Sunteți pe pagina 1din 4

Sistemul dualist presupune existenta 2 organe esentiale in gestiunea curenta a societatii:

- Directoratul ai carui membrii sunt numiti de org. de supraveghere sau revocati


- Consiliul de supraveghere ( org. de supraveghere)

Numirea directorilor se face de organe care ii si supravegheaza.


O persoana nu poate in acelasi timp membru si in consiliul de supraveghere si in directorat.
Directoratul este un organ colegial, nu conduce automat la o implicare permanenta si obligatii
a directorilor in privinta oricarui tip de decizie pe care trebuie sa o ia directoratul. Asadar si
directorii pot avea si atributii specifice. Fiecare director sa poata gestiona un anume sector de
activitate din viata societatii. Deciziile majore ale societatii vor fi luate de catre toti directorii.
Org. de supraveghere are in cea mai mare parte atributiile pe care le au cenzorii in cadrul
sistemului monist cu diferenta ca org de supraveghere in cazul constatarii unor deficiente in
activitatea societatii poate actiona mult mai rapid revocand unul sau mai multi directori fara a
fi necesar sa se convoace adunarea generala a actionarilor, procedura mult mai cronofaga in
cazul soc pe actiuni, care pot avea actionari cu domiciliul in diverse state europene.
Consiliul de admin. este un organ colegial fiind format din mai multe persoane care au
calitatea de administratori.
Sistemul monist presupune existenta a 3 organe sociale:
- Ad. Generala a actionarilor : prezenta in cvorumul prevazut de lege a actionarilor.
Aceasta ad generala ia decizii cu privire la modif majore ale soc pe actiuni, cum ar
schimbarea sediului social ; modif obiectului de activitate, fuziunea cu o alta societate
sau diviziunea societatii, totodata ad gen a actionarilor numeste si revoca pe
administratorii care compun Cons de administratie. Responsabilitatea admin societatii se
materializeaza in mod direct in fata adunarii generale. In urma incheierii unui an
financiar, admin urmeaza sa prezinte un raport asupra activ economice a societatii
realizate in anul anterior si o serie de documente contabile pe baza carora ad generala a
actionarilor ii va descarca de gestiune. Va confirma in interiorul societatii legalitatea si
oportunitatea deciziilor luate de catre acestia. Se obs ca in raport cu sistemul dualist ad
generala a actionarilor va putea actiona mult mai greu in situatia in care este necesara
revocarea unuia sau mai multor administratori. Dincolo de dificulatea in a convoca o ad
generala , aceasta ad generala nu poate fi convocata in situatii extraordinare decat la
cererea unui nr important de actionari. Art. 7: Sediul social a unei soc europene este
situat pe terit comunitatii in acelasi stat membru ca si admin centrala.Un stat membru
poate impune soc europene inregistrare pe terit sau, obligatia de a-si amplasa adm
centrala si sediul social in acelasi loc. Se obs ca regulamentul european face distinctie
intre 2 notiuni esentiale si anume cea de sediu social si respectiv administratie centrala.
Sediul social este unul dintre elementele de identificare ale unei societati intrucat prin
sediu o pers juridica poate fi localizata in spatiu. Sediul social mai prezinta relevanta pt
simplul motiv ca va indica in cazul pers juridice si nationalitatea acestora (o soc al carui
sediu se afla pe terit francez este o soc de nationalitate franceza si intreaga sa organizare
si functionare este reglementata de legea franceza care este determinata prin raportare la
sediu). In cadru act unor soc comerciale, acestea sa aiba un sediu social fixat prin
statutul societatii, iar conducerea soc sa se realizeze in cu totul alt loc, pe terit altui stat.
Astfel problema sediului social al unei societati a devenit mai complexa existand 2
criterii in a determina legea aplicabila societatii, fie dupa sediul statutar, fie dupa sediul
real. In acest sens, regulam privind soc europeana impune obligatia ca indiferent unde
va fi stabilit sediul social al unei societati europene si administratia centrala, conducerea
societatii sa-si desf activitatea pe terit aceluiasi stat.
Art. 8 : Reg prevede posibilitatea transferului sediului social dintr-un stat membru al UE
intr-un alt stat membru. Transf se realizeaza potrivit reg societatii europene si un astfel de
transfer nu conduce nici la disparitia soc europene si nici la crearea unei noi persoane
juridice. Interesul practic al reglementarii unui asemenea tip de soc europeana consta in
posibilitatea ca o data constituita soc europeana aceasta se va putea deplasa sau transfera pe
terit UE dintr-un stat in altul fara ca legislatia nationala sa o poate impiedica si cu scopul de
a se putea stabili in statul in care legislatia nationala fie din pct de vedere al dreptului fiscal,
fie d.p.v al dreptului societatilor este cea mai avantajoasa.

Aplicarea Regulamentului este strans legata de Directiva 2001/86 a Consiliului European de


completare a statutului Societatii Europene, in ceea ce priveste implicarea lucratorilor in
deciziile Societatii Europene. Interesant este ca aceasta societate va fi inmatriculata doar daca
respecta prevederile Directivei, respectiv doar dupa incheierea unui acord privind modalitatile
de implicare a lucratorilor in sensul prevederilor Directivei 2001/86/CE).

Avantajele societatii europene 

(I) Implicarea angajatilor in societate


Reprezentantii Societatilor Europene cu sediul social in Romania trebuie sa-si informeze si
sa-si consulte angajatii romani si sunt obligati sa infiinteze un grup special de negociere care
sa reprezinte angajatii.
Guvernul a aprobat doua hotarari privind informarea, consultarea si alte mecanisme de
implicare a salariatilor in activitatea Societatilor Europene. Hotararile definesc notiunile din
domeniu, partile implicate in procesul de informare si consultare, la nivel de societate, precum
si continutul si procedurile aferente.
Cu toate acestea, acest fapt poate fi privit ca un avantaj din punctul de vedere al angajatilor,
insa nu neaparat si din punctul de vedere al angajatorului.
(II) Posibilitatea transferului sediului social al unei Societati Europene dintr-un stat membru
in alt stat in conformitate cu procedura prevazuta in Regulament, asigurandu-se un anumit
nivel de uniformitate a regulilor administrative, contabile si de implicare a personalului.

Modalitati de constituire 

O Societate Europeana se poate constitui pe teritoriul comunitatii europene sub forma unei
societati anonime europene (Societas Europae) in conformitate cu prevederile
Regulamentului. Societatea Europeana are personalitate juridica, iar capitalul acesteia se
imparte in actiuni.
Constituirea unei Societati Europene se face in conformitate cu legea societatilor comerciale
din statul in care aceasta are stabilit sediul social si dobandeste personalitate juridica la
momentul inmatricularii.
Concret, Regulamentul mentioneaza patru ipoteze pentru constituirea Societatii Europene:
- fuzionarea a doua Societati pe actiuni (anonime) avand sediul social si administratia centrala
in cadrul Comunitatii, daca cel putin doua dintre ele sunt reglementate de dreptul unor state
membre diferite;
- constituirea unei societati de tip holding la initiativa unor societati anonime sau cu
raspundere limitata, avand sediul social si administratia centrala pe teritoriul comunitar si care
sunt situate in cel putin doua state membre diferite sau care detin de cel putin doi ani o filiala
reglementata de dreptul unui alt stat membru sau o sucursala situata pe teritoriul altui stat
membru;
- constituirea unei filiale comune de catre societati avand sediul social si administratia
centrala pe teritoriul comunitar si care sunt situate in cel putin doua state membre diferite sau
care detin de cel putin doi ani o filiala reglementata de dreptul unui alt stat membru sau o
sucursala situata pe teritoriul altui stat membru;
- posibilitatea oferita unei societati anonime care poseda o filiala in alt stat membru de cel
putin doi ani, de a se transforma in Societate Europeana.

Capitalul minim si denumirea 

Regulamentul prevede si capitalul social minim pentru aceasta societate, care se exprima in
euro si trebuie sa fie de cel putin 120.000 de euro. Legislatia unui stat membru care prevede
un capital subscris mai mare pentru societatile care desfasoara anumite tipuri de activitati se
aplica Societatii Europene cu sediul social in statul membru in cauza. 

Denumirea unei Societati Europene trebuie sa includa la inceput sau la sfarsit abrevierea
„SE“, aceasta abreviere fiind rezervata exclusiv societatilor europene, exceptand de la aceasta
regula persoanele juridice inmatriculate inainte de adoptarea Regulamentului.

Transferarea sediului 

O Societate Europeana are posibilitatea de a-si transfera sediul social in alt stat membru prin
parcurgerea urmatorilor pasi:
- organele de conducere a societatii trebuie sa elaboreze si sa publice un proiect de transfer.
Proiectul trebuie sa faca mentiune despre denumirea societatii, sediul social si numarul de
inregistrare actual al acesteia, precum si alte elemente ca: sediul social preconizat, statutul
Societatii Europene, calendarul transferului etc.;
- mai apoi, organele de conducere ale societatii trebuie sa intocmeasca un raport avand ca
obiect consecintele juridice si economice ale transferului sediului social fata de actionari,
creditori si lucratori;
- actionarii si creditorii societatii trebuie sa se pronunte asupra transferului sediului social cu
minimum o luna inainte de convocarea Adunarii Generale care se va pronunta asupra
transferului. Acestia au dreptul sa examineze proiectul de transfer, precum si raportul intocmit
de organele de conducere ale societatii, si, la cerere, sa obtina gratuit cópii ale acestor
documente.
- adoptarea de catre Adunarea Generala a unei decizii de transfer al sediului social intr-un
termen ce nu poate fi mai mic de doua luni de la publicarea proiectului de transfer;
- eliberarea de catre instanta, biroul notarial sau alta autoritate competenta a unui certificat
care sa ateste incheierea formalitatilor prealabile transferului sediului social;
- noua inmatriculare a sediului social al Societatii Europene;
- publicarea noii inmatriculari a sediului social, precum si a radierii fostului sediu social.
La data publicarii noii inmatriculari a Societatii Europene, noul sediu social al acesteia devine
opozabil tertilor. O Societate Europeana impotriva careia s-a initiat o procedura de dizolvare,
lichidare, insolvabilitate sau incetare de plati sau alte proceduri similare nu-si poate transfera
sediul social.

Structura unei Societati Europene:

Regulamentul prevede ca o societate are ca organ suprem de conducere Adunarea Generala a


Actionarilor, iar specificul celorlalte organe de conducere ale Societatii Europene difera dupa
cum aceasta adopta un sistem dualist sau un sistem monist de administrare.

Sistemul dualist de administrare, adoptat intr-un final si in legislatia romana, prevede un


organ de conducere si un organ de supraveghere al organului de conducere. Specificul
sistemului dualist presupune numirea membrilor organului de conducere de catre organul de
supraveghere al societatii. La randul lor, membrii organului de supraveghere sunt numiti de
catre Adunarea Generala a Actionarilor. De asemenea, legislatia romana mentioneaza ca
organului de supraveghere i se pot delega anumite atributii privind conducerea societatii.

Sistemul monist de administrare presupune existenta doar a unui singur organ de administratie
al societatii. Acest organ este format din cel putin 3 membri si se intruneste la intervale
regulate de 3 luni.

S-ar putea să vă placă și