Sunteți pe pagina 1din 17

Scoarţa cerebrală

Creierul mare
Şanţul Rolando

Şanţul Sylvius
SCORŢA CEREBRALĂ
Este coordonatorul întregului sistem nervos şi
răspunde pentru toată activitatea corpului.

La nivelul scoarţei cerebrale se găsesc


următoarele arii:
- Senzitive (la nivelul lor sunt proiectate
informaţiile din mediu);
- Motorii (controlează activităţile voluntare);
- De asociaţie (analizează activităţile celorlalte
zone).
Ariile senzitive
 Primesc informaţii din mediul intern şi extern;
 Sunt responsabile de cele 5 simţuri: văz, auz,
miros, gust şi pipăit.

Caracteristicile organelor de simţ:


1. Fiecare organ de simţ recepţionează un anumit
stimul;
2. Fiecare organ de simţ are proprii nervi, prin care
informaţia este trimisă de la organe la scoarţa
cerebrală;
3. Fiecare organ de simţ are propria arie de
proiecţie la nivelul scoarţei cerebrale.
1. Aria vizuală

- primeşte peste 70% din informaţiile venite


din mediu.
- Se găseşte în lobul occipital.

Aria vizuală
secundară
Aria vizuală
primară
2. Aria auditivă
 Se găseşte în partea superioară a lobului
temporal.

Aria auditivă
Aria gustativă
 Se găseşte în partea inferioară a lobului
parietal.
Aria
gustativă
Aria olfactivă
 Se găseşte în partea interioară a lobului
temporal.

Aria
olfactivă
Aria sensibilităţii cutanate
 Se găseşte în lobul parietal.

Sensibilitatea
cutanată
Ariile senzitive

Aria
Aria sensibilităţii
vestibulară
cutanate
Aria
gustativă

Aria
vizuală

Aria olfactivă

Aria auditivă
Ariile motorii
 La nivelul lor are loc analiza, sinteza şi
selecţia informaţiilor venite din mediu, se iau
decizii şi se transmit comenzi.
 Sunt localizate în lobii frontali.
Aria Wernicke este implicată în înțelegerea limbajului scris și
vorbit. Se găseşte în partea superioară a lobului temporal şi partea
inferioară a lobului parietal ( în emisfera stângă în 97% dintre oameni).

Aria Broca este aria corticală implicată în vorbire şi se găseşte în partea


inferioară a lobului frontal.
Afazia este o tulburare
a vorbirii care afectează exprimarea sau
înțelegerea limbajului vorbit sau scris,
fără să fie afectat organul fonator
Apare în urma unor leziuni dobândite
la nivelul creierului.
SISTEMELE DE
SEMNALIZARE ALE OMULUI
SISTEMUL I – reacţiile la stimulii veniţi din
mediu (reflexele).

SISTEMUL II – este reprezentat de limbaj.


3. ARIILE DE ASOCIAŢIE
 Ocupă cea mai mare parte din suprafaţa
scoarţei cerebrale.
 Analizează şi asociază activităţile celorlalte
arii.
 Relizează funcţii complexe: imaginaţia,
atenţia, gândirea, imaginaţia, memoria,
limbajul, învăţarea etc.