Sunteți pe pagina 1din 12

Managementul situațiilor de criză educațională.

Programe și planuri de management al disciplinei

Prof.: Arhip George Studenți : Andrieș Anca


Bercuță Nadia
Gavril Alexandru
Teodorescu Roxana
Ce este criza ?
 Criză - manifestare a unor dificultăți (economice,
politice, sociale etc.); perioadă de tensiune, de
tulburare, de încercări (adesea decisive) care se
manifestă în societate.
Ce este criza educațională ?
 Criza educațională poate fi definită ca un eveniment sau un
complex de evenimente neaşteptate dar şi neplanificate,
generatoare de periculozitate pentru climatul, sănătatea ori
siguranţa clasei respective şi a membrilor acesteia.
 Caracteristici :
 debutează de obicei prin afectarea sistemului informaţional:
viciază mesajele, îngreunează comunicarea prin obstaculare
permanentă, prin destructurarea canalelor, urmărind
instaurarea stării de confuzie;
 facilitează instalarea climatului de insecuritate;
 generează stări de panică prin eliminarea reperelor de
orientare valorică
Situaţiile de criză educaţională se pot desfășura între

•Elevi
•Profesori-elevi
•Profesori – părinţi
•Inter-clase
 Principii de intervenţie:
 •Alege soluţia cea mai bună! Cum? Prin analiza consecinţelor
posibile. Soluţia cu cele mai puţine consecinţe negative şi cu
cele mai multe consecinţe pozitive, este de regulă cea mai
bună.
 Ia în considerare planuri alternative de soluţionare: planul A,
B, C, etc. Pune-le în practică dacă prima variantă nu are
rezultatele scontate.
 Lucrează în echipă. Fiecare membru al echipei este expert
într-un domeniu bine definit.
 Monitorizează procesul şi rezultatele. Ce am obţinut?
Compară ceea ce ţi-ai propus cu tot ceea ce ai realizat.
 Învaţă din greşeli. Fii optimist! Cine nu greşeşte pierde o
ocazie de progres!
Aplicație
 Elevi: certuri injurioase, bătăi soldate cu traume fizice şi
psihice care au implicat mai mulţi elevi ai clase şi au condus la
divizarea grupului
 De ce s-a întâmplat?
 Ce e de făcut?
 Ce am obţinut?
 Ce am învăţat?
 Cum pot preveni situaţiile din viitor?
Normativitatea
 Normele sunt acele cerinţe ale unei comunităţi în ceea ce priveşte
atitudinile, alegerile şi acţiunile membrilor, manifestându-se sub forma
unor obişnuiţe, uzanţe, constanţe şi stereotipuri comportamentale.
Aceste norme pot fi:
 explicite, normele cuprinse în regulamentul şcolar, cunoscute şi clar
exprimate;
 implicite, normele ascunse care se construiesc în cadrul grupului.
 Din punctul de vedere al managementului clasei, mai importante sunt
regulile implicite deoarece acest lucru implică un efort de cunoaştere
din partea cadrului didactic.
Nevoi care stau la baza comportamentelor
 Crearea unui mediu de învățare care să corespundă nevoilor
elevilor este poate cea mai bună strategie de menținere a
disciplinei la clasă.
 Studiile au arătat că școala și profesorii au un impact
semnificativ asupra modului în care elevii se comportă și
asupra rezultatelor lor școlare.
De ce credeți că este important să cunoaștem
nevoile elevilor ?
 Cunoașterea nevoilor fundamentale ale elevilor permite o
gestionare mai eficientă a comportamentelor neadaptate ale
elevilor.
 Profesorul poate propune elevului alternative
comportamentale pentru satisfacerea nevoilor și dorințelor
sale într-o manieră care să nu afecteze negativ climatul.
 Cunoașterea nevoilor elevilor și a relațiilor dintre acestea și
comportamente îi ajută pe profesori să distingă situațiile
pentru care au competențe de intervenție de cele pentru care
nu au.
Planuri de modelare comportamentală

 Un plan de modelare comportamentală urmărește utilizarea


adecvată a unui set de întăriri:
 Întărirea negativă- consecințele artificiale sau naturale ale
comportamentului care produc individului insatisfacții.
 Întărirea pozitivă- consecințele artificiale sau naturale ale
comportamentului care îi aduc beneficii individului.
 Schimbarea /eliminarea/ înlocuirea unui
comportament indezirabil presupune:

 Identificarea comportamentului,
 Monitorizarea comportamentului
 Evaluarea funcțională a comportamentului
 Proiectarea și aplicarea programului de modificare
comportamentală
 Schema întăririlor pe bază de rată de comportamente
 Schema întăririlor pe bază de interval- elevul primește
întărire la intervale fixe sau variabile de timp..