Sunteți pe pagina 1din 27

Medicamente analgezice, antipiretice şi antiinflamatorii nesteroidiene

-sunt substanţe care sumează, în măsură diferită, proprietăţi antiinflamatorii, analgezice şi antitermice Efectul antipiretic constă în scăderea, către valori normale, a temperaturii crescute din cadrul sindromului febril -efectul antipiretic se instalează în circa 30-60 minute după administrare şi este maxim după circa 3 ore; temperatura scade cu 1.5-2.25 0 C şi dispare după circa 6 ore

Febra este provocată de diferite infecţii, leziuni tisulare, tulburări imunologice, neoplasme;

se datoreşte unor substanţe

endogene care acţionează la nivelul hipotalamusului -febra se datoreşte modificării patologice a mecanismului termoregulator

pirogene” exogene sau

Hipotalamusul este locul pentru controlul termoreglării; neuronii termosensibili preiau informaţiile de la senzorii termici (centrali şi periferici) şi controlează modalităţile de pierdere (vasodilataţie, sudoraţie) sau producere de căldură (de ex. prin activitate musculară)

-comanda către periferie se face prin căi nervoase prevăzute cu sinapse ce folosesc mediatori chimici (monoamine)

Efectul analgezic este de intensitate slabă-medie, inferior opioidelor

ce folo sesc mediatori chimici (monoamine) Efectul analgezic este de intensitate slab ă -medie, inferior opioidelor

Febra se datoreşte formării prostaglandinelor (sunt substanţe tisulare care intervin în generarea durerii; stimulează terminaţiile senzitive şi favorizeză efectul algogen al serotoninei bradikininei (nanopeptidă care se formează în plasmă) şi al histaminei

CH 2 CH 2 NH 2 CH 2 CH 2 NH 2 HO N N
CH 2 CH 2 NH 2
CH 2 CH 2 NH 2
HO
N
N
N
H
H
Histamina
Serotonina
fibre aferente ale senzatiei dureroase terminatii nociceptive stimularea directa a nociceptorilor, favorizarea
fibre aferente
ale senzatiei
dureroase
terminatii
nociceptive
stimularea directa a
nociceptorilor,
favorizarea inflamatiei
sensibilizarea nociceptorilor
la substante algogene,
generarea inflamatiei
serotonina
prostaglandine (PGE 2 )
prostacicline (PGI 2 )
bradikinina
histamina
impiedicarea sintezei prostaglandinelor
prin inhibarea ciclooxigenazei
Analgezice, antitermice si
antiinflamatorii

Factori biochimici care intervin in generarea senzatiei dureroase si actiunea analgezicelor, antitermice si antiinflamatorii

Nociceptiv = capabil să capteze influenţe dăunătoare asupra organismului

antiterm ice si antiinflamatorii Nociceptiv = capabil s ă capteze influen ţ e d ă un

Prostaglandinele se formează în cantitate crescută sub influenţa agresiunilor locale de ordin fizic, chimic sau biologic (infecţie, reacţie imună) şi provoacă vasodilataţie de durată cu eritem şi/sau edem

COOH O O 7 4 2 8 9 1 6 5 3 COOH 12 14
COOH
O
O
7
4 2
8
9
1
6
5
3
COOH
12
14
10
16
18
20
11
15
17
13
19
HO
OH
HO
OH
PGE 2
PGI 2

bronhodilatatoare citoprotectoare gastrică natriuretică

bronhodilatatoare citoprotectoare gastric ă natriuretic ă
bronhodilatatoare citoprotectoare gastric ă natriuretic ă

anti-trombo enă

g

citoprotectoare

anti-scletotică

Analgezicele, antiprireticele şi antiinflamatoarele provoacă frecvent fenomene de iritaţie gastrică , însoţită deseori de sângerări. Cauza constă in înhibarea unor prostaglandine de tip E; acestea reduc secreţia clorhidroptică şi măresc secreţia de mucus (prin intermediul AMPc=adenozinmonofosfatul ciclic). În absenţa efectului citoprotector al prostaglandinelor apar aceste leziuni

AMPc=adenozinmonofosfatu l ciclic). În absen ţ a efectului citoprotector al prostaglandinelor apar aceste leziuni

D.p.d.v. structural se împart în :

Deriva ț i ai acidului salicilic Salicilamida, Salicilat de fenil, de metiil, Aspirina Deriva ț i ai pirazolonei Metamizol, Fenazona, Aminofenazona, Propifenazona Deriva ț i de pirazolidină Fenilbutazona, Sulfinpirazona Deriva ț i de paminofenol Fenacetina, Paracetamol Derivaț i ai acidului acetic Diclofenac, Fenclofenac D er i vaț i ai ac idului propi onic Ibuprofen, Ketoprofen, Naproxen, Fenoprofen Deriva ț ii acizilor arilacetici Indometacin , Sulindac

H

3 C

H 3 C

H 3 C H 3 C C 6 H 5 Algocalmin CH 2 SO 3 Na

C

6 H 5

Algocalmin

CH 2 SO 3 Na CH 3

Deriva ț i ai pirazolonei

H

3

C

H

3 C

H

Na CH 3 • Deriva ț i ai pirazolonei H 3 C H 3 C H

O

C

6 H 5

Antipirina

(Fenazona)

H

3 C

H

3 C

N(CH 3 ) 2

H 5 Antipirina (Fenazona) H 3 C H 3 C N(CH 3 ) 2 O C

O

C

6 H 5

Aminofenazona

CH 3 H 3 C CH CH 3 H N H 3 C N O
CH 3
H 3 C
CH
CH 3
H
N
H 3 C
N
O
C H
6
5

Propifenazona

-au proprietăţi analgezice şi antiprireticele moderate şi proprietăţi antiinflamatorii slabe

Antipirina (Fenazona)

-este folosită limitat pentru tratamentul cefaleei, dismenoreei, nevralgiilor, de obicei în combinaţie cu alte analgezice şi antipiretice. -prezintă riscuri erupţii cutanate, leucopenie, anemie hemolitică

Al gocalm in (M etam i zol , A na l gi n, N ova l gi n ) analgezic, antipiretic, antiinflamator , antispastic, mai activ decât aminofenazona

O H 3 C C CH 2 C O H 2 N OR NH
O
H 3 C
C
CH 2
C
O
H 2 N
OR
NH

C 6 H 5

H 3 C

- ROH - H 2 O
-
ROH
-
H
2 O

80-85 0 C

H C H H H C H 3 3 H T T HN N N
H
C
H
H
H
C
H
3
3
H
T
T HN
N
N
N
N
N
O
O
OH
C 6 H 5
C 6 H 5
C 6 H 5
forma metilenica
forma fenolica
forma iminica

(1-fenil-3-metil-5-pirazolona ) FMP

H 3 C H H 3 C N N O
H
3 C
H
H
3 C
N
N
O

C 6 H 5

Antipirina

H 3 C NH 2 H 3 C NH CH 2 SO 3 Na 1
H 3 C
NH 2
H
3 C
NH CH 2 SO 3 Na
1 .HNO 2
HOCH 2 SO 3 Na
2 reducere
.
H 3 C
N
65-70 0 C
N
O
H 3 C
N
N
O
C 6 H 5
C 6 H 5
Aminoantipirina
(CH 3 ) 2 SO 4
CH 2 SO 3 Na
H
3 C
N
CH 3
H 3 C
N
N
O

C 6 H 5 NH HN

SO 3 Na

C 6 H 5

Algocalmin HCl C 6 H 5 NH NH 2
Algocalmin
HCl
C 6 H 5 NH
NH 2
H 3 C H HN N O C 6 H 5 FMP CH 2 O
H
3 C
H
HN
N
O
C 6 H 5
FMP
CH 2 O + NaSO 3

CH 3 I

C H HN N O C 6 H 5 FMP CH 2 O + NaSO 3

HOCH 2 SO 3 Na Rongalita

C 6 H 5 NH 2 NaNO 2 , HCl

ta C 6 H 5 NH 2 N a N O 2 , H C l

0-5 0 C

Na 2 SO 3 C 6 H 5 N N]Cl
Na 2 SO 3
C 6 H 5 N
N]Cl

N SO 3 Na NaHSO 3

a N O 2 , H C l 0-5 0 C Na 2 SO 3 C

C 6 H 5 N

Propifenazona

-efecte asemănătoare aminofenazonei, fără a avea riscul ei cancerigen

CH 3 O CH CH 3 H 3 C C CH C H 2 N
CH 3
O CH
CH 3
H 3 C
C
CH
C
H 2 N
O
OC 2 H 5
NH

C 6 H 5

- C 2 H 5 OH - H 2 O
-
C 2 H 5
OH
-
H 2 O

t

0 C

CH 3 CH 3 CH 3 H 3 C CH H 3 C H 3
CH 3
CH 3
CH 3
H 3 C
CH
H 3 C
H 3 C
CH
CH 3
CH 3
(CH 3 ) 2 SO 4
CH 3
H
H
N
N
N
N
H
N
O
O
H
3 C
N
O
C
C
6 H 5
6 H 5
C 6 H 5

Propifenazona

CH 3 COCH 2 COOC 2 H 5

5 C 6 H 5 Propifenazona CH 3 COCH 2 COOC 2 H 5 C 2

C 2 H 5 ONa

CH 3 COCH 2 COOC 2 H 5 C 2 H 5 O N a CH
CH 3 COCH 2 COOC 2 H 5 C 2 H 5 O N a CH

CH 3 COCHCOOC 2 H 5

(CH 3 ) 2 CH Cl

5 O N a CH 3 COCHCOOC 2 H 5 (CH 3 ) 2 CH Cl
CH 3 COCHCOOC 2 H 5 CH H 3 C CH 3
CH 3 COCHCOOC 2 H 5
CH
H 3 C
CH 3

ester a-izopropil-acetilacetic

Deriva ț i de pirazolidină

Deriva ț i de pirazolidin ă Fenilbutazon ă (Butazolidin, Alindor ) 4-butil-1,2-difenil-pirazolidin-3,5-diona -are
Deriva ț i de pirazolidin ă Fenilbutazon ă (Butazolidin, Alindor ) 4-butil-1,2-difenil-pirazolidin-3,5-diona -are
Deriva ț i de pirazolidin ă Fenilbutazon ă (Butazolidin, Alindor ) 4-butil-1,2-difenil-pirazolidin-3,5-diona -are

Fenilbutazonă (Butazolidin, Alindor ) 4-butil-1,2-difenil-pirazolidin-3,5-diona

Alindor ) 4-butil-1,2-difenil-pirazolidin-3,5-diona -are propriet ăţ i antiinflamatoare puternice; este

-are proprietăţi antiinflamatoare puternice; este folosită ca antireumatic -efecte analgezice şi antitermice reduse

O O CH 3 (CH 2 ) 2 CH 2 CH 3 (CH 2 )
O
O
CH 3 (CH 2 ) 2 CH 2
CH 3 (CH 2 ) 2 CH 2
CH
C
OC 2 H 5
C
2 H 5 ONa
+
N
C
C 6 H 5
H N
O
N
OC 2 H 5
HN
O
C
6 H 5
C 6 H 5

ester n-butilmalonic

hidrazobenzen

C H

6

5

O

CH 3 (CH 2 ) 2 CH 2

HO

N

N

C

6 H 5

Fenilbutazona

C

6 H 5

Cl

Cl Deriva ţ i de p-aminofenol C 2 H 5 OH NH OH Cl Cl NO

Derivaţi de p-aminofenol

C 2 H 5 OH

Cl Deriva ţ i de p-aminofenol C 2 H 5 OH NH OH Cl Cl NO

NH OH

Cl Deriva ţ i de p-aminofenol C 2 H 5 OH NH OH Cl Cl NO
Cl Deriva ţ i de p-aminofenol C 2 H 5 OH NH OH Cl Cl NO
Cl Cl NO 2 + NO 2
Cl
Cl
NO 2
+
NO 2

separare

OC 2 H 5 OH OC 2 H 5 OC 2 H 5 C 2
OC 2 H 5
OH
OC 2 H 5
OC 2 H 5
C 2 H 5 Br
C 2 H 5 ONa
NaS
Ac 2 O
C H ONa
2
5
NO 2
NHAc
NHAc
NH 2

p-Nitrofenetol

Fenetidina

Fenacetina

Paracetamol

Fenacetina (acetofenacetina) se utilizează ca analgezic şi antipiretic în asociaţie cu alte analgezice antipiretice şi destul de rar -are efecte secundare ca: anemie, dispnee , determinate de transformarea hemoglobinei în methemoglobina (p-fenetidina) Paracetamolul se foloseşte singur sau în combinaţii cu alte substanţe P+ acid ascorbic

Eferalgan (+feniramin = Fervex ) P+propifenazona= Saridon

O Me N Me N 6 1 5 7 8 2 9 3 4 O
O
Me
N
Me
N
6
1
5 7 8
2
9
3 4
O
N
N
Me

Cafeina

O 1 C 2 HO C N O CH CH 2 CH 2 CH 2
O
1
C
2
HO
C
N
O
CH CH 2 CH 2 CH 2 N(CH 3 ) 2
3
HO
C
4
H
C
5
HO C
H
6
CH 2 OH
Feniramin

Deriva ț i ai acidului salicilic

Acidul salicilic -este un antiseptic şi dezinfectant slab, se utilizează drept conservant al alimentelor şi în dermatologie -este iritant Salicilatul de sodiu este slab ca antipiretic şi analgezic; se foloseşte în tratamentul reumatismului.

Salicilat de metil

Salicilatde fenil

COOH
COOH

OH

+ CH 3 OH

H 2 SO 4

metil Salicilatde fenil COOH OH + CH 3 OH H 2 SO 4 COOCH 3 OH
COOCH 3 OH
COOCH 3
OH
O C O t 0 C OH HOOC COOC 6 H 5 POCl 3 0
O
C
O
t 0 C
OH
HOOC
COOC 6 H 5
POCl 3
0
120
C
OH
Salicilat de fenil
(Salol)
6 H 5 POCl 3 0 120 C OH Salicilat de fenil (Salol) COOH O H

COOH

OH

HO

3 0 120 C OH Salicilat de fenil (Salol) COOH O H H O HOOC acid

HOOC

acid salicilic COOH + OH
acid salicilic
COOH
+
OH

C 6 H 5

OH

O

C O - H 2 O - CO 2 OH
C
O
- H 2 O
- CO
2
OH

Salicilat de fenil (Salol)

Aspirina -efect mult mai pronunţat analgezic şi antipiretic

COOH

mult mai pronun ţ at analgezic ş i antipiretic COOH OH (CH 3 CO) 2 O

OH

(CH 3 CO) 2 O

at analgezic ş i antipiretic COOH OH (CH 3 CO) 2 O H 2 SO 4

H 2 SO 4 , AcOH

COOH

OCOCHCOOH OH (CH 3 CO) 2 O H 2 SO 4 , AcOH COOH 3 Salicilamida

3

Salicilamida -are proprietăţi similare cu cele ale salicilatul de sodiu; se utilizează ca analgezic şi antireumatic

COOCH 3

OH

se utilizeaz ă ca analgezic ş i antireumatic COOCH 3 OH + NH 3 CONH 2

+ NH 3

CONH 2 OH Salicilamida
CONH
2
OH
Salicilamida

-are acţiune analgezic-antitermică şi antiinflamatoare comparabilă cu cea a aspirinei

CH 2 COOH CH 3 O CH 3 N C O Cl Indometacin
CH 2 COOH
CH 3 O
CH 3
N
C
O
Cl
Indometacin

Deriva ț ii acizilor arilacetici

O Cl Indometacin Deriva ț ii acizilor aril ‐ acetici COOH CH 2 COOH F CH

COOH

CH 2 COOH F CH 3 H 3 C S CH O Sulindac
CH 2 COOH
F
CH 3
H 3 C
S
CH
O
Sulindac
 

CH

COOH

   

CH 3

     
 

H 2 C

CH
CH

Ibuprofen

CH

3

CH 3 CH COOH C O Ketoprofen
CH 3
CH
COOH
C
O
Ketoprofen

Indometacin (Indocin, Metindol, Artracin) -este un antiinflamator, analgezic şi antipiretic puternic -efecte secundare: agravarea sau producerea ulcerelor gastrice

CH 3 O CH 3 O CH 3 O HCOOH Cl C CHO O N
CH 3 O
CH 3 O
CH 3 O
HCOOH
Cl
C
CHO
O
N NH
Cl
NH
NH
2 NH
NH
Py
C
O
Cl
CH 3 CH 3 O C CH 2 CH 2 COOH CHO O acid levulic
CH 3
CH 3 O
C
CH 2 CH 2 COOH
CHO
O
acid levulic
C
2 H 5 OH
N
NH
2
HCl
C
AcOH, HCl
O
Cl
CH 3 O CHCH 2 COOH T C CH 3 NH NH 2 Cl C
CH 3 O
CHCH 2 COOH
T
C
CH 3
NH
NH 2
Cl
C
O

- NH 3

CH 2 COOH CH 3 O CH 3 N C O Cl
CH 2
COOH
CH 3 O
CH 3
N
C
O
Cl
CH 3 C CHCOOEt Na O
CH 3 C
CHCOOEt
Na
O

Indometacin

+ Cl

CH 2 COOEt

Na O Indometacin + C l C H 2 C O O E t CH 2
CH 2 CH 2 COOH CHCH 2 COOH CH 3 O CH 3 O C
CH 2 CH 2 COOH
CHCH 2 COOH
CH 3 O
CH 3 O
C
CH 3
C
CH
3
N
N
N
NH
Cl
C
O
Cl
C
O

CHCOOEt H 2 O,H +

N N NH Cl C O Cl C O CHCOOEt H 2 O , H +

CH 3 C

O
O

CH 2 COOEt

CH 3 C

CHCOOH - CO 2
CHCOOH
- CO 2

O

CH 2

COOH

CH 3 C

CH 2 O CH
CH
2
O CH

2

acid levulic

COOH

Derivaț i ai acidului acetic

Acid O-[(2,4-diclorofenoxi)fenil]acetic
Acid O-[(2,4-diclorofenoxi)fenil]acetic
A id 2 2 6 di l c ‐[( , ‐ c oro en )‐am
A id 2 2 6 di l
c
‐[( , ‐ c oro en )‐am no]‐ en acet c
f
il
i
f
il
i

Diclofenac (Voltaren ) -antiinflamator dar are şi proprietăţi analgezice

Cl Cl
Cl
Cl

,

NH 2 +

Br

are ş i propriet ăţ i analgezice Cl Cl , NH 2 + Br Cl C
Cl C u NH 150 0 C
Cl
C u
NH
150 0 C

Cl

O Cl CH 2 C Cl
O
Cl
CH 2 C
Cl
Cl , NH 2 + Br Cl C u NH 150 0 C Cl O Cl

Cl

O

N

C

Cl CH 2 Cl

Cl Cl H H 2 O N N HO - O C HO Cl CH
Cl
Cl
H
H 2 O
N
N
HO -
O
C
HO
Cl
CH 2
Cl C CH 2

O

Diclofenac

Derivaț i ai acidului propionic

Acid 2-(4-iso-butilfenil)propionic
Acid 2-(4-iso-butilfenil)propionic
Acid 2-(3-fenoxifenil)propionic
Acid 2-(3-fenoxifenil)propionic
O HOOC C H Ketoprofen A c d i 2 -( -benzo )prop on c
O HOOC
C
H
Ketoprofen
A
c d
i
2
-( -benzo )prop on c
3
il
i
i

CH 3

O HOOC C H Ketoprofen A c d i 2 -( -benzo )prop on c 3
O HOOC C H Ketoprofen A c d i 2 -( -benzo )prop on c 3
O HOOC C H Ketoprofen A c d i 2 -( -benzo )prop on c 3
O HOOC C H Ketoprofen A c d i 2 -( -benzo )prop on c 3

Acid 2-(6-metoxi-2-naftil)propionic

O HOOC C H Ketoprofen A c d i 2 -( -benzo )prop on c 3

Ibuprofen (Padude , Rupa , A tofe )

CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 CH 2 CH CH 3
CH 3
CH 3
CH 3
CH 3
CH 3
CH 2 CH
CH 3
CH 3
CH
2 CH
CH 2 CH
CH 2 CH
CH 2 CH
CH 2 CH
CH 3
CH 3
CH 3
CH 3
Ac 2 O
AlCl 3
Zn, HCl
HBr
KCN
CH 3
H 2 O, H +
sec-butilbenzen
O C
CH 3
HO
CH CH 3
Br
CH CH 3
N
C
CH CH 3
O
C
CH CH 3

HO Ibuprofen

Mucolitice

CH 3 CH 3 N NH 2 NH 2 N OH CH 2 Br Br
CH 3
CH 3
N NH 2
NH 2
N
OH
CH 2
Br
Br
CH 2
CH 2
CH
HOOC
CH
S
NH 2
2
Br
Br

Bromhexin

Ambroxol

Carbocisteina

COOH

CH 2 CH COOH H S NH C CH 3 O
CH 2
CH
COOH
H S
NH
C
CH 3
O

Acetilcisteina

Carbocisteina şi Acetilcisteina ( ACC 200, Mucosolvin) -acţionează asupra secreţiei mucoase, desfăcând diferite tipuri de legături responsabile de agregarea moleculelor proteoglucidice care formează scheletul mucusului

S S S S R R SH S R SH S S R S
S
S
S
S
R
R
SH
S
R
SH
S
S
R
S

R

Bromhexin (Bisolvon, Brofimen) -are proprietăţi mucolitice ,scăzând viscozitatea sputei prin fragmentarea mucopolizaharidelor Aceasta se realizează prin intermediul unor enzime a căror activitate creşte la suprafaţa mucusului

NHAc Br 2
NHAc
Br 2

NHAc

Br

H 3 C NH Br CH 2 O, r. Mannich
H 3 C
NH
Br
CH 2 O,
r. Mannich
CH 3 N NHAc CH 2
CH 3
N NHAc
CH 2

Br

CH 3 N NH 2 Br CH 2 - H 2 O,HO
CH 3
N NH 2
Br
CH 2
-
H
2 O,HO

Br

Bromhexin

Br

Ambroxolul (Mucusolvan) acţioneză similar cu bromhexinul fiind înrudit chimic cu acesta

Analgezice opioide

-acţionează asupra SNC, favorizând procesele care controlează durerea Opiul este sucul care se obţine din Papaver somniferum, varietatea album (macul alb); prin incizarea capsulelor încă verzi se obţine un lichid alb lăptos care se întărește în timp, în contact cu aerul ; conţine:

se clasifică în 2 grupe mari: 1. Derivaţi de fenantren 2. Derivaţi de izochinolină

1. Derivaţi de fenantren CH 3 N 10 16 9 11 1 8 14 12
1. Derivaţi de fenantren
CH 3
N
10
16
9
11
1
8
14
12
2
7
15
13
6
3
4
5
HO
O
OH

Morfina

CH 3 N H 3 CO O OH
CH 3
N
H 3 CO
O
OH

Codeina

CH 3 N OCH 3 H 3 CO O
CH 3
N
OCH 3
H 3 CO
O

Tebaina

(Paramorfina)

CH 3

N 10 16 9 1 11 8 14 12 2 15 13 6 3 4
N
10
16
9
1 11
8
14
12
2
15
13
6
3
4
5
O
O
OC
H
3 C
C
O
Heroina

O

(Diacetilmorfina)

CH 3

Morfina -are o acţiune complexă asupra SNC, deprimând unele zone şi stimulând altele -actiunea analgezică este însoţită şi de înlăturarea reacţiilor psihice şi afective -efectul analgezic apare după15 minute şi este maxim în 60-90 de minute şi durează 4-6 ore -are acţiune euforizantă -poate determina somnolenţă -deprimarea respiraţiei (rărirea miscărilor respiratorii) -deprimarea centrului bulbar al tusei -excitant al centrului bulbar al vomei -are o acţiune anticolinesterazică (produce bradicardie, creşterea sudoraţiei, vasodilataţie tegumentară) -acţionează asupra aparatului cardiovascular:

-la doze mici produce bradicardie fără modificarea presiunii arteriale -la doze mari produce hipotensiune -are o acţiune spasmogenă asupra musculaturii netede -stimulează nucleul parasimpatic al nervului oculomotor (mioză = micsorarea excesivă a pupilei); este un simptom caracteristic pentru morfinomani -la anumite doze, efectul deprimant este precedat de dorinţa de a lua din nou medicamentul (morfinism)

a anum i te d oze , e f ectu l d epr i mant este

Utilizări -opioidele sunt indicate ca analgezice (numai în cazul în care alte analgezice nu au fost eficace) în cazul neoplasmelor, arsuri, traumatisme, edem pulmonar acut, infarct miocardic

-la anumite doze, efectul deprimant este precedat de dorinţa de a lua din nou medicamentul (morfinism) -produce toleranţă (pentru a produce acelaşi efect cantităţile devin din ce în ce mai mari) -administrarea repetată a narcoticelor determină o intoxicare cronică, dependenţă psihică şi fizică faţă de narcotic (adicţie) ntreruperea bruscă a narcoticului sau la administrarea unui antagonist (care deplasează opioidul de pe receptorii specifici) apare sindromul de abstinenţă -debutul se manifestă prin anxietate, secretie nazală şi lacrimală, midriază -apoi bolnavul devine agitat, apar dureri musculare, tahicardie, hipertensiune arterială, crampe abdominale, vomă, diaree, frisoane, sudoraţie excesivă -simptomele se atenuează progresiv şi dispar dupa aproximativ 7-10 zile

Codeina -se găseşte în cantităţi mici în opium şi de aceea se obţine prin metilarea morfinei -metilarea se face în prezenţa unei sări cuaternare de amoniu (clorura de trimetil-fenilamoniu) pentru evita o metilare la azot -acţiunea analgezică este de 10 ori mai slabă decât a morfinei -acţiune analgezică este maximă după 60 minute şi durează 2-4 ore -acţionează asupra centrului respirator si cel al tusei, dar cu intensitate mult mai slabă (de 3 ori mai slabă) -are acţiune sedativă redusă -nu produce euforie -la administrare îndelungată dă dependenţă -constipaţia şi voma apar mult mai rar -potenţează acţiunea altor analgezice, cu care se asociază -se asociază cu expectorante sau sedative (Codenal) -se utilizează sub formă de fosfat sau clorhidrat NO-Spalgin:paracetamol, clorhidrat de drotaverină, codeina fosfat Panadeine, Codamol: paracetamol, codeina fosfat

Heroina (Diacetilmorfina) -este un narcotic puternic (doza echivalentă la 10 mg intramuscular este de 4-5 mg) -produce toleranţa şi adcţie rapidă -este interzisă

Mod de acţiune al opioidelor

-se fixează pe receptorii endorfinici ce se găsesc în diferite zone ale creierului, în măduva spinării şi la nivelul tractului intestinal respectiv urogenital; creste concentraţia ionilor de potasiu, un curent de ioni de potasiu, se produce o hiperpolarizare şi scade gradul de excitabilitate -scade influxul de ioni de calciu şi scade activitatea sinaptică (transmiterea impulsului) -în funcţie de tipurile de celule nevoase afectate se produce fie o deprimare fie o stimulare

impulsului) -în func ţ ie de ti p urile de celule nevoase afectate se produce fie

Relaţii între structură şi activitate fiziologică

-un atom de azot terţiarNorderivaţii (N nesubstituit sunt mai puţin activi) creşte activitatea dacă se înlocuieşte metilul cu alţi radicali alchil (alil, propil, β-fenil-etil,

ciclopropil-metil) -un atom de carbon cuaternar (C 13 ) -o catenă de 2 atomi de carbon (C 15 -C 16 ) care separă atomul de azot terţiar de atomul de carbon cuaternar

R

R

2

N

10 9 16 11 1 R 4 14 8 12 2 7 15 13 6
10
9 16
11
1
R 4
14 8
12
2
7
15
13
6
3
4
5
1 O
O
R 3

Înlocuitori ai morfinei Derivaţi care conservă structura de fenantren a)înlocuirea grupei OH cu grupa carbonil

Hidromorfon

CH 3

CH 3

N

N

9 16 14 8 7 15 13 6 5 HO O OH
9 16
14 8
7
15
13
6
5
HO
O
OH

Morfina

-

H 2 /Pd
H 2
/Pd

HO

O O
O
O

Hidromorfon

Hidromorfonul este mai activ decât morfina (de 7-8 ori) dar are durată de acţiune mai scurtă (2-3 ore) -efectele secundare sunt diminuate; dependenţa şi eufomania se instalează mai greu decât la morfină -se foloseşte în tratamentul neoplasmului, infarctului, arsurilor şi fracturilor dureroase

Hidrocodon -are proprietăţi analgezice şi antitusive ca şi codeina

H

CH 3 CH 3 N N - H 2 /Pd 3 CO O OH H
CH 3
CH 3
N
N
-
H 2 /Pd
3 CO
O
OH
H 3 CO
O
O

Codeina

Hidrocodon

Nalorfină şi Naloxona -analogul N-alil al morfinei respectiv al oximorfonei -sunt antagonişti endorfinici -sunt utilizate pentru tratamentul intoxicaţiei cu analgezice opioide, impiedicând deprimarea respiratorie -se folosesc în cazurile de dependenţă cronică declanşează sindromul de abstinenţă, dar reacţiile sunt mai atenuate Mod de acţiune:

Se fixează pe receptorii endorfinici şi îi blochează temporar

CH 3

R

N N 10 16 10 16 11 9 11 9 1 1 14 8 14
N
N
10
16
10 16
11 9
11 9
1
1
14 8
14 8
12
12
2
7
2
7
15
15
13
13
6
6
3
3
4
5
4
5
HO
O
OH
HO
O
OH

HO

CH 3 N O O
CH 3
N
O
O

Hidromorfon

R=

CH 2 CH CH 2 Nalorfina

R

N HO HO O O R= CH 2 CH CH 2 Naxolona (Narcan)
N
HO
HO
O
O
R=
CH 2 CH CH 2
Naxolona
(Narcan)

R=

R N HO HO O O R= CH 2 CH CH 2 Naxolona (Narcan) R= Naltrexon

Naltrexon

b)înlocuirea grupei N-metil şi introducerea grupei HO în poziţia C 14