Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1
NOŢIUNI GENERALE PRIVIND DATORIILE ŞI CREANŢELE
1.1 Delimitări conceptuale privind datoriile şi creanţele
1.2 Contabilitatea datoriilor faţă de furnizori
1.2.1 Noţiuni generale privind datoriile din cumpărări de bunuri şi servicii
1.2.2 Structura datoriilor din cumpărări de bunuri şi servicii
1.2.3 Probleme specifice relaţiilor dintre furnizori şi clienţii lor
1.2.3.1 Reduceri de preţuri acordate de către furnizori
1.2.3.2 Returnarea mărfurilor la furnizori
1.2.3.3 Ambalaje care circulă în sistem de restituire, facturate de furnizori
1.3 Contabilitatea creanţelor faţă de clienţi
1.3.1 Noţiuni generale privind creanţele din vânzări de bunuri şi servicii
1.3.2 Structura creanţelor din vânzări de bunuri şi servicii
1.4 Gestiunea creditului dintre întreprinderi
1.4.1 Gestiunea creditului-client
1.4.2 Gestiunea creditului-furnizor

CAPITOLUL 2
PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE ………..
2.1 Scurt istoric
2.2 Sediul firmei şi domeniul de activitate
2.2.1 Obiectul de activitate
2.2.2 Produse şi capacităţi de producţie
2.3 Furnizorii de materii prime şi clienţii produselor societăţii
2.4 Personalul şi organizarea societăţii
2.5 Organizarea compartimentului financiar-contabil
2.5.1 Atribuţiile şi responsabilităţile directorului economic
2.5.2 Atribuţiile biroului decontări
2.5.3 Atribuţiile biroului financiar
2.5.4 Atribuţiile biroului contabilitate
2.5.5 Atribuţiile biroului analize economice
2.5.6 Principalele relaţii ale compartimentului financiar-contabil
2.6 Evoluţia principalilor indicatori ai societăţii în perioada ………..

CAPITOLUL 3
CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII
3.1 Organizarea sistemului informaţional – contabil al datoriilor şi creanţelor
comerciale
3.1.1 Organizarea documentaţiei primare
3.1.2 Evidenţa operativă a datoriilor şi creanţelor comerciale
3.1.3 Organizarea contabilităţii analitice a datoriilor şi creanţelor comerciale
3.1.4 Organizarea contabilităţii sintetice a datoriilor şi creanţelor comerciale
3.2 Contabilitatea decontărilor cu furnizorii şi a operaţiilor asimilate
3.2.1 Contabilitatea operaţiunilor privind decontările cu furnizorii interni şi
externi

I
3.2.1.1 Contabilitatea datoriilor din cumpărări de bunuri şi servicii
3.2.1.2 Contabilitatea datoriilor din cumpărări de imobilizări
3.2.2 Contabilitatea datoriilor neexigibile din cumpărări pe credit
3.2.3 Contabilitatea avansurilor acordate şi a ambalajelor de restituit
3.3 Contabilitatea decontărilor cu clienţii şi a operaţiilor asimilate
3.3.1 Contabilitatea operaţiunilor privind decontările cu clienţii interni şi externi
3.3.2 Contabilitatea operaţiunilor privind vânzările cu plata în rate
3.3.3 Contabilitatea creanţelor neexigibile
3.4 Contabilitatea ajustărilor
3.5 Compensarea – modalitatea actuală a stingerii datoriilor
3.6 Contabilitatea decontărilor comerciale pe bază de efecte de comerţ

CONCLUZII ŞI PROPUNERI

ANEXE

BIBLIOGRAFIE

II