Sunteți pe pagina 1din 15

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

G.P.P.Nr. 1 Tășnad

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

TEMA:
,,ANIMALELE SĂLBATICE”

EDUCATOARE: Ghiurcuța Ramona Cristina


PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

I. DATE INTRODUCTIVE
1. DATA: 01.02.202
2. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum a fost /este și va fi pe pământ?”
3. PROIECTUL: ,,Prieteni fără grai ”
4. TEMA SĂPTĂMÂNII: Animalele sălbatice
5. GRUPA: Grupa mijlocie
6. CATEGORIA DE ACTIVITATE- Activitate integrată
7. TEMA ACTIVITĂŢII:,, Ursul”(zilei)
8. DOMENIILE EXPERIENȚIALE INTEGRATE: DLC+DOS
9. MODALITĂȚI/VARIANTE DE REALIZARE: (pentru fiecare categorie de activitate)
- ADP: ,,La plimbare prin pădure!”- - planul saptamanii intocmit de copii si educatoare pe baza elementelor
surpriza;prezenta;calendarul naturii;udarea plantei

- ALA: Bibliotecă: „Citim imagini cu animale sălbatice ”- lectură după imagini


Construcții: „Bârlogul ursului ”- lego
Artă : ,,Desenăm copaci din pădure.” - desen liber

- ADE: DLC- „Ursul păcălit de vulpe ”de Ion Creangă – lectura educatoarei (ca variantă/modalitate de
realizare)
DEC- „Ursul în bârlog”- lipire și asamblare (ca variantă/modalitate de realizare)

- ALA 2: „Deschide urechea bine”-joc distractiv


-Tranzitii: elemente surpriza, poezii rimate,

10. TIPUL ACTIVITĂŢII: Activităţi didactice de dobândire a cunoştinţelor şi deprinderilor


11. SCOPUL ACTIVITĂŢII Îmbogățirea sistemului de informații cu noi noțiuni referitoare la anotimpul toamna,precum și
cultivarea deprinderilor artistic-platice
12. DURATA ACTIVITĂŢII 1 zi
13. DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: -din curriculum
A1- Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare
B2- Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității
D1-Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare receptivă)
D2-Exprimarea orală a mesajului, a emoțiilor etc. (comunicare expresivă)

14. COMPORTAMENTE VIZATE:


A1- 1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei
A1-1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate

B1-1.1 Imită și se joacă împreună cu adulții, interacționând pozitiv cu aceștia

E1-1.2. Înțeleg mesaje simple


E1-1.3. Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc, în situații uzuale, în calitate de vorbitor
E2-2.3. Utilizează structuri orale simple

15. OBIECTIVE OPERAȚIONALE :


OOp1- Să exprime în cuvinte proprii ,imaginile prezentate
OOp2- Să identifice anotimpul prezentat în imagnii
OOp3- Să grupeze frunzele după criteriul mărime și culoare
OOp4- Să lipească frunzele în asa fel pentru a forma rochița toamnei
Etc.

16. STRATEGIA DIDACTICĂ: expozitivă,analogică,algoritmice :explicativ-demonstrative


a. METODE DIDACTICE: conversația,explicația,exercițiul, demonstrația ,lectura după imagini ,jocul
b. MIJLOACE ȘI MATERIALE DIDACTICE:
 Demonstrative. Imagini cu anotimpul toamna,frunze presate ,planșă înfățișând rochița
toamnei,frunze de diferite culori ,mărimi (ale educatoarei)
 Distributive. Lipici,creioane colorate ,frunze presate (ale copiilor)
c. FORMA DE ORGANIZARE a activității copiilor: frontal,
17. MODALITĂȚI DE EVALUARE:
 Forma de evaluare: formativă,
 Metode de evaluare: observarea sistematică a comportamentului copiilor, analiza răspunsurilor copiilor, aprecieri
verbale, analiza lucrărilor.
18. EFECTIVUL GRUPEI: Copii grupei mijlocie
19. BIBLIOGARFIE:
a) Oficială:
 Curriculum pentru educația timpurie ( a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 ani), 2019
 Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculum pentru educația
timpurie, 2019
 Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a copiilor între 3-6 / 7 ani, MECT, Unitatea de Management al
Proiectelor pentru Învăţământul Preuniversitar, 2008
b) Pedagogică
 Albulescu Ion, Catalano Horațiu, Sinteze de pedagogia învățământului preșcolar, editura Didactica Publishing House,
2019
 Breban Silvia, Metode interactive de grup, editura Arves, 2002
 Bocoș Mușata, Jucan Dana, Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării, Editura Paralela
45,Buurești, 2007
 Cerghit Ioan, Metode de învățământ, Editura Polirom, Iași 2006
 Cucoş Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2006
 Ionescu Miron, Instrucţie şi educaţie, editura Garamond, Cluj-Napoca, 2003
c) Metodico-didactică
 Anghelache Valerica, Metodica activităților instructiv-educative din grădiniță, editura Didactică și Pedagogică,
București, 2017
d) surse internet: www.edu.ro, www.explore.org, youtube.com ........etc.
SCENARIUL ACTIVITĂȚII
A. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII
Copii sosesc rând pe rând la grădiniță .Educatoarea îi întâmpină în prag și le urază ,,Bun venit!’’ Pregătirea grupei
pentru activitate va consta în amenajarea mobilierului ,stabilirea liniștii și asigurarea unei admosfere propice pentru buna
desfășurare a activității.

MOTIVAŢIA ZILEI:

Copii vor afla că la noi grupă la ei a ajuns ursulețul Martinel ,acesta este foarte supărat ,deoarece nu are
prieteni și își dorește să se împrietenească cu aceștia.
FINALITATEA ZILEI:
Îndeplinirea sarcinilor date de către Martinel.
SCURTĂ DESCRIERE a legării categoriilor de activități
 Ziua va debuta cu Întâlnirea de dimineață

Urmărind indicațiile educatoarei copii se așează în semicerc ,pe scăunele pentru a fi realize contactul visual
cu fiacre dintre copii .Forma de chemare la acestă activitate se face printr-o poezie.
Satutul- prima etapă a întâlnirii de dimineață .Copii stau în emicer împreună cu educatoarea pentru a se
salute reciproc .În timpul salutului ,se folosește un ton cald,prietenos,copii adresându-se unii altora pe
nume.Educatoarea se adresează prima dată tuturor copiilor ,,Bună dimineața ,pitici /Mă bucur că sunteți aici !”,iar
mai apoi fiecăruia individual,urmând ca fiecare copil să își salute colegi.
Prezența copiilor se realizează în cadrul Întâlniri de dimineață.
Se poartă discuții prin care educatoarea află cum se simt copii.
Activitate de greup –Educatoarea propunde copiilor un joc ,,Gicește cum mă simt!”Copiii trebuie să
ghicească cum se simte unul dintre ei după expresia feței pe care acesta o are.
Tranziție -,,Bat din palme
Clap ,clap,clap
Din picioare
Trap,trap,trap
Ne învârtim,ne răsucim
Bibliotecă: „Citim imagini cu animale sălbatice”- citire de imagini- copii vor primi imagini despre animale
sălbatice,pe baza acestor imagini vor răspunde la întrebări
Construcții: „Bârlogul ursului ”- lego-cu ajutorul pieselor de lego copii vor confecționa bârlogul ursului.
Artă : ,,Desenăm copaci din pădure” – desen liber
Tranziție -,,Bat din palme
Clap ,clap,clap
Din picioare
Trap,trap,trap
Ne învârtim,ne răsucim “
Educatoarea împreună cu copii se adună în semicerc pentru a afla împreună
Tranziție -,,1,2,1,2
Câte doi în pași vioi
Brațele le ridicăm
Mâinile le fluturăm
Stânga ,dreapta 1,2,
Faceți toți la fel ca noi.”
Copii se vor relaxa jucându-se împreună ,jocul,,Deschide urechea bine !”
Activitatea se va finalza prin oferirea de recompense și aprecieri verbale colective și individuale.
B. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
ALA- Jocul Asigurarea unui climat educaţional Conversația
liber favorabil necesar bunei desfăşurări a
activităţii:
8-8,30 Momentul
organizatoric - aerisirea sălii de grupă
ADP
- aranjarea pernițelor în semicerc
Tranziție-
-pregătirea materialului didactic şi
Rutină-
distribuirea lui pe centre
OB Frontal
- intrarea ordonată a copiilor în sala de
Op1 grupă.

Se realizează ,,Salutul de
Dimineață:”Dimineața ne-am trezit Conversația

La Grădiniță ne-am întâlnit


Cu toții să salutăm
-Bună dimineața dragi pitici
Mă bucur că sunteți aici,
A-nceput o nouă zi,
Bună dimineața copii.

”Întâlnirea de dimineaţă’’,”Calendarul
Naturii”, ”Momentul de
Înviorare”,”Noutatea zilei”.

Captarea
atenției Se va face prin intermediul unei scrisori
primite din partea Ursulețul Aprecierea răspunsului corect

Martinel ,prin care acesta le cere ajutorul.


OB
Op

Anunțarea Copii sunt anunțați că va trebi să îl ajute


temei și a
pe Martinel să își resolve problemele ,iar
obiectivelor
pentru ca acest lucru să fie posibil ei vor
avea de îndeplinit niște sarcini de lucru.

OB Le voi arta și materialele pregătite la

Op2
centre și le voi spune la ce ne vor folosi.

Prin tranziție, copiii vor trece la


activitățile pe centre.
-Bat din palme clap clap clap Jocul

-din picioare trap trap trap

-ne învârtim ne răsucim și


Exprimarea prin dans
-spre centre noi pornim

La centre vor avea pe mese un model


ALA1- pe după care , vor realiza sarcinile
centre indicate de educatoare. Voi explica
Acestea se sarcinile la fiecare centru:
pot
dispune și
în altă Bibliotecă: „Citim imagini cu animalele Conversația
ordine, în
sălbatice ”- citire de imagini
funcție de
scenariu Dirijarea Demonstrația
învățării Construcții: „Bârlogul ursului ”- lego

Artă :,,Desenăm copaci din pădure,,-


desen liber
La primul centru –Bibliotecă-copii vor
crea o poveste despre animalele sălbatice
pe baza unor imagini puse la dispoziție

La centru –Construcții-copii vor construi


cu ajutorul pieselor de lego bârlogul
ursului Cuburi/Lego

La centru –Artă-copii cu ajutorul


creionelor vor desena copacii din pădure

Înainte de a începe să rezolve sarcinile


vom efectua exercitii pentru încălzirea
mâinilor:

Batem palmele ușor

Batem palmele de zor

1,2,1,2,toți suntem acum vioi

La pian acum cântăm

Liniște să ascultăm
Plic plac plic plac

Melodiile îmi plac.

Voi trece pe la fiecare centru și voi face


aprecieri

Evaluarea activității se va realiza prin


intermediul metodei ,,Turul galeriei’’,
vom trece pe la fiecare centru în care am
desfășurat activitatea și vom analiza

modul în care am lucrat.

Prin tranziția ,,Ursulețul Martinel ,,voi


trece la a doua activitate ,cea pe domenii
experențiale.

,,Ursulețul Martinel
A-nvățat un cântecel
Lui îi place că-I ușor
Mor-mor-mor
Și iarăși mor,,
ADE- Pentru activitatea de DLC educatoarea îi Conversația
Activitate anunță pe copii că vor asculta
integrată
povestea ,,Ursul păcălit de vulpe ,,de
(DLC+DOS
) I .Creangă.Povestea se face clar și
expresiv ,pentru a putea trezi emoții.In
timpul povestirii copii vor urmări
imagini representative din poveste .La
final se fixează conținutul prin discuții
libere pe baza imaginilor ,care îi ajută pe
Obținerea
performanței copii să își dezvolte și să înțeleagă
mesajul textului.

Trecerea către activitatea de DOS se va


face cu ajutorul tranziției-

,,1,2,1,2,

Câte doi în pas vioi

Brațele le ridicăm ,

Mâinile le fluturăm

Stânga,dreapta 1,2,

Faceți toți la fel ca noi .”


ALA 2 Încheierea La șfârșitul activității,lucrările copiilor Demonstrația Aprecieri verbale
activității
vor fi expuse ,copiii vor desfășura
activități recreeative ,,Deschide urechea
bine ,,

Dеѕсhіdе urесhеа bіnе,


Exercițiul
Dеѕсhіdе urесhеа bіnе,

Ѕа vеdеm ghісеѕtі оrі bа,

Сіnе tе-а ѕtrіgаt ре numе,

Наі ghісеѕtе nu mаі ѕtа ...

Аі ghісіt, аі ghісіt,

Тrесі lа lос fіі multumіt,

N-аі ghісіt, n-аі ghісіt,

Ѕtаі ре lос еѕtі реdерѕіt ...

Se vor face aprecieri pozitive cu privire


la modul în care s-au desfășurat
activitățile pe parcursul zilei

C. ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII
La finalul zilei copii vor primi recompense din partea ursulețului Martinel pentru a le mulțumi că l-au ajutat să îsi rezolve
problemele și să iți facă noi prieteni.
Voi face evaluarea activităților zilei și va aprecia modul în care copiii au răspuns solicitărilor ei.Se vor împărți recompense sub
formă de frunze colorate .

S-ar putea să vă placă și