Sunteți pe pagina 1din 3

5/15/2011 STATISTICA

MARIMI RELATIVE
Ce este acela un coefficient si ce importanta are indicatorul pt analiza statistica?
Care sunt dificultatile intalnite in construirea coeficientilor?
Care este importanta coeficientului de structura intr-o analiza statistica?
Cum masurati concentrarea unui fenomen economic sau social?
MARIMEA RELATIVA
Este rezultatul compararii sub forma de raport sau diferenta a doi indicatori statistici –
indicatori relative sau coefficient statistic.Indiferent de tipul comparatiei intervin 2 termeni;
1 un termen de comparat
2 un termen de baza de comparatie e
EXEMPLU; compararea incasarilor unei firme din 2 perioade de timp diferite
compararea productiei cu nr de personal
compararea nr de studenti cu nr de cadre didactice
compararea populatiei cu nr de cadre medicale
Dificultati in construirea marimilor relative
Asigurarea comparabilitatii termenilor comparati in sensul ca intre termenii
supusi compararii trebuie sa existe o legatura logica de corespondenta, cauzalitate
,conditionare.Alegerea bazei de comparative trebuie facuta astfel incat indicatorul obtinut sa
aiba semnificatie. Cand comparatia se face in timp alegerea bazei de alegerea bazei de
comparative se face astfel;
- fie un moment anterior considerat semnificativ fie momentul imediat precedent
EXEMPLU analizam dinamica nr de someri pe perioada 1995-2000 .Baza de
comparative poate fi aleasa fie 1995 cu care se compara pe rand toti ceilalti 5 ani, fie anul
anterior fiecarui an analizat.Cand comparatia se face intre 2 indicatori diferiti atunci se
impune alegerea acelei forme care are mai multa semnificatie.
EXEMPLU capitalul strain total investit supra nr de investitori
Asigurarea comparabilitatii datelor care definesc raportul in ceea ce priveste aria de
cuprindere , metoda de calcul.In ceea ce priveste sfera de cuprindere nu are sens compararea a
2 indicatori calculate pt sferele de cuprindere diferite.
EXEMPLU nu are semnificatie compararea PIB Albania supra PIB S.U.A .In aceste
cazuri se procedeaza la simpla specificare a indicatorilor sin u la comparare.
In ceea ce priveste metodologia de determinare nu are sens compararea a 2 indicatori
de acelasi fel dar calculate diferit.
EXEMPLU nu are sens sa comparam rata somajului in 2 state daca intr-unul rata
somajului sa coagulat fata de populatia acupata iar in altul fata de populatia active
disponibila.
FORME DE PREZENTARE A MARIMILOR RELATIVE
Forma generala pt marimea relative este; termen de comparat supra termen de baza de
comparat ori 10 la puterea k
TIPURI DE MARIMI RELATIVE
marimi relative cu structura
marimi relative de coordonare
marimi relative de intensitate
marimi relative de dinamica
marimi relative ale planului
MARIMEA RELATIVA DE STRUCTURA exprima raportul in care se afla un
element sau grup de elemente ale populatiei fata de volumul intregii populatii. Se determina
atunci cand populatia supusa analizei a fost impartita pe grupe sau subgrupe dupa variatia
uneia sau mai multor caracteristici de grupare.Au denumiri diferite in functie de natura
distributiei.greutati specifice(pondere) pt distributiile attributive, cronologice sau
teritoriale.
MODUL DE CALCUL- parte supra intreg
Reprezentarea grafica a marimilor relative pe structura se face prin diagrame de

1
5/15/2011 STATISTICA
structura sub forma de patrat cerc sau alte figure geometrice.Construirea acestora presupun;
PATRATUL de structura se considera suprafata patrata =100 procente si se imparte
intr-o 100 de patrate corespunzator fiecarui procent. Pentru fiecare grupa de distributie se va
hasura –colora diferit un nr de patratele egale cu frecventa relative corespunzatoare.
CERCUL de structura se considera ca cele 360 grade corespund la 100% si se
calculeaza cate grade corespund fiecare frecvente relative din distributie.Marimea razei care
descrie cercul va fi proportionala cu volumul fenomenului si cu nr de grupe formate.
DREPTUNGHIUL de structura se considera inaltimea dreptunghiului ca fiind 100% si
se imparte in parti proportionale sau frecvente relative din distributie considerand baza
constanta. Indiferent de figura geometrica diagrama trebuie sa poarte un titlu ,o legenda prin
care se explica hasurare culoarea simbolul folosit ,sa contina specificarea ,scala de
reprezentare , sa asigure proportionalitatea reprezentata pt a sugera correct continutul
fenomenului.
MARIMILE RELATIVE DE COORDONARE se folosesc atunci cand se doreste
compararea a 2 marimi ale aceluiasi indicator calculat pt 2 grupe ale aceleiasi populatii sau
populatii statistice de acelasi fel dar situate in spatii diferite. Se caracterizeaza prin
proprietatea de reversibilitate. Modul de calcul al masurii relative de coordonare este Kc=
Xa/Xb sau Kc =Xb/Xa
Xindice a reprezinta indicele corespunzator grupei populatiei A
X indice b ------------------------------------------------------------B
Pentru marimi relative de structura si marimi relative de coordonare este indicatorul
de piata .In cele 2 forme cota de piata si cota relativa de piata.
COTA DE PIATA a unei firme este indicatorul care arata cat reprezinta cifra de
afaceri a firmei in totalul vanzarilor de pe piata la care participa adica este o marime relative
de structura.
COTA RELATIVA DE PIATA este indicatorul care arata pozitia firmelor participante
pe o piata fata de lideri.
MARIMEA RELATIVA DE COORDONARE reprezentarea grafica a marimilor
relative de coordonare se realizeaza prin diagrame ,benzi sau coloane,. Regula de baza in
construirea acestor grafice este aceea ca lungimea benzilor sau coloanelor trebuie sa fie direct
proportionale cu marimile relative de coordonare calculate.
MARIMI RELATIVE DE INTENSITATE se obtin prin raportarea a 2 indicatori
absoluti de natura diferita dar care se afla in relatie de interdependenta . Se pot calcula la
nivelul populatiei in ansamblu cat si la nivelul gradului acestuia.Se caracterizeaza
revervabilitate darn u admit aditivitatea datorita bazelor de raportare. .Sunt considerate in
practica caracteristici derivate si ca atare se reprezinta graphic prin histograme sau poligonul
frecventelor dup ace se sintetizeaza sub forma unor serii de repartitie pe valori sau pe
intervale.Modul de calcul al marimilor relative de intensitate
Ki=Xi/Yi unde X indice i = indicatori de feluri diferite dar cu legatura intre ei
EX. Productivitatea muncii Wl=Q/L unde Q= volumul productiei si L= nr de salariati
capitalul fix Wk=V/Kf unde V=vol. valoric al productiei Kf vol. al capitalului fix
perioada de incasare a clientilor Pi=S/Vori 360 unde S= sume de incasatzilnic
V=vanzari.
MARIMI RELATIVE DE DINAMICA
Se utilizeaza pt caracterizarea evolutiei in timp a fenomenelor. Modul general de
calcul al coeficientului de dinamica este Kd = (Xprezent/Ytrecut).100. In functie de cum se
allege baza de comparatie se cunosc marimi relative de dinamica cu baza fixa care reflecta
modificarea fenomenului analizat fata de perioada anterioara. Kd=(Xr/Xo)100.
Marimile relative de dinamica cu baza in lant care reflecta modificarea fenomenului
economic sau social analizat fata de o perioada imediat anterioare.
MARIMILE RELATIVE ALE PLANULUI sunt forme forme particulare ale
marimilor relative ale dinamicii, se utilizeaza in analiza fenomenului economic si social care
se desfasoara planificat programat.

2
5/15/2011 STATISTICA
MEDIA este expresia care sintetizeaza intr-un singur nivel reprezentativ tot ce este
essential ,tipic,comun, obiectiv in aparitia ,manifestarea si dezvoltarea unui fenomen. Este un
indicator de pozitie pt ca se afla in interiorul intervalului de variatie a caracteristicii. Este
numarul susceptibil de a rezuma ansamblul valorilor observate ale unei variatii ,reprezentat de
o functie de aceste valori.
Cand este marime medie reprezentativa?
Cand calculul mediei se bazeaza pe folosirea unui nr mare de cazuri , individuale.
Cand valoarea din care se calculeaza media este omogena?
Cand se allege forma de medie care corespunde cel mai bine variatiei caracteristicii si
volumului de date de care se dispune.
Ce tipuri de marimi medii se pot calcula?
1 media aritmetica
2 media patratica
3 media geometrica
4 media armonica
5 media cronologica
1 MEDIA ARITMETICA se foloseste cand fenomenul supus cercetarii inregistreaza
modificari aproximativ in progresie aritmetica.
2 MEDIA PATRATICA se foloseste cand fenomenul supus cercetarii inregistreaza
modificari aproximativ in progresie geometrica.
3 MEDIA GEOMETRICA se mai numeste media de ritm, se foloseste cand
fenomenul supus cercetarii inregistreaza un ritm de modificare incetinit chiar daca volumul
absolut al modificarii este din ce in ce mai mare. Spre deosebire de celelalte feluri de medii
bazate pe relatii de aditivitate media geometrica se bazeaza pe relatia de produs al termenilor
seriei.
4 MEDIA ARMONICA se aplica in cazuri speciale si se calculeaza ca inverse mediei
aritmetice calculate din valori inverse ale termenilor distributiei. Media armonica se foloseste
la calculul nivelului mediu al unei caracteristici derivate cu character de marime relative sau
marime medie. Pe aceeasi distributie (cu termeni pozitivi) media armonica calculate este mai
mica decat media aritmetica.
5MEDIA CRONOLOGICA este in forma transformata a mediei aritmetice si
anume este o medie generala din medii patratice.
MEDIANA SI MODULUL
Sunt variante ale caracteristicii , care prin pozitia ocupata in distributie exprima cu
aproximatie nivelul mediu in jurul caruia tinde sa se grupeze fie intreaga populatie fie o parte
preponderenta a acesteia.
MEDIANA este acea valoare a caracteristicii care ocupa locul central in cadrul
distributiei ordonata crescator sau descrescator ,cea care imparte seria statistica in 2 parti
egale. Numarul valorilor individuale inferioare medianei este egala cu nr valorilor individuale
superioare , acest motiv pt care mediana se mai numeste valoare echiprobanta a
caracteristicii.
MODULUL (dominanta) reprezinta acel nivel al caracteristicii care inregistreaza
frecventa cea mai mare (care se repeta de mai multe ori) in cazul distributiilor pe variante ,
dominanta este vizibila direct in distributie.