Sunteți pe pagina 1din 6

Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Dambovita Compartimentul FINANCIAR CONTABIL.

Nr 1 PROCEDURA OPERAIONAL*) Privind Controlul Financiar Preventiv COD: PO 01

Revizia 0 Data de la care se aplic: 01.09.2010

Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Dambovita Compartimentul FINANCIAR CONTABIL

Procedura operaional Privind Controlul Financiar Preventiv la O.S.P.A. DAMBOVITA COD : P01

Ediia I Nr.de ex Revizia:0 Nr.de ex Pagina 1 din 6 Exemplar nr

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea reviziei n cadrul ediiei procedurii operaionale Elemente privind responsabilii/ Numele i prenumele Funcia Data Semntur operaiunea 1 2 3 4 5 1.1 Elaborat Boboc Oana Contabil sef 01.09.2010 01.09.2010 1.2 Aprobat Stan Mircea Dir ector 2. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz prezenta revizie din cadrul ediiei procedurii operaionale Scopul Ex. Nume i Data SemnCompartiment Funcia difuzrii nr prenume primirii tura 1 2 3 4 5 6 7 2.1 Aplicare 1 Financiar Contabil Contabil sef Boboc Oana 01.09.2010 01.09.2010 2.2 Informare 2 Dir Coordonator Director Stan Mircea 2.3 Evidenta 3 Financiar Contabil Contabil sef Boboc Oana 01.09.2010

3. Scopul procedurii operaionale


Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operaiuni (denumite n continuare operaiuni) care nu respect condiiile de legalitate i regularitate i/sau, dup caz, de ncadrare n limitele i destinaia creditelor bugetare i de angajament i prin a cror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public i/sau fondurile publice.

4. Domeniul de aplicare a procedurii operaionale


Fac obiectul controlului financiar preventiv operaiunile care vizeaz n principal: - angajamentele legale i angajamentele bugetare; - deschiderea i repartizarea de credite bugetare; - modificarea repartizrii pe trimestre i pe subdiviziuni a clasificaiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virri de credite; - ordonanarea cheltuielilor; - alte categorii de operaiuni stabilite de reglementrile legale n domeniul financiar - contabil. Operaiunile supuse controlului financiar preventiv sunt prevzute la anexa nr. 1 la prezentele norme.

5. Documente de referinta/reglementari aplicabile activitatii procedurate


Controlul financiar preventiv se exercit asupra tuturor operaiunilor care afecteaz fondurile publice i/sau patrimoniul public.

Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Dambovita Compartimentul FINANCIAR CONTABIL

Procedura operaional Privind Controlul Financiar Preventiv la O.S.P.A. DAMBOVITA COD : P01

Ediia I Nr.de ex Revizia:0 Nr.de ex Pagina 2 din 6 Exemplar nr

Controlul financiar preventiv se exercit asupra documentelor n care sunt consemnate operaiunile patrimoniale, nainte ca acestea s devin acte juridice, prin aprobarea lor de ctre titularul de drept al competenei sau de ctre titularul unei competene delegate n condiiile legii. Nu intr n sfera controlului financiar preventiv analiza i certificarea situaiilor financiare i/sau patrimoniale, precum i verificarea operaiunilor deja efectuate. Controlul financiar preventiv const n verificarea sistematic a operaiunilor care fac obiectul acestuia, din punct de vedere al: a) respectrii tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, n vigoare la data efecturii operaiunilor (control de legalitate); b) ndeplinirii sub toate aspectele a principiilor i a regulilor procedurale i metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operaiuni din care fac parte operaiunile supuse controlului (control de regularitate); c) ncadrrii n limitele i destinaia creditelor bugetare i/sau de angajament, dup caz (control bugetar).

6.Descrierea procedurii operaionale


Controlul financiar preventiv al operaiunilor se exercit pe baza actelor i/sau documentelor justificative certificate n privina realitii, regularitii i legalitii, de ctre conductorii conpartimentelor de specialitate emitente. Operaiunile ce privesc acte juridice prin care Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Dambovita se angajeaz patrimonial se supun controlului financiar preventiv dup avizarea lor de ctre compartimentul financiar- contabil`. Conductorul compartimentului de specialitate rspunde pentru realitatea, regularitatea i legalitatea operaiunilor ale cror acte i/sau documente justificative le-au certificat sau avizat. Obinerea vizei de control financiar preventiv pentru operaiuni care au la baz acte sau documente justificative certificate sau avizate, care se dovedesc ulterior nereale, inexacte sau nelegale, nu exonereaz de rspundere efii compartimentelor de specialitate sau alte persoane competente din cadrul acestora.

Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Dambovita Compartimentul FINANCIAR CONTABIL

Procedura operaional Privind Controlul Financiar Preventiv la O.S.P.A. DAMBOVITA COD : P01

Ediia I Nr.de ex Revizia:0 Nr.de ex Pagina 3 din 6 Exemplar nr

6.2 Resurse necesare


6.2.1. Resurse materiale: birou cu mobilier adecvat, calculator, imprimanta multifunctionala, o linie telefonic intern, acces la program informatic legislativ, i la Internet, alte materiale informatice, i furniture de birou. 6.2.2. Resurse umane: pentru exercitarea controlului financiar preventiv este responsabil conducatorul departamentului financiar-contabil. 6.2.3. Resurse financiare: conform prevederilor bugetare necesare cheltuielilor de funcionare si intretinere a echipamentelor electronice, achizitionarea materialelor consumabile necesare desfasurarii activitatii

6.3. Modul de lucru


Controlul financiar preventiv se organizeaz n cadrul Compartimentului economic i financiar contabilitate. Controlul financiar preventiv se exercit, prin viz, de conducatorul departamentului financiarcontabil. Viza de control financiar preventiv se exercit prin semntura persoanei desemnate i prin aplicarea sigiliului personal care va cuprinde urmtoarele informaii: Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Dambovita; meniunea "vizat pentru control financiar preventiv"; numrul sigiliului (numrul de identificare al titularului acestuia); data acordrii vizei (an, lun, zi). Documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se nscriu n Registrul privind operaiunile prezentate la viza de control financiar preventiv, al crui coninut este redat n anexa nr. 3 la prezentele Norme. Termenul pentru pronunare (acordarea/ refuzul vizei) este de maxim 10 zile.

6.3.1.Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii


Documentele care privesc operaiuni asupra crora este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea acestuia de ctre compartimentele de specialitate care iniiaz operaiunea, ataate listelor de verificare specifice fiecrei operaiuni supuse controlului financiar preventiv, ntocmite conform prezentelor norme. Documentele privind operaiunile prin care se afecteaz fondurile publice i/sau patrimoniul public vor fi nsoite de avizele compartimentelor de specialitate, de note de fundamentare, de acte

Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Dambovita Compartimentul FINANCIAR CONTABIL

Procedura operaional Privind Controlul Financiar Preventiv la O.S.P.A. DAMBOVITA COD : P0

Ediia I Nr.de ex Revizia:0 Nr.de ex Pagina 4 din 6 Exemplar nr

i/sau documente justificative i, dup caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli" i/sau de un "Angajament individual/ global", ntocmite conform anexei nr. 1 i respectiv anexei nr. 2 la normele proprii privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor Oficiului de Studii Pedologice si Agrochimice Dambovita. n efectuarea controlului financiar preventiv de ctre persoanele desemnate, parcurgerea listelor de verificare specifice operaiunii primit la viz, este obligatorie, dar nu i limitativ. Persoanele desemnate s exercite controlul financiar preventiv pot extinde verificrile ori de cte ori este necesar. Dac prin parcurgerea listei de verificare, cel puin unul din elementele verificrii formale completarea documentelor n concordan cu coninutul acestora, existena semnturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate, existena actelor justificative specifice operaiunii prezentate la viz- nu este ndeplinit, atunci operaiunea nu poate fi autorizat. n acest caz, nu se face consemnarea refuzului de viz, procedndu-se la restituirea documentelor ctre compartimentul care a iniiat operaiunea, indicndu-se n scris motivele restituirii. Dup efectuarea controlului formal, personele desemnate s exercite controlul financiar preventiv nregistreaz documentele n Registrul privind operaiunile prezentate la viza de control financiar preventiv i efectueaz, prin parcurgerea listei de verificare, controlul operaiunii din punct de vedere al legalitii, regularitii i, dup caz, al ncadrrii n limitele i destinaia creditelor bugetare i/sau de angajament. Dac necesitile o impun, n vederea exercitrii unui control preventiv ct mai complet, se pot solicita i alte acte justificative. Intrzierea sau refuzul furnizrii actelor justificative ori avizelor solicitate vor fi comunicate ordonatorului de credite al Oficiului de Studii Pedologice si Agrochimice Dambovita, pentru a dispune msurile legale. Dac n urma verificrii de fond, operaiunea ndeplinete condiiile de legalitate, regularitate i, dup caz, de ncadrare n limitele i destinaia creditelor bugetare i/sau de angajament, se acord viza prin aplicarea sigiliului i a semnturii pe exemplarul documentului care se arhiveaz la Compartimentul economic i financiar - contabilitate. Prin acordarea vizei se certific implicit i ndeplinirea condiiilor menionate n listele de verificare. Documentele vizate i actele justificative care le-au nsoit sunt restituite, sub semntur, compartimentului de specialitate emitent, n vederea continurii circuitului acestora, consemnndu-se acest fapt n Registrul privind operaiunile prezentate la viza de control financiar preventiv. Dac n urma controlului se constat c cel puin unul din elementele de fond cuprins n lista de verificare nu este ndeplinit, operaiunea nu ntrunete condiiile de legalitate, regularitate i, dup caz, de ncadrare n limitele i destinaia creditelor bugetare i/sau de angajament, persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor refuza motivat, n scris, acordarea vizei de control finaciar preventiv, consemnnd acest fapt n Registrul privind operaiunile prezentate la viza de control financiar preventiv. Refuzul de viz, nsoit de actele justificative semnificative, va fi adus la cunotina ordonatorului de credite al Oficiului de Studii Pedologice si Agrochimice Dambovita, iar celelalte documente se vor restitui, sub semntur, compartimentelor de specialitate care au iniiat operaiunea. Cu excepia cazurilor n care refuzul de viz se datoreaz depirii creditelor bugetare i/sau de

Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Dambovita

Procedura operaional

Ediia I Nr.de ex

Compartimentul FINANCIAR CONTABIL

Privind Controlul Financiar Preventiv la O.S.P.A. DAMBOVITA COD : P0

Revizia:0 Nr.de ex Pagina 5 din 6 Exemplar nr

angajament, operaiunile refuzate la viz se pot efectua pe propria rspundere a ordonatorului de credite al Oficiului de Studii Pedologice si Agrochimice Dambovita. Efectuarea pe propria rspundere a operaiunii refuzate la viza de control financiar preventiv se face printr-un act de decizie intern emis de ordonatorul de credite al Oficiului de Studii Pedologice si Agrochimice Dambovita. O copie de pe actul de decizie intern va fi transmis persoanei care a refuzat viza. Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor informa Direcia de Control Financiar Ulterior Vlcea i ordonatorul superior de credite asupra operaiunilor refuzate la viz i efectuate pe propria rspundere. Fac parte din prezentele Norme urmtoarele anexe: - Anexa nr. 1- Proiectele de operaiuni supuse controlului financiar preventiv propriu n cadrul Oficiului de Studii Pedologice si Agrochimice Dambovita; - Anexa nr. 2- Macheta Registrului privind operaiunile prezentate la viza de control financiar preventiv; - Anexa nr. 3 Macheta cu refuzul de viz de control financiar preventiv propriu - Anexa nr.4 - Macheta propunerii de angajare a unei cheltuieli ; - Anexa nr. 5- Macheta angajamentului bugetar individual/global ; - Anexa nr. 6 - Macheta ordonanare de plata ; - Listele de verificare pentru operaiuni economico-financiare, dup cum urmeaz` : 1. Anexa nr.8 - Lista de verificare (check-list) a cererii de deschidere de credite bugetare (cod A.1) ; 2. Anexa nr.9 - Lista de verificare (check-list) a virrii de credite bugetare ntre capitole ale clasificaiei bugetare (cod A.2); 3. Anexa nr.10 - Lista de verificare (check-list) a contractului/comenzii de achiziii publice (cod B.1) ; 4. Anexa nr.11 - Lista de verificare (check-list) a contractului/comenzii de achiziii publice finanate integral sau parial din credite externe rambursabile i/sau fonduri externe nerambursabile (cod B.2) ; 5. Anexa nr.12 - Lista de verificare (check-list) a conveniei de transport interurban pentru persoane cu handicap (cod B.3); 6. Anexa nr.13 - Lista de verificare (check-list) a actului intern de decizie privind deplasarea sau detaarea n ar, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli (cod. B.4) 7. Anexa nr.14 - Lista de verificare (check-list) a ordonanrii de plat privind achiziia public de produse, servicii sau lucrri (cod. C.1) 8. Anexa nr.15 - Lista de verificare (check-list) a ordonanrii de de avansuri (n lei) acordate unor tere persoane juridice n cadrul contractelor ncheiate (cod. C.2) 9. Anexa nr.16 - Lista de verificare (check-list) a ordonanrii de plat a salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului, precum i ale obligaiilor fiscale aferente acestora (cod C.3) ; 10. Anexa nr.17 - Lista de verificare (check-list) a ordonanrii de plat privind prestaiile sociale pentru persoane cu handicap (cod C.4) ; 11. Anexa nr.18 - Lista de verificare (check-list) a ordonanrii de plat privind acordarea gratuitilor la transportul interurban pentru persoane cu handicap (cod C.5). 12. Anexa nr.19 Tabel nominal cu persoanele desemnate s certifice realitatea, regularitatea i legalitatea operaiunilor cuprinse n documentele justificative.

Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Dambovita

Procedura operaional Privind Controlul Financiar

Ediia I Nr.de ex Revizia:0

Compartimentul FINANCIAR CONTABIL

Preventiv la O.S.P.A. DAMBOVITA COD : P0

Nr.de ex Pagina 6 din 6 Exemplar nr

7. nregistrri,arhivri Nr. Denumire document crt 1 Toate documentele financiar contabile

Numr de exemplare 1

Difuzare Contabilitate

Arhivare loc perioad Arhiva Contabilitate Cf. Nor. De Arhivare

S-ar putea să vă placă și