Sunteți pe pagina 1din 12

Tanaviosoft-2006 !

Lucrarea de laborator
nr. 6
Tanaviosoft-2006 !
6.1.Noţiuni introductive.
6.2.Utilajul postului de tăiere cu flacără oxiace-
tilenică.
6.3.Maşina de tăiat semiautomat RS-5.
6.4.Tehnologia debitării manuale prin topire cu
flacără oxiacetilenică.
6.5.Determinarea parametrilor regimului de
sudare.
6.6.Aplicaţii.
6.1.Noţiuni introductive.

D
ebitarea cu flacără oxiacetilenică se realizează prin încălzirea materialului
cu o flacără de gaz,până la temperatura de aprindere în oxigen,urmată de
dirijarea pe suprafaţă,a unui jet de oxigen tehnic pur.Jetul de oxigen
activează arderea materialului şi îndepărtează oxizii produşi în urma arderii.
La tăiere trebuie respectate condiţiile:
temperatura de aprindere a materialului de tăiat să fie inferioară temperaturii sale de
topire;
arderea materialului să degaje o cantitate mare de căldură,pentru a compensa
pierderile şi a preâncălzi zonele vecine;
conductivitatea materialului de tăiat să fie mică;
temperatura de topire a oxizilor formaţi să fie mai mică decât a materialului de
debitat,pentru a putea fi îndepărtaţi.

6.2. Utilajul postului de tăiere cu flacără


oxiacetilenică.
Utilajul folosit la debitarea cu flacără oxiacetilenică este identic cu cel de la sudare.
Arzătorul este de o construcţie specială,fiind prevăzut cu posibilitatea generării unui jet de
oxigen tehnic pur,necesar arderii metalului.
Tanaviosoft-2006 !

Fig.6.2.1.Arzător pentru debitare

Aparatul pentru tăierea manuală

Aparatul se compune din următoarele:


1. Mâner;
2. Robinet pentru oxigen tehnic pur;
3. Camera de amestec;
4. Ţeava de amestec;
5. Ţeava pentru oxigen;
6. Piuliţă olandeză;
7. Capul de tăiere;
8. Piuliţă;
9. Bec;

După deschiderea robinetului de oxigen şi acelui de acetilenă,gazele trec prin injector


camera de amestec 3,ţeava de amestec 4 şi ies prin spaţiul inelar format de becul
interior şi de becul exterior.Cu amestecul de oxigen şi acetilenă se obţine flacăra
oxiacetilenică necesară preâncălzirii materialului de debitat.După ce materialul de
debitat a ajuns la temperatura de aprindere cu ajutorul flăcării,se deschide robinetul de
oxigen tehnic pur,care iese prin becul interior.
Pentru păstrarea unei distanţe uniforme ,capul de debitare se poate monta pe un
cărucior.Pentru decupare circulară se poate utiliza un compas special.
Tanaviosoft-2006 !
Tabelul 6.2.1

6.3.Maşina de tăiat semiautomat RS-5

Fig.6.3.1.Maşina de tăiat RS-5


Tanaviosoft-2006 !
Maşina de tăiat RS-5 se compune din căruciorul pentru materialul de tăiat 1,aşezat
pe şinele 2,căruciorul inferior 3,căruciorul superior 4 şi căruciorul şabloanelor 5.
Căruciorul inferior,prevăzut cu valţul din aluminiu 6,se poate deplasa după săgeata
I pe şinele 7,montate pe picioarele 8.Una dintre şine are fixate la capete opritoare pentru a
evita o rulare a căruciorului nepermisă.Căruciorul superior se compune din dispozitivul de
antrenare 9,proiectorul 10,panoul principal de comandă 11,maneta închizătorului rapid de
gaze 12,pârghia de ridicare a dispozitivului de antrenare 13,panoul secundar de comandă
14 şi axul rotativ 15 al suportului aparatelor de tăiere 16.Căruciorul superior se poate
deplasa pe calea 17 după săgeata II.Axul rotativ 15 poate executa o mişcare circulară după
săgeata III .
Căruciorul şabloanelor serveşte la aşezarea şsbloanelor metalice pentru tăierea cu
capul magnetic,sau a desenului pentru tăierea cu proiectorul.
Maneta închizătorului rapid de gaze are 3 poziţii:
1. poziţia orizontală pentru flacăra de încălzire;
2. poziţia verticală-jos pentru jetul de oxigen de tăiere şi cuplarea avansului maşinii;
3. poziţia verticală-sus pentru întreruperea flăcării,a jetului de oxigen şi a avansului.

Maşina de tăiat RS-5 poate să execute tăieturi în linie dreaptă(longitudinal,transversal


sau oblic),după şablon,după desen,circulare şi înclinate.

6.4.Tehnologia debitării manuale prin


topire cu flacără oxiacetilenică.

Taierea în linie dreaptă

În acest scop ,se utilizează ca dispozitiv de antrenare,dispozitivul cu roţi dinţate 1.


Acesta primeşte mişcarea de rotaţie de la motorul I prin ridicarea întreruptorului 1 de pe
panoul de comandă principal.Prin roţile dinţate z1,z2,z3 şi z4,mişcarea de rotatie se trans-
mite rolei dinţate 3.Aceasta poate rula cu valţul din aluminiu 2 după coborârea pârghiei 13.
Când rularea se face după generatoarea valţului,căruciorul superior se deplasează
transversal (II).Dacă rularea se face după circumferinţa rolei dinţate,căruciorul inferior se
deplasează în direcţie longitudinală.Pentru o tăietură sub un anumit unghi,se roteşte
manual proiectorul cu unghiul dorit.
Tanaviosoft-2006 !

1.reductor de turaţie;
2.valţ de aluminiu;
3.rola dinţată;
-roţi dinţate

Fig.6.4.1.Dispozitiv de antrenare

Tăierea după şablon

Tăierea cu şablonul este utilizată în pro-


ducţia de serie.Capul magnetic se montea-
ză în locul dispozitivului de antrenare.
Pe căruciorul şabloanelor se fixează şa-
blonul din metal.Cu ajutorul pârghiei 13,se
coboară capul magnetic până la contactul
cu şablonul.După conectare,capul magnetic
va urmări conturul şablonului.
Şabloanele sunt interioare şi exterioare.
Dimensiunile şablonului sunt influenţate
de:
• lăţimea tăieturii;
• diametrul rolei capului magnetic;
• adaosul de prelucrare.
1.Bobina;
2.Şablon;
3.Rola

Fig.6.4.2.Cap magnetic
Tanaviosoft-2006 !
Tăierea după desen

Fig.6.4.3.Proiectorul

La tăierea după desen se foloseşte proiectorul,care este cuplat,prin roţile z1,z2,z3,cu


dispozitivul de antrenare 6.Proiectorul este prevăzut cu lampa incandescentă 1,diafragma
cu fantă în cruce 2,lentila 3 şi roata de mână 4.Imaginea fantei se proiectează pe desenul 5
fixat pe placa căruciorului şabloanelor.
Centrul crucii proiectate se conduce,prin roata de mână,pe conturul desenului.La
proiectarea desenului se ia în considerare influenţa lăţimii tăieturii şi adaosul de prelu-
crare.

Tăierea circulară

La tăierea circulară,axul rotativ al suportului capetelor de tăiere primeşte mişcarea


de rotaţie de la motorul II.Raza de tăiere se reglează prin deplasarea aparatului de tăiere pe
suport.

Tăierea înclinată

Constă în înclinarea aparatelor de tăiat la unghiul dorit.


Tanaviosoft-2006 !
Instalaţii de debitat

Fig.6.4.4.Condor

Fig.6.4.5.Han Commander

Fig.6.4.6.Hawk Fig.6.4.7.Pug 2 Bantam 3


Tanaviosoft-2006 !

Fig.6.4.8.Tăierea oblică(înclinată)

Debitarea materialelor se poate realiza şi prin alte procedee de sudare:

Fig.6.4.9.Sudarea cu fascicul de electroni


Tanaviosoft-2006 !

Fig.6.4.10.Sudarea cu laser
Tanaviosoft-2006 !
6.5.Determinarea parametrilor regimului
de sudare.
Parametrii regimului de sudare sunt:
Pregătirea pieselor;
Regimul de tăiere;
Executarea operaţiei de tăiere.

Pregătirea pieselor

Constă în curăţirea suprafeţelor de oxizi,vopsea şi impurităţi.Curăţirea se face cu


flacără preâncălzitoare sau cu perii de sârmă.

Regimul de sudare

Regimul de sudare este definit de următoarele elemente:


Structura şi puterea flăcării de preâncălzire;
Presiunea jetului de oxigen;
Viteza de tăiere.

Tabelul 6.5.1
Tanaviosoft-2006 !
Parametrii regimului de tăiere la tăierea manuală
Tabelul 6.5.2.

Parametrii regimului de tăiere la tăierea semiautomată


pe maşina RS-5

Tabelul 6.5.3

6.6.Aplicaţii.
• Se urmăreşte componenţa şi funcţionarea utilajelor.
• Se va executa un şablon.
• Se vor stabili parametrii regimului de tăiere.

Tabelul 6.6.1