Sunteți pe pagina 1din 32

Elaborarea

matricei de specificaţii

Realizat:Tatiana
Realizat:Tatiana Cojocaru,
Cojocaru,
prof.chimie;gr.
prof.chimie;gr. didactic II
didactic II
LT”I.Creangă”
LT”I.Creangă”
Avantajele și dezavantajele testelor docimologice
Proiectarea testelor

În
În proiectarea
proiectarea unui
unui test
test trebuie
trebuie respectate
respectate următoarele
următoarele etape:
etape:
Proiectarea matricei de specificații

După stabilirea tipului de test – de exemplu formativ


sau sumativ - avem nevoie de un instrument care să
certifice faptul că testul măsoară competențele de
evaluat propuse și are de validitate de conținut. Unul
dintre cele mai utilizate procedee care să servească
acest scop este matricea de specificații.
Necesitatea elaborării
matricei de specificaţii
înainte de proiectarea itemilor
Idea îşi are orginea în aşa numita abordare
Tyler-Bloom (Mason si Bramble, 1997; Gall, Gall si Borg, 2007)
a curriculumului care presupune selecţia şi organizarea
conţinuturilor în acord cu un set de obiective de nivel general şi
care să fie reflectate în metodele şi instrumentele de evaluare.
Obiectivele de nivel general care orientează activitatea de
selecţie şi organizare a conţinuturilor nu pot constitui repere directe
de măsurare a performanţelor elevilor, de unde şi necesitatea
exprimării acestora în termeni de comportamente observabile şi
măsurabile.
(29/102) x 100% = 28,43%
Se determină
ponderea pe fiecare domeniu (34 %,
40 %, 26 % din ultima linie a matricei)
şi elementele de conţinut (28,43 %,
49,01 %, 14.71 %, 7,84% din ultima
coloană a matricei), pe care fiecare
domeniu o va avea în cadrul testului.
te:

Se determină numărul de itemi în fiecare celulă


SCHEMA DE CONVERTIRE A PUNCTELOR ÎN NOTE

Note 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Scala de notare 0-4 5-10 11-13 14-16 17-27 28-34 35-43 44-50 51-56 57-60

X = a * 8 /b + 2;
a -- nr
nr de
de puncte
puncte acumulate
acumulate de
de elev;
elev;
b –
– nr.total
nr.total de
de puncte;
puncte;
8,2 –
8,2 – coeficienți
coeficienți
X
X -- nota
nota
Biblio-webografie

2. http://ru.scribd.com/doc/46433555/MATRICEA-DE-SPECIFICA%C5%A2IE
3. http://site.aee.edu.md/img/docs/programe_scolare_2011-2012/BAC_CHIMIA_ROM.pdf
4. http://www.scrigroup.com/didactica-pedagogie/Matricea-de-specificatie-si-ro25775.php
5. http://particip.gov.md/public/documente/137/ro_634_23.-PROGRAMABAC2013CHIMIA.pdf
6. http://biblionline.md/news/681/69/Un-model-de-elaborare-a-matricei-de-specificatii-util-la-
intocmirea-oricaror-teste-de-evaluare-in-clasele-liceale