Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect de lectie

Data :
Clasa : a VIII-a
Obiectul: biologie.
Subiectul:sistemul nervos central.
Forma de organizare:lecţie.
Tipul lecţie:mixtă.
Forma de organizare:frontal,individual,în grup.

Obiective operationale:Elavii la sfârşitul lecţiei va fi capabil să:


O1 Să recunoasca pe materialul didactic părțile sistemului nervos central.
O2 Să localizeze pe planşe componentele sistemului nervos central.
O3 Să distingă în baza imaginii structura şi funcţiile encefalului şi a măduvei spinării.
O4 Să clasifice în baza temei din manual componentele creerului anterior,posterior şi mediu.
O5 Să descrie funcţiile talamusului,metatalamusului ,epitalamusului şi hipotalamusului.

Competenţele derivate (subcompetenţe):


 Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare.
 Identificarea structurii sistemului nervos central.
 Determinarea structurii encefalului,măduvei spinării.

Strategii didactice:

Metode şi procedee: lucrul cu manualul,observatia,conversaţia euristică,descoperirea,demonstratia, modelarea,zarul.


Materiale didactice: manual, mulaje, planse,imagini.
Metode de evaluare: formativă prin chestionare orală .
Desfăşurarea lecţiei

Etapele lecţiei O Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi


procedee
EVOCARE
Pregătesc materialul didactic. Îşi pregătesc cărţile şi caietele.
Moment Noteaz în catalog elevii absenţi(dacă sunt) şi verifică dacă sunt condiţii Şefa clasei anunţă elevii absenţi.
organizatoric optime pentru desfăşurarea orei.

Verificarea Elevilor li se repartizează fișe de lucru.


FIȘĂ DE LUCRU Completează fișa cu răspunsuri corecte. Conversaţie de
cunoștințelor
1.Completează în locul cuvintelor lipsă structura neuronului: -Corp,dendrite şi axon evaluare
Neuronii sînt diferiţi ca formă, dimensiune, funcție și localizare,
dar identici ca structură, fiind alcătuiţi din -Asigură neuronul cu energie şi
_____________________________________________________ substanţe necesare pentru activitate.
Corpul neuronului, are rolul:
_____________________________________________________
Dendritele au rol: -Recepţionează impulsurile nervoase de
_____________________________________________________ la alţi neuroni
Axonul are rol: -Propagă impulsul nervos de la corpul
_____________________________________________________ neuronilor spre alţi neuroni.
Adresez elevilor întrebările: Raspund la intrebările profesorului.
1.Ce funcţie are sistemul nervos? 1.Primeşte de la organele de simţ
informaţia despre condiţiile mediului
intern şi extern,o analizează şi
elaborează reacţia de răspuns a
organismului.
-2.Care sunt organele sistemului nervos? 2.Encefal,măduva spinării,nervii şi
3.În câte tipuri se împrt neuronii? ganglionii nervoşi.
3.Neuroni senzitivi,motori şi intercalari
Rog un elev să demonstreze componentele neuronului la tablă. Un elev ese la tablă şi demonstrează
părţile componente ale neuronului. Demonstraţia

Verific executarea corectă a temei pentru acasă. (Corectitudinea și Prezintă fişele și neuronul confecționat
ingeniozitatea confecționării unui neuron din materiale reciclabile) din material reciclabil. Analiza
Captarea Citesc mottoul lecţiei şi solicit elevilor completarea frazei cu Moment
atenţiei răspunsul corect: creativ
Moto: Cu cât mai mult îţi utilizezi creierul, cu atât mai mult creier
vei avea pentru a fi utilizat.
Un sfert din _____ este folosit pentru a controla ochii. Vedem cu Se gândesc şi identifica cuvintele lipsă.
_______"la propriu", ochii avand doar functia fundamentala de Creer,creerul.
camera de luat vederi.
Anunţ şi scriu pe tablă tema lecţiei:Sistemul nervos central. Notează în caiete titlul lecţiei şi urmăresc Frontal
şi prezintă obiectivele.
Realizarea Prezint elevilor planșa cu alcătuirea sisemului nervos central la Explicaţia
sensului om, apoi mulajul cu encefalul. Analizează imaginile de pe planşă.
Demonstraţia

Urmăresc explicațiile profesorului și


Precizez părțile componente ale sistemului nervos central: maduva
notează informaţii importante în caiet. Analiza
spinării, encefalul .
Descriu componentele encefalului:creerul posterior,creerul mediu
şi creerul anterior.
Se împart în 3 grupe analizaeză plicul şi
Propun elevilor împărţirea în 3 grupe a câte 5 elevi.
îndeplinesc sarcinile cerute.
Pentru fiecare grupă ofer un plic unde sunt scrise componentele
Fiecare grup îşi prezintă descrierea Lucru în
encefalului.(fiecare grupă cîte unu).Sarcina este:cu ajutorul
regiunii scrise în plic,anunţă şi grup
manualului sa descrie componentele fiecărei segment al
localizarea acestora.
encefalului şi funcţiile acestora.
Ghidez elevii după necesitate.
Sunt atenţi la cele spuse de profesor. Explicaţie
Descriu componentele,rolul şi localizarea măduvei spinării.
grupuri

Conversaţie
euristică
Reflecția La tablă pregătesc un tabel pe care completăm împreună cu elevii. Elevii analizează tabelul şi îl îndeplinesc Individual
scriind funcţia fiecărei structuri al
sistemului nervos central.
Structura sistemului nervos central
1.Creierul posterior
Funcția
Bulbul
rahidian
Puntea Varolio
Cerebelul
2.Creierul mediu

3.Creierul anterior
Diencefal
Emisferele
cerebrale
4.Măduva spinării
.

Generalizez cele studiate cu ajutorul întrebărilor care sunt ascunse sub Pe rând câţiva elevi trec la tablă,arunca Zarul
fiecare cifra a zarului. zarul şi răspund la întrebare în dependenţă
 Care este structura SNC? de ce număr a căzut la zar.
 Ce funcţie are SNC?
 Care este greutatea creerului?
 Ce componenţă are encefalul?
 În ce forma este substanţa cenusie în maduva spinării?
 De ce cerebelul este numit *creerul mic*?
Citesc câteva curiozităţi despre creer. Sunt atenţi. Curiozităţi
Anunţ o testare practică Elevii activ participă la testarea practică. Testare
practică

Extinderea Propun elevilor testarea practică *Cât de deștept este piciorul tău?*

Anunţ tema pentru acasă.(tema nr.4 sistemul nervos central de povestit)


Notez elevii cei mai activi cu argumentare. Notează în caiet tema pentru acasa.
Mulţumesc pentru atenţie. Prezintă agendele.
Curiozităţi

Impulsurile electrice ale nervilor circulă cu 274 km/h. Puşi cap la cap, nervii ar
însuma o distanţă de 72 de km.
Creierul are 100 de miliarde de celule nervoase.
Poziţia corpului iţi poate afecta memoria .
Creierul continua sa trimită impulsuri electrice pana la 37 de ore după moarte
Creierul nu mai creste după vârsta de 15 ani
A gândi este cel mai bun mod de a stimula creierul nostru, lipsa lui provoacă
micşorarea mărimii creierului şi implicit a capacităţii lui.
Craniul are multe gauri minuscule la baza sa, care permit nervilor cranieni sa se
desfasoare spre destinatiile lor.
Creierul este cel mai mare consumator de oxigen al corpului. Inhalarea aerului
contaminat diminuează oxigenarea lui generând scăderea eficienţei creierului.

Testare practică: Cât de deștept este piciorul tău

drept?
1. In timp ce stai pe scaun, ridica piciorul drept
de pe podea si fa cu el cercuri in sensul acelor de
ceasornic.
2. Acum, in timp ce faci asta, deseneaza cifra "6"
in aer cu mana dreapta. Piciorul isi va schimba
sensul de rotatie.

S-ar putea să vă placă și