Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA FACULTATEA DE DREPT SIMION BRNU IU SPECIALIZAREA DREPT JUDICIAR PRIVAT ANUL I, SEMESTRUL I - BOLOGNA

DISCIPLINA:

PROCEDURI CIVILE SPECIALE


TEMA:

Procedura divor ului. Reguli procedurale privind sesizarea instan ei, particularit i ale solu ionrii litigiului n fa a instan ei de fond, hotrrea de divor , divor ul prin consim mnt mutual

COORDONATOR TIIN IFIC: Lector univ. dr. Corina Petic Roman MASTERAND Opriiu Adina

-1-

Introducere: n mod normal, cstoria nceteaz doar odat cu decesul unuia dintre so i. Dar n via pot interveni mprejurri dintre cele mai diverse, ce pot duce la imposibilitatea continurii cstoriei. Tocmai de aceea, majoritatea legisla iilor permit desfacerea cstoriei prin divor . Dispozi ii ce trateaz tema divor ului sunt prezente att n Codul familiei unde se gsesc normele materiale (art. 37-44 C.fam.), ct i n Codul de procedur civil unde sunt normele procedurale (art. 607-619 CPC). Actuala reglementare pstreaz distinc ia dintre ncetarea cstoriei prin deces i desfacerea cstoriei prin divor . Practica judiciar a consacrat o multitudine de motive ce pot conduce la desfacerea cstoriei prin divor , cum sunt: infidelitatea unuia dintre so i; actele de violen exercitate de ctre unul din so i mpotriva celuilalt; despr irea n fapt n baza culpei unuia dintre ei. Exist n dreptul modern dou forme de ncetare a cstoriei prin divor : divor ul prin consin mnt mutual; divor ul pentru motive temeinice. n Proiectul Noului Cod Civil, divor ul poate avea loc (art. 388 Proiectul C.Civ.): prin acordul so ilor, la cererea ambilor so i sau a unuia dintre so i acceptat de cellalt so ; atunci cnd, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre so i sunt grav vtmate i continuarea cstoriei nu mai este posibil; la cererea unuia dintre so i, dup o separare n fapt care a durat cel pu in cinci ani; la cererea oricruia dintre so i, n baza strii de sntate a celuilalt. Normele procedurale ce reglementeaz divor ul stabilesc o serie de dispozi ii derogatorii de la dreptul comun n privin a competen ei (art. 607 CPC), a cererii de

-2-

divor , a cererii reconven ionale, i a probelor (art. 608-610, 612 CPC), a procedurii de judecat n fa a instan ei i a cilor de atac (art. 613-619 CPC) 1. Reguli procedurale privind sesizarea instan ei: Procedura divor ului are un caracter special i fa de celelalte proceduri speciale, mprejurarea determinat de necesitatea ocrotirii deosebite a unor valori sociale importante, adic familia. n unele ri, so ilor li se acord chiar i unele termene de gndire, iar la noi, judectorul are obliga ia de a da sfaturi de mpcare, i fixeaz termen pentru judecarea cauzei (art. 613 CPC). Dreptul de a sesiza instan a competent cu o ac iune de divor apar ine numai so ilor, ntruct o atare ac iune are un caracter strict personal, legea recunoscnd legitimare procesual doar so iilor. Ac iunea de divor este de competen a material a judectoriei n circumscrip ia creia se afl cel din urm domiciliu comun al so ilor. n situa ia n care so ii nu au avut un domicilui comun, sau dac nici unul dintre so i nu mai locuiete n localitatea respectiv, competen a revine instan ei n a crei raz teritorial se afl domiciliul prtului (art. 5 CPC). Iar, dac prtul nu are domiciliul n ar, competen a revine judectoriei din circumscrip ia creia face parte domiciliul reclamantului (art. 607 CPC). Regulile privind cererile accesorii n procesul de divor se judec n baza principiului accesorium sequitur principale. Altfel spus, ncredin area copiilor, plata aloca iei, plata pensiei de ntre inere, mpr irea bunurilor comune, atribuirea locuin ei comune, purtarea numelui, sunt de competen a instan ei competent s solu ioneze divor ul 2.

Viorel Mihai Ciobanu, Gabriel Boroi - Drept procesual civil, edi ia 3-a, editura All Beck, Buc., 2005, pag. 431-450 Ioan Le - Tratat de drept procesual civil, edi ia a 4-a, editura CH Beck, Buc., 2008, pag. 855-878

-3-

Particularit i ale solu ionrii litigiului n fa instan ei de fond: n reglementrile anterioare, procedura divor ului a avut un caracter dilatoriu (adic, a condus la amnarea pronun rii unei hotrri definitive) prin instituirea unor termene speciale de conciliere i de gndire. Actuala reglementarea este mult diferit, tocmai prin introducerea divor ului prin acordul mutual al so ilor, i s-a renun at la termenele de gndire. Cererea de chemare n judecat trebuie s cuprind toate elementele prevzute de art. 112 CPC, adic: datele de identificare ale pr ilor; datele de identificare ale reprezentan ilor pr ilor; obiectul cererii i valoarea acestuia; motivele de fapt i de drept, dovezile, pe care se sprijin fiecare capt de cerere; semnatura. Pe lng aceste elemente de drept comun, cererea de divor mai are i unele elemente specifice (art. 612): numele copiilor minori rezulta i din cstorie; alturarea unui extras dup certificatul de cstorie; extras dup certificatele de natere ale copiilor minori; prezentarea personal a cererii de divor , mpreun cu nscrisurile doveditoare. Cererea de divor este supus taxei de timbru, n func ie de temeiul de drept invocat, i n func ie de veniturile realizate de reclamant (art. 7 lit. a,b Legea 146/1997). La aceast tax se adaug i timbrul judiciar. O procedur foarte important, dar care astzi are un rol mult diminuat, i prea formal 3, este procedura de conciliere, care se reduce doar la cteva sfaturi de mpcare pe care este obligat preedintele s le dea reclamantului cu prilejul prezentrii cererii de divor . Tocmai de aceea, reclamantul este obligat s prezinte personal cererea de divor preedintelui instan ei (art. 612 alin. 4 CPC). Doar dac struie n cererea sa de divor ,

Ioan Le - op. cit., pag. 862

-4-

preedintele instan ei, dup ce reclamantul a primit sfaturi de mpcare, fixeaz termen pentru judecarea cauzei (art. 613 CPC). Procedura citrii, n procesele de divor , este foarte important, i este tratat cu foarte mult aten ie. De aceea, art. 6161 CPC prevede faptul c, n cazul citrii prin afiare, dac prtul nu se prezint, preedintele instan ei va solicita dovezi sau va dispune efectuarea unor cercetri pentru a verifica dac prtul i are domiciliul la locul indicat n cerere, sau dac nu domiciliaz acolo, va dispune citarea sa la domiciliu sau la locul lui de munc. Aceeai rigoare se aplic i n cazul recugerii la citarea prin publicitate. Procedura citrii va fi guvernat de prevederile art. 95 CPC 4. Principiul din dreptul comun potrivit cruia pr ile pot s-i execrite drepturile personal sau prin mandatar (art. 67 alin. 1 CPC), nu se aplic n materie de divor , deoarece n fa a instan ei de fond, pr ile se vor nf ia n persoan, cu excep ia: executrii unei pedepse privative de libertate, boal grav, punere sub interdic ie, sau reedin n strintate (art. 614 CPC). Tocmai de aceea, pr ile nu vor putea fi reprezentate, ci doar asistate ntr-un proces de divor , ra iunea acestei reglementri fiind tocmai garantarea unei bune solu ionri a acestui tip de proces. Art. 616 CPC prevede, mai mult, sanc ionarea neprezen ei reclamantului cu respingerea cererii ca nesus inut, aceast sanc iune avnd un caracter special, bazat pe ideea culpei procesuale. Dac ambele pr i lipsesc, procesul va fi suspendat n baza art. 242 CPC. Sanc iunea se aplic i n cazul exercitrii cilor legale de atac (art. 619 alin. 3 CPC). Cererea reconven ional este posibil i compatibil procedurii speciale a divor ului, acesta fiind reglementat de art. 608-610 CPC, dei nu expres. Ideea este sus inut intens de ctre doctrin, unde se specific faptul c prtul cum nu mai are o facultatea de a alege ntre ac iunea direct i cererea reconven ional, este obligat s foloseasc ultima cale, dac vrea s cear desfacerea cstoriei din vina celuilalt so 5. Potrivit art. 608 alin. 1 CPC, prtul poate face cerere reconven ional pn la prima zi de nf iare, n edin public, pentru faptele petrecute pn la aceast dat. Dac motivele s-au ivit dup aceast dat, cererea reconven ional se depune chiar la instan a de apel,

Curtea Suprem de Justi ie, sec ia civil, Decizia nr. 223/1994, BICD 1994, pag. 90 Ion Deleanu - Tratat de procedur civil, Edi ia a 2-a, editura CH Beck, Buc., 2007, vol. II, pag. 241

-5-

dac se judec apelul. n toate cazurile, ns, cererea reconven ional se judec mpreun cu cererea de divor principal (art. 608 alin. 2 CPC). Neintroducerea cererii reconven ionale atrage decderea so ului prt din dreptul de a mai cere desfacerea cstoriei din vina so ului reclamant. Participan ii la procesul de divor sunt n principal pr ile, iar dac interesul social o cere, se mai pot prezenta i alte persoane, precum: procurorul (participare util cnd sunt implica i minori, art. 45 CPC), Autoritatea Tutelar (prezen neobligatorie, comunicarea concluziilor putndu-se face personal printr-un delegat, sau printr-o adres). n baza art. 618 alin. 1 CPC, reclamantul poate renun a oricnd la proces, chiar cu opozi ia prtului, dar acest lucru nu influen eaz cererile fcute de prt. De asemenea, mpcarea pr ilor atrage stingerea procesului, pe tot parcursul acestuia (art. 618 alin. 2 CPC), constatarea stingerii ac iunii de divor fiind obligatorie, hotrrea nu este susceptibil de apel sau recurs. Pentru faptele petrecute dup intentarea ac iunii, se poate promova o alt ac iune de divor , el putndu-se folosi i de faptele vechi (art. 618 alin. 3 CPC). Procesele de divor se judec n edin public, asemeni regulilor de drept comun, hotrrea de asemenea, dar poate interveni excep ia ce prevede faptul c, n cazuri speciale, cauza se poate judeca n camera de consiliu, pentru o mai bun administrare a probelor, sau pentru protec ia vie ii private a pr ilor, instan a ordonnd endin secret. Probele au de asemenea un regim special. Astfel c, este inadmisibil interogatoriul pentru dovedirea motivelor de divor , permiterea audierii rudelor i a afinilor pn la gradul III inclusiv, excluza ii fiind descenden ii. Pe timpul procesului de divor , pot fi luate unele msuri provizorii prin intermediul ordonan ei preedin iale, cum sunt: ncredin area copiilor minori, obliga ia de ntre inere, aloca ia pentru copii, folosirea locuin ei comune; toate acestea fiind instituite temporar, doar pe durata procesului (art. 6132 CPC). Hotrrea de divor : Hotrrea de divor nu difer n esen de celelalte tipuri de hotrri judectoreti, ci doar trebuie s cuprind unele men iuni pariculare, cum sunt:

-6-

statuare asupra sor ii cstoriei, admitnd sau respingnd cererea de divor , conduita rspunztoare de desfacerea cstoriei, fie din vina unuia, fie din vina ambilor so i; staturi cu privire la cererile accesorii, formulate n condi iile legii: ncredin are copiilor spre cretere i educare, pensia de ntre inere, atribuirea locuin ei comune, mpr irea bunurilor comune; modul de lichidare al cheltuielilor de judecat. Alte particularit ale hotrrii sunt: pronun area unei hotrri nemotivate, cu excep ia cererii exprese a pr ilor; data rmnerii definitiv a hotrrii de divor este data desfacerii cstoriei; hotrrea de divor este comunicat din oficiu serviciului de stare civil competent. Divor ul prin consim mnt mutual: Acest mod de desfacere al cstorie este utilizat frecvent, tocmai datorit avantajelor incontestabile ale acestei proceduri. Printre avantajele acestei proceduri sunt: neinvocarea motivului de divor ; lipsa obliga ei de a depune mrturie al rudelor; procedura simpl i pu in costisitoare; efectele divor ului ntre so i. Condi iile ce trebuiesc ndeplinite sunt (art. 38 alin. 2 C.fam.): mplinirea termenului de un an de la data ncheierii cstoriei; lipsa copiilor minori rezulta i din cstorie. Actul de sesizare al instan ei trebuie semnat de ambii so i, acordul trebuie s vizeze i toate capetele de cerere accesorii (art. 6131 CPC). Preedintele instan ei trebuie s verifice existen a consim mntului so ilor i ndeplinirea condi iilor legale. Odat constatat existan a consim mntului i ndeplinirea condi iilor legale, fr a mai administra probe cu privire la motivele de divor , instan a va stabili un termen de dou luni n edin public pentru pronun area hotrrii.

-7-

Termenul de dou luni este destinat oferirii pr ilor unui termen procedural pentru reflectarea asupra eventualelor concilieri cu scopul salvrii cstoriei. Se vor administra probe, doar pentru a se convinge asupra acordului pr ilor cu privire la ncredin are copiilor. Hotrrea pronun at n astfel de condi ii, este definitiv i irevocabil. Exemplificm mai jos o hotrre de divor unde intervine un acord de mediere, referitor la: - desfacerea cstoriei; - schimbarea numelui de ctre reclamant; - ncredin area minorului; - pensia de intre inere; - rela iile personale dintre prt i minor; - partajul bunurilor comune 6. Dosar nr.xxxxx/4/2009 ROMNIA JUDECTORIA SECTORULUI ....... BUCURETI SEC IA CIVIL SENTIN A CIVIL NR. edin a public din data de INSTAN A CONSTITUIT DIN: PREEDINTE:. GREFIER

http://wwwmedieretatu.unblog.fr/speta-mediere-divort/

-8-

Pe rol, se afl solu ionarea cauzei civile privind pe reclamanta .i pe prtul i cu participarea AUTORIT II TUTELARE PRIMRIA SECTOR .BUCURETI, avnd ca obiect: divor cu copii. La apelul nominal fcut n edint public, la prima strigare a cauzei, au rspuns reclamanta, personal i prtul, personal, lips fiind reprezentantul Autorit ii Tutelare. Procedura de citare este legal ndeplinit. S-a fcut referatul cauzei de ctre grefierul de edin , care nvedereaz instan ei depunerea, prin serviciul Registratur, a referatului de anchet social ntocmit de Primria sector.. precum i faptul c prtul a depus ntmpinare n 2 exemplare, iar reclamanta a depus precizare la ac iune, ntr-un singur exemplar, dup care: Instan a procedeaz la legitimarea pr ilor, reclamanta fiind legitimat cu CI seria .. nr. 2., CNP: 27, prtul prezentnd CI seria .. nr. ., CNP: Instan a comunic reclamantei un exemplar a1 ntmpinrii depuse de prt. Pr ile nvedereaz instan ei c solicit desfacerea cstoriei i pronun area unei hotrri nemotivate. Instan a dispune lsarea cauzei la ordine n vederea administrrii, din oficiu, a probei cu interogatorii reciproce. La apelul nominal fcut n edin public, la a doua strigare a cauzei, au rspuns reclamanta, personal i prtul, personal, lips fiind reprezentantul Autorit ii Tutelare. Procedura de citare este legal ndeplinit. S-a fcut referatul cauzei de ctre grefierul de edin , dup care : Pr ile depun la dosar listele cu ntrebrile la interogatoriu. Instan a procedeaz la administrarea probei cu interogatoriul pr ilor, dup legitimare, rspunsurile acestora fiind consemnate i ataate la dosarul cauzei. Instan a cere pr ilor lmuriri suplimentare cu privire la nen elegerile existente n familie. Pr ile arat c ntre acestea sunt discu ii n contradictoriu frecvente, nu pot fi o familie i nu doresc s ajung la violen e verbale i fizice. Totodat, precizeaz c nu solicit partajul bunurilor comune.

-9-

Instan a ia act c pr ile nu solicit partajul bunurilor comune i nemaifiind cereri prealabile de solu ionat sau probe de administrat, instan a constat cauza n stare de judecat i acord cuvntul pe fondul cauzei. Reclamanta solicit admiterea cererii, desfacerea cstoriei dintre pr i, din culp comun, fr motivare, revenirea la numele anterior cstoriei, ncredin area spre cretere i educare a minorului ., de ctre mam. Arat, de asemenea, c este de acord cu un program de vizitare nelimitat i, totodat, c nu solicit pensie de ntre inere ntruct prtul i execut de bun voie obliga ia de a contribui la ntre inerea copilului. Solicit s se ia act de acordul de mediere intervenit ntre pr i. Fr cheltuieli de judecat. Prtul, personal, pune aceleai concluzii, de admitere a ac iunii, artnd c este de acord cu desfacerea cstoriei dintre pr i, din culp comun, fr motivare, ncredin area spre cretere i educare a minorului ., ctre mam. Solicit s se ia act de acordul de mediere intervenit ntre pr i pe aceste aspecte. Fr cheltuieli de judecat. n temeiul art. 150 Cod de procedur civil instan a re ine cauza spre solu ionare. INSTAN A Delibernd asupra cauzei civile de fa , constat urmtoarele: La data de .. a fost nregistrat pe rolul Judectoriei Sectorului. Bucureti, sub nr. .., cererea de chemare n judecat formulat de reclamanta . n contradictoriu cu so u1 su, prtul , prin care a solicitat desfacerea cstoriei din culp comun, revenirea sa la numele avut nainte de cstorie, acela de .., i ncredin area minorului ., nscut la data de , spre cretere i educare ctre reclamant, solicitnd instan ei s ia act de acordul intervenit ntre pr i ca urmare a desfurrii procedurii de mediere i s pronun e o hotrre care s consfin easc n elegerea acestora. n motivarea cererii, reclamanta a precizat c ntre pr i nu mai exist rela ia specific so -so ie, rela iile de familie fiind grav i iremediabil vtmate, iar continuarea

- 10 -

cstoriei, vdit imposibil, motiv pentru care au recurs la mediere n conformitate cu art. 63 din Legea nr. 192/2006. n drept au fost invocate dispozi iile art. 63 alin. 1 din Legea nr. 192/2006, art. 271 C.p.c, art. 37 alin. 2, art. 38 alin. 1 i urm. C.Fam., art. 607 i urm. C.p.c., art. 112 i art. 82 C.p.c. Cererea a fost legal timbrat cu 39 lei, tax judiciar de timbru i 0,3 lei timbru judiciar, n conformitate cu art. 7 lit. a din Legea nr. 146/1997 i art. 3 alin. 2 din O.G. nr. 32/1995. Odat cu cererea, reclamanta a depus la dosar originalul certificatului de cstorie seria . nr. .. eliberat de Primria Sectorului Bucureti la data de ., acordul de mediere intervenit ntre pr i la data de .., procesul verbal nr. 3/19.01.2009 de nchidere a medierii ntocmit de . Birou de Mediator din Bucureti i, n copie, contractul de mediere nr. 2/2009, cr ile de identitate ale pr ilor, certificatului de natere a1 minorului, adeverin cu veniturile realizate de reclamant, contract de comodat, contract de vnzare-cumprare nr. ncheiat cu .., certificatul de motenitor nr. . emis de . din Bucureti, Calea Victoriei. Prtul a formulat ntmpinare prin care a artat c este de acord cu desfacerea cstoriei din culp comun i, n temeiul art. 271 C.p.c. coroborat cu art. 63 alin. 1 din Legea nr. 192/2006, a solicitat s se ia act de acordul intervenit ntre pr i ca urmare a desfurrii procedurii de mediere. La data de reclamanta a depus la dosar o cerere precizatoare prin care a nvederat instan ei c nu solicit partajul bunurilor comune dobndite n timpul cstoriei. Din oficiu, s-a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul pr ilor i administrarea probei cu interogatoriul acestora pentru lmurirea aspectelor referitoare la desfacerea cstoriei. Analiznd nscrisurile aflate la dosar instan a re ine c pr ile s-au cstorit la data de . iar cstoria acestora a fost nregistrat n registrul de stare civil a1 Primriei Sectorului Bucureti sub nr. .

- 11 -

Potrivit sus inerilor pr ilor i actelor prezentate instan ei, din cstorie a rezultat un singur copil, ., acesta find nscut la data de .. La data de 12.01.2009 pr ile s-au adresat Biroului de Mediator . pentru solu ionarea nen elegerilor cu privire la desfacerea cstoriei i a cererilor accesorii acesteia, procedura de mediere finalizndu-se la data de 19.01.2009 cu ncheierea unui acord de mediere referitor la desfacerea cstoriei, schimbarea numelui de ctre reclamant, ncredin area minorului, pensia de intre inere, rela iile personale dintre prt i minor i partajul bunurilor comune (filele 11 -13). Prezentndu-se n fa a instan ei, ambele pr i au pretins desfacerea cstoriei i s se ia act de acordul de mediere, solicitnd ca hotrrea de divor s nu fie motivat. In aceste condi ii, ntruct rela iile de familie sunt grav vtmate, iar continuarea cstoriei a devenit imposibil pentru pr i, n temeiul art. 37 alin. 2 i art. 38 alin. 1 C. Fam. raportat la art. 617 alin. 2 C.p.c., instan a va admite cererea i va dispune desfacerea cstoriei prin divor din culp comun fr artarea motivelor concrete care au condus la destrmarea rela iilor. n ceea ce privete ncredin area minorului instan a apreciaz c n elegerea intervenit ntre pr i la finalul procedurii de mediere corespunde interesului copilului, acesta fiind la o vrst fraged, iar mama putndu-i oferi condi ii optime de cretere i educare, dup cum rezult din referatul de anchet social. Totodat, fa de cele constatate cu ocazia efecturii anchetei sociale, n sensul c nu sunt cunoscute aspecte negative despre niciunul dintre prin i, iar prtul locuiete ntr-un apartament spa ios, n care minorul beneficiaz de o camer proprie, instan a apreciaz c implicarea total a prtului n via a fiului su prin vizitarea acestuia necondi ionat i participarea la creterea i educarea sa cu resursele materiale, financiare i afective de inute, cum s-au n eles pr ile prin acordul de mediere, nu poate s aduc dect beneficii pentru dezvoltarea armonioas a minorului. Pe de alt parte, fa de adeverin a nr. 178/2009 emis de , instan a re ine c n elegerea pr ilor de a nu fi stabilit contribu ia prtului la creterea i educarea minorului nu contravine interesului acestuia, reclamanta beneficiind de venituri suficiente (xxxxxx lei lunar) pentru a asigura copilului cele necesare traiului. Mai mult, prin acordul de mediere,

- 12 -

prtul i-a luat angajamentul de a suporta mpreun cu reclamanta cheltuielile legate de creterea, educarea, nv tura i pregtirea profesional a minorului, reclamanta fiind ndrept it s sesizeze oricnd instan a pentru stabilirea ntinderii contribu iei prtului n msura n care acesta nu i va respecta angajamentul din acordul de mediere, n conformitate cu art. 44 i art. 94 C.Fam. n concluzie, constatnd c n elegerea intervenit ntre pr i cu privire la nume nu contravine legii, iar aspectele convenite de pr i cu privire la ncredin area minorului, contribu ia prin ilor la cheltuielile de cretere i educare, domiciliul minorului i programul de vizitare nu contravin prevederilor legale i nici interesului superior al copilului, n temeiul art. 63 din Legea nr. 192/2006 i al art. 271-273 C.p.c. raportate la art. 42 i art. 86 C.Fam., instan a va lua act de acestea. n ceea ce privete desfacerea cstoriei, instan a apreciaz c nu se poate lua act de n elegerea pr ilor din cadrul procedurii de mediere, de a se dispune defacerea cstoriei n temeiul acordului acestora, ntruct divor ul pe baza acordului se poate dispune numai dac de la ncheierea cstoriei a trecut mai mult de 1 an, iar din cstorie nu au rezultat copii minori (art. 38 alin. 2 C.Fam.). Totodat, instan a nu va lua act nici de clauzele referitoare la partaj din acordul de mediere, deoarece nu a fost investit cu partajul bunurilor comune, iar potrivit art. 129 C.p.c. este inut s se pronun e numai asupra a ceea ce s-a solicitat. PENTRU ACESTE MOTIVE N NUMELE LEGII HOTRTE: Admite cererea formulat de reclamanta , domiciliat in Bucureti, .. i n fapt n Bucureti, str. cu prtul .., cu acelai domiciliu, i cu participarea Autorit ii Tutelare, Primria .. Bucureti cu sediul n Bucureti, str. Dispune desfacerea cstoriei ncheiat ntre pr i la data de . i trecut n registrul de stare civil al Primriei Sectorului .. Bucureti sub nr. . prin divor din culp comun.

- 13 -

ncuviin eaz n parte n elegerea intervenit ntre pr i n cadrul procedurii de mediere desfurat la I. D. Birou de mediator i anume acordul de mediere referitor la nume, ncredin area minorului .., domiciliul minorului, pensia de ntre inere i programul de vizitare, dup cum urmeaz: ACORD DE MEDIERE ncheiat azi, 19.01.2009, n baza contractului de mediere nr. 2 din data de 12.01.2009, n conformitate cu prevderile art. 58 din Legea nr. 192/2006 privind medierea, organizarea i exercitarea profesiei de mediator, am ntocmit n form scris prezentul Acord de mediere. NOI: 1.., domiciliat n BUCURETI, ., ., legitimat cu CI SERIA RD nr. , eliberat de SPCEP BIROUL . la data de 03.08.2008, CNP , n calitate de so , 2. ., domiciliat n BUCURETI, , legitimat cu , eliberat de SEC IA .. POLI IE la data de 19.08.2003, CNP , n calitate de so ie, Declarm c n urma procedurii de mediere intermediate de I.D. i . , mediatori autoriza i prin hotrrea Consiliului de Mediere nr.xxxxx/06.04.2008, n conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2006, am consim it ncheierea prezentului acord liber exprimat i neafectat de nici un viciu de consim mnt, am ajuns la o n elegere total cu privire la desfacerea cstoriei i la rezolvarea aspectelor accesorii divor ului conform art. 64 alin. 1 i 2 din Legea nr.192/2006. Cstoria a fost ncheiat la data de . n Bucureti, sector .., cu certificatul de cstorie seria CD nr.1. Pentru c rela iile de familie sunt grav i iremdiabil vtmate am hotrt s divor m i pentru c am czut de acord asupra tuturor aspectelor accesorii divor ului, solicitm ca cererea de divor s se ntemeieze pe acordul nostru conform art. 63 din Legea nr.192/2006. Aspectele accesorii divor ului:

- 14 -

1.Schimbarea numelui. Ambele pr i sunt de acord ca, dup desfacerea cstoriei, s revin la numele dinaintea cstoriei, respectiv,. 2.ncredin area spre cretere i educare a copilului minor i stabilirea contribu iei fiecrui printe la cheltuielile de cretere, educare, nv tur i pregtire profesional a acestuia. Avnd n vedere interesul superior a1 copilului i contien i fiind de responsabilitatea noastr de prin i, dorim s i asigurm copilului minor linitea sufleteasc i emo ional de care are nevoie. Lund n considerare condi iile pe care mama i le poate oferi pentru cretere i educare, mediul n care va crete i se va dezvolta, rela iile personale pe care le are copilul, precum i vrsta acestuia, am ajuns la un acord comun cu privire la urmtoarele aspecte: ncredin area copilului minor, ., nscut la data de .., conform certificatului de natere seria . nr. nregistrat sub nr. . la Primria sectorului , avnd CNP ., mamei, Situa ia material a mamei este foarte bun, aceasta de innd: locuin proprietate personal situat n Bucureti, str. . cas de vacan n comuna .., jud. Dmbovi a, mpreun cu un teren aferent n suprafa de ..m.p., teren extravilan arabil n suprafa de .. m.p., situat pe raza aceleiai comune, toate acestea reprezentnd bunuri proprii provenite din motenire. Totodat, .. de ine dreptul de folosin gratuit pe perioad nedeterminat asupra apartamentului situat n Bucurei, str. ., sc. Fiind ncadrat pe perioad nedeterminat n func ia de consilier la ,,., ob ine venituri care i permit s creasc copilul n cele mai bune condi ii. Fiul nostru, . .., va locui mpreun cu mama sa n Bucureti, str. bl. .., sc. B, et. 2, ap. .. Eu, ., declar n cadrul acestui acord c nu doresc stabilirea unei pensii de ntre inere n sarcina lui . Noi, ambele pr i, am czut de acord c vom suporta mpreun cheltuielile legate de creterea, educarea, nv tura i pregtirea

- 15 -

profesional a fiului nostru, rela ia dintre noi fiind n continuare una bazat pe respect i prietenie. n ceea ce privete stabilirea programului de vizitare, am hotrt de comun acord c tat1, , va avea acces nengrdit n a-i exercita drepturile printeti i n a-i ndeplini obliga iile fa de copil, fiindu-i permis s petreac timp cu copilul i s-l viziteze necondi ionat, ori de cte ori va dori. De asemenea, se va ocupa de creterea i educa ia copilului n continuare, noi fiind decii ca pentru creterea i educa ia acestuia s ne folosim toate resursele materiale, financiare i afective pe care le avem. Ne asumm ntreaga rspundere pentru cele declarate n prezentul acord de mediere. . Cu recurs n 15 zile de la comunicare. Pronun at n edin public, astzi ..xx.02.2009. PREEDINTE, GREFIER,

- 16 -

ncheiere: Proiectul Noului Cod Civil prevede unele modificri, mult diferite n aceast materie fa de actualele reglementri, prezentnd o variant, din puctul nostru de vedere, mult mai complet i compact. n cele ce urmeaz, dorim o prezentare succint a acestora, iar din ra iuni practice, o prezentare a celor mai importante modificri ce vor interveni. Astfel c n art. 389 din Proiectul Noului Cod Civil, este reglementat o nou institu ie: aceea a divor ului prin acordul so ilor pe cale judiciar, ce poate fi pronun at indiferent de data ncheierii cstoriei i indiferent dac exist sau nu copii minori rezulta i din cstorie. Divor ul prin acordul so ilor nu poate fi admis dac unul dintre so i este pus sub interdic ie. Instan a este obligat s verifice existen a consim mntului liber i neviciat al fiecrui so . O alt institu ie nou este divor ul prin acordul so ilor pe cale administrativ (art. 390 din proiect). Dac so ii sunt de acord cu divor ul, i nu au copii minori, nscu i din cstorie sau adopta i, ofi erul de stare civil de la locul cstoriei sau al ultimei locuin e comune a so ilor poate constata desfacerea cstoriei prin acordul so ilor, eliberndu-le un certificat de divor , potrivit legii. Nici aceast form de divor nu va putea fi la ndemna so ilor, dac unul dintre ei este pus sub interdic ie. n art. 391 din proiect, cererea de divor se depune de so i mpreun. Ofi erul de stare civil nregistreaz cererea, le d so ilor sfaturi de mpcare i le acord un termen de dou luni n acest scop. La expirarea acestui termen, ofi erul de stare civil verific dac so ii struie s divor eze i dac, n acest sens, consim mntul lor este liber i neviciat. Dac so ii struie n divor , ofi erul de stare civil elibereaz certificatul de divor fr s fac vreo men iune cu privire la culpa so ilor. Dac so ii nu se n eleg asupra numelui de familie pe care s l poarte dup divor , ofi erul de stare civil emite o decizie de respingere a cererii de divor i ndrum so ii s se adreseze instan ei de judecat, potrivit prevederilor art. 389 din proiect. Solu ionarea cererilor privind alte efecte ale divor ului, asupra crora so ii nu se n eleg, sunt de competen a instan ei judectoreti.

- 17 -

Cnd cererea de divor este depus la primria unde s-a ncheiat cstoria, ofi erul de stare civil, dup emiterea certificatului de divor , face cuvenita men iune n actul de cstorie. n cazul depunerii cererii la o alt primrie, potrivit art. 390 alin.(1) din proiect, ofi erul de stare civil emite certificatul de divor i nainteaz, de ndat, o copie certificat de pe acesta la primria locului unde s-a ncheiat cstoria, spre a se face men iune n actul de cstorie. Dac nu sunt ndeplinite condi iile art. 390 din proiect, ofi erul de stare civil emite o decizie de respingere a cererii de divor . mpotriva refuzului ofi erului de stare civil nu exist cale de atac, dar so ii se pot adresa cu cererea de divor instan ei de judecat, pentru a dispune desfacerea cstoriei prin acordul lor sau n baza unui alt temei prevzut de lege. Pentru daunele suferite prin refuzul abuziv al ofi erului de stare civil de a constata desfacerea cstoriei prin acordul so ilor i de a emite certificatul de divor , oricare dintre so i se poate adresa, pe cale separat, instan ei competente. O alt form de divor o reprezint divor ul din culp. Divor ul se poate pronun a dac instan a stabilete culpa so ului prt n destrmarea cstoriei. Cu toate acestea, dac din probele administrate rezult culpa ambilor so i, instan a poate pronun a divor ul din culpa lor comun, chiar dac numai unul dintre ei a fcut cerere de divor . ntr-un alt caz prevzut de proiect, divor ul se pronun din culpa exclusiv a so ului reclamant, cu excep ia cazului n care prtul se declar de acord cu divor ul, cnd divor ul se pronun fr a se face men iune despre culpa so ilor. Dac so ul reclamant decedeaz n timpul procesului, motenitorii si pot continua ac iunea de divor . Ac iunea continuat de motenitori este admis numai dac instan a constat culpa exclusiv a so ului prt (art. 395 proiect). Iar ultima form de divor o reprezint divor ul din cauza strii snt ii unuia dintre so i. n cazul prevzut de art. 388 lit. d) din proiect, desfacerea cstoriei se pronun fr a se face men iune despre culpa so ilor. Cu toate acestea, cstoria nu poate fi desfcut din cauza strii snt ii so ului prt, dac divor ul ar putea produce pentru acesta consecin e grave, care s necesite sprijinul celuilalt so i, astfel, s impun men inerea cstoriei. Celelalte prevederi, precum rmnerea definitiv a hotrrii de divor , rmn neschimbate.

- 18 -

Proiectul Noului Cod Civil, n materie de divor , are o abordare, din puctul nostru de vedere, mult mai actual, modern, i cu respectarea Conven iei Europene a Drepturilor Omului i a celorlalte reglementri interna ionale. Deoarece nimeni nu poate fi obligat s continue un raport juridic dac nu dorete, noua reglementare ofer chiar suficiente op iuni, pentru a se putea asigura liberatea persoanei i celelalte drepturi personale.

- 19 -

Bibliografie: 1) Viorel Mihai Ciobanu, Gabriel Boroi - Drept procesual civil, edi ia a 3-a, editura All Beck, Bucureti, 2005; 2) Ioan Le - Tratat de drept procesual civil, edi ia a 4-a, editua CH Beck, Bucureti, 2008; 3) Ion Deleanu - Tratat de procedur civil, Edi ia a 2-a, editura CH Beck, Bucureti, 2007; 4) Alexandru Bacaci, Viorica-Claudia Dumitrache, Cristina Codru a Hageanu Dreptul familiei, editura CH Beck, Buc., 2006; 5) Curtea Suprem de Justi ie, sec ia civil, Decizia nr. 223/1994; 6) Proiectul Noului Cod Civil. 7) http://wwwmedieretatu.unblog.fr/speta-mediere-divort/

- 20 -