Sunteți pe pagina 1din 26

1.

Elaborarea procesului de prelucrare


1.1. Stabilirea proceselor elementare ale entităţilor

24.02.2018 2
1. Elaborarea procesului de prelucrare
1.1. Stabilirea proceselor elementare ale entităţilor
Procesele de prelucrare elementare realizează îndepărtarea
adaosurilor de prelucrare ale entităţilor piesei, garantând
obţinerea specificaţiilor acesteia.
Regula : Dacă toleranţele dimensionale, geometrice şi de stare ale
unei suprafeţe sunt mai restrictive decât ale semifabricatului,
atunci acea suprafaţă necesită prelucrare.
Prelucrările sunt grupate în operaţii şi faze de natură diferită:
– degroşare,
– semifinisare,
– finisare,
– netezire.
24.02.2018 3
1. Elaborarea procesului de prelucrare
1.1. Stabilirea proceselor elementare ale entităţilor
Prelucrarea de degroşare
 are ca obiectiv principal îndepărtarea eficientă a unei mari
părţi din adaosul de prelucrare;
 regimul de aşchiere intens, forţele de aşchiere mari pot
genera deformaţii ale piesei, tensiuni interne în material,
impunându-se luarea de măsuri :
– aplicarea de tratamente termice de detensionare;
– gruparea prelucrărilor de degroşare în operaţii de
degroşare, separat de celelalte operaţii;

24.02.2018 4
1. Elaborarea procesului de prelucrare
1.1. Stabilirea proceselor elementare ale entităţilor
 permite apropierea de suprafaţa finită şi asigură un adaos
de prelucrare relativ constant pentru prelucrările care
urmează, cu adâncimi de aşchiere mici şi uniforme, având
drept consecinţe:
– minimizarea deformaţiilor elastice ale sculei şi piesei,
– stabilizarea parametrilor de aşchiere la prelucrarea
întregii serii de piese,
– garantarea repetitivităţii prelucrărilor şi a calităţii
tuturor pieselor din seria fabricată.

24.02.2018 5
1. Elaborarea procesului de prelucrare
1.1. Stabilirea proceselor elementare ale entităţilor
Prelucrarea de semifinisare
– are ca obiectiv asigurarea formei şi poziţiei suprafeţei
prelucrate în sistemul de referinţă al piesei.
Prelucrarea de finisare
– urmăreşte garantarea preciziei şi calităţii suprafeţei.
Prelucrarea de netezire
– este necesară în cazul unor cerinţe de calitate
superioară.

24.02.2018 6
1. Elaborarea procesului de prelucrare
1.1. Stabilirea proceselor elementare ale entităţilor

Piesa este un corp geometric constituit din suprafeţe


exterioare şi interioare de diferite forme: cilindrice,
conice, plane, profilate, speciale (filete, danturi, caneluri
etc.).
Procedeele de prelucrare se stabilesc în funcţie de forma
suprafeţelor.

24.02.2018 7
1. Elaborarea procesului de prelucrare
1.1. Stabilirea proceselor elementare ale entităţilor

Machining types
(Cutting processes types)

Traditional Machining Non-Traditional Machining

Cutting with Conventional Tools Cutting with Non-Conventional Tools


(Single point or multi point cutting tools (Abrasive tools that have a random Machining by
having a clearly defined geometry) geometry of cutting part)

Turning Shaping Milling Drilling Grinding Honing Laping Electrical Laser Plasma Ultra
Discharge Beam Beam sonic

Boring Broaching Electro Electron Water


Chemical Beam Jet

24.02.2018 8
1. Elaborarea procesului de prelucrare
1.1. Stabilirea proceselor elementare ale entităţilor
Procedeul de prelucrare dominant este determinat de
mişcările necesare generării suprafeţelor:
Regula : Dacă piesa posedă o axă de revoluţie şi poate fi
antrenată în mişcare de rotaţie în jurul acestei axe, procedeul de
prelucrare dominant este strunjirea.

24.02.2018 9
1. Elaborarea procesului de prelucrare
1.1. Stabilirea proceselor elementare ale entităţilor

24.02.2018 10
1. Elaborarea procesului de prelucrare
1.1. Stabilirea proceselor elementare ale entităţilor
Procedee de prelucrare prin aşchiere specifice tipurilor de
suprafeţe:
 suprafeţe cilindrice şi conice exterioare:
 strunjire, frezare, broşare, rectificare, vibronetezire, deformare
plastică;
 suprafeţe cilindrice şi conice interioare:
 burghiere, lărgire, adâncire, lamare, strunjire, alezare, broşare,
rectificare, honuire, deformare plastică;
 suprafeţe plane:
 rabotare, mortezare, frezare, broşare, strunjire, rectificare, lepuire;
 suprafeţe profilate:
 strunjire, frezare, broşare, rectificare;
 filete:
 strunjire, frezare, rectificare, deformare plastică;
24.02.2018 11
1. Elaborarea procesului de prelucrare
1.1. Stabilirea proceselor elementare ale entităţilor
 danturi:
– roţi cilindrice:
• frezare:
– copiere: freză disc-modul, freză deget-modul
– rostogolire: freză melc-modul
• mortezare:
– copiere: cap cu cuţite profilate
– rostogolire: cuţit-pieptene, cuţit-roată
• rectificare:
– copiere: disc abraziv profilat
– rostogolire: disc abraziv biconic (Niles), discuri abrazive
taler (Maag), melc abraziv (Reishauer)
• şeveruire: şever disc, şever cremalieră, şever melc
• honuire
• rodare

24.02.2018 12
1. Elaborarea procesului de prelucrare
1.1. Stabilirea proceselor elementare ale entităţilor

24.02.2018 13
1. Elaborarea procesului de prelucrare
1.1. Stabilirea proceselor elementare ale entităţilor

24.02.2018 14
1. Elaborarea procesului de prelucrare
1.1. Stabilirea proceselor elementare ale entităţilor
– roţi conice:
• frezare:
– copiere: freză disc-modul,
– rostogolire:
 dinţi drepţi: freze disc (Konvoid)
 dinţi curbi: cap cu cuţite (arc de cerc – Gleason;
eloidă – Fiat, Oerlikon), freză melc conică (paloidă –
Klingelnberg)
• rabotare:
– copiere după şablon: un cuţit,
– rostogolire: două cuţite (Gleason)
• broşare circulară (Revacycle),
• rectificare prin rostogolire ~ frezare

24.02.2018 15
1. Elaborarea procesului de prelucrare
1.1. Stabilirea proceselor elementare ale entităţilor
– melci:
• strunjire: profil arhimedic (ZA – cuţit în plan axial), evolventic
(ZE – cuţit în plan tangenţial la cercul de bază), convolut (ZN1
– cuţit normal pe spiră, ZN2 – cuţit normal pe gol),
• frezare: profil elicoidal (ZK1 – freze-disc biconice, ZK2 –
freze-deget conice)
• rectificare: profil evolventic (ZE – disc abraziv cilindric sau
biconic);
– roţi melcate:
• frezare cu freză-melc;
 caneluri:
– frezare, mortezare, broşare, rectificare, deformare plastică

24.02.2018 16
1. Elaborarea procesului de prelucrare
1.1. Stabilirea proceselor elementare ale entităţilor
Caracteristicile procedeelor de prelucrare

24.02.2018 17
1. Elaborarea procesului de prelucrare
1.1. Stabilirea proceselor elementare ale entităţilor

24.02.2018 18
1. Elaborarea procesului de prelucrare
1.1. Stabilirea proceselor elementare ale entităţilor

Se stabileşte procedeul de prelucrare final al suprafeţei,


care garantează obţinerea toleranţelor dimensionale,
geometrice şi de stare a suprafeţei înscrise pe desenul de
definire a piesei;
Se stabilesc celelalte prelucrări, în ordine inversă efectuării
lor, până la forma iniţială a semifabricatului (generare
ascendentă).
Numărul de faze (secvenţe) de prelucrare a unei suprafeţe
este determinat de treapta de precizie şi clasa de rugozitate
a suprafeţei.
24.02.2018 19
1. Elaborarea procesului de prelucrare
1.1. Stabilirea proceselor elementare ale entităţilor

Regula : Din constrângeri economice, o fază de prelucrare


poate ameliora precizia cu cel mult două trepte.

24.02.2018 20
1. Elaborarea procesului de prelucrare
1.1. Stabilirea proceselor elementare ale entităţilor
Procesul elementar de prelucrare al unei suprafeţe cilindrice
exterioare în treapta 6 de precizie şi rugozitatea Ra=0,8μm:
 varianta I (materialul piesei nu necesită un tratament
termic care să crească duritatea sa la peste 40 HRC):
– strunjire de netezire (treapta 6 de precizie, Ra = 0,8μm),
– strunjire de finisare (treapta 8 de precizie, Ra = 1,6μm),
– strunjire de semifinisare (treapta 10 de precizie, Ra =
6,3μm),
– strunjire de degroşare (treapta 12 de precizie, Ra =
12,5μm).

24.02.2018 21
1. Elaborarea procesului de prelucrare
1.1. Stabilirea proceselor elementare ale entităţilor
 varianta II (materialul piesei necesită un tratament termic
care măreşte duritatea sa la peste 40 HRC):
– rectificare de finisare (treapta 6 de precizie, Ra =
0,8μm),
– rectificare de degroşare (treapta 8 de precizie, Ra =
1,6μm),
– strunjire de finisare (treapta 10 de precizie, Ra =
6,3μm),
– strunjire de degroşare (treapta 12 de precizie, Ra =
12,5μm).

24.02.2018 22
1. Elaborarea procesului de prelucrare
1.1. Stabilirea proceselor elementare ale entităţilor
Procesele elementare de prelucrare a alezajelor:

24.02.2018 23
Bibliografie
 Drăghici G. - Tehnologia fabricării produselor, Editura Politehnica
Timişoara, 2010
 Drăghici Gh. – Tehnologia tip a pieselor plane, cu axe încrucişate, cu
profil complex şi elicoidal, Editura Tehnică Bucureşti, 1977
 Ciocîrdia C. ş.a. – Tehnologia prelucrării carcaselor, Editura Tehnică
Bucureşti, 1975
 Gavrilaş I., Voicu N. – Tehnologia pieselor tip arbore, bucşe şi disc, pe
maşini clasice şi cu comandă program, Editura Tehnică, Bucureşti,
1975
 NEDELCU, A. - Tehnologii de prelucrare mecanică şi
neconvenţionale, Editura Universităţii „Transilvania” din Braşov,
Braşov, 2003, 2005

24/02/2018 24
Bibliografie

 Gavrilaş I., Voicu N. – Tehnologia de fabricaţie a roţilor


dinţate pe maşini-unelte clasice şi cu comandă program,
Editura Tehnică, Bucureşti, 1979
 Grămescu T., ş.a. – Tehnologii de danturare a roţilor
dinţate, Editura Universitas, Chişinău, 1993
 Neagu C. ş.a. – Tehnologia construcţiilor de maşini, vol. I,
II, Matrix ROM, Bucureşti, 2002
 Picoş C. ş.a. – Normarea tehnică pentru prelucrări prin
aşchiere, Vol. 1 Editura Tehnică Bucureşti, 1979, Vol. 2
Editura Tehnică Bucureşti, 1982

24/02/2018 25
Bibliografie
 Picoş C. ş.a. – Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanică prin
aşchiere, Manual de proiectare, Vol. 1 şi 2, Editura Universitas
Chişinău, 1992
 Vlase A. ş.a. – Regimuri de aşchiere, adaosuri de prelucrare şi norme
tehnice de timp , Vol. 1 Editura Tehnică Bucureşti, 1983, Vol. 2
Editura Tehnică Bucureşti, 1985
 Vlase A. ş.a. – Tehnologii de prelucrare pe strunguri, Editura Tehnică
Bucureşti, 1989
 Vlase A. ş.a. – Tehnologii de prelucrare pe maşini de frezat, Editura
Tehnică Bucureşti, 1993
 Vlase A. ş.a. – Tehnologii de prelucrare pe maşini de găurit, Editura
Tehnică Bucureşti, 1994
 Vlase A. – Tehnologia construcţiilor de maşini, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1996

24/02/2018 26