Sunteți pe pagina 1din 39

DERULARII ACTIUNILOR TURISTICE

Argumentare
Adaptarea la noile cerinte ale economiei de piata , presupune insusirea acelor competente care sa dezvolte in randul elevilor inaltul profesionalism ,initiativa , persp-icacitatea ,abilitatea de a opera eficace intr-un cadru economic dinamic si concurential. Insusirea capitolelor la Nivelul 3 calificarea tehnician in turism urmareste formarea la viitorii absolventi a unor abilitati legate de : -- Identificarea oportunitatilor de piata in turism . -- Realizarea unei oferte de marfuri conform nevoilor si cerintelor consumatorilor . -- Identificarea celor mai bune solutii privind atragerea si pastrarea potentialilor clienti care asigura si sursa de finantare necesara bunei desfasurari a activitatii agentiei de turism . -- Utilizarea bilantului contabil pentru informarea , analiza si previzionarea activitatilor prin calculul principalilor indicatori economico financiari . Pe langa activitatile specifice ,tehnicianul in turism ,isi va dezvolta competente cheie importante prin care va desfasura o buna comunicare cu persoanele cu care intra in contact cat si in cadrul echipei de lucru , va dezvolta competente pentru utilizarea softurilor specifice , va aplica continuu tehnici de imbunatatire a calitatii la locul de munca. In acest scop aceasta lucrare a fost conceputa pe capitole majore care vizeaza atat prezentarea co nceptelor , principiilor si notiunilor esentiale care formeaza sistemul teoretic , cat si aplicabilitatea metodelor si procedurilor larg utilizate in diferite demersuri la locul de munca . Operationalizarea cunostintelor teoretice constituie elemente de lucru pentru viitorul absolvent , potential lucrator ca tehnician in turism ,si au ca scop insusirea acestor capi-tole cat mai temeinic in scopul dezvoltarii capacitatilor acestora si in urmatoarele obiective: -Invatarii in perspectiva interdisciplinara ,valorificand informatiile si cunostintele insusite de catre absolvent in capitolul 1 ,privind preluarea si pregatirea actiunii . -- Reliefarea principalelor elemente teoretico-metodologice ,aplicabile cu prioritate la agentul economic de profil . -Perfectionarea profesionala datorita satisfacerea exigentelor tot mai ridicate ale clientilor, schimbarilor rapide in ceea ce priveste ,

Toate acestea fiind cuprinse in materialele didactice care vizeaza si cunostintele de ,,Economia turismului , Economia si organizarea activitatii de turism Managementul serviciilor si calitatii , precum si de management al serviciilor de turism si alimentatie.

Pentru asigurarea premiselor integrarii profesionale a absolventilor pe piata muncii , cat si pentru formarea profesionala continua este nevoie de flexibilitate si adaptare la toate tipurile de c ompetente.

Capitolul 1
Etapele derularii programului turistic : Preluarea si pregatirea actiunii .

Aceasta etapa include o serie de activitati care vizeaza asigurarea desfasurarii in cele mai bune conditii a programului turistic si anume : a. Ghidul se prezinta la agentia de turism de unde preia dosarul actiunii(delegatia ,stampila , programul actiunii impreuna cu analiza de pret , mijloacele de plata , eventual eventual biletele de tren , avion etc ) impreuna cu instructiunile de lucru referitoare toare la derularea programului. Se recomanda ca preluarea dosarului sa aiba loc: -- cu minimum 24 de ore inaintea inceperii actiunii , daca aceasta are ca punct de plecare localitatea in care se afla sediul agentiei : -- cu minimum 48 de ore inaintea inceperii actiunii ,daca punctul de plecare se afla in alta localitate decat cea in care se afla sediul agentiei ; b. La primirea dosarului ghidul are obligatia : -- sa studieze cu atentie programul , obiectivele care vor fi vizitate, serviciile care urmeaza sa fie asigurate , diverse plati incluse in pretul excursiei si care se achita de catre ghid (taxe de autostrada , taxe de aeroport , parcari , treceri cu bacul ,intrari la intrari la muzee si obiective turistice), alte clauze contractuale ; -- sa-si pregateasca in detaliu prezentarea tinand cont de componenta grupului: varsta ,sex ,nationalitate ,preocupari ,religie ,obiceiuri alimentare etc (cere informatii); -- sa verifice daca au fost lansate toate comenzile ( de cazare ,transport ,masa ,alte servicii) si daca exista confirmarea rezervarilor facute ; -- sa preia de la organizatori materialele publicitare , respectiv ,pliante ,brosuri ,harti , ale localitatilor si obiectivelor de interes turistic prevazute in programe pe care le

va pune la dispozitia turistilor la inceputul actiunii .

Inceperea actiunii .
In cadrul acestor etape ghidul stabileste primul contact cu grupul ,moment din care preocuparile acestuia vizeaza asigurarea satisfactiei membrilor grupului .Pentru aceasta ghidul : a. se va prezenta la punctul de lucru cu turisti cu 45 de min. Inaintea sosirii acestora ,pentru a verifica daca mijlocul de transport va sosi la timp ; b. la sosirea turistilor desfasoara protocolul de primire ,se prezinta ca delegat al agentiei de turism si ureaza ,,Bun venit ; c. verifica daca biletul de excursie sau vaucherul corespunde actiunii respective , d. asigura imbarcarea turistilor si bagajelor ce le apartin in mijlocul de transport In cazul in care numarul turistilor anuntati nu coincide cu numarul celor sositi Ia masuri de anulare a comenzilor care pot fi decomandate (prin intermediul agentiei organizatoare ) e. In mijlocul de transport comunica programul ce urmeaza a fi efectuat ,prezinta succint traseul si diverse informatii care sa starneasca interesul turistilor ; f. la locul de cazare va intocmi diagrama grupului pe camere si persoane . Inca din mijlocul de transport va incerca sa realizeze coeziunea grupului si sa stimuleze participarea activa a turistilor la desfasurarea programului artistic.

Desfasurarea programului turistic .


Pe tot parcursul actiunii ghidul va urmari asigurarea satisfactiei turistilor in urma prestarii serviciilor prevazute in program Pentru aceasta : a.aduce la cunostinta turistilor , cu o zi inainte , ora , locul de plecare pentru continuarea programului si ia masuri , daca este cazul , pentru asigurarea trezirii la ora fixa a turistilor (prin intermediul receptiei), b.la micul dejun comunica turistilor programul detaliat al zilei ,urmarind efectuarea tuturor actiunilor inscrise in program (excursii , tururi de oras , spectacole). c.prezinta , intr-un mod cat mai atractiv ,pe tot parcursul excursiei ,traseul si obiectivelele , .

ce se viziteaza sau intalnesc pe traseu. d.ia masuri pentru prestarea in cele mai bune conditii a serviciilor turistice; -- verifica , impreuna cu seful de sala , curatenia localului , aranjarea meselor -- stabileste meniul , impreuna cu seful de sala , pornind de la preferintele grupului si baremul de masa si asigura la cerere meniurile de regim sau lacto-vegetariene

-- verifica , prin sondaj ,impreuna cu supraveghetoarea ,starea camerelor(curatenie ,dotari, mobilieri , lenjerie , prosoape , buna functionare a instalatiilor), e.urmareste prestarea corecta a serviciilor de catre prestatori , conform programului; -- verifica realitatea datelor inscrise de soferi pe foile de parcurs(traseu ,numarul de kilometri parcursi , orele de sosire , plecare) -- verifica respectarea baremului de masa , calitatea serviciilor , In timpul derularii programului turistic , ghidul se va interesa daca turisti sunt multumiti de serviciile primite ,iar in cazul existentei unor nemultumiri in randul turistilor se vor lua pe loc masurile care se impun. Incheierea actiunii . Activitatea desfasurata pe parcursul acestei etape urmareste ca incheierea Programului turistic sa se faca in cele mai bune conditii pentru ca satisfactia turistilor sa fie deplina . Pentru aceasta ghidului ii revin urmatoarele atributii: -- rezolva toate problemele legate de asigurarea transportului pe ruta de intoarcere: -- rezerva si procura documentele de calatorie (daca este cazul); -- verifica daca ora de efectiva de plecare a mijlocului de transport este cea prevazuta in orar si ia masuri in functie de situatia creata; --urmareste asigurarea eventualelor servicii de care turistii beneficiaza pe perioada transportului (pachete cu hrana rece , masa , vagonul restaurant etc); verifica daca toti turisti au predat cheile la receptia hotelului , daca lipsesc bagaje sau acte de identitate; --asigura prezenta turistilor la punctul de plecare (la aeroport cu 1-2ore inainte si la gara cu 1 orainainte) --se asigura ca s-au imbarcat toti turisti impreuna cu bagajele lor. --

Decontarea si raportul de activitate asupra actiunii .

Aceasta etapa incheie actiunea turistica respectiva In cadrul acesteia , ghidul: a. Solicita fiecarui furnizor nota de plata( factura).

,putand fi

considerata o

sinteza

a acestuia.

b. Emite un cec pentru suma respectiva(de pe nota de plata) pe care il inmaneaza furnizorului. Acesta semneaza pe cotorul cecului si pe exemplarul comenzii ,aplica stampila si le inmaneaza ghidului . c. Intocmeste decontul de cheltuieli , in baza documentelor preluate de la furnizori si il depune la agentia de turism care ia incredintat actiunea , in termenul legal(24 ore): La decont se ataseaza urmatoarele documente justificative: -- programul turistic; -- copiile comenzilor; -- copiile notelor de plata ale serviciilor intocmite pe parcursul actiunii , de catre unitatile prestatoare de servicii; -- carnetul de cecuri fara limita de suma; -- nota de decontare a avansului in numerar; -- delegatia ghidului vizata in localitatea de cazare sau in localitatile de destinatie; -- raportul privind desfasurarea actiunii . Acesta va cuprinde aspectele pozitive din timpul desfasurarii excursiei , eventualele nemultumiri ,si eventualele evenimente de orice natura privind desfasurarea evenimentului ,propuneri de imbunatatire pentru activitatea de viitor. In raport se vor inscrie si justifica si eventualele depasiri obiective ale unor costuri peste cele prevazute in analiza de pret ,se vor indica numele turistilor care cipat la actiune si valoarea serviciilor aferente care nu sau putut deconta furnizorului seria eventualelor cecuri anulate.

nu

au parti,

Raspunderea materiala pentru nepredarea la timp a cecului si decontului precum si penalizarile ce decurg din aceasta cad in sarcina ghidului .Ghidul nu va putea prelua alt grup inainte de indeplinirea tuturor formalitatilor de inchidere a decontului si de predare a raportului de activitate pentru actiunea anterioara.

Documente utilizate in derularea activitatilor turistice : a. Comanda de prestatii : este un document in care sunt precizate serviciile comandate, numarul de persoane pentru care vor fi prestate , valoarea unitatii de servicii , valoarea totala . Se intocmeste in trei exemplare: unul la agentie ,doua la ghid .Ea poate fi inlocuita cu un voucher sau o comanda de rezervare in care sunt precizate aceleasi elemente.

b. Programul excursiei :este un document care cuprinde detaliat itinerarul pe localitati, pe zile si servicii . Se intocmeste in trei exemplare , acestea fiind necesare organizatorului de turism , ghidul soferului. c. Analiza de pret :este documentul folosit pentru determinarea tarifului actiunii turistice pornind de la: -- cheltuielile directe din prestatiile asigurate de terti; -- cheltuieli directe din prestatiile auto; -- asigurari ; -- comision ; -- T. V. A. ; -contributia de participare la fondul de dezvoltare a turismului. Decontul :este documentul cu ajutorul caruia se finalizeaza actiunea turistica .Se intocmeste pe baza actelor emise de prestatorii de servicii si cheltuielile efective ale actiunii respective. Se completeaza intr-un exemplar. Biletul de excursie : este documentul in baza caruia se incaseaza contravaloarea actiunii respective . Se completeaza in doua exemplare , unul se inmaneaza turistului iar celalalt ramane la carnet . f. Diagrama autocarului : este documentul folosit pentru repartizarea turistilor pe locuri. g. Borderoul de incasari : restituiri : este documentul care serveste pentru evidentierea evidentierea zilnica a incasarilor si restituirilor din valoarea locurilor.Se intocmeste in doua exemplare; unul se preda la casierie impreuna cu monetarul sau documentele de plata , iar un exemplar este destinat compartimentului de specialitate e. d.

h. Delegatia : este documentul prin care ghidul este imputernicit sa gestioneze actiunea respectiva ; se completeaza intr-un singur exemplar si serveste la ridicarea avansului spre decontare de la casieria unitatii de turism ,in vederea efectuarii unor cheltuieli pe parcursul excursiei : intrari la muzee , expozitii etc. I. Diagrama valorificarii locurilor : este documentul in care se inscriu toate locurile contractate cu prestatorii de servicii pentru a fi valorificate .Se completeaza intr-un singur exemplar si serveste agentului de turism la cunoasterea in permanenta a locurilor libere.

Capitolul 2
Componente ale produsului / transport , serviciului turistic :

cazare ,alimentatie .

Serviciile care dau continut produsului turistic ,denumite ,servicii turistice .Se cons- tituie intr-un ansamblu de cel putin patru tipuri de baza ,total diferite ca natura ,cum ar fi: -- serviciile de transport, -- serviciile de cazare , -- serviciile de alimentatie (masa) -- serviciile de agrement (sau alte servicii care satisfac motivatia principala a calatoriei : afaceri , tratament balnear)

Serviciile de transport .
Una dintre componentele de baza in alcatuirea produsului turistic o reprezinta trans-portul turistic , pentru ca practicarea turismului presupune deplasarea turistului din locali-tatea de resedinta la locul petrecerii sejurului. In acelasi timp , cheltuielile cu transportul detin o pondere importanta in costul total al calatoriei. De aceea trebuie sa se acorde o importanta deosebita alegerii mijlocului de trans-port utilizat , care trebuie sa intruneasca o serie de cerinte legate de: rapiditatea , conf-ortul ,costul calatoriei .Totodata la alegerea mijlocului de transport trebuie sa se tina cont de particularitatile cererii segmentului de turisti caruia i se adreseaza p rodusul turistic respectiv. De exemplu ,in cazul tinerilor se poate folosi trenul sau autocarul ;pentru persoanele adulte trenul sau autoturismul personal ,iar pentru turisti de varsta a-3-a cel mai folosit este autocarul .Totodata ,la alegerea mijlocului de transport se vor avea in vedere : nivelul veniturilor si distanta deplasarii . De asemenea este foarte important ca organizatorul de turism sa cunoasca facili-tatile de calatorie acordate in traficul intern si international ,precum si conditiile de reze-rvare si calatorie pe toate mijloacele de transport ,sistemul de tarife practicat de firmele de transport in vederea organizarii unor aranjamente turistice care sa beneficieze de facilitatile de calatorie oferite.

Serviciile de cazare .
Reprezinta o alta componenta importanta a produsului turistic , unitatea de cazare indeplinind pentru turist rolul de domiciliu temporar .De aceea ,serviciile de cazare pre-supun asigurarea atat a conditiilor de igiena si odihna ale turistului , cat si posibilitati de petrecere agreabila a timpului in vacanta in incinta unitatii ( in cluburi , Sali de lectura , spatii pentru intalniri cu prietenii etc.). Cazarea turistilor se face in structurile de primire turistice (unitati de cazare) prevazute de legislatia in vigoare (hoteluri , moteluri , vile , cabane etc) clasificate pe stele de la 1 la 5 sau numar de margarete .Alegerea formelor de gazduire se va face pornind tot de la particularitatile cererii diferitelor segmente de clientela

( determinate de forma de turism practicata , nivelul veniturilor , varsta etc). Astfel , pentru tineri vor fi preferate unitatile de cazare cu confort mai redus ,cabane ,vile ,bungalouri ,sate de vacanta ,pentru adulti , hoteluri , vile clasificate la 2-5 stele(in functie de venituri),iar pentru persoane de varsta a-3-a hoteluri la preturi moderate

Servicii de alimentatie (masa) .


Constituie o alta componenta de baza a produsului turistic ,valoarea acestora putand fi facuta atat ca produs individual , cat si in asociere cu serviciile de cazare in sistem: pensiune completa sau demipensiune.De asemenea , este necesara existenta unei diversitati de tipuri de unitati care sa ofere meniuri variate , incepand cu cele standard (la preturi reduse), pana la meniuri rafinate , din bucataria internationala . Oferta de preparate culinare poate fi completata cu : mese festive , mese de afaceri , mese traditionale Romanesti , mese la pachet etc . O atentie deosebita trebuie acordata conceperii meni-urilor ,care trebuie sa se coreleze cu segmentul de turisti , cu forma de turism practicata nationalitatea si preferintele culinare ( exemplu: copii , sportivi , persoanele aflate la tratament , turisti aflati pe litoral pentru cura heliomarina etc). In ceea ce priveste cererea pentru serviciile de alimentatie pe grupe de varsta ea poate fi exemplifi cata: tinerii prefera sa-si asigure pe cont propriu serviciile de alimentatie apeland de regula la fast-food-uri sau la alte meniuri ieftine ,adulti familisti prefera demi- pensiunea ,iar populatia de varsta a-3-a solicita ,in general ,pensiune completa la preturi reduse, Serviciile de agrement . In atentia organizatorilor de turism trebuie sa fie motivatia de baza a calatoriei (recreere , divertisment , tratament balnear , afaceri etc) care trebuie sa fie prezente intr-o paleta cat mai diversificata de oferte de preturi. La acestea se adauga o serie de servicii de intermediere de genul : rezervarilor de locuri in mijloacele de transport , hoteluri ,rest-aurante ,la manifestari cultural artistice si sportive etc. ,inchirierea de materiale sportive pentru practicarea diferitelor sporturi sau jocuri ,servicii cu caracter special cum ar fi cel de secretariat ,traduceri ,supravegherii copiilor ,asigurarii pe timpul calatoriei ,sunt de ase-menea componente ale produsului turistic . Toate aceste componente ale produsului turistic trebuie reunite intr-un tot unitar,de o calitate uniform a , pentru ca este suficient ca un singur element sa nu fie de calitate pentru ca intreg sejurul sa fie afectat .

Rezolvarea unor situatii speciale .

Pe parcursul derularii programului turistic pot aparea o serie de situatii speciale pe care ghidul trebuie sa fie pregatit sa le rezolve. Prezentam in continuare cateva dintre acestea : Pagube produse de catre turisti : In cazul in care turisti produc pagube in unitatile de servire ,cazare ,alimentatie ,etc. plata contravalorii pagubelor vor fi suportate direct de catre acestia. Aparitia unor cazuri speciale in randul turistilor (medicale) ,sa ia masuri de transport a acestora catre unitatile medicale eventual izolarea acestora daca se impune .Detensionarea unor eventuale tensiuni aparute intre turisti ,luarea masurilor care se impun functie de gravitatea incidentului anuntarea autoritatilor competente daca se impune , etc.

Capitolul 3

Tehnologia serviciilor pentru turism :


Activitatea de turism intern vizeaza organizarea si oferirea de servicii turistice ceta-tenilor Romani . Ea se desfasoara pe urmatoarele activitati specifice; -- subactivitatea de excursii interne ; -- subactivitatea de excursii externe; -- subactivitatea de odihna si tratament; -- programe turistice speciale; congrese ,reuniuni ,simpozioane ,conferinte ,turism rural , actiuni de vanatoare si pescuit etc.

Subactivitatea de excursii interne .


Are ca obiect de activitate organizarea si oferirea de servicii turistice pe itinerare prestabilite sau la cererea turistilor ,in interiorul tarii. produs turistic prezinta urmatoarele caracteristici : -- se adreseaza atat turistilor de grup , cat si turistilor individuali; -- excursiile pot avea durata diferita de la cateva ore(tururi de oras) ,pana la 10 -12 zile (turul Romaniei) -- exista o multitudine de tipuri de programe turistice care variaza in functie de motivatia calatoriei , durata , destinatia , anotimpul , serviciile incluse ,nivelul calitativ al pretatiilor oferite ,varsta ,ocupatiile participantilor ,programul manifestarilor artistice ,sportive, culturale , priceperea si creativitatea organizatorului. Excursiile interne destinate grupurilor de turisti se realizeaza cu ajutorul autocarului, microbuzului , trenului ,navelor de pasageri si mai rar cu avionul. Se recomanda ca ele sa se desfasoare sub indrumarea unui ghid calificat care insoteste grupul si ofera expli-catii legate de obiectivele vizitate urmarind , in acelasi timp ,prestarea serviciilor in conformitate cu angajamentele asumate prin contractele incheiate cu turisti .Aceste produse turistice sunt in general de tipul I T (inclusive tour) si includ toata gama de servicii : de transport , cazare , alimentatie si un minim de agrement dar se pot organiza si cu asigurarea partiala a serviciilor(semiorganizate) , elementul variabil fiind serviciile de masa sau agrement. Pentru organizarea excursiilor la care se asigura numai partial serviciile , conditia obligatorie este ca acestea sa se desfasoare in baza unui program turistic si cu asis-tenta unui ghid autorizat .Exemplu: tururi de oras ,excursii de o zi fara masa sau cazare, excursii in zone turistice cu elevi sau studenti pentru care se asigura cazarea si masa la camine , internate respectiv cantine. Excursiile interne care se adreseaza turistilor individuali pot fi: excursii in circuit pentru posesorii de autoturisme , cu itinerarii oferite de agentie sau la cerere . Ele pot include servicii complete (cazare ,alimentatie ,agrement) sau partiale (numai cazare , sau cazare si alimentatie etc.) excursii in circuit cu trenul in care pachetul de servicii include fie toate serviciile ,fie numai unele din serviciile turistice (dar nu mai putin de doua) . --Acest tip , de

Tipologia excursiilor interne variaza in functie de activitatile desfasurate obiectivele turistice incluse ,etc. . Acestea pot fi grupate in urmatoarele categorii: a. Tururi tururi de oras sau statiuni: -- simple , a caror durata este de regula de 3 4 ore si in cadrul carora se viziteaza principalele obiective turistice din oras : monumente istorice , de arta si arhitectura , muzee , parcuri , constructii reprezentative etc.

durata lor,

--

-- in combinatie cu programe de divertisment sau servirea mesei la un restaurant cu specific (international , national sau local ).Ele se pot organiza atat ziua cat si noaptea. Ex.Turul Litoralului noaptea cu program de barMelody(5 ore) ,Turul Brasovului cu seara medievala la restaurantul ,,Cetatea. b.Circuite in principalele zone ale tarii: Aceste circuite cuprind vizitarea celor mai interesante obiective turistice (atat naturale cat si antropice ), cu un profil variat . Ele pot avea durata variata , de la 3 12 zile si pot include , dupa caz si alte actiuni ca seri specifice Romanesti , pescaresti , degustari de vinuri , focuri de tabara , pentru a spori atractivitatea acestora . Exemplu : Circuitul manastirilor Bucovinene ,circuit in Maramures ,circuit in Oltenia de sub munte circuit in Moldova centrala , circuit Cetatile Medievale , turul Romaniei in 7,10 12 zile . c. Excursii : -- excursii ocazionate de atractivitatea potentialului natural. -- excursii si drumetii la si de la cabanele din muntii Bucegi , Fagaras , Retezat , Apuseni , Parang etc. -- excursii pentru invatarea si practicarea sporturilor de iarna ; -- excursii pentru vizitarea monumentelor naturii (ex: La poienile de narcise , Padurile de liliac) ; -- excursii pentru vizitarea unor obiective cu caracter de unicat (ex.Vulcanii Noroiosi). -- excursii ocazionate de vizitarea unor obiective cultural istorice. -- excursii pentru vizitarea caselor memoriale si alte obiective legate de viata si activitatea diferitelor personalitati din domeniul cultural artistic:(ex.In cautarea lui C. Brancusi , pe urmele lui I. L . Caragiale) sau -- pentru vizitarea unor muzee si a altor obiective culturale , ex. Muzeul etnografic in aer liber Astra din Sibiu; -- excursii prilejuite de diferite manifestari culturale , folclorice , sportive si religioase ,

pentru participarea la targuri si expozitii excursii de documentare stiintifica etc. -- excursii combinate ocazionate de vizitarea unor obiective culturale cat si efectuarea unor drumetii in zone montane , ex ;excursie in Culoarul Rucar-Bran ,care include vizitarea : Manastirii Namaiesti , a Mausoleului Mateias , a Castelului Bran , dar si excursii in cheile Dambovicioarei si la pestera Dambovicioara . -- excursii preorasenesti. (ex. excursii la Snagov , Cernica etc.) -- excursii combinate interne-externe (ex. Litoralul Romanesc cu Varna.) -- excursii organizate cu turisti aflati in statiunile balneoclimaterice la odihna si recreere (ex. excursii la Pestera Ursilor de la Chiscau organizate din Baile Felix.)

--

-- organizari de excursii urmate de mese festive sa banchete pentru absolventii liceelor, facultatilor sau diferitelor asociatii:(ex.Asociatia Medicilor Stomatologi ,Asociatia notarilor publici etc.) d. Cantonamente pentru sportivi : organizate in diferite statiuni si la cabane Exemplu: Cantonament de refacere pentru componentii lotului de caiac in statiunea Neptun de pe litoral. Avand in vedere faptul ca cererea este mai putin dependenta pentru acest tip de produs turistic de conditiile naturale ,excursiile pot fi organizate ,si oferite turistilor in orice perioada a anului .De aceea este important ca agentiile de turism sa identifice acele pro-duse care sa stimuleze cererea turistilor .De exemplu: excursii de 2-3 zile de 1 Decembrie, sau excursiile ce pot fi organizate pentru clasele IIV in timpul vacantelor intrasemestriale . Circuitul capitalelor Tarii Romanesti Etapele elaborarii programelor turistice : a. Studierea pietei care vizeaza : studierea cererii principalelor segmente de turisti; -- studierea ofertei concurentei si a propriei oferte; --

-- analiza ofertei prestatorilor directi furnizori de servicii (unitati de cazare , restaurante, unitati de agrement , centre de conferinte etc.) b. Documentarea prealabila : -- inventarierea obiectivelor turistice naturale si antropice existente pe un teritoriu dat ; -- cunoasterea bazei materiale a prestatorilor directi (unitati de cazare , restaurante , unitati de agrement , centre de afaceri etc)

c. Verificarea pe teren a informatiilor culese , respectiv a: -- starii obiectivelor , orarul de vizitare , taxelor de intrare , duratei medii de vizitare ; -- starii drumurilor , cronometrarea distantelor dintre obiectivele turistice etc. -- conditiilor oferite de baza materiala specifica , aspectul general al cladirilor, calitatea dotarilor , confortul , precum si a calitatii si diversitatii serviciilor prestate. -- aspectului general al oraselor si statiunilor intalnite pe traseu. d. Selectia obiectivelor turistice care vor fi incluse in programul turistic : precum si a prestatorilor de servicii , pornind de la particularitatile cererii segmentului de turisti caruia i se adreseaza. e. Incheierea de contracte ,conventii cu prestatorii de servicii turistice ,companii de transport , vunitati de cazare , restaurante , baze de agrement ,centre sportive etc f. Elaborarea propriu-zisa a programului turistic -- fisa tehnica a actiunii (programul actiunilor turistice urmat de intocmirea analizei de pret) g. Rezervarea serviciilor : a numarului de locuri de cazare , de alimentatie etc. h. Realizarea materialelor publicitare. i. Urmarirea satisfactiei de consum

Subactivitatea ,,Excursii interne , documentele necesare in ordinea intocmirii lor sunt : Programul turistic (excursiei) -- este un itinerar cu mentionarea detaliata a tuturor serviciilor ce urmeaza a fi asigurate si a tuturor obiectivelor turistice ,precizandu-se durata de timp si perioada.El cuprinde : 1. tema (titlul produsului) 2. traseul cu indicarea localitatilor vizitate si a obiectivelor legate de tema aleasa; 3. elemente de prezentare generala:numar de zile ,perioada ,kilometri parcursi, mijlocul de transport folosit , pretul , informatii , eventualele conditii de participare. 4. prezentarea succinta a desfasurarii programului pe zile cu precizarea obiectivelor ce urmeaza a fi vizitate si a serviciilor oferite; 5. conditii de comercializare: -- segmentul de turisti; -- producatorul;

-- modalitati de plata , eventualele reduceri. (VEZI ANEXA A) Analiza de pret -- este documentul folosit pentru determinarea costului actiunii turistice ,pornind de la programul turistic si de la urmatoarele elemente de cheltuieli. -- cheltuieli directe din prestatiile asigurate de terti; -- cheltuieli directe din prestatiile auto; -- asigurari (numai pentru extern) -- T. V . A. -- cota de participare la fondul de dezvoltare a turismului .(VEZI ANEXA B) Comanda de prestatii Agentia de turism emite cate o comanda catre toti prestatorii de servicii care participa la realizarea programului turistic .In comanda vor fi precizate serviciile ,numarul de persoane pentru care vor fi prestate , valoarea unitatii de servicii, valoarea totala. Ea poate fi inlocuita de voucher. (VEZI ANEXA C) Biletul de excursie -- este documentul in baza caruia se incaseaza contravaloarea actiunii turistice de la turist. EXEMPLU: MINISTERUL TURISMULUI

Unitatea de turism ____________________________ Cupon de control Data___________20_____


BILET DE EXCURSIE Nr._________ S-a incasat de la_______________________________ Din____________________________________________telefon___________________ reprezentand c / valoarea a ________________________locuri la excursia cod_________________ din___________________________pe itinerariul________________________________ Nr. Loc in autocar________________________ AGENT DE TURISM L. S .

Recapitularea operatiunilor de incasari restituiri. Biletul de excursie se inregistreaza intr-un formular special,Recapitulatia(VEZI ANEXA D) Diagrama autocarului -- este documentul folosit pentru repartizarea turistilor pe locuri. -

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41
Delegatia

Conducatorul auto 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42

43

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44

Ghid 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 45

Inaintea inceperii actiunii (cu 24 sau 48 de ore inainte) agentia de turism intocmeste Delegatia ghidului . Documentul prin care ghidul insotitor este imputernicit sa gestioneze actiunea respectiva. El serveste si pentru ridicarea avansului spre decontare de la casierie in vederea efectuarii unor cheltui eli ca intrari la muzee , expozitii etc. Ea se intocmeste in doua exemplare -- unul este inmanat ghidului , -- cel de al-doilea se inregistreaza in registrul de casa alaturi de biletul excursiei Dupa terminarea actiunii , delegatia se anexeaza la decontul excursiei ca document justificativ pentru plata avansului spre decontare. (VEZI ANEXA E) Cecul de decontare din carnet cu limita de suma In vederea efectuarii platilor la unitatile prestatoare ghidului i se inmaneaza un carnet cec. (VEZI ANEXA F). de servicii (cazare ,masa) ,

Decont excursie interna La sfarsitul excursiei se intocmeste documentul ,,Decont excursie interna unde vor fi centralizate toate prestatiile tertilor , in baza actelor emise de catre acestia. (VEZI ANEXA G )

Subactivitatea ,,Excursii externe (excursii este hotare cu turisti Romani ).


Aceasta subactivitate numita si ,,outgoing,are ca obiect de activitate si oferirea de servicii turistice cetatenilor Romani care calatoresc in afara granitelor atat in grup cat si individual . organizarea tarii ,

Aceste produse turistice se caracterizeaza prin urmatoarele caracteristici: -- sunt destinate atat grupurilor organizate de turisti , cat si turistilor individuali; -- sunt variate atat ca durata , cat si ca destinatii si tipuri de programe. Organizarea acestui tip de produs turistic presupune incheierea de aranjamente si contracte turistice externe cu firme de turism din strainatate cu care se convin progra-mele , itinerariile , tarifele , modul de derulare a programelor etc. Metodologia de intocmire a programelor este asemanatoare cu cea prezentata mai sus. Excursiile externe destinate grupurilor de turisti se realizeaza cu ajutorul autocarului, avionului ( combinat avion + autocar ) si mai rar cu ajutorul trenului(eventual combinat cu autocar ).Ele se desfasoara cu asistenta unui ghid acreditat care insoteste grupul , ofera explicatiile legate de obiectivele turistice vizitate , urmarind prestarea serviciilor in conform-itate cu angajamentele prevazute in contracte.Pachetele de servicii oferite in cadrul acestora includ in general transport (transferuri si alte taxe aferente), cazare in sistem demipen-siune sau cazare + MD(mic dejun) si unele cheltuieli culturale. Se recomanda ca in programul excursiei sa se precizeze si cuantumul altor cheltuieli necesare si parcursul excursiei (intrari la alte obiective turistice optional-croaziere , cuantumul taxei de viza si a asigurarii medicale) in cazul in care aceste elemente nu au fost incluse in pret. Excursiile externe pot fi grupate : -- excursii care se desfasoara pe teritoriul unei singure tari . Ex.: Turul clasic al Greciei: Salonic- Atena- Peloponez- Delfi- Meteora (circuit de 6 zile); San- Remo- Madrid-ToledoBarcelona (circuite de 10 zile) -- excursii care includ vizitarea a doua tari. Ex.:Italia--Spania--VenetiaVerona--Milano -- excursii al caror traseu includ mai multe tari: Ex. :,,Prin orasele romantice ale Europei SalzburgStrasburgParis-Luxembourg-NurnbergVienaBudapesta (circuit de13 zile ). La inscrierea intr-o excursie internationala se procedeaza astfel : -- se emite bilet pentru valuta ( pe chitantierul de valuta excursii externe); -- se emite bilet pentru suma in lei ( pe chitantierul de lei , excursii interne); Lucratorul de la agentie trebuie sa fie foarte atent la codul actiunii (fiecare excursie primind un cod pentru prelucrarea mai usoara a datelor si pentru a evita confuziile); -- se primesc documentele pentru obtinerea vizei si efectuarea calatoriei; -- pasaportul turistic ( valabil minim 6 luni de la data solicitarii vizei); -- poze tip pasaport ; -- formularul de viza completat de solicitant ( se obtine de la sediul firmei organizatoare) Actele necesare Actele necesare pentru salariati carte de munca ( : copie si original --

) ( 300 500 E )

--

extras de cont valutar

-- fotocopie xerox act de propietate ( casa , masina etc.) -- adeverinta de serviciu cu salariul mediu net si o adeverinta din care rezulta ca in perioada desfasurarii excursiei se afla in concediu de odihna. Actele necesare pentru intreprinzatorii particulari : -- certificat de inmatriculare firma ; -- copie statut societate ; -- copie dupa ultima balanta ; -- ultimul extras de cont valutar 300 800 E Actele necesare pentru studenti : -- carnet , adeverinta de student ca este in vacanta ; -declaratia materiala de la ambii parinti in cazul in care pleaca fara insotitor. re pentru pensionari : -- talon de pensie ; -- extras de cont valutar 300 800 E. -- se semneaza de catre participant cererea de inscriere si conditiile generale ale excursiilor potrivit codului activitatii si programul excursiei . -- se completeaza borderoul de incasari-restituiri pentru fiecare actiune (excursie); separat, pentru evidenta operativa calculandu-se incasarile in valutare cu cursul valutar B.N.R. din ziua respectiva. -- se completeaza separat borderoul de depunere al valutei sau leilor. -- se emite chitanta de casa separat pentru valuta , separat pentru lei . -- se inregistreaza in registrul de casa separat pentru valuta si separat pentru lei. Originalul filei registrului de casa ,impreuna preda zilnic la serviciul contabilitate .Toate se tituiri la cursul valutar din data restituirii. cu originalul plus documentele anexate, inregistreaza la borderoul de incasari se res-

Actele necesa

Agentia de turism urmareste desfasurarea actiunii de la incasare pana la incheierea ei (decontul). Pentru persoanele juridice care solicita servicii turistice se solicita alaturi de cererea de inscriere si c omanda sau delegatie de schimb. La inscrierea intr-o excursie se intocmeste si se semneaza un contract de prestari servicii turistice.

Dintre documentele utilizate in cadrul acestei subactivitati prezentam vaucherul si biletul de excursie externa .

VACANTA
Licenta A Nr. nr.27, Sector 5 186/353 Blvd.Unirii

VOUCHER Nr.
No date of issue code

Nr. R Comert J 40675543 Romania Cod fiscal R371263

Bucuresti

PH(00401)353.39.70/338.95.84 PH/FAX(OO401)333.55.17

________________________________________________________ TO be presented to____________________________________________________________ ________


IN EXCHANGE FOR THIS DOCUMENT,YOU ARE KINDLY REQUESTED TO PROVIDE THE FOLLOWING SERVICE

TO NAME________________________________ person__________________________________ DATE OF ARRIVAL Travel agent L . S. DATE OF DEPARTURE

No

of

No OF Night

SOCIETATEA DE TURISM_______________________ DATA_____________ BILET DE EXCURSIE EXTERNA Nr._____________ Din_________________________ Primit de la d-na / dl _______________________Domiciliat(a) in str.______________ ______________________nr. _____________tel.___________________pentru______ ____________________reprezentand : -- pret total excursie -- avans depus cu chitanta nr._______ Rest de achitat AGENT DE TURISM ____________________________lei ____________________________lei ____________________________lei SEMNATURA DE PRIMIRE

L. S.

Subactivitatea odihna si tratament .

Aceasta subactivitate are ca obiect organizarea si oferirea de servicii turistice pentru turistii Romani in vederea petrecerii vacantelor sau pentru efectuarea unor tratamente balneare in statiunile de odihna sau balneoclimaterice. Produsele turistice de acest tip sunt concepute si oferite turistilor in mai multe tratament in serii complete de 20 de zile sau 18 zile ( oferite in special prin Ministerul Muncii) -- tratament in serii complete de 12 sau 14 zile ; -- odihna in serii complete de 12 zile; -- odihna in serii complete de 7 zile . In vederea asigurarii prestatiilor incluse in pachete de servicii si sejururi de odihna si tratament ,agentiile de turism incheie contracte cu detinatorii de baza materiala : unitati de cazare de diferite tipuri ( de hotel , vile , cabane etc.), unitati de alimentatie , complexe balneare sau baze de tratament in urma unor negocieri care au loc odata pe an. Documentele utiliza te in cadrul acestei subactivitati sunt : 1. Diagrama privind valorificarea locurilor in statiune; 2. Biletul de odihna / tratament (sau vaucher) 3. Borderoul de incasari-restituiri. Diagrama privind valorificarea locurilor in statiune -- este documentul in care se inscriu locurile contractate cu prestatorii de servicii in vederea valorificarii lor.Ea se intocmeste pentru fiecare statiune in parte , pe hoteluri si perioade; -- se completeaza intr-un singur exemplar; -- serveste agentului de turism pentru a cunoaste in orice moment locurile libere. SOCIETATEA___________________________ DIAGRAMA Nr. _____________________ Privind valorificarea locurilor in statiunea_______ Profil____________________ variante : --

N Unitate de ca Grad conf Perioada de valorificat conform Valorificat cu bil r. zare ort actului de atribuire efectiva et nr. cr t

Sef compartiment , Biletul de odihna si tratament ,,B este un document cu regim special : O T :

Agent turism , --

-- in baza caruia agentia de turism incaseaza de la turisti contravaloarea prestatiilor turistice, care da dreptul turistilor sa beneficieze de toate serviciile inscrise pe bilet -se intocmeste de catre agentul de turism al agentiei de turism eminente in 3 exemplare din care originalul si o copie se inmaneaza turistului ,iar cealalta copie ramane la cotorul carnetului.Originalul va fi inmanat de catre turist la receptie iar copia la administratie(receptie , restaurant etc.) Este bine ca pe B O T sa se noteze si telefonul clientului. Se semneaza de catre agentul de turism . Originalul B O T va insoti factura transmisa de prestatorul de servicii hoteliere .

Unitatea___________________________ Codul fiscal________________________ Nr de inmatriculare in registrul comertului Anul______________________________ Localitatea_________________________ Judetul____________________________


BILET DE ODIHNA SI TRATAMENT Nr._____ 010294

Din data de______________ Statiunea____________________Perioada la________________


Unitatea prestatoare Felul serviciilor Categ. De conf.ort

de

la__________________pana

Nr de pers.

Nr.zile

Tarif pe zi de pers. lei

Valoarea totala -lei-

Cazare Masa Numele beneficiarului Tratament Alte servicii Certificam calitatea Comision..%= serviciilor achitate de dvs. T.V.A..% 3%FSPDT= TOTAL GENERAL Agentia de turism Achitat avans cu chitanta Diferenta de plata . Semnatura si stampila

La sfarsitul zilei se intocmeste Borderoul de incasari restituiri . Borderoul de incasari restituiri :

-- este un document folosit pentru evidentierea zilnica a incasarilor si restituirilor din valoarea locurilor in care se inregistreaza : numarul BOT , data inceperii si terminarii sejurului , statiunea , suma ; -se intocmeste de catre agentul de turism in doua exemplare din care unul se preda la casierie impreu na cu monetarul sau documentele de plata , iar celalalt exemplar este transmis compartimentului de specialitate . SOCIETATEA_______________________ BORDEROU DE INCASARI RESTITUIRI Nr.______ Din data de _____________

Nr Statiunea Cod Nr. Nr./zile/turist Incasari Restituiri Penalizari . statiune partic comision crt TVA

In baza sumelor totale din borderou se completeaza .Registrul de casa sumele incasate din vanzarea B.O.T la rubrica ,,incasari iar restituirilor de B.O.T se evidentiaza la rubrica ,,plati.

Turismul organizat , semiorganizat si neorganizat .


Turismul organizat se caracterizeaza prin angajarea anticipata a principalelor servicii legate deplasarea si sejurul turistilor .Aceasta angajare a prestatiilor se poate face prin intermediul : -- cumpararii unui B.O.T sau vaucher . Produsul turistic specific acestei forme de turism este de tipul I.T.(inclusiv tour) Avantajele turismului organizat pentru turist : -- certitudinea (garantia) primirii serviciilor ; -- costul pachetelor de servicii este mai mic decat daca ar apela la fiecare prestator in parte ; -- posibilitatea planificarii din timp a cheltuielilor ; -- scapa de grija organizarii sejurului (comoditate) -- posibilitatea platii in rate ; -- stabilirea unor relatii sociale ; b) pentru prestatorii directi -- certitudinea ocuparii locurilor ; a) de

-- o mai buna organizare a personalului ; -- aprovizionarea corespunzatoare cu produse c)pentru agentia de turism -- o mai buna planificare a actiunilor ; -- utilizarea rationala a capacitatilor de transport , cazare , masa etc ; -- asigurarea unui volum al incasarilor relativ cert ; -- posibilitatea atenuarii caracterului sezonier al cererii prin oferirea unor facilitati de pret ; Dezavantajele turismului organizat : a) pentru turist: -ingradirea libertatii de miscare pentru prestatorii directi : -incasari medii pe turist pentru agentia de turism : , (turistul nu poate alege traseul ,unitatile prestatoare) b)

mai mici

c)

-- obligativitatea respectarii cu rigurozitate a conditiilor convenite prin contract. Turismul organizat este forma cea mai solicitata de : -- turistii cu mai putina experienta -- in cazul deplasarilor in strainatate ( din cauza riscurilor pe care le presupune); -- persoanele cu venituri reduse , fiind forma principala de turism de masa si social ; Avantajele turismului neorgnizat a) pentru turist : -libertatea de miscare mijloacelor de transport , pentru prestatorii directi : , turistul hotaraste singur asupra destinatiei , hotelurilor , restaurantelor la care se apelleaza) duratei deplasarii , b)

-- incasari medii , pe turist mai mari Dezavantajele turismului neorganizat : a) pentru turist : -nu are garantia ca va putea beneficia de serviciile dorite la nivelul de calitate dorit b) pentru prestatorii directi : -- nu au certitudinea utilizarii eficiente a bazei materiale si a personalului in sezon . Aceasta forma de turism este practicata in special de turisti cu de persoanele cu venituri mari. experienta , de automobilisti , ,

Turismul semiorganizat ( mixt) : Se caracterizeaza imbinarea celor doua forme prezentate , o parte a serviciilor ( in general cazare si demipensiune) este angajata in prealabil , iar pentru cealalta parte turistul apeleaza , pe masura derularii calatoriei , direct la prestatorii de servicii (transport si agrement in principal). Avand in vedere faptul ca numai formele organizate si semiorganizate asigura incasari agentiilor d e turism , acestea trebuie sa urmareasca in permanenta atragerea de noi categorii de turisti prin : -- largirea gamei serviciilor oferite ; -- itinerariile alese ; -- diversificarea confortului si serviciile oferite.

Capitolul 4
Tehnologia vanzarii produselor turistice locale : Studiul cererii locale si a concurentei existente.
Succesul de piata : al unei agentii turistice depinde de modul in care acesta reuseste sa conceapa produse turistice care sa asigure satisfacerea intr-o masura cat mai mare a nevoilor diferitelor segmente de clientela ,sa se diferentieze de produsele concu- rentei sub aspectul volumului structurii , masurii in care aceasta satisface nevoile unui segment neacoperit. Continutul produselor turistice poate fi definit numai in pe grupe omonime de clientela . functie de anumite criterii ale cererii ,

Adaptarea ofertei la modificarile cererii clientelei turistice potentiale tarea permanenta a cererii clientelei turistice potentiale . Studierea cererii presupune : 1. Identificarea principalelor segmente de clientela dupa criterii variate :

presupune

cerce-

-- variabile demografice :varsta ,sex ,ciclul de viata al familiei(casatorit ,necasatorit ,altele), categoria socio-profesionala etc ; -- geografice : tari , regiuni , zone , orase etc. ; -- venituri disponibile pentru turism (foarte mari , mari , medii , mici) ; -- motivatia calatoriei (vacanta , afaceri , tratament etc.) ; -- psihologice: stil de viata , personalitate , comportament ; -- si evidentierea caracteristicilor comune ale cererii acestora . 2. Determinarea (cantitativa) a volumului si structurii cererii pe segmente de clientela. 3. Identificarea factorilor care stimuleaza sau franeaza circulatia turistica si analiza influi-entei acestora . -veniturile disponibile pentru turism ,adaptare la cerere)preturile si tarifele practicate ,sfarsit de saptamana) ; ,oferta turistica (facilitati), ,(volum timpul liber ,calitate (concedii ,diversitate ,vacante

-- factori secundari : factori tehnici , urbanizarea , factori organizatorici , politici etc. 4. Studierea preferintelor diferitelor segmente de clientela pentru : -- mijloacele de transport (rutier , aerian , feroviar , maritim) ; -- diferitele forme de cazare hoteliera si parahoteliera , diferitele unitati de alimentatie , unitati de agrement , unitati de tratament ; -- sezoane , durata medie a sejurului ; -- diversitatea si nivelul calitatii al serviciilor de baza si complementare. 5. Cercetarea obiceiurilor de calatorie si a intentiilor de cumparare : -- perioada optima (posibilitati de calatorie) ; -- frecventa calatorilor ; -- destinatiile preferate ; -- formele de turism solicitate: organizat , semiorganizat , pe cont propriu ; -- mijlocul de transport folosit ; -- alte optiuni cu privire la tarife , preturi ; -- volumul cheltuielilor pentru serviciile turistice si componente per total , valoarea cheltuielilor medii pe transport , cazare , alimentatie etc. 6.Cercetarea gradului de satisfactie obtinut in urma consumului diferitelor produse turi-stice sau componente ale acestora( atractivitatea zonei ,diversitatea si calitatea serviciilor oferite , raportul calitate pret etc.) Rezultatul acestei cercetari vor fi folosite in vederea adaptarii permanente a elor la mutatiile intervenite in structura cererii . ofert-

Concurenta existenta pe piata comercializarii produselor turistice impune cu necesi-tate o analiza per manenta a ofertei concurentei sub multiple aspecte (volum , structura , tarife practicate etc.) Aceasta impune : a. Identificarea principalelor categorii de intreprinderi concurente ale unei agentii de turism care pot fi : -- celelalte agentii de turism care se adreseaza aceleiasi piete ; -- companii de transport : aeriene , feroviare , navale care ofera pachete de servicii ; -- organizatii turistice cooperatiste ; -- cluburi , asociatii care intr-o forma sau alta sunt organizatori de turism.

b. Cunoasterea categoriilor de turisti carora li se adreseaza concurenta. c. Analiza ofertei concurentilor sub aspectul : -- naturii serviciilor oferite si a ingeniozitatii manifestate in conceperea de noi produse turistice ; -- modalitati folosite pentru a atrage clientii (mijloace de promovare folosite) -- tarifele practicate pentru produse turistice cu continut similar ; -- canalele de distributie folosite de concurenta. d.Compararea constanta a rezultatelor acestei analize cu propriile produse,preturi , canale de distributie. e.Identificarea punctelor tari si punctelor slabe ale concurentei (pentru a evita sa atace acolo unde concurenta este puternica si pentru a profita de slabiciunile acesteia) Rezultatele acestei analiza sunt folosite pentru evaluarea obiectiva a propriilor posibilitati si pentru conceperea unor produse turistice care sa se diferentieze de cele ale concurentei. Culegerea informatiilor despre concurenti este dificila si presupune de regula utilizarea unor informatii secundare , din mass-media , experienta personala a unor angajati atrasi de la firmele concurente , din auzite. La acestea se adauga informatiile culese in urma efectuarii unor cercetari de marketing asupra clientilor , furnizorilor , distribuitorilor . O foarte buna ocazie pentru studierea pietei sub toate aspectele , respectiv a concurentei cat si a continutului si tarifelor prestatiilor turistice o reprezinta targurile de turism . cererii , a ofertei directe de servicii

Tipuri de clienti potentiali locali , cercetarea nevoilor lor .


Cunoasterea tipologiei clientelei si a particularitatilor cererii acesteia reprezinta o conditie de baza pentru conceperea unor produse turistice competitive . Aceasta rezulta din necesitatea abordarii diferite a fiecaruia dintre segmente astfel incat oferta de servicii sa vina in intampinarea dorintelor , nevoilor acesteia . Clientela potentiala a unei agentii de turism , poate cunoaste o mare diversitate : -turisti individuali care la randul lor se pot grupa: preocupari si arii de interes ; -- grupuri organizate avand motivatii diferite ; -- firme in vederea organizarii unor congrese , conferinte , reuniuni sau pentru voiaje incentive ; -- asociatii , de exemplu :religioase ,veterani de razboi ,ale diferitelor categorii profesionale : -fundatii ; institutii de invatamant etc. ; -in functie de varsta , motivatii venituri ,

Diversitatea acestor segmente face necesara o abordare diferita atat in ceea ce priveste conceperea ofertei cat si in privinta politicilor de pret distributie utilizate .

a fiecaruia dintre ele , promo-vare

, ,

Studierea cererii acestor segmente de clientela se face folosind mai multe metode : -- observarea directa ,sondarea preferintelor prin discutii si notarea observatiilor cele mai interesante ; -- studii , anchete , chestionare ; -- relatii publice ; -- reactii la propuneri ; -- analiza reclamatiilor si sugestiilor. Agentia de turism ,prin reprezentanti sai trebuie sa tina o stransa legatura cu clientii sai .In acest sens ,relatia cu clientii nu se va limita numai la momentele in care acestia isi manifesta dorinta de a cumpara produsele turistice ci trebuie sa-l informeze permanent asupra noilor oferte , sa vina in intampinarea nevoilor si chiar sa contribuie la sti-mularea lor .

Culegerea informatiilor .
Conceperea unor produse turistice variate si originale capabile sa satisfaca divers-itatea nevoilor ,dorintelor turistilor presupune culegerea unor informatii cat mai complete despre diferitele componente ale ofertei turistice. Aceasta activitate este cunoscuta sub numele de documentare prealabila .Ea vizeaza culegerea urmatoarelor categorii de informatii : a. Infor matii despre obiective turistice naturale si antropice: -- zone cu peisaje pitoresti: munti cu chei , pesteri , defilee , stanci cu forme bizare ,plaje insule , lacuri , monumente ale naturii , parcuri si rezervatii naturale ; -- ape minerale si posibilitatile de tratament ; -- monumente de arhitectura , arta plastica si istorie ; -- institutii si manifestari cultural-artistice , sportive ,(teatre , sali de spectacole) ; -- ateliere de produse artizanale , manifestari folclorice , festivaluri ; -- gastronomie , mancaruri nationale , vinuri si alte bauturi specifice , centre viticole ; -- organizarea de partide de vanatoare si pescuit ; -- obiective turistice si trasee turistice ; b. Informatii despre caile de acces si itinerariile obisnuite pentru a ajunge in tara(zona, stabilita) , respectiv , terestre , maritime sau aeriene : -- autostrazi , numarul de benzi , starea lor , numarul de kilometri intre diferite obiective , drumuri Europene , drumuri nationale , dotarile existente de-a lungul acestora inclusiv

drumurile forestiere ce pot fi parcurse pana in apropierea obiectivelor turistice ; -- cai ferate , legaturi , dotari specifice ; -- aeroporturi , legaturi ; -- canale navigabile , porturi , legaturi ; -- taxe percepute pentru autostrada , aeroporturi etc -- companiile rutiere ,feroviare ,aeriene ,maritime operante in interior si in exterior, aranjamente turistice oferite -- principalii prestatori de servicii turistice de pe traseele turistice si din localitatea de sejur si serviciile oferite ; -- unitati de cazare cu o tipologie diversificata ; hotel ,motel , vila ,camping ,cabane ,case de vacanta , camine pentru studenti pentru a putea raspunde cat mai bine diversitatii de nevoi (amplasare , tip , dotari , marime , categorii de clasificare etc. -- unitati de alimentatie cat mai variate ca tipologie ,restaurante ,berarii ,braserii ,fast-food-uri s. a , in cadrul acestora un accent deosebit se pune pe unitatile cu specific ,pe capacitatea de servire , dotarile , ambianta , servicii suplimentare oferite ; -- unitati de tratament , statiuni , dotari , proceduri efectuate ; -- unitati si mijloace de agrement , dotarea cu mijloace de transport pe cablu , discoteci , Sali de jocuri , tunuri pentru zapada artificiala , unitati destinate desfasurarii unor activitati apres-sky , posibilitatea inchirierii de materiale si echipamente sportive , Sali de spectacole etc. Pentru toate aceste tipuri de unitati se recomanda culegerea unor informatii cat mai complete cu pri vire la programul de functionare , preturile si tarifele practicate , confortul oferit . La acestea se adauga o serie de informatii generale : de istorie , geografie , politice religioase , moneda nationala , drapelul si limba vorbita , informatii auxiliare : calitatea apei , servicii de siguranta (politie , ajutor medical , ajutor stradal) .

Tarifele practicate pentru produsele turistice .


Stabilirea tarifelor practicate pentru produsele turistice se face diferit la nivelul celor trei subactivitati ; -excursii interne excursii externe ; -- odihna si tratament ; Calculul tarifului practicat pentru excursiile interne se face pe baza analizei de pret, dupa cum urmeaza : ; --

1. Determinarea cheltuielilor directe in care se includ urmatoarele elemente de cheltuieli: a. De transport ,calculul contravalorii acestuia se face diferit in functie de mijlocul de transport folosit : -- in cazul autocarului : nr.de kilometri parcursi (conform programului excursiei) Xcost / km (conform contractului cu prestatorul). Pentru a determina valoarea pe turist se imparte valoarea totala la numarul de participanti (nu se includ ,soferul ,ghidul ,locurile , gratuite oferite organizatorului sau distribuitorului excursiei). -- in cazul utilizarii altor mijloace de transport (tren ,avion): costul biletului X nr.de participanti b. De cazare , suma cazarilor in diferite localitati calculata pentru fiecare unitate de cazare in parte(nr. de nopti x tarif / loc / zi x numarul de participanti platitori)

c. De

alimentatie ,suma prestatiilor de alimentatie oferite pe parcursul sejurului ,calculata,

pret( MD , D , C) x nr. de participanti d. Cheltuieli culturale ( nr. de obiective x taxa de intrare) x nr. de participanti. e. Cheltuieli organizator(eventual) sau alte cheltuieli f. Cheltuieli sofer , se includ , cazarea , alimentatie (sau diurna) g. Cheltuieli ghid ,includ : transport(in cazul in care se folosesc alte mijloace de transport decat autocarul) , cazare , alimentatie , cheltuieli culturale (sau diurna) Pentru determinarea valorii pe turist a cheltuielilor cu soferul si ghidul cuantumul acestor cheltuieli se imparte la numarul de participanti. Toate aceste cheltuieli se determina atat ca valoare totala , cat si pe turist. 2. Calculul valorii totale a cheltuielilor directe . 3. Calculul valorii comisionului : total cheltuieli directe x % comision (cuprins intre 5 - 30%) 4. Determinarea valorii T.V.A.: valoarea comisionului x % cota T.V.A. ,conform cu legislatia in vigoare ; 5. Aplicarea procentului de 3%(cota de participare la fondul de promovare si dezvoltare a turismului la valoarea comisionului.Unele agentii de turism prefera pentru a nu mai incarca pretul final , sa deduca suma aferenta acestuia din valoarea comisionului. 6. Efectuarea unor eventuale rotunjiri. 7. Determinarea pretului total de vanzare prin adunarea la totalul cheltuielilor directe a valorii comisionului ,T.V.A.-ului , cotei de 3% daca este cazul.Pretul de vanzare rezultat

va fi inscris pe programul turistic pe care il va primi turistul la inscrierea in excursie. Calculul tarifului practicat pentru excursiile externe se face tot pe baza analizei de pret Metodologia intocmirii analizei de pret este asemanatoare cu cea prezentata mai sus cu urmatoarele mentiuni: -- se includ obligatoriu asigurarea de 3-4% din valoarea comisionului , asigurarea medicala si taxa de viza(dupa caz). -- de asemenea se mai pot include , transferuri , tur de orase , taxa aeroport , alte taxe Calculul tarifului practicat pentru produsele turistice :sejururi de odihna si tratament se face pe baza B.O.T. sau vaucher-ului in care se inscriu serviciile care urmeaza sa fie prestate ,tariful de cazare si masa ,tratament pe zi si persoana ,numar de zile si numar de persoane . Calculul propriu-zis include : -- calculul contravalorii cazarii: cazare=nr. pers. x tarif/loc/zi x nr. de nopti cazare ; -- alimentatie = nr.pers. x nr. zile x tarif zi de pers.(aferent nr. de mese) -- calculul contravalorii serviciilor de tratament(sau altor servicii) -- calculul valorii totale a serviciilor prestate ; -- la suma totala calculeaza comisionul cuprins intre 5-30% ; -- la valoarea comisionului se aplica T.V.A.-ul conform metodologiei precizate in legislatia in vigoare ; -- la valoarea comisionului se aplica si 3% cota de participare la fondul de promovare si dezvoltare a turismului.Acesta se poate insa deduce ulterior din valoarea comisionului in contabilitate (cu diminuarea corespunzatoare a valorii acesteia) ; -- se calculeaza valoarea totala a biletului adunand la valoarea totala a prestatiilor , valoarea comisionului , a T.V.A.-ului si eventual a cotei de 3%.

Conditiile generale si particulare de vanzare .


Conditiile de comercializare a produselor turistice sunt prezentate in contractul inch-eiat de agentia de turism cu turistul. Informatiile scrise ,furnizate turistilor de catre agen-tiile de turism , trebuie sa fie astfel formulate incat sa nu permita interpretari echivoce cu privire la pretul , continutul pachetului de servicii si alte conditii ce urmeaza a fi incluse in contractul dintre agentie si turist. Conditiile generale de vanzare se refera la: 1.Termene si modalitati de plata :Valoarea sau procentul din pret ce trebuie achitat cu titlu de avans si graficul pentru efectuarea restului de plata . Nerespectarea termenelor de plata de catre consumator nu inseamna ca el a renuntat la contract si se aplica clauzele referitoare la penalizari .Agentia are dreptul sa anuleze rezervarile daca plata finala nu este facuta in termen.

2.Anulari , penalizari si despagubiri Turistul poate sa rezilieze contractul oricand.Indiferent de motivele anularii sau daca clientul nu calatoreste ,agentia are dreptul sa aplice cote de penalizari. Acestea se vor stabili de fiecare agentie .In cazul in care preturile stabilite prin contract sunt majorate cu peste 10% indiferent de motivele major arii , turistul poate rezilia contractul fara nici o obligatie fata de agentie. Contractul poate fi anulat de catre agentie fara plata unor despagubiri in urmatoarele situatii: -- nu sa realizat numarul maxim de persoane mentionat in contract si turistul a fost anuntat in scris cu 15 zile calendaristice inainte de data plecarii ; -- a intervenit un caz de forta majora; -- ambasada refuza acordarea vizei ; -- anularea a intervenit din vina turistului. 3. Posibilitati de transfer a calatoriei turistice In cazul in care turistul nu poate participa la calatorie el poate transfera rezerva-rea sa unei persoa ne care satisface conditiile aplicabile calatoriei in cauza .Rezervarea se poate transfera numai cu anuntarea agentiei de turism in timp util (se poate stabili un nr. de zile) , inaintea plecarii. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii ,precum si cesionarul sunt responsabili , in mod similar , de plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari. Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul ,transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului la zbor. 4. Imposibilitatea respectarii unor prevederi ale contractului In cazul in care agentia este nevoita sa modifice anumite prevederi ale contractului cu 15 zile inainte de data plecarii ,turistul va fi consultat asupra rezilierii contractului fara plata de penalitati sau asupra acceptarii noilor conditii ale contractului , iar turistul in ter-men de 5 zile de la primirea instiintarii este obligat sa comunice agentiei hotararea sa. In cazul in care turistul reziliaza contractul ca urmare a din contract sau agentia de turism anuleaza calatoria , turistul are dreptul : la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara , propus de agentia de turism ; -- sa accepte un alt pachet de servicii de calitate inferioara ,propus de agentia de turism, cu rambursarea diferentei de pret ; -- sa i se ramburseze sumele achitate in virtutea contractului ; In cazul in care , dupa inceperea calatoriei turistice contract nu poate fi realizata propuneri ale agentiei de turism : ,o parte importanta din serviciile prevazute in ,turistul va alege una din urmatoarele modificarii unor prevederi -- sa accepte

-- o alternativa corespunzatoare ,in vederea continuarii calatoriei turistice , fara majorarea pretului ; restituirea sumelor ce reprezinta diferenta dintre serviciile achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice ; --

-- transportul retur ,cu despagubirea pentru serviciile neprestate ,in cazul in care ,din motive intemeiate turistul nu accepta oferta propusa. 5. Responsabilitati Agentia nu este raspunzatoare cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului.Nu este raspunzatoare pentru orice paguba ,inconvenient ,intarziere ,inlocuire de mijloc de transport ,schimbari intervenite din cazuri de forta majora , ratiuni politice , greve , dezastre , conditii meteorologice , Intarzierea la plecare din motive ce nu tin de controlul agentiei nu este considerata modificare de pro gram. 6. Asigurari Turisti au posibilitatea semnarii unui contract de asigurare facultativa acopere taxele de transfer ale consumatorului ,sau a unui contract de asistenta acopere taxele de repatriere in caz de accidente sau de ;este indicat sa se faca asigurare si pentru bagaje. 7. Bagaje In functie de regulile stabilite de compania de transport , agentia nu este responsabila pentru bagajele si lucrurile personale ale turistilor. Fiecare turist trebuie sa fie prezent la incarcarea si descarcarea bagajelor in si din mijlocul de transport folosit. 8. Conditii si reduceri pentru copii Se vor mentiona conditiile de participare(ex: varsta limita numai insotiti de parinti) si reducerile pe care le acorda fiecare agentie. 9. Reclamatii Daca turistul are o reclamatie ,el trebuie sa o sesizeze prompt ,in scris ,in timpul cala-toriei ghidului sau , in lipsa acestuia , prestatorului mentionat pe vaucher. Daca problema nu poate fi rezolvata ,turistul va contacta agentia vanzatoare prin fax sau telefon.In cazul in care turistul considera problema nerezolvata va adresa o recla-matie initiala facuta in timpul calatoriei , cu punctul de vedere al prestatorului / ghidului. Pot fi adaugate si alte clauze specifice , corespunzatoare pachetelor de servicii puse in vanzare. PREZENTAREA PRODUSELOR TURISTICE OFERITE SPRE VANZARE. (VANZAREA PROPRIU-ZISA) Contactul direct al agentului de turism a calitatii serviciilor turistice oferite. De aceea dialogul agent de turism-client trebuie sa se desfasoare urmarind o serie de etape bine determinate . 1. Etapa de primire a cumparatorului care incepe cu: -salutul -dublat de o serie de elemente ale comunicarii nonverbale in masura sa creeze o atmosfera de amabilitate , favorabila comunicarii ( privire calda , deschisa , binevoitoare, zambet profesional) ; cupotentialul client reprezinta o componenta ,participarea lor ,care sa ,care sa boala

2. Etapa de cunoastere a nevoii cumparatorului in care nu se asteapta intrebarea se intreaba si se asculta activ , incercandu-se cunoasterea motivatiilor clientului. In cadrul acestei etape se solicita cat mai multe informatii despre nevoile , preferintele

clie-ntului ci

si dorintele turistilor pentru ai putea recomanda produsul care raspunde cel mai bine acestora. 3. Etapa de prezentare si oferire verbala a produsului . In aceasta prezentare accentul trebuie pus pe ceea ce se ofera , pe calitatea si elementele care diferentiaza produsul de celelalte produse .Este bine sa se prezinte mai multe oferte care intrunesc cerintele turistului dar care se diferentiaza prin anumite aspecte particulare . Se recomanda ca agentul de turism sa incerce sa tangibilizeze cat mai mult produsul turistic prezentat prin oferirea unor informatii cat mai complete si reale sustinute de pliante turistice ,brosuri ,cataloage sau albume de prezentare a zonelor si a unitatilor de cazare, alimentatie si a confortului oferit de acestea sau sa se prezinte chiar imagini video sugestive. Argumentarea vanzarii este elementul esential al realizarii actului de vanzare-cumpa-rare . De aceea agentul de turism va apela atat la argumentele tehnice ( garantia unei calitati superioare , cel mai bun raport calitate-pret) cat si la cele de natura emotionala (confort , liniste , relatii sociale ,moda). Clientul va fi lasat sa aleaga ,fara a-i,,forta mana iar in final i se va sugera ca a facut o alegere buna ,chiar daca produsul turistic ales are un tarif mai mic . Aspectele cu o onotatie negativa vor fi exprimate in formulari pozitive ca de exemplu : --o camera fara baie va fi oferita ca o camera cu lavoar(cu apa curenta) : de asemenea se va evita formula ,,nea mai ramas un sejur in statiunea.. pentru ca nimanui nui plac ramasitele . Pe tot parcursul discutiei agentul de turism va urmari ca , clientul sa se simta important, manifestand acelasi interes pentru fiecare in parte , intelegandu-i problemele din punctul lui de vedere . 4. Etapa de calcul a contravalorii produsului turistic si cu turistul sau biletul de vacanta (bilet de excursie sau B.O.T.). de intocmire a contractului

5. Etapa despartirii de client insotita de urarile de sejur placut si invitatia de a reveni in unitate .

ELEMENTE POSTVANZARE .
Fisierul clientilor Competitia existenta pepiata organizatorilor de turism face necesara cultivarea relatiilor cu clientii si intermediarii .Aceasta presupune fidelizarea clientilor prin personalizarea prestatiilor.Efectele acesteia pot fi asociate unei vanzari in perspectiva , putand asigura si limitarea cheltuielilor de promovare pentru atragerea de noi clienti. Tocmai de aceea este folosit de lucru care permite personalizarea prestatiilor. fisierul clientilor ,un important mijloc

In cazul in care agentul de turism stie ca poate conta pe revenirea unui client sau de permanentizarea relatiilor cu un intermediar el trebuie s a intocmeasca o astfel de fisa .Pentru clientela de grup se intocmeste o singura fisa , cea a intermediarului sau a intreprinderii organizatoare a conferintei sau actiunii. El se tine pe o foaie cartonata (format A6 sau A5) sau pe calculator si va cuprinde trei parti : -- informatii generale (elemente de identificare) ; -- informatii in legatura cu sejururile produsele turistice , oferite de agentie ; -- observatii :unde se scriu informatii care permit individualizarea cererii si toate actiunile

de vanzare pe adresa clientului (mail , telefon , contact direct). In realizarea fisierului clientilor fisele sunt grupate si regrupate dupa mai multe criterii, atribuindu-se coduri pentru fiecare fisa care permit identificarea cu usurinta a tuturor clientilor care apartin unei grupe anume. Fisierul clientilor sta la baza actiunilor de vanzare ale serviciului marketing . El este indispensabil in etapa selectiei clientilor si intermediarilor .De asemenea acesta este un instrument de lucru care da posibilitatea intreprinderii unor actiuni de comunicatie . Pe langa actiunile de vanzare fisierul clientilor face posibila desfasurarea unor operatii de relatii publice . Un beneficiar al serviciilor turistice oferite de o agentie de turism nu este client doar in timpul servirii ,el ramane client pana cand isi intrerupe o lunga perioada solicitarile .In acest sens ,clientilor li se pot trimite felicitari cu diferite ocazii: ziua de nastere, diferite sarbatori.Clientii importanti care vor beneficia de o astfel de atentie vor fi selectionati pe baza informatiilor cuprinse in fise tip : fidelitate exceptionala , timp de 10 ani a apelat pentru achizitionarea pachetelor de vacanta la agentia data ,organizator anual al unor reuniuni cu aport important la cifra de afaceri. Clientii selectionati pe baza fisierului pot gratuita de fidelitate care le da dreptul la anumite avantaje . beneficia de o carte

Rezolvarea reclamatiilor reprezinta o componenta importanta a activitatii agentilor de turism pentru ca aceasta ofera posibilitatea de a transfo rma un client nemultumit , intr-un client multumit. In momentul in care un client are o reclamatie , acestuia i se acorda intreaga atentie . Agentul de turism il va asculta ,va nota ,isi va cere scuze si ii va mult-umi pentru ajutor .Totodata ,el se va interesa de amanunte ,se va situa imediat de partea sa si ii va acorda imediat sprijinul in rezolvarea problemei . Un client care nu reclama ceva nu este neaparat un client multumit , riscul de al pierde pe viitor este mare. De aceea personalul agentiei trebuie sa urmareasca permanent gradul de satisfactie obtinut in urma consumului produselor turistice .Se recomanda ca periodic sa se analizeze reclamatiile primite si modul in care acestea au fost solutionate . AGENTIA DE TURISM (ANEXA A) Simbol Nr. Turisti.. Excursia. PROGRAMUL EXCURSIEI Perioada..durata.zilenr. turisti Itinerariu.. Plecarea (localitate, data, ora).. Sosirea(localitate, data, ora).. Lungimea traseului.km.,Pretul excursiei..lei pers. _______________________________________________________________________ Ziua I..etapa Obiective de vizitat . Servicii asigurate. . Mic dejun.

. Cina.. . Cazare. _______________________________________________________________________ Ziua a-II-aetapa Obiective de vizitat . . . . Servicii asigurate. Mic dejun. Cina Cazare

_______________________________________________________________________ Ziua a-III-a.etapa.. Obiective de vizitat .. .. .. .. Servicii asigurate.. Mic dejun.. Cina. Cazare..

_______________________________________________________________________ Conducator excursie


(luat la cunostinta programul)

ORGANIZATOR GRUP.SEMNATURA GHID AGENTIE.SEMNATURA CONDUCATOR AUTO..SEMNATURA Intocmit, Organizator turism Data.. _______________________________________________________________________ INFORMARE PRIVIND DESFASURAREA EXCURSIEI ANALIZA DE PRET Nr.. Simbol I. Denumirea excursiei(actiunii)..perioada.. (ANEXA B) Aprobat

Grup minimpersoane. II.Extras din program. . III. Beneficiar.Organizator grup..tel IV. CALCULATIA PRETULUI DE VANZARE

Nr. Articole de crt calculatie 1 Cheltuieli 2 directe 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Data..

Elemente de Elemente de VALOAREA cheltuieli calcul Per turist Totala Masa Cazare Transport Cheltuieli culturale Cheltuieli organizator Cheltuieli ghid Cheltuieli sofer Alte cheltuieli Total cheltuieli directe Comision T.V.A. Total costuri Total pret de vanzare
Incasari
(felul si nr. Documentului)

1. .. 2. .. Intocmit
(organizator turism)

.Lei .Lei

3. ..

.Lei 4. .. 5. .. .Lei .Lei

Verificat
(Contabil sef)

Luat la cunostinta ..
(Organizator grup)

TOTAL LEI

MINISTERUL TURISMULUI Unitatea..

(ANEXA C)

COMANDA NR..din Catre..

grupul

Va ruga

m sa asigurati pentru ______________________________________


turistul

urmatoarele:

Nr. crt Specificarea serviciilor Nr. persoane

Valoare unitara

Valoare totala

NOTA: In valoarea mesei se cuprinde si remiza.


Agentiei

Plata se face din cantul_________________________________________nr________


Filialei

La Banca_________________________________________________prin___________ SEF COMPARTIMENT , AGENT DE TURISM (ANEXA D) NITATEA DE TURISM______________ _____________________ RECAPITULATIA

Operatiunilor de incasari restituiri din ziua de ____________________________

INCASARI Cod actiun Su Cod actiune e me numera viramen r t

RESTITUIRI Sume

Total Incasari nete

Total Minus restituiri


Primit numarul si documentele mentionate pe verso CASIER , (ANEXA E) Unitatea de turism_________

_____________ Data emiterii___________________________ DELEGATIE Nr.__________ Cod actiune_________________________Seria_____________________ D-na / Dl. __________________________________in calitate de________________este Imputernicit de a ainsoti turisti straini / Romani de a asigura buna deservire a acestora si de a gestiona actiunea privind grupul / turistul __________________________________ din tara___________________turisti cu incepere de la data de________________________ pana la data de ____________________________ Se legitimeaza cu cartea de identitate seria____ nr.__________emis de______________si certifica documentele de cheltuieli prin aplicarea stampilei cu nr . ______________________ Poseda carnetul de cecuri fara limita de suma de la nr. __________pana la nr. ________ SEF UNITATE Specimen semnatura

L. S. Insotitorgrup______________________________ _____________________________________________________________________ Avans spre decontare lei _________(______________________________________________) AGENT TURISM CASIER VIZAT CONTABIL SEF

Nota: Ordinul de deplasare poate inlocui delegatia

CONTROLUL CECULUI Nr.______________________ Disponibil lei______________ Din care se scade suma Prezentului cec de lei (ramanand disponibila suma de lei_______________________ BENEFICIAR_____________ __________________________ REPREZENTAND_________ Data emiterii_______________ (semnatura si stampila unitatii beneficiare sau platitoare dupa caz)

_______________1 ______________2.Nr._______3 (codul bancii platitorului)


CEC DE DECONTARE DIN CARNET CU LIMITA DE SUMA VIRATI___________________CONT Nr. ___________________4 (denumirea beneficiarului cecului)

Lei____________________________________________5 REPREZENTAND________________________________
(numarul , data si felul documentului, precum si felul marfii sau serviciului prestat) _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Disponibil in carnet lei___________________ (inaintea emiterii cecului)


___________
( data emiterii )

____________________________
(semnatura si stampila unitatii platitoare saau semnatura imputernicitului)

( ANEXA F ) (ANEXA G ) DECONT EXCURSIE INTERNA N R. _________ Excursia din _______________________ itinerar______________________ Ghid ________________________________ Cod actiune__________________

Capit. Specificat de ie chelt.

Cheltuieli efective Document Felu Nr. docum Data docum l ent ent docum ent 2 3 4 Suma

Nr C. E . C. cu care sa achitat serv

TOTAL CAP. I

TOTAL CAP.II
Cota Asigurare ____________________% Total cap. I + cap. II + ADAS_________ Comision__________________________ Total realizari efective_______________

BIBLIOGRAFIE
-- Baron P. ,Popa S. ,( coordonatori ) :Economia si organizarea activitatii de turism. Editura ASSP Bucuresti 1987 . -- Neacsu N. , Baron S. , Snak O. : Economia turismului , Editia a-II-a , Prouniversitaria Bucuresti 2006 . -- Cristureanu C. : Economia si politica turismului international ,Editura Abeona , Bucuresti 1992 . -- Emilian R. : Conducerea intreprinderii de alimentatie publica si turism . Editura ASE Bucuresti 1981 . -- Minciu R. : Economia turismului . Editura Uranus Bucuresti 2000 . --Snak O. :Managementul serviciilor si calitatii ,Editura Academia Romana de management Bucuresti 2000 . --Stanciulescu G , Costea F. , Ghinescu C. , Iordache C. , Mihai S. , Pirjon I , CapotaV.: Tehnologia turismului , Editura Niculescu , Bucuresti 2004 .