Sunteți pe pagina 1din 2

Disciplina: Limba engleza

Profilul: Filologie
Clasa: XII
An şcolar: 2011-2012
Manual: Upstream - Proficiency
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: Nr. 3410 / 07.03.2006

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATATEA DE ÎNVĂŢARE: The Science of Life NR. ORE ALOCATE: 10

Nr.
Conţinuturi
crt. Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
(detalieri)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.1 Extragerea esenţialului din rapoarte -exerciţii de predicţie pe baza - individual,
UNIT 5 – THE SCIENCE orale, discursuri, interviuri, talk-show-uri imaginilor-domeniilor de
manual, caseta -
OF LIFE 1.3 Analizarea unor situaţii descrise in activitate şi de verificare cu
texte audiate sau citite, in scopul unui ajutorul unui mesaj oral p.99 - individual, observare
Viata personala, aspecte studiu aprofundat sau al luării unor -ex. de lectura dirijata p 100-
manual sistematica
din viata contemporana decizii 101
aspecte legate de domeniul 2.1 Expunerea oral şi/sau în scris a unei -exerciţi de exersare a - pe perechi,
ocupational: cariera, idei, opinii şi puncte de vedere proprii şi vocabularului nou(ex. de
manual, fisede
success, sanatate; boală, susţinerea lor cu argumente şi exemple asociere, ex. de completare a
medicină, exercițiu, 2.2 Elaborarea, oral/în scris, prin unui text lacunar, ex. cu lucru,
mâncatul sănătos sintetizarea de informaţii din diferite alegere multipla,ex. de
workbook
surse, a unui raport/referat/eseu collocation, idoms, fixed
Aspecte legate de /prezentare, argumentate logic şi phrases, phrasal verbs) p 102- - perechi,
susţinute de exemple pertinente din 104

1
profesiuni şi de viitorul experienţa personala sau din alte surse -dialoguri p105 individual,
profesional; 2.3 Redactarea unor texte funcţionale -ex. de listening
manual,
Aspecte teoretice şi
variate mai complexe, structurate şi cu comprehension p 106-107
practice ale specialităţii; folosire de conectori workbook - evaluare
Locuri de muncă, 3.4 Participarea la conversaţii folosind un sumativa:
-caseta
echipamente, activităţi,
limbaj adecvat funcţional la context şi -ex. de lectura dirijata p108- test
operaţiuni, comportament respectand normele socio-culturale, în 109 - pe perechi,
profesional, deontologiefuncţie de rol şi de relaţia cu
manual,
profesională; interlocutorii -ex. de reformulare, ex. de
4.1 Rezumarea, în scris, într-un numar de completare a textului lacunar, - individual,
- text de informare generala cuvinte dat, a unui text ex. de asociere, ex. error
manual,
*4.5 Parafrazarea unui citat folosind correction, ex. cu alegere
-phrasal verbs, idioms exemple personale/ prin raportare la multipla p110-112 -perechi, fise
experinţa personală
de lucru
-ex. de summary writing p.113
-text oral de informare
generala(listening - ex. de redactare de rapoarte
-manual,
comprehension) p.114-118
workbook

- A solicita şi a oferi
informaţii legate de
completarea unui
formular
- A utiliza formule
adecvate contextual de
iniţiere, întreţinere şi
încheiere a unei
conversaţii