Sunteți pe pagina 1din 3

CRUCEA

ROSIE

Organizatia internationala non-guvernamentala reprezinta o uniune de mai multe organizatii nationale nonguvernamentale sau o singura organizatie , fondate pe intelegeri incheiate intre acestea care au o structura democratica, un obiectiv comun si apeleaza la mijloace comune pt a-l realiza si care isi desfasoara activitatea pe plan intenational. Crucea Rosie reprezinta cea mai importanta retea mondiala de acti 222e48c ue umanitara, specializata in acordarea ajutorului in cazuri de urgenta si a ajutorului la adresa victimelor, atat pe timp de pace, cat si pe timp de razboi. Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania este persoana juridica de drept public, autonoma, neguvernamentala, apolitica si fara scop patrimonial. Ea isi desfasoara activitatea cu caracter umanitar, ca organizatie de ajutor voluntar, auxiliara a autoritatiipublice. Se organizeaza si functioneaza pe baza statutului propriu, ca singura societate de Cruce Rosie, atit in timp de pace, cit si in timp de razboi, in baza legii si a Conventiilor de la Geneva din 1949 la care Romania este parte. Principiile fundamentale, morale si juridice dupa care se desfasoara activitatea Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania sunt cele ale Miscarii Internationale de Cruce Rosie si Semiluna Rosie si au fost adoptate in cadrul a celei de-a XX-a Conferinte Internationale a Crucii Rosii,desfasurata la Viena, in 1965: -UMANITATE - nascuta din grija de a ajuta, fara discriminare, ranitii de pe campurile de lupta, Miscarea Internationala de Cruce Rosie si Semiluna Rosie, sub aspectul sau international si national, se angajeaza sa previna si sa aline suferintele oamenilor in orice imprejurare. Scopul ei este acela de a proteja viata si sanatatea acestora si de a asigura respectarea fiintei umane. Miscarea promoveaza intelegerea mutuala, prietenia, cooperarea si o pace durabila intre toate popoarele. -IMPARTIALITATE - miscarea nu face nici o deosebire de nationalitate, rasa, religie, conditie sociala sau apartenenta politica. Ea se dedica numai ajutarii indivizilor pe masura suferintelor lor si acorda ajutor prioritar celor mai urgente nenorociri. -NEUTRALITATE - in scopul mentinerii increderii tuturor, Miscarea se abtine sa ia parte la ostilitati si controverse de ordin politic, rasial, religios sau ideologic. -INDEPENDENTA - miscarea este independenta.Fiind auxiliare autoritatilor publice in activitatile lor umanitare si supuse legilor care le guverneaza tarile, Societatile Nationale trebuie sa-si pastreze o autonomie care sa le permita sa actioneze intotdeauna numai conform Principiilor Fundamentale ale Miscarii. -VOLUNTARIAT este o Miscare de ajutor voluntar si dezinteresat. -UNITATE - intr-o tara nu poate exista decat o singura Societate Nationala de Cruce Rosie sau Semiluna Rosie. Ea trebuie sa fie deschisa tuturor si sa-si extinda actiunile umanitare pe intreg teritoriul tarii. -UNIVERSALITATE - Miscarea Internationala de Cruce Rosie si Semiluna Rosie, in cadrul careia toate Societatile Nationale au drepturi egale si datoria de a se intrajutora, este universala. Activitatea Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania este deschisa tuturor, iar actiunile sale umanitare se desfasoara pe intreg teritoriul tarii.Aceasta societate participa la activitati cu caracter international, organizate in conformitate cu conventiile incheiate in acest domeniu, la care Romania este parte, precum si la alte actiuni internationale cu caracter umanitar. Emblema Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania a fost adoptata la fondarea acesteia, in data de 4 iulie 1876 si reprezinta o cruce, alcatuita din cinci patrate egale, de culoare rosu vermion, asezata pe fond alb si inconjurata de doua cercuri concentrice de aceeasi culoare. In spatiul dintre cele doua cercuri este inscrisa, cu litere majuscule de culoare rosu vermion, pe fond alb, inscriptia: SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE . ROMANIA . Emblema, ca semn indicativ, se foloseste, in timp de pace, de catre: a) Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, in timpul manifestarilor sau al campaniilor pentru colectarea de fonduri; b) persoane juridice asociate la actiuni de natura celor prevazute la lit. a); c) mijloacele de transport; d) posturile de prim-ajutor, daca sint destinate exclusiv ingrijirii gratuite. In timp de conflict armat, emblema, se foloseste, in exclusivitate, de catre Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania. Emblema, ca semn protector, poate fi folosita in timp de pace de catre Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania. In timp de conflict armat, emblema, ca semn protector se foloseste de catre: a) serviciile sanitare ale fortelor armate; b) Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, numai pentru personalul propriu si pentru materialele prin care isi dau concursul serviciului sanitar oficial, supunandu-se regulamentelor militare; c) spitalele civile, recunoscute ca atare de stat si autorizate sa utilizeze emblema in scop de protectie; d) alte societati de ajutor voluntar autorizate in acest sens, munai pentru personalul si materialele afectate in exclusivitate serviciilor sanitare, supuse regulamentelor militare. Folosirea emblemei de Cruce Rosie, atat in scop indicativ, cat si in scop de protectie, in timp de pace, precum si in timp de razboi, se face in conformitate cu Regulamentul privind utilizarea emblemei de Cruce Rosie sau Semiluna Rosie de catre Societatile Nationale, cu legile Romaniei si Conventiile de la Geneva. Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania functioneaza in spatiile proprii si in cele repartizate in acest sens pina in prezent, precum si in alte spatii locative care se pun la dispozitie de catre consiliile locale, judetene sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, in vederea desfasurarii activitatii, si beneficiaza de aceleasi masuri de protectie pe care legea le stabileste in favoarea institutiilor publice. Sediul central al Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania este in municipiul Bucuresti.

Scopul si principalele atributii ale Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania
Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania actioneaza, in orice imprejurare, in scopul prevenirii si alinarii suferintelor oamenilor, fara nici o deosebire in ceea ce priveste nationalitatea, rasa, religia, virsta, sexul, apartenenta militara, sociala sau politica. Principalele atributii ale Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania sint: a) sa actioneze in caz de conflict armat, iar in timp de pace sa se pregateasca si sa actioneze, ca auxiliara a autoritatilor publice, in toate domeniile prevazute de Conventiile de la Geneva din 1949 si in favoarea tuturor celor aflati in suferinta, atit persoane civile, cit si militare; b) sa contribuie la ameliorarea starii de sanatate, la prevenirea imbolnavirilor si la alinarea suferintelor prin programe de intrajutorare in beneficiul colectivitatii; c) sa organizeze, la nivel national si local, dupa caz, servicii de ajutoare de urgenta in favoarea victimelor dezastrelor, indiferent de cauzele si natura acestora; d) sa recruteze, sa instruiasca si sa puna la dispozitie personalul necesar pentru realizarea misiunii sale; e) sa promoveze participarea copiilor si a tinerilor la activitatile specifice; f) sa autorizeze folosirea emblemei, pe timp de pace, conform legii; g) sa organizeze si sa participe la actiuni internationale de ajutorare a victimelor, indiferent de cauzele si de natura dezastrelor; h) sa faca cunoscut opiniei publice, in special copiilor si tineretului, actiunile sale, cit si pe cele ale Miscarii Internationale de Cruce Rosie si Semiluna Rosie, precum si Principiile fundamentale ale Crucii Rosii, idealurile pacii, respectului si intelegerii intre toti oamenii si toate popoarele; i) sa incheie conventii de colaborare si sa alcatuiasca programe de actiune comune cu alte societati sau asociatii care desfasoara activitati umanitare, cu ministere si alte institutii de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, in vederea realizarii misiunii sale umanitare; j) sa participe, pe baza programelor initiate de Ministerul Sanatatii, la recrutarea donatorilor de singe, la combaterea unor epidemii si la alte actiuni.

Componenta,

organizare

si

patrimoniu

Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania este deschisa tuturor cetatenilor, fara deosebire de nationalitate, rasa, sex, religie, profesiune, apartenenta sociala sau politica. Categoriile de membri ai Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania sunt: membru activ, membru sustinator si membru de onoare. Membru activ poate fi orice persoana care cunoaste si doreste sa actioneze in conformitate cu Statutul SNCRR si Principiile Fundamentale, este inregistrat in una din structurile acesteia si plateste cotizatie; Membru sustinator este orice persoana fizica sau juridica care contribuie la sprijinirea financiara sau materiala a SNCRR; Membru de onoare este persoana investita cu acest titlu de catre Consiliul National, ca o recunoastere a serviciilor exceptionale aduse SNCRR. Calitatea de membru al Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, drepturile si obligatiile corespunzatoare se reglementeaza conform statutului si regulamentului, adoptate de adunarea generala. Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania este organizata pe principiul teritorialitatii, conform statutului si regulamentului propriu. Actiunile in justitie pentru valorificarea drepturilor sale de orice natura sint scutite de taxa de timbru. In caz de catastrofe, calamitati naturale, precum si in timp de conflict armat, transportul personalului Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, aflat in misiune, in baza legitimatiei de serviciu, este gratuit pe orice mijloc de transport care apartine regiilor autonome sau societatilor comerciale. Anual, in cursul lunilor mai si septembrie, se organizeaza 'Luna Crucii Rosii din Romania'. In aceste luni, toate institutiile de cultura si organizatiile sportive percep un tarif suplimentar de 200 de lei, cu ocazia manifestarilor culturale si sportive organizate in aceste luni,percepere care se face pe baza unui timbru ce poarta emblema Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, emis de aceasta si care se aplica pe bilete.Sumele realizate din vinzarea timbrelor vor fi depuse in contul Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania. Patrimoniul SNCRR este format din bunuri mobile si imobile, precum si din orice drepturi si obligatii, conform legii. Resursele SNCRR provin din: a)cotizatii; b)donatii in bani si in natura din partea oricarei persoane fizice sau juridice, romane sau straine, acceptate cu respectarea Principiilor Fundamentale; c)legate acceptate cu respectarea Principiilor Fundamentale; d)sponsorizari in bani si in natura din partea oricarei persoane juridice, romane sau straine; e)venituri din organizarea de manifestari publice, tombole, baluri si alte asemenea actiuni, precum si din desfasurarea de activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul SNCRR; f)inchirierea spatiilor proprii disponibile, autovehiculelor si altor bunuri, in conformitate cu legislatia tarii; g)organizarea, impreuna cu Compania Nationala "Loteria Romana - SA" de evenimente speciale de colecta de fonduri, conform legislatiei in vigoare; h)venituri din bugetele autoritatilor publice centrale sau locale; i)organizarea de campanii nationale de colecta de fonduri pentru sustinerea unor proiecte si programe; j)venituri stabilite anual prin Legea bugetului de stat, pentru achitarea cotizatiei SNCRR de membru al Federatiei Internationale a Societatilor de Cruce Rosie si Semiluna Rosie si a contributiei la finantarea Comitetului International al Crucii Rosii; k)contravaloarea timbrelor aplicate pe biletele de spectacol si la activitatile sportive in lunile mai si septembrie, in conformitate cu Legea de organizare si functionare a SNCRR; l)alte surse, conform legii.

Originea

voluntariatului in

Crucea

Rosie.

Actiunea voluntara s-a aflat la baza conceptului Crucii Rosii in momentul infiintarii acesteia. Dupa batalia de la Solferino din 1859 tanarul Henry Dunant a organizat satencele pentru a asista ranitii si muribunzii care zaceau pe campul de lupta, lasati in urma de propriile trupe. El s-a intors acasa pentru a scrie cartea O amintire de la Solferino, lucrare care a dus peste cativa ani la infiintarea Crucii Rosii. "Nu s-ar putea organiza, pe timp de pace si liniste, societati de ajutorare in scopul ingrijirii celor raniti pe timp de razboi de catre voluntari zelosi, devotati si bine calificati?" scrie el. "Pentru aceasta munca, ajutorul remunerat nu este ceea ce se cauta. Prin urmare este nevoie de persoane si surori voluntare, zeloase, antrenate si cu experienta, al caror statut sa fie recunoscut de comandantii sau armatele din teren si misiunea lor sa fie facilitata si sustinuta." Din aceste cuvinte a crescut intreaga Miscare de Cruce Rosie si Semiluna Rosie, raspandindu-se de la o tara la alta, pe masura ce oamenii s-au intrunit, au infiintat o societate, au ales o conducere voluntara si au inceput sa recruteze voluntari. Voluntariatul a reprezentat sufletul Miscarii de Cruce Rosie inca de la nasterea acesteia in 1863. Voluntarii reprezinta in prezent, cum au fost intotdeauna, coloana vertebrala a tuturor activitatilor de Cruce Rosie, ajutand Societatea Nationala sa deruleze programe de succes si asistand zeci de mii de persoane vulnerabile aflate in dificultate. Miscarea Internationala de Cruce Rosie si Semiluna Rosie are aproximativ 97 de milioane de membri si voluntari in intreaga lume, un numar estimat de 20 de milioane dintre acestia fiind voluntari. Crucea Rosie Romana beneficiaza de aportul a peste 8.600 de voluntari, din care 40% sunt tineri. Devotamentul voluntarilor nu numai ca reduce costul activitatilor si permite Societatii Nationale si filialelor sa ajute mult mai multe persoane cu fondurile disponibile, dar spiritul voluntariatului reprezinta sufletul actiunii noastre umanitare.

Cum poti deveni voluntar?


Filialele Crucii Rosii Romane recruteaza voluntari pentru indeplinirea unor sarcini prin care sunt ajutate direct sau indirect persoanele vulnerabile. Fiecare filiala are diferite programe pentru voluntari si cauta persoane cu diverse aptitudini pentru a face aceste programe sa devina efective. Pentru a deveni voluntar al Crucii Rosii, trebuie sa contactezi cea mai apropiata filiala sau subfiliala din judetul/sectorul tau a Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, pentru a afla detalii despre programele pe care aceasta le desfasoara si despre necesitatile ei actuale de voluntari. Daca nu detii datele de contact ale filialei sau subfilialei cele mai apropiate din judetul/sectorul tau, poti gasi datele de contact ale filialei judetene, respectiv de sector, pe pagina Filiale a site-ului Crucii Rosii. De asemenea, filiala judeteana ar trebui sa fie listata in cartea de telefon locala.

S-ar putea să vă placă și