Sunteți pe pagina 1din 24

Tehnici de amprentare în Protetica

Implantologică
• Ampretarea in cadrul proteticii implantologice are
un sir de diferențe față de amprentele efectuate
pentru construcțiile obișnuite ortopedice.
• La momentul de față, se estimează aproximativ
500 de sisteme implantare si fiecare din ele își are
trăsăturile și caracteristicile sale distinctive. În
dependeță de tipul de sistem implantologic poate
varia si tehnica de amprentare.
Metode de implantare in protetica
implantologică
• La mometul de față există 2 metode pentru efectuarea
amprentei pentru construcțiile cu sprijin implantar:
amprentarea cu lingura închisă și deschisă.
• În linii generale, tehnica diferă prin faptul ca în primul caz sunt
utilizate lingurile standart și transferul este înglobat în
grosimea materialului amprentar, pe cînd în situația a 2 în
lngură se creează spațiu prin care transferul iese.
I. Amprentarea cu lingura amprentară
deschisă
• Ampretanrea cu ajutorul lingurei deschise la momentul
de față reprezintă cea mai răspîndită metodă.
• Lingura poate fi una de unică folosință, din plastic cu un
spațiu de perforare efectuat in locul implantului
introdus. Utilizarea lingurei individuale este de
preferință, mai ales in cazul în care sunt prezente 2 sau
mai multe transferuri, cu toate ca amprentarea în
cprezența doa a unui implant pertmite utilizare lingurei
standart de unica folosință.
Lingura amprentară individuală
cu spațiu în zona implanturilor Lingura amprentară din plastic
inserate cu spațiu perforat sub transfer
• Inițial, în implant se introduce transferul corespunzător. Dacă
numarul transferurilor este 2 sau mai mare, se recomadă legarea
lor împreuna cu ața dentară si acrilat autopolimerizabil pentru
prevenirea posibilelor deformări în mometul inlăturării
amprentei din cavitatea bucală.
Transferurile ligaturate cu ață Transferurile ligaturate cu ață
dentară dentară si acrilat autopolimerizabil
Ulterior cu ajutorul frezei se creează spațiu în loja unde
vorr ieși transferurile. Transferul nu trebuie să se țină la
marginea tăieturii și să se opună inserării usoare în
cavitatea bucală. Din această cauză se recomandă
perforarea cu un exces de 5 mm. Pentru fiecare transfer.
Lingura se adapează obligatoriu în cavitatea bucală (cu
transferurile aplicate directia aplicări lingurii poate fi
îngreunat. Apoi, spatiul de perforare este inchis cu ceară.
Adaptarea lingurei
Determinarea in cavitatea bucala.
poziție de perforare Perforea în loja Determinarea axei
dupa transfer lingurei amprentare de inserție.
• Amprentarea se efectuează pri metoda SANDWICH,
sau cu material de amprentare monofazic.
• În cazul cînd se amprenteaza cu material monofazic
poliesteric, toare perforările existente în lojă se
acoperă cu emplastru si suprafața internă se
prelucrează cu adeziv.
Pregătire lingurei standart pentru
amprentarea cu material polieteric. Pregatirea lingurei standart catre
Închiderea spațiilor. amprentarea cu material polieteric.
Ulterios, carpula cu materialul amprentare se introduce in
malaxorul autorizat si se aplică pe gingia din jur-imprejurul
transferului. Apoi, se introduce și a distribui materialul
amprentar in lingura, avind grija a îl aplica atent, fara bule .
Lingura se introduce în cavitatea bucală, se poziționează
relativ față de locul transferului si aplica. În momentul
aplicării, prin stratul fin de ceară, care acopera spațțiul
perforat, se palpează transferul. Dupa finisare apolimerizării
materialului amprentar, suruburile de transfer se eliberează
de ceara, si se desșurubează. Lingura amprentara se îînlătră
din cavitatea bucală. Se determină calitatea amprentei , în el
se introduc analogul implantului si în așa fel, amprenta ste
transmisa la laborator.
Dupa finisarea polimerizării, surubul de
Lingura amprentară este introdusă în fixare al transferuli se elibereaza de
cavitatea bucală. Se determina poziția ceara, material amprentar si se
suruburilor de fixare pt transfer. desșurubează
Amprenta cu suruburile
Dupa finisarea polimerizării,
Amprenta cu suruburile de fixare reintroduse
surubul de fixare al transferului
de fixare reintroduse transferată la laborator.
se elibereaza de ceara, material
transferată la laborator.
amprentar si se desșurubează
• În cazul în care se utilizează tehnica sandwich pentru
amprentare, se tapetează doar spațiul perforat cu ceara. Stratul
corijabil de silicon se introduce din malaxor, prin carpula,
acoperînd uniform spațiul din jurul colului transferului si
respectiva gingie din jurul implantului. Atunci cind transferuluile
sunt poziționate foarte aproape sau retentivități vizibile între
marginea gingivală si transfer, este recomandabil de a acoperi
toalmente transferul cu un strat corijabil si de a umple
retentivitațile si matiarl, pentru a exclude, adunarea de boluri de
aer si riscul nerefularii materialului în spațiul creat. Amprentare
aulterioare se efectueaza dupa tehnica Sandwich standart.
Amprentarea cu lingura Amprentarea cu lingura Amprentarea cu lingura
deschisă dupa tehnica deschisă dupa tehnica deschisă dupa tehnica
Sandwich Sandwich Sandwich
Conformatorul de gingie. Inlăturarea conformatorului Adaptarea lingurii individuale.
de gingie si fixarea
transferului.
Amprentarea cu lingura Amprentarea cu lingura Amprentarea cu lingura
deschisă dupa tehnica deschisă dupa tehnica deschisă dupa tehnica
Sandwich Sandwich Sandwich
Adaptarea lingurii individuale în Amprenta finală. Înșurubarea analogului
cavitatea bucală. implantului pe transfer.
II. Amprentarea cu lingura amprentară
închisă.
• Amprentarea cu lingura inchisă este posibilă doar în cazul cînd
producatorul sistemei de implanturi produce, respectiviele
trasferuri. Trasferurile pentru lingura închisă se deosebesc de
cele pentru lingura deschisă prin lipsa pintenului fixator. Astfel,
amprenta se efectueză cu trtansferurile fixate, dupa priza
materialului amprentar se înlatura din caviatea bucală,
transferurile se desurubează de pe implant sau abutment si se
repoziționeaza pe lingură. Perforări pe lingura nu se crează,
poziția trasferuli se meține datorita masei amprentare.
Transfer pentru lingura Transfer peentru lingura închisă
deschisă (Astra-tech) (Astra-tech)
III. Amprentare pe abutment-urile
implanturilor endoosoase monolit.
Tehnica de amprentare de pe abutment-urile implanturilor
endoosoase monolit, se determina printr-o completare cu o
linie ptotetica de catre producator. Adică, în cazul cînd
abutment-ul implantului monolit nu se prepară direct în
cavitatea bucală a pacietului, si de catre producator sunt
prevazute transferurile, atunci aprentarea se efectueaza cu
transferurile inserate, cu lingura amprentară închisă prin
tehnica Sandwich, sau prin utilizarea maselor amprentare
monofazice.
În cazul preparăriii abutment-ului în cavitatea bucală a
Implantul dintr-o piesă Pe abutment-ul implantuli se
chirurgicală fixează un transfer
Tehnica ulterioara de amprentare este
efectuată conform tehnicii Sandwich sau prin
bloc de material monofazic.
Prima etapa in amprentare A doua etapa in
implantuli dintr-o piesa amprentarea implantului
chirurgicală monoliit.

Abatment-ul implantului monolit,


preparat in cavitatea bucală cu
crearea spațiului rațional.
• O amprenta corect efectuată presupune o copie negativă fidelă
a coletului implantului și a țesuturilor moi adiacente.
• Astfel, materialul amprentar pătrunde prin sulcusul din jurul
abutment-ului, in timp ce locul implantării prezintă în sine
suprafata plăgii, în depentență de timpul regenerării.