Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea de invatamant:Liceul Ana Aslan


Obiectul: Biologie
Subiectul: Sistemul nervos la om
Categoria de lectie: de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor
Obiectivul fundamental: recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor
Metode si procedee didactice: dezbaterea, explicaţia, munca cu manualul,
observatia dirijata, conversatia euristica, problematizarea, activitate pe grupe/perechi
imbinata cu activitatea frontala şi individuală
Mijloace didactice: manuale, fise de lucru, planşe
Obiective operationale:
O1 – să recunoască rolul sistemului nervos în
adaptarea organismului uman la mediul său de viată
O2 – să clasifice sistemul nervos după localizare şi
funcţie
O3 – să definească neuronul şi să identifice
componentele sale
O4 – să recunoască proprietăţile neuronilor
O5 - să explice rolul sinapselor în trasmiterea influxului nervos
O6 - să recunoască localizarea organelor sistemului
nervos central şi periferic
O7 - să compare alcătuirea externă şi internă a
măduvei spinării şi a encefalului
O8 - să analizeze funcţiile măduvei spinării,
cerebelului, trunchiului cerebral şi a emisferelor
cerebrale
O9 - să definească noţiunile de nerv şi ganglion
nervos
O10 - să identifice componentele unui arc reflex şi să
compare reflexele necondiţionate cu cele
condiţionate
Bibliografie:
3. Programa şcolara pentru Biologie, clasa a-XII-a, Ordinul Ministrului
Educaţiei Naţionale, nr. 4237 din 23.08.1999;
4. Programe şcolare revizuite pentru Biologie, clasa a-XII-a , Aprobat prin
ordin al ministrului nr. 4740/25.08.2003;
5. Ghid metodologic de aplicare a programei de Biologie - învăţământ obligatoriu,
Curriculum naţional, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Consiliul Naţional
pentru Curriculum, Editura Aramis, Bucureşti, 2001;
Otvos Ana, Chertes Anca, Dictionar scolar de biologie, Editura Dacia Educational, 2006;
DESFASURAREA LECTIEI

Momentele Ob. Activitatea profesorului Activitatea elevilo


activitatii op.
1. Moment Profesorul saluta. Elevii raspund la salut
organizatoric Face prezenta si se intereseaza de motivul
absenţelor.
2. Anuntarea Astăzi vom recapitula capitolul
subiectului lectiei. “Sistemul nervos la om”. Pe parcursul
Comunicarea acestei lecţii veţi recunoaşte rolul
obiectivelor. sistemului nervos în adaptarea
organismului uman la mediul său de
viaţă, veţi clasifica sistemul nervos
după localizare şi funcţie, veţi Elevii ascultă cu atenţie.
identifica componentele neuronului şi
proprietăţile acestuia, veţi explica
rolul sinapselor în transmiterea
influxurilor nervoase, veţi recunoaşte
localizarea organelor sistemului
nervos central şi periferic, veţi
compara alcătuirea externă şi internă
a măduvei spinării şi encefalului, veţi
analiza funcţiile măduvei spinării,
cerebelului, trunchiului cerebral şi
emisferelor cerebrale, veţi defini
noţiunile de nerv şi ganglion nervos şi
veţi compara reflexele necondiţionate
cu cele condiţionate.
3. Recapitularea Profesorul imparte elevilor fise de lucru, fiecare
şi pereche de elevi avand ca sarcina sa raspunda la
sistematizare intrebarile din fisa de lucru cu ajutorul
a manualului si a altor materiale (atlase, mulaje,
cunoştinţelor O1 planşe) puse la dispozitie de catre Elevii se consulta intre ei
profesor. sarcina primita.
O2 Perechea I: Organizarea şi structura
sistemului nervos la om
O3 Perechea II: Neuronul
O4 Perechea III: Sinapsa
O5 Perechea IV: Măduva spinării
Perechea V: Trunchiul cerebral
Momentele Ob. Activitatea profesorului Activitatea elevilo
activitatii op.
O6 Perechea VI: Cerebelul
Perechea VII: Creierul mare Discută rezultatele obtinute.
O7 Perechea VIII: Nervii şi ganglionii nervoşi
Perechea IX: Reflexul - reacţie de răspuns
O8 a organismului la stimuli
Timp de lucru 5 minute.
O9 Dupa executarea sarcinii, profesorul le solicita Fiecare pereche
elevilor (fiecare pereche) comunicarea intregii răspunsurile sarcinilor
O10 clase a răspunsurilor date pe fişele de fişele de lucru.
lucru.
Profesorul prezintă imagini sugestive ale Urmăresc cu atenţie.
subiectelor din fişele de
lucru,completând răspunsurile date
de elevi. De asemenea, restul elevilor Completează şi co
completează şi corectează răspunsurile colegilor.
răspunsurile date de colegii lor.
Urmăresc schema recapit

4. Fixarea si O1 Pe parcurs, cu ajutorul fişelor de lucru.


consolidarea |
cunostintelor O10
5. Evaluarea O1 Se realizeaza cu ajutorul unei fişe de evaluare.
cunostintelor | Timp de lucru 8-10 minute. Rezolvă fişa de evaluare.
O10
6. Incheierea Profesorul noteaza elevii care au dat raspunsuri
activitatii de foarte bune in timpul activitatii la clasa. Elevii ii raspund la salut.
predare-invatare Le multumeste pentru activitate.
Saluta.