Sunteți pe pagina 1din 10

Logica, de la cuvntul grecesc logos, este tiin a ra ion rii sau judec ii corecte.

Ea ofer instrumentele pentru analiza formei i con inutului argumentelor. Logica urm re te leg tura dintre premise i concluzii, i ne ajut s stabilim dac judecata noastr este dreapt sau strmb . Disciplinele gndirii logice devin repede un lucru al trecutului, o relicv a educa iei clasice. Sentimentele, emo iile i retorica sunt cel mai adesea baza de apel la ceea ce se consider "ra iune" n ziua de ast zi. Dac trebuie s mp r im corect Cuvntul adev rului, atunci este necesar s nv m s gndim corect (2 Tim. 2:15). Una dintre cele mai bune c i de a n elege i aplica elementele logicii este s ne familiariz m cu falsurile care pot ap rea n argumentare. Falsuri care por fi inten ionate sau neinten ionate. Evaluarea validit ii argumentelor mbr cate n limbajul obi nuit se aseam n diagnostic rii sistemului osos. Radiologia permite fotografierea oaselor sub straturile de carne. Logica ne ajut s examin m scheletul argumentelor dincolo de limbajul care le exprim . Erorile inten ionate n argumentare sunt cunoscute n logic ca sofisme. Acestea sunt ra ionamente aparent corecte, dar n realitate gre ite. Unele sofisme au fost remarcate nc din antichitate, dar au fost redescoperite i denumite n latin n evul mediu i n perioada rena terii. Exegeza biblic implic demonstra ia i argumentarea i astfel este un teren unde apologe ii diferitelor puncte de vedere ar putea fi tenta i s foloseasc sofisme. ntruct sofismele sunt ni te falsuri logice, dezbaterea biblic este ultimul loc unde am dori s fie ntlnite. Astfel ar trebui s fim n gard referitor la acestea. Adev rul biblic trebuie expus cu onestitate intelectual . n cele ce urmeaz sofisme. sunt descrise cele mai cunoscute 'erori inten ionate n argumentare' sau

Sofisme de relevan
Sofismele de relevan nu ofer motive valide pentru a accepta ca adev rate concluziile lor. De i sunt destinate s -i conving pe to i, numai cei neaten i, predispu i sau creduli sunt de obicei impresiona i de apelurile lor nelogice. Va fi util s analiz m structura, s d m exemple i s indic m motivul invalidit ii pentru fiecare n parte.

Lupta cu "omul de paie"


Acesta este probabil cel mai mare fals logic. Este u or s lup i cu ceva ce nu este real i deci nu riposteaz . Situa ia apare atunci cnd pozi ia adversarului este reprezentat gre it cu scopul de a o face mai u or de comb tut. Acest sofism este foarte greu de evitat, i astfel scoate n eviden nevoia de dialog cu cei cu care suntem n antagonism. Chiar dac nu putem fi de acord, putem cel pu in s vizualiz m fiecare corect pozi ia celuilalt i s o combatem corect. Aceasta nseamn onestitate intelectual .  Adversarii politici ai lui Isus s-au angajat n acest fals logic cnd l-au acuzat c ar fi amenin at cu distrugerea templului. Acuza ia viza s pun poporul evreu mpotriva lui, deoarece recomandarea de a distruge templul era evident o ofens scandaloas conform Scripturilor Ebraice. Dac le-ar fi p sat s afle ce a n eles el de fapt, ar fi putut ntreba.  Acela i fals logic apare atunci cnd importan a este deplasat pe lucruri secundare. De exemplu, discutnd n exces despre locul numelui divin (IHVH) n NT i faptul c ar fi putut fi scos din copiile manuscriselor ini iale, se ascunde realitatea c nu apare cu aceea i frecven ca n VT, c exist pu ine apari ii credibile n afara citatelor directe i c Isus i apostolii nu au luat pozi ie mpotriva tradi iei iudaice referitoare la "ascunderea" numelui. Sau, discutnd despre modul urgent n care predicau primii cre tini i necesitatea de a prelua modelul apostolic, se ascunde dac ast zi, dup 2000 de ani, mai e necesar sau nu aceea i urgen .  n dezbaterea trinitarian , la argumentul c Isus nu este Dumnezeu, se replic uneori cu dovezi c Isus nu a fost un om obi nuit. Se argumenteaz c el a dispus de puteri i cuno tin e supranaturale i c acestea ar dovedi divinitatea lui. Aceasta ns

este o lupt cu un "om de paie", pentru c este u or de comb tut afirma ia c Isus a fost un om ca to i ceilal i. Biblia arat c el a fost deosebit, fiind uns cu spirit sfnt. n cursul serviciului s u a f cut fapte de putere mai mult dect oricare alt om. Iar dup moartea sa a fost nviat la via nemuritoare i a fost n l at ntr-o pozi ie superioar ngerilor. De ce folosesc unii acest sofism? Un motiv este fragilitatea argumentelor proprii. Nesiguran a i tenteaz s construiasc un adversar "de paie" prin reprezentarea convenabil a afirma iilor oponentului. Dar dac pot c tiga numai "alternd" pozi ia i aser iunile celuilalt, n mod sigur nu- i iubesc aproapele i nu fac un serviciu adev rului.

Argumentul for ei
Crede ce- i spun sau dac nu... Argumentum ad baculum este numele latin al "argumentului" care apeleaz la for mai degrab dect la ra iune sau dovezi. Acesta a fost i este un fals logic folosit f r perdea n istorie de c tre autorit ile laice i religioase. Evreii care i m rturiseau deschis credin a n Isus erau amenin a i de conduc torii religio i cu excomunicarea, iar mai trziu cre tinii au fost persecuta i i martiriza i. Un exemplu din Fapte 4:16-19: "Este tiut de to i locuitorii Ierusalimului c prin ei [Petru i Ioan] s-a f cut o minune evident , pe care n-o putem t g dui". "Dar ca s nu se r spndeasc vestea aceasta mai departe n popor, s -i amenin m i s le poruncim s nu mai vorbeasc nim nui n Numele acesta". Biserica cre tin de mai trziu (catolicii i ulterior unele mi c ri protestante) i-a impus i ea dogmele cu ajutorul for ei. Inchizi ia este un exemplu bine cunoscut. Liderii cultici de ast zi i controleaz membrii prin intimidare i pedepse. Unele organiza ii extremiste ncearc s se fac ascultate prin terorism. Lucrurile se petrec a a ca i n rela iile de zi cu zi dintre copii. Fratele mai mic zice celui mare: "D -mi i mie juc ria; tu te-ai jucat atta cu ea". R spunsul care se aude: Nu! Asta-i a mea. Cel mic aduce un argument care i-ar da dreptul s se joace i el: "Dar e i a mea. Nu tii ce-au zis mama i tata cnd ne-au cump rat-o? Fratele mai mare trage juc ria mai aproape de el i nu spune nimic. Cel mic se gnde te la un argument costisitor i spune: D -mi-o numai acuma i apoi nu i-o mai cer". Din nou r spunsul este: "Nu! Este a mea!" Epuiznd argumentele i lucrurile de oferit n schimb, copilul cedeaz i pleac . n aceast interac iune se ascunde un adev r esen ial: n absen a ra iunii i adev rului, for a brut predomin . n fiecare zi, infractori de orice fel r mn f r argumente n concuren a cinstit sub tutela legii i decid s ob in ce doresc prin for , amenin are sau intimidare. Violen a ncepe acolo unde se termin argumentele! Acest fals logic este s vr it de obicei de cei care au e uat s -i conving pe al ii prin alte mijloace i c rora nu le r mne dec for a sau amenin area cu for a pentru a ob ine acceptarea pozi iei lor.

Argumentul mul imii (ad populum)


Acest sofism implic apelarea la "popor" mai degrab dect la ra iune. Acordul la concluzie este c tigat nu prin oferirea de argumente valide, ci prin strnirea sentimentelor mul imii. n via a modern , propagandi tii, demagogii, politicienii i cei ce se ocup de reclame fac mereu acest tip de apel. Dac oricine" crede sau face un lucru, sau adeziunea este "majoritar ", acel lucru trebuie s fie corect. Este un fapt dovedit ns n istorie c ideile populare s-au dovedit adesea eronate. i inversul este valabil: minoritatea nu are ntotdeauna dreptate, numai pentru c gnde te diferit. Astfel c num rul celor care cred un anumit lucru nu este relevant pentru adev rul sau falsitatea lui. Singurele lucruri relevante sunt dovezile. Popularitatea sofismului ad populum poate fi atribuit spiritului de turm . Oamenii au tendin a s se strng n jurul a ceea ce este confortabil i familiar. n sufletul lor rezid nevoia de a fi "ca ceilal i" i aceasta i face s accepte tirania culturii i n elepciunii conven ionale. Ct de pu ini sunt cei care au ncredere n integritatea propriei con tiin e i judec i cnd acestea sunt nepopulare!  Argintarul Demetrius, s-a folosit de sofismul ad populum cnd a ncercat s apere cultul Dianei efesenilor n fa a amenin rii cre tinismului (Fap. 19:24-28). Argumentul lui

care trebuia s justifice persecu ia a fost c ea "este cinstit n toat Asia i n toat lumea".  Vechiul Testament con ine de asemenea exemple relevante ale acestui fals logic care apeleaz la num rul mare mai degrab dect la ra iune. Solul care se dusese s cheme pe Mica, i-a vorbit a a: "Iat c prorocii, ntr-un glas, prorocesc bine mp ratului; te rog s fie i cuvntul t u ca al fiec ruia dintre ei! Veste te-i bine!" Mica a r spuns: "Viu este DOMNUL c voi vesti ce-mi va spune DOMNUL" (1 Reg. 22:13, 14). Mica i-a spus regelui Iosafat c va muri n lupt i armata lui va fi nvins , ceea ce s-a i ntmplat. Patru sute de "profe i" au vorbit n favoarea regelui mpotriva unuia care a spus adev rul. Dac toat lumea vorbe te la unison, dar contrazice adev rul, acesta nu este alterat. A fi impresionat de numere sau popularitate mai mult dect de adev r, nseamn a gndi ilogic. Iat i alte exemple: Isus a fost "adev rul (Ioan 14:6), i totu i a murit p r sit de to i. Apostolul Pavel a scris c 'to i care sunt n Asia l-au p r sit' (2 Tim. 1:15). Profetul Ilie s-a plns c 'a r mas numai el singur' (1 Reg. 19:14). n c utarea adev rului ajungem uneori pe c r ri solitare. Ne-am putea ngrijora sau ne-am putea mndri. Mul i al ii ns sunt pe acelea i c r ri chiar dac nu-i vedem i nu-i cunoa tem. S nu ne l s m afecta i nici de popularitate, nici de nepopularitate.

Apelul la autoritate
Acest argument (ad verecundiam) presupune n mod gre it c exist o leg tur ntre adev rul unei afirma ii i autoritatea persoanei sau grupului care o face. Dac cineva este ntr-o pozi ie suspus , este celebru sau realizat atunci el trebuie s fie o garan ie sigur c o anumit concluzie pe care o sus ine este adev rat .  Fariseii le-au r spuns: "Nu cumva a i fost am gi i i voi? A crezut n el vreunul dintre mai marii no tri sau dintre farisei? Dar mul imea aceasta care nu tie legea, este blestemat !" - Ioan 7:47-49. Ca o regul general , nici o propozi ie nu este adev rat numai pentru c autorul ei este talentat sau are succes. Chiar i n domeniile n care dispun de experien sau cuno tin e speciale, exper ii se pot n ela. Am putea accepta i evalua m rturia lor ca o dovad inductiv , dar niciodat ca o dovad direct a adev rului unei concluzii. Personalitatea este irelevant pentru adev r. Apelul la autoritate nu este potrivit dac persoana citat nu este calificat n domeniu, dac exper i cunoscu i au alt p rere, dac autoritatea respectiv a vorbit n glum sau dac citarea este din auzite. Autoritatea anonim . Atunci cnd autoritatea citat este anonim este imposibil s se confirme dac este vorba despre un expert. A a este cazul cu zvonurile. Nu este posibil s afl m dac un zvon este adev rat sau nu. Zvonurile false sunt lansate de obicei deliberat cu scopul de a discredita oponentul. Un membru al guvernului a dest inuit c ... Exper ii sunt de acord c ... Se spune c ... Se zvone te c primul ministru... Pentru c nu cunoa tem sursa informa iei nu avem nici o cale de a-i evalua veridicitatea.

Atacul la persoan
Acest "argument" (ad hominem), face apel la lipsa de credibilitate a unui om i este astfel inversul apelului la autoritate. El atac persoana, nu argumentul. Cel vizat este lipsit de erudi ie, burghez, psihopat, comunist, ateu, interesat de un avantaj, recidivist, contrazis de propriile fapte, frecventeaz medii r u famate, etc. Propozi ia trebuie respins din cauz c este opinia cuiva cu reputa ie proast . Dac respectivul o crede adev rat , atunci ea trebuie s fie fals . Atacul la persoan este folosit frecvent n propaganda politic . Exemplu:

X sus ine c vrsta legal pentru accesul la b uturi alcoolice ar trebui s fie 16, nu 18 ani Dar to i tim c X: - se mbrac extravagant i familia lui administreaz un bar - are 17 ani i ar vrea s bea legal - crede de asemenea c vrsta legal de votare ar trebui s fie mai mic - nu are preg tire de specialitate n legisla ie Deci vrsta legal pentru accesul la b uturi alcoolice trebuie s fie 18, nu 16! Sau: Tu mi spui s nu beau, dar acum doi ani ai fost la dezalcoolizare. n toate variantele lui, sofismul ad hominem ne cere s adopt m o pozi ie fa de adev rul unei concluzii pentru simplul motiv c cineva crede contrariul. Dar respectivul poate avea dreptate chiar dac este dezagreabil, este implicat n chestiune, este inconsecvent n alte lucruri sau are defecte ca to i ceilal i. Din nou personalitatea este irelevant pentru adev r. Caracterul sau circumstan ele cuiva n-au nimic de-a face cu adev rul sau falsitatea afirma iilor lui.

Apelul la ignoran
Apelul la ignoran (argumnetum ad ignoratiam) ne propune s accept m adev rul sau falsul unei propozi ii pentru c nici un oponent nu a dovedit sau nu poate dovedi contrariul. Este un caz special al falsei dileme deoarece presupune c toate propozi iile trebuie s fie cunoscute fie ca adev rate fie ca false. Exemple: Cosmonau ii sovietici nu l-au ntlnit pe Dumnezeu n cosmos. Deci Dumnezeu nu exist . Sau: Nimeni nu a dovedit concludent c nu exist extratere tri. Deci extratere trii exist . Dar absen a dovezilor mpotriva unei afirma ii nu este suficient pentru ca aceasta s fie adev rat . Ce nu tim poate fi totu i adev rat. Lipsa unei dovezi nu este o dovad !

Concluzie irelevant
Sofismul concluziei irelevante (ignoratio elenchi) ncearc s stabileasc adev rul unei propozi ii oferind un argument care n realitate sprijin o concluzie complet diferit . To i copiii trebuie s beneficieze de aten ie deosebit din partea p rin ilor lor. P rin ii care lucreaz cu norm ntreag nu pot acorda mult aten ie copiilor lor. Deci mamele nu ar trebui s lucreze cu norm ntreag . Aici premisele ar putea sprijini o concluzie despre p rin ii care lucreaz n general, dar nu asigur adev rul unei concluzii doar despre femei separat de b rba i. Acest "ra ionament" urm re te s abat auditoriul de la punctul care este cu adev rat n discu ie.

Apelul la clemen
Apelul la clemen sau mil (ad misericordiam) ncearc s c tige acceptarea prin invocarea consecin elor nefaste pe care le va suferi autorul sau al ii n caz contrar, consecin e care vor strni mil . Apelul la clemen se ntlne te n pledoariile avoca ilor, dar i n alte cazuri, a a cum arat exemplul de mai jos al unui taximetrist surprins n neregul cu actele de c tre agentul de circula ie: Dac mi ridica i permisul, nu voi mai putea conduce, deci nici lucra n acest caz voi pierde locuin a i copiii mei vor ajunge n strad Deci trebuie s ine i cont de acest lucru i s nu-mi ridica i permisul Sper c vei accepta proiectul meu. Am lucrat trei luni la el. Concluzia trebuie acceptat din cauza st rii demne de mil a subiectului. Concluzia este gre it chiar dac premisele sunt adev rate, astfel c ra ionamentul este fals. Starea demn de mil a afirmatorului n-are nimic de-a face cu adev rul concluziei.

Apelul la consecin e (ad consequentiam) este tratat de unii ca un sofism separat. Exemplu: Evolu ia nu poate fi adev rat , pentru c dac ar fi, atunci n-am fi mai buni dect maimu ele. Trebuie s existe Dumnezeu pentru c altfel via a n-ar avea sens. (Existen a lui Dumnezeu nu depinde de percep ia noastr asupra sensului vie ii) Consecin ele nu sunt relevante pentru adev rul unei concluzii.

Sofisme de supozi ie
Sofismele de supozi ie sau supozi ie nentemeiat sunt ra ionamente gre ite la care eroarea rezult din folosirea unor premise corecte dar insuficiente pentru a sus ine concluzia sau dintr-o presupunere implicit a unei propozi ii al c rei adev r nu este sigur sau plauzibil. Vom examina cteva sofisme de acest fel, c utnd s identific m supozi ia nentemeiat pe care se bazeaz .

Acest sofism este cunoscut ca i gndirea n alb i negru. Falsa dilem folose te urm torul mod de a ra iona: Fie afirma ia X este adev rat , fie afirma ia Y este adev rat (cnd de fapt X i Y ar putea fi amndou false). Afirma ia Y este fals . Deci afirma ia X este adev rat . Acest ra ionament este n el tor pentru c dac amndou afirma iile pot fi false, atunci nu poate fi dedus c una este adev rat doar din faptul c cealalt este fals . C a a stau lucrurile se vede din exemplul urm tor: Premis major : Fie mi carea noastr de reform ndepline te voia lui Dumnezeu, fie biserica mam . Premis minor : Este limpede c Biserica mam nu ndepline te voia lui Dumnezeu. Concluzie: Deci mi carea noastr ndepline te voia lui Dumnezeu. n cazurile n care cele dou op iuni sunt n realitate singurele posibile, acest tip de ra ionament nu este fals. De exemplu: Premis major : Cristos a venit sau trebuie s vin . Premis minor : Cristos nu a venit. Concluzie: Deci Cristos trebuie s vin . Brfa i calomnia ca i propaganda politic i religioas se bazeaz mult pe falsa dilem . Adversarii au gre eli, doctrinele lor sunt gre ite n unele puncte, deci ale noastre sunt alternativa adev rat . Este un fals intelectual! Nimeni nu este bun numai pentru c altul este r u! Falsa dilem propune un num r limitat de op iuni (de obicei dou ), cnd n realitate exist mai multe. Depistarea sofismului const n identificarea op iunilor date i demonstrarea (cu exemple) c exist i alte op iuni. Exemplu: "Unii sus in c zilele de crea ie sunt simbolice (ere) a a de parc Dumnezeu n-ar fi putut crea toate lucrurile n zile de 24 ore". Op iunile propuse aici sunt: 1. Dumnezeu nu poate crea toate lucrurile n zile de 24 ore (caz n care zilele de crea ie sunt simbolice). 2. Dumnezeu poate crea toate lucrurile n zile de 24 ore. Ce nu se spune este c exist i alte op iuni, cum ar fi: Dumnezeu s fi putut crea toate lucrurile n zile de 24 ore, dar s nu fi f cut astfel.

Falsa dilem

Generalizarea pripit
Acest sofism ncepe cu un caz particular nereprezentativ sau atipic ntr-un fel oarecare i apoi gre e te prin derivarea din el a adev rului unei reguli generale. Uneori poate fi vorba de mai multe cazuri, dar totu i insuficiente pentru a se face o generalizare.

Ioan Botez torul a fost un proroc i a purtat o hain din p r de c mil . Deci prorocii poart haine din p r de c mil . Hasan, turcul, mi-a furat portofelul. A adar turcii sunt ho i. I-am ntrebat pe ase dintre prietenii mei ce p rere au despre noile reglement ri pentru tineret i ei au fost de acord c sunt bune. Noile reglement ri sunt deci foarte populare. Este evident c un num r insuficient de exemple nu este de ajuns pentru a stabili adev rul unui reguli generale. ntruct concluzia este gre it (de i premisa este adev rat ), ra ionamentul nu este de ncredere. Pentru evaluarea sofismului trebuie clarificat dac num rul de exemple este suficient de mare i reprezentativ pentru clasa la care se aplic generalizarea.

Particularizarea improprie
Sofismul ncepe cu afirmarea unui principiu care este adev rat ca o regul general , dar apoi gre e te prin aplicarea lui la un caz particular care este nereprezentativ sau atipic fa de regula general . Cunoscut i ca accident, acest sofism este inversul generaliz rii pripite. Femeile c tig mai pu in dect b rba ii pentru acela i num r de ore Moderatoarea de la emisiunea televizat este o femeie Deci ea c tig mai pu in dect b rba ii pe care i are ca invita i O premis universal adev rat ar sus ine aceast concluzie, dar ea ar trebui s sune: "Orice femeie c tig mai pu in dect orice b rbat", ceea ce nu este cazul n realitate. Adev rul unei reguli generale las loc la cazuri de excep ie fapt care face ca aplicarea ei la oricare dintre acestea s fie o gre eal . Legea interzice oferilor dep irea vitezei de 50 km/h Tat l t u are brusc probleme cu respira ia i l duci la spital Nu po i ns s conduci cu o vitez mai mare de 50 km/h Sofismul poate fi demonstrat ar tnd c regula propus n premise nu este universal valabil i c circumstan ele cazului n discu ie nu justific aplicarea generaliz rii.

Cauza fals
Sofismul presupune prezen a sau absen a unei leg turi cauzale ntre lucruri care par s se afle ntr-o anumit corela ie, condi ionare sau ordine temporal (post hoc, ergo propter hoc - dup aceasta deci din cauza aceasta). Vineri seara luna a fost plin . Smb t m-am trezit mai trziu dect de obicei. Deci luna plin m-a f cut s dorm mai mult. Patronat: Pre urile cresc pentru c cere i salarii mari. Sindicate: Cerem salarii mari pentru c pre urile cresc. Avem o rat ridicat a omajului din cauza reducerii cererii de consum. (n realitate ambele ar putea fi cauzate de regresul economic general) n cartierele s race rata delicven ei este ridicat . Deci cauza delicven ei este s r cia. Cauza lipsei de interes colar sunt notele rele (cnd de fapt notele rele sunt rezultatul lipsei de interes). n general cazurile acestui ra ionament gre it sunt urm toarele: A precede pe B, deci este cauza lui B A este cauza lui B i C, deci B este cauza lui C A fiind cauza lui B, B nu poate fi cauza lui A A este condi ia pentru B, deci este cauza lui B A este efectul lui B, deci este cauza lui B

Identificarea acestui sofism se face ar tnd c leg tura ntre lucruri (sau evenimente) este pur ntmpl toare. "Efectul" ar fi putut ap rea i n absen a "cauzei" sau ar putea fi determinat de o cauz str in de cea sugerat .

Argumentarea circular
Acest sofism (petitio principii) presupune o apelare la concluzie nc de la nceput, o ntoarcere la nceputul argument rii prin folosirea concluziei ca premis , adic ceva este adev rat pentru c este adev rat. Este un fals logic greu de depistat i acceptat pentru c de obicei ceea ce este considerat adev rat este i o prejudecat . Poate fi ntlnit sub mai multe forme: Expresii circulare Biblia este inspirat fiind Cuvntul lui Dumnezeu (Biblia este inspirat pentru c inspirat ). Marfa nu e de calitate fiind indigen (Nu e bun pentru c nu e bun ). Ra ionamente circulare A este un profet adev rat. A certific ca profet c B este un profet adev rat. B certific ca profet c A este un profet adev rat. Deci A este un profet adev rat. Afirma ia repetat Impunerea unei idei prin repetare persuasiv . Unele "demonstra ii" doctrinare apeleaz la acest sofism cnd dovezile biblice sunt insuficiente. Se scriu articole lungi pe baza a texte pu ine sau se consum jum tate din spa iu cu expunerea tezelor f r dovezi pentru ca n partea a doua s se repete ideile nso ite de dovezi. Impresia este de "dublare" a dovezilor.

ntrebarea complex
Sofismul ntreb rii complexe const n tratarea ca o singur propozi ie a dou afirma ii f r leg tur ntre ele. Se a teapt s fie acceptate sau respinse mpreun , de i n realitate una este acceptabil i cealalt nu. Adev rul concluziei este inclus implicit n premise. Ai ncercat s nu te mai ui i a a de mult la televizor? Dac da, atunci trebuie s admi i c te ui i prea mult televizor. Dac nu, atunci nseamn c nc te ui i prea mult la televizor. ntrebarea a fost de fapt dubl : (1) Te ui i mult la televizor i (2) ai ncercat s te opre ti? ntr-un format chiar mai subtil, acest sofism implic aceea i dificultate ca i argumentarea circular . Nu am accepta prima premis dac n-am accepta mai nti adev rul concluziei. Este o metod cu rezultate n anchetarea infractorilor. "Ce ai f cut cu banii pe care i-ai furat?" Se a teapt un r spuns inclusiv la ntrebarea "Ai furat?" Deconspirarea acestui sofism se face prin identificarea propozi iilor nelegitim unite prin " i" i prin precizarea c acceptarea uneia nu nseamn i acceptarea celeilalte.

Sofisme de limbaj
Pe lng sofismele de relevan i supozi ie nentemeiat exist i sofismele de limbaj ambiguu. Cuvintele i propozi iile pot avea mai multe sensuri. Rela iile deductive ale unei argument ri vor fi sigure dac cuvintele i vor p stra acela i sens pn la concluzie. Sofismele de limbaj ambiguu implic confuzia ntre dou sau mai multe sensuri.

Echivoca ia
Sofismul echivoca iei este o ambiguitate de limbaj ob inut prin folosirea unui cuvnt cu dou sau mai multe n elesuri n cadrul aceleia i argument ri. De exemplu: Cre tinii contemporani folosesc computere. Petru i Pavel au fost contemporani.

Deci ei au folosit computere. Cuvntul 'contemporan' este folosit cu dou sensuri, iar schimbarea de la un sens la altul se face n mijlocul argument rii. Mai nti el nseamn "care tr iesc n timpul nostru", apoi "care tr iesc n acela i timp". Echivoca ia este "arta" de a schimba regulile n timpul jocului. Chiar i o schimbare minor poate duce la concluzii gre ite i astfel la invalidarea argument rii. La conciliul de la Calcedon din 451 e.n., s-a stabilit doctrina celor dou naturi ale lui Cristos. Doctrina afirm c el a fost om adev rat i Dumnezeu adev rat. Dar pentru a se ajunge la aceast formulare, s-au echivocat ambii termeni, "om" i "Dumnezeu. Pentru a vedea sofismul din formularea calcedonian , s examin m argumentarea n format silogistic: Premis major : Isus Cristos este Dumnezeu. Premis minor : Dumnezeu nu poate fi ispitit (Iacov 1:13). Concluzie: Isus Cristos a fost ispitit n toate (Evrei 4:15). Se vede c ra ionamentul este gre it. Concluzia logic care se desprinde din premise este c Isus Cristos nu poate fi ispitit. Dar aceast concluzie creeaz o dilem biblic , pentru c contrazice Evrei 4:15 care spune c Isus Cristos a fost ispitit n toate. Sofismul prezent aici este echivoca ia termenului Dumnezeu a a cum se vede mai jos: Premis major : Isus Cristos este Dumnezeu [pentru c a p strat natura divin ]. Premis minor : Dumnezeu [Tat l] nu poate fi ispitit (Iacov 1:13). Concluzie: Isus Cristos nu a fost ispitit n natura lui divin , ci n natura uman (Evrei 4:15). n premisa major , Dumnezeu este folosit n sensul de divin sau care posed atributele lui Dumnezeu, pe cnd n premisa minor , Dumnezeu se refer la Creator i Tat l lui Isus Cristos. Acest argument "ortodox" standard echivocheaz i termenul om. Isus Cristos nu este un om adev rat n aceast argumentare, pentru c un om nu are i o "natur divin . Astfel expandarea semnifica iei cuvntului om pentru a include o persoan care are att esen uman ct i divin este posibil numai prin echivoca ia termenului om. n echivocarea termenilor om i Dumnezeu, s-a creat o categorie separat de fiin e pentru Isus Cristos, diferit de semnifica ia biblic i lingvistic a termenilor. Ceea ce se afirm despre Isus nu se poate afirma nici despre Adam, nici despre Dumnezeu. 100% om i 100% Dumnezeu este 200% echivoca ie sau fals logic.

Amfibolia
Amfibolia apare atunci cnd construc ia gramatical a unei propozi ii creeaz ambiguitate chiar dac to i termenii ei sunt univoci. Exemplu: To i i vor binele. Nu-i l sa s i-l ia!

Accentul
Acest sofism se refer la ambiguitatea creat de accentuarea gre it a cuvintelor n propozi ie. Pentru a interpreta logic un text scris trebuie luat n considerare sensul original care a fost n inten ia autorului. O form des ntlnit a acestui sofism este alterarea punctua iei. Faptul este deosebit de semnificativ n cercetarea biblic pentru c textul original al Scripturii nu con ine semne de punctua ie. De exemplu, sensul cuvintelor lui Isus din Luca 23:43 depinde de locul de plasare a virgulei: Nepunctat: Adev rat i spun ast zi vei fi cu mine n Rai. Varianta I: Adev rat i spun, ast zi vei fi cu mine n Rai. Varianta II: Adev rat i spun ast zi, vei fi cu mine n Rai. Numai contextul ar putea ajuta la determinarea sensului la care s-a gndit Isus. n prima variant cuvntul "ast zi" este accentuat prin plasarea lui la nceputul unei propozi ii noi.

Compozi ia

Sofismul compozi iei implic aplicarea unei nsu iri prezent la fiecare element al unei clase (sau parte a unui ntreg mai mare) la ntreaga clas (sau ntreg). Fiecare carte a Bibliei este scris tematic. Deci i Biblia n ansamblu este tematic . Nu neap rat. Chiar dac premisa este adev rat pentru fiecare element al clasei, clasa ar putea s nu aib aceea i nsu ire. Compozi ia difer de generalizarea pripit (din cteva cazuri particulare nereprezentative), a a cum arat exemplele: Geneza este realizat tematic. Deci i Biblia este tematic . Pr jiturile de deasupra arat bine. Deci toate pr jiturile din cutie sunt bune.

Diviziunea
Sofismul diviziunii const n aplicarea unei nsu iri a clasei la fiecare element al ei. Echipa de fotbal este performant . Deci i portarul este performant. De i premisa este adev rat pentru clas ca ntreg, ea nu este n mod necesar adev rat pentru fiecare element n parte. Diviziunea trebuie distins de particularizarea improprie care aplic n mod gre it o regul general la un caz particular atipic. Lupii albi tr iesc n libertate. Lupii de la zoo sunt lupi albi. Deci lupii de la zoo tr iesc n libertate. Sau: Tigrii asiatici sunt pe cale de dispari ie. Tigrii de la circ sunt tigri asiatici. Deci tigrii de la circ sunt pe cale de dispari ie. De i regula este adev rat pentru specie ca ntreg, ea nu poate fi particularizat pentru cazuri atipice.

Evitarea sofismelor
Sofismele pot afecta serios capacitatea noastr de a stabili adev rul. Fie c sunt comise din gre eal n cursul procesului de gndire, fie c sunt folosite deliberat n efortul de a-i manipula pe al ii, nici unul dintre ele nu ofer motive legitime pentru adev rul concluziei lor. Cunoscnd ce sunt sofismele suntem proteja i n ambele cazuri. Dac putem identifica cteva din cele mai obi nuite ra ionamente incorecte probabilitatea s le folosim noi n ine sau s fim n ela i de al ii este mai mic . Mintea logic trebuie s poat distinge ntre sofisme persuasive i ra ionamente conving toare. Lista sofismelor este departe de a fi ncheiat . Iat nc cteva:

Panta alunecoas
Pentru a demonstra c o propozi ie este inacceptabil , se arat c ea poate determina o avalan de evenimente inacceptabile. Exemple: Dac aprob m legea mpotriva armelor complet automatizate, nu va trece mult i vom aproba legi mpotriva tuturor armelor. Apoi vom ncepe s restrngem i alte drepturi, iar n cele din urm vom sfr i tr ind ntr-un stat comunist! Prin urmare n-ar trebui s interzicem armele complet automatizate. N-ar trebui s joci. Odat ce ncepi i va fi greu s te mai opre ti. Curnd i vei cheltui to i banii pe jocuri de noroc i apoi vei recurge la crim pentru a i suplimenta c tigul.

Dac fac o excep ie pentru tine, atunci va trebui s o fac pentru to i. Sofismul pantei alunecoase folose te nelegitim condi ionarea "dac -atunci". Pentru a-l identifica trebuie s compar m propozi ia comb tut cu ultimul i cel mai grav eveniment inacceptabil din seria invocat pentru a eviden ia c acesta nu este neap rat o consecin a propozi iei.

Limbajul prejudecat
Sofismul folose te termeni care strnesc orgolii i prejudec i, de exemplu m gulind sau subminnd credibilitatea altora. Exemple: Orice persoan rezonabil va fi de acord c ... Numai un naiv ar sus ine c ... Cre tin tatea pretinde c sluje te lui Dumnezeu (aici folosirea lui "pretinde" sugereaz falsul). Liderii cultului sus in c ... ("Liderii" este folosit depreciativ) Pentru dovedirea sofismului trebuie identifica i termenii care induc prejudec i (ex. "rezonabil", "naiv") i trebuie ar tat c dezacordul fa de concluzie nu-l face pe nimeni "nerezonabil" sau "naiv".

Falsa analogie
Sofismul face o analogie ntre dou obiecte (sau evenimente). Apoi argumenteaz c deoarece primul are o proprietate P, trebuie s-o aib i cel de-al doilea. Dar analogia e ueaz dac cele dou obiecte sunt diferite prin chiar proprietatea P. n sprijinul doctrinei Trinit ii se aduce uneori ca dovad faptul c apa poate exista simultan n trei st ri de agregare: lichid , solid i gazoas . Dac Trinitatea ar fi adev rat , st rile n care poate "coexista" apa sau o alt substan n-ar fi dect o ilustrare. n nici un caz o dovad ob inut prin analogie.