Sunteți pe pagina 1din 2

Autonomii locale si institutii centrale in spatiul romanesc (sec.

IX-XVIII)

Organizarea societatii romanesti in Evul Mediu:


-obsti satesti – sec VII- IX
-uniuni de obsti ( romanii populare)
-cnezate si voievodate
-statele medievale romanesti

Formarea voievodatului Transilvaniei


-Sec. IX, Gesta Hungarorum mentioneaza 3 voievodate: a lui Merumorunt, Glad si Gelu
- Sec XI, Legenda Sf. Gerard mentioneaza 2 voievodate: Ari Gyla(Balgrad, Alba Iulia) si Ahtum
- Evolutia spre un singur voievodat a fost intrerupt din cauza cuceririi magiare.
Cucerirea Transilvaniei de catre maghiari
-s-a realizat intre sec. XI-XIII
-s-a mentinut forma de organizare politica a voievodatului(111-Mercurius Princeps; 1176-
Leustachius Voievod)
-au fost colonizati sasii, secuii si cavalerii teutoni
-organizarea politico-administrativa: comitate maghiare si scaune sasesti si secuiesti
-politica de catolicizare: 1933-regele Ludovic I conditioneaza calitatea de nobil de apartenta la
catolicism
- Transilvania isi mentine forma voievodatului pana in 1541 cand devine principat autohton sub
autoritate otomana.

Constituirea Tarii Romanesti


-1247 Diploma cavalerilor Ioaniti mentioneaza voievodatele lui Litovoi si Seneslau, cnezatele lui
Ion si Fartas
-unirea cnezatelor si voievodatelor s-a realizat de catre Basarab(Intemeietorul)
-1330 lupta de la Posada intre Basarab I si Carol Robert de Anju; victoria lui Basarab a insemnat
mentinerea independentei Tarii Romanesti
-urmasii lui Basarab: Nicolae Alexandru(1359 a intemeiat prima mitropolie a Tarii Romanesti),
Vladislav Vlaicu

Constituirea Moldovei
-in Moldova existau formatiuni politice de tip tari, campuri, codri, o poale(autonomii romanesti)
-la Est de Carpati regalitatea maghiara constituie o marca de aparare impotriva tatarilor, condusa
de Dragos.
-Dragos recunostea suzeranitatea maghiara, la fel si urmasii sai Sas si Balc
-1359 Bogdan, voievod din Maramures descaleca la Est de Carpati, refuza recunoasterea
suzeranitatii maghiare; are loc o lupta, iar victoria sa consacra independenta Moldovei; urmasii
lui Bogdan: Iatcu, Petru Musat-intemeiaza mitropolia de la Suceava recunoscuta abia in timpul
lui Alexandru cel Bun.

Insemnatatea constituirii statelor medievale


-mentirea identitatii nationale a romanilor
-afirmarea romanilor prin participarea la frontul antiotoman