Sunteți pe pagina 1din 4

Spete drept civil

1. Bazandu-se pe promisiunea avansarii intr-un post mai bine platit, A incheie doua contracte de vanzare cumparare avand ca obiect un apartament si un autoturism. Dupa incheierea contractelor, A afla ca postul promis a fost ocupat de altcineva. Neavand resursele necesare pentru plata apartamentului si a masinii, A solicita instantei anularea celor 2 acte juridice civile, invocand eroarea. Cf. NCC, e admisibila actiunea formulata de A? care este temeiul de fapt si de drept pe care aceasta le poate invoca? R: eroarea viciu de consimtamant , falsifica si altereaza vointa exprimata la incheierea actelor juridice, astfel incat acestea devin anulabile. In momentul cumpararii apartamentului si masinii, A si-a exprimat un consimtamant valabil, ea nefiind in eroare asupra substantei obiectelor actului juridic civil si nici asupra identitatii persoanei. Actiunea urmeaza a fi respinsa.

2. A si B incheie un antecontract de vanzare cumparare prin care A se oblige sa transmita lui B proprietatea asupra unui teren aflat la marginea orasului iar B se obliga s ail cumpere avand intentia de a-si construi o casa. Inainte de incheierea actului, B afla ca e situat la 10 km de oras. Cf. NCC ce posibilitati are B pentru a-si apara dreptul in fata lui A? R: B poate solicita instantei civile anularea antecontractului de vanzare cumparare pentru dol, pentru ca A l-a Indus in eroare cu privire la situarea terenului desi stia ca B intentioneaza sa construiasca o casa. Asezarea terenului este determinanta pentru incheierea actului respectiv.

3. Nepotii persoanei A, decedate, cheama in judecata pe B si C( mostenitorii testamentari a lui A), solicitand instantei anularea actului testamentar incheiat de A in favoarea paratilor pentru dol. Reclamantii arata ca B si C, chiriasii defunctei au simulat grija si afectiune deosebita fata de aceasta, au izolat-o de vecini si rude determinand-o sa le testeze intreaga avere. Avand in vedere ca dolul in cazul liberalitatilor imbraca forma sugestie si captatie, poate fi admisa actiunea? R: Captatia si sugestia se refera la manoperele viclene folosite in scopul de a determina pe dispunator sa faca o liberalitate pe care altfel nu ar face-o. Manoperele viclene pot fi izolarea, indepartarea dispunatorului de rude/prieteni, insinuarea unor calomnii la adresa rudelor, alte

fapte asemananatoare. Simpla simulare de grija si afectiune nu e suficienta pentru anularea unei liberalitati supreme. Actiunea nepotilor urmeaza a fi respinsa, pentru ca nu au dovedit izolarea la care a fost supusa testatoarea fata de vecini si rude. 4. 1975 A si B au donat statului o casa, proprietatea lor personala, continuand sa locuiasca in ea in calitatea de chiriasi. 1992- au introdus o actiune civila in justitie prin care au solicitate anularea actului de donatie incheiat intre A si B ca donator si statul ca donator. In ce temei poate fi solicitata anularea actului,astazi? R: Reclamantii pot invoca violenta morala ( amenintarea) la care au fost supusi in perioada anterioara evenimentelor din decembrie 1989 din momentul incheierii conventii si pana in decembrie 1989, fiind impiedicati sa anuleze actul ori sa manifeste un consimtamant valabil pentru perfectarea actului respectiv. In prezent, in concordanta cu NCC in materia contractelor art 1182 1224, reclamantii pot sa aleaga urmatoarele posibilitati: sa insiste in actiunea privind anularea actului daca sunt in concordanta cu dispozitiile privitoare la prescriptia extinctiva; permit partilor sa perfecteze un act valabil cu stabilirea unui pret corect.

5. A ii trimite lui B o scrisoare prin care il imputerniceste sa incheie un act de vanzare cumparare, avand ca obiect un teren ( 4 hectare). E valabila incheierea actului juridic civil fata de prevederile NCC? R: Contractul de mandat este consensual, pentru incheierea lui valabila nu se cere forma specifica, fiind suficient simplul accord al partilor. Intre A si B, actul de vointa s-a realizat o data cu trimiterea imputernicirii de B si cu acceptarea ei. Dar conform principiului simetriei formelor actelor juridice, contractele de mandat trebuie sa imbrace forma autentica, pentru ca el se afla intr-un raport de interdependenta cu actul de vanzare cumparare al terenului, care este un contract solemn si trebuie intocmit in forma autentica. Contractul de mandat nu este valabil incheiat.

6. La moartea persoanei A au ramas ca mostenitori legali sotul supravietuitor B si fiica C. Dupa deschiderea succesiunii, dar inainte de iesirea din indiviziune, C a vandut garsoniera (parte din succesiune) sotilor D si E. In aceste conditii B a solicitat instantei civile anularea actului de vanzare cumparare incheiat intre cei doi cumparatori D si E.

E admisibila actiunea lui B? In caz afirmativ care sunt motivele de fapt si de drept? R: Faptul ca C a vandut o parte din masa succesorala nu atrage nulitatea actului de instrainare, ci doar il supune unei conditii rezulitorii, care se va indeplini daca cu ocazia partajului, bunul instrainat nu va cadea in locul atribuit lui C. Daca garsoniera ii va fi atribuita lui C, se considera dreptul de proprietate al sotilor asupra imobilului ca si cand conditia rezulitorie nu ar fi existat niciodata. Prin urmare, actul de vanzare cumparare nu poate fi anulat. 7. Octombrie 1990 A vinde lui B suprafata de 0,6 hectare de teren incheind un act sub semnatura privata. a) Poate solicita vanzatorul A instantei civile constatarea nulitatii actului de vanzare cumparare?In ce temei? b) Poate cumparatorul solicita instantei civile sa dea o hotarare care sa tina loc de actul de vanzare cumparare a terenului? R: a) Actele de instrainare ale terenurilor incheiate in perioada in care era in vigoare legea nr.9/1990 privind interzicerea temporara a instrainarii terenurilor prin acte intre vii, erau nule de drept. Vanzatorul poate solicita constatarea nulitatii actului incheiat, cerere care este admisibila. b)Actul de vanzare cumparare incheiat intre A si B este nul, dar valabil ca o promisiune de vanzare cumparare ca antecontract pentru ca opereaza principiul conversiunii actelor juridice. Instanta civila poate pronunta o hotarare care sa tina loc de act de vanare cumparare a terenului, intemeindu-se pe antecontractul dintre parti.

8. Unchiul promite nepotului daca acesta va reusi sa obtina titlul de doctor in drept, ii va vinde tabloul dorit. a) Se naste un raport juridic civil intre unchi si nepot? b) Dar daca unchiul ii da nepotului tabloul in dar cu sarcina obtinerii titlului de doctor? R: a) actul juridic intervenit intre parti este un contract de vanzare cumparare sub conditia suspensiva, la indeplinirea conditiei nascandu-se drepturi si obligatii - pe de o parte dreptul nepotului de a primi tabloul si obligatia lui de a plati pretul, si pe de alta parte obligatia unchiului de a vinde tabloul si dreptul lui de a primi pretul.

b)in cea de-a doua situatie e vorba de o donatie cu sarcina(adica de o forma a donatiei darul manual) sarcina donatiei fiind obtinerea titlului de doctor. Neindeplinirea sarcinei duce la revocarea donatiei.

9. Persoana A a chemat in judecata pe B solicitand instantei sa-l oblige pe acesta la restituirea imprumutului ce-l datora. Paratul a fost citat in mod repetat la proces; nu s-a prezentat deloc in fata judecatorului. Poate instanta civila sa admita actiunea lui A fara a mai avea si alte probe? R: Conform dispozitiilor Codului de procedura civila art.225, daca partea, fara motiv temeinic refuza sa raspunda la interogatoriu sau nu se infatiseaza, instanta civila poate socoti aceste imprejurari ca marturisiri depline, sau numai ca un inceput de dovada in folosinta partii potrivnice. Insa instanta civila nu se poate pronunta neavand alte probe la dosar(neavand un inscris incheiat intre parti care sa faca dovada actului juridic de imprumut contractul. In virtutea rolului ei activ, instanta de judecata trebuie sa administreze toate probele necesare si sa faca o corelare a lor pentru aflarea adevarului. Desi nu exista o ierarhie a probelor, marturisirea (interogatoriul) va fi luata in considerare numai dupa ce reclamantul va face dovedirea existentei imprumutului cu inscris. 10. 1988 A, mostenitorul legal al lui B cheama in judecata pe C, solicitand instantei civile constatarea nulitatii absolute a actului de vanzare cumparare incheiat intre B si C in 1971 prin care B a instrainat paratului un apartament. Reclamantul isi intemeiaza actiunea pe inexistenta pretului, fictivitatea declaratiei partilor cu privire la plata unui pret, ca si pe cauza ilicita a actului ( intentia reala a partilor nefiind vanzarea). R: In procedura civila in special in materia contractelor (verificarea conditiilor de validitate, nulitate) un rol deosebit pentru simplificarea procedurii civile o are marturisirea, juridica sau extrajuridica. Astfel, aceasta poate fi revocata numai daca a fost facuta o eroare de fapt. In speta, paratul nu s-a aflat in eroare cand el a marturisit in fata unui autor administrativ ca nu a achitat pretul in actul autentic de vanzare cumparare incheiat (marturisire extrajuridica). In aceasta procedura civila faptul marturisit de parat neachitarea pretului - corespunde adevarului si nu poate fi revocat ulterior cu ocazia unei marturisiri cu ocazia interogatoriului. Motivele invocate cu privire la neplata pretului si altele, sustin solutia de admitere a actiunii lui A si anularea actului de vanzare cumparare incheiat de B.