Sunteți pe pagina 1din 9

 Funcţia de producţie

Funcţia de producţie reprezintă legătura dintre combinaţia de resurse utilizate şi


nivelul producţiei posibil de realizat, utilizand un anumit tip de proces tehnologic.

Funcţia de producţie reprezintă un tabel, o funcţie sau un grafic, exprimand nivelul


maxim de producţie care poate fi obţinut cu o anumită combinaţie de resurse, in
condiţiile unui anumit proces tehnologic.

În microeconomie, funcția de producție exprimă relația dintre inputurile (intrările) și


outputurile (ieșiri, producție) unei organizații productive. Aceasta indică, în formă
matematică sau grafică faptul că outputul poate fi obținut din diferite cantități și
combinații de factori input. Nu este o funcție cu parametri financiari, ci volumici. În
mod particular, aceasta arată cantitatea maximă posibilă de output (producție) care
poate fi produsă într-o perioadă de timp, cu toate combinațiile posibile ale factorilor
input, în condițiile tehnologiei disponibile și a dotărilor existente.
 Diagnosticul producției
presupune o analiza
detaliata a factorilor
tehnici de productie, a
tehnologiilor de
fabricatie a produselor,
precum și a organizarii
producției și muncii.
 Procesul de
diagnosticare a
producției implică
următoarele etape:
 Organizarea activităţii productive- se va determina tipul de organizare, elementele
componente ale structurii organizatorice şi descrierea modului de asigurare ale acestor
funcţiuni.
 Capacitatea de producţie şi gradul de utilizare a capacităţii.
 In acest capitol va fi prezentată evoluţia producţiei fizice în ultimii 2-5 ani, dacă este
posibil, defalcată pe principalele grupe de produse. Prezentarea este recomandat să se
facă atît cantitativ cît şi valoric. Comentariile şi analiza asupra rezultatelor vor trebui
corelate cu tipul valorilor prezentate (cantităţi sau unităţi monetare). Cînd prezentarea
se face în moneda curentă (corespunzatoare fiecarui an) evoluţia va trebui analizată
după ajustările impuse de efectele inflaţiei.
 Asigurarea calităţii produselor . Se vor prezenta aspectele legate de controlul calităţii
trecînd în revistă compartimentul care efectuează acest lucru, atribuţiile lui,
poziţionarea acestuia în organigrama, stadiul de dezvoltare a activităţii de Asigurarea
Calităţii, existenţa manualului de asigurare a calităţii, numărul de personal angajat în
această activitate, specializarea acestuia, programe speciale de pregătire. Se vor
detalia tipurile de controale, analize de laborator efectuate, certificatele de calitate
emise.
 Activitatea de cercetare-dezvoltare. In cadrul diagnosticului va trebui prezentată
organizarea acestei activităţi, rezultatele obţinute, personalul care deserveşte
activitatea, gradul de informatizare al acesteia, programe de perspectivă.
 Activitatea de aprovizionare. Modul în care se desfăşoară aprovizionarea, relaţia cu
furnizorii, alternativele de aprovizionare existente sunt o condiţie a unei bune
desfăşurări a activităţii. Ieşirile depind de intrări.
 Informatizarea companiei. Avînd în vedere implicarea tot mai semnificativă a tehnicii
de calcul în majoritatea compartimentelor funcţionale ale întreprinderilor se
analizează gradul de informatizare, activităţile principale derulate cu asistenţa
calculatorului, perspective, programe utilizate etc.
Puncte tari Puncte slabe
- Este unicul producător de cosmetice din Republica Moldova - Are nevoie de investiţii pentru modernizarea procesului de producţie, dar
- Cota exportului s-a marit de la 8,3 % la începuturile activităii societăii şi a creşterii calităţii managementului corporativ
pină la - Prețurile ridicate ale unor produse din gama Spirulina și Grapes
o mai mult de 20 % în prezent - Transportul care se efectuează mai greu din cauza distanței mari față de
- În anul 2001 a obinuținut Certificatul de Conformitate a Sistemei de unele puncte de vâzare
Calitate la Cerinele Standardelor Internaionale ISO 90001. - Produsele nu se livrează la timp în magazine astfel chiar dacă Viorica-
- Produsele nu sunt testate pe animale Cosmetic menționează că în orice magain specializat poți vedea totă gama
- Gama diversificată de produse sortimentală uneori poți să nu găsești produsul dorit
- Experiență vastă în domeniu - Lipsa angajaților
- Notorietatea brandului - Diversificarea insuficientă a produselor
- Folosirea în gama Spirulina a BioR® ce este o elaborare inovatoare care - Actuvitatea de marketing slab dezvoltată
este patentată de Viorica-Cosmetic

Oportunități Amenințări
- Posibilitatea de lărgirii gamei sortimentale - Tehnologia avansată folosită de companiile concurente
- Rebranding ce este preconizat pentru anul 2020 - Creșterea concurenței pe piața
- Preţuri promoţionale ce întreprinderea le utilizează pentru produsele noi si - Lipsa capacități de cumpărare a consumătorului
de sezon precum ar fi crema de protecție solară - Criza economică
- Deschiderea Muzeului Frumuseții și implimentarea a workshopului - Creșterea costurilor de producție
pentru copii si maturi care se axează pe prepararea proprilor produse. - Dorința consumătorilor de folosirea a produselor mai eco
Această face ca Viorica-Cosmetic să fie mai renumită și plus la aceasta
fiecare participant a acestor activități poate să testeze gratis toate
produsele
- Participarea la diferite evenimente cât și implimentarea proprilor
evenimente precum este „DIVA” care va avea loc în a treia ediție anul
acesta.
- Companiile publicitare la diverse emesiuni cât și pe rețelele de socializare
- Cererea relativ constantă pentru produsele de bază precum sunt cremele
- Necesitatea oamenilor de a se îngriji
Denumirea factorului intern Coef. De imp. Nota acordata Punctajul final
Reducerea prag. Rentabilitate 0.2 3 0.6
Cresterea cal. Productiei 0.25 4 1
Reorganizarea sistemului 0.15 4 0.6
managerial
Reducerea costului de productie 0.1 2 0.2
Cresterea datoriilor in urma 0.2 1 0.2
reutilizari
Cresterea cheltuielilor de cercetare- 0.1 4 0.4
dezvoltare
Total 1 18 3
Denumirea factorului extern Coef. De imp. Nota acordata Punctajul final
Reforma sistemului fiscal 0.2 3 0.6
Creserea cost. la resurse energeti. 0.1 2 0.2
Schimbari tehnologice 0.25 4 1
Cresterea ratei dobinzei 0.15 2 0.3
Urbanizarea populatiei 0.1 2 0.2
Cresterea competitiei 0.2 4 0.8
Total 1 17 3.1
Se recomandă pentru firmă

- aplicarea unei strategii solide de marketing, aceasta fiind şi una dintre cele mai
importante măsuri pentru firmă, întrucât departamentul de marketing a fost lăsat în planul secund
în aplicarea strategiilor din ultimii ani. Pentru aplicarea acestei strategii trebuie să avem în
vedere:

- Schimbarea atribuţiilor şi responsabilitătilor directorului de marketing şi a angajaţilor


acestui compartiment;

- Integrarea în strategia generală a firmei;

- Promovarea produselor pe internet prin intermediu unui site actualizat şi bine pus la punct;

Contactarea posturilor de televiziune şi radio locale în vederea difuzării unor spoturi publicitare
ale produselor firmei.

O alta recomandare este adoptarea unei strategii de dezvoltare, în sensul menţinerii calităţii
produselor, simultan cu reducerea costurilor . Nivelul preţurilor în raport cu calitatea acestora
reprezinta principalul avantaj competitiv al produselor S.A. Viorica-CosmeticObţinerea acestui
avantaj competitiv înseamnă, de cele mai multe ori compromisuri în ceea ce priveşte costurile de
producţie, de cele mai multe ori firma obţinând un profit minim din vânzarea produselor.
 Concluzie

• Anul 2019 a fost un an al schimbarilor, al deciziilor si al reorganizarii.


Desi cifra de afaceri pentru acest an nu a denotat o crestere considerabila
profitul net a ajuns la 0 pe catnd in anii precedent intreprinderea inregistra
valori mai mici de 0, au avut loc o serie de schimbari, care vor avea impact
financiar in anii ce vin: Viorica Cosmetic a renuntat la sub-contractarea
serviciilor de distrubutie si a organizat un departament propriu care a preluat
aceasta activitate-cheie a intreprinderii. Seriile de produse cosmetice au trecut
prin re-branding pentru a le accentua esenta, efectele si ingridientele lucrative.

• Rebranding-ul produselor ,cit si imbunatatirea imaginii magazinelor a


avut ca scop sublinierea identitatii companiei “Viorica-Cosmetic” si
pozitionarea ca cel mai mare producator de cosmetice naturale din Republica
Moldova. Data fiind cifra in crestere a vinzarilor pe tara, dar si feedback-ul
pozitiv al clientilor si recunoasterea brandului putem sa afirmam ca investitiile
in rebranding deja incep sa aduca roade.

• Piata produselor cosmetic este foarte vasta, dar totusi doar un numar
restrins de companii folosesc ingrediente si uleiuri naturale la scara pe care o
face “Viorica-Cosmetic”. Intr-un mediu sever de concurenta compania noastra
se tine pe pozitii ferme deoarce suntem compania numarul 1 din tara care
valorifica potentialul curativ al plantelor autohtone