor acţionare ale întreprinderii - Reprezentantul
concernului "Südzucker AG", Reprezentantul Consiliului de Observatori "Südzucker Moldova" Dr.
Gebhard Müller. şi Reprezentantul SA "Südzucker Moldova" Natalia Vrabie.
Decizia despre necesitatea organizării unei asemenea întîlniri a fost luată în aprilie în cadrul adunării
generale a acţionarilor, cînd părţile trebuiau să identifice calea de dezvoltare pe viitor a întreprinderii şi
să decidă dacă parteneriatul strategic dintre "Moldova Agroindbank" şi concernul "Südzucker AG" se va
menţine pe piaţa moldovenească de zahăr.
Părţile au discutat concepţia şi strategia investiţională de dezvoltare pe termen mediu a întreprinderii.
Urmărindu-se păstrarea capacităţii competiţionale a fabricilor moldoveneşti de zahăr, atingerea nivelului
european de cultivare a sfeclei de zahăr şi de prelucrare a zahărului, se consideră raţională reutilarea
sectorului agrar şi industrial. Anume spre realizarea acestor obiective vor fi direcţionate veniturile
întreprinderii. Începînd cu 1998 "Südzucker-Moldova" a investit mai mult de 20 mln. de euro atît în
industria zahărului - cu scopul reducerii cheltuielilor de producţie, a îmbunătăţirii calităţii şi a
competitivităţii cît şi-n sectorul agrar - achiziţionarea tehnicii agrare de înaltă productivitate.
A fost evidenţiat rolul aparte al "Moldova Agroindbank" în creditarea cultivării sfeclei de zahăr. Prin
intermediul băncii, campania "Südzucker-Moldova" îşi măreşte în permanenţă volumul de creditare a
producătorilor agricoli: dacă în anul 2000 acestea constituiau circa 30 mln.lei, în 2006 această sumă a
crescut de circa 3 ori.
Analizînd calitatea conducerii companiei, reprezentanţii acţionarilor principali au aprobat rezultatele
activităţii Adminstraţiei SA «Südzucker Moldova», în sarcina căreia începînd din acest an au trecut toate
responsabilităţile şi gestionarea operativă a companiei.
Partenerii au apreciat înalt eforturile conducerii Moldovei în vederea dezvoltării complexului de
producere a zahărului şi a reglementării pieţii zahărului, ridicării lui la nivelul european de dezvoltare şi
şi-au exprimat disponibilitatea de a acorda şi-n continuare suport multilateral pentru perfecţionarea
condiţiilor cadru legislative de activitate a complexului, favorizînd armonizarea lor cu reglarea pieţii
europene a zahărului.
Informaţie despre companie: Întreprinderea moldo-germană SA"Südzucker-Moldova"este lider în ramura
industriei de zahăr în Moldova. Companiei îi aparţin 4 uzine de zahăr din republică: din Drochia, Făleşti,
Alexandreni şi Donduşeni. 78, 039 % de acţiuni ale întreprinderii "Südzucker-Moldova" aparţin
concernului german Südzucker AG şi 12,371% acţiuni- "Moldova Agroindbank".
Viziune:
Compania mixtă, moldo-germană, ÎM Südzucker Moldova este liderul pe piața de zahăr din Republica
Moldova. Din 2001, de la fondare, compania face investiții în cultivarea sfeclei de zahăr, implementând
cele mai recente realizări științifice din domeniul creșterii sfeclei de zahăr și utilizând tehnologii avansate
de economisire a energiei în producerea zahărului.
O viziune importanta a activității întreprinderii este asigurarea parteneriatului de lungă durată cu
agricultorii ce cultivă sfecla de zahăr pe teritoriul Republicii Moldova. Împreună cu partenerii săi agricoli
Südzucker Moldova mărește recolta sfeclei de zahăr în fiecare an și contribuie la modernizarea sectorului
agricol al țării.

Misiune:
În baza valorilor corporative ale grupului "Südzucker AG", noi aspirăm spre combinarea armonioasă a
doleanţelor acţionarilor noştri cu satisfacerea maximală a cerinţelor consumatorilor şi cu protecţia
intereselor generaţiilor prezente şi viitoare.
Noi, managementul şi angajaţii companiei, împreună cu partenerii noştri – întreprinderile agricole,
clienţii, reprezentanţii societăţii civile şi ai organelor puterii de stat, suntem deschişi pentru colaborare cu
toţi cei care împărtăşesc principiile noastre de dezvoltare multilaterală şi intensivă a complexului agro-
industrial din Moldova, şi de formare a unei economii civilizate şi social-orientate.
Experienţa europeană şi calitatea de lider pe piaţă ne face responsabili şi ne oferă posibilitatea de a
contribui la crearea unei agriculturi cu profituri înalte prin intermediul introducerii tehnologiilor agricole
şi industriale înalt eficiente şi econome din punct de vedere al resurselor, cât şi de a spori şi realiza
maximal potenţialul principalului nostru partener – pământul generos al Moldovei.

Obiective şi direcţii strategice generale:


Cultivarea experimentală
CARE-I SCOPUL PETRECERII CULTIVĂRII EXPERIMENTALE ŞI CE REZULTATE SUNT OBŢINUTE?
În decursul a ultimilor 12 ani ÎM„Südzucker Moldova” S.A. petrece studiul influenţei diferitor procedee
agrotehnice asupra indicilor de productivitate şi calitate la sfecla pentru zahăr, având ca obiectiv:
Elaborarea materialului de consultanţă şi “transferul” acestora cultivatorilor de sfeclă
Ridicarea nivelului cunoştinţelor specialiştilor în domeniu
Susţinerea gospodăriilor agricole la introducerea noilor tehnologii
Îmbunătăţirea indicilor de calitate şi de productivitate
Pentru formarea concluziilor corecte şi obiective, este necesar de a minimiza influenţa factorilor terţi şi
petrecerea independentă a cercetărilor, şi anume în cultivarea experimentală în cadrul ÎM „Südzucker
Moldova” S.A., în parcele mici, sunt create astfel de condiţii. Cu cât este mai compact aşezată experienţa
cu atât condiţiile de dezvoltare al plantelor sunt mai identice. Spre exemplu se minimizează variaţia
nivelului de aprovizionare cu elemente de nutriţie în sol, expoziţia, influenţa microclimatului etc.
Doar numai în astfel de împrejurări îşi poate prezenta potenţialul fiecare factor cercetat în parte,
demonstrând astfel importanţa primordială a petrecerii cercetărilor experimentale.
Fig.1 Localizarea experienţelor 2001(1)...2006(6)

Cercetările sunt efectuate în colaborare cu gospodăriile agricole şi cuprind toate sectoarele de cultivare
ale întreprinderii (vezi Fig.1), ceea ce face posibil de a diferenţia ponderea factorilor studiaţi în una sau
alta regiune. Pe parcursul anilor 2001-2002 câmpurile experimentale au fost localizate în patru regiuni.
Din anul 2003 cantitatea factorilor şi variantelor studiate sunt în continuă creştere, care în 2006 numără
6 factori cu 77 variante supuse investigaţiilor în trei regiuni, in anul 2012 SZM SA petrece testari in
8regiuni (exacte) si 4regiuni testari in banda.
Un alt aspect important: pe piaţa internă a Moldovei activează o mulţime de întreprinderi, care propun
ţăranului pesticide, seminţe ş.a. materiale, motivând că sunt cele mai performante. Dar care-i baza
acestei motivări? Unii reies din experienţa proprie, alţii în baza rezultatelor experimentale al
producătorului, care în majoritatea cazurilor nu sunt obţinute în regiune. Comparativ cu majoritatea
realizatorilor, Südzucker Moldova S.A. îi consultă pe producătorii de materie primă în conformitate cu
rezultatele obţinute independent.
Pentru cultivarea sfeclei pentru zahăr, Südzucker Moldova S.A. avansează gospodăriile agricole cu diferite
mijloace de producere (carburanţi, surse financiare etc.) şi este cointeresată ca toate materiale investite
să fie folosite cu cea mai mare eficienţă, care, de obicei, favorizează obţinerea rezultatelor sporite, ceea
ce corespunde şi cu interesele producătorilor de materie primă. Fabrica de zahăr procură în cantităţi
nelimitate materie primă, iar în lipsa ei se transformă într-un „monument arhitectural”, astfel însemnând
că atât industria prelucrătoare cât şi producătorul de materie primă se află „într-o luntre”, iar interesul
ambilor producători (de zahăr /sfeclă) coincid: producerea maximală a zahărului de pe o unitate de
suprafaţă cu cele mai mici cheltuieli.
În urma studiului pe parcursul anilor 2002-2004, au fost delimitaţi rata acţiunii factorilor studiaţi, care
formează recolta (vezi diag.1). Fiecare factor îşi are aportul său în formarea recoltelor (unii mai mare, alţii
mai mic), dar este important de înţeles: deficitul aparent în urma unuia nu poate fi compensat din contul
altuia. Spre ex.: fiind efectuate lucrările agricole calitativ şi la timp, dar combaterea buruienilor, din
careva motive, nu s-a petrecut la timpul oportun, duce la diminuarea recoltelor până la cca. 20%.
Acţiunea tratării seminţelor se localizează doar numai cu 9,32%, care, la prima vedere, poate fi
considerat ca un factor ne important. Dar în cazul alegerii „incorecte” a materialului semincer, cu un
tratament „slab” faţă de dăunătorii subterani şi aerieni, poate fi nimicită întreaga plantaţie doar în câteva
zile. În astfel de cazuri nu va fi atins rezultatul aşteptat (planificat), indiferent de suma investiţiilor şi
măsurile agrotehnice întreprinse anterior.

Diag.1 Rata influenţei măsurilor agrotehnice în formarea recoltei (2002-2004)

Suntem permanent în căutarea răspunsului: unde se mai află rezervele în cultivarea sfeclei de zahăr, ceea
ce duce la apariţia noilor întrebări actuale şi decăderea altora. Spre ex.: dacă cu câţiva ani în urmă era
important alegerea materialului semincer, îndeosebi forma şi modul de tratare al seminţelor, în prezent
nu se mai discută: aproape toată suprafaţa cultivată (2011) este semănată cu seminţe tratate cu Montur
sau Montur Forte/ , iar din 2012 toata suprafata cultivata a fost semanata cu seminte tratate cu
Cruiser+Force.
Anume acest tratament permite plantei să supravieţuiască şi să realizeze potenţialul soiului concentrat în
genom.
În 2012 ne-am concentrat atenţia asupra reducerii cheltuielilor la combaterea chimică al buruienilor şi a
bolilor aparatului foliar, nivelul dezvoltării selecţiei, aportul microelementelor în formarea
recoltei,aportul regulatorilor de crestere, fertilizarea solului, perioada de vegetaţie.
Un astfel de angajament SZM il va continua si in anii viitori.

Luarea deciziilor şi distribuţia puterii în firmă :


• în colaborare cu manageri

Conducere

Dr. Alexander Koss

Spicherul Comitetului de Conducere ÎM "Südzucker Moldova" SA

Domenii:

Strategia de dezvoltare a companiei

Managementul finanțelor

Vînzări, marketing

Materie primă

Chestiuni juridice

Revizie

Relații cu publicul

Dr. Richard Dandar

Membru al Comitetului de Conducere, Director de Producţie ÎM "Südzucker Moldova" SA

Domenii:

Producere

Managementul calității

Tehnică și tehnologii

Achiziția materialelor și serviciilor pentru reparații și investiții

Programe de formare, calificare, perfecţionare:


In Sudzucker-Moldova SRL se folosesc foarte des diverse programe de formare, calificare, perfectionare a
personalului.
La solicitarea angajatilor compania organizeaza si achita diverse cursuri de perfectionare in dependenta
de Departamentul in care activeaza solicitantul, limbi straine cum ar fi limba engleza si germana, cursuri
de contabilitate, programare 1C, cursuri manageriale,studii universitare in domeniul ingineriei
(personalului care se ocupa cu reparatia utilajului in fabricile companiei) etc.
Deasemena personal entitatea mi-a oferit o finantare in valoare de 16 000 lei pentru continuarea
studiilor masterale in domeniul contabil.

Cine se ocupă cu evaluarea riscurilor la întreprindere?


Sudzucker-Moldova SRL este lider pe piata Republicii Moldova in producerea si vinzarea zaharului, astfel
fiind o companie atit de mare are o intreaga echipa de specialisti care se ocupa cu evaluarea riscurilor pe
domenii.
In Intreprindere de evaluarea riscurilor economice se ocupa intregul Departament Finante si
Contabilitate, o echipa mare si calificata cu unii dintre cei mai buni specialisti in domeniu Economic.
Deasemenea exista echipa din domeniul agriculturii care se ocupa de evaluarea riscurilor ce tine de
cresterea sfeclei de zahar care este materia prima pentru producerea zaharului.
Departamentul juridic deasemenea se ocupa cu evaluarea riscurilor ce tine domeniul acestora, la fel si
Depatamentul IT.
Aveţi tot timpul iniţiative pe care vreţi să le puneţi în aplicare?
Desigur, orice entitate tinde spre o crestere continua, astfel initiativa si ideile istete au fost mereu bine
venite. Este foarte bine cind in entitate exista oportunitati prin care sa-ti ofere posibilitatea sa pui in
aplicare aceste idei.
La întreprinderea de afaceri se cunoaşte teoria ce tine de luarea deciziilor în afaceri, apoi de a putea
aplica în practica aceste deciizii care să aducă avantaje întreprinderii?
Orice afacere se bazeaza nu doar pe capital, clienti, piata de desfacere, dar unul din pilonii de baza a unei
afaceri de succes este teoria ce tine de luarea deciziilor.
Daca deciziile pe care le-ai luat au adus doar avantaje intreprinderii, atunci poti fi ferm convins ca
afacerea ta va avea succes.
Care sunt cele mai des întâlnite decizii la întreprindere ?
• Decizii logice
• Decizii raţionale

Cât de des sunt întâlnite riscuri la întreprindere si un exemplu de risc.


In cazul intreprinderii Sudzucker-Moldova SRL cel mai des intilnite sunt riscurile ce tin de starea viitoare
a mediului (vremii), pentru ca acesta influienteaza direct asupra recoltarii sfeclei de zahar si respectiv
asupra cantitatii si calitatii produsului finit.
Analiza ultimilor ani a recoltei seclei de zahar este un bun exemplu a seriozitatii si efectelor negative care
apar in urma vremii nefavorabile.
Exemplu:
La 20 noiembrie a fost încheiat sezonul de recoltare a sfeclei de zahăr, iar pe 25 noiembrie a fost prelucrat
ultimul lot de sfeclă la fabrica de zahăr din Drochia a companiei Südzucker Moldova. Doar două fabrici
ale companiei au primit anul acesta mai puțină sfeclă de zahăr decât anul trecut. Cu toate acestea, calitatea
acesteia a fost vizibil mai bună decât anul trecut.
În 2019, randamentul mediu de sfeclă de zahăr în zonele de materie primă a Südzucker Moldova a fost de
aproximativ 46 t/ha, anul trecut acesta a fost puțin mai mult de 40 t/ha (media națională a fost de
aproximativ 37 t/ha din cauza pierderilor mari datorate calității extrem de scăzute a materiilor prime).
Anul acesta, potrivit lui Anatol Gorodenco, directorul departamentului de materii prime al companiei, toți
participanții lanțului de producție au încercat să învețe din situația de anul trecut, au continuat să
îmbunătățească tehnologiile agricole și au încercat să diminueze impactul factorilor meteorologici
negativi asupra recoltei de sfeclă.
Fermierii au avut noroc cu vremea anul acesta, care a fost mult mai bună decât anul trecut. În 2018, o
cantitate semnificativă a precipitațiilor a căzut în iulie, iar apoi culturile rădăcinoase care erau deja destul
de mari au fost expuse la efectele nocive ale secetei extreme timp de aproape trei luni. În anul curent, din
cauza precipitațiilor abundente care au căzut în mai-iunie și a verii lungi și uscate, sfecla nu a reușit să
crească în greutate și conținut de zahăr. Cu toate acestea, aceasta a îndurat mai bine vremea caldă -
datorită cultivării bune a solului și a însămânțării timpurii. Recoltarea sfeclei a început, de asemenea, cu
două săptămâni mai devreme decât anul trecut. Datorită acestui fapt, precum și a logisticii bine puse la
punct, campania de recoltare a fost realizată în cadrul celor mai favorabile condiții meteorologice din
această toamnă.
Sfecla de zahăr recoltată a putut fi prelucrată doar la o fabrică Südzucker Moldova din Drochia. Cu toate
acestea, pentru a nu rata faza condițiilor tehnologice optime ale sfeclei din zona de sud, conducerea
companiei a decis să pornească și fabrica de zahăr din Fălești, care a procesat în cele din urmă
aproximativ 80 de mii de tone de materii prime. Datorită acestui fapt, compania a redus la minimum
pierderile potențiale ale întreprinderilor agricole cultivatoare de sfeclă din această regiune. Și chiar și așa,
la sfârșitul recoltei în zona de materii prime a fabricii de zahăr din Fălești, nivelul de poluare fizică a
sfeclei a fost mai mare decât standardul de 10%. În general, pentru a menține o tendință pozitivă în
relațiile cu întreprinderile agricole partenere, compania Südzucker Moldova în acest an a decis să lucreze
„în formatul a două fabrici”, deși nu era rentabil din punct de vedere economic.
În paralel cu finalizarea recoltării sfeclei de zahăr, campania pentru contractarea recoltării sfeclei 2020 se
apropie de final. În acest moment, au fost încheiate contracte pentru cultivarea acestei culturi pentru
întregul volum planificat pentru 2020. Cu toate acestea, suprafața viitoarei recolte va scădea ușor din
cauza stocurilor semnificative de zahăr, stagnării pieței europene a zahărului și contrabandei în masă de
zahăr din Ucraina către piața din Moldova, care a crescut în special în ultimii doi ani.
Dar deja în sezonul agricol din 2021, consiliul companiei intenționează să crească suprafețele contractate
pentru plantațiile de sfeclă de zahăr la un nivel optim.

Planuri pe viitor:
Cultivarea experimentală
Instalarea unui sistem de irigare de ultima generatie
Elaborarea materialului de consultanţă şi “transferul” acestora cultivatorilor de sfeclă
Ridicarea nivelului cunoştinţelor specialiştilor în domeniu
Susţinerea gospodăriilor agricole la introducerea noilor tehnologii
Îmbunătăţirea indicilor de calitate şi de productivitate

S-ar putea să vă placă și