Sunteți pe pagina 1din 18

Copilăria de ieri şi de azi

Educaţia
copiilor din vechime
şi
în zilele noastre

Octombrie 2008 Prezentare:învăţătoare Ecaterina Fodorean


Şcoala în Grecia antică
 Numai băieţii din familiile înstărite mer-
geau la şcoală în Grecia antică.

 Ei învăţau să scrie şi să citească, să re-


cite poezii, să cânte vocal sau la instru-
mente muzicale ca flautul şi lira ( o har-
pă mică).

 Ei învăţau sporturi.

 Copiii erau încurajaţi să aibă „ o minte


sănătoasă într-un corp sănătos. "
Educaţia la romani
 Băieţii din familiile romane bogate începeau să ia
lecţii de la şase-şapte ani.
 Ei învăţau matematică elementară, să citească şi
să scrie folosind stylus-ul ( un bîţ cu vârf ) şi o ta-
blă cerată.
 De la 11 sau 12 ani, băieţii urmau gimnaziul, unde
studiau literatura greacă şi romană, istoria,
aritme-tica şi astronomia.
 După 16 ani studiau, luând lecţii de la tutori parti-
culari.
 Fetele şi băieţii din familiile sărace nu se duceau
la şcoală.
Scrierea la mayaşi
Mayaşii au fost prima civilizaţie americană care au avut evidenţe
scrise. Ei au dezvoltat un sistem de pictograme, folosind „glife“ cu care
înre-gistrau faptele eroilor şi regilor.
Mayaşii erau şi matematicieni pricepuţi,cu toate că ei foloseau numai
trei numere ( zero, unu şi cinci).
Erau foarte buni astronomi. Preoţiişi astronomii mayaşi au realizat două
calendare foarte precise ( unul pentru guvern şi unul pentru uz religios.
Şcoala în Bagdad

 Băieţii din Bagdad frecventau


şcoli ca aceasta sau erau învă
-ţaţi de către preoţii moscheie
-lor locale.

 Elevii musulmani erau pregătiţi în


special în medicină, matema
-tică, astonomie ( studiul stelelor)
şi ştiiinţă.
Şcoala în EVUL MEDIU
 La vârsta de 7 ani copilul era dat la şcoală (şcolile epis-
copale existau din secolul al VII-lea).
 De la 10 ani băieţii îşi începeau pregătirea militară, învă-
ţând să călărească, să îngrijească un cal şi să mânuias-
că armele.
 După ce atingea vârsta de 14 – 15 ani, mergea la curtea
unui prinţ, unde educaţia sa se perfecţiona într-o socie
-tate mai elegantă şi mai numeroasă.
 În sfârşit, tânărul era ridicat la rangul de cavaler, ceea ce
nu se întâmpla fără a fi organizate petreceri.

 Şi educaţia fetelor era orientată în sens practic, întrucât


după căsătorie ea era cea care trebuia să conducă gos-
podăria.
 Fetele din familiile de meşteşugari erau învăţate, acasă,
de mamele lor să scrie şi să citească. Unele dintre ele
învăţau şi meserie.
Şcoala în Anglia anilor 1600

 În jurul anilor 1600, în Anglia existau şcoli


elementare în toate marile oraşe.

 Lecţiile începeau la ora 7 dimineaţa şi se


încheiau la ora 5 după-amiaza,copiii având
două ore libere în mijlocul zilei.

 Profesorii erau foarte severi.

 Băieţii erau bătuţi cu nuiaua când greşeau


sau se purtau urât.
„Abecedarul" anilor 1600

 Copiii învăţau folosind


„abecedare“ ca acesta.

 O coală de hârtie tipărită


era lipită de o bucată de
lemn şi era acoperită cu o
foiţă subţire de corn de
vacă.

 Mânerul făcea cartea să


fie uşor de ţinut.
 Înainte de anul 1870, în Anglia nu exista în-
văţământ gratuit.

 Mulţi copii săraci nu primeau educaţie.

 Pentru a-i ajuta, misiunile caritabile înfiinţau


şcoli gratuite, unde ei puteau merge după
orele de muncă, pentru a învăţa să scrie, să
citească şi puţină matematică.
 Prima şcoală românească se află
în interiorul curţii Bisericii Sfântul
Nicolae din cartierul istoric Şchei al
Braşovului.

 Primele cursuri în limba română au


avut loc aici în 1583.

 În prezent clădirea adăposteşte


muzeul cu acelaşi nume.
Şcoală în condiţii de război
Şcoala în Somalia
Afganistan India
copii musulmani copii chinezi
Învăţământul zilelor noastre
Şcolari japonezi
Şcoala americana
Bibliografie selectivă:

 Copiii în istoria lumii,Fiona Macdonald,Ed.Vox;


 http://http://www.itsybitsy.ro/Articole/Lumea-copiilor/Enciclopedie-zimitot/Sport/Tenisul-articol-73.html ;
 http://facultate.regielive.ro/referate/educatie_fizica/istoria_sportului_originea_hocheiului-31140.html
 http://www.preferatele.com/docs/diverse/4/gimnastica-sportiva19.php
 http://www.ziarultricolorul.ro/articole.php?aid=6760&_nr=300
 http://www2.tvr.ro/olimpiada/stiri/arhivazile.php?id=43609&tip=&tag=&data=2008-08-01&n=0
 http://arheologie.ulbsibiu.ro/publicatii/cursuri/tiplic/10a.htm