Sunteți pe pagina 1din 11

POLITICA AGRICOLĂ

COMUNĂ
PROIECT REALIZAT DE: IACOB ANDREEA
POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ
 Lansată în 1962, politica agricolă comună (PAC) este un
parteneriat între agricultură și societate, între Europa și
agricultorii săi.
 PAC este o politică adoptată de toate statele membre ale
Uniunii Europene. Aceasta este gestionată și finanţată la
nivel european din resursele bugetului anual al UE.
 Agricultura este unul dintre domeniile de acțiune în care
țările UE au convenit să-și pună în comun atât
responsabilitatea, cât și finanțarea publică. Aceasta
înseamnă că sprijinul politic și financiar nu este gestionat
de fiecare țară în parte, ci de UE în ansamblu.
 Obiectivele principale ale politicii agricole comune sunt:
 creșterea productivităţii agricole, pentru a asigura securitatea
aprovizionării cu hrană la preţuri rezonabile pentru consumatori;
 asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru agricultorii din UE.
 protejarea mediul și bunăstarii animalelor.
 susținerea comunităților rurale viabile, cu economii diversificate

În prezent, cu cincizeci de ani mai târziu, UE se confruntă cu noi


provocări:
 securitatea alimentară – la nivel mondial, producţia de alimente va
trebui să se dubleze pentru a hrăni o populaţie mondială de 9
miliarde de oameni în 2050;
 schimbările climatice și gestionarea durabilă a resurselor naturale;
 susţinerea zonelor rurale din întreaga UE și menţinerea vitalităţii
economiei rurale.
 Evoluția politicii agricole
 Politica agricolă a UE a evoluat de-a lungul anilor pentru a face
faţă schimbărilor situaţiei economice și cerinţelor cetăţenilor.
Marea majoritate a cetăţenilor sprijină politica agricolă comună
și recunosc beneficiile substanţiale pe care le aduce aceasta.
 Datorită reformelor succesive, agricultorii pot acum să își
organizeze producția în funcție de cererea de pe piață și nu de
deciziile luate la Bruxelles.

 Cele mai recente reforme, întreprinse în 2013, pun accent pe:


 practici agricole mai ecologice
 cercetare și difuzarea cunoștințelor
 un sistem mai echitabil de sprijinire a agricultorilor
 un rol mai important acordat agricultorilor în cadrul lanțului
alimentar.
COSTUL PAC
 Ca politică comună integrată, PAC este
finanţată prin bugetul anual al UE. Pe de altă
parte, alte domenii de politică, precum
serviciile de sănătate și educaţia sunt
finanţate în mare măsură de guvernele
naţionale ale statelor membre ale UE. Când a
fost lansată acum 50 de ani, PAC era cel mai
mare element din cadrul unui buget UE foarte
mic. În prezent, cheltuielile anuale cu
agricultura și cu dezvoltarea rurală cumulează
aproximativ 55 miliarde EUR, în jur de 45%
din bugetul total al UE. Cheltuielile PAC au
atins punctul culminant de 72% din bugetul
UE în 1984 și de atunci au scăzut constant. Se
anticipează că această tendinţă descendentă
va continua.
 Provocări pentru viitor
 În prezent, PAC este adaptată pentru a răspunde provocărilor
viitoare.
 Producția mondială de alimente va trebui să se dubleze până în
2050, pentru a face față creșterii populației și cererii tot mai
mari de produse de origine animală, ținând cont, în același
timp, de efectele schimbărilor climatice (pierderea
biodiversității, deteriorarea solului și a calității apei).
 În anii următori, aceasta va deveni mai echitabilă, mai
ecologică, mai eficientă, dar și mai inovatoare. Precum în
ultimii 50 de ani, aceasta va continua să aducă beneficii tuturor
cetăţenilor UE.
AJUTORUL PENTRU MICII AGRICULTORI
 Micii agricultori alcătuiesc o treime din populaţia agricolă a UE.
Deși sunt răspunzători pentru doar 3% din terenul agricol al UE,
ei se confruntă cu o mare parte din birocraţia cu care au de-a face
agricultorii mai mari.
 Unul dintre obiectivele reformei PAC propuse este simplificarea
procedurilor administrative și de plată pentru micii agricultori,
astfel încât să se poată ocupa mai mult de agricultură și mai puţin
de formalităţile administrative.
 Agricultorii reprezintă prima verigă în lanţul de aprovizionare
care ne aduce produsele alimentare pe masă. Deseori însă ei sunt
mai puţin organizaţi decât procesatorii și distribuitorii de alimente
din aval și au mai puţină putere de negociere. Viitoarea PAC
vizează să îi ajute pe agricultori să se organizeze în grupuri, astfel
încât să poată negocia împreună o parte mai mare din preţul final
pe care noi îl plătim pentru produsele lor.
În concluzie, politica agricolă
comună aduce alimentele pe mesele
noastre, furnizând produse sănătoase,
sigure și de înaltă calitate la preţuri
accesibile și echitabile.
 Bibliografie:

 http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-
cap/files/history/history_book_lr_ro.pdf
 https://europa.eu/european-union/topics/agriculture_ro

 http://fondurile-euro.ro/pac/politica-agricola-
comuna.php