Sunteți pe pagina 1din 27

ÎNGRIJIREA PACIENTULUI CU BRONHOPNEUMOPATIE

OBSTRUCTIVĂ CRONICĂ
(BPOC)
Notiuni generale despre nursing
 Definitia nursingului si etapele procesului de ingrijire.
Nursingul după OMS, este o parte integrată a sistemului de ingrijire a sănătăţii
cuprinzând: promovarea sănătăţii, prevenirea bolii şi ingrijirea persoanelor bolnave,
de toate vârstele, în toate unităţile sanitare, aşezările comunitare şi toate formele de
asistenţă socială.

Procesul de ingrijire
Reprezinta o metoda organizată şi sistematică care permite acordarea de ingrijiri
individualizate.
Etapele procesului de îngrijire
1. Culegerea de date
2. Analiza si interpretarea datelor
3. Planificarea ingrijirilor
4. Executarea, aplicarea interventiilor
5.Evaluarea.
Anatomia şi fiziologia aparatului respirator
A) Căi respiratorii:
 1 - CRS : căi nazale, faringe
 2 - CRI : laringe, trahee, bronhii
principale
B) Plămânii. organele principale ale
respiratiei;
- situaţi în cavitatea toracică, de o parte
şi de alta a mediastinului

- prezintă câte un hil pulmonar, la


nivelul căruia intră şi ies din
plamâni elementele care constituie
pediculul pulmonar (bronhia
principală, căi vasculare, căi
nervoase,fibre conjunctive)
Anatomia şi fiziologia aparatului respirator

Plămânul este alcătuit din două categorii de formaţiuni anatomice:


 un sistem de canale aeriene intrapulmonare, numit arborele bronşic
 un sistem de saci în care se termină ramurile arborelui bronşic numiţi
alveole pulmonare(300 mil.) cu rol în hematoză.
La nivelul membranei alveolo-capilare, O2 trece din aerul alveolar în sânge, iar
CO2 în sens invers (schimburi gazoase prin difuziune).

Lobulul pulmonar (continuă ultimele ramificaţii ale arborelui bronşic)


reprezintă unitatea structurală şi funcţională a plămânului, la nivelul
căruia se face schimbul de gaze.
Respiraţia

 Definiţie- Respiraţia este o funcţie vitală a organismului uman, care se desfaşoară


continuu şi ciclic şi are rolul de a asigura schimbul bidirecţional de gaze dintre
organism şi aerul din atmosferă. Prin respiraţie este adus O2 din mediul extern şi
acesta este furnizat celulelor, iar CO2 rezultat din metabolismul celular este eliminat
în atmosferă.
 Inspirația este un proces activ prin care aerul atmosferic pătrunde în plămâni.
 Expirația reprezintă un proces pasiv prin care aerul părăsește plămânii.
Fiziologia respiraţiei

 Procesul de schimb de gaze (eliminarea CO2 şi aportul de O2 către celule) se


desfăşoara în 4 etape:
1. etapa pulmonară
2. etapa sanguină
3. etapa circulatorie
4. etapa tisulară
Inervația plămânilor provine din plexul bronhopulmonar.
Fibrele parasimpatice determină bronhoconstricție și secreția glandelor din
mucoasa bronșică, iar cele simpatice, bronhodilatație.
Noţiuni despre boală

Definiţie
BPOC este o afecțiune respiratorie și se caracterizează prin
obstrucția cronică a căilor aeriene progresivă și ireversibilă a
bronhiilor, ceea ce se însoțește de o scădere progresivă a
capacitații respiratorii.
Etiologie Epidemiologie

Factorii de risc externi:  BPOC – pănă în 2020 se estimează că


- fumatul va fi a 3-a principală cauză de deces
- expunerea la particule şi gaze prin boli cronice, la nivel mondial
 România se află pe locul 3 în Europa
- poluanţi atmosferici
ca rată a mortalităţi prin BPOC la
- factori infecţioşi
bărbaţi, după Ungaria şi Irlanda, cu 60
Factorii de risc individuali: de decese la 100 000 de locuitori.
- dezvoltarea plămănilor (înainte  BPOC este a 4-a cauză de mortalitate
de naştere şi în copilarie) în SUA și Europa, iar mortalitatea prin
- factorii genetici BPOC la femei s-a dublat în ultimii 20
- sexul şi vârsta ani.
- hiperreactivitatea bronşică.
Semne și simtome

- Dispnee
- Senzația de apăsare toracică, de corset
- Oboseala intensă
- Invinețirea pielii,cianoza
- Tuse cu sau fără expectorație
- Durerile de cap, cefalee
- Hipoxemia şi hipercapnia
- Febra
BPOC este o combinație între două probleme ale plămânului numite emfizem
pulmonar şi bronșită cronică. Astmul bronșic intricat cu acestea este în mod
obișnuit inclus în sindromul BPOC.
Evaluarea comorbiditaţilor în BPOC

Pacienţii cu BPOC prezintă un risc crescut de a avea şi alte afecţiuni : afecţiuni


cardiovasculare, osteoporoză, infecţii respiratorii, anxietate şi depresie, diabet
zaharat, cancer pulmonar

Complicaţii:- infecţii şi supurații bronho-pulmonare;


- pneumotorax spontan;
- tromboflebite;
- insuficienţa pulmonară cronică;
- cord pulmonar cronic.
 
Cauzistica

 Prezenta lucrare î-şi propune în prima parte aflarea unor informaţii teoretice
despre boală, iar în a doua parte studiul a trei cazuri cu BPOC

 Pacienţii de sex masculin, în vârstă de 58, 48 şi respectiv 46 ani, s-au


internat în secţia CRMR, cu diagnostic de BPOC, în diferite stadii de
severitate, pentru evaluare, tratament, continuarea programului de
reabilitare pulmonară
DATE ANAMNETICE

 Pacienţii D.F., R.D. Şi V.L., au în comun următoarele motive de internare :


Motivul internării: stare generală influenţată, astenie, fatigabilitate, dispnee,
transpiraţii, tuse
Condiţiile de viaţă sunt decente
Antecedente heredo-colaterale: doi dintre pacienţi au avut tatăl diagnosticat cu BPOC
Antecedente personale, patologice: sunt cunoscuţi cu BPOC, în diferite stadii
Comportamente: fumători sau foşti fumători
Medicaţie de fond - primii doi pacienţi au tratament medicamentos
Alergic: primii doi pacienţi neagă, al 3-lea alergic la Penicilină
Alte boli asociate:Pacientul D.F. şi pacientul R.D. prezintă şi alte boli, pacientul V.L.,
neagă.
Investigaţii paraclinice

 Spirometria- confirmă diagnosticul de certitudine a BPOC-ului


- VEMS/CVF < 70% confirmă prezenţa limitarii fluxului aerian
 Radiografia pulmonară
 Examenul de spută - poate evidenţia o infecţie
 Examenul EKG, poate evidenţia hipertensiune în mica circulaţie
 Teste biochimice pentru a detecta tulburările electrolitice, diabetul zaharat și
nutriția deficitară
 Recoltarea sângelui - VSH, TGO,TGP, hemoleucograma, fibrinogen
 Examen sumar de urină
Plan de îngrijire
Probleme
1.Alterarea funcţiei respiratorii
a) manifestată prin: dispnee şi tuse
b) sursa de dificultate: obstrucţia căilor respiratorii
c) obiective: pacienţii să respire normal, căi respiratorii permeabile
2.Alimentaţie inadegvată
a) manifestată prin: aport insuficient de alimente sau surplus
b) sursă de dificultate: anxietate, lipsa de cunoaştere a valorilor nutritive
ale alimentelor şi nevoilor organismului.
c) obiective: să fie alimentaţi corespunzător din punct de vedere calitativ
şi cantitativ
Plan de îngrijire
Probleme

3) Perturbarea calităţii somnului


a) manifestată prin: dispnee, somn perturbat, nelinişte, tuse
b) sursa de dificultate: insomnie, anxietatea, lipsa de cunoastere a
mijloacelor de relaxare
c) obiective: pacienţii să beneficieze de un somn odihnitor
4)Risc de alterare a integritaţii tegumentelor
a) manifestată prin: transpiraţii şi oboseală
b) sursa de dificultate: epuizare fizică şi psihică
c) obiective: pacienţii să-şi păstreze tegumentele şi mucoasele integre
Plan de îngrijire
Probleme

5)Vulnerabilitate faţă de pericole


a) manifestată prin: caşexie, fatigabilitate, teamă
b) sursa de dificultate: anxietate, scaderea rezistenţei organismului, risc crescut de
dezechilibru metabolic
c) obiective: pacientul să beneficieze de un mediu de siguranţă fără accidente şi
infecţii
6)Lipsa cunoştiinţelor despre boală şi asupra măsurilor de prevenire
a) manifestată prin: lipsa de informatii
b) sursa de dificultate: situaţia de criză produsă de modificarea ritmului şi modului
de viaţă
c) obiective: sǎ dobândească cunoştiinţe despre afecţiunea pulmonară
INTERVENŢII

  - monitorizez funcţiile vitale şi SaO2 din sânge şi le notez în F.O.


- aşez pacienţii în poziţie semişezând  pentru a le favoriza respiraţia
- asigur permeabilitatea căilor respiratorii şi ameliorez respiraţia prin
tapotament cu lovituri uşoare
- aerisesc salonul şi asigur o temperatură optimă de 20-22ºC
- asigur îmbracăminte lejeră, menţin igiena tegumentelor
- schimb lenjeria de pat şi corp ori de câte ori este nevoie
- educ pacienţii pentru evitarea mediului poluat, să renunţe la fumat
INTERVENŢII

- regim igieno-dietetic, hiposodat şi hipo sau hipercaloric


 - asigur un regim alimentar echilibrat, cu scop de a furniza raţia
calorica necesară şi a menţine o greutate corporală satisfacatoare şi stabilă.
- creez un climat de încredere încurajând pacienţii şi le favorizez odihna
- învăţ pacienţii cum să execute tehnicii de relaxare cum ar fi: exerciţii de
respiraţii, exerciţii fizice uşoare, lectură
- ajut pacienţii în efectuarea igienei corporale
- informez pacienţii în legătură cu boala sa şi îi liniştesc
INTERVENŢII

- asigur condiţii de mediu adecvate, pentru a evita pericolele prin accidente


- învăţ familiile cum să îngrijească pacienţii în vederea reintegrări lor sociale
- învăţ pacienţii modul de viaţă echilibrat, de administrare corectă a
diferitelor tratamente
- recoltez sânge pentru analize de laborator - VSH, hemoleucograma,
fibrinogen, biochimie, spută, sumar urină
- însoţesc pacienţii pentru un examen radiologic, EKG
 - administrez medicaţia prescrisă de medic, bronhodilatatoare, expectorante,
antiniflamatoare, antipiretice, administrez oxigen la indicaţia medicului
Tratament

 Medicaţia prescrisă de medic - medicamente bronhodilatatoare ,


expectorante, antiniflamatoare, antipiretice, cardiace, anticoagulante,
antibiotice, vitamine, soluţii perfuzabile, aerosoloterapia, oxigenoterapia
 Kinetoterapie individual şi de grup, pentru reabilitare pulmonară.
 Regim igieno-dietetic.
Evaluare
Pacienţii s-au internat în secţia CRMR, cu diagnostic de BPOC, se externează
cu stare generală ameliorată.
1) Starea bolnavilor s-a îmbunătăţit, respiră mai bine
2) Pacienţii sunt echilibraţi fizic şi psihic
3) Pacienţii nu prezintă complicaţii, respectă dieta şi recomandările medicului,
sunt echilibraţii hidroelectrolitic
4) Pacienţii şi-au ameliorat starea de oboseală, şi-au fortificat musculatura
5) Pacienţii îşi păstreză tegumentele şi mucoasele integre
6) Pacienţii prezintă temperatura corpului în limite normale
7) Pacienţii  beneficieză de un somn odihnitor şi de calitate
8) Pacienţii beneficiează de un mediu de siguranţă fără accidente şi infecţii
9) Pacienţii şi-au însuşit cunoştiinţe despre bolile de care suferă
Obiectivele tratamentului

 Ameliorarea simptomelor;
 Prevenirea progresiei bolii;
 Ameliorarea toleranţei la efort;
 Creşterea toleranţei la efort;
 Îmbunataţirea calităţii vieţii;
 Prevenirea şi tratarea complicaţiilor;
 Prevenirea şi tratarea exacerbărilor;
 Scăderea mortalităţii.
Recomandări

 Regim igienico-dietetic hiposodat şi hiper sau hipocaloric


 Limitarea factorilor favorizanţi
 Vaccinare antigripală anuală, antipneumococică la 5 ani
 Reevaluare pneumologică la 3 luni, control şi tratament ale afecţiunilor
asociate
 Oxigenoterapie intermitentă la domiciliu
 Continuarea kinetoterapiei individuale la domiciliu
 Continuarea tratamentului medicamentos cunoscut
Concluzii

 Evoluţia BPOC-ului depinde de factorii etilogici care au generat-o.


Repetabilitatea, masivitatea lor în mediul de muncă sau în condiţiile
habituale au o importanţă mare.
 Principala complicaţie a BPOC, adică insuficenţa respiratorie, o
constituie infecţia căilor respiratorii, agravarea ei este anunţată de insomnie,
agitaţie psihomotorie şi accentuarea dispneei.
 Prognosticul este unul sever, iar speranţa de viaţă minimă, polipnee cu
buzele protuzionate, cianoză de repaus, aritmii cardiace şi VEMS sub un
litru. Supraveţuirea medie după depistarea sa este de peste 6 ani, iar după
prima decompensare de aproximativ 5 ani 
Viaţa nu se poate măsura cu
numărul de respiraţii pe care le
aveţi, ci în momente care îţi taie
răsuflarea !
VA MULȚUMESC

S-ar putea să vă placă și