Sunteți pe pagina 1din 106

Şoimiţa Gherle

SIEU
vEAU SĂ
VORBESC
CORECT!

Minighid logopedic

©
EDITURA UNIVERSITARĂ
Bucuesti
Motto:

"Limba este întâiul mare poem al umri popor. "


Lucian Blaga

Autor: profesor logoped Şoimiţa Anca Gherle


Tehnoredactare computerizată: Ameluţa Vişan
Coperta: Angelica Mălăescu
Adresa de contact. soimita.anca@yahoo.com

Copyright © 2010
Editua Uriversitară
DirectoT: Vasile Muscalu
B-dul. N. Bălcescu nr. 27-33,
Sector 1 , Bucureşti
Tel.ffax: 021 -315.32.47 / 319.67.27
www.edit`muniversitara.ro
e-mail : redactia@editurauniversitara.ro

EDITURĂ RECUNOSCUTĂ DE CONSILIUL NAŢIONAL AL CERCETĂRIl


şTIINŢIFICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR (C.N.C.S.I.S.)

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a Româniel


GHERLE, şOIMIŢA
Minighid logopedic şi eu vreau să vorbesc corect! /
şoimiţa Anca Gherle. -Bucueşti : Editura Universitară, 2010
ISBN 97 8-973-749-998-1

373.36

Distribuţie: tel/fax: (021) 315.32.47


(021) 319.67.27
comenzi@editurauniversitara.ro

ISBN 978-973-749-998-1

2010 profesor logoped Şoimiţa Anca Gherle. Toate drepturile rezervate.


Reproducerea integrală sau parţială a textului, prin orice mijloace, fără
acordul autorului, este interzisă şi se pedepseşte confom legii.
Exerciţii pentru formarea dictiei

Măsurile cu caracter educativ general sunt îndreptate spre:


• Efectuarea corectă a respiraţiei;
• Un antrenament al musculaturii organelor implicate în actul
vorbirii, pentni executarea cu precizie şi siguranţă a mişcărilor
articulatorii;
• Un antrenament al diferenţierii fin auditive.

Exerciţii de gimnastică respiratorie (educarea echilibrului


dintre inspir şi expir)
a) Respiraţie nonverbală:
inspiraţie: miroase florile, parfimul
expiraţie: suflă nasul în batistă, suflă aerul pe dosul mâinii
inspiraţie diferenţiată: inspir altemativ pe o nară şi pe cealaltă,
expir pe gură; inspir pe gură, expir pe nas.
b) Respiraţia verbală:
Exerciţii de pronunţare a vocalelor, prelung, rar, fără efort în
timpul unei expiraţii: a consoanelor însoţite de vocale ®a, be, bi,
ale, ele, stra, stre, stri...)
Exerciţii ritmice de respiraţie însoţite de mişcare şi cântec, cu
poezie, ghicitori, proverbe etc.

Exerciţii de gimnastica facială şi linguală


• Aplecarea capului ^m faţă şi în spate Q)ing-bangul)
• Aplecarea capului în dreapta şi în stânga (tic-tacul)
• Rotirea uşoară a capului (se roteşte mingea)
• Deschiderea şi închiderea altemativă a gurii
• Umflarea obrajilor @alonul şi spargerea lui cu un pocnet)
• Rânjetul şi ţuguirea buzelor Şau zâmbetul la mămica şi pupicul
• Prinderea buzei inferioare cu dinţii superiori (fâsâitul
fiunzelor: „fffl"; apoi „vw!")
• Cu gura larg deschisă, limba se mişcă sus-jos în spatele
incisivilor
• Limba se mişcă altemativ în dreapta şi stânga, la colţurile
buzelor
• Ridicarea şi coborârea limbii peste buze
Lipirea limbii de palat astfel ca la dezlipire să se audă un
pocnet
• Limba lăţită şi ţuguiată (1opată şi săgeată)
• Şanţul lingual
• Cupa sau ceşcuţa linguală
• Limba se proiectează şi apoi se retrage putemic în rundul
gurii
• Cu limba ghemuită în fimdul gurii se pronunţă „cec!", se
ajută cu degetul
• Cu limba aşezată în spatele incisivilor inferiori şi colţurile
gurii putemic retrase se produce un suflu „sss!" (se simte aer
rece pe mână)
• Din aceeaşi poziţie, cu vibraţie şi mişcarea mâinilor, se
pronunţă „zzz ! " (albina)
• Mişcarea opusă; limba este ridicată sus înspre mijlocul
vălului palatin, gura rotunjită şi se pronunţă „şşş!" (şuieratul
trenului, şuieratul vântului lin; pe dosul palmei sau între palme
se simte aer cald); apoi ,jjj !" (vântul putemic)
• Vibrarea limbii între buze (sforăitul calului, motocicleta).
Vibrarea limbii în spatele incisivilor superiori: „tr tr tr!"
(ceasul); „br br br!" (ciobanul mână oile); „pr pr pr" (se rup
crengile)

NOTĂ: În timpul cât vorbim, gura este deschisă, buzele se mişcă, capul
este ridicat, limba în gură (spre a se e;vita sigmc[tismul interdental). Nu
se admite vorbirea ştearsă, inexpresivă, nazonată.
Se vor respecta intonaţia, pauza şi accentul necesar. Se vor face
exerciţii de dezwoltare a lafurii melodice. Se vor ef;ectua exerciţii de
citire labială.
Exerciţii pentru emiterea onometopeeLor

E-EliiiiiE
(

`, 1J^___-7
)

®_®
Bee! Na-ni!
0Mee!
Bee! Na-ni! Mee!

Ta ta ta!
EH E] EI Dii! Cot-cot-dac! Ga! ga!
Ga! ga!

H#
: ::-:::L: Ga! ga!

Ham-ham! Clin! La la la!


Ham-ham! Clin! La la la!
Ham-ham! Clin! La la la!

`'ă±-, aB

*
Ssss! Bzzz! Bzzz! ş-ş-ş
Ssss! Bzzz! Bzzz! ş-ş-ş
Ssss! Bzzz! Bzzz! Ş-ş-ş

® Morr!
Chiţ! Cip-cip-cipcirip!
Cip-cip-cipcirip! Morr!
Cip-cip-cipcirip! Morr!

:-- :-1 _-:

E=
EE ffl
EE Ţ-E]
pădue p ensulă portocale

pai, parc, păr, pod, port, pom, puf, pur, punct;


pahar, palmă, pantof, perdea, pemă, pian, pilot;
palmier, panteră, pelerină, pensulă, pictură, pinguin;

• Denumeşte imaginile:
_ .;..... :`..Î 1

pla-bfă
ple-pre
pli-pri
plo-pro
plu-pru

i*6S
®lăcintă, plop, ploaie, prăjitură, prosop, prune)
copil 1upă

E Copac

\± _ic:ll:iî:
lopată zăpadă tobogan

•mapă, capac, săpun, capot, clopot, lipici, suport;


• aparat, aripă, şopârlă, canapea, tipografie, iepue.

fiE®
®pagal,papuriL,papuci,păpădie,păpuşă,ppene)
• Pronunţă după un model verbal şi apoi singur silabele şi cuvintele:

®
strop
ţ±-- B lup dulap

• nap, crap, ţap, chip, dop, plop, snop, trup, grup, stup.

• Denumeşte părţile corpu,lui:

FLf=TÎ

Spme repede !
Prepeliţă Pestriţă,
Pestriţă Da-s mai pestriţi
Cu doisprezece pui prepeliţi Puii prepeliţii pestriţi
Pestriţi Decât prepeliţa
E pestriţă Pestiţă.
Prepeliţa,
• Pronur[ţă după model verbal silabele şi cuvintele:

il
bani bob

balon
® î::i

i::=`
banană bicicletă bomboane
•bac, banc, basm, bal, băţ, bej, beci, bici, bot, box, bulb, bust;
•baie, bancă, băiat, berbec, bilet, bombă, bunic, bujor, buchet;
• bacalaureat, balansoar, balaur, balenă, baterie, benzină, bibelou,
bibliotecă, botanică, buzunar, bucătar, buletin;
• Denumeşte imaginile:

bla-bral
ble-bre |
bli-bri !
!

blo-bro;
blu-bruj
j

®lană, bloc, bluză, brad, broască, brunetă)


8®>
• Pronunţă după un model verbal şi apoi singur silabele şi cuvintele:

robot

lebădă cucubeu

• abac, roabă, turban, zâmbet, rubin, aburi, rebus;


• întrebare, silabă, colibă, abecedar, mobilă, cabină, laborator,
vocabular, fabulă, autobuz;

/.î
• Demmeşte imaginile:

bla-bra
ble-bre
bli-bri
blo-bro
blu-bru

(tablă, greblă, umbrelă, zebră, timbre, ibric)


• Pronunţă după un model verbal şi apoi singur silabele şi cuvintele:

@ ±:``-î

cub ceib
• sârb, verb, ciob, corb, plumb, bulb;
•' arab, porumb, şurub.

În lanul cu porumb

• Răspunde la următoarele întrebări..


- Unde se află băiatul?
- Ce face el?
= În ce anotimp se culegeporumbul?
• Citeşte, pronunţă şi explică proverbele:
Munca este brăţară de aur.
Buturuga mică răstoarnă carul mare.
Înţeleptul învârteşte de şapte ori limba ^m gură înainte de a
vorbi.
P-B
• Pronunţă după modelul verbal silabele şi cuvintele de mai jos :

pa-ba apa-aba up-ub pap-bab


pe-be epe-ebe ep-eb pep-beb
pi-bi ipi-ibi ip-ib pip-bib
po-bo opo-obo op-ob pop-bob
pu-bu upu-ubu up-ub pup-bub

• Înlocrieşte sunetul "p" cu ``b`` sau invers -după caz -din perechile
de cuvinte de mai jos şi scrie denumirile nou obţinute:

p::ă --Eâ:ă Pai#e--bălz#e P::ăă--b-ooâlbăă


arcă -barcă pilă -_ilă priză ,_riză

• Forn'i;ulează oral propoziţii ^m care să f ioloseşti cu;winiele ilustrate în

•L}/
-- i5:
Corp

• Ctieşte pe silabe şi apoi în înftegtme cuvtntele următoare:

po-rumb pro -b ă pro-verb


p orumb probă proverb

po -rum-bul plim-ba-re pro-ble-mă


porumbul plimb are problemă
-€_-+. -=,
_ `,:TL..=,,

C±i±±4±|S Care conţin sunetul „p" C_uyinte care conţin sunetul „b"
!'a brad,.........-........-.............-.......-...
P-B
• Citeşte şi memorează:

Vine p]oaia!
De George Coşbuc

Vine ploaia, bine-mi pare!


În grădină am o floare,
Ploaia o va creşte mare
Vine ploaia, bine-mi pare !

Vine ploaia, bine face!


Spicul plin de-acum se coace!
Spicului răcoarea-i place,
Vine ploaia, bine face!

Boc, boc,boc!
Boby este un boboc,
Galeş, galben şi bondoc
-Boc, boc, boc!
Bate iar, bate din nou,
Şade singu ^mtr-un ou
Uşă nu-i, fereastră nu e,
N-are cine să-i descuie,
N-are bietul de bpboc
Înăuntru pic de locl
-Boc, boc, boc!
L-a-ncuiat plecând la piaţă
Mama lui, măicuţa rată
` Când s-a--ritors bobocul nu-i
Numai coaja oului. `-
Consoana M este sonantă, bilabială, sonoră şi nazală.
Consoana N este sonantă, sonoră, alveolară superioară şi nazală.

Locul şi modul de c[rticulare a sunetelor:


Pentni M - Limba este retrasă în cavitatea bucală.
Buzele sunt strâns lipite.
Dinţii smt uşor depărtaţi.
Pentru N - Apexul limbii atinge alveolele superioare.
Buzele sunt uşor întredeschise.
Dinţii sunt uşor îndepărtaţi.
M
4>
• Promnţă după un model verbal şi apoi singu:r silabele şi cuvintele
dem"S
ma,

®®
1

mac măr melc

---=:= '
mure

{, Î`-+

macara măftişor muşeţel


• mai, mal, mânz, miel, miez, moş, must;
• masă, maiou, mască, mere, metru, miere, minge, motor,
morcov, moară, munte, muzeu;
• manual, mătură, măsline, mărţişor, medalie, meserie,
microscop, mireasă, mobilă, monedă, muzică, mulţime.
• Citeşte, pronunţă corect şi memorează:

Mama
De Nichita Stănescu
Spune-mi care mamă-anume Firul cebii-a zis de cepe,
Cea mai scumpă e pe lume? Nucii toţi au zis de nucă,
Puii toţi au zis de păsări Cucii toţi au zis de cucă,
Zarzării au zis de zarzări, Toţi pisoii de pisică,
Peştişorii de peştoaică, Iară eu, de-a mea mămică.
Ursuleţii de usoaică,
Şerpişorii de şerpoaică, Orice mamă e anume
Mânjii toţi au zis de iepe Cea mai scumpă de pe lume!
+>
•mă"ri'-ă-"
ramă gheme

F]K_
semafor lămâie ramura

• lamă, cremă, sumă, temă, umăr, număr, vamă, nume, vreme;

j ;i#ea.C;:'::rarâăî.e. Cameră9 Cammele, femeie, legume, domiciiiu,

•Atenţie! Pronunţăm şi scriem „m" ^mainte de „p" şi „b"

• Denumeşte imagirtile:

K
#off
(câmp, îmbrăcăminte, ghimpi, bomboane, cimpoi, umbrelă)
•i_!=-=-`--'`--EH"m
Cuvinte fomiate dintr-o Cuvinte fomate din două Cuvinte fomiate din mai
silabă silabe multe silabe
N
4>
• Pronunţă după un model verbal şi apoi singw silabele şi cu:vintele:

#® nai nuc1

EiEi=
`h_ufăr
neon nouă
• nas, naş, nea, nod, nord;
• navă, negru, nepot, nisip, noroc, notă, nucă, număr, nume;
• natură, naţiune, nataţie, nasture, neghină, neghinită, noiembrie;
_J
(

• Găseşte cuvinte cu acelaşi sens pentm u:ri!nătoarele cuvinte:


navă - vas ,............

(vapor)
rând - şir ,............,...................,......................

(linie, coloană, convoi)

• Spune asemămările şi deosebtrile dintre cele două c[rimale:


N
®>
• Pronunţă după un model verbal şi apoi singwr silabele şi cuvintele:

JEl
bani
Ihi=-T-:

Ţ:=T-:=

ananas banane trandafir


• ani, fani, răni, luni, unt;
• canar, pană, vană, penar, zână, câine, inel, sunet, fiunză;
• albină, lantemă, banană, cabană, cabinet, sanie, patine, alune;
nn" înnoit, înnegrit, înnămolit.
• Formează îm scris propoziţii f;olosind cwintele ,, înnorat" şi „ îmodat".

• Cântă şi bate din palme:


Lună nouă,
Rupe pânea-n două,
Şi ne dă şi nouă
Dă-ne sănătate
Şi gânduri cuate!
• Pronunţă după un model verbal şi apoi singur silabele şi cuvintele:

avion telefon casetofon


•an, ban, han, lan, fân, ten, in, vin, spin, com, tron, tun;
• ciocan, ecran,ochean, ghiozdan, borcan, desen, bazin, sifon,
ghidon, păun, săpun;
• pelican, buzdugan, buletin, camion, revelion, acordeon.
• Denumiţi imaginile şi grupaţi-le în scris, după poziţia sunetului „n" din
cuvinte, în coloanele de mai jos.

N................ •......N......... ................N


M-N
• Pronunţă după un model verbal şi apoi singur silabele şi cuvintele de
maijos:
ma-na ama-ana am-an mam-nan mana
me-ne eme-ene em-en mem-nen mene
mi-ni imi-ini lm-ln mim-nin nlini
mo-no omo-ono Om-On mom-non mono
mu-nu umu-unu um-m mum-nun munu
mu-mu umu-unu m-un mum-nun munu
• Înlocuieşte sunetul „m`` cu „n" sau irwers, după caz, din perechile de
cuwinte de mai jos şi scrie denumirile nou obţinute. Alcăiuieşte câte o
propoziţie cu toate c`wintele reprezentate în desen.

©8= \ ,', -`
.

lţ:Ţ:``îÎî;§:%%ÎS®

mal
mama - nana - rană
mică - mod_
• Atenţiei! În acelaşi cuwânt se întâlnesc sunetele „m" şi „n". Alcătuieşte
câte o propoziţie cu aceste cuwinte.

marinar ma!n magazln

animal cinema
M-N
• Priveşte cu atenţie mobilierul din imaginea camerei de mai jos l. Care
smt obiectele conf ;ecţionate din lemn? Scrie demuriirea acestora ^m
spaţiul corespunzător.

mobilier din lem


®aţ masă, scaune, dulap, galerie)
• Cântă şi bate din palm
Melc, melc, Scoate-ţi coamele afară!
Cotobelc, Scoate-ţi coamele acm
Scoate coame boueşti la-o-ncetişor la drum!
Şi te du la baltă Să te văd cum mergi,
Şi bea apă caldă; Flori ca să culegi,
Şi te du la Dmăre Flori pentru copii.
Şi bea apă tulbue; Multe bucurii,
Şi te ucă pe buştean Dalbe cochilii,
Şi mănâncă leuştean; Le-adună copii,
Şi te urcă-n sălcioară, Melc, melc
Roade fiunza, fa-o rară, Cotobelc!
Că e dulce, ba-i amară (din folclorul copiilor)
M-N
• Ctieşte şi memorează poezia!

Limba noastră
de George Sion

Mult e dulce şi fimoasă


Limba ce-o vorbim,
Altă limba amonioasă
Ca ea nu găsim. Saltă inima-n plăcere
Când o ascultăm
Şi pe buze-aduce miere
Românaşul o iubeşte Când o cuvântăm.
Ca sufletul său.
Vorbiţi, scrieţi româneşte,
Pentru Dumnezeu!

• Citeşte şi găseşte cuwintele în:rudite din text. Scrie-le în spaţtul


corespunzător.

România
Tara noastră este România.
Locuitorii ei sunt românii. Ei vorbesc şi scriu româneşte.
Neamul românesc este harnic şi priceput.
Şi eu sunt un românaş. Mama mea este româncă, iar tatăl
meu este român. Noi avem costume populare româneşti.
0`omânia,românii,româneşte,românesc,românaş,Ţmhromâneşti)
T)
Consoana T este ocluzivă, sudă, linguodentală şi orală.
Consoana D este ocluzivă, sonoră, alveolară superioară şi orală.

Locul şi modul de articulare a sunetelor:


Apexul limbii se sprijină pe alveolele superioare.
Buzele sunt uşor întredeschise.
Dinţii sunt îndepărtaţi.
T
>
• Promnţă după m model verbal şi apoi singu:r silabele şi cuvintele de

tort

I îS
Ît]bio;
tacâmuri telefon tigaie
• tac, talc, tei, tel, ten, tic, tir, tiv, timp, toc, top, tos, tub, tur, tuş,
turc;
• taur, tavă, tablă, temă, temos, teren, toiag, topor, tunel;
• tabără, tarabă, televizor, telecomandă, tirbuşon, tobogan;

• Denumeşte imaginile:
tra-stra ,
tre-stre
tri-stri
tro-stro
tru-stru

(trapez, trotuar, trunchi, straturi, stropitoare, strugure)


T
®>
• Promnţă după un model verbal şi c[poi singu:r si,labele şi cuvtntele:

ata-tata 1
ete-tete
iti-titi
oto-toto;
; zli`1,
#
bibliotecă

cântar plantă

poartă carte portocală


• metal, fată, notă, sită, cretă, ghete, fi.ate, prieten, motor, butoi,
gutui;
• pantaloni, ciocolată, pieptene, buete, lantemă, insecte, haltere,
literă, patine, cantină, portofel, fotografie, prăjitură.
• Demmeşte imaginile şi scrie cuvintele în spaţiul corespunzător:.
:'j

4ii®
(stadion, fiistă, castel, plastilină, stofă, nasture)
• Pronunţă după un model verbal şi apoi singu:r silabele şi cu;rintele:

şevalet
• sat, stat, gât, cât, nit, bot, vot;
• halat, palat, lacăt, bilet, parchet, şervet, poet,caiet, chibrit, pilot,
compot;
• alfabet, cabinet.
• Denumeşte imagtnile şi scrie cuvintele în spaţiul corespunzător:

#==~
(raft, biblioraft, con, patent, labirint, unt)

_1
desen
Efi dovleac dulap

1,
1_1®
-0

diplomă domino dulapuri


ii[ •dar, dans, des, dig, doi, domn, dud;
• dată, dafm, dascăl, decor, dejun, delfin, doină, dosar, dulău,
dune;
• decembrie, degete, derdeluş, detergenţi, diafilm, dicţionar,
domiciliu, duminică.
• Citeşte textul şi subliniază toate cuvintele care conţin sunetul „ d" :
Demult, pe acest pământ trăiau dacii. Ţara lor se numea Dacia.
Conducătorul poporului dac era Decebal. El era iubit de prieteni şi
temut de duşmani.

sl:bal=ons::atEaF%dlobeaucudesenepodoabele

:-S\-.

L
D
4>
• Pronunţă după un model verbal şi apoi singu;r silabele şi cwvintele:

_._....e

F=

crocodil

Effi
calendar oglindă rândunică
• zidar, cadă, coadă, model, judeţ, medie, cadou, păduri;
• zăpadă, lebădă, candelabru, ffigider, medicament, radieră,
cascadorie, admare;
• bandaj , agendă, ghindă, pendulă, conducte, geamanduă;

• Denumeşte imaginile:

ard-dra
EEiiEJ
erd-dre
ird-dri
ord-dro
ud-dru

®erdea, cordon, udă, clepsidră, adresă, codru)


E
• Pronunţă după un model verbal şi apoi singu:r, silabele şi cuvintele:

ad
ed
id
od
ud zid pod

N' ÎÂffiş ă
gand rând cord

•blond, brad, grad, gard, cod, nod, mod, sud, sud;


•Arad, lichid, solid, rapid, comod;
•camarad, logoped, patruped;

• Alcătuieşte propoziţii cu ajutorul imaginilor..

ddap
8
medalie rândunică
T-D
• Pronmţă după modelul verbal silabele:

ta-da ata-ada at-ad tat-dad tada


te-de ete-ede et-ed tet-ded tede
ti-di iti-idi it-id tit-did tidi
to -do oto-odo ot-o d tot-dod todo
tu-du utu-udu ut-ud tut-dud tudu
• Înlocuieşte sunetul „t" cu „d" sau invers -după caz -din perechile
de cwvinte de mai jos şi scrie denumirile nou obţinute. Alcătuieşte câte
o propoziţie cu toate cwiniele reprezentctie prin desen.

ffil 6 -b--
EElll vânt
trepte - _repte _opor - dobor
i;#Î?Î:
M1310
J41213

pă_uri - păduri
17
23
22 29
30

pot -pO_ vaă -vadă tună - ună


tac - ac clăiite - clă ite

• Atentie! În acelaşi cuyânt se întâlnesc sunetele „t" şi „ d''. Găsiţi şi alte


cuvinte după aceeaşi regulă.

'd,

trandafir deşert dinte


doctor.......................................................................................................--

•,,..,,,®®,®®®.®...,®.,.,,,,,...................................................,,.,,®,®®,®,®.,..,.,®,,,,

®®®,,..,.,,.,,,,,®®,®®®,®..,.,,,,,,.®..................................................,,,,,®,®®,.,..,,

Exemple:
(indicator, detergent, dormitor, medicamente, deodorant)
Cuvinte care conţin sunetul „t" C=i±±!|nte care conţin sunetul „d"
tort brad,....-.-...-.........-..............-..........
T-D
• Citeşte şi memorează..

Revedere
de Mihai Eminescu
-Codrule, codruţule
Ce mai faci, drăguţule,
Că de când nu ne-am văzut
Multă vreme a trecut
Şi de când ne-am depărtat
Multă lume am umblat.
-Ia, eu fac ce fac de mult,
Iama viscolu-1 ascult,
Crengile-mi rupându-le ,
Apele-astupându-le,
Troienind cărările
Şi gonind cântările;
Şi mai fac ce fac de mult,
Vara doina mi-o ascult
Pe cărarea spre izvor
Ce le-am dat-o tuturor,
Împlându-şi cofeile,
Mi-o cântă femeile.
-Codrule cu râuri line,
Vreme trece, vreme vine,
Tu din tânăr precum eşti
Tot mereu întinereşti.
• Desenecwză codrul în ce anotimp doreşti!
Consoanele C şi H sunt ocluzive, posteorolinguale, sude şi velare.
Consoana G este ocluzivă, posteorolinguală, sonoră şi velară.

Loc#/ şz. modz4/ de crrfz.c%/cire a s%neţe/oj`.. Apexul limbii Stă la


baza incisivilor inferiori. Buzele sunt uşor ^mtredeschise.
Dinţii sunt uşor depărtaţi.

Cot-cot-dac! Hamlham!
Cot-cot-dac! Ham-ham!
Cot-cot-dac! Ham-ham!

EL
C
®>
• Pronunţă după un model verbal şi apoi singu:r silabele şi cwvintele:

cub

calculator kilogram c-ală


•cal, cai, car, cort, cărţi, chei, con, corb, cop, cort, coş, cuib;
•cană, canar, carte, cântar, câine, cheie, chenar, chipiu, chibrit,
cocor, colac, covor, copac, cuie, cutie, creion;
• caiete, canapea, cabană, calendar, căpşună, cămilă, cărucior,
chitară, coroană, conductă, cucubeu;

cla-cra
cle-cre
cli-cri
clo-cro
clu-cru
r_1

(clasă, cleşte, clovn, creioane, crin, crocodil)


t
C
®>
• Promnţă după wn model verbal şi apoi singur silabele şi cuvintele:

ech-er rechin broccoli

ffiG bancă ancora incubator

P
parchet

• vacă, pachet, buchet, baschet, nucă, cocoş, tricou;


ţ
morcov

• educatoare, jucărie, muzică, ochelari, rochiţă, acoperiş,


facultate, secundă;
• Denumeşte imagirtile:

saca-scra
sche-scre
schi-scri
sco-scro
scu-scru

(mască, schiuri, biscuiţi, scrable, scrisoare, albastru)


• Promnţă după un model verbal şi apoi singur silabele şi

m
:=Ţi

cozonac pitic coj oc


• ac, mac, rac, sac, chec, plic, foc, coc, joc, soc, toc, cuc, nuc;
• gânsac, hamac, dovleac, berbec, bunic, ibric, boboc, noroc,
butuc;
• zodiac, amestec, polonic, istoric, mecanic, cauciuc;
• Citeşte şi marchează pe săgeată poziţia sunetelor „ che " şi „ chi" din
cwvintele date:

EEEEEEE
pa-chet che-ie bu-chet u-re-che

chi-ta-ră ochi
#©#@
schi-uri chi-fle ro-chi-e chi-bri-turi
G
®>
• Pronunţă după un model verbal şi cLpoi singu:r silabele şi cwvintele:

`1= --

9hiocel gutuie
-; . gaz,gând,ghid,golf,gust;
-: . gară, garaj, gheaţă, gherghef, gheară, goamă, gumă, gură;
• garoafa, gheretă, ghicitoare, gogoaşă, gulie.

gla-gra
gle-gre
gli-gri
glo-gro
glu-gru
@ti
(glas, glob, glugă, grajd, grătar, greblă)
G
®>
• Pro"nţă după un model verbal şi apoi singw silabele şi cuyintele:

Jaguar

ffânghie Pln8uln 1eg-e

• egal, legal, leagăn, lighean, triunghi, ogor, august;


•buzdugan, privighetoare, unghie, logoped, fagure.

• Denumeşte imaginile..

(riglă, ţiglă, oglindă, agrişe, agricultor, tigru)


• Pronunţă după un model verbal şi apoi singu:r silabele şi cuvintele:

E,ri++ dfflF

uiEi: #
-1
® E covrig
.drag, trag, neg,jug, lung, stnmg, crâng, larg;
catalog

• moşneag, coleg, întreg, cârlig, bârlog, belşug.

• Citeşte şi marchează pe săgeată poziţia sunetelor „ghe " şi „ghi" din


cuvintele:

ghea-re ^m-ste-ţa-tă de-te pri-vi-ghe-toa-re ba-8he-tă

_=_1
JEa',g7â,A
ghi-o-cel ghin-dă un-ghi-e ghiozldan ghi-veci tri-unghi

EL
C-G
• Pronunţă după un model verbal şi apoi singur silabele de mai jos:

ca-ga aca-aga ac-ag cac-gag caga


che-ghe eche-eghe ec-eg chec-gheg cheghe
chi-ghi ichi-ighi ic-ig chic-ghig chighi
co-go oco-ogo oc-og coc-gog cogo
cu-gu ucu-ugu uc-ug cuc-gug cugu
• Înlocuieşte sunetul „ c `` cu ,,g" sau invers, după caz, din perechile de
cuyinte de mai jos şi scrie denumirile nou obţinute. Alcătuieşte câte o
propoziţie cu toate cu:vintele reprezentate în desen.

•.-.---. 1
_,(,!`.1\, Lii
-:= -^ tti -+
stângă 808Oşl
Caz - az fac -fa 1un ă -lungă
cală -ală coarne -oame cuă -uă
reier -greier _ros -gros
• Atenţie! În acelaşi cuvânt se întâlnesc sunetele „c `` şi ,,g". Găseşte şi
altele după aceeaşi regulă.

EE Cangur
creamgă,
catar8

Exemple:
(creangă, gâscă, gâmdac, coleg, câştig, crâng)
C-G
• Atenţie! Scrie „x" şi pronunţă „ cs " sau „gz ". Subliniază curintele cu
două culori distincte:

pix, exerciţiu, extemporal, taxi, exemplu, excusie, examen,


exact, există:

• Form;ulează oral câte o propoziţie cu cele două sensuri ale cuvi;ntelor:


rachetă" şi „ochi".

®
-_=_ :`--_--,c= -- -`
® -

\ \~

• Schimbă prima sau ultima literă penn.u a găsi cuvântul potrivit


fiecărei imagini:

ţgâfl9
• Rosteşte repede, dar clar!

Capră, capră Capră, capră


E ger mare; Gospodină,
Crapă ouăle-n Crapă ouăle-n
Cuibare! Grădină!
• Citeşte şi desprinde morala din text sub fiormă de prcwerb sau
mc"imă:
Corbul şi vulpea
după La Fontaine
Corbul a fiirat o bucată de
caş. El s-a aşezat pe craca
unui copac înalt.
Tocmai atunci trecu pe
acolo o vulpe. Ea văzu corbul
şi zise:
- Corbule, ce pasăre
fiumoasă eşti! Ce fiumoase
pene ai! Dacă şi glasul tău
este tot atât de fi"nos, apoi tu
eşti împăratul păsărilor.
Corbul se umplu de
mândrie şi ^mcq)u a croncăni.
Când deschise ciocul, scăpă
caşul.
Vulpea ^mghiţi caşul şi râse
de prostia corbului.
• Citeşte şi memorează:

Greierele şi furnica
de Alexandm Donici
Greierul în desfătare,
Trecând vara cu cântare,
Deodată se trezeşte
Că afară viscoleşte,
Iar el de mâncat nu are.
La vecina sa fimică
Alergând, cu lacrimi pică Cu hrană să-1 îinprumute,
Şi se roagă să-i ajute, Ca de foame să nu moară,
Numai pân' 1a primăvară.
Furnica 1 -a ascultat,
Dar aşa 1 -a ^mtrebat:
- Vara, când eu adunm,
Tu ce făceai?
- Eu cântam
ln petrecere cu toţi.
- Ai cântat? îmi pare bine.
Acum joacă, dacă poţi,
Iar la vară fă ca mine.
ha-aha-ri
he-ehe-eh
hi-ihi-ih

zahăr
jE
arahide

• Denumeşte imaginile şi subliniază silabele din cuvtnte:

1
.,.:.Ţ

JL
Oipopotam, şah, haltere, pahar, harpă, hanorac, hom, hamac)

• Citeşte şi memorează:

E hoinar umblă hai-hui -Haide, Haplea, 1a mâncare!


şi e vai de haina lui. Hop şi sare ^m picioare.
Nici să numere nu ştie, - Dă-ne Haplea ajutor!
Nici să scrie pe hârtie. - Mă cam doare un picior!
Cine-o fi? Şi hop-hop şi iar hop-hop!
Halal voinic. Se preface Haplea şchiop.
Habar n-are de nimic!
L
4>
• Pronmţă după un model verbal şi apoi singur silabele şi c:wintele de
maijos:

1an leu

Ep ® JiB
ţ© ăi3
lămâie leopard
• lac, lanţ, lemn, lift, loz, lup;
lopaţă

• 1amă, 1ampă, lapte, 1ână, lege, leagăn, 1iceu, limbă, lună, 1uptă;
• 1ăcustă, lecţie, legume, librărie, liliac, lingură, localitate,
logopedie, 1umânare;
•Formulează oral propoziţii cu cele două sensuri ale cuvintelor „ lamă"
şi „ liliac ``.

n_
L
®>
• Pronunţă după un model verbal şi apoi singur silabele şi cwyintele:

Âfi role

wlpe

ciocolată
5
medalie
• sală, vilă, dulap, fiilar, colac, elev, coleg, guler, bilă, pilă, bilet,
polei, ulei, volan, alun;
• pălărie, mobilă, salată, calendar, buletin, găleată, telefon, friilie,
aprilie, calorifer, culoare, alunecuş, alune;
• Denumeşte obiectele de mobilier conftcţionate din lerrm. Scrie numele
lor în spaţiul corespunzător.

__:-_-L_-_
plo-plo
plu-plu

tablă tablou bluză

E::::!
fli-vli
flo-vlo
flacără
I . .._
• Pronunţă după un model verbal şi apoi singu:r silabele şi cuyintele:

1.,`-

ă> •[iH

#
papagal
*eri
păt-jel crocodil

ŢŢr,JTJ,_,__

• deal, mal, bal, val, el, fel, rol, pol, sul;


• canal, fotbal, metal, tabel, model, niţel, drapel, bivol, profil;
• ghiocel, porumbel, capitol, staniol;

• Câmtă şi bate din palme!

Ala, Cu ghiocei,
Bala, Cu mărgele,
Portocala, Cu inele'
Ieşi fetiţă, Cu un pum de alunele
IJa Portiţă, Pe pofta inimii tale.
Că te-aşteaptă Talion Cioc'
Talion, fecior de domn, Boc'
Cu cercei, Treci la loc !
(din folclorul copiilor)
L
• Citeşte textul şi subliniază cuvintele care conţin sunetul „ 1''.

Vulpea şi cocorul
®oveste populară)
Într-o zi, vulpea 1-a invitat pe cocor la masă. Îşi puse în gând,
şireata să râdă de el.
Cum ajunse cocorul, vulpea răstumă mâncarea pe un taler.
-Îndrăzneşte, prietene! zise ea cu un glas prefăcut.
Cocorul se strădui degeaba să apuce şi el câte ceva cu ciocul
său lung. Vulpea linse tot vasul.
A doua zi, cocorul o pofti pe vulpe la el. Pe masă se afla un vas
lmg şi cu gâtul strâmt.
-Mănâncă, vulpe, nu te codi!
Vulpea, flămândă, se uita cu ciudă cum mănâncă cocorul.
-Nu am poftă de bucatele tale! spuse şireata şi plecă cu
coada-ntre picioare.
„ Ce ţie nu-ţi place,
altuia nu-i face!"

• Interpretează un rol
în această poveste.

• Scrie doar denumirile animalelor în spaţiul corespunzător.

EiEiEE

n Ţffi R aŢŢL
(antilopă, caL, lup, Leu, cămilă, elefant, vulpe, miel)
Consoana F este constrictivă, sudă, labiodentală şi orală.
Consoana V este constrictivă, sonoră, labiodentală şi orală.

Locul şi modul de articulare a sunetelor..


Apexul limbii se sprij ină pe incisivii inferiori.
Buza inferioară atinge dinţii superiori.
Maxilarele sunt uşor deschise.
fântână
• fag, far, fan, fel, fier, fin, foi, fim;
• fată, faţă, fazan, felie, femă, filă, fiinţă, foaie, fiircă, fiilar;
• fabrică, faianţă, familie, fântână, felicitare, februarie, foarfece,
fotografie, fimică;
• Denumeşte imaginile:

fla-fta
fle.ff.;
fli-fii
flo-ffo
flu-fiu
W
EI EH©
(flacără, floare, fluture, fimzelă, ffirider, fiucte)
F
®>
• Pronmţă după un model verbal şi apoi singu:r silabele şi cuvirtiele:

nufaTr

G= agrafă calorifer trandafir

• stofă, cufăr, rufe, şofer, afiş, tufiş, sifon;


• garoafa, catifea, profesor, afme, definiţie, coafor, unifomă,
pufiileţi, difiHor.
• Citeşte şi memorează..
Gospodina
• Pronunţă după un model verbal şi apoi singu:r silabele şi.cwintele:

im
©j]
gherghef
•jaf, şef, coif, puf. stuf;
pantof pămătuf

• pilaf, cearşaf, cartof, buduf;.


• autograf, fotograf, paragraf;
• Denumeşte imaginile şi grupează cuvintele după numărul de silabe ale
acestora:

(fim, xilofon, flori, nurar, telefon, coif, fân, parfim, fiunză, semafor. cartof, trandafir,
foc, elefant)

Cuvinte fomate dintr-o Cuvinte fomate din două Cuvinte fomate din mai
silabă silabe multe silabe
Y->
• Promnţă după m model verbal şi apoi singu:r silabele şi cuyintele:

e-_111SJ=

veioză viţă-de-vie
• vas, vâsc, verb, vest, vin, vis, vot;
• vacă, vană, vază, vârstă, vecin, verde, vesel, vie,
vişin,voce, vorbă, vulpe, vultur;
• vacanţă, vânzător, veveriţă, vitrină, vitamine;
•Alcăiuieşte o scu:rtă compumere porrtind de la aceste imagini:

Un vis
V
®>
• Pronunţă după un model verbal şi apoi singur silabele şi cuvi;ntele..

ava
eve
ivi
OVO
uW

dovleac clovn

• tavan, cuvânt, proverb, fluviu, izvor;


• 1ivadă, primăvară, castravete, revistă.

• Citeşte, ghiceşte şi memorează! Colorează apoi desenele!

Roşioară şi codată,
Jucăuşă flacără, Umblă noaptea prin poiată,
Pe copaci se caţără. Şi la noi şi la vecini,
Ca să „cumpere" găini.
Oare cine-i?
De plătit nu le plătşete
DaT pe loc le jumuleşte.

L
F-V
• Pronunţă după modelul verbal şi apoi singw silabele:

fa-va afa-ava uf-uv faf-vav fiivu


fe-ve efe-eve ef-ev fef-vev feve
fi-vi ifi-ivi if-iv ` fif-viv fivi
fo -vo ofo-ovo o f-ov fof-vov fovo
fii-vu ufii-uvu uf-uv fiif-vuv fiivu
• Înlocuieşte sunetul „f" cu ,, v `` sau invers, după caz, din perechile de
cuvinte de mai jos şi scrie denumirile nou obţinuie. Alcătuieşte câte o
propoziţie cu toate cuvintele reprezentate în desen.

EHiiE
1111.-1
\,,`{N»,

vin foi
• Atenţie! În acelaşi cuvânt se întâlnesc sunetele „f ' şi „v".
Pronunţă corect!

firav, efectiv, vifor, definitiv, favorit, vârf;


F-V
• Citeşte, memoreză şi apoi scrie poezia ^m spaţiul corespwnzător:

Cântec de primăvară
de Şt. 0. Iosif

Înfloresc grădinile,
Cem-i ca oglinda
Prin livezi albinele
Şi-au pomit colinda...

Cântă ciocârliile
lm de veselie;
Fluturii cu miile
Joacă pe câmpie.

Joacă fete şi băieţi


Hora-n bătătuă -
Ah, de ce n-am zece vieţi
Să te cânt, Natuă!

• Colorează florile şi fluturii în culori cât mai variate.


Consoana S este orală, siflantă, anterolinguală, dentală inferioară,
sudă şi constrictivă.
Consoana Z este orală, siflantă, anterolinguală, dentală inferioară,
sonoră şi constrictivă.

Locul şi modul de articulare a sunetelor:


Apexul limbii se sprijină la baza incisivilor inferiori, pe alveole.
Buzele sunt întredeschise, cu comisurile trase ^m părţi.
Dinţii sunt închişi.

~_`\

#
Bzzz! Bzzz!
Bzzz! Bzzz!
Bzzz! Bzzz!

I
S
>
• Pronunţă după m model verbal şi apoi singur silabele şi cuviniele:

t-,.t.ZB
1+1=©
sumă

s atelit semnătură sufi-agerie


• saci, saş, semn, set, ser, si, sol, soc, sos, somn, sus, sub, sur,
sul, surd;
• sare, sapă, saltea, săpun, seră, sete, sifon, sită, sobă, soare,
soldat, sunet, supă;
• sacoşă, salată, sanie, secundă, semafor, silabă, sirenă,
socotitoare, sucele.
• Desenează trei obiecte care să rqreztnte cuvinte cu iniţiala „s".
Respectă cerinţele de mai jos.
S
>
• Pronumţă după un model verbal silabele:

Sera
Sere
scrie
Scro
Scru

• Denumeşte imaginile..

a
-_ii
E E] Ej
(sperietoare, spic, stofă, stup, schiuri, scorbuă, sfeclă, sfoară)

• Denumeşte imaginile:

---- :-=,_-:-`- S

I (sprâncene, scrimă, scrisoare, stradă, stropitoare, struţ)


must

.:.:`-..

:`:`-`..<`-.î-

busolă pensule
• vest, rest, pisc, risc, cost, gust;
• dosar, casă, presă, vase, vise, pisici, pisoi, mosor;
• dispensar, capsator, pasăre, vopsele, biserică, insecte, conservă,
piersică, profesor, fasole, pensulă, măsuţă.
• Denumeşte imaginile:

(castană, reviste, nasture, usturoi, cascadă, mască, eschimos, biscuiţi)


• Pronunţă după m model verbal şi apoi singur silabele şi cwintele..

ananas albatros unlvers


• glas, pas, vas, des, fes, ness, vis, tos, rus;
• compas, ales, cules, cais, precis, pufos, ploios, apus;
• călduos, conştiincios, repaus;

.4#POZ!,„ C% a,#friz"Z'or qH

dans ghip s urs


•.........,., ® ,,,, ®,,® ,,,,,,,,.....................................,,,, ® ,,,®,,4,®, ®® ,,

•.........,, ®,® ,,,®,, ®®,® ,,,,,,,...................................,,.,,,,,, 4,®,®,,

.....,,,,,,,,,4,®4®,,,,,,,®,..................................,,,,®,®,,4,,4,®

.,®,,,,,4,®4,®,,,,,,®,®,..................................,,,,,®,®,4,,®4,®,®,,,,

I
®,,44,®,,®,®,,,,,®,...................................,,.,,,,®,®,4,,®4,®,,,,,,,,®

®,®,®4,®4,®,®,,,®,,,,,....................................,,®,,,,,4,,,®,®,,,,,,,,,®,®,
Z
4>
• Pronunţă după un model verbal şi apoi singu:r silabele şi cuvintele:

Zlar

10± Zece zidar


:ahăr

zambilă zăpadă zodiac


•za, zaţ, zel, zer, zeu, zi, zor, zori;
• zare, zână, zăvor, zebră, zeamă, zefir, zice, zile, zimbru, zonă,
zumzet;
•zarzăre, zâmbeşte, zicătoare, ziarist, zoologic, zorele, zurgălăi,
zugrăvit.
•#hctiffljqÂepMopuzift#magMriS

zbor zmeu
=-=_-_z= E,'E,:
crizantemă meduză

fi.anzelă magazm rir


• pază, fazan, cazan, raze, buze, Azor, văzut;
• cazane, cazarmă, mazăre, pupăză, j aluzele, viteză, muzică,
propoziţie, cozonac, difiizor, rezolvare;

• Eu spun una, tu spui multe

brad - brazi
ladă -
blond -
coardă -
ud-
• Pronunţă după un model verbal şi apoi singur:

roz

-----_-
Orez flrez
`ti. ?!Q\
afagaz troleibuz autobuz

• gaz, haz, văz, breaz, crez, loz, uz;


• izlaz, ovăz, botez, chinez, trapez, moloz, refiiz;
• cubanez, j aponez, parfimez;

• Citeşte şi memorează:

Zum, zum, zm!


zum, Zm, 2m!
Zumzet vesel de albine
Zumzăie pe câmp.
Zum, zm, zum!
Zum, zm, zm!
S-Z
• Pronumţă după un model verbal silabele:

sa-za as a-aza as-az s as -zaz saza


se-ze ese-eze es-ez ses-zez seze
S1|Zl l s1-lzl is-iz Si s -Ziz S izi
so -zo oso -ozo o s -oz so s-zoz sozo
su-zu usu-uzu us-uz sus-zuz suzu

• Înlocuieşte sunetul „s" cu „z" sau invers, după caz, din perechile de
cuvinte de mal jos şi scrie denumirile nou obţinute. Alcătuieşte câte o
propoziţie cu toate cuvintele reprezentate în desen.
=,,`-'
---,,._,__--LiiE_

HHEEE
.

'J

/\

•`,tJ
/,
Ea
"\ \

'L=
I

Sare Oase
ac -zac ser -er ale -zale
groază-groa_ă seu -eu seamă - eamă
pa_ă -pază rasă -ra ă sica -ica

• Atenţie! În acelaşi cuvânt se întâlnesc sunetele „s" şi „z''. Promnţă


corect!
• zacuscă, desenează, scuză, suzetă, senzaţie, zestre, solzi, dansează
S-Z
• Citeşte şi memoreză:

Somnoroase păsărele
de Mihai Eminescu

Somoroase păsărele
Pe la cuiburi se adună,
Se ascund în rămuele -
Noapte bmă!

Doar izvoarele suspină, Trece lebăda pe ape


Pe când codml negru tace; Îme trestii să se culce -
Dom şi florile-n grădină - Fie-ţi ^mgerii aproape,
Domi în pace! Somul dulce !
• Denumeşte imaginile şi apoi scrie pe o coloană toate cuwi;ntele care
conţin sune;tul ,,s'', iar pe alta pe cele care conţin sunetul „z''.

- -- -IIlr J, _ 1;=±
Cuvinte care conţin sulietul „s" Cuvinte care conţin sunetul „z``
disc,......-....................................

(veioză, stea, disc, ff`}nză, autobuz, fianzelă, nas, cozonac, urs, barză, stilou, zar, ceas, firez,
vază, conserve, televizor, stropitoare, solniţă, pisică, soare, zmeu, aragaz, schiuri)

71
Consoana Ş este orală, şuierătoare, prepalatală, sudă şi
constrictivă.
Consoana J este orală, şuierătoare, prepalatală, sonoră şi
constrictivă.

Locul şi modul de articulcLre a sunetelor:


Apexul limbii este ridicat aproape de vălul palatin du (cerul gurii).
Buzele se ţin rotunjite.
Dinţii sunt închişi.

Ş-ş-ş
Ş-ş-ş

I Ş-ş-ş
S
>

#
• Pronwnţă după un model verbal şi apoi singur silabele şi cuvintele:

stsî şlna şurub

şevalet
• şa, şal, şanţ, şef, şes, şipci, şoc, şoft;
iEşurubelniţă

• şampon, şapcă, şapte, şarpe, şervet, şerif, şiret, şosea, şofer,


şoaptă, şuă, şuncă;
• şantier, şampanie, şezătoare, şifonier, şuierat;
• Alcătuieşte propoziţii cu ajutorul imaginilor de mai jos:
S
S>
• Promnţ`ă după wn model verbal şi apoi singur silabele şi cuwintele:

chasa ă

maşină puişor căpşună


• paşi, râşi, roşi, ruşi, chioşc, paşti, ceşti, muşchi;
• coşar, fişă, guşă, creşă, ghişeu, deşert, uşor;
• eşarfă, paşaport, muşeţel, preşedinte, ieşire, mărţişor, muşuroi,
paraşută.
• Denumeşte imaginile şi alcătuieşte propoziţti cu ajutorul acestora:

Hq
(caşcaval, cuşcă, ceaşcă, poştaş, peşteră, poveşti)

L
• Promnţă după un model verbal şi apoi singu;r silabele şi cuvintele:

JIll
Preş COş

C-
p-
---`.-_ ^=

MHok~- =-

NICKEY kN"
SE "r-CE

afiş

umeraş acopenş cărăbuş


• naş, faş, griş, moş, tuş, pluş;
• făraş, poştaş, cireş, pietriş, strămoş, albuş;
• uriaş, copilaş, gălbenuş, lăcătuş;

Formulează propoziţii cu cele trei sensuri ale cuvântului ,, coş `` :

=iiii=
76
J
®>
• Pronunţă după un model verbal şi apoi singur s{labele şi cuvintele:

-î---`_-:
=:`.-----

pijamale 'rE:=r-_-?T-

prăjituă vrăjitor dirijor


• coji, mânji, grajd, dârji;
• stejar, grijă, lojă, lujer, bujie, ajun;
• angajat, etajeră, pajişte, abaju.
• Alcăluieşte propoztţti cu ajutorul imaginilor:

mijloc tejghea
• Pronunţă după un model verbal şi apoi singur silabele şi cuvintele:

`+=Ţ+`
H!LL:

* bandaj

marcaj
• Dej, vrej, Goij;
9machiaj
E- etaj

• garaj, curaj, limbaj, masaj, cofiaj, vârtej;


• ambalaj, utilaj, personaj, canotaj, patinaj.

• Desenează un peisaj.

exemplu

n
S-J
• Pronunţă după un model verbal silabele de mai jos:

şa-ja aşa-aja aş-aj şaş-jaj şaja


şe-j e eşe-eje eş-ej şiş-j ej şeje L
şi-ji işi-iji iş-ij şiş-jij şyi ,
şo-jo oşo-oj o oş-oj şoş-j oj şoj o
şu-j u uşu-uj u uş-uj şuş-j uj şuj u

• Înlocuieşte sunetul „ş" cu „j" sau invers, după caz, din perechile de
cuvinte de mdiii jos şi scrie demmirild nou obţimte. Alcătuieşte câte o
propoziţie cu toate cuvintele reprezeniate în desen.

Ţ`-l-..-,` •.-...,- ' .--,... : \.` `

prăşituă şlr

şale
şOC

-_ale
rl
\t

EII şapcă

co i -coji
şuă -_ură pră_it -prăjit

• Atenţie! În acelaşi cuvânt se întâlnesc sunetele „ş" şi „j "


Promnţă corect! Desparte în silabe cuvintele:

dojeneşte, vrăjmaş, jucăuş;


_ , ___,___-
şomaj, veştejit,
, __-
necăjeşte, prăjeşte, rotunjeşte;
__- ___, ___-__- ____)
pajişte, cojeşte,
muş-că.......-că .......-că
• Găseşte f;amilia cwintelor „joc`` şi „vrajă`` :

joc -ajuca ,..................................................................................

ooacă,jucăuş,jucărie,jocuri,jucat,jucători...)
vrăji - a vrăji ...............................................................................

.,,,,,.,,,,,.1.,,,,,.,,,,,®,,,®,.,®,,,,.,®,,,®,,,®.,,,...,.....................

(vrăjit, vrăjire, vrăjitorie, vrăjitori .... )


•. Denumeşte imagînile şi gi'upează cuwintele în tabelul de rrmi jos..

Cuvinte care conţin sunetul „ş`` Cuwinte care conţtn sumetul „j ``


COCOş,....................-...--.............. ` ,

®eisaj, ruj, cocoş, machiaj, caşcaval, şaipe, mănuşi, peşte, ştampilă, bandaj, faraş, şapte,

I
şapcă, şlapi, ojă, pătrunjel, coş, maşină, japoneză, căpşună, şoricel, joben, pijama, păianjen,
iepuaş, uşă, păpuşă, moş, mojar, prăjitură, jucărie, roşie)
TV fl
Consoana Ţ este orală, afficată, anterolinguală, sudă şi semiocluzivă.

Locul şi modul de articulare a sumetelor:


Limba, cu apexul ascuţit se sprijină pe linia de unire a dinţilor
superiori cu cei inferiori.
Buzele sunt cu comisurile trase în părţi.
Dinţii sunt închişi.

Consoana ă este orală, afficată, prepalatală, sudă şi semiocluzivă.


Consoana ă este orală, afficată, prepalatală, sonoră şi semiocluzivă.

Locul şi modul de articulare a sunetelor:


Limba se sprijină pe alveolele incisivilor superiori ®e deluşor).
Buzele sunt cu comisurile ridicate.
Dinţii sunt închişi, după care se deschid brusc pentni pronunţarea
sunetelor ă şi ă.

Cip-cip-cipcirip!
Cip-cip-cipcirip!
Cip-cip-cipcirip!
ţap ţep

ţuti

ţărancă
• tare, tel, ţevi, toi:
ţelină
*
ţestoasă

• ţară, ţeapă, ţinut, ţipăt;


• ţărână, târăit, ţesături.

Ghiceşte şi memorează:
Frate mic al ceasului În clasă pe orişicine
Amic al elevului Îl ^mvaţă numai bine.
De serviciu când e-n şcoală «nvăţătorul)
Sună! Spuneţi cum se cheamă?
(clopoţelul)
T
5>
• Promnţă după un model verbal şi apoi singur silabele şi cuyi,ntele:

g±9`,
gheaţă

cuţit

ascuţitoare biscuiţi invitaţie


• faţă, viţă, viaţă, oţel, şniţel, saboţi;
• grădiniţă, verdeaţă, băieţel, cetăţean, betişoare, infomaţie,
tradiţie, mulţumire ;
• Alcătuieşte propoziţii cu ajutorul imaginilor:

munţi cărţi colţi


• Pronmţă după un model verbal şi apoi singur silabele şi cuvintele:

colţ

• zaţ, preţ, creţ, moţ, soţ;


• crivăţ, coteţ, podeţ, bănuţ, pătuţ;
• cântăreţ, pufiileţ, brăduleţ.

• Denumiţi imaginile şi grupaţi-le înscris, după poziţia sunetului ,,ţ ``din


cuvinte, în coloanele de mai jos :

®
-4*€©ţ=ti Ţ................
.......Ţ......... ................Ţ

ţapi,.................................

(ţapi, dartz, raţă, veveriţă, şerveţele, ţambal, lanţ, braţ, undiţă, usuleţ, clopoţel, clanţă, preţ,

h
coşuleţ, ţurţuri, ţăran)
Ce-Ci
a>
• Pronunţă după un model verbal şi apoi singw silabele şi curintele:

+//

MEi,

:,5jE";`'

cetate cl#me
• cec, ceai, ceas, cerc, cioc, ciot, ciu;
• ceapă, ceată, ceaţă, ceară, cioban, ciocan, ciolan, ciorapi;
• cenuşă, celofan, cearceafi]ri, cinema, cireadă, ciocolată.
• Dmmmeşte im_agirtile şi -zcuvintele.

Cuwinte care conţin sunetul „±±: Cuvinte care conţin sunetul „ci``
ciocan,-................._..................-...
ţapi,...........-.............................

(ceas, ciocan, ciot, cerc, cizme, cireşe, cercel, ceapă, ceaşcă, ciorap, ceainic, ciocolată)
CL#>
`#8
• Pronunţă după un model verbal şi apoi singur silabele şi cuvintele:

cârcel cocean

receptor

rădăcină

10+10=20
100:5=25
10xl0=100

exerciţii bicicletă
motocicletă
• ocean, cercei, pucel, briceag, surcea, vecini;
• petrecere, ^mceput, dovlecel, seceră, cărucior, căciulă.
Denumeşte imaginile şi grupează c:u:vintele:

-`3D
Cuvinte care conţin sunetul „ce`` Cuvinte care conţin sunetul ,,ci"
dovlecel„.................................... ulcior"..........--.-.................--...........

n
®ucel, dovlecel, bicicletă, seceră, căciulă, cercei, motociletă, ulcior, cărucior, ghiocel)
' -..- ''[-'.-;''-.i, --!j-!,i:.„-:----Îi- ,

Cuvinte care conţin sunetul „ce" Cuvinte care conţin sunetul „ci"
T_ă_ă
• Pronunţă dwpă un model verbal silabele:
ta-cea ata-acia at-ace fată-face
ţe-cei eţe-ecie et-ece tel-cel
ţi-cie iti-ici it-ice tine-cine
ţo -cio oto -o cio Ot-Oce roţi-roci
ţu-ciu utu-uc iu ut-uce munci-munti
ci-gi ici -igi cigi curci-cugi
ce-ge ece-ege Ce8e cel-gel
cea-gea ac ea-agea ceagea maci-magi
cio-gio ocio-ogio ciogio roci-rogi
ciu-giu uc iu-ugiu c iugiu lunci-lungi
• Descoperăprin ce sunet se deosebesc aceste cuwinte şi alcătuieşte
propoziţii:

Hiiiiiiiiiiiiiiiiii--
ace aţe

miiiiiii--
Cer ger

rece rege

fi.agi fi.aţi

n
T_ă_ă
• Citeşte şi ghiceşte:

Ghici
Din grădina lui Mihai,
De sub tufe de uzici,
A ieşit un ghem de scai
Ca să caute fimici
Ce să fie oare?
Ghici!

Ghici ce e?
Lungi uechi, picioare lungi,
Doar cu puşca îl ajungi,
Doame în lan şi în tufiş
Tot cu ochii mari, deschişi.

• Găseşte singu:r cuvir[te penţru tabelul de mai jos:

Cuvinte care conţin Cuvinte care conţin Cuvinte care conţin


sunetul Ţ sunetele Ce, Ci sunetele Ge, Gi
Consoana R este sonoră, alveolară superioară.

Locul şi modul de articulc[re a sunetelor:


Apexul ascuţit al limbii atinge succesiv alveolele incisivilor
superiori, producând vibraţii.
Buzele au comisurile trase în părţi.
Dinţii sunt îndepărtaţi.

© Tm!
Tm!
Tm!
R
®>
• Pronunţă după un model verbal şi apoi simgur silabele şi cuvintele:

d raft râu ruj

Jl gft 41
râmă ro ab ă ruc s ac

ramuă rădăcini nnocer

• rac, râs, rând, ren, rest, roi, rod, romb, rus;


• ramă, rază, raţă, rană, rege, rece, robot, roată, român, rufe, rudă;
• rachetă, radio, rândunică, răsărit, receptor, reţetă, revistă, ridiche,
robinet, rochie, rugăciune;
• Denumeşte părţile copacului:
h
ara rara
ere rere
iri riri
oro. roro mură
mere
uru ruru

Ei Eii EE
numărătoare cire ş e buburuză
• bară, mare, sare, vară, gară, pere, sere, miere, peron, iris, sirop,
porumb;
• macara, mazăre, acvariu, jucării, seringă, numere, ancoră,
burete, pădue, papuă.
•Alcătuieşte în scris propoziţii cu ajutorul imaginilor:
barcă iamă

torţă
• ardei, iarbă, parfim, perdea, berbec, miercuri, morcov, borcan,
curcan, pucel, ţurţuri;
• hârtie, narcisă, arbitru, fermier, lantemă, piersică, portocală,
cumală.

Ei
• Scrie cuvintele pe silabe şi apoi în întregime:

Oăzma8,„„e
pra-bra
pre-bre
pri-bri
pro-bro
pru-bru piii
brad ibric broşură
• prag, prăjitură, preţ, preş, capre, primăvară, suipriză, prosoape,
Prut;
• braţ, zebră, bretele, umbre, umbrelă, broască, broderie, brumă,
timbru;
tra-dra

®
rj'`Î..-.Î
tre-dre
tri-dri
tro-dro
tru-dru ::i=-----:=ŢL- şotron cronometru
_-, -1

dragon catedră drum


• transport, tractor, trei, trecere, tren, catren, portret, tricou, trifoi,
trotuar, castron, trup, trunchi, patru, albastru;
• draperie, dramă, drapel, clepsidră, adresă, Adrian;
• Cu ce este îmbrăcat antrenorul?

Elllli5
antrenor
R
®>
• Pronunţă după un model verbal şi apoi singur silabele şi cuvintele..
rl
Cra-8ra
Cre-8re
cri-gri
Cro-8ro
`:`:::--=-_::::_= _î;_,Î-Î:-i`_.`-`

:=g:j
---~-,
graflc 8resle
• cratiţă, cravată, ecran, cremă, cretă, secret, crin, crivăţ, lacrimi,
cronometru, acrobat, crocodil;
• grajd, grătar, grame, kilogram, greblă, greutăţi, grotă, gros, tigru,
negru;

i,-iilifTH
ffa-vra
fi.e-vre

S.
fii-vri

ie vrăjitdare grepffuit.
• fi.ate, refi.en, ffiptură, fiucte, ffunză, fiumoasă;
• vrajă, vreme, covrig;
• Demmeşte obiectele care se găsesc în această sufiragerie şi scrie-le în
spaţiul corespunzător :

(veioză, canapea, covor, măsuţă, vază, flori, scrumieră)


R
®>
• Promnţă după un model verbal şi apoi singu:r silabele şi cuvintele:
spra -zbra sera -zgra stra - zdra
spre -zbre sere -zgre stre - zdre
spri -zbri seri -zgri stri - zdri
spro -zbro scro -zgro stro - zdro
spru -zbru scru -zgru stru - zdru
• Denumeşte imaginile:

(sprâncene, scrisoare, straturi, ferestre, mistreţ, struţ, ferăstrău, stropitoare, struguri)

• Ctieşte şi completează propoziţiile doar cu acele cuvinte care conţin


grupurile de sunete de mai sus:
Alexandni .................. castraveţii din grădină.
Au răsădit trei .................. de flori înspre gard.
Pic, pic, pic... stropi de ploaie la ................. mea.
Ruxandra scrie o .................. prietenei sale.
Grivei se înfiuptă cu mâncare din ................... lui.

(stropeşte, straturi, fereastra, scrisoare, castronul)


•Pronunţă după un model verbal şi apoi singur, silabele şi cuvtntele:

3432

far
ul
Scor

marker
E= Cangur

balansoar elicopter copiator


• car, zar, măr, păr, var, văr, ziar, fier, ger, şir, fir, cor, zbor, sur,
şnur;
• orar, ogar, măgar, pahar, penar, cufăr, nufăr, zahăr, cuier, cocor,
6ovor, vapor, taur;
• abecedar, buzunar, bucătar, gogoşar, femoar, degetar, trotuar,
pompier, cărucior, profesor, rezervor.

• Tu ce meserie ai alege?
R-L
• Pronunţă corect:
ra-la ara-ala ar-al rar-lal ral-lar
re-le ere-ele er-el rerl lel rel-ler
ri-li iri-ili ir-il rir-lil ril-1ir
ro-lo oro -o lo or-ol ` ror-1ol rol-lor
ru-lu um-ulu u-ul rullul rul-lu
• Citeşte şi scrie cuwintele după exemplu dat:

ramă-lamă
_g:.._ .... : .....-i:p. .

. :'--_ . :.-I.i

val
R-L
• Pronunţă după wi nwdel verbal şi qpoi singwr silabele şi cimrintele..

floare fluier

pălărie calendar

€.i)=
şcolar fidar
• Ctieşte şi subliniază s{labele din următoarele cuvi;nte..
cârlig greblă calorifer
minerală felinar calculator
lumânare acuarele televizor
• Completetză după model şi alcătwieşte propozifii:

porumbel - porunbelul

balansoar -

portocale -

ochelari -

Q)alansoanil, portocalele, ochelarii)


R
• Citeşte şi memoreză..

Zdreanţă Proaspăt oul când îl face.


de Tudor Arghezi De când e-n gospodărie
Multe a-nvăţat şi ştie
L-aţi văzut cumva pe Zdrenţă Şi, pe brânci, târâş, grăpiş,
Cel cu ochii de faianţă? Se strecoară pe fiiriş.
E un câine zdrenţăros Pune laba, ia cu botul
De flocos, dar e ffumos. Şi-nghite oul cu totul.
Parcă-i strâns în petice - Unde-i oul? A-ntrebat
Ca să-1 tot împiedice, Gospodina. „L-a mâncat!"
Ferfeniţele-i atâmă - „Stai niţel, că te dezvăţ,

Şi pe ochi, pe nara câmă Fără mătuă şi băţ.


Şi se-ncucă şi descucă, Te învaţă mama minte!"
Parcă-i scos din câlţi de fi]rcă. Şi i-a dat un ou fierbinte.
Are însă o ureche Dar de cum l-a îmbucat,
De pungaş, fără pereche. Zdreanţă l-a şi lepădat
Dă târcoale la coteţ, Şi-a-njuat cu un lătrat.
Ciufllit şi-aşa lăieţ, Când se uită la găină,
Aşteptând un ceas şi două Cu culcuşul lui, vecină,
0 găină să se ouă, Zice Zdreanţă-n gândul lui:
Care cântă cotcodace, „S-a făcut al dracului!"
• Poţi f;ace portretul lui Zdreanţă?
Colorează desenul !
q E < > 0
Gt

p:

Q:


1

I ?
d
± 11
d
`````
Q4

pt

p4

u < QÎ
BIBLIOGRAFIE SELEC TIVĂ

Ajuriaguena, J., (1980). Scrisul copilului, voi.1,11, Bucueşti: Editura Didactică


şi Pedagogică.
Anca, Măria, (2002). Logopedie Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
Boşcaiu, E., ( 1973). Prevenirea şi corectarea tulbuărilor de vorbire în grădiniţele
de copii, Bucueşti: Editura Didactică şi Pedagogică.
Bulea, Georgeta, (2007). Tulbuările limbajului scris-citit: Iaşi, Editura Polirom
Carol, 1., (1976). Exerciţii, poezii pentni cei mai mici copii, Bucueşti: Editura
Didactică şi Pedagogică.
Creţu, E., Iliescu, C, Nichita, S., Popescu, S., (1976). îndrumător metodic pentm
dezvoltarea vorbirii în clasa I Bucueşti: Editura Didactică şi Pedagogică
Damşa, L, Damşa-Toma, Măria, Ivănuş, Z., (1996). Dezvoltarea vorbirii
în grădiniţa de copii şi în clasele 1 şi a-II-a Bucueşti: Editura Didactică şi
Pedagogică.
Guţu, M., ( 1975). Logopedia Centm de multiplicare al Universităţii Cluj Napoca.
Jucău, Emilia, Jucău, N., (1999). învăţăm să vorbim corect, Editura Printez,
Cluj-Napoca.
Moldovan, Ioan, (2006), Corectarea tulburărilor limbajului oral, Presa
Universitară Clujeană, Cluj -Napoca.
Păunescu, C, (sub. red.) (1984), Tulbuări de limbaj la copil, Bucueşti: Editura
Medicală.
Peneş, Marcela, (1999). Comunicare -culegere de exerciţii pentm clasele I -IV,
Editua Aramis, Bucueşti.
Piscoi, V„ Jucău, Emilia,.Jucău, N., (1985). Limbaj şi ^mvăţare, în Familia, nr.3
(235).
Rosetti, AL, Lăzăroiu,A., (1982). Introducere în fonetică, Bucureşti: Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică.
Roşea, AL, Chircev, A., (sub red.), (1972). Pshihologia copilului şcolar, Bucueşti:
Editura Didactică şi Pedagogică.
Stanică, C, Vrăşmaşu, E., (1997). Terapia tulburărilor de limbaj, Bucureşti:
Editura Didacatică şi Pedagogică. R. A.
şchiopu, U., Verza, E., (1981). Psihologia vârstelor, Bucueşti: Editua Didactică
şi Pedagogică.
Triteanu, S., Pavel, A., (1977). Aportul jocului didactic la fomarea dq)rinderilor
de vorbire corectă la elevii clasei 1, în perfecţionarea procesului instructiv-
educativ în ciclul primar, Culegere metodică editată de Revista de pedagogie,
Bucueşti.
Verza, E., (1972). Caracteristicile dislexiei şi disgrafiei la şcolari în Analele
Universităţii Bucueşti, psihologie.
*** (2006) Educarea limbajului la preşcolari - texte şi materiale ajutătoare,
Editura Aramis, Bucueşti
CUPRINS

Exerciţii pentru fomarea dicţiei ................................................................. 5

Exerciţii pentm pronunţia corectă a sunetelor P-B ..................................... 6

Exerciţii pentni pronunţia corectă a sunetelor M-N ................................. 1 6

Exerciţii pentni pronunţia corectă a sunetelor T-D ................................... 26

Exerciţii pentm pronunţia corectă a sunetelor C-G-H ......... „ ................... 36

Exerciţii pentni pronunţia corectă a sunetului L ....................................... 47

Exerciţii pentni pronunţia corectă a sunetelor F-V .......

Exerciţii pentni pronunţia corectă a sunetelor S-Z ................................... 62

Exerciţii pentni pronunţia corectă a sunetelor Ş-J .................................... 72

Exerciţii pentni pronunţia corectă a sunetelor ă -G-Ţ .................... „ ....... „ 81

Exerciţii pentni pronunţia corectă a sunetului R ...................................... 90

Bibliografie ........................... 103


!=j

ŞQTMITA ANCA GHE


___ _, ___ _ _

Exerciţii pentru Exerciţii pentru pronunţia


formarea dictiei corectă a sunetelor

EH EEZ!

Exerciţii de gimnastică
facială şi linguală

1
Prin această carte se ofieră un bogat material ilustrativ şi verbal, cu multe
exerciţii aplicative care susţin metodologia în cele patru etape de corectare a
sunetului:emitere,consolidare,difierenţiereşiautomatizare.
Copiii care prezintă deficienţe de limbaj pot avea tulburări de conduită şi de
personalitate. Acestea sunt datorate posibilităfilor reduse de exprimare şi a
existenţei unor temeri caracteristice persoanelor cu dizabiliă9 de vorbire ce le
împiedicăsăsedesfiăşoarelanivelulposibilităglorrenle.
Prevenirea şi corectarea tulburărilor de limbaj este o problemă care
preocupă pe toti cei care contribuie la desăvârşirea educafiei voTbirii copiilor -
părinţi,educatoare,învăţătorişispecialiştiînlogopedie.

PTofestr logoped Şoimiţa Gherle

www.editurauriversitara.ro

S-ar putea să vă placă și