Sunteți pe pagina 1din 7

Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe

POCU/829/6/13/Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non-


universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de
învăţare/cercetare/ inovare la un potenţial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice
cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI/140236 Titlu proiect: „STUDENT-ANTREPRENOR”

Curs: COMPETENTE ANTREPRENORIALE

Proiect Plan de afaceri

pentru susținerea Probei 2 la examenul de certificare

BLACKTIE EVENTS

Nume și prenume cursant:


Formator:
Localitatea: Targu Jiu
Acest proiect contine 7 pagini
1. Denumirea firmei: BLACKTIE EVENTS

2. Activitate principala: Activități de consultanță pentru afaceri și management,


cod CAEN: 7022
Capital social: 200 ron
3. Adresa, telefon, e-mail: Tg-Jiu, Gorj, Romania, telefon 0760846986, e-mail:
ceausescustefanel@yahoo.com;
SLOGAN: BLACKTIE EVENTS, un partener de încredere în afacerea ta!
Viziune
BLACKTIE EVENTS își propune să devină un nume important in rețeaua de
consultanță, îndrumare și asistență operațională pentru firme și alte organizații pe
probleme de management, oferind clienților soluții complete si stabilind cu
aceștia parteneriate de lungă durată.
Misiune
Misiunea principală reprezinta satisfacerea cerințelor clienților, imbunătățirea
calității serviciilor oferite pe baza observațiilor si a feedback-ului. Serviciile
oferite de BLACKTIE EVENTS includ: planificarea strategică și organizatorică,
urmărind reducerea costurilor și rezolvarea problemelor financiare; trasarea unor
obiective si strategii de marketing; elaborarea unor politici privind resursele
umane și modalități de compensare si pensionare; planificarea producției si
planificarea controlului. De asemenea, BLACKTIE EVENTS organizează
activități pentru designerii de decorațiuni interioare, pentru organizatorii de
targuri, expoziții, licitații, congrese, dar si evenimente pentru agenții.
Obiective
BLACKTIE EVENTS urmărește să:
• Optimizeze calitatea serviciilor oferite prin intermediul sesizărilor clienților;
• Valorifice potențialului pieței economice locale prin consolidarea de
parteneriate cu firmele furnizoare în cel mai mult un an;
• Întărească reputația printre partenerii săi de afaceri, creând o atmosferă de
încredere reciprocă și loialitate și acordând o încredere deosebită cooperării și
parteneriatului;
• Promoveze serviciile oferite pentru a consolida imaginea si dezvoltarea mărcii;
• Angajeze tineri absolvenți de facultăți în domeniu în vederea formării acestora
și stabilirii unei viziuni de actualitate a firmei
• Mărească cifra de afaceri și să investească în îmbunătățirea serviciilor de
consultanță.
Strategii
• Orientarea către schimbare şi adaptare la noile tendinţe din domeniu;
• Instruirea personalului pentru atingerea calității serviciilor oferite;
• Atragerea clienților prin intermediul unor contracte avantajoase;
• Organizarea de evenimente deosebite pentru firmele locale;
Extinderea graduală a domeniului de expertiză a firmei.
Managementul resurselor umane
Managerul va coordona activitatea reprezentanților departamentelor și se va
implica în mod direct în încheierea contractelor, atât cu potențialii clienți, dar și
cu firmele furnizoare pentru evenimentele planificate. De asemenea, va studia
situațiile clienților alături de reprezentanților departamentelor de Marketing și
Contabilitate, urmând să elaboreze o strategie de îmbunătățire a performanțelor
firmei respective.
Reprezentantul Marketing&IT, se va ocupa de elaborarea strategiilor de
marketing pentru firmele cliente. El se va ocupa și de site-ul firmei, de
comenzile online pe care le administrează alături de reprezentatul
departamentului de Aprovizionare – Vânzări.
Asistent managerul se va ocupa de coordonarea departamentelor alături de
manager, se va implica în elabrarea strategiilor economice. De asemenea, va
elabora contractele și documentele necesare fiecărei tranzacții.
Reprezentantul Resurse Umane, se va ocupa de elaborarea unor politici
privind resursele umane și modalități de compensare si pensionare pentru
angajații firmelor cliente care solicită acest serviciu. Acesta se va ocupa și de
angajarea personalului pentru evenimentele planificate (licitații, lansări de carte,
expoziții).
Reprezentantul departamentului Contabilitate, se va ocupa de registrele
contabile ale firmei, va monitoriza progresul firmelor cliente și va elabora
bugetele corespunzătoare evenimentelor planificate. De asemenea, va aloca în
fiecare lună o anumită sumă de bani pentru dezvoltarea firmei pe piață.

Ideea de afacere

Ideea firmei se concentrează în jurul motivației de a elabora politici de


Marketing și Resurse Umane viabile, prin furnizarea unui serviciu de consultanță
personalizat în urma unei analize profunde a registrelor clienților. De asemenea,
conceptul firmei s-a extins și către aria de organizare de eveniment, precum
lansări, licitații, expoziții, recepții importante.
BLACKTIE EVENTS urmărește să își dubleze cifra de afaceri în anul care
urmează, ca urmare a extinderii către domeniul de organizare de evenimente. De
asemenea, firma urmărește să crească profitul în aceeași perioadă preconizată cu
cel puțin 50%.
Durata de implementare a schimbărilor concepute în vederea creșterii cifrei
de afaceri și implicit a profitului este mai mică de 1 an.
Ca urmare a acestor obiective fixate, firma se va concentra pe domeniul de
consultanță de specialitate. Serviciile oferite vor fi următoarele:
- Organizare eveniment – expoziție, licitație, lansări designeri, târguri de
prezentare, recepții.
- Consultanță de specialitate pe probleme de Marketing, Contabilitate și strategie
generală.
- Stabilirea unor modalități de compensare și politici de pensionare pentru
angajați. Prețurile vor fi stabilite în funcție de cerințele clienților.
Finanțarea afacerii
Firma necesită o sumă inițială de 20.000 Euro pentru a demara primele
activități, respectiv pentru achiziționarea calculatoarelor, închirierea unui spațiu
pentru firmă, cheltuieli ce țin de înregistrarea firmei și de elementele de birou
(papetărie, mobiler, servicii IT, etc.)
Potențiale surse de finanțare sunt creditele, împrumuturile la familii,
leasing.
Marketingul afacerii
Clienții BLACKTIE EVENTS sunt firme de pe piața locală sau mai extinse
care urmăresc să își îmbunătățească strategia de Marketing, Contabilitate sau
Resurse Umane. De asemenea, editurile, artiștii, designeri, deținătorii de
antichități, autorii, firmele - în căutarea unei organizări amănunțite a unui
eveniment de promovare sau prezentare - sunt potențiali clienți.
Furnizorii serviciilor firmei sunt chiar specialiștii în domeniile solicitate,
care stau la dispoziția clienților și oferă consultanță personalizată pe probleme de
actualitate. Furnizorii produselor pentru evenimente sunt firmele cu care
BLACKTIE EVENTS are contract/ firmele de preferință, dacă este cazul.
Concurența firmei este reprezentată de alte societăți comerciale înființate
ulterior, care au deja un sistem bine pus la punct de fidelizare a clienților și
contracte de furnizare exclusive cu producătorii locali.
Promovarea firmei se va face prin intermediul unui reclame care va fi
inițial difuzată pe canalele locale, urmând ca întreaga operațiune să ia un avânt
considerabil. De asemenea, o altă modalitate de promovare este elaborarea unui
sistem de fidelizare a clienților care să se dovedească a fi deosebit de atractiv
pentru aceștia.
Serviciile de consultanță personalizată sunt oferite prin intermediul
întâlnirilor, firma garantând securitatea și confidențialitate dosarelor și
registrelor contabile ale clienților. În ceea ce privește organizarea de evenimente,
un orar stric va fi stabilit pentru livrarea și aranjarea locațiilor.

Perspective de dezvoltare

Printre indicatorii de eficiență care vor indica situția firmei se vor număra:
rotația capitalului de lucru, rotația datoriilor către furnizori, activul net, rata
solvabilității patrimoniale, rata de creștere a fondului de rulment.
Indicatorii specifici de apreciere a eficienţei firmei sunt următorii:
a. Indicatori de efort: cheltuielile firmei(materiale, salariale, de exploatare,
financiare, etc); capitalul (fix, circulant, social, permanent); numărul
salariaţilor; fondul de salarii; volumul investiţiilor.
b. Indicatori de efect: veniturile(din activitatea de bază); volumul vânzărilor; cifra
de afaceri, profitul.
c. Indicatori de utilizare a factorilor de producţie: pentru factorul muncă: salariul
mediu lunar şi anual; pentru factorul capital: investiţia specifică, termenul de
recuperare a investiţiilor.
d. Indicatorii de eficienţă economică: costurile unitare; rata profitului; cheltuielile
de circulatie, rata rentabilității;
e. ndicatorii financiari: indicatori de lichiditate; indicatori de solvabilitate;
indicatori de gestiune; indicatori de rentabilitate.
Firma BLACKTIE EVENTS urmărește să se dezvolte atât pe piața locală, cât
și să se extindă pe piețe mai mari, atât în domeniul de consultanță, cât și în cel de
organizare de evenimente în următorii ani. Se va urmării promovare firmei în vederea
atingerii acestui scop, dar și contactarea unor firme producătoare care ar putea să
îndrepte perspectivele firmei către noi oportunități.

INDICATOR Valoare (in mii Lei)


Anul N Anul N+1 Anul N +2
Rentabilitatea activelor 10 % 8,4%
Rata rentabilităţii nete = Profit net/ 8,4% -
Vâzări
Serviciul datoriei - 13 500
Punctul critic al vânzărilor (PCV) 9000
Rentabilitatea netă a capitalului propriu
Indicatori de lichiditate:
Rata curentă a lichidităţii 25 % 25%
Rata rapidă a lichidităţii 30% 25%
Indicatori de creditare:
Rata de acoperire a dobânzii 8%
Indicatori investiţie:
Rata de recuperare a investiţiei 20 % medie anuala
Rata internă de rentabilitate financiară 15 %
În condițiile unei rate a dobânzii la credit de 8%, estimăm o rată a profitului de
15%, fapt ce relevă o creștere a rentabilității firmei noastre.

S-ar putea să vă placă și