Sunteți pe pagina 1din 3

Insit.

MLADIN LUMINIŢA
GRĂDINIŢA P. P. NR. 20 ARAD

LECTORAT PENTRU PĂRINŢI


EDUCAŢIA PĂRINŢILOR
- o modalitate de îmbunătăţire a situaţiei copilului în familie -

Programul de educaţie a părintilor pe baza metodei EDUCAŢI AŞA!


A fost iniţiat in anul 1998, programul este derulat de FUNDAŢIA COPIII
NOŞTRI, care este prima organizaţie care a abordat într-un mod unitar şi
sistemic tema educaţiei părinţilor ca modalitate de sporire a bunăstării
copilului în familie, utilizând metoda „Educaţi aşa!”.
Scopul programului îl reprezintă pregătirea de specialişti români în
domeniul educaţiei părinţilor prin formarea şi abilitarea personalului didactic
din grădiniţe şi şcoli primare de a organiza cursuri cu părinţii, utilizând o
metodă modernă, accesibilă şi inovatoare, precum şi schimbarea mentalităţii
părinţilor cu privire la nevoile de dezvoltare ale copilului prin inţierea
lecţiilor cu părinţii copiilor din învăţământul preşcolar şi primar.
Programul a demarat prin metoda tutorială în toată ţara în anul 2005,
incluzând şi judeţul Arad.
Metoda „Educaţi Aşa!” are la bază o modalitate de lucru cu părinţii
iniţiată de Institutul olandez pentru Îngrijiri şi Bunăstare. Aceasta presupune
organizarea sistematică a unor lecţii cu părinţii, fiecare lecţie abordând o
temă de interes în educaţia copilului în familie. Prin exerciţii diverse care
presupun participarea activă a părinţilor se obţine conştientizarea acestora
asupra puternicei influenţe pe care experienţele din copilărie le pot avea
asupra dezvoltării personalităţii copilului. Deoarece copilul petrece cea mai
mare parte a timpului în familie, părinţii au influenţa mare asupra modelării
psihicului copilului fie că sunt conştienţi de acest lucru sau nu.
Cursul a fost conceput pentru un anumit grup-ţintă, urmând un
program adecvat care cuprinde 5 şedinţe. Grupul ţintă cuprinde părinţi cu
copii între 3-12 ani. Cursul este un mod de informare educaţională
preventivă şi de sprijin acordat părinţilor, în scopul îmbunătăţirii relaţiei cu
copil-părinte.
Obiectivele cursului sunt:
- prevenirea unor grave probleme de educaţie;
- prevenirea unor probleme în comportamentul copilului şi a spiralei
negative pe care o determină acestea,
- înţelegerea de către părinţi că ei pot influenţa şi conduce
comportamentul copiilor,
- însuşirea unor abilităţi de bază necesare educaţiei.
Premisa cursului este astfel că părinţii sunt cei care influenţează
comportamentul copiilor lor. Iar prin intermediul acestui curs părinţii işi
însuşesc diverse abilităţi care să le permită să facă acest lucru. Aceste
abilităţi se împart în două categorii: abilităţi pozitive- Aprecierea şi
acordarea atenţiei sau abilităţi grupate sub denumirea Stabilirea
limitelor.
ACORDAREA ATENŢIEI ŞI APRECIEREA
Părinţii îşi pot influenţa copiii cu atenţia pe care le-o acordă. Ei pot
reacţiona pozitiv ori de câte ori copilul lor manifestă un comportament
pozitiv, dorit şi pot reacţiona negativ atunci când copiii se poartă în mod
inaccecptabil pentru ei.
Dacă părinţii sunt receptivi la comportamentul pozitiv al copiilor lor şi
nu uită să-l laude de câte ori este cazul, copilul înţelege treptat că el
merită acele laude. Un astfel de copil îşi creează o imagine pozitivă
despre sine însuşi.
Mulţi părinţi nu sunt atenţi însă decât atunci când copiii lor se
comportă într-un mod negativ, nedorit. Un copil care aude adesea că ceea
ce face nu este bine îşi creează o imagine negativă despre sine.
Copilul prin comportamentul pe care-l manifestă încearcă să atragă
atenţia părintelui, iar dacă părintele nu reacţionază prompt, lăudându-l
atunci când face o faptă bună, copilul va trece în cealaltă extremă,
încercând să atragă atenţia părintelui într-o manieră negativă.
Atunci când părintele îşi laudă copilul (nu este vorba aici doar de
lauda verbală, ci şi de cea nonverbală, printr-un gest, o mângâiere, un
zâmbet, un sărut), el trebuie să numească comportamentul pentru care-l
laudă şi să o facă atunci pe loc.
STABILIREA LIMITELOR
Atunci când copilul manifestă un comportament nedorit de părinte sau
inacceptabil pentru acesta, părintele intervine, stabilind anumite limite,
interdicţii prin diverse modalităţi: a spune NU şi a stabili interdicţii,
ignorare, izolare şi pedepsire.
A SPUNE NU şi a stabili interdicţii este prioritar pentru părinte în
cazul în care copilul manifestă un comportament nedorit de acesta.
Interdicţia trebuie să fie clară pentru copil şi înţeleasă de acesta, iar
părintele să fie cât mai consecvent în menţinerea acestor interdicţii
prestabilite. Fiecare părinte îşi fixează reguli în familia sa în funcţie şi de
nevoile proprii ale copilului. Aceste reguli sunt însă relative.
IGNORAREA se aplică atunci când copilul manifestă un
comportament negativ menit să atragă atenţia părintelui. Este foarte
eficientă atunci când copilul se smiorcăie.
IZOLAREA este o modalitate reacţionare a părintelui vizavi de
comportamentul inadecvat al copilului şi se aplică mai ales în cazul
exceselor de furie ale copilului. Izolarea se face într-un loc unde să poată
să fie supravegheat copilul, nu mai mult de 5 minute.
PEDEPSIREA implică confiscarea unui lucru care place copilului
sau a unei activităţi preferate a acestuia. Pedeapsa nu este plăcută nici
pentru părinte şi nici pentru copil. Din pedeapsă copilul nu învaţă nici un
comportament nou, învaţă doar ce nu are voie să facă.
Este de preferat însă să se evite cât mai mult aplicarea pedepselor
deoarece copilul devine imun la acestea şi se ajunge în cele din urmă la
formarea spiralei negative. Acest lucru se face mai ales prin acordarea
atenţiei pozitive şi aprecierea copilului ori de câte ori acesta manifestă un
comportament plăcut părintelui, lucru care stimulează copilul să
manifeste mai des acel comportament pentru a-i face plăcere părintelui.
In stabilirea limitelor părintele trebuie să fie consecvent, să numească
comportamentul inacceptabil manifestat de copil şi să-i explice copilului
de ce procedează aşa.
În concluzie, cursul de educaţie a părinţilor vine în sprijinul părinţilor
cu sugestii de educare pentru aceştia, oferind variante de îmbunătăţire a
poziţiei copilului în familie.
Ca aplicaţie am propus două aplicaţii practice: jocul „Fierbinte-rece”
şi jocul valorilor, pentru a evidenţia rolul părintelui în influenţarea
comportamentului copilului.
Procedând conform metodei „EDUCAŢI AŞA!” vom avea copii
fericiţi şi părinţi fericiţi.