Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

Capitolul I Scurt istoric al Băncii Transilvania…………….. 2

Capitolul II Noţiuni generale privind controlul financiar …..5

2.1 Abordarea controlului din prespectivă teoretică şi


istorică ………………………………………………… 5
2.2 Definiţie, necesitate, caracteristici, locul, rolul şi sarcinile controlului
financiar ………………………………….. 9
2.3 Funcţiile controlului financiar ………………………...12
2.4 Limitele şi riscurile controlului financiar…………….. 13

Capitolul III Controlul financiar preventiv …………………14

3.1 Definiţie, evoluţie, rol, caracteristici………………….. 14


3.2 Organizarea controlului financiar la o societate
bancară ……………………………………………….. 24
3.3 Obietivele controlului financiar preventiv….………… 28
3.4 Exercitarea controlului financiar preventiv ………….. 29
3.5 Condiţii şi criterii de selecţionare a persoanelor care
exercită controlul financiar preventiv………………… 31
3.6 Metodologia acordării vizei de control financiar
preventiv …………………………………………….. 34
3.7 Metodologia soluţionării refuzului de viză…………. 37
3.8 Stabilirea răspunderii ca modalitate de finalizare a
controlului financiar preventiv ………………………. 39
3.9 Contravenţii şi sancţiuni în legătură cu controlul
financiar preventiv ………………………………….. 44

Capitolul IV Concluzii şi propuneri în legătură cu controlul


financiar preventiv ………………………… 46

Anexe ……………………………………………………. 49

Bibliografie ……………………………………………… 83

S-ar putea să vă placă și