Sunteți pe pagina 1din 28

REPUTAŢIA SE FORMEAZĂ DIN RELAŢIILE

(CONTACTUL) PE CARE COMPANIILE LE STABILESC CU


PUBLICURILE LOR.

PUBLIC INTERN CLIENŢI


(Conducere, angajaţi, acţionari,
personal administrativ etc.) CONSUMATORI
Comunicare
internă Comunicare de
marketing

COMPANIE

COMUNITATE
(Mass-media, autorităţi publice,
lideri de opinie, public larg)

Relaţii
publice
Metodologie de fundamentare a strategiilor
de comunicare
1. Comunicarea internă: definire, obiective, tipuri
2. Publicuri-ţintă în comunicarea internă. Responsabilităţi de
comunicare internă
3. Metode şi tehnici de comunicare internă
4. Evaluarea comunicării interne. Metodologie de
fundamentare a strategiilor de comunicare internă în
afaceri

5. STUDIU DE CAZ. FUNDAMENTAREA


STRATEGIILOR DE COMUNICARE LA SC CompEx
 informare internă, comunicare cu anagajaţii,
comunicarea managerială internă, relaţii
publice interne etc.

COMUNICAREA INTERNĂ înglobează


toate procesele comunicaţionale care au loc
între actorii organizaţionali.
 1) Respectarea dreptului la informare al
angajaţilor. Îndeplinirea obligaţiilor legale
 2) Înţelegerea misiunii pe care o are organizaţia
 3) Îmbunătăţirea stării de spirit, a moralului
angajaţilor
 4) Stimularea sentimentului de apartenenţă la o
organizaţie
 5) Obţinerea acordului pentru o schimbare
 6) Reducerea conflictelor în interiorul organizaţiei
 7) Presiunea sindicatelor/ a angajaţilor
 După gradul de oficializare: formală şi informală.
 După direcţia în care circulă informaţia: descendentă
(ierarhică), ascendentă (salarială) şi orizontală (laterală).
 După modul de transmitere a informaţiei: scrisă, verbală,
non-verbală, audiovizuală, electronică.
 După conţinutul informaţiei:
 operaţională/funcţională (asigură difuzarea orientărilor şi a obiectivelor
organizaţiei, coerenţa şi eficacitatea activităţilor membrilor acesteia,
controlul şi evaluarea rezultatelor);
 motivantă (urmăreşte dezvoltarea şi menţinerea unui climat pozitiv, a
motivaţiei personalului şi coeziunii grupului).
 ■ Patronul
 ■ Consiliul de administraţie
 ■ Managerul general
 ■ Echipa managerială (conducerea) sau personalul “de pe
orizontală”
 ■ Specialiştii (non-managementul) - personalul considerat
“subaltern”, specializat în diferite domenii;
 ■ Personalul administrativ, secretariatele, personalul în
uniformă etc.;
 ■ Reprezentanţii sindicali
 ■ Publicuri speciale: foştii angajaţi ai instituţiei aflaţi din motive
de vârstă, boală etc. în afara organizaţiei, membrii de familie ai
angajaţilor organizaţiei care, prin programe adecvate, pot fi
determinaţi să devină multiplicatori de imagine pozitivă ai
organizaţiei, angajaţi temporari (de exemplu, consultanţii pe
diferite proiecte) etc.
Perspectiva de Obiective
abordare
disciplinară
- sprijinirea obiectivelor asociate resurselor
Resurse umane umane: motivarea personalului, consolidarea
coeziunii grupurilor, stimularea cretivităţii
angajaţilor, susţinerea politicilor de personal,
promovarea dialogului social etc.
Marketing intern - transformarea fiecărui angajat într-un agent de
marketing;
Relaţii publice - transformarea fiecărui angajat într-un
multiplicator de imagine pozitivă.
COMUNICAREA DIRECTĂ
 Comunicarea individuală (discuţia interpersonală)
 Comunicarea de grup:
• - informarea directă făcută de şeful organizaţiei (şedinţa);
• - informări de lucru (şedinţe operative);
• - întâlniri şi discuţii colective (dezbateri, brainstorming);
• - sesiuni de consultare a angajaţilor etc.

 Evenimente interne
 Întâlniri şi festivităţi ale personalului
 Reuniuni în aer liber
Competiţii interne
Sesiuni de training pentru angajaţi
COMUNICAREA SCRISĂ

 Notele informative: memo-uri, rapoarte şi propuneri,


decizii etc.;
 Serviciile de informare rapidă - info-service;
 Afişajul (afişe, panouri de afişaj, aviziere etc.);
 Presa de întreprindere (buletine informative, ziare de
întreprindere, reviste, broşuri);
 Scrisori adresate personalului cu diverse ocazii;
 Tăieturi din ziare/ Revista presei pentru angajaţi;
 Rapoarte anuale
 Urna de sugestii (cutia de idei) etc.
COMUNICAREA ELECTONICĂ ŞI
AUDIO-VIZUALĂ

 E-mail
 Intranet
 Radio şi televiziune cu circuit intern
(transmisii prin cablu; mesaje înregistrate
pe casete video, teleconferinţe etc.);
RECOMANDĂRI
 Sprijinul conducerii este vital în comunicarea
internă;
 Publicul intern trebuie să aibă întâietate în
aflarea noutăţilor despre organizaţie;
 Comunicarea multidirecţională este de preferat
în majoritatea situaţiilor;
 Comunicarea internă trebuie să fie atent
planificată;
 Programele de comunicare trebuie să fie
evaluate periodic.
 AUDITUL DE COMUNICARE
- vizează diagnosticarea problemelor care se impun a fi rezolvate, prin comunicare, şi oferirea unor
posibile soluţii de gestionare a situaţiilor critice.

- AUDITUL SATISFACŢIEI COMUNICAŢIONALE


- dezvoltat de către Downs şi Hazen în anul 1977;
- are la bază un chestionar care grupează opt dimensiuni, fiecare măsurată prin prisma a
cinci itemi, după cum urmează:
- INFORMARE ORGANIZAŢIONALĂ
- INTEGRARE ORGANIZAŢIONALĂ
- CLIMAT DE COMUNICARE
- COMUNICARE CU SUPERIORII
- COMUNICARE CU SUBORDONAŢII
- COMUNICARE ORIZONTALĂ
- CANALE DE COMUNICARE
- FEEDBACK PERSONAL
 (a) Analiză. Identificarea stării iniţiaţe - S0
 (b) Obiective. Ipoteze. Proiectarea stării finale
- SF
 (c) Operaţionalizarea variabilelor
 (d) Selectarea participanţilor
 (e) Colectarea datelor
 (f) Analiza datelor
 (g) Rezultate
În ce raport vă aflaţi faţă de Compania X.:
□ Manager/Director □ Personal administrativ □ Personal din producţie etc.

Vă rugăm să vă exprimaţi, pe o scală crescătoare cu 7 trepte (1 - minim, 7 – maxim),


satisfacţia vis-a-vis de următoarele aspecte care privesc comunicarea în compania
dvs.
1 2 3 4 5 6 7
INFORMAREA ORGANIZAŢIONALĂ

Informaţii despre politicile de personal.


Informaţii despre politicile şi obiectivele
companiei.
Informaţii despre cum este apreciată munca
mea, comparativ cu a altora.
Informaţii despre politicile şi obiectivele
departamentului în care lucrez.
Informaţii despre cerinţele muncii mele.
 FUNDAMENTAREA STRATEGIILOR DE
COMUNICARE LA SC CompEX SA
 - activează în domeniul producţiei auto;
 - are 403 de angajaţi.
1. Analiza situaţiei
2. Obiectiv: evaluarea satisfacţiei legate de
comunicare
3. Variabila folosită: COMUNICARE, cu cele 8
dimensiuni ale sale
4. Repondenţi: 11 Manageri/ 97 Personal
Administrativ/ 226 Personal din Producţie.
Rata de răspuns: 82,8%
5. Colectarea datelor: chestionarul
Scoruri General Grup Grup Grup
comunicaţionale Manageri PA PP
4,57 5,63 5,04 4,33
M PA PP

Feedback personal: 5,90 5,26 4,66


1.Informaţii despre progresele mele în
muncă 5.54 5,31 5,19
2.Informaţii despre cum este apreciată
munca mea, comparativ cu a altora 5.63 5,32 4,07
3.Informaţii despre cum sunt evaluat 4,87 6.27 5,39 5,15
4.Recunoaşterea eforturilor mele 6.18 4,5 4,17
5.Informaţii despre cum au fost soluţionate
problemele care privesc sarcinile mele 5.88 5,78 4,72

SCG = 4,57
M PA PP

Comunicare cu superiorii: 6 5,21 4,91


1.Şefii mă ascultă şi îmi dau atenţie 5,81 4,56 5,62
2.Şefii mă ajută să rezolv problemele de
serviciu 5,03 6,09 5,81 4,9
3.Şefii au încredere în mine 5,81 5,32 5,07
4.Şefii mei sunt deschişi ideilor noi 6 4,45 4,51
5.Sunt bine supravegheat de şeful meu
direct 6,29 5,91 5,05

SCG = 4,57
M PA PP

Climat de comunicare: 5,45 4,98 4,14


1.Şefii înţeleg problemele de muncă ale
angajaţilor 5,36 4,46 3,49
2.Comunicarea din această companie mă
motivează să-mi îndeplinesc obiectivele
3.Comunicarea din această companie mă 5,45 5,41 4,6
face să mă simt important 4,42
4.Comunicarea în compania noastră este 5,54 4,97 4,65
interesantă şi utilă
5.Există o atitudine deschisă spre 5,45 4,33 4,07
comunicare în compania noastră
5,45 5,73 4,09
SCG = 4,57
M PA PP

Canale de comunicare: 5,57 5,21 4,11


1.Conflictele sunt bine gestionate, prin
comunicare, în compania noastră 5,45 4,95 4,59
2.Comunicarea în situaţiile de criză decurge
bine în compania noastră 6,34 4,39 4,01
3.Întâlnirile sunt bine organizate în 4,47
compania noastră 5,63 5,67 4,04
4.Notele informative sunt clare şi concise 5,96 5,02 3,76
5.Cantitatea de comunicare din compania
noastră este suficientă 4,50 5,52 4,15

SCG = 4,57
M PA PP

Informare organizaţională: 5,36 4,56 3,73


1.Informaţii despre politicile de personal 5,45 4,38 3,93
2.Informaţii despre politicile şi obiectivele
companiei 5,54 4,54 3,28
3.Informaţii despre legislaţia care afectează 4,02
compania/ departamentul în care lucrez 5,54 5,04 3,34
4.Informaţii despre starea financiară a
companiei 5,45 4,23 4,07
5.Informaţii despre realizările/nerealizările
companiei 6,17 4,88 4,03
SCG = 4,57
M PA PP
Comunicare orizontală: 5,22 5,11 4,17
1.Bârfa este prezentă în compania noastră 4,36 4,21 3,11
2.Comunicarea cu colegii este bună 5,54 5,37 5,09
3.Sunt compatibil cu colegii de echipă 5,82 5,56 4,91
4.Comunicarea informală este activă în 4,47
compania noastră 5,82 4,78 3,72
5.Comunicarea între departamentele
companiei este bună 4,56 5,37 4,12

SCG = 4,57
M PA PP

Integrare organizaţională: 5,58 5 4,61


1.Informaţii despre politicile şi obiectivele
departamentului în care lucrez 5,54 5,51 4,51
2.Informaţii despre cerinţele muncii mele 6,09 5,22 4,74
3.Informaţii despre salarii şi beneficii 4,75 5,90 5,22 5,12
4.Angajaţii acestei companii au abilităţi de
comunicare 4,44 4,54 3,88
5.Primesc la timp informaţiile de care am
nevoie în munca mea 5,94 4,52 4,7

SCG = 4,57
M PA PP

Comunicare cu subordonaţii: 6 - -
1.Angajaţii pe care-i coordonez execută
saricinile pe care eu le transmit. 6,47
2.Angajaţii pe care-i coordonez anticipează
nevoia mea de informare. 6 6,29
3.Evit să produc supra-informare.
4.Angajaţii pe care-i coordonez sunt 6,37
receptivi la sugestii, recomandări, critici. 6,42
5.Angajaţii pe care-i coordonez au
iniţiativă. 4.52

SCG = 4,57
 Recunoaşterea eforturilor angajaţilor

 Stimularea unei atitudini de deschidere către ideile noi

 Îmbunătăţirea climatului de comunicare

 Perfecţionarea canalelor de comunicare

 Creşterea calităţii informării organizaţionale

 Îmbunătăţirea comunicării orizontale

 Perfecţionarea abilităţilor de comunicare ale angajaţilor

 Fluidizarea fluxurilor informaţionale


 VĂ MULŢUMESC!

S-ar putea să vă placă și