Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Școala Gimnazială Nr. 2 – Structură


Data: 18.01.2021
Clasa : a VII-a
Profesor : Apetrei Anca
Disciplina : Matematică – Algebră
Unitatea de invatare: Operatii cu numere reale
Titlul lectiei: Recapitulare – Operatii cu numere reale (adunarea, scaderea, inmultirea, ridicarea la putere, impartirea,
rationalizarea numitorului unei fractii)
Tipul lectiei: Lectie de recapitulare si consolidare a cunostintelor

Competente generale:
1. Identificarea caracteristicilor numerelor reale şi a formelor de scriere a acestora în contexte variate;
2. Aplicarea regulilor de calcul cu numere reale, a estimărilor şi a aproximărilor pentru rezolvarea unor ecuaţii;
3. Utilizarea proprietăţilor operaţiilor în efectuarea calculelor cu numere reale;
Competenţe specifice:
1. Sa extraga radacina patrata dintr-un numar rational pozitiv;
2. Sa efectueze operatii cu numere reale tinand cont de ordinea efectuarii operatiillor;

Strategia didactica:
Metode si procedee didactice: conversaţia, exemplificarea, problematizarea, expunerea, explicaţia, exerciţiul
Resurse:
a) Resurse materiale:
- fisa de lucru;
- marker, tablă magnetică, hârtie flipchart
manualul pentru clasa a VII-a ;

b) Resurse umane:
- clasă omogenă ce necesită activități remediale
- activităţi frontale, individuale;
c) Resurse temporale: 40 min.

Mijloace de evaluare: observaţia, aprecierea, fişe de lucru.


Desfasurarea lectiei
Secventele lectiei Competent Activitati ale lectiei Timp Metode Evaluare
e specifice Resurse
1. Moment Se verifica prezenta elevilor; se asigura un climat 1’
organizatoric favorabil desfasurarii orei.
2. Captarea atentiei Se verifica tema prin sondaj, utilizand dialogul 8’ Activitate Observare
profesor-elev, elev-elev, prin confruntarea frontală sistematica
rezultatelor.
Elevii vor juca apoi jocul ,,Piramida numerelor
reale” (Manual digital de matematica, Editura
Intuitext).
3. Reactualizarea 1, 2 Profesorul adreseaza elevilor o serie de intrebari 5’ Conversatia Analiza
cunostintelor pentru a reactualiza cunostintele acumulate anterior raspunsurilor
in vederea realizarii unei bune desfasurari a lectiei
ce urmeaza a fi parcurse. Intrebarile vor fi adresate Activitate
in mod direct, elevii vor raspunde oral. frontală
4. Anuntarea temei Profesorul anunţă şi scrie pe tabla titlul lecţiei: 2’ Explicatia
si comunicarea “Recapitulare –Operatii cu numere reale (adunarea,
obiectivelor scaderea, inmultirea, ridicarea la putere, impartirea, Conversatia
urmarite rationalizarea numitorului unei fractii)”
Se informează elevii asupra obiectivelor principale
ale lecţiei.
5. Evaluare Profesorul urmăreşte, antrenează şi ajută elevii în 20’ Explicatia
rezolvarea problemelor propuse (fișa de lucru). Conversatia
Daca timpul permite, voi propune spre rezolvare Problemati Observarea
jocul ,,Din nou în labirint” (Manual digital de zarea sistematica
matematica, Editura Intuitext) pentru o Analiza
reactualizare a cunoștințelor dobândite de elevi. raspunsurilor
6. Stabilirea temei Problemele ramase nerezolvate din fisa de lucru. 2’
1, 2
pentru acasa
7. Concluzii si Profesorul face aprecieri asupra activitatilor 2’ Conversatia Aprecieri
sinteza lectiei desfasurate pe parcursul orei, încurajând elevii. verbale
Exerciţiile care au rămas nerezolvate se dau ca
temă pentru acasă, cu indicatiile necesare.
Fișă de lucru
Operații cu numere reale

1. Rezultatul calculului este egal cu ..............................


2. Rezultatul calculului este egal cu ..............................
3. Rezultatul calculului este egal cu ..............................
4. Rezultatul calculului este egal cu ..............................
5. este egal cu ..............................

6. Valoarea de adevăr a propoziţiei ,,Fracţia este egală cu ” este ..................


Alegeți răspunsul corect
7. Rezultatul calculului este egal cu: A. 5 B. 3 C. 2 D. 1

8. Rezultatul calculului este egal cu: A. 5 B. 3 C. 2 D. 1

9. Rezultatul calculului este egal cu: A. B. C. D.


10. Rezultatul calculului este egal cu: A. 2 B. 4 C. 8 D. 16

S-ar putea să vă placă și