Sunteți pe pagina 1din 13

1.

Leasingul, cadru conceptual

Leasingul ca instrument de finantare a inregistrat primele sale variente inca din


perioada Egiptului antic si Babilonului, aproximativ 2000 i.H. Primele reguli scrise dateaza
insa din vremea Imperiului Roman, in jurul anului 550 d.H.,prin codul lui Iustinian, creatie
extraordinara a spiritului acelor vremuri.

Domeniul leasingului inregistreaza primele operatiuni in Statele Unite ale Americii in


anii ’50 ai secolului trecut, insa epoca moderna este considerata a fi inceput in Marea Britanie
in secolul al XIX-lea, cu prima operatiune incheiata de “British Railway Wagons”. Leasingul
a intrat in lumea investitiilor financiare in Europa si in intreaga lume prin originalitatea
tehnicilor utilizate si mai ales prin avantajele economice indiscutabile pe care le ofera.
Operatiunea de leasing a capatat in ultimii ani statutul indiscutabil de operatiune de finantare
alternativa creditului bancar.

Cea mai completa abordare din punct de vedere conceptual in ceea ce priveste
operatiunea de leasing , o regasim in standardul de IAS17 revizuit in 1997, standard care are
ca obiectiv declarat stabilirea politicilor corespunzatoare si a elementelor ce trebuie
evidentiate cu privire la leasingul financiar si la leasingul operational. Astfel efectuandu-se
diferentierea de baza intre cele doua tipuri de leasing, se statueaza de fapt calitatea leasingului
financiar ca operatiune de imprumut.

Conform IAS 17 leasingul este un acord prin care locatorul sau finantatorul transmite
locatarului sau utilizatorului, in schimbul unei plati sau al unei serii de plati, dreptul de a
utiliza un bun pentru o perioada convenita de timp.

Astfel prin standard, se identifica atat elemente de baza, cat mai ales se stabilesc cele
doua forme principale ale operatiunii: leasing financiar si leasing operational. Leasingul
financiar este operatiunea de leasing care trensfera, in mare masura toate riscurile si
beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului. In cele din urma titlul de
proprietate al bunului poate fi transferat sau nu utilizatorului final.

Piata mondiala de leasing, genereaza anual peste 570 miliarde USD din contracte de
leasing nou incheiate, din care aproape 240 miliarde la nivelul pietei Nord Americane si 230
miliarde USD la nivelul pietei Europene1.
Pentru a intelege mai bine ce cuprinde un contract de leasing, in cele ce urmeaza vom
prezenta elementele, etapele si tipurile operatiunilor de leasing.

1
Constantin Coca Constantinescu, Leasing Financiar-realitate si perspectiva, Ed. Economica 2006, pp. 21-25
2. Elementele, etapele si tipologia operatiunilor de leasing

2.1. Elementele leasingului

In timp, leasingul a devenit o operatiune sofisticata, incorporand notiuni si institutii


financiare tehnici financiare si de contabilitate, precum si tehnici de vanzare si promovare.
Datorita impactului pe care fiecare dintre elementele reamintite il are asupra naturii si
caracterului tranzactiei, in continuare vom reliefa doar elementele tipice ale operatiunii in
sine.
Principalii participanti intr-o tranzactie de leasing sunt finantatorul(lessor) si
utilizatorul(lesse), intre care intervine o conventie de transfer a dreptului de folosinta asupra
unui bun proprietatea finantatorului in schimbul platii unei remuneratii efectuate de utilizator.

Furnizo
r

Utilizator Finantator

Servicii aditionale

Asigurator

Fig. 2.1. Diagrama de baza a operatiunii de leasing


Sursa: Cornel Coca Constantinescu, Leasing Financiar-realitate si perspectiva, Ed. Economica
2006, pg. 23.

2.2. Etapele operatiunilor de leasing

In general, in derularea unui contract de leasing, sunt implicate, in diverse etape2 ale
procesului de finantare, cel putin cinci parti: societatea de leasing, clientul sau utilizatorul
final, furnizorul bunului achizitionat, banca finantatoare si, nu in ultimul rand, societate de
asigurare.

Alegerea bunului si a furnizorului

In functie de necesitatile clientului, acesta decide atat asupra caracteristicilor bunului


cat si asupra furnizorului. Toate detaliile legate de natura bunului (pret, caracteristici tehnice,
amanunte privind livrarea, conditii de instalare si punere in functiune, in cazul
echipamentelor) vor fi negociate de utilizator direct cu furnizorul ales, urmand a respecta in
contractul de vanzare cumparare si in contractul de leasing, toate aspectele negociate.

2
http://www.finantare.ro/ghid-leasing.html
Obtinerea ofertei si solicitarea de leasing

Pe baza preturilor negociate cu furnizorul intocmeste o oferta generala de finantare, in


care vor fi calculate, avansul, rata de leasing, valoarea asigurarii, etc. In urma transmiterii
solicitarii de leasing, oferta transmisa initial poate suferi modificari in functie de clasa de risc
in care se va incadra clientul. Analiza riscului are la baza atat documentele financiare puse la
dispozitie de catre client (bilant, balanta, cont de profit si pierderi) cat si alte documente
solicitate (chestionar de leasing, prezentarea activitatii companiei, business-plan, etc.).

Analiza si aprobarea solicitarii de leasing

Evaluarea solicitarii de leasing se realizeaza de catre specialisti intr-un interval de timp


ce nu depaseste 48 ore. In functie de complexitatea proiectului supus finantarii, societatea de
leasing poate solicita clientului informatii suplimentare referitoare la unele aspecte analizate,
raspunsul final al evaluarii urmand a fi prelungit in functie de furnizarea informatiilor
solicitate.

Incheierea contractului

In cazul unui raspuns afirmativ, se va incheia un contract de leasing, financiar sau


operational, ce va include atat clauzele negociate de utilizator cu furnizorul bunului, cat si
clauze specifice politicii societatii de leasing privitoare la modalitatea de plata a ratelor,
asigurarea efectuarii platilor, etc.

Asigurarea generala a bunului

Bunul3 ce urmeaza a fi achizitionat urmeaza a fi asigurat de catre societatea de leasing,


pe toata derularea contractului de leasing, in optiunea pentru toate riscurile, in conditiile
stabilite cu societatea de asigurari si banca finantatoare, iar prima de asigurare va fi achitata
de catre utilizator.

In cazul produselor provenite din import, prima de asigurare se va calcula la valoarea


DDP a bunului.

Livrarea bunurilor

Obligatia livrarii bunurilor revine in intregime furnizorului, operatiunea fiind asistata


de specialistii societatii de leasing

Conditiile si costurile finantarii

Pot obtine finantare pentru achizitionarea de bunuri in leasing atat persoane juridice,
infiintate in baza Legii 31/1990 republicata, cat si persoane fizice sau persoane fizice
autorizate.

Bunurile finantate pot fi noi, din import sau achizitionate de pe piata romaneasca, sau
second-hand, caz in care se va efectua o evaluare suplimentara de catre specialistii societatii
de leasing.

3
idem 2
Pot fi finantate atat vehicule diverse (autoturisme, autoutilitare, microbuze) cat si
echipamente medicale, telecomunicatii, tehnica de calcul, etc. Valoare bunurilor achizitionate
va fi cuprinsa intre 3.000 euro si 100.000 euro.

Durata contractului de leasing poate varia intre 12 si 48 luni, in functie de necesitatile


clientului si rezultatul analizei financiare.

2.3. Tipologia operatiunilor de leasing

Operatiunile de leasing4 pot fi structurate in diverse categorii, in functie de natura


financiara sau nonfinanciara, de gradul de implicare a furnizorului de bunuri in tranzactia de
leasing, de durata contractului de leasing, de structura sumei finantate etc.

In functie de natura financiara sau nonfinanciara a operatiunilor de leasing, se disting


doua tipuri de leasing:
• leasingul operational – este o operatiune de inchiriere succesiva a unui bun. Perioadele
de inchiriere cumulate sunt de regula mai scurte decat perioada de viata a bunului.
• leasingul financiar – este o operatiune de credit cu caracter specific, ce consta in
acordarea dreptului de folosinta asupra bunului finantat unui utilizator, actionand
astfel ca liant intre furnizorul de bunuri si beneficiarul acestora.

O alta structurare a operatiunii dupa criteriul determinat de gradul de implicare a


furnizorului de bunuri in tranzactia de leasing imparte leasingul in :
• leasing direct, unde finantatorul este si furnizor;
• leasing indirect, unde finantatorul este o entitate specializata, alta decat furnizorul.

In functie de durata contractului de leasing, remarcam:


• leasingul pe termen scurt;
• leasingul pe termen mediu;
• leasingul pe termen lung

In functie de structura sumei finantate, distingem:


• leasingul net, in care suma finantata reprezinta pretul de achizitie al pretului;
• leasingul brut, in care suma finantata cuprinde si valori aditionale pretului de achizitie.

Dupa criteriul teritorial distingem:


• leasingul intern
• leasingul extern.

Departajarea acestor tipuri de leasing este determinata de rezidenta utilizatorului si


finantatorului.
De asemenea remarcam ca in piata de leasing exista o multitudine de alte forme de leasing
determinate de o serie de caracteristici specifice redate in tabelul urmator:

Forme speciale de leasing Tabel. 2.1.

4
idem 1, pp. 30-31
Forme speciale Caracteristici
de leasing
Leasing imobiliar forma de finantare a bunurilor imobile (locuinte, cladiri
de birouri si productie etc), dedicata termenilor lungi si
valorilor mari.
Leasing master operatiune specifica containarelor cu doua variante:term-
leasing sau trip-leasing
Vanzarea si reintroducerea operatiune care este mai degraba o forma particulara de
activelor in leasing (sale finantare a necesarului de capital a unei companii si are
and lease-back) drept caracteristica faptul ca utilizatorul este si furnizor,
activul obiect al tranzactiei fiind fie produs fie
achizitionat initial de el
Leasing de proiecte sau finantari de mare valoare cu surse acoperite direct si
leasingul leveraj indirect de refinantatori
Leasing furnizor sau finantatorul are si calitatea de producator sau
vendor leasing reprezentant al producatorului pentru activul finantat

Sursa: Cornel Coca Constantinescu, Leasing Financiar-realitate si perspectiva, Ed. Economica


2006, pg. 31.
3. Avantajele si dezavantajele leasingului

Cu toate ca operatiunile de leasing au apart recent ca operatiuni distincte in Romania,


acestea se dovedesc din ce in ce mai mult a fi o alternativa viabila pentru finantarea activelor
de orice fel.
Din practica5 se constata faptul ca utilizatorul roman de fonduri, ca solicitant de
finantare, nu pare a fi inca destul de informat pentru a alege in deplina cunostiinta de cauza
intre cele doua forme, astfel optand de cele mai multe ori pentru operatiunea mai bine
cunoscuta, respectiv creditul bancar.
Cu toate acestea leasingul prezinta avantaje structurale fata de orice alta forma de
finantare, dar si aspectele care le finanteaza. Pentru a putea sa dezvoltam aceasta problema si
pentru a stabili principalele elemente conform carora diferentele dintre leasingul financiar si
creditul bancar apar ca evidente, trebuie sa luam in cosiderare in primul rand natura comuna a
celor doua forme de finantare.
Principala diferenta dintre cele doua forme de finantare o constituie fara indoiala
dreptul de proprietate asupra bunului finantat.
• In cazul operatiunii de leasing, proprietarul ramane societatea de leasing. La sfarsitul
perioadei de leasing utilizatorul poate devenii proprietar al bunului numai daca isi
exprima optiunea de cumparare, achita valoarea reziduala si daa evident isi pastreaza
conditiile si obligatiile contractuale.
• In situatia angajarii unui credit bancar, utilizatorul devine proprietarul bunului din
primul moment.

Astfel, principala diferenta intre creditul bancar si leasing consta in modul de transfer
al proprietatii. Avantajul major al leasingului este ca utilizatorul inregistreaza bunul in
patrimoniul propriu avand dreptul de a calcula amortizarea aferenta, fara a fi proprietar asupra
activului sau a fi obligat sa devina. O alta deosebire consta in diferentierea bazei de calcul,
atat a sumei de finantat cat si a valorii de intrare, calculul efectuandu-se pe baze diferite.

• In cazul creditului bancar, pretul de achizitie va cuprinde toate cheltuielile


aditionele ale activului, in asa numitul pret total sau pret cu DDP (delivered
duty paid), incluzand si TVA-ul eventualele accize taxe vamale, cheltuieli de
transport si asigurare pana la destinatie etc...
• In cazul leasingului, pretul de achizitie va include transportul si asigurarea
platite pena la destinatie CIP(carriage and insurance paid to), sau la un pret
care include transportul achitat pana la destinatie CPT(carriage paid to),
neincluzand nici un cost suplimentar sau alte taxe decat pretul de la furnizor.

Dobanzile, comisioanele si celelalte taxe sunt diferite in functie de conditiile de


acordare a finantarii si de operativitate. Daca pentru creditul bancar de obicei sunt solicitate
garantii suplimentare, in cazul leasingului se presupune ca bunul insusi constituie garantia.
Pe de alta parte in conformitate cu legislatia Romaneasca pentru leasing inchiderea anticipata
a contractului nu este valabila inainte de un an, in timp ce, in cazul achizitionarii activului
prin credit proprietarul poate apela oricand la varianta inchiderii anticipate.

5
ibidem, pp.26-28.
AVANTAJE LEASING6 (ex: in cazul masinilor)

-vama, inmatricularea, asigurarea se realizeaza de catre firma de leasing;


-economisiti bani in timp-aveti posibilitatea sa platiti 20% din valoarea masinii la sfarsitul
contractului de leasing (valoare reziduala);
-taxele vamale se calculeaza la valoarea reziduala; valoarea reziduala se poate plati lunar(se
include in rata lunara) sau la sfarsitul perioadei de leasing;
-posibilitatea de a alege la sfarsitul perioadei de leasing daca masina intra in posesia
dumneavoastra, prelungiti perioada de leasing sau renuntati la contractul de leasing;
-uzura morala este suportata de firma de leasing, deoarece aceasta este proprietara bunului.

DEZAVANTAJE LEASING (acelasi ex.)

-avansul e obligatoriu
-masina este inchiriata;, este proprietatea societatii de leasing pana la incetarea contractului de
leasing;
-comisionul initial se aplica la valoarea masinii fara TVA (deci se plateste comision si la
avans), iar la comisionul astfel calculat se aplica TVA;
-rambursarea anticipata este posibila dupa minim 12 luni de la incheierea contractului de
leasing;
-rata lunara este crescatoare
-perioada maxima de finantare este de 5 ani

6
www.standard.ro/articol_90165/leasing_vs_credit_auto__avantaje_si_dezavantaje.html
4. Exigente si facilitati specifice pentru societatile de leasing

Capitolul 57 din O.G. nr.51/1997, intitulat “Organizarea si functionarea societatilor de


leasing” , care cuprinde in mod succint cateva cerinte specifice..
Potrivit art. 19 alin. 1, societatile de leasing, persoane juridice romane, se infiinteaza si
functioneaza potrivit Legii nr.31/1990 republicata. In alin.2 al aceluiasi articol se instituie
restrictii privind obiectul de activitate si capitalul social minim al societatilor de leasing,
stabilindu-se ca obiectul lor de activitate este “desfasurarea operatiunilor de leasing” iar
“capitalul social minim , subscris si varsat integral la infiintare,de de 50.000 lei”.

In ceea ce privesc facilitatile societatilor de leasing,legiuitorul roman nu a acordat


privilegii majore pentru aceste societati, optica sa fiind contrara altor state care stimuleaza
operatiunile de leasing. Spre exemplu, in Franta, societatile de leasing-SICI- beneficiaza de
importante facilitati fiscale:
-exonerarea de impozit pe profit , cu conditia de a distribui 85% din beneficiul net
realizat;
-posibilitatea de amortizare contabila a imobilelor intr-o perioada mai scurta si cu
alegerea modalitatii de amortizare
-constituirea de provizioane deductibile pentru a compensa diferenta intre valoarea
reziduala contabila si valoarea reziduala financiara (sau pretul cesiunii)
-exonerarea de taxa de transmitere a proprietatii (de 15,4%) cu exceptia taxei de
publicitate financiara de 0,6%
-posibilitatea de a avea participatii in societatile imobiliare.

Si in legea noastra exista, totusi , doua categorii de facilitati :una priveste


deductibilitatea fiscala, iar cealalta regimul vamal.

a) potrivit articolului 26 “cheltuielile de asigurare a bunului care face obiectul


contractului de leasing sunt deductibile fiscal de catre partea obligata prin
contract sa plateasca primele de asigurare;
b) potivit articolului 27 a fost stabilit un regim vamal favorabil pentru bunurile
mobile introduse in tara.

c) bunurile mobile utilizate in sistem de leasing sunt incadrate in regimul


bunurilor admise temporar la import, pe toata perioada contractului de
leasing, cu exonerarea totala a societatilor de leasing de obligatia de plata a
sumelor aferente drepturilor de import , inclusiv a garantiilor vamale.

d) in cazul optiunii utilizatorului de a cumpara bunurile importate in sistem de


leasing, el va achita o taxa vamala calculata la valoarea reziduala a bunului
din momentul vanzarii,care poate fi mai mica de 20% din valoarea de intrare
a bunului , in baza declaratiei vamale de import definitive.

7
Dorin Clocotici, Gheorghe Gheorghiu, Operatiunile de leasing, Ed. Lumina Lex 2000, editia 2, pp.44-48
5. Actualităţi şi perspective în Leasing

Odata cu criza8, a inceput o anumita sedimentare a pietei de leasing. Jucatorii de


leasing financiar incearca sa-si coserve portofoliile, iar sectorul operational incepe sa devina
din ce in ce mai vizibil. N-ar fi exclus ca anul 2009 sa fie anul leasingului operational , ca
volume de crestere la nivel de piata.

Piaţa de leasing financiar a scăzut cu peste 60%,9 în trimestrul I, faţă de aceeaşi


perioadă din 2008, iar jucătorii de pe această piaţă nu exclud riscul unor falimente. Principala
problemă cu care se confruntă aceştia este recuperarea contractelor cu plăţi restante, care au
ajuns să reprezinte 15%-20% din totalul pieţei.

"Dacă anul trecut, la sfârşitul lui martie, noi am raportat 1,4 miliarde la nivelul pieţei
de leasing, dintre care 70% auto, anul acesta, la sfârşitul lui martie va fi undeva în jurul a 400
de milioane", a declarat la Business Box, Adriana Ahciarliu, secretar general ALB România.

Recuperările manifestă o tendinţă de creştere, iar mulţi dintre clienţi au ajuns în


această situaţie şi din cauza statului, care nu plăteşte la timp facturile.

"Este un val de recuperări. În ultimele 6 luni, cred că toate societăţile de leasing s-au
confruntat cu astfel de probleme. Câteva sute de bucăţi, la nivelul firmelor de leasing,
probabil că în piaţă sunt deja mii", a precizat Mihaela Mateescu, director general Raiffeisen
Leasing.

Criza face ca riscul falimentului să planeze asupra unora dintre afacerile din domeniul
leasingului."Cu siguranţă, la sfârşitul anului, vom fi mai puţine societăţi de leasing decât anul
trecut", este de părere Adriana Ahciarliu.

Dudy Perry, CEO Sixt New Kopel crede că în viitorul apropiat nu vor apare noi
jucători pe piaţa leasingului financiar care este deja foarte aglomerată.

Noile reguli în cazul executărilor silite vor ajuta mai mult datornicii decât creditorii,
crede consultatul financiar Ionel Blănculescu. Curtea Constituţională a decis că orice
executare silită trebuie aprobată mai întâi de instanţă, iar Guvernul a emis o ordonanţă care
pune în aplicare această hotărâre.

Până acum, datornicul putea fi executat silit fără intervenţia magistratilor, doar pe baza
contractului de credit bancar sau a contractului de leasing, documente care au titluri
executorii. De acum însă, executorii vor cere acordul instanţei. Practic se revine la legea din
urmă cu trei ani spune Ionel Blănculescu.

"Cred că au fost abuzuri care au condus la aceste solicitări la Curtea Constituţională şi,
pe undeva, pe buna dreptate, Curtea Constituţională a decis că este bine să revenim la
perioada în care există a treia parte, o parte neutră, adică instanţa de judecată care să

8
Revista Piata Financiara, Finleasing, numarul de martie 2009, pp.3-8
9
http://www.tmctv.ro/articol_72862/business_box__recuperarea_contractelor_cu_plati_restante_afecteaza_piata
_de_leasing_financiar.html
încuviinţeze un astfel de act extrem, extrem de important", a declarat consultantul financiar
Ionel Blănculescu.

Măsura10 strârneşte însă nemulţumirea reprezentanţilor bancilor şi ai societăţilor de


leasing. Ei susţin că va creşte foarte mult perioda în care îşi pot recupera banii sau bunul de la
un rău platnic.

Toti finantatorii se confrunta acum, mai mult sau mai putin, cu aceeasi problema:
multe firme sunt blocate, nu isi platesc TVA-ul11, impozitele. In conditiile existente e greu de
gasit clienti exigibili pentru finantare.

Vestea buna este ca jucatorii semnificativi de leasing dispun de fonduri pentru


finantare in 2009 din bani proveniti de la grupul-mama sau din imprumuturi BERD.
Provocarea anului pentru unii finantatori va fi nu cu cat vor oferii finantare ci daca o
vor face pe tot parcursul lui 2009.

Unele dintre cele mai importante companii de leasing financiar sunt: Unicredit
Leasing Corporation IFN, BCR Leasing IFN, Porsche Leasing IFN, BRD Sogelease IFN,
Tiriac Leasing IFN, Volksbank Leasing IFN si altii.
Evolutia jucatorilor din fruntea clasamentului in 2008, comparativ cu 2007 este
sinuoasa si in unele cazuri surprinzatoare. Pozitia de lider este pastrata de Unicredit Leasing,
care a inregistrat o crestere de aproape 9%. BCR Leasing a marcat o crestere de aproape 16%,
cu putin peste valoarea vanzarilor promovate.

Tinte ale companiilor de leasing in 2009

Unicredit Leasing
• echilibrarea portofoliului, prin cresterea ponderii echipamentelor
• interes crescut pentru echipamentele destinate agriculturii si sectorului medical
• finantarea de proiecte la pachet-echipamente si imobiliar

BCR Leasing
• impulsionarea ofertei de sale & lease- back
• o mai mare pondere in portofoliu a leasingului pentru echipamente agricole si
industria alimentara
• finantari pentru sectorul energetic
• implicarea in modernizarea pietei medicale

Volksbank Leasing
• investitii in infrastructura sistemelor IT
• o mai mare implicare in finantarea sectorului agroalimentar

GE Money Leasing
• din motive de costuri si eficienta luarea in calcul a comasarii unora dintre
birourile regionale ale grupului in Romania

10
http://www.tmctv.ro/articol_72711/executarile_silite_se_vor_putea_face_acum_doar_cu_acordul_unui_judeca
tor.html
11
idem 8, pp.21-23
6. Analiza comparativa a unui leasing la doua societati de profil
7. Concluzii cu privire la finantarea prin leasing

Credem ca - cel putin in ceea ce priveste leasingul - experienta economiilor dezvoltate


poate fi un exemplu de urmat. Nu intamplator, boom-ul economic din Statele Unite, si mai
tarziu din Europa de Vest s-a datorat in mare masura incurajarii leasingului. Stimulentele, mai
ales de natura fiscala, acordate firmelor de leasing au determinat efervescenta fenomenului,
astazi vorbindu-se de o adevarata industrie a leasingului. Trebuie bine inteles faptul ca de
facilitatile de orice natura acordate leasingului vor beneficia in cele din urma utilizatorii.

Din nefericire, in Romania nu se poate vorbi de un cadru legal si fiscal stimulativ in


tratamentul leasingului; fara a exagera lucrurile, am dori sa sugeram ca schimbarea acestei
stari de fapt ar putea fi una din caile redresarii economice.

Concluzionam ca Leasingul reprezinta o forma viabila de finantare ce merita a fi


analizata distinct ca operatiune de finantare in comparatie directa cu alte forme de creditare
existente pe piata financiar bancara.
Leasingul poate fi considerat un “motor de dezvoltare” pe plan economic si social
prin modul in care mobilizeaza, pe de o parte, sursele suplimentare, pe de alta parte, ofera
finantare atat pentru productie, investitii si consum si nu in ultimul rand, creaza noi locuri de
munca.
Bibliografie

1. Constantin Coca Constantinescu, Leasing Financiar-realitate si perspectiva, Ed.


Economica 2006;
2. Dorin Clocotici, Gheorghe Gheorghiu, Operatiunile de leasing, Ed. Lumina Lex 2000,
editia 2;
3. Revista Piata Financiara, Finleasing, numarul de martie 2009;
4. http://www.finantare.ro/ghid-leasing.html
5. http://www.standard.ro/articol_90165/leasing_vs_credit_auto__avantaje_si_dezavant
aje.html

6. http://www.tmctv.ro/articol_72862/business_box__recuperarea_contractelor_
cu_plati_restante_afecteaza_piata_de_leasing_financiar.html

7. http://www.tmctv.ro/articol_72711/executarile_silite_se_vor_putea_face_
acum_doar_cu_acordul_unui_judecator.html

S-ar putea să vă placă și