Sunteți pe pagina 1din 20

Planul lecţiei

– Definiții și concepte generale.


– Premisele și etapele dezvoltării logisticii.
– Factorii de dezvoltare a logisticii.
– Funcțiile și principiile logistice.
DEFINIȚII ȘI CONCEPTE GENERALE

Logistica înseamnă să ai obiectul potrivit, la locul potrivit, în momentul potrivit, adică


procesul care asigură un flux coerent și neîntrerupt al produselor și serviciilor de la
furnizorii organizației pînă la clienții finali, ținînd cont de procesele din interiorul
organizației. Logistica se ocupă de operațiuni și resurse din domeniile: aprovizionare,
achiziții, stocuri, depozite, transport, servicii clienți etc. (Logistics World)

Logistica – organizarea, planificarea, controlul şi desfăşurarea fluxurilor de bunuri de la


concepţie, aprovizionare pînă la producţia şi distribuţia către clientul final, cu satisfacerea
exigenţelor pieţei cu un cost minim. (European Logistics Association)

Logistica – transportul şi manipularea mărfurilor de la punctul de producere la punctul de


consum sau de utilizare. (Asociaţia Americană de Marketing)

Logistica – ansamblul activităţilor avînd ca scop punerea în operă, la cel mai mic cost, a
unei cantităţi determinate dintr-un produs, la locul şi la momentul cînd există o cerere.
(Asociaţia Logisticienilor din Franţa)
PREMISELE ȘI ETAPELE DEZVOLTĂRII
LOGISTICII

Premise:
-Dezvoltarea concurenței provocată de trecerea de la piața
vînzătorului la piața cumpărătorului;
-Criza energetică din anii 70.

Etape:
1. Anii 60: Utilizarea logisticii pentru dirijarea fluxurilor
materiale în domeniul circulației;
2. Anii 80: Optimizarea rețelelor de distribuție, planificarea pe
termen lung și reducerea breuscă a stocurilor în lanțurile de
distribuție;
3. Etapa actuală de dezvoltare: implementarea tehnologiilor
informaționale, dezvoltarea logisticii la nivelul serviciilor,
integrarea în circuitul total al mărfurilor.
Factorii de dezvoltare a logisticii
-Creșterea exigențelor față de parametrii calitativi ai
procesului de distribuție;

-Necesitatea creării unor sisteme elastice de producție flexibile;

-Utilizarea teoriei sistemelor și compromiselor pentru


soluționarea problemelor economice;

-Dezvoltarea tehnico-științifică;

-Unificarea regulilor și normelor ce vizează importul și


exportul mărfurilor; ș.a.
Funcțiile logisticii
Mediul online sau
offline

Importanţa şi
conţinutul
efectiv al Obiectul de activitate
Aria teritorială vizată
mixului al firmei
activităţilor
logistice

Tipul şi gama de Gradul de implicare


mărfuri oferite în activităţi logistice
În structura mixului logistic sunt incluse șase categorii
fundamentale de costuri:
• costurile servirii clientilor (vanzarilor);
• costurile de transport;
• costurile de depozitare;
• costurile prelucrarii comenzilor;
• costurile bunurilor si materialelor;
• costurile stocarii.
costuri ale
informarii

costuri ale costurile


prelucrarii servirii
comenzilor clientilor
costurile de stocare
si depozitare

costurile de costuri ale


transport comenzii
- Depozitarea mărfurilor.
- Manipularea produselor.
- Ambalarea de protectie .
Activități de
susținere - Fluxurile informaţionale.

- Asigurarea standardelor de
servicii pentru client.
- Cumpărarea.
Activități de - Transportarea.
bază - Gestiunea stocurilor.
- Prelucrarea comenzilor.
Asigurarea standardelor de servicii pentru client
Cumpărarea
Transportarea
Gestiunea stocurilor.
Prelucrarea comenzilor.
Depozitarea mărfurilor.
Manipularea produselor.
Ambalarea de protectie .
Fluxurile informaţionale
Principiile logisticii:

1. Principiul sistemic.
2. Principiul legăturii inverse.
3. Principiul optimalității.
4. Principiul flexibilității.
5. Principiul asigurării tehnico-materiale.
La sfîrșitul acestei teme studentul va fi capabil:

să descrie etapele de evoluţie a logisticii;


să definească obiectul de studiu al logisticii;
să enumere factorii cu acțiune directă asupra dezvoltării
logisticii;
să reflecte funcţiile logisticii în perioada modernă;
să identifice principiile cercetării logisticii;