Sunteți pe pagina 1din 41

RAPORT DE EVALUARE I PSIHODIAGNOZ CAZUL NR. 1 1. DATE DE IDENTIFICARE ALE SUBIECTULUI Nume i prenume: D.D.

Sexul: masculin Vrsta: 8 ani Ocupa ia/studii: elev cls. a II-a Domiciliul: A.I. Data examin rii: octombrie 2010 2. MOTIVUL EXAMIN RII Evaluarea lui D. a fost cerut de c tre mama acestuia n scopul diagnostic rii comportamentului. 3. PROBE ADMINISTRATE. Raportul a fost ntocmit n urma evalu rii lui D. pe parcursul a 5 edin e. Cuprinde informa ii cu privire la comportamentul elevului n familie, n coal , ct i n timpul evalu rii psihologice (vezi anexele 1-7): 1. Probleme comportamentale n familie (evaluarea de c tre p rin i) Schema de investigare a tulbur rilor de externalizare (EES) Interviu cu p rin ii referitor la interac iunile p rinte-copil n cazul copiilor cu tulbur ri de externalizare (EKI) Chestionar adresat p rin ilor referitor la situa iile problematice din familie (HSQ D) Chestionar adresat p rin ilor referitor la problemele comportamentale din timpul efectu rii temelor (HPC D) 2. Probleme comportamentale la coal (evaluarea de c tre nv Chestionarul de evaluare a situa iilor de la coal 3. Observarea comportamentului/evaluarea comportamentului, inteligen ei i aten iei (evaluarea de c tre psiholog) Comportamentul n timpul evalu rii psihologice (VWU) Evaluarea inteligen ei: Raven Matrice Standard Evaluarea aten iei: Ray schema complex Test de evaluare limba romn i matematic tor) Scala de evaluare a tulbur rilor de comportamente disruptive- variant pentru educatori

4. INFORMA II CE IN DE ISTORIA PERSONAL A CAZULUI.

V. 65 ani

M. 62 ani

M. 60 ani

L. 59 ani

M. 35 ani

R. 34 ani

D. 8 ani

B. 2 ani

P rin ii lui D. sunt c s tori i de 10 ani i au doi copii unul de 8 ani, altul de 2 ani. Locuiesc ntr-o vil n centrul ora ului, separat de p rin i. Ambii lucreaz la firma proprie, care func ioneaz foarte bine, dar care le r pe te toat ziua. n acest timp copii sunt supraveghea i de c tre un baby sitter, care are grij de copii pn la ora la care p rin ii ajung acas . Am aflat de la mama lui D., c n perioada sarcinii nu a avut probleme, iar na terea a fost una normal , f r complica ii. Dezvoltarea copilului a fost una normal , probleme au p rut pe parcursul gr dini ei, deoarece D. nu s-a putut integra n nicio grup dup spusele mamei, astfel timp de 4 ani D. a fost nscris la patru gr dini e. D. este interesat de jocurile de LEGO, de desenele animate i filmele din domeniul fantastic. Clientul nu sufer de boli cronice. Nu au fost identificate cazuri de boli genetice n familie i nici schimb ri majore intervenite n via a subiectului.

5. REZULTATELE LA INTERVIU, CHESTIONARE


INTERPRETAREA LOR

I LA PROBELE PSIHODIAGNOSTICE I

 Schema de investigare a tulbur rilor de externalizare (EES) ANEXA 1 DESCRIERE: Aceast schem con ine urm toarele subtitluri: Date despre pacient, Motivul prezent rii la consilier/ problemele men ionate spontan, Activit i n timpul liber/ interese/ competen e, Problema actual de externalizare, E) Comorbiditate, Tulburarea organic primar i medica ia, Diagnosticul conform criteriilor ICD-10 i DSM, Anamneza/ ncerc ri de dep ire a problemei / probleme actuale, Motiva ia pentru interven ie. Fiecare subtitlu con ine mai multe subtitluri, pentru a avea informa ii ct mai detaliate i precise n leg tur cu acest caz. INTERPRETARE: Acest instrument psihodiagnostic ne-a ajutat s culegem datele cele mai importante n leg tur cu acest caz, pentru a putea hot r, care sunt chestionarele i testele, respectiv probele psihodiagnostice pe care le vom aplica n continuare.  Interviu cu p rin ii referitor la interac iunile p rinte-copil n cazul copiilor cu tulbur ri de externalizare (EKI) ANEXA 2 DESCRIERE: Acest interviu este unul structurat. Con ine 19 situa ii, despre care sunt ntreba i p rin ii, i pe care p rin ii trebuie s le noteze pe o scal de la 1 la 9, 1 nsemnnd situa ie f r probleme, 9 situa ie foarte problematic . Acest interviu ofer posibilitatea consilierului de a cunoa te att comportamentul copilului, ct i comportamentul familiei. Indica ii pentru aplicare Intervievatorul va ntreba p rin ii despre fiecare domeniu comportamental, respectiv despre fiecare situa ie trecut pe list . Dac dup p rerea p rin ilor exist probleme de interac iune n unul dintre aceste domenii, atunci vor fi investigate urm toarele aspecte: 1. Ce anume face copilul n aceast situa ie? 2. Cum reac iona i dumneavoastr la comportamentul copilului? 3. Cum reac ioneaz copilul? 4. Cum ia sfr it aceast situa ie?

5. Ct de des apare aceast problem , de fiecare dat n situa ia respectiv sau doar uneori? Se ntmpl de mai multe ori pe zi, zilnic, aproape n fiecare zi sau s pt mnal? 6. Cum v sim i i n aceast situa ie? 7. Ct de intens considera i c este aceast problem ? 8. Evaluarea intensit ii prin intermediul intervievatorului pe o scal de la 1 la 9, 1 reprezentnd nici o problem iar 9 o mare problem . 9. Ce face i cnd copilul dumneavoastr se comport neproblematic, adecvat situa iei respective? INTERPRETARE: Datorit acestui interviu realizat cu mama copilului am reu it s determin att situa iile cele mai problematice, ct i situa iile mai pu in problematice i situa iile deloc problematice. Acestea sunt urm toarele: situa iile cele mai problematice: jocul cu al i copii, efectuarea temelor; situa iile mai pu in problematice: interac iune p rinte- copil, jocul individual, cnd mama este ocupat , mesele, mbr catul i dezbr catul, ora de culcare, vorbitul la telefon, primirea musafirilor, vizite la prieteni, locuri publice, sarcini n cas , interdic ii i limite n alte situa ii, orele suplimentare (tenis i pian) situa iile deloc problematice: sp latul i baia, vizionatul programelor TV, cnd este acas tat l  : Chestionar adresat p rin ilor referitor la situa ii problematice n familie (HSQ D) ANEXA 3 DESCRIERE: n acest chestionar sunt enumera i 16 situa ii despre care p rin ii trebuie s decid , dac sunt situa ii problem sau nu. Dac r spunsul este NU, atunci se trece la urm toarea situa ie. Dac r spunsul este DA p rin ii trebuie s noteze pe o scal intensitatea problemei n acea situa ie. Indica ii pentru completare: n cazul situa iilor prezentate mai jos, apar probleme cu copilul cnd acesta trebuie s respecte anumite solicit ri, instruc iuni sau reguli? Dac r spunsul e da, atunci ncercui i mai nti cuvntul Da i apoi ncercui i una dintre cifrele al turate, de la 1 la 9. Cifrele indic ct de grav este problema din punctul dumneavoastr de vedere. 1 nseamn c problema are o

manifestare redus

n situa ia respectiv , n timp ce 9 nseamn

problema este foarte

accentuat n situa ia respectiv . Dac n situa ia prezentat nu apare nici o problem , ncercui i cuvntul Nu i trece i la urm toarea ntrebare. INTERPRETARE:
Se completeaz de c tre psiholog

Cote brute Num rul de probleme Intensitatea problemei 13 70

Norma

9 (96.1-100) 9 (96.1-100)

Valorile de la stanina 9 (96.1-100) se interpreteaz ca i valori peste medie, num rul de probleme fiind cuprins ntre 13-16 puncte, iar intensitatea problemei ntre 46-144 puncte. Astfel putem afirma, c pe baza chestionarului adresat p rin ilor referitor la situa ii problematice n familie (HSQ D) comportamentul elevului prezint valori peste medie, deci este una problematic .  Chestionar adresat p rin ilor referitor la problemele comportamentale din timpul efectu rii temelor (HPC D) ANEXA 4 DESCRIERE: Acest chestionar este adresat p rin ilor i con ine 20 de situa ii concrete legate de comportamentul elevului n timpul efectu rii temelor. P rin ii trebuie s identifice intensitatea problemei pe o scal de la 0 la 3, 0- Nici o dat , 1- Rar, 2- Uneori, 3- Frecvent. Apoi trebuie s se
decid , dac acest comportament reprezint o problem sau nu pentru ei.

Chiar dac elevul nu- i scrie temele cu p rin ii, ci cu bona, a fost u or de completat acest chestinar de c tre mam , deoarece bona i poveste te zilnic problemele cu care se confrunt n timpul efectu rii temelor. Instruc iuni pentru p rin i: Urm toarele ntreb ri se refer doar la acele probleme ce pot ap rea n timpul efectu rii temelor. V rug m s r spunde i n cazul fiec rei ntreb ri ct de frecvent apare comportamentul descris, 5

ncercuind una dintre cifre de la 0 la 3. Cifrele semnific : 0= niciodat ; 1= rar ; 2= uneori ; 3= frecvent. Dup care v rug m s spune i n ce m sur considera i comportamentul respectiv o problem care v ngrijoreaz , ncercuind Da sau Nu. INTERPRETARE:
Acest tabel este completat de c tre psiholog. Scor brut Num rul de probleme Frecven a problemelor 19 55 Etalon

9 (96.1-100) 9 (96.1-100)

Valorile de la stanina (procentele) 9 (96.1-100) se interpreteaz ca i valori peste medie, num rul de probleme fiind cuprins ntre 13-20 puncte, iar frecven a problemei ntre 35- 60 puncte. Astfel putem afirma, c pe baza Chestionar adresat p rin ilor referitor la problemele comportamentale din timpul efectu rii temelor (HPC D) comportamentul elevului prezint valori peste medie, deci este una problematic .  Scala de evaluare a tulbur rilor de comportamente disruptive- variantA pentru nv tori ANEXA 5

DESCRIERE: Aceast scal con ine 26 de situa ii referitoare la comportamentul elevului n timpul orelor de curs i se completeaz de c tre nv Instruc iuni pentru nv toare: toare. Aceasta trebuie s identifice intensitatea problemei pe o scal de la 0 la 3, 0- Nici o dat , 1- Rar, 2- Uneori, 3- Frecvent. Urm toarele ntreb ri se refer doar la acele probleme ce pot ap rea n timpul orelor de curs. V rug m s r spunde i n cazul fiec rei ntreb ri ct de frecvent apare comportamentul descris, ncercuind una dintre cifre de la 0 la 3. Cifrele semnific : 0= niciodat ; 1= rar ; 2= uneori ; 3= frecvent.

INTERPRETARE:
Scor brut Frecven a problemelor 78 Etalon

9 (96.1-100)

Valorile de la stanina (procentele) 9 (96.1-100) se interpreteaz ca i valori peste medie, frecven a problemei fiind cuprins ntre 39-78 puncte. Astfel putem afirma, c pe baza Scalei de evaluare a tulbur rilor de comportamente disruptivevarianta pentru nv problematic .  Chestionarul de evaluare a situa iilor de la coal ANEXA 6 DESCRIERE: Aceast scal con ine 12 situa ii referitoare la comportamentul elevului n timpul petrecut la coal pe tot parcursul zilei i se completeaz de c tre nv u or, 9 nseamn sever. Instruc iuni pentru nv petrecut la coal . V rug m s r spunde i n cazul fiec rei ntreb ri alegnd r spunsul DA, dac rug m s este un comportament problematic i NU, dac nu este un comportament problematic. Apoi la ntreb rile la care a i ales r spunsul DA, v identifica i gravitatea, intensitatea problemei ncercuind cifrele ntre 1 i 9, unde 1 nseamn u or, 9 nseamn sever. INTERPRETARE:
Cote brute Num rul de probleme Intensitatea problemei 12 84 Norma

tori comportamentul elevului prezint valori peste medie, deci este una

toare. Aceasta trebuie s

identifice situa iile problematice i intensitatea acestora pe o scal de la 1 la 9, unde 1 nseamn toare:

Urm toarele ntreb ri se refer la acele probleme ce pot ap rea pe tot parcursul zilei n timpul

9 (96.1-100) 9 (96.1-100)

Valorile de la stanina 9 (96.1-100) se interpreteaz ca i valori peste medie, num rul de probleme fiind cuprins ntre 10-12 puncte, iar intensitatea problemei ntre 42-84 puncte. Astfel putem afirma, c pe baza chestionarului de evaluare a situa iilor de la coal comportamentul elevului prezint valori peste medie, deci este una problematic .  Comportamentul n timpul evalu rii psihologice (VWU) ANEXA 7 DESCRIERE: Chestionarul VWU permite evaluarea comportamentului copilului pe perioada derul rii diagnosticului. Pe baza a 11 itemi cu 4 pn la 7 categorii de r spuns se evalueaz activitatea motoric , distractibilitatea cooperarea, interesul fa evaluatorului. OBSERVA
II RELEVANTE DIN TIMPUL EXAMIN RII

i capacitatea de concentrare, toleran a la frustrare,

de sarcini, comportamentul aten ional, controlul impulsurilor,

nesiguran a i anxietatea, n elegerea instruc ionilor, viteza de lucru i frecven a interven iilor

D. a fost agitat n timpul evalu rii. S-a ridicat de mai multe ori de pe scaun i a cerut de mai multe ori pauz . Nu a reu it s se concentreze ndeajuns la sarcinile primite, deoarece era preocupat s povesteasc despre filmele i desenele animate preferate i despre lego-urile lui. INTERPRETARE: n timpul evalu rii D.D. a prezentat un comportament hiperactiv, care poate fi controlat. Avea dificult i n a se a eza, l interesa mobilierul i lucrurile din acesta, s-a ridicat des, dar putea fi determinat s se a eze din nou, motivndu-l cu un joc LEGO. D.D. era extrem de distractibil, a reu it s fie atent doar cteva secunde, ntrerupnd sarcina cu ntreb ri nerelevante efectu rii acesteia. n situa ia n care nu prime te ceea ce dore te, are dificult i n a renun a la acea dorin , insistnd, ncepe s plng , vorbe te n continuare despre acel lucru, dar nu este foarte iritat. Comportamentul elevului din punct e vedere a cooper rii este foarte nesatisf c toare deoarece urmeaz doar par ial ndrum rile dup o interven ie din partea consilierului i arat rar interes fa de sarcinile pe care trebuie s le ndeplineasc . Comportamentul lui D.D. este caracterizat de dorin a de atragere a aten iei adultului formulnd ntreb ri inutile, nerelevante discu iei. Totodat i place s se comporte ca bufonul i s se laude.

Elevul este extrem de impulsiv, se opre te rar sau deloc pentru a se gndi la consecin ele comportamentului s u. Atunci cnd trebuie s rezolve unele sarcini devine nesigur, pune ntreb ri, ar dori o confirmare, are nevoie de un mic suport. n general n elege instruc iunea dup repetarea acesteia de c tre consilier. Ritmul lui de lucru este prea rapid, astfel f cnd gre eli pe parcursul ndeplinirii sarcinii. Interven iile din partea evaluatorului trebuie s fie frecvente i la intervale scurte de timp, deoarece ncepe, dar ntrerupe sarcina cu ntreb ri nerelevante sau se ridic de pe scaun.  Evaluarea inteligen ei: TEST: Raven Matricele Progresive Standard DESCRIERE: Matricele Progresive Standard (SPM) a fost construit pentru evaluarea inteligen ei persoanelor cu vrsta cuprins ntre 6 i 80 de ani. Testul a fost adaptat n peste 60 de culturi i are indiactori psihometrici care atest valoarea sa n evaluarea inteligen ei.Permite o m surare acurat a proceselor intelectuale ale copiilor i adul ilor. Testul este alc tuit din 5 serii a cte 12 itemi, care cresc progresiv n dificultate.Testul este alc tuit din cinci seturi sau serii de imagini/diagrame lacunare n care apar modific ri seriale simultan n dou dimensiuni. Fiecare diagram are o parte lips , iar persoana testat trebuie s o identifice ntre alternativele de r spuns care i sunt oferite. Testul Standard este alc tuit din 60 de itemi organiza i pe cinci serii (A, B, C, D i E) a cte 12 probleme. n cadrul fiec rei serii solu ia primei probleme este ct se poate de evident . Solu iile la problemele care urmeaz se bazeaz pe strategiile care au condus la g sirea solu iilor precedente i devin din ce n ce mai dificile. Ordinea itemilor ofer antrenamentul necesar n elegerii metodei de lucru. Cele cinci serii ofer cinci oportunit i de a deprinde strategia necesar rezolv rii problemelor i cinci evalu ri progresive ale aptitudinilor intelectuale ale individului. Pentru men inerea interesului i evitarea oboselii, fiecare problem este prezentat ntr-o manier clar DURATA: 30 MINUTE PUNCTAJ BRUT: 22 PUNCTE i pe ct posibil aspectuoas .

INTERPRETARE: IQ= 105, inteligen de nivel mediu bun 9

 Evaluarea aten iei: TEST: Proba Ray schema complex DESCRIERE: Proba Ray schema complex se aplic de la 4 ani pn la vrsta adult . Materiale necesare:-modelul figurii complexe, 2 coli A5 (pe orizontal), 5,6 creioane colorate, cronometru. Instruc iune: 1.Copiaz pe acest foaie desenul pe care l ai n fa 2. Deseneaz pe a doua foaie ce i aduci aminte din desen Durata execu iei: y y COTARE: faza de copiere: 2 minute faza de recunoa tere: 1 minut

-2p-fiecare configura ie corect desenat i bine plasat -1p-fiecare configura ie corect desenat ,dar gre it plasat -1,5 p - fiecare configura ie incomplet , dar recognoscibil i bine plasat -0,5p-fiecare configura ie incomplet , recognoscibil , dar gre it plasat -0p-elemente irecognoscibile sau absente

PUNCTAJ: y y INTERPRETARE: Analiza calitativ a testului Rey-figura complex Detalii mici ncorporate n arm tur - execu ia porne te de la un element exterior i e urmat de trasarea cadranului central i ncorporarea celorlalte elemente. Acesta startegie e insuficient elaborat . Analiza cantitativ : Pe baza punctajului ob inut putem afirma, c D.D. prezint un nivel slab al dezvolt rii func iei aten iei, astfel ntlnim n desenul lui deform ri datorate insuficientei dezvolt ri a func iei aten iei, exist confuzii ap rute ntre elemente simple, inversiuni de elemente, confuzii ap rute cnd acela i element este prezent pe plan n locuri diferite. faza de copiere: 10 puncte faza de recunoa tere: 7 puncte

10

 Test de evaluare la limba romn (ANEXA 8 ) Elevul din 100 de puncte a reu it s primeasc 40, ceea ce arat un randament de nivel slab.  Test de evaluare la matematic (ANEXA 9) Elevul din 100 de puncte a reu it s primeasc 50, ceea ce arat un randament de nivel slab.

7. INTERPRETAREA DATELOR DIN CHESTIONARE, SCALE I A REZULTATELOR PROBELOR PSIHODIAGNOSTICE Pe baza informa iilor oferite de c tre mam , am aflat lucruri importante legate de comportamentul elevului D.D., ct i despre familia acestuia. P rin ii lui D.D. au o firm , c reia i dedic cea mai mare parte din timpul lor disponibil. Astfel copii sunt l sa i n seama bonei. P rin ii ajung doar seara acas . Complica ii n timpul sarcinii i n timpul copil riei mici nu au existat. Comportamentul n copil ria mic : clientul a fost nelini tit, adormea cu greu, a plns frecvent, avea colici, era vioi, era greu de inut ocupat cu ceva, se mi ca tot timpul, de la vrsta de 2 ani i-a sc zut pofta de mncare, devenise agitat, nu era sociabil, era afectuos. Probleme comportamentale la vrsta pre colar (n cazul copiilor de vrst timp de 4 ani de gr dini colar ): elevul n a frecventat 3 gr dini e diferite din cauza problemei de adaptare la

grupul de copii. Elevul a prezentat un comportament agitat i opozant la gr dini , iar mama ( nu dorea s accepte) era deranajat de discu iile cu doamna educatoare, astfel a v zut cea mai bun solu ie la rezolvarea problemelor mutarea copilului la alt gr dini . Problema actual n familia elevului este managementul timpului p rin ilor, care avnd firm proprie nu reu esc s petreac timp cu copiii. ncerc rile de dep ire a problemelor familiare, a celor de la gr dini , mai trziu la coal au e uat din cauz , c tat l fiind foarte ocupat cu firma, astfel avnd timpul liber foarte limitat, nu se implic n luarea de decizii n ceea ce prive te cre terea copiilor. Mama este singura, care se ocup cu rezolvarea problemelor. n situa iile de la gr dini , mama a g sit ca cea mai bun solu ie mutarea copilului la o alt gr dini , schimbarea mediului, spernd c astfel lucrurile se 11

rezolv . Pn n momentul de fa gr dini nv toarei i a venit la cabinet.

nu a cerut i nu a acceptat ajutorul specialistului, de i la

ar fi avut posibilitatea. V znd c n coal se repet probleme, a acceptat sfatul o

Pe baza celei de a cincea axe din ICD-10 putem spune c n familia clientului exist deficitare.

comunicare inadecvat , condi ii de educare inadecvate, ndrumare i supraveghere parental Comportamentul elevului este descris de c tre mam , ca fiind problematic n majoritatea situa iilor, dar cea mai mare problem fiind jocul cu al i copii i efectuarea temelor. La probleme actuale de externalizare n familie se mai adaug urm toarele: agita ie psihomotorie, tulbur ri ale aten iei i comportament de tip opozant fa de p rin i. Problemele actuale de externalizare la coal : agita ie psihomotorie, tulbur ri ale aten iei i comportament de tip opozant fa de nv toare, comportament dominant, antisocial fa de colegi i probleme n integrarea n grupa copiilor de aceea i vrst . Pe baza Chestionarului adresat p rin ilor referitor la situa ii problematice n familie (HSQ D), pe baza Chestionar adresat p rin ilor referitor la problemele comportamentale din timpul efectu rii temelor (HPC D) putem afirma, c comportamentul elevului prezint valori peste medie, deci este una agitat , hiperactiv specialitate. Pe baza Scalei de evaluare a tulbur rilor de comportamente disruptive- variant pentru nv valori peste medie, deci este una agitat , hiperactiv , de tip opozant, dominant i antisocial. n timpul evalu rii psihologice i de cuno tin e D.D. a prezentat un comportament hiperactiv, care poate fi controlat n cabinet. Avea dificult i n a se a eza, l interesa mobilierul i lucrurile din acesta, s-a ridicat des, dar putea fi determinat s se a eze din nou, motivndu-l cu un joc LEGO. D.D. era extrem de distractibil, a reu it s fie atent doar cteva secunde, ntrerupnd sarcina cu ntreb ri nerelevante efectu rii acesteia. n situa ia n care nu prime te ceea ce dore te, are dificult i n a renun a la acea dorin , insistnd, ncepe s plng , vorbe te n continuare despre acel lucru, dar nu este foarte iritat. tori i pe baza Chestionarului de evaluare a situa iilor de la coal comportamentul elevului prezint i de tip opozant, care necesit interven ie de

12

Comportamentul elevului din punct e vedere a cooper rii este foarte nesatisf c toare deoarece urmeaz doar par ial ndrum rile dup o interven ie din partea consilierului i arat rar interes fa de sarcinile pe care trebuie s le ndeplineasc . Comportamentul lui D.D. este caracterizat de dorin a de atragere a aten iei adultului formulnd ntreb ri inutile, nerelevante discu iei. Totodat i place s se comporte ca bufonul i s se laude. Elevul este extrem de impulsiv, se opre te rar sau deloc pentru a se gndi la consecin ele comportamentului s u. Atunci cnd trebuie s rezolve unele sarcini devine nesigur, pune ntreb ri, ar dori o confirmare, are nevoie de un mic suport. n general n elege instruc iunea dup repetarea acesteia de c tre consilier. Ritmul lui de lucru este prea rapid, astfel f cnd gre eli pe parcursul ndeplinirii sarcinii. Interven iile din partea evaluatorului trebuie s fie frecvente i la intervale scurte de timp, deoarece ncepe, dar ntrerupe sarcina cu ntreb ri nerelevante sau se ridic de pe scaun. Pe baza testului de inteligen Raven Matricele Progresive Standard coeficientul de inteligen a elevului este 105, deci are inteligen de nivel mediu bun . Pe baza analizei calitative a testului Rey-figura complex putem afirma, c elevul n execu ia figurii porne te de la un element exterior eficient elaborat . Pe baza analizei cantitative putem afirma, c D.D. prezint un nivel slab al dezvolt rii func iei aten iei, astfel ntlnim n desenul lui deform ri datorate insuficientei dezvolt ri a func iei aten iei, exist confuzii ap rute ntre elemente simple, inversiuni de elemente, confuzii ap rute cnd acela i element este prezent pe plan n locuri diferite. ntre nivelul de inteligen al elevului i Testele de cuno tin e aplicate arat o discrepan i e urmat de trasarea cadranului central i ncorporarea celorlalte elemente, ceea ce nseamn c nu are o rezolvare a problemei destul de

cuno tin ele acumulate n clasa I, deoarece la testul de limba romn , ct i la testul de matematic are un randament de nivel slab, ceea ce ne confirm faptul c este mare nevoie de interven ia de specialitate, deoarece comportamentul hiperactiv i nivelul slab al dezvolt rii func iei aten iei l mpiedic pe D.D. s nsu easc cuno tin ele de care ar fi capabil pe baza nivelului de inteligen . Resursele umane ct i cele de timp n familie sunt destul de limitate, astfel o resurs uman ar fi bona, care petrece mai mult timp cu copilul n timpul s pt mnii, iar la sfr itul s pt mnii va fi mama.

13

nv

toarea se implic activ n procesul de rezolvare a problemelor elevilor, astfel este un toarei.

colaborator n evaluarea comportamentului elevului i n viitor va fi un colaborator n interven ie. Motiva ia pentru interven ie este puternic din partea mamei i a nv 8. SUMARIZAREA D.D. elev n clasa a II-a, are 8 ani, tr ie te mpreun cu p rin ii i cu fratele mai mic n vrst de 2 ani. Pe baza informa iilor colectate din interviul cu p rin ii, din chestionarele completate de nv toare i a rezultatelor ob inute de D. i interpretate, putem formula urm torul diagnostic conform criteriilor (tulbur ri hiperchinetice/tulbur ri ale conduitei) deoarece sunt ndeplinite toate criteriile adiacente: debut nainte de vrsta de 7 ani manifestarea simptomelor n mai multe situa ii (familie, coal , investiga ie) simptomele determin deficite la nivelul func ion rii sociale/ la coal

ICD-10: F 90.1 Tulburare hiperchinetic de conduit DSM IV: Tulburare de hiperactivitate/ deficit de aten ie, tip combinat 9. RECOMAND Se
RI.

recomand

nceperea

programului

terapeutic

pentru

copiii

cu

probleme

comportamentale de tip hiperchinetic i opozant (THOP). Programul terapeutic pentru copii cu tulburare hiperchinetic i de tip opozant (THOP) a fost elaborat n Clinica i Policlinica de Psihiatrie i Psihoterapie a Copiilor i Adolescen ilor din cadrul Universit ii Koln, n cadrul proiectului DFG referitor la eficien a terapiei multimodale n tratarea copiilor hiperchinetici. Etapa de interven ie const n aplicarea unor metode centrate pe copil, pe familie i pe coal . Interven iile centrate pe copil i pe familie sunt complementare i sunt cuprinse n programul p rinte- copil. Programul p rinte copil reprezint probleme din coal . Se recomand aplicarea unor traininguri de competen rezolvare de probleme. social , de control a furiei i de nucleul ntregului program. Interven iile n coal sunt de fapt adapt ri ale programului p rinte- copil la condi iile i

14

BIBLIOGRAFIE: Barkley, R. A. (2009). Copilul dificil, Editura ASCR, Cluj Napoca

Dpfner, M., & Lehmkuhl, G. (2000). Diagnostik- System fur Psychische Storungen im Kindesund Jugendalter nach ICD- 10 und DSM-IV (DISYPS- KJ), 2. Korriegirte und erganzte Auflage. Bern, Huber

Dpfner, M., Steinhausen, H.-C. & Lehmkuhl, G. (2002). Sistemul de diagnostic pentru copii KIDS, mapa 1: deficit de aten ie i tulburare de hiperactivitate. Gttingen: Hogrefe

Dpfner, M., Schurmann S, & Frolich J. (2006). Programul terapeutic pentru copii cu tulburare hiperchinetic i de tip opozant (THOP), Editura RTS, Cluj Napoca

15

ANEXA 1

Schema de investigare a tulbur rilor de externalizare (EES)


Client: D.D. Evaluator: Sz.Gy. I. Data: 01. oct. 2010 Evaluarea realizat de: mama clientului A) Date despre pacient Vrsta: 7 ani 9 luni P rin ii (vrsta): Mama: 34 ani, Tat l: 35 ani Fra i (vrsta): 2 ani coala: cu cls. I- VIII Avram Iancu Alba Iulia, Clasa: a II-a nv toarea: M. D. Performan e colare actuale: a promovat cls. I cu media Foarte Bine Evolu ia performan ei colare: de nivel mediu, probleme au ap rut la integrarea social a elevului, la cererea scris a mamei elevul a fost mutat n al II-lea semestru n alt clas , dar problemele de integrare au r mas neschimbate B) Motivul prezent rii la consilier/ problemele men ionate spontan Prezentarea la terapeut a fost determinat de: 1. problemele ap rute n timpul efectu rii temelor 2. probleme de concentrare 3. probleme n rela ia copilului cu babysitter-ul 4. probleme de comportament ap rute la coal n timpul orelor i pauzelor C) Activit i n timpul liber/ interese/ competen e:  Desene animate i filme fantastice  Elevul a fost nscris de c tre p rin i la ore de tenis i la ore de pian, dar profesorii au renun at din cauza comportamentului agitat al copilului

16

D) Problema actual de externalizare


Intensitatea problemelor: 0 = nu este prezent , 1 = u oar , 2 = evident, 3 = puternic

Intensitate

Vrst (la debut)

1. Problemele actuale de externalizare n familie a. Agita ie psihomotorie / impulsivitate / tulbur ri ale aten iei. b. Comportament de tip opozant / agresiv fa de p rin i. c. Rivalitate ntre fra i / comportament agresiv fa de fra i. d. Comportament antisocial n familie. 2
2 ani

2 ani

1 0

6 ani

2. Problemele actuale de externalizare la coal (pe baza datelor oferite de p rin i ) a. Agita ie psihomotorie / impulsivitate / tulbur ri ale aten iei. b. Comportament de tip opozant fa de nv toare. 2
4 ani

6 ani

c. Comportament antisocial.

4 ani

17

Intensitate

Vrst (la debut)

3. Problemele actuale de externalizare fa (pe baza datelor oferite de nv toare)

de cei de aceea i vrst

1.Agita ie psihomotorie / impulsivitate / tulbur ri ale aten iei. 2.Comportament dominant. 3.Comportament antisocial. 4.Integrarea n grupa copiilor de aceea i vrst /cercul de prieteni.

3 2 2 3

7 ani

7 ani

7 ani

7 ani

E) Comorbiditate Ticuri NU Simptome depresive (printre altele stim de sine sc zut ) NU Anxietate (printre altele anxietate de performan ) NU Tulbur ri de dezvoltare/ deficite specifice de performan / inteligen mai sc zut NU F) Tulburarea organic primar hiperchinetice) Mama nu este de acord. G) Diagnosticul conform criteriilor (tulbur ri hiperchinetice/tulbur ri ale conduitei) ICD-10: F 90.1 Tulburare hiperchinetic de conduit Sunt ndeplinite toate criteriile adiacente: Debut nainte de vrsta de 7 ani i medica ia (pentru excludere ca i cauz a tulbur rii

18

Manifestarea simptomelor n mai multe situa ii (familie, coal , investiga ie) Simptomele determin deficite la nivelul func ion rii sociale/ la coal

DSM IV: Tulburare de hiperactivitate/ deficit de aten ie, tip combinat

H) Anamneza/ ncerc ri de dep ire a problemei / probleme actuale 1. Complica ii n timpul sarcinii / la na tere i dezvoltarea ulterioar Complica ii n timpul sarcinii / la na tere: nu exist Complica ii n perioada de sugar: nu exist ntrzieri ale dezvolt rii timpurii (pozi ia eznd, mersul n patru labe, mersul n picioare, primele cuvinte, igien ): clientul s-a dezvoltat n mod normal att din punct de vedere fizic, ct i cognitiv Caracteristici temperamentale la vrsta de sugar i n copil ria mic (probleme cu somnul, tulbur ri de alimenta ie, plns frecvent, colici, agita ie; problemele p rin ilor): clientul a fost nelini tit, adormea cu greu, a plns frecvent, avea colici, era vioi, era greu de inut ocupat cu ceva, se mi ca tot timpul, de la vrsta de 2 ani i-a sc zut pofta de mncare, devenise agitat, nu era sociabil, era afectuos. Probleme comportamentale la vrsta pre colar (n cazul copiilor de vrst colar ): elevul n timp de 4 ani de gr dini a frecventat 3 gr dini e diferite din cauza problemei de adaptare la grupul de copii. Elevul a prezentat un comportament agitat i opozant la gr dini , iar mama ( nu dorea s accepte) era deranajat de discu iile cu doamna educatoare, astfel a v zut cea mai bun solu ie la rezolvarea problemelor mutarea copilului la alt gr dini . 2. Evenimente de via Mama nu a semnalat. posibil traumatizante (mboln viri, spitaliz ri, accidente, desp r iri,

noi membri ai familiei, intrarea n gr dini / coal )

19

3. Debutul simptomatologiei Probleme n acel moment: adaptarea la grupul de copii Reac ii / Consecin e ale simptomatologiei: din cauza comportamentului agitat i opozant copilul nu a reu it s se integreze n grupul de copii de la gr dini , astfel a fost marginalizat, iar apoi n urma deciziei mamei mutat la alt gr dini . Evolu ia / Leg tura cu probleme psihosociale, respectiv rezolvarea lor: problema nu a fost rezolvat , dimpotriv s-a accentuat n timpul colii, unde elevul a prezentat acelea i simptome, i s-a agravat comportamentul opozant n timpul efectu rii temelor. 4. Probleme actuale 1. Probleme psihice/ probleme de s n tate ale membrilor familiei: nu exist 2. Probleme maritale/ probleme cu al i copii din familie: nu exist 3. Probleme cu rude/ prieteni/ vecini: nu exist 4.Alte probleme: problema managementului timpului a p rin ilor, care avnd firm proprie nu reu esc s petreac timp cu copiii 5. ncerc ri de dep ire a problemelor familiare, a celor de la gr dini , coal lor, resursele n familie i de la coal Tat l fiind foarte ocupat cu firma, astfel avnd timpul liber foarte limitat, nu se implic n luarea de decizii n ceea ce prive te cre terea copiilor. Mama este singura, care se ocup cu rezolvarea problemelor. n situa iile de la gr dini , mama a g sit ca cea mai bun solu ie mutarea copilului la o alt gr dini , schimbarea mediului, spernd c astfel lucrurile se rezolv . Pn n momentul de fa nu a cerut i nu a acceptat ajutorul specialistului, de i la gr dini ar fi avut posibilitatea. V znd c n coal se repet probleme, a acceptat sfatul nv toarei i a venit la cabinet. i rezultatul

Resursele n familie sunt destul de limitate, astfel o resurs uman ar fi bona, care petrece mai mult timp cu copilul n timpul s pt mnii, iar la sfr itul s pt mnii va fi mama. nv toarea se implic activ n procesul de rezolvare a problemelor elevilor, astfel este un colaborator n evaluarea comportamentului elevului i n viitor va fi un colaborator n interven ie.

20

6. Tratamente anterioare: nu exist 7. Evaluarea familiei Pe baza celei de a cincea axe din ICD-10 putem spune c n familia clientului exist deficitare. o comunicare inadecvat , condi ii de educare inadecvate, ndrumare i supraveghere parental

I) Motiva ia pentru interven ie 1. Motiva ia pentru terapie/complian a: 0 = deloc, 1 = redus , 2 = evident , 3 = foarte puternic

Modalitatea de interven ie
Programul p rinte copil

Pacientul
2

Persoanele de referin

Interven ii la coal Farmacoterapie

21

ANEXA 2 Interviu cu p rin ii referitor la interac iunea p rinte-copil n cazul copiilor cu tulbur ri de externalizare (EKI) 1. Preferin e n joc Cu ce se joac de obicei atunci cnd este acas ? Exist jocurile de mas i de grup, deoarece nu-i plac regulile. i jocuri care nu i plac? Elevului i place s se joace singur cu lego, cu pistoale i s imite estoasele ninja. Nu-i plac

2. Jocul individual Intensitatea problemei pe o scal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nota: 4 Ct de bine se joac singur cu jocurile sale preferate? Se joac doar pentru pu in timp i schimb des activit ile? D.D. este n stare s construiasc timp de 30 de minute un lego nou. Dac lego-ul este mai vechi i l-a mai construit, se plictise te repede i abandoneaz dup 10 minute jocul i schimb activitatea cu alergatul n cas sau ncepe s se joace cu pistoale, dup care (dup 10-15 minute) revine la lego ul abandonat i l termin . 3. Jocul cu al i copii Intensitatea problemei pe o scal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cum se joac cnd sunt prezen i fratele / sora / al i copii ? Nu-i place s se joace cu fratele s u, probabil din cauza diferen ei de vrst . Dac fratele s u intr n jocul lui, l alung , l love te ori ip la el. Destul de des este nevoie de interven ia babz sitter-ului sau a p rin ilor. Nu-i place s se joace cu al i copii, nu g se te activit i comune, din aceast cauz mama nu caut activit i comune cu alte familii cu copii. 4. Cnd mama este ocupat Intensitatea problemei pe o scal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cnd sunte i ocupat n cas , cum se comport ? D.D. i g se te ocupa ie atunci cnd este cu baby sitter-ul, care este ocupat cu preg tirea prnzului sau are grij de fratele s u. Acest comportament se schimb atunci cnd sose te mama acas , elevul manifestnd un comportament opozant i agitat, dorind s fie n preajma mamei. Nota: 6 Nota: 8

22

5. Mesele Intensitatea problemei pe o scal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cum se comport n timpul mesei ?

Nota: 4

[Detaliaz agita ia motorie (ridicatul de la mas , b itul, faptul c mereu scap ceva) i respectarea regulilor]. D.D. prezint un comportament agitat n timpul mesei, c utndu- i tot felul de preocup ri: se ridic de la mas i se duce la televizor, se ntoarce, mai m nnc un pic, i scap lingura sau furculi a, se ridic de pe scaun s - i ridice obiectul sc pat. La ntrebarea: Respect regulile la mas , dac i sunt amintite? mama a r spuns, c la mas nu exist reguli, ei sunt bucuro i, dac copii m nnc , astfel nu-i mai streseaz cu reguli. 6. Sp latul i baia Intensitatea problemei pe o scal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ce se ntmpl n timpul sp latului i al mb ierii? Lui D.D. i face mare pl cere s fac baie, nu-i place ns s se spele diminea a, dar acest lucru nu o deranjeaz pe mam , care n fiecare diminea l spal . 7. mbr catul i dezbr catul Intensitatea problemei pe o scal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nota: 4 Ce se ntmpl n cazul mbr c rii i al dezbr c rii? D.D. este mbr cat de c tre mama nainte s plece la coal , i este schimbat de c tre baby- sitter atunci cnd ajunge acas de la coal . 8. Ora de culcare Intensitatea problemei pe o scal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nota: 4 Nota: 1

Apar probleme atunci cnd i spune i c este timpul s mearg la culcare? Da, aceasta este o problem la noi! zicea mama. D.D. refuz s mearg la culcare atunci cnd i cere mama acest lucru, tr gnd de timp i g sindu- i alte activit i. 9. Vorbitul la telefon Intensitatea problemei pe o scal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nota: 4 Cnd sun telefonul i este acas , ce se ntmpl ? Dore te neap rat s afle cine a sunat i neap rat s vorbeasc cu persoana respectiv .

23

10. Vizionatul programelor TV Intensitatea problemei pe o scal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nota: 1 n multe familii exist probleme referitoare la vizionarea programelor TV. Ce se ntmpl la dumneavoastr n familie atunci cnd al ii se uit la televizor i copilul se afl n apropiere? D.D. dore te s se uite doar la desenele lui, astfel p rin ii i-au cump rat un televizor i l-au montat n camera lui. 11. Primirea musafirilor Intensitatea problemei pe o scal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nota: 3 Ave i uneori musafiri? Ct de des (rar mai des frecvent)? Ce face copilul atunci cnd ave i musafiri? n afar de bunici numai o familie mai vine n vizit la ei. D.D. este agitat i nu ascult de p rin i, este interest doar de persoanele noi. 12. Vizite la prieteni Intensitatea problemei pe o scal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nota: 3

Ce se ntmpl n situa ia invers , cnd dumneavoastr merge i cu copilul n vizit ? Foarte rar se duc n vizit la prietenii de familie din cauza timpului liber redus. n aceste situa ii D.D. este agitat nu ascult de p rin i. 13. Locuri publice Intensitatea problemei pe o scal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nota: 6 D.D. se comport agitat, alearg de la o mas la cealalt , nu este atent la reguli, p rin ii reu esc cu greu s -l st pneasc . Doar cnd i ofer o activitate, care s -l intereseze ndeajuns, reu e sc s -l lini teasc . 14. Cnd este acas tat l Intensitatea problemei pe o scal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ave i probleme cu copilul cnd este acas tat l lui? Tat l fiind o persoan autoritar , care nu admite compromisuri, reu e te s -l st pneasc pe copil. 15. Sarcini n cas Intensitatea problemei pe o scal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nota: 6 Nota: 1

Copilul are de realizat anumite sarcini? Dac da, cum reac ioneaz atunci cnd l solicita i?

24

Copilul prime te rar sarcini n cas , i atunci refuz s le ndeplineasc la nceput pref cndu-se c nu aude rug mintea, apoi spunnd, c nu are chef acum. Dac mama reia mai trziu rug mintea copilul reac ioneaz agresiv verbal. 16. Temele Intensitatea problemei pe o scal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cum v descurca i cu efectuarea temelor ? Temele copilul sunt efectuate cu ajutorul bonei, dup ce au luat prnzul. Elevul ncepe s - i rezolve temele singur n camera lui, iar dup 30 de minute bon l verific . Camera elevului este dotat cu un birou, cu un televizor, cu un pat, cu un raft cu juc rii i un raft cu c r i. Dac nu n elege ceva, copilul nu merge s ntrebe, ci se pune n pat, se uit la televizor i a teapt s soseasc bona. Destul de des se ntmpl s refuze s revin la birou i s - i scrie temele, devenind agresiv verbal. Elevul se descurc bine la matematic , dar are probleme la citire. 17. Interdic ii i limite n alte situa ii Intensitatea problemei pe o scal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nota: 6 Cu certitudine exist i alte situa ii n care nu i permite i lucruri sau n care nu i pute i ndeplini o dorin . Ce face atunci? Se ntmpl foarte rar, ca copilul s nu primeasc ceva, ce i dore te. n asemenea situa ie, apare comportamenul nedorit, copilul ncepe s mama cedeaz i i cump r . Nota: 6 ip , s sar , s trag de hainele mamei, pn cnd Nota: 9

18. Alte situa ii Intensitatea problemei pe o scal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Exist i alte situa ii n care se manifest problemele comportamentale?

Elevul a fost nscris acum un an la tenis i la pian, dar din cauza comportamentului agitat i lipsa concentr rii aten iei, dup 6 luni profesorii au renun at s -l mai primeasc , deoarece nu reu eau s ating cu el rqandamentul a teptat. 19. Interac iunile p rinte-copil Intensitatea problemei pe o scal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nota: 3 Au existat n ultima vreme situa ii, n care v-a i bucurat de ceea ce face copilul sau n care a i putut fi mul umit de el? Mama este foarte mul umit de randamentul copilului ceea ce prive te consruc iile din cuburile LEGO.

25

ANEXA 3 Chestionar adresat p rin ilor referitor la situa iile problematice din familie (HSQ D) Problematic 1. Cnd copilul se joac singur 2. Cnd copilul se joac cu al i copii 3. n timpul meselor 4. La mbr cat-dezbr cat 5. Cnd trebuie s fac du sau baie 6. Cnd vorbi i la telefon 7. Cnd se urm resc programe la televizor 8. Cnd vine cineva n vizit 9. Cnd merge i undeva n vizit 11. Cnd mama este ocupat cu treburile casnice 12. Cnd tata este acas 13. Cnd copilul trebuie s rezolve anumite sarcini 14. La rezolvarea temelor de cas 15. La culcare 16. n ma in Nu Da Nu Da Nu Da 123456789 123456789 123456789 Nu Da Nu Da 123456789 123456789 Nu Da Nu Da Nu Da 123456789 123456789 123456789 123456789 Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Ct de grav Pu in Foarte 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789

10. n public (magazine, localuri, etc.) Nu Da

V rug m s mai verifica i o dat dac a i r spuns la toate ntreb rile! V mul umim pentru colaborare.

26

ANEXA 4 Chestionar adresat p rin ilor referitor la problemele comportamentale din timpul efectu rii temelor (HPC D) Ct de des apare comportamentul?
Nici o dat Rar Uneori Frecvent
Reprezint o

problem pentru dumneavoastr ?

1. Uit s - i noteze temele sau s aduc materialul necesar efectu rii acestora. 2. Uit ce teme are de f cut. 3. Neag c ar avea de f cut teme. 4. Evit s i fac temele. 5. Se plnge din cauza temelor. 6. Trebuie s i se aduc aminte s nceap efectuarea temelor. 7. Se lunge te prea mult i ntrerupe prematur sarcina. 8. i face temele cu grij doar atunci cnd st cineva lng el. 9. i face temele cu grij , doar atunci cnd este ajutat. 10. Viseaz sau se joac n timpul realiz rii temelor. 11. Este u or distras de g l gie sau de activit ile altora. 12. Se demotiveaz i renun u or. 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu 13. Nu i termin temele. 14. Are nevoie de mult timp pentru efectuarea temelor. 15. Nu i corecteaz temele nici atunci cnd i se 0 1 2 3 Da Nu 0 1 2 3 Da Nu 0 1 2 3 Da Nu 0 1 2 3 Da Nu 0 1 2 3 Da Nu 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu

27

cere acest lucru. 16. i face temele dezordonat i superficial. 17. i termin temele mult prea repede i face gre eli din cauza neaten iei. 18. Chiar dac i place materia respectiv este nemul umit atunci cnd trebuie s i fac temele. 19. Uit s noteze temele pe care la are. 20. i las temele acas n mod inten ionat. 0 0 1 1 2 2 3 3 Da Nu Da Nu 0 1 2 3 Da Nu 0 0 1 1 2 2 3 3 Da Nu Da Nu

Verifica i nc o dat dac a i r spuns la toate ntreb rile! V mul umim pentru colaborare.

28

ANEXA 5 SCALA DE EVALUARE A TULBUR RILOR DE COMPORTAMENTE DISRUPTIVE VARIANTA PENTRU NV TORI

Niciodat sau foarte rar 1.Nu reu e te s aloce aten ie la detalii sau face gre eli de aten ie n activit ile colare; 2.Are dificult i n men inerea aten iei ntr-o sarcin sau 0 n timpul jocului; 3.Pare s nu asculte atunci cnd i se vorbe te direct; 4.Nu respect instruc iunile i nu i termin sarcinile; 5.Are dificult i n organizarea sarcinilor sau a activit ilor; 6. Evit sarcinile (de exemplu, activit i colare, tema de cas ) care necesit efort mintal; 7. Pierde lucruri necesare pentru rezolvarea unor sarcini 0 sau activit i; 8. I se distrage u or aten ia; 9. Este uituc n activit ile zilnice; 10. i fr mnt minile sau nu poate s stea cuminte ntr-un scaun; 11. Se scoal din banc sau de pe scaun n situa ii n care i se cere s stea pe scaun sau n banc ; 12. Fuge excesiv de mult n situa ii n care a a ceva nu este potrivit; 13. Are dificult i n a se juca n lini te; 0 1 2X 3 0 1X 2 3 0 1 2X 3 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3X 3X 3X 1 2 3X 0 1 2 3X 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3X 3X 3X 1 2 3X 0 1 2 3X Foarte Uneori Adesea des

29

14. Pare s fie tot timpul n mi care, de parc ar fi condus de un motor; 15. Vorbe te excesiv de mult; 16. D r spunsuri nainte s i se pun vreo ntrebare (Vorbe te nentrebat); 17. Are dificult i n a- i a tepta rndul; 18. i ntrerupe sau intervine n discu iile celorlal i; 19. i pierde cump tul; 20. Se ceart cu adul ii; 21. Este sfid tor sau refuz s ndeplineasc cerin ele adul ilor sau s respecte regulile; 22. i enerveaz voit pe ceilal i; 23. D vina pe al ii pentru propriile gre eli sau comportamente inadecvate; 24. Este sensibil sau ceilal i l enerveaz foarte u or; 25. Este nervos sau sup r cios; 26. Este r zbun tor sau r ut cios;

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X

30

ANEXA 6 CHESTIONARUL DE EVALUARE A SITUA IILOR DE LA COAL SITUA II Cnd ajunge la coal ; n timpul activit ii individuale n banc ; n timpul activit ilor din grupuri mici; n timpul jocului liber din clas ; n timpul pred rii n clas ; n pauz ; La mas ; Pe coridoare; n baie; n excursii; n cadrul ntlnirilor speciale; Pe autobuz. DA X X X X X X X X X X X X NU U OR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Dac da, ct de sever? SEVER 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

31

ANEXA 7 D03: Comportamentul n timpul evalu rii psihologice (VWU) A. Motricitatea 1. motricitate medie (f r fug excesiv , f r agita ie, f r b ieli) 2. pu in agitat; si misc minile, degetele sau bra ele; f r activitate motorie excesiv cum sunt fuga, c ratul sau incapacitatea de a sta linistit 3. agitat si neastmp rat; poate s stea a ezat n timpul realiz rii sarcinii; se misc ns pe scaun; nu poate s stea linistit 4. foarte agitat i neastmp rat 5. hiperactiv, dar poate fi controlat; are dificult i n a se a eza; se ridic ; poate fi determinat s se a eze din nou 6. foarte hiperactiv, greu de controlat 7. extrem de hiperactiv, nu poate fi controlat; fuge, se ca r , nu poate s stea linistit un moment B. Distractibilitate i concentrare 1. este orientat spre scop, si poate menine interesul fa sarcini 2. u or distractibil, totu i orientat spre scop, este capabil s finalizeze sarcinile dac i se ofer pu in ndrumare 3. destul de distractibil, termin sarcinile cu ndrumare continu , d dovad de un comportament slab orientat spre scop 4. extrem de distractibil, poate fi atent doar cteva secunde; este independent de ndrum rile care i se ofer 5. nici nu ncepe sau nu se orienteaz spre sarcina ce trebuie s o realizez, nu poate fi evaluat C. Toleran la frustrare

1. reac ie obi nuit la frustrare, poate accepta faptul c i sunt impuse limite, f r a da dovad de reac ii emo ionale intense 2. are dificult i n a renun a la ceea ce dore te, insist asupra dorin elor sale, plnge i

32

vorbe te n continuare despre acel lucru, dar nu este foarte iritat 3. reac ie exagerat la frustrare, se opre te pentru pu in timp, plnge, ip , are o scurt criz de furie 4. reac ie exagerat , care dureaz mai mult timp (mai mult de 10 minute); ip , plnge tare, crize de furie 5. reac ie catastrofal chiar i la o frustrare mic ; are crize de furie puternice. 4. Cooperare 1. bun urmeaz bine i cu usurin ndrum rile, se ine de ele f r insisten e 2. satisf c toare se ine de ele, chiar dac trebuie s -i fie reamintite 3. nesatisf c toare urmeaz ndrum rile doar dup o interven ie decisiv din partea evaluatorului 4. foarte nesatisf c toare urmeaz doar par ial ndrum rile dup o interven ie din partea adultului 5. nu exist nu urmeaz ndrum rile indiferent ct de tare insist evaluatorul 5. Interesul manifestat fa de sarcini

1. este dornic s rezolve sarcinile, este u or de stimulat 2. n general este dornic s execute sarcinile, ocazional i pierde interesul 3. este doar ocazional interesat, uneori deloc 4. rar arat interes fa de sarcini 5. nu d dovad de nici un interes fa de sarcini 6. Comportamente de atragere a aten iei adultului: ntreb ri inutile, comportament absurd, bufonerii, laude, absurdit i, ascunsul, simularea bolii. 1. nu ncearc niciodat s atrag aten ia asupra sa prin intermediul acestor comportamente 2. ncearc rar s atrag aten ia prin intermediul acestor comportamente 3. se folose te ocazional de aceste comportamente 4. recurge des la aceste comportamente 5. aceste comportamente apar aproape mereu, sunt caracteristice copilului

33

7. Controlul impulsurilor 1. i poate controla bine impulsurile, nu ac ioneaz niciodat impulsiv 2. i controlez pu in impulsurile, uneori ac ioneaz impulsiv 3. i poate controla impulsurile la un nivel mediu, ac ioneaz implusiv 4. i poate controla greu impulsurile i ac ioneaz des impulsiv 5. este extrem de impulsiv, se opre te rar sau deloc pentru a se gndi la consecin ele comportamentului s u 8. Nesiguran / anxietate

1. nu exist semne de nesiguran sau team fa de teste 2. la nceput u oar anxietate / anxietate de separare, dispare ns dup cinci minute 3. la unele sarcini devine nesigur, pune ntreb ri, ar dori o confirmare, are nevoie de un mic suport 4. pare nesigur i anxios tot timpul, are mereu nevoie de suport i de nveselire 5 este foarte nesigur / anxios, efectuarea testelor este posibil doar n prezen a mamei sau deloc 9. n elegerea instruc iunilor 1. n elege imediat instruc iunea 2. n elege instruc iunea dup repetarea acesteia 3. n elge instruc iunea dup mai multe repet ri 4. nu n elege instruc iunea complet dect dup o demonstra ie 5. nu n elege instuc iunea nici dup mai multe repet ri si demonstra ii; testarea trebuie ntrerupt 10. Viteza de lucru 1. ritm de lucru lent 2. ritm de lucru mediu 3. ritm de lucru adecvat 4. ritm de lucru rapid 5. ritm de lucru prea rapid/repezit

34

11. Frecven a interven iilor din partea evaluatorului 1. nu sunt necesare interven iile 2. o singur intreven ie 3. mai multe interven ii pe parcursul test rii 4. frecvente, la intervale scurte de timp 5. copilul nu reac ioneaz la interven ii/ ntreruperea test rii

35

ANEXA 8 TEST DE EVALUARE 1. Une te cuvntul cu imaginea potrivit :

inel

chitar

cort

m tur

arici

pepene

2. Desparte n silabe cuvintele: elevul - _______________________ ureche - ________________________ camer - _______________________ exact piscin - _______________________ - ____________________

antrenor - ____________________

3. Alc tuie te cte o propozi ie dup imaginile:

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................ 4. Completeaz propozi iile cu cuvinte potrivite: Bogdan a cobort de pe ______________________ . Geta _______________ o poezie. Elvis este colar n clasa _______________ . 5. Subliniaz cuvintele scrise corect: chitar / kitar triunghi-triunchi chilogram / kilogram ghear -ghiar pics / pix ureghe-ureche nti scar cite te

36

6. Separ cuvintele din propozi ia: Veveri am nnc alune.

u uarejachet verde. Pufule st pecovor.


Pufule st pecovoruldincamer .

7. Ordoneaz cuvintele pentru a ob ine o propozi ie: vesel . un Ciprian b iat este ................................................................................................................................................ ........................................................................................................................ n Elevii curtea sunt colii . ................................................................................................................................................ ........................................................................................................................ dulci din fructe culege Xenia livad . ................................................................................................................................................ ........................................................................................................................ 8. Scrie cuvinte cu: a) n eles asem n tor vesel - __________________ p dure - _____________ b) n eles opus trist - __________________ bun - _____________ cuminte - ______________ colar - _____________

37

9. Dictare:

38

Text pentru dictare :


y y penar , carte , p un , coal , Mircea , vara , copil rie , veveri , picteaz , colegi Mircea picteaz un p un frumos .

DESCRIPTORI DE PERFORMANTA TEST LIMBA I LITERATURA ROMN CLASA I

FOARTE BINE - une te corect toate cuvintele cu imaginile corespunz toare - desparte corect n silabe toate cuvintele - alc tuie te i scrie corect propozi iile - completeaz corect propozi iile cu cuvintele date - subliniaz cuvintele scrise corect - separ corect cuvintele din propozi iile i le scrie corect - ordoneaz i scrie corect toate cuvintele din propozi ie - scrie cuvinte cu n eles asem n toropus

BINE - une te corect patru cuvinte cu imaginile corespunz toare - desparte corect n silabe dou cuvinte - alc tuie te i scrie corect dou propozi ii - completeaz corect dou propozi ii cu cuvintele date - subliniaz patru cuvinte scrise corect - separ corect cuvintele din dou propozi ii i le scrie corect - ordoneaz i scrie patrucuvinte din propozi ie - scrie patru cuvinte cu n eles asem n toropus

SUFICIENT - une te corect dou cuvinte cu imaginile corespunz toare - desparte corect n silabe un cuvnt - alc tuie te i scrie corect o propozi ie - completeaz corect o propozi ie cu cuvntul potrivit - subliniaz dou cuvinte scrise corect - separ cuvintele dintr-o propozi ie i o scrie corect - ordoneaz dou cuvinte i scrie cu gre eli - scrie dou cuvinte cu n eles asem n toropus

ITEM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

- scrie corect dup dictare

- scrie corect patru cuvinte i propozi ia cu mici gre eli

- scrie corect dou cuvinte

39

ANEXA 9 Numele:.. Prob de evaluare final 1. Ordoneaz cresc tor numerele:

Data:.

7 , 14 , 3 , 20 , 5 , 29 , 12 , 21 , 30 , 2 .

2. Scrie vecinii numerelor: ........ 15 ........ ; ........ 10 ........ ; 18 ........ 20 ; 7 ........ 9 ; 5 ........ 7 ; 24 ........ 22 ; 13 ........ 11 ; 28 ........ 30 .

3. Calculeaz : a) 6 + 2 = ........ 16 + 2 = ........ 16 + 12 = ........ 2 + ........ = 7 ..... + 8 = 10 b) 10 + 7 15 5 9 - 3 = ........ 19 - 3 = ........ 29 13 = ........ 8 - ....... = 3 .... - 6 = 4 18 10 12 + 4 24 + 5

28 6

13 + 14

27 15

30 10

11 + 17
40

4. Ioana are 3 baloane ro ii i 12 albastre. Cte baloane are n total ? Rezolvare

5. Iepura ul are 18 morcovi.M nnc 4 morcovi. C i morcovi i r mn ? Rezolvare

41