Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect de lecție

Clasa : a IV-a
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina: Științe ale naturii
Subiectul lecției: Amestecuri. Dizolvarea
Tipul lecției: lecție mixtă

Competențe specifice:
1.1. Identificarea unor relații între corpuri în cadrul unor fenomene și process.
2.2. Aplicarea planului propriu propus pentru efectuarea unei investigații a mediului
înconjurător.
2.4. Formularea de concluzii pe baza rezultatelor invstigației proprii.

Obiective operaționale
La sfârșitul demesului educativ, elevul va fi capabil:
O1: să realizeze experimentele propuse utilizând aparatura de laborator și substanțele date;
O2: să identifice tipurile de amestecuri pe baza experimentului realizat;
O3: să formuleze concluzii pe baza rezultatelor experimentelor;
O4: să prezinte concluziile experimentelor utilizând un limbaj științific.

Strategii didactice:
Metode și procedee didactice: experimentul cu caracter de cercetare, experimentul
demonstrativ, conversația, explicația, problematizarea.
Mijloace de învățământ: pahare, cilindru, baghete, spirtieră, eprubetă, clește de lemn,
spatule, tifon, sfoară
-apă, ulei, oțet, alcool tehnic, sare, zahăr, nisip, permanganat de
potasiu, sulf
Forme de organizare: frontală, pe grupe.
Desfășurarea lecției

Nr. Eveniment Ob. Conținut- Metode și Mijloace de Forme de Evaluare


crt. didactic op. Activități de învățare procedee învățământ organizare
4. Dirijarea Experimentul 1- Identificarea tipurilor de Explicația
învățării amestecuri Observarea
-Organizarea elevilor pe grupe sistematică
-Prezentarea aparaturii de laborator și a Conversația
substanțelor utilizate în experiment
O1 -Prezentarea fișei de activitate Problema-
experimentală si a modului de completare tizarea pahare, Activitate
baghete, pe grupe
Grupa 1: Într-un pahar se pune apă, apoi spatule, Evaluare
se adaugă nisip. orală
Se agită cu bagheta. apă, ulei,
oțet, alcool
Grupa 2: Într-un pahar se pune apă, apoi tehnic, sare,
se adaugă sulf. Experimentul zahăr, nisip,
O2 Se agită cu bagheta. cu caracter de sulf
cercetare
Grupa 3: Într-un pahar se pune apă, apoi
se adaugă ulei.
Se agită cu bagheta. Experimentul Observarea
Grupa 4: Într-un pahar se pune apă, apoi cu caracter de sistematică
se adaugă zahăr. cercetare
Se agită cu bagheta.

Grupa 5: Într-un pahar se pune apă, apoi


se adaugă sare.
Se agită cu bagheta. Evaluare
orală
Grupa 6: Într-un pahar se pune apă, apoi
se adaugă alcool tehnic.
Se agită cu bagheta.

Grupa 7: Într-un pahar se pune apă, apoi


O3 se adaugă oțet.
Se agită cu bagheta.

-Efectuarea experimentelor de către elevi


O4 -Completarea fișelor de activitate
experimentală.
-Prezentarea rezultatelor experimentelor. Activitate
-Formularea concluziilor: frontală și
-Combinând două sau mai multe individuală
substanțe obținem un amestec.
-Amestecurile pot fi -omogene
- neomogene

Experimentul 2- Observarea fenomenului Experimentul


de topire demonstrativ
spirtieră,
-Realizarea experimentului demonstrativ eprubetă,
(topirea sulfului) în scopul conștientizării clește de Activitate
diferențelor dintre noțiunile de topire și lemn, pe grupe
dizolvare. Observarea
sulf sistematică
Experimentul 3- Observarea fenomenului
de dizolvare cilindru,
-Organizarea elevilor pe grupe. spatule,
-Prezentarea aparaturii de laborator și a tifon, sfoară
substanțelor utilizate în experiment.
-Prezentarea fișei de activitate Experimentul apă, Evaluare
experimentală si a modului de completare cu caracter de permangana orală
cercetare t de potasiu
Se pune apă în cilindru. Se face un
săculeț din tifon în care se pune
permanganat de potasiu și se suspendă la
suprafața apei. Activitate
frontală
-Efectuarea experimentului de către elevi
-Completarea fișelor de activitate
experimentală.
-Prezentarea rezultatelor experimentelor
-Formularea concluziilor:
La amestecul a două substanțe, una se
poate dizolva în cealaltă.
-Dizolvarea este fenomenul de
răspândire a particulelor unei substanțe
printre particulele altei substanțe.
Amestecuri. Dizolvarea
Experiment cu caracter de cercetare- Grupa 1
Materiale necesare: -pahare, cilindru, baghete, spirtieră, eprubetă, clește de lemn, spatule,
tifon, sfoară
-apă, nisip, permanganat de potasiu, sulf

Nr. Mod de lucru Observații


crt.
1. Într-un pahar se pune apă, apoi se
adaugă nisip.
Se agită cu bagheta.

2. Se pune sulf într-o eprubetă, se prinde


în cleștele de lemn și se încălzește la
flacăra spirtierei.

3. Se pune apă în cilindru. Se face un


săculeț din tifon în care se pune
permanganat de potasiu și se suspendă
la suprafața apei.

Amestecuri. Dizolvarea
Experiment cu caracter de cercetare- Grupa 2
Materiale necesare: -pahare, cilindru, baghete, spirtieră, eprubetă, clește de lemn, spatule,
tifon, sfoară
-apă, sulf, permanganat de potasiu

Nr. Mod de lucru Observații


crt.
1. Într-un pahar se pune apă, apoi se
adaugă sulf.
Se agită cu bagheta.

2. Se pune sulf într-o eprubetă, se prinde


în cleștele de lemn și se încălzește la
flacăra spirtierei.

3. Se pune apă în cilindru. Se face un


săculeț din tifon în care se pune
permanganat de potasiu și se suspendă
la suprafața apei.

Amestecuri. Dizolvarea
Experiment cu caracter de cercetare- Grupa 3
Materiale necesare: -pahare, cilindru, baghete, spirtieră, eprubetă, clește de lemn, spatule,
tifon, sfoară
-apă, ulei, permanganat de potasiu, sulf
Nr. Mod de lucru Observații
crt.
1. Într-un pahar se pune apă, apoi se
adaugă ulei.
Se agită cu bagheta.

2. Se pune sulf într-o eprubetă, se prinde


în cleștele de lemn și se încălzește la
flacăra spirtierei.

3. Se pune apă în cilindru. Se face un


săculeț din tifon în care se pune
permanganat de potasiu și se suspendă
la suprafața apei.

Amestecuri. Dizolvarea
Experiment cu caracter de cercetare- Grupa 4
Materiale necesare: -pahare, cilindru, baghete, spirtieră, eprubetă, clește de lemn, spatule,
tifon, sfoară
-apă, zahăr, permanganat de potasiu, sulf

Nr. Mod de lucru Observații


crt.
1. Într-un pahar se pune apă, apoi se
adaugă zahăr.
Se agită cu bagheta.

2. Se pune sulf într-o eprubetă, se prinde


în cleștele de lemn și se încălzește la
flacăra spirtierei.

3. Se pune apă în cilindru. Se face un


săculeț din tifon în care se pune
permanganat de potasiu și se suspendă
la suprafața apei.

Amestecuri. Dizolvarea
Experiment cu caracter de cercetare- Grupa 5
Materiale necesare: -pahare, cilindru, baghete, spirtieră, eprubetă, clește de lemn, spatule,
tifon, sfoară
-apă, sare, permanganat de potasiu, sulf

Nr. Mod de lucru Observații


crt.
1. Într-un pahar se pune apă, apoi se
adaugă sare.
Se agită cu bagheta.
2. Se pune sulf într-o eprubetă, se prinde
în cleștele de lemn și se încălzește la
flacăra spirtierei.

3. Se pune apă în cilindru. Se face un


săculeț din tifon în care se pune
permanganat de potasiu și se suspendă
la suprafața apei.

Amestecuri. Dizolvarea
Experiment cu caracter de cercetare- Grupa 6
Materiale necesare: -pahare, cilindru, baghete, spirtieră, eprubetă, clește de lemn, spatule,
tifon, sfoară
-apă, alcool tehnic, permanganat de potasiu, sulf

Nr. Mod de lucru Observații


crt.
1. Într-un pahar se pune apă, apoi se
adaugă alcool tehnic.
Se agită cu bagheta.

2. Se pune sulf într-o eprubetă, se prinde


în cleștele de lemn și se încălzește la
flacăra spirtierei.

3. Se pune apă în cilindru. Se face un


săculeț din tifon în care se pune
permanganat de potasiu și se suspendă
la suprafața apei.