Sunteți pe pagina 1din 1

Genul epic- recapitularea cunoștințelor

Citește cu atenție textul următor și răspunde corect tuturor cerințelor


formulate.
Madam’ Georgescu (…) cu d. Georgescu – Mihalache – pleacă la Sinaia cu trenul de plăcere.
Însă, de mult madam’ Georgescu a promis „puiului“ să-l ducă odată și pe el la Sinaia; prin urmare,
trebuie să-l ia și pe puiul; dar puiul nu merge nicăieri fără „gramamà“; prin urmare, și pe gramamà
trebuie s-o ia. Puiul este mititelul Ionel Georgescu, în etate de cinci anișori împliniți,(…); iar
gramamà este cocoana Anica, mamița mamițichii puiului.
Trenul de plăcere pleacă din Gara de Nord sâmbătă după-amiazi, la orele trei fără cinci.
Sâmbătă, așadar, de la amiazi, amândouă aceste doamne încep să se pregătească de plecare. Madam’
Georgescu este pe deplin stabilită asupra toaletei sale (…). Cocoana Anica se-mbracă în negru, așa
se-mbracă dumneei de când a pierdut pe răposatul Nicula; coloare deschisă n-a mai purtat,(…). Cât
despre puiul, nici nu mai încape discuție – el va purta la Sinaia uniforma de ofițer de vânători ca
prințul Carol. Până să potrivească mamița pe madam’ Georgescu, până să-mbrace pe puiul și să-i
puie sabia, iată că s-a făcut ceasul două fără douăzeci. La ceasurile două fără un sfert, iată că sosește
și d. Georgescu cu un muscal cu cauciuc. Cum intră și dă cu ochii de gramamà, strigă:
– Cocoană! încă n-ai plecat? să știi c-ai pierdut trenul? Până s-ajungi la tramvai, cum umbli
d-ta; până să-l apuci, că poate n-ai noroc să-ți treacă tocmai atunci; până să ajungi la gară, – s-a
isprăvit! n-are să te-aștepte trenul pe dumneata…
(I. L. Caragiale, Tren de plăcere)
Recapitulează-ți cunoștințele!

Literatura română
1. Transcrie o structură care fixează timpul acțiunii și o structură care fixează spațiul acțiunii.
2. Precizează ce promisiune i-a făcut madam’ Georgescu "puiului".
3. Formulează două idei principale/secundare ale fragmentului.
4. Încadrează textul în genul epic și scrie două argumente.
5. Transcrie o structură care face referire la ținuta vestimentară a puiului.

Limba română
1. Transcrie, din textul dat, un adverb de loc, o prepoziție simplă, o interjecție, un adverb
relativ.
2. Scrie două enunțuri în care cuvântul sâmbătă să aibă valoare morfologică de substantiv,
respectiv, de adverb de timp.
3. Formuleaza propoziții în care adjectivul subliniat: " coloare deschisă n-a mai purtat" să fie
la gradul comparativ (toate treptele).
4. Analizează subiectul și predicatul din propoziția următoare: Până să potrivească mamița pe
madam’ Georgescu.

Manifestă-ți creativitatea!
Redactează o compunere de 12-15 rânduri în care să descrii un colț de natură surprins
noaptea. Compunerea va avea următorul început: Curând scăpătă și soarele după cele mai de
pe urmă trepte ale apusului, iar Dumnezeu umplu, în urma lui, cu întuneric, cupa imensă a
haosului său, de la cele mai de jos adâncuri ale pământului până la marginile cele mai
deasupra ale cerurilor...
În compunere, vei folosi: -modul de expunere descrierea; -vei include figuri de stil
( epitete, personificări, comparații, inversiuni etc.) și imagini artistice (vizuale, auditive,
dinamice).