Sunteți pe pagina 1din 10

Procesele de management si

functiile sale

A.Procese de management
B.Conceptul de functie a managementului
A.Procese de management
Procesul de management poate fi definit prin
“ansamblul fazelor, a proceselor, prin care se
determina obiectivele unitatii si ale subsistemelor
încorporate, resursele si procesele de munca
necesare realizarii lor si executantii acestora, prin
care se integreaza si controleaza munca
personalului, folosind un complex de metode si
tehnici în vederea îndreptarii cât mai eficiente a
ratiunilor ce au determinat înfiintarea respectivei
unitati” Nicolescu, O., Verboncu, I., Management,
Editura Economica, Bucuresti, 1995, pag. 19
Consta în exercitarea functiilor
managementului, structurate pe trei faze:

Prima faza cuprinde procesele de munca


Cea de-a doua faza cuprinde activitatea de
“operationalizare” în care se manifesta, cu prioritate,
functiile managementului: de organizare, de coordonare
si antrenare
Cea de-a treia faza, denumita si faza finala de control -
evaluare
In unitatile economice se întâlnesc doua tipuri de
procese: procese de executie si procese de
management
B.Conceptul de functie a managementului