Sunteți pe pagina 1din 6

Prof.

Stoicovici Adina-Elena
Arie curriculară: Matematică și științele naturii Avizat director,
Disciplina: Chimie, 2 ore / săptămână Prof. Serafim Mirela-Rodica
Clasa a VII-a
Conf. Programei școlare aprobată prin OMECT nr. 3393/28.02.2017 și Ordinului M.E.N. nr. 3505 / 31.03.2022 privind structura anului școlar

Modulul 1 =
7săptămâni:
05 septembrie - 21
octombrie 2022

Modulul 5 =
9 săptămâni :
Modulul 2 =
19 aprilie - 16
8 săptămâni:
iunie 2023 31 octombrie - 22
19.04-25.04.2023= decembrie 2022
Săptămâna verde Structură an școlar 2022 - 2023
36 săptămâni
*35 săptămâni-cls VIII (9 iunie 2023)

*34 săptămâni-cls.XII (2 iunie 2023)

Modulul 4 =
6 săptămâni: Modulul 3 =
27 februarie - 06 6 săptămâni:
aprilie 2023 09 ianuarie - 17
27.02-03.03.2023= februarie 2023
Școala altfel
Prof. Stoicovici Adina-Elena
PLANIFICARE ANUALĂ
MODUL COMPETENȚE CONȚINUTURI Nr. ORE SĂPTĂMÂNA OBSERVAȚII

Total Predare- Evaluare


învățare
CHIMIA, ȘTIINȚĂ A NATURII 8 7 1 S1-S4
1.1, 1.2,
2.1, 2.3, SUBSTANȚE. AMESTECURI DE 6 5 1 S5-S7
4.1, 4.2 SUBSTANȚE

SUBSTANȚE. AMESTECURI DE 10 9 1 S8-S12


SUBSTANȚE
1.2, 1.3,
2.1,2.2, 3.1 ATOMUL 6 6 0 S12-S15
4.1, 4.2

1.1, 2.1 2.2, TABELUL PERIODIC AL 12 11 1 S16-S21


2.3, 3.1, 4.2 ELEMENTELOR

ȘCOALA ALTFEL: S22 : 27.02(luni)-03.03.2023(vineri)


1.1, 1.2, 1.3,
2.1, 2.2, 2.3, IONI ȘI MOLECULE 10 10 0 S23-S27
3.1, 3.2,
4.1, 4.2
SĂPTĂMÂNA VERDE: S28: 19.04(miercuri)-25.04.2023(marți)
1.1, 1.2, 1.3, SUBSTANȚE CHIMICE 8 8 0 S29-S32
2.3, 3.1, 4.1,4.2
CALCULE PE BAZA FORMULELOR 8 7 1 S33-S36
CHIMICE
* Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 27 februarie — 16 iunie 2023,
în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.
Prof. Stoicovici Adina-Elena
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
MODUL UNITATE DE COMPETENȚE CONȚINUTURI NR. SĂPTĂMÂNA OBS.
ÎNVĂȚARE SPECIFICE ORE
Ce este chimia? Norme de protecția muncii în 1 S1 : 05.09 – 09.09
laboratorul de chimie
CHIMIA, ȘTIINȚĂ A 1.1, 1.2, EVALUARE INIȚIALĂ 1
NATURII 2.1, 2.3, Laboratorul de chimie- Aparatură și ustensile utilizate
1 S2 : 12.09 – 16.09
4.1, 4.2 în laboratorul de chimie
Materie. Corp.Substanță 1
Fenomene fizice. Fenomene chimice 2 S3 :19.09 – 23.09
Proprietăți fizice. Proprietăți chimice 2 S4 : 26.09 – 30.09
SUBSTANȚE. 1.1, 1.2, Substanțe pure. Amestecuri de substanțe 1 S5 : 03.10 – 07.10 5 octombrie
AMESTECURI DE 2.1, 2.2, 2.3, Metode de separare a amestecurilor omogene 1 2022(miercuri)–
1 S6 : 10.10 – 14.10 Ziua
SUBSTANȚE 3.1, 3.2, Metode de separare a amestecurilor eterogene internaţională a
4.1, 4.2 educaţiei
2 S7 : 17.10 – 21.10
Recapitulare. Aplicații
1
Test de evaluare sumativă
VACANȚĂ: 24.10-28.10.2022
Solul – amestec eterogen 1 S8 : 31.10 – 04.11 30 noiembrie
1.1, 1.2, Aerul – amestec omogen 1 2022(miercuri) –
1 S9 : 07.11 – 11.11 Sf. Andrei-zi
SUBSTANȚE. 2.1, 2.2, 2.3, Apa liberă
AMESTECURI DE 3.1, 3.2, Soluții apoase. Dizolvarea. Clasificarea soluțiilor 1
SUBSTANȚE 4.1, 4.2 apoase 1 decembrie
2 S10 : 14.11 – 18.11
Concentrația procentuală de masă 2022(joi)- Ziua
Naţională a
Prepararea unor soluții de concentrații diferite 2 S11 : 21.11 – 25.11 României-zi
EVALUARE- Proiecte: Poluarea mediului 2 S12 : 28.11 – 02.12 liberă
înconjurător
1.2, 1.3, Definiția atomului. Element chimic. Simbol chimic 1 S13 : 05.12 – 09.12
ATOMUL 2.1,2.2, Nucleul 1
3.1 Învelișul de electroni 1 S14 : 12.12 – 16.12
4.1, 4.2 Izotopi 1
1 S15 : 19.12 – 22.12
Masa atomică. Mol de atomi
1
Aplicații
Prof. Stoicovici Adina-Elena
VACANȚĂ: 23.12.2022-07.01.2023
Tabelul Periodic al Elementelor 2 S16 : 09.01 – 13.01 24.01.2023
Relația dintre structura învelișului de electroni și 2 S17 : 16.01 – 20.01 (marți)- Ziua
Unirii
TABELUL PERIODIC 1.1, 2.1 2.2, poziția ocupată de un element în Tabelul Periodic al Principatelor
AL ELEMENTELOR 2.3, 3.1, 4.2 Elementelor Române-zi liberă
2 S18 : 23.01 – 27.01
Metale. Nemetale. Proprietăți fizice generale
2 S19 :30. 01 – 03.02
Recapitulare. Aplicații 1 S20 : 06.02 – 10.02
Test de evaluare sumativă 1
Discutarea testului sumativ
Activități remediale sau de progres 2 S21 : 13.02 – 17.02
VACANȚĂ: 20.02-24.02.2023
ȘCOALA ALTFEL: S22 : 27.02(luni)-03.03.2023(vineri)
1.1, 1.2, 1.3, Formarea ionilor pozitivi. Caracterul metalic 1 S23 : 06.03 – 10.03
2.1, 2.2, 2.3, Formarea ionilor negativi. Caracterul nemetalic 1
IONI ȘI MOLECULE 3.1, 3.2, Metale și nemetale. Proprietăți fizice. Aliaje 2 S24 :13.03 – 17.03
4.1, 4.2 Formarea compușilor ionici. Proprietăți fizice 2 S25 : 20.03 – 24.03
Formarea unor molecule
1 S26 : 27.03 – 31.03
Proprietăți fizice ale unor compuși moleculari 1
Valența. Stabilirea valenței unui element 1 S27 : 03.04 – 06.04
Aplicații 1
VACANȚĂ: 10.04-18.04.2023
SĂPTĂMÂNA VERDE: S28: 19.04(miercuri)-25.04.2023(marți)
Stabilirea formulei chimice pe baza valenței 2 S29 : 24.04 – 28.04 1 mai 2023
Clasificarea compușilor chimici 1 S30 : 02.05 – 05.05 (luni)– Ziua
Oxizi 1 muncii- zi liberă
Baze 1 S31 : 08.05 – 12.05
1
SUBSTANȚE CHIMICE 1.1, 1.2, 1.3, Acizi
1 S32 : 15.05 – 19.05
2.3, 3.1, 4.1,4.2 Săruri
Lucrare practică – Prepararea și folosirea unui 1
indicator acido-bazic la determinarea pH-ului unor
soluții
Prof. Stoicovici Adina-Elena
Mol. Masă molară 1 S33 : 22.05 – 26.05 1 iunie
CALCULE PE BAZA Raport atomic. Raport de masă 1 2023(joi)- Ziua
FORMULELOR 1.2, 1.3, Calcule pe baza formulei chimice 2 S34 : 29.05 – 02.06 Copilului - zi
CHIMICE 3.1, 3.2 Recapitulare finală- Aplicații 1 S35 : 06.06 – 09.06 liberă
EVALUARE FINALĂ 1 5 iunie
1 S36 : 12.06 – 16.06 2023(luni)- Ziua
Activități remediale sau de progres
1 Invățătorului
Evaluarea portofoliului individual și încheierea mediei
(Activități
anuale
specifice)
Prof. Stoicovici Adina-Elena
COMPETENŢELE GENERALE ȘI SPECIFICE DIN PROGRAMA ȘCOLARĂ URMĂRITE ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚARE
1. Explorarea unor fenomene și proprietăți ale substanțelor întâlnite în activitatea cotidiană
1.1. Identificarea unor proprietăți/fenomene,substanțe/amestecuri în contexte cunoscute
1.2. Descrierea unor fenomene și proprietăți ale substanțelor întâlnite în contexte cunoscute prin utilizarea terminologiei specifice chimiei
1.3. Utilizarea simbolurilor specifice chimiei pentru reprezentarea unor elemente ,substanțe simple sau compuse și transformări ale substanțelor

2. Interpretarea unor date și informații obținute în cadrul unui demers investigativ


2.1. Formularea unor ipoteze cu privire la caracteristicile substanțelor și a relațiilor dintre ele
2.2. Utilizarea echipamentelor de laborator și a tehnologiilor informatice pentru a studia proprietăţi/fenomene
2.3. Investigarea unor procese și fenomene în scopul identificării noțiunilor și relațiilor relevante

3. Rezolvarea de probleme în situații concrete, utilizând algoritmi și instrumente specifice chimiei


3.1. Identificarea informațiilor și datelor necesare rezolvării unei probleme în contexte variate
3.2. Rezolvarea de probleme calitative și cantitative pe baza conceptelor studiate

4. Evaluarea consecințelor proceselor și acțiunii substanțelor chimice asupra propriei persoane și asupra mediului înconjurător
4.1. Identificarea consecințelor proceselor chimice asupra organismului și asupra mediului înconjurător
4.2. Aprecierea impactului substanțelor chimice asupra organismului și asupra mediului înconjurător

Manuale :
❖ Luminița Irinel Doicin, Silvia Gîrtan, Mădălina Veronica Angelușiu, Manual Chimie, Clasa a VII-a , Editura Art Klett, București, 2019
❖ Camelia Beșleagă, Mariana Moga, Mariana Roiniță, Anca Tăbăcariu, Elisabeta Merinde, Manual Chimie, Clasa a VII-a, Editura Litera, 2019
❖ Marius Andruh, Daniela Bogdan, Iuliana Costeniuc, Mihaela Morcovescu, Manual Chimie, Clasa a VII-a, Editura Intuitext, 2019