Sunteți pe pagina 1din 7

FUNDAMENTE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI

Potrivit opiniei lui A.Mackensie, managementul este "procesul n care managerul


opereza cu trei elemente fundamantale - idei, lucruri si oameni - realiznd prin altii
obiectivele propuse";
Management - stiinta sau arta ?
Prin management ca stiinta se ntelege "studierea procesului de management n vederea
sistematizarii si generalizarii unor concepte, legi, principii, reguli, a conceperii de noi sisteme,
metode si tehnici care sa contribuie la cresterea eficientei activitatilor desfasurate pentru
realizarea unor obiective"
Managementul este considerat n acelasi timp si o arta, ntruct pe lnga
cunostintele de specialitate, managerul are nevoie si de talent pentru a pune n practica
cunostintele acumulate, pentru a adapta sistemele, metodele, tehnicile de management la
conditiile concrete ale obiectivului condus.
Managementul unitatilor sanitare consta in studierea proceselor si relatiilor de
management din cadrul unei unitati sanitare, in vederea descoperirii legitatilor si
principiilor ce le guverneaza si a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici si modalitati
de conducere care sa asigure obtinerea si cresterea competitivitatii.
Esenta stiintei managementului o reprezinta studiul relatiilor si proceselor de
management.
Procesul de management intr-o unitate sanitara consta in ansamblul fazelor prin
care se determina obiectivele acestuia, resursele si procesele de munca necesare realizarii
si executarii acestora, prin care se integreaza si controleaza munca personalului, folosind
un ansamblu de metode si tehnici in vederea indeplinirii eficiente a ratiunilor ce au
determinat infiintarea unitatii respective.
Ansamblul proceselor de munca ce se desfasoara in orice sistem uman se pot
diviza in doua categorii principale: procese de executie si procese de management.

Procesele de executie- din punct de vedere cantitativ se caracterizeaza prin faptul


ca forta de munca fie ca actioneaza asupra obiectelor muncii prin intermediul mijloacelor
de munca, fie indirect prin intermediul unor categorii speciale de mijloace de munca,
asigura o serie de servicii corespunzatoare naturii proceselor de munca implicate si
obiectivelor previzionate.
Procesele de management- se caracterizeaza prin aceea ca o parte din forta de
munca actioneaza asupra celeilalte parti, a majoritatii resurselor umane, in vederea
realizarii unei eficiente cat mai ridicate, avand caracter preponderent multilateral.
Relatiile de management- pot fi definite ca raporturile ce se stabilesc intre
componentii unei organizatii si intre acestia si componentii altor sisteme, in procesele
previzionarii, coordonarii, antrenarii si control-evaluarii activitatilor unitatii.
1.FUNCTIILE MANAGEMENTULUI
Procesul de management se poate partaja, avand in vedere natura sarcinilor
implicate de desfasurarea lui si modul de realizare, in cinci functii:
-

previziune;

organizare;

coordonare;

antrenare;

control-evaluare.

1. Previziunea: functia de previziune consta in determinarea principalelor


obiective ale unitatii sanitare precum si resursele si principalele mijloace necesare
realizarii acestora. Previziunea are ca rezultat: prognoze, planuri si programe.
2. Organizarea- reprezinta ansamblul proceselor de management prin care se
stabilesc si delimiteaza procesele de munca fizica, intelectuala si comportamentele
acestora (operatii, lucrari, sarcini etc.) precum si gruparea acestora pe posturi,
compartimente si atribuirea lor personalului, corespunzator anumitor criterii manageriale,
economice, tehnice si sociale, in vederea realizarii obiectivelor previzionate. Rezultatul
concret al organizarii il reprezinta subsistemul organizatoric si cel informational.
3. Coordonarea- consta in armonizarea deciziilor si actiunilor subordonatilor si
ale subdiviziunilor organizatorice ale unitatii sanitare pentru realizarea obiectivelor.

Coordonarea imbraca doua forme:


Coordonarea bilaterala- care se deruleaza intre un manager si un
subordonat, ce asigura preintampinarea filtrajului, distorsiunii si obtinerea operativa a
feed-back-ului. Principalul dezavantaj il reprezinta consumul mare de timp, in special
din partea managerilor.
Coordonarea multilaterala- ce implica un proces de comunicare
concomitenta intre un manager si mai multi subordonati, folosita pe scara larga in special
in cadrul sedintelor.
Suportul coordonarii il reprezinta comunicarea.
Comunicarea reprezinta transmiterea de informatii si perceperea integrala a
mesajelor continute. Comunicarea este elementul dominator al proceselor manageriale.
Procesul de comunicare are in compunerea sa mesajele informationale si canalele de
comunicare.
Realizarea coordonarii la un nivel calitativ superior confera activitatilor unitatii
sanitare respective, o pronuntata suplete, flexibilitate, adaptabilitate si creativitate.
4. Antrenarea- cuprinde ansamblul proceselor de munca prin care personalul
unitatii sanitare este determinat sa contribuie la stabilirea si realizarea obiectivelor
previzionate, pe baza luarii in considerare a factorilor care il motiveaza.
Fundamentul antrenarii il reprezinta motivarea, ce rezida in corelarea satisfacerii
necesitatilor si intereselor personalului cu realizarea obiectivelor si sarcinilor atribuite.
Motivarea- presupune corelarea recompenselor/sanctiunilor materiale si morale
spirituale cu rezultatele obtinute de catre personalul unitatii sanitare din realizarea
obiectivelor.
Motivarea pozitiva- se bazeaza pe amplificarea satisfactiilor personalului, ca
urmare a realizarii sarcinilor atribuite, in conditiile in care nivelul sarcinilor obligatorii de
realizat este accesibil majoritatii executantilor.
Motivarea negativa- se bazeaza pe amenintarea personalului cu reducerea
satisfactiilor daca nu realizeaza intocmai obicetivele si sarcinile repartizate, al caror nivel
este foarte ridicat, inaccesibil in conditiile date unei parti apreciabile a executantilor.
Pentru a realiza o antrenare eficace este necesar ca procesul motivarii
personalului sa intruneasca simultan urmatoarele caracteristici:

a)

Sa fie complex-

b)

Sa fie diferentiat adica motivatiile considerate

si modul lor de

folosire sa tina cont de caracteristicile fiecarei persoane si de cele ale


fiecarui colectiv de munca, astfel incat sa se obtina un maxim de
participare la stabilirea si realizarea obiectivelor;
c)

Sa fie gradual- sa satisfaca succesiv necesitatile personalului tinand


cont de interdependentele dintre diferitele categorii de necesitati.

Caracteristic managementului stiintific este conceperea motivarii si antrenarii


pe baza scarii motivationale, adica elementelor care prezinta interes pentru personal, a
necesitatilor acestora ordonate in functie de succesiunea in care trebuie avute in vedere.
Scara motivationala a lui Maslow- cuprinde urmatoarele categorii de necesitati:
fiziologice, securitate si siguranta, contacte umane si afiliere la grup, statut social si
autorealizare
5. Control si evaluare- functia de control-evaluare poate fi definita ca ansamblul
proceselor prin care performantele unitatii sanitare, a subsistemelor si componentilor
acesteia sunt masurate si comparate cu obiectivele previzionate, in vederea eliminarii
deficientelor constatate.
Control-evaluarea incheie un ciclu managerial si presupune pe langa exercitarea
unui control periodic si final, evaluarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele
previzionate, depistarea cauzelor disfunctiilor si pe aceasta baza adoptarea unor decizii de
corectie sau actualizare.
DEFINITIA SI COMPONENTELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL
UNEI UNITATI SANITARE
Exercitarea functiilor si relatiilor de management la nivelul unei unitati sanitare se
realizeaza prin sistemul de management.
Subsistemul decizional consta in ansamblul deciziilor adoptate si aplicate in
unitatea sanitara. Componenta esentiala a sistemului decizional o reprezinta decizia de
conducere sau de management prin care desemnam cursul de actiune ales in vederea

indeplinirii unui obiectiv, ce are implicatii directe asupra a cel putin unei alte persoane,
influentand-i comportamentul si actiunile.
Subsistemul informational cuprinde totalitatea datelor, informatiilor,
circuitelor informationale, fluxurilor informationale, procedurilor si mijloacelor de tratare
a informatiilor existente, care au ca scop asigurarea suportului informational necesar
previzionarii si indeplinirii obiectivelor.
Orice sistem informational indeplineste urmatoarele functii: decizionara,
operationala si de documentare.
SISTEMUL DE MANAGEMENT- al unei unitati sanitare poate fi definit ca
ansamblul elementelor cu caracter decizional, organizatoric, informational, motivational
etc din cadrul unitatii sanitare, prin intermediul careia se exercita ansamblul proceselor si
relatiilor de management, in vederea obtinerii unei eficacitati si eficiente cat mai mari.
Sistemul de management cuprinde mai multe componente si anume:
-

subsistemul metodologic;

subsistemul decizional;

subsistemul informational;

subsistemul organizatoric.

Sistemul metodologic- asigura suportul logistic, metodologic pentru


exercitarea proceselor si relatiilor de management si dezvolta potentialul personalului
managerial si de executie din cadrul unitatii sanitare.
Sistemul organizatoric- al unei unitati sanitare consta in ansamblul
elementelor de natura organizatorica ce asigura cadrul si functionalitatea proceselor de
munca in vederea realizarii obiectivelor previzionate.
In cadrul sistemului organizatoric al unei unitati sanitare sunt reunite cele doua
categorii principale de organizare si anume: organizarea formala si organizarea informala.
Organizarea formala: cuprinde ansamblul elementelor organizatorice din cadrul
unei unitati sanitare, stabilite de catre management prin regulamentul de organizare si
functionare, organigrama, descrieri de functii si posturi si alte documente organizatorice.
Organizarea informala: rezida in totalitatea elementelor si interactiunilor umane
cu caracter organizatoric care se manifesta spontan intre componentii unitatilor sanitare.

STRATEGIA SI MANAGEMENTUL STRATEGIC AL UNEI UNITATI


SANITARE
Strategia cuprinde obiective, optiuni strategice, resurse si termene ce permit
realizarea misiunii unitatii respective in conditiile avantajului concurential.
Componentele majore ale strategiei organizationale sunt: misiunea, obiectivele
fundamentale, optiunile strategice, resursele, termenele si avantajul competitiv.
Misiunea - consta in enuntarea scopurilor fundamentale, privind evolutia si
desfasurarea activitatilor unei unitati sanitare, prin care se diferentiaza de unitatile
sanitare similare.
Obiectivele fundamentale- sunt obiectivele care au in vedere orizonturi
indelungate de regula 3-5 ani si care se refera la ansamblul activitatilor la nivelul unitatii
sanitare sau la componente majore ale acestuia.
Optiunile strategice- definesc abordarile majore, cu implicatii asupra
continutului unei parti apreciabile dintre activitatile desfasurate la nivelul unitatii
sanitare, pe baza carora se stabileste cum este posibila indeplinirea obiectivelor
strategice.
Dintre abordarile strategice pot fi mentionate: reproiectarea sistemului de
management, diversificarea serviciilor medicale oferite, achizitionarea aparaturii de
ultima generatie, informatizarea activitatilor etc.
Resursele pot fi: financiare, materiale, umane, informationale ce urmeaza a fi
angajate in vederea atingerii obiectivelor.
Termenele strategice delimiteaza perioada de operationalizare a strategiei,
precizand de regula, momentul degajarii si finalizarii optiunilor strategice majore
(modalitatilor de realizare).
Prin avantaj competitiv desemnam realizarea de catre unitatea sanitara
respectiva a unor servicii medicale superioare comparativ cu serviciile similare oferite de
unitatile sanitare concurente.