Sunteți pe pagina 1din 2

Creștinul ACASĂ și în BISERICĂ

ACASĂ în BISERICĂ

Familia creștină = Biserica =


Nume ”marea FAMILIE” a
simbolic ”BISERICA de ACASĂ” credincioșilor

Părinții Domnul Iisus Hristos(Dumnezeu)


modele, exemple prin: Maica Domnului
Modele Sfinții
de 1.credința ( = gândire, convingere, Modele de:
și simțire interioară) 1.credință (gânduri bune)
comportament
2.sfaturile, povețe ( = cuvinte bune) 2.sfaturi (cuvinte înțelepte, curate)
3. viața lor sfântă( = fapte bune) 3.sfințenie (fapte bune)

Să ne învețe să fim: să ne îndrume către rai


credincioși; - cumpătați; să ne lumineze mintea
Datoria buni; - cuminți; - cinstiți; să ne ocrotească
curajoși; - înțelepți; să se roage pt. noi
iubitori; - milostivi; să ne ajute
ascultători; - modești să ne vindece
Față de părinți: Față de Dumnezeu și sfinți:
Datoria a. încredere Credință (încredere bună, curată)
copiilor b. ascultare și iubire Ascultare + smerenie = modestie
c. rugăciune pt. ei Rugăciune de cerere
d. ajutor Mulțumire și laudă pt. ajutor
e. respect (cinstire) Respect sfânt (evlavie)
I. Ascultarea, I. Ascultarea,
II. iubirea de părinți II. iubirea,
Semnificație III. rugăciunea pt. părinți III. rugăciunea la sfinți
și • semnifică și pregătește • semnifică și pregătește
pregătire ascultarea, iubirea ascultarea, iubirea
și rugăciunea către Dumnezeu și rugăciunea către Dumnezeu
Hristos-Dumnezeu pentru familie Biserica pentru sufletul nostru
Hristos este: este:
începutul vieții creștine = BOTEZ • SFINȚITOARE
în familie începutul educației bune= BIBLIA • LUMINĂTOARE
și începutul familiei = CUNUNIE • COMUNIUNE de IUBIRE
în biserică
începutul vieții veșnice = • MÂNTUITOARE
SPOVEDANIE, ÎMPĂRTĂȘANIE
să ne iubim familia să avem credință
să comunicăm cu părinții să ne rugăm
să îi respectăm să ținem post
să-i ascultăm să dăm milostenie
Ce să facem? să nu îi supărăm să mergem la biserică
să ne comportăm frumos să ne spovedim,
să avem bune maniere să ne împărtășim
să învățăm să facem cele bune,
să fim harnici să nu facem cele rele
să le aducem bucurie să iubim pe Dumnezeu
să îi ajutăm mereu să iubim pe oameni
Creștinul în ȘCOALĂ și în SOCIETATE

Scopul vieții Cunoașterea lui Dumnezeu = Iubirea lui Dumnezeu

în familie Prin credința și dragostea (grija, munca) părinților


Cunoașterea în Prin harul sfintelor taine: botez, spovedanie, împărtășanie
și iubirea Biserică Prin cuvântul preotului din Sfânta Scriptură; prin credință, iubire
lui în școală Prin cuvintele profesorilor
Dumnezeu în Prin modele de viață ale sfinților
societate Prin minunile lui Dumnezeu

în ȘCOALĂ în SOCIETATE

Modele Învățătorii și profesorii: Sfinții și creștinii:


omenești Făclii care luminează mințile lumina a lumii
elevilor
HRISTOS - DUMNEZEU este:
Model • Lumină a lumii
dumnezeiesc • Învățător
• Cale, Adevăr, Cunoaștere veșnică
știința = DAR al lui DUMNEZEU ”ȘTIINȚA CREAȚIEI”
pt. om ca persoană inteligentă, ca ființă rațională după chipul Lui spiritual
scop: CUNOAȘTEREA LUMII VĂZUTE = CARTEA NATURII
metode specifice științifice (după scop) :
prin cele 5 simțuri și experimente repetate
prin rațiune (gândire logică) și demonstrație

religia creștină: religia creștină este:


Modele de scop: ȘTIINȚA LUMII NEVĂZUTE
cunoaștere metode specifice spirituale (după scop):
prin credință ”ȘTIINȚA
( = vedere, simțire, rațiune duhovnicească) ȘTIINȚELOR”
prin iubire (comportament moral repetat),
prin har (Biserică, cele 7 sfinte taine) ”arta artelor”
BIBLIA: ȘTIINȚA lui DUMNEZEU
CUVÂNTUL lui DUMNEZEU ”Filosofia
CARTEA CĂRȚILOR filosofiilor”
ȘCOALA ȘCOLILOR (a vieții veșnice)

A fi bun creștin în școală: A fi bun creștin în societate =


Înțelegerea oamenilor
Formarea personalității Iubirea sinceră a tuturor
Scopul Conturarea caracterului Solidaritatea între semeni
moral Ajutorarea, sprijinirea
Cunoașterea naturii aproapelui
Cunoașterea omului (indiferent de naționalitate, religie, educație,
concepție de viață, comportament)

Ce învățăm? Cunoștințe teoretice aplicate Virtuți (fapte bune aplicate zilnic)


Definiții, teorii, exerciții, teme Credință, nădejde, dragoste
Temelia Rațiunea umană Hristos - IUBIRE: Rațiunea supremă
Să învățăm, să cunoaștem, să Să iubim, iertăm, ajutăm, să ne rugăm
Ce să facem? practicăm o meserie, o profesie etc. Să nu judecăm, să avem milă, iubire

S-ar putea să vă placă și