P. 1
Suport de Curs Masaj

Suport de Curs Masaj

|Views: 92|Likes:
Published by Murgu Narcis
Suport de Curs Masaj
Suport de Curs Masaj

More info:

Published by: Murgu Narcis on Mar 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI Facultatea de Educa ţ ie Fizic ă şi Sport

CURS DE MASAJ ŞI TEHNICI COMPLEMENTARE
Autor: Conferenţiar universitar doctor Veronica Bălteanu

&

Vă sugerăm să folosiţi un caiet special în care să faceţi notaţii asupra problemelor studiate. În acest caiet puteţi scrie răspunsurile la întrebările puse în text. Temele care vor fi evaluate de către tutori sunt marcate în text.

3

CUPRINS

1. MASAJUL – ISTORIC, NOŢIUNI GENERALE 1.1. ISTORIC 1.2. NOŢIUNI GENERALE 1.3. APRECIERI REFERITOARE LA ACTIVITATEA MASEURULUI, SPAŢIILE DE MASAJ, REGULI IGIENICE DE PRACTICARE A MASAJULUI 2. TEHNICA MASAJULUI, PROCEDEE DE MASAJ 2.1. PROCEDEELE PRINCIPALE DE MASAJ 2.2. PROCEDEELE SECUNDARE DE MASAJ 2.3. ALTE MANEVRE DE MASAJ 3. CONTRAINDICAŢIILE MASAJULUI 4. REGULI METODICE PENTRU PRACTICAREA MASAJULUI 5. METODA MASAJULUI PARŢIAL 6. MIJLOACE AJUTĂTOARE ÎN APLICAREA MASAJULUI 7. AUTOMASAJUL 8. PRESOPUNCTURA 8.1. SCURTĂ INCURSIUNE ÎN MEDICINA TRADIŢIONALĂ BIBLIOGRAFIE

4 4 6

7 9 9 24 28 34 35 36 39 41 42 47 49

4

1. MASAJUL – ISTORIC, NOŢIUNI GENERALE 1.1. ISTORIC Documentele istorice păstrate până în prezent arată că masajul s-a practicat în toate timpurile şi la toate popoarele antice. Denumirea acestei activităţi este atribuită la o dată relativ recentă. În limba română denumirea “masaj” a acestei practici a fost introdusă prin intermediul literaturii medicale franceze, care a dominat la noi în secolul trecut. Această denumire este introdusă în prezent în toate limbile moderne fiind considerat termen universal. În limba franceză cuvântul “massage“ apare pentru prima dată în lucrarea lui Lepage “Cercetări istorice asupra medicinei chineze”, publicată în 1813. Presupuneri asupra etimologiei cuvântului sunt: • “mass” în limba arabă înseamnă a apăsa; • “massesch” în limba ebraică veche are aceeaşi semnificaţie; • “massien” în limba greacă înseamnă a frământa. Din studiile a numeroşi cercetători reiese că masajul a fost unul dintre cele mai vechi mijloace descoperite de oameni pentru alinarea suferinţelor. La început avea un caracter empiric, magia se asocia gesturilor, era legat de anumite ritualuri şi practici. De îngrijirea bolnavilor se ocupau reprezentanţii cultului religios, prestaţiile acestora departe de a fi fost fundamentate ştiinţific, aveau însă o mare valoare psiho-terapeutică. Practicarea masajului a înregistrat epoci de mare răspândire la chinezi, indieni, egipteni, popoare care au ajuns la un înalt nivel de cultură şi civilizaţie. La aceste popoare masajul era asociat cu alte procedee empirice de terapie cum sunt: aplicaţiile calde locale, ungeri cu diferite substanţe (mirodenii, uleiuri), mişcări pasive ale segmentelor corpului. În timp, odată cu evoluţia societăţii, cu acumularea de noi cunoştinţe şi experienţe, aceste practici s-au sistematizat, s-au conturat anumite reguli terapeutice care, ulterior au condus la fondarea unor adevărate şcoli medicale. Medicina tradiţională din China are o foarte mare vechime. Masajul la chinezi era practicat de către o castă de preoţi-medici (cu peste 3000 de ani î.e.n.), în scopul activării circulaţiei sângelui şi a umorilor din corp, pentru stimularea sau liniştirea nervilor cât şi pentru vindecarea unor tulburări sau boli cronice ale organismului. Manevrele se executau lent şi stăruitor. Scrierile lui Cung-Fu recomandau folosirea exerciţiilor fizice şi a masajului, cu caracter localizat. Este de reţinut indicaţia care se făcea, de asociere a gândirii bolnavului cu mişcarea, idee ce corespunde noţiunii ştiinţifice din medicina modernă, de “reprezentare corticală a mişcării”. Din datele istorice ale Egiptului antic s-au transmis numeroase documente scrise pe papirusuri, inscripţii, picturi şi sculpturi care aduc mărturii despre practicarea masajului în scopul tratării bolnavilor. În India antică, masajul a fost cunoscut şi practicat în popor, în legătură cu unele procedee cu caracter igienic sau ritual, cum ar fi ungerea trupului cu uleiuri aromate, îmbăierea în apele fluviilor şi lacurilor considerate sacre. Scrierile AyarVeda conturează reguli de folosire a exerciţiilor fizice şi masajului. Aceste practici aveau caracter profund religios. Legile lui Manu asociază practicarea lor cu îmbăierile pentru purificarea sufletului. Ulterior, şcoala Hatha-Yoga face recomandarea economiei de energie, de obţinere a unui randament maxim cu un efort minim, principiu existent şi în prezent în practica oricărei activităţi, inclusiv cea sportivă. Practica Yoga se remarcă prin valoroase exerciţii de respiraţie şi tehnici de relaxare. Masajul a fost practicat şi de alte popoare vechi ale orientului, 5

cum sunt: asirienii, babilonienii, mezii, perşii, în scopul tratării răniţilor din războaiele frecvente ce aveau loc în acele timpuri. La evrei , cărţile de cult recomandau folosirea masajului în scop igienic. Primele aplicaţii ale masajului în legătură cu activitatea sportivă au apărut în Grecia, ca mijloc important pentru îngrijirea atleţilor. Grecii antici au folosit masajul în pregătirea diferitelor categorii de sportivi, remarcându-se faptul că se utiliza atât înainte de efort cât şi după terminarea acestuia, în scopul prevenirii şi combaterii oboselii musculare şi nervoase. Practicanţii acestui masaj se numeau aliptes şi foloseau diferite uleiuri şi pulberi fine pentru a uşura executarea manevrelor. Atleţii greci practicau şi automasajul. Medicii greci au fost primii specialişti care au recomandat şi fundamentat practicarea masajului în mod ştiinţific. Herodicos din Lentini (428-347 î.e.n.), medic celebru în antichitate, socotit părintele gimnasticii medicale şi al masajului, prescria bolnavilor săi anumite exerciţii fizice şi alergări pentru vindecarea bolilor şi întărirea organismului. Hipocrat (460-377 î.e.n.) este considerat cel mai mare medic al antichităţii. Acesta, discipol al lui Herodicos din Lentini, a continuat practicile şi tradiţiile instituite anterior. El a precizat indicaţiile şi efectele acestor mijloace terapeutice, evidenţiind influenţele fiziologice pe care le au cât şi contraindicaţiile pentru practicarea lor. Pentru prima dată Hipocrat a descris factorii naturali de mediu şi importanţa lor pentru sănătatea omului. În Imperiul Roman , după cucerirea Greciei, cultura greacă s-a răspândit în imperiu şi mai ales la Roma, prin intermediul sclavilor. Medicii şi gimnaştii greci luaţi în captivitate, cât şi alţii atraşi de bogăţie şi glorie, au făcut ca aceste descoperiri să fie cunoscute de romani, unele ca atare, altele adaptate concepţiei acestui popor. Gimnastica greacă nu a fost preluată de romani, aceştia practicând cu precădere exerciţiile cu caracter militar. Masajul practicat de sclavii greci devine obişnuit în regimul de viaţă al romanilor bogaţi. Se practica în terme, care erau adevărate monumente arhitecturale cât şi în locuinţele acestora, sub forma unui masaj de înviorare dimineaţa şi altul seara, pentru relaxare. Celsius , unul dintre cei mai mari medici romani de origine greacă, recomanda masajul atît înainte cât şi după exerciţiile corporale. A fost preocupat de teoretizarea principalelor manevre de masaj făcând şi o clasificare a acestora, în funcţie de intensitate: manevre puternice, moderate şi uşoare, iar după forma lor: manevre lungi, medii şi scurte. Oribasius , de asemenea medic de origine greacă, se ocupa de tratarea gladiatorilor răniţi, intitulându-se cu mândrie “medic al gladiatorilor”. El a contribuit la îmbogăţirea practicilor medicale în privinţa recuperării posttraumatice. Este considerat precursorul medicului de medicină sportivă din zilele noastre. De la acesta au rămas reguli de practicare a masajului şi descrieri tehnice valabile şi în prezent. Evul mediu este perioada care a frânat evoluţia ştiinţelor, mai ales a acelora care priveau îngrijirea corpului, care era desconsiderată de dogmele religioase. Practicarea exerciţiilor fizice şi a masajului a decăzut. În popor, totuşi, masajul şia păstrat importanţa şi s-a transmis prin tradiţie, din generaţie în generaţie. În timp ce în Europa interesul pentru îngrijirea trupului era interzis, lumea arabă se dezvolta cucerind teritorii în Asia, Africa de Nord, Spania, sudul Franţei. După cuceririle făcute şi încetarea războaielor, arabii au pus accent pe dezvoltarea ştiinţei şi artei. Avicena (980-1037), pe numele său adevărat Abu Ali Ibn Sin (medic arab), în lucrarea “Cartea legilor medicinei” a concentrat toate cunoştinţele medicale din 6

istoricul.Lascăr şi V. funcţionale sau traumatice). recomandările lui de asociere a masajului cu hidroterapia şi dietetica. constituie noutăţi. transmiţându-se prin tradiţie din generaţie în generaţie. Practicarea lui urmăreşte un scop igienic (de întreţinere a sănătăţii şi prevenire a unor tulburări funcţionale). cât şi domeniul culturii fizice medicale. fiind prima de acest gen din ţară. sub îndrumarea profesorilor I. 1.E. aplicarea lui urmărind efecte stimulatoare (înainte de antrenamente şi competiţii). s-au efectuat cercetări experimentale care urmăreau stabilirea exactă a efectelor masajului în scopul precizării indicaţiilor acestuia pentru organismul sănătos şi cel bolnav.Ionescu publică “Masajul“. manipulaţiunile. Hălmagiu a susţinut teza de doctorat cu titlul: “Masajul şi mobilizarea ca tratament în unele fracturi”.N. Germania. În epoca modernă masajul se dezvoltă sub aspect tehnic în cadrul medicinei. electrice). Manga.S. general şi parţial” al francezului M. cât şi pentru refacere după consumarea efortului.F.P. Masajul esre de asemenea legat de activitatea sportivă. hidrice. Primii medici care au introdus masajul în clinici au fost chirurgii. recuperării stării de sănătate după diverse afecţiuni cât şi în domeniul sportului de performanţă. prin mijloace manuale şi/sau instrumentale (mecanice.Roşca. au diversificat manevrele de masaj şi l-au răspândit în toată lumea. În secolul al IXX şi începutul secolului al XX-lea au fost publicate numeroase lucrări şi manuale de masaj. iar practicarea lui se extinde în multe ţări ale Europei ca: Suedia.acele timpuri făcând şi o descriere exactă a masajului. aceste aplicaţii au fost înlocuite cu masajul ştiinţific. au desfăşurat atât în şcoli cât şi în instituţiile medicale o bogată activitate în direcţia corectării deficienţelor fizice. în 1889. Defrumerie. Pehr Henrik Ling (1776-1839) pune bazele ştiinţifice ale masajului şi gimnasticii moderne. O adevărată şcoală de masaj începe să se formeze la Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport. Absolvenţii acestui institut de învăţământ superior cât şi ai celorlalte facultăţi de educaţie fizică înfiinţate în ţară. Ulterior. liniştitoare. A. sistematică a părţilor moi ale corpului uman. urmat de mai multe ediţii de cursuri şi lucrări în care fundamentează masajul şi automasajul. Este dovedită valoarea masajului aplicat înainte de efort pentru pregătirea organismului. după înfiinţarea acestuia în 1922. acţiunea fiziologică şi tratamentul câtorva maladii prin acest remediu”. De asemenea. terapeutic (de tratare a unor afecţiuni organice. Masajul medical s-a instituit la noi începând cu a doua jumătate a secolului trecut. asociat cu alte mijloace de îngrijire a bolnavilor. educaţiei fizice şi sportului. N. în 1885 a publicat teza de doctorat cu tema: “Masajul. efecte trofice. În 1933 a fost publicat tratatul “Masajul practic şi teoretic. R. În ţara noastră masajul empiric a fost cunoscut şi practicat în trecut în popor. sub formă de curs pentru studenţii A. Elevii acestuia au perfecţionat tehnica. Rusia. Masajul în sport a făcut de asemenea mari progrese. NOŢIUNI GENERALE Masajul reprezintă o prelucrare metodică.2. ortopezii şi reumatologii. dovedindu-se valoarea lui pentru prevenirea şi tratarea leziunilor şi tulburărilor produse prin accidentare. Anglia. Odată cu răspândirea cunoştinţelor medicale. de dezobosire (după 7 . Franţa. Renaşterea este epoca în care reînvie interesul pentru cultura fizică.

pentru efectele lui stimulative ce susţin efortul psihic şi fizic din antrenamente şi competiţii (susţinerea biologică a efortului). Aceste cerinţe impuse de performanţa sportivă. • masaj terapeutic. efecte remarcabile de refacere neuropsihică (pe cale reflexă) şi neuromusculară (pe cale directă. bine fundamentat ştiinţific. regenerare trofică ce induce faza de supracompensare. În prezent. acţiune denumită automasaj. fie că ne referim la efectele stimulative locale şi generale pe care le are în plan biologic. REGULI IGIENICE DE PRACTICARE A MASAJULUI Maseurul. decurgând din aceasta o clasificare în funcţie de scopul urmărit prin aplicarea lui: • masaj igienic. explică prezenţa maseurului în echipa tehnică. legat de activitatea de performanţă. cel care practică masajul sportiv (al sportivului de înaltă performanţă). masajul este un mijloc de bază în terapia recuperatorie. trebuie să fie un specialist pregătit în unităţi de specialitate. în scop igienic. manuale sau instrumentale. Pregătirea lui se desfăşoară în instituţii de şcolarizare postliceală sau cursuri cu durata de 6-12. necesare în faza de refacere. sau la cele de relaxare. La sportivii de mare performanţă masajul este un mijloc indispensabil în regimul cotidian de viaţă sportivă. în special la nivelul aparatului locomotor. de regenerare activă pe plan biologic. Din cele expuse se poate aprecia că efectele masajului se leagă de profilaxie. precum şi în facultăţile de educaţie fizică. Maseurul care practică masajul la sportivi.concursuri sau în pauzele din cadrul concursurilor).3. simte corpul acestuia şi aplică mijloacele optime în funcţie de situaţie. Aplicarea manevrelor de masaj. pentru efectele trofice. expresia unei funcţionalităţi superioare a organismului uman. de combatere a oboselii după activităţi intense care solicită organismul în plan neuropsihic sau neuromuscular. personal în cazul sportivilor de mare valoare. cu atribuţii de psihoterapeut care cunoaşte. masajul este prezent ca mijloc de terapie în cadrul terapiei generale. masajul este o disciplină de studiu obligatorie. mecanică). SPAŢIILE DE MASAJ. cel din unităţile sanitare. având o importanţă mai mare sau mai mică în funcţie de diagnostic. APRECIERI REFERITOARE LA ACTIVITATEA MASEURULUI. este recomandat ca mijloc profilactic important în menţinerea stării de sănătate fizică şi psihică. terapie şi activitatea sportivă. se face de către maseur (o persoană calificată) sau de către o persoană asupra propriului corp. luni pentru asistenţi medicali sau cadre recrutate din rândul foştilor sportivi. În aceste facultăţi. În tratarea unor boli sau recuperarea sechelelor datorate unor afecţiuni. recreaţionale sau de întreţinere. 1. • masaj sportiv. Masajul la omul contemporan supus în permanenţă stressului cotidian. de reechilibrare biologică. constituind un mijloc specific al kinetoterapiei (terapia prin mişcare). Efectele masajului ca mijloc terapeutic sunt remarcabile în special în afecţiunile traumatice. circulatorii şi neuromusculare la nivelul aparatului locomotor. Masajul se studiază în cadrul facultăţilor şi secţiilor de kinetoterapie. trebuie să aibă cunoştinţe atât din domeniul antrenamentului sportiv 8 . terapeutic sau legate de activitatea sportivă. Pentru omul sănătos poate constitui un mijloc de susţinere a activităţii cotidiene.

Cabinetele trebuie să fie bine aerisite iar spaţiile libere să fie ferite de radiaţiile solare.(mobilizări pasive). medical.30h să facă o pauză de cca. ploaie. în scop terapeutic în cazul terapiei complete de recuperare după îmbolnăviri sau traumatisme. Masajul terapeutic de pură competenţă medicală se adresează strict specialistului în masaj. pantalon lung sau scurt. vânt. ei devenind adeseori confidenţi ai sportivilor. să asigure cele mai comode poziţii atât pentru cel masat cât şi pentru maseur. cu o bună cunoaştere a domeniului în care lucrează (sportiv. bancheta de masaj bine întreţinută din punct de vedere igienic. extensie. ci numai la recomandarea medicului de specialitate (diagnostic. Nu trebuie să poarte inele. care îi însoţesc pe aceştia la competiţii. igienic. eventual o mică sală de aşteptare în care se găsesc scaune sau fotolii. de refacere după o stare de oboseală. să nu aibă bătături. cu o stare de sănătate bună. însă pentru activitatea sportivă sunt recomandaţi maseurii cu stare de sănătate bună. Este recomandat ca la 2 . În activitatea sportivă. echilibrat. temperatura trebuie să fie de 20-24 grade celsius. de asemenea trebuie să se prezinte în bune condiţii de igienă personală. papuci asemănători celor de la înot) întotdeauna foarte curat. abducţie şi adducţie. sucuri de fructe sau lactate. care ar putea răni pacientul.şi cel competiţional. timp în care încăperea se aeriseşte. Se recomandă ca masajul să se efectueze la distanţă de 2-3 ore faţă de ora de servire a mesei anterioare şi cu 3060 minute înainte de masa următoare. un vestiar pentru îmbrăcatdezbrăcat. care nici el nu acţionează singur. iar în cazul în care este răcit să poarte o mască la gură. un grup sanitar şi duşuri. pacientul. Acesta trebuie să fie un om cult. Din mobilierul specific fac parte scăunelele reglabile şi în mod obligatoriu în cabinet trebuie să existe o chiuvetă pentru spălarea mîinilor. Cel ce urmează a fi masat. sportivul.2. de întreţinere. 9 . el devenind uneori o persoană foarte importantă în anturajul sportivului de performanţă. deosebit. de asemenea. proceduri. ziare sau pliante cu specificul activităţii. fără handicapuri de nici un fel. Regulile de igienă se referă atât la igiena maseurului. în care să consume fructe. Sălile de masaj trebuie să aibă anexe. să evite fumatul cu cel puţin 15 minute înainte de efectuarea masajului. rezistent la oboseala fizică şi psihică. durată. de întreţinere). Se mobilizează fiecare segment. a celui masat cât şi a spaţiului în care se desfăşoară activitatea. Începerea fiecărei şedinţe de masaj trebuie să fie precedată de câteva exerciţii pregătitoare ale segmentelor şi articulaţiilor membrelor superioare. unghii lungi sau neîngrijite. sunt în general utilizaţi în unităţile sanitare. frig sau orice alţi factori nocivi (se instalează cort în apropierea locului de desfăşurare a competiţiei). Este de dorit ca acesta să aibă palme mari şi un simţ tactil la nivel palmar. are un rol foarte important. Maseurii cu handicap de vedere. 20 minute pentru a se odihni (relaxare neuromusculară). la competiţii. o măsuţă cu reviste. Se fac mişcări de flexie. brăţări. în special articulaţia pumnului şi articulaţiile degetelor. să aibă o înălţime convenabilă maseurului. Mâinile maseurului trebuie să fie bine spălate înainte de fiecare şedinţă de masaj. pentru mărirea mobilităţii articulaţiilor mîinilor şi supleţei mişcărilor acestora. Indicaţiile masajului sunt pentru persoanele sănătoase în scop igienic. deşi au un bun simţ tactil. echipamentul adecvat (tricou cu mâneci scurte. maseurului. dulciuri. locul de aplicare). În încăperi trebuie asigurată o ambianţă plăcută. Masajul se poate practica în spaţii special amenajate (cabinete de masaj) sau în aer liber. Să nu consume băuturi alcoolice înainte de activitate.

). vindecabilă) şi definitive (legate de o boală incurabilă cum ar fi neoplaziile generalizate. neigienic. umed şi rece). • baterea (tapotamentul). Contraindicaţiile pot ţine de starea de sănătate a celui masat. 2. terapeutic şi un suport important al performanţei sportive.practicându. al reconfortării. după efort. Contraindicaţiile masajului sunt de asemenea numeroase. 2. Dintre acestea distingem contraindicaţiile temporare (legate de o stare patologică acută. manuale sau mecanice. în funcţie de efectele pe care le determină. Manevrele care se folosesc numai asupra anumitor regiuni. la diferite situaţii în care s-au aplicat. se numesc procedee (manevre) ajutătoare sau secundare . etc. Sunt. dar şi de starea de sănătate a maseurului. respectându-se indicaţiile şi contraindicaţiile. de la suprafaţă spre profunzime. PROCEDEE DE MASAJ Procedeele de masaj (manevrele). ajungându-se la o clasificare în ce priveşte tehnica şi metodica de execuţie. de spaţiul în care se desfăşoară activitatea (impropriu. uşoare. O parte din manevre sunt cuprinse în toate formele de masaj şi se aplică asupra tuturor ţesuturilor şi segmentelor corpului. în timpul competiţiilor (în pauzele dintre probe) cât şi pentru refacere. indiferent de specificul regiunii sau segmentului masat. TEHNICA MASAJULUI. • frământatul (petrisage). igienic. regionale sau generale. trecătoare. Din acest considerent. Dacă se ţine seama de recomandările făcute. psihopatiile. de cunoaşterea aprofundată a efectelor masajului asupra organismului şi se cunoaşte bine tehnica de aplicare. masajul va fi un factor eficient. un “medicament” de neînlocuit.1. Constă în alunecări ritmice. Structurile anatomice moi ale organismului se prelucrează metodic. au avut o evoluţie şi o adaptare de-a lungul timpului. • fricţiunea. aplicarea procedeelor de masaj fundamentale (principale) respectă următoarea succesiune: • netezirea – effleurage. contraindicaţii locale. • vibraţiile. temporare sau definitive care depind de un anumit diagnostic şi pe care le precizează medicul specialist. Acestea constituie procedeele (manevrele) principale sau fundamentale . Manevrele de masaj au denumiri sugestive în funcţie de felul mişcării executate. de asemenea. segmente sau ţesuturi. ale mâinilor maseurului în sensul circulaţiei sanguine venoase şi limfatice în spaţiile şi vasele respective. 10 . Netezirea (effleurage) este masajul care vizează în special tegumentele. din aproape în aproape în ordinea aşezării lor anatomice.se înainte de efort. PROCEDEELE PRINCIPALE DE MASAJ Încadrarea în această categorie a unor manevre este determinată de utilizarea lor în orice şedinţă de masaj.

procedeul numindu-se “manevra maşinii de cusut”. se aplică longitudinal pe suprafaţa de masat. torace. După modul în care lucrează mâinile . manevrele pot fi clasificate astfel: • manevre simultane (în care ambele mâini lucrează deodată). influenţa se resimte la nivelul terminaţiunilor nervose şi vaselor pielii. Manevrele alternative se execută în trei direcţii. presiunea (apăsarea) în manevrele de netezire se adaptează la natura şi consistenţa ţesuturilor în funcţie de necesitate. manevrele simultane lungi descrise anterior se pot executa şi alternativ. • pumnii închişi (zona palmară sau cubitală a pumnilor). Manevrele alternative medii au direcţie de aplicare oblică. la nivelul spatelui. Circulaţia în vasele limfatice este activată prin alunecări lente şi cu uşoară presiune (presiuni glisante). Vasele de sânge şi limfatice situate în ţesuturile mai profunde şi în muşchi sunt influenţate prin manevre executate cu presiune ceva mai crescută executate cu: • zona eminenţei tenare şi hipotenare a mâinilor (rădăcina mâinilor). manevrele de netezire se execută: • cu degetele (pe suprafeţe mici şi rotunjite – articulaţii). cu presiune minimă şi cu o frecvenţă variabilă. Efectuarea presiunii alternează ritmic şi la distanţe egale cu scurte întreruperi. una după alta. 11 . Manevrele simultane . Astfel. 1. în principal acţionând pe segmentele membrelor. de asemenea mâinile aplicându-se alternativ. în mod obişnuit. Mollon şi P. • manevre alternative (mâinile acţionează pe rând). Întrucât circulaţia în artere se desfăşoară contrar presiunii executate prin această manevră. Principiul de acţiune al netezirii (G. transversal şi oblic ). pe aceeaşi suprafaţă sau pe suprafeţe învecinate. spate.Fig. Din punct de vedere al tehnicii .lungimea lor variind în funcţie de acestea. în funcţie de scopul urmărit. mâinile maseurului aplicânduse pe rând pe suprafaţa de masat. membre în întregime sau segmentele acestora). • marginea cubitală (tăişul mâinii). “sacadat”. • cu faţa palmară sau/şi dorsală a mâinilor (pe suprafeţe plane. mâinile alunecând pe rând. superficială. se recurge la executarea cu întreruperi. (longitudinal. abdomen). sunt acţiuni de împingere sau tragere a mâinilor pe suprafaţa de masat. În această execuţie cu presiune mică. întinse – spate. fiind de obicei lungi. Dotte) Mişcările mâinilor maseurului seamănă cu cele de mângâiere. În concluzie. cuprinzând tot segmentul (ex. pe regiunea scapulară. Manevrele alternative scurte respectă o direcţie transversală pe suprafaţa de masat.

Acest fapt este explicat prin aceea că tunica medie a venelor este formată dintr-un strat muscular foarte subţire. se efectuează la finalul şedinţei. Efectele netezirii Netezirea are efecte importante asupra circulaţiei sângelui în capilare. Netezirea intermediară are drept scop scăderea intensităţii manevrelor după solicitarea ţesuturilor prin manevre mai puternice. Din punct de vedere al specificului regiunii . segmentele fiind cuprinse între mâinile maseurului la acelaşi nivel în porţiunile mai groase sau cu o mână deasupra celeilalte pe porţiunile mai subţiri. crescând treptat în intensitate pe măsură ce se obţine acomodarea subiectului. folosind cele trei tipuri de manevre: lungi. Pe cale mecanică. • pe segmentele circulare ale membrelor. Netezirea finală (de încheiere). pentru a evita producerea unor reacţii dureroase. Succesiunea manevrelor este inversă faţă de cea din netezirea introductivă (de la manevrele scurte. Alunecările pot fi continui. cu degetele uşor flexate şi depărtate. în vederea aplicării manevrelor de masaj mai puternice. ritmul şi intensitatea mişcărilor vor descreşte treptat. mâinile maseurului se aplică cu faţa palmară. la manevrele simultane lungi. Ritmul de execuţie respectă trecerea de la uşor. medii şi scurte. cu dispoziţia 12 . asemănător unui circuit care începe şi se termină cu acelaşi procedeu). mai stimulente. atât pentru confortul neuropsihic al subiectului. În cazul acesteia. • reflexă. în venele superficiale şi asupra circulaţiei limfatice. de întindere (tragere) a firelor de păr. Direcţia mişcărilor respectă sensul de întoarcere a sângelui către inimă (circulaţia de retur) şi sensul circulaţiei limfei în spaţiile şi vasele limfatice. Netezirea introductivă (iniţială) se aplică la începutul oricărei şedinţe de masaj. cu partea cubitală sau cu faţa palmară a pumnului închis. • netezirea intermediară (după manevrele mai puternice). este influenţată şi circulaţia profundă. după cum indică numele. cu nodozităţile articulare ale degetelor flectate. având priza “în brăţară”. mai ales în cazul în care mâinile maseurului acţionează “sacadat”. Alunecările mâinilor maseurului în efectuarea netezirii trebuie să aibă un ritm care să depăşească cu puţin viteza curgerii sângelui prin vene. manevrele se vor adapta astfel: • pentru regiunile cu pilozitate crescută (cap.Clasificarea manevrelor de netezire din punct de vedere metodic este următoarea: • netezirea introductivă (iniţială). Prin manevrele executate simultan. cât şi pentru relaxarea şi odihnirea mâinilor maseurului. faţa dorsală. membre inferioare) mâinile maseurului vor folosi priza “în pieptene”. • netezirea finală (de încheiere). rolul lor fiind de a induce un efect calmant asupra subiectului. acţionând atât simultan cât şi alternativ. alunecările se realizează cu mâinile “în brăţară”. “încălzirea” lui. • pentru părţile moi mai consistente ale corpului. efectuate sacadat (pentru a nu îngreuna circulaţia în artere) sau/şi însoţite de vibraţii care cresc efectul de relaxare al netezirilor. alternative. prin acţiunea directă a manevrelor asupra vaselor superficiale care realizează împingerea coloanei sanguine venoase în sens centripet. acţiunea sa realizându-se pe două căi: • mecanică. cu presiune crescută.

creatină. Eliminarea acestor compuşi metabolici (reziduali). favorizează refacerea proprietăţilor funcţionale ale ţesuturilor.fibrelor transversală (sub formă de inele). sporesc acelaşi rol antimicrobian. completat cu produşii sudoripari. pentru ca acestea să fie mai bine tolerate şi mai eficiente. contracţiile sistolice fiind mai ample şi mai rare. de asemenea intervine prin transpiraţie în reglarea funcţiei de termoreglare. rezistenţa la presiune. calitate manifestată prin extensibilitate. Efectele specifice acestui tip de manevră. iar priza realizată în acest fel (în brăţară). Manevrele mecanice aplicate structurilor de suprafaţă. depinde de fibrele elastice conţinute în structura dermului. necesită o abordare mai complexă. se remarcă şi asupra funcţiilor pielii. specific suprafeţei corpului. devine obligatoriu. de netezire. Aceasta poate surveni în urma unor eforturi submaximale şi maximale repetate între care nu se asigură refacerea corespunzătoare a organismului. Masajul igienic. stimulează diferenţierea celulelor bazale şi astfel se reduce timpul necesar reânoirii epidermului. netezirea se completează cu manevre simultane lungi. prin formarea filmului acid de suprafaţă. mai ales în practica sportivă. întârzie şi diminuează acest fenomen fiziologic specific vârstei înaintate. 13 . Prin acest procedeu “netezire”. care stimulează deschiderea canalelor excretorii.). care pe lângă acest strat muscular inelar cu dispoziţie transversală mai prezintă un rând de fibre musculare dispuse longitudinal. pentru a fi realizată o circulaţie sporită la nivelul lor. amoniac) şi compuşi organici neazotaţi (acid lactic. Rolul sebumului este de protecţie antimicrobiană şi antiparazitară la nivelul pielii. K + . În acelaşi mod glandele sudoripare reacţionează la solicitările mecanice ale masajului. Prin transpiraţie se elimină substanţe minerale (Na + . are o contribuţie importantă. prin tactul şi comportamentul său. Elasticitatea pielii. În acest caz. Acest fapt conduce la ameliorarea proprietăţilor fizico-mecanice ale pielii: elasticitatea. Datorită consistenţei venelor de calibru mai mare. format de glandele sebacee. uree. Cl . substanţe rezultate în urma complexelor procedee biochimice care au loc în timpul contracţiei musculare. pe lângă cele executate “sacadat”. executate cu uşoară presiune. Circulaţia limfei este activată prin manevre lente.). de a realiza o stare de relaxare fizică şi psihică a pacientului prin sugestie şi autosugestie. prevenind instalarea oboselii cronice. produşi reziduali rezultaţi în urma degradării substanţelor proteice (acid uric. uşurează travaliul cardiac. prin stimularea contracţiei muşchiului erector. activează secreţia de sebum a glandelor sebacee. alternative lungi. Masajul asociat altor mijloace de refacere (complex de mijloace). PO 4 3 . Ca 2 + . Cu vârsta elasticitatea pielii se diminuează prin încărcarea progresivă a fibrelor elastice cu calciu (14%). cu mâinile “în brăţară”. se realizează acomodarea subiectului în vederea aplicării procedeelor de masaj mai puternice. determină creşterea fracţiei de ejecţie cu aport energetic sporit în periferie. contractilitatea. Aceste efecte de accelerare a circulaţiei de întoarcere. etc.. favorizând astfel circulaţia de retur. Fiind aplicat la începutul şedinţei de masaj mai are rol de a stabili colaborarea între subiect şi maseur. completează contracţia musculaturii netede a venelor. Filmul acid amintit anterior. în special netezirea care se adresează suprafeţei corpului. Acţiunea mecanică directă determină exfolierea celulelor cornoase de la nivelul stratului disjunct. la care maseurul. este favorizată de masaj care. medii şi scurte.

liniştitoare. semn al deschiderii vaselor capilare în număr mult mai mare pe unitatea de suprafaţă. netezirea se aplică folosind cuburi de gheaţă (crioterapie). Aceasta vizează în general ţesutul subcutanat. Senzaţia de durere este corelată de obicei cu temperatura pielii. prin aplicarea manevrelor de netezire sunt excitaţi receptorii senzitivo-senzoriali reprezentaţi de extero-proprio şi enteroceptori. relaxantă. Fricţiunea constă în presarea ţesuturilor moi subcutanate pe ţesuturile profunde sau pe un plan dur (osos sau cartilaginos) şi deplasarea lor în limita elasticităţii proprii. Dotte) 14 . conductibilităţii şi reactivităţii nervilor. Mollon şi P. Manevrele lungi executate cu ritm şi intensitate redusă. au acţiune calmantă. lente şi uşoare prezentate anterior. În acelaşi timp. aceste manevre determină încetinirea funcţiilor ţesuturilor şi organelor şi au efect inhibitor asupra sensibilităţii. Aplicaţiile reci sub această formă scad pragul de sensibilitate dureroasă prin inhibarea locală a receptorilor (a perceperii şi conductibilităţii nervoase). au efecte opuse manevrelor lungi. Excitarea terminaţiilor nervoase la nivelul pielii produsă în acest fel. menţinându-se şi după încetarea acţiunilor mecanice aplicate prin manevrele de netezire.Pe cale reflexă. de asemenea reducerea circulaţiei în acest fel diminuează metabolismul local împiedicând formarea colagenului. Impactul manevrelor de netezire asupra terminaţiunilor nervoase este diferit. iar cea scăzută o diminuează. declanşează reflexul axonic antidronic. în cazul unor leziuni posttraumatice. Manevrele de netezire scurte. Principiul schematic de acţiune al fricţiunii (după G. temperatura ridicată acutizează senzaţia dureroasă. la nivelul musculaturii striate. a căror impulsuri se transmit centrilor superiori care declanşează pe cale reflexă reacţii de răspuns în ţesuturile şi organele corpului. comparativ cu cel deschis în mod obişnuit. reprezentat de hipoderm. care conduce la apariţia hiperemiei cutanate. Fricţiunea Acest procedeu este cel mai des folosit după netezire. În această idee. iar procesele hemoragice acolo unde există sunt diminuate prin vaso-constricţia obţinută. executate cu presiune ceva mai mare. asupra sistemului nervos şi decontracturantă. cu ritm rapid. Această vasodilataţie este persistentă. fiind una din cele mai vechi manevre de masaj cunoscute. cu efect vasodilatator.

concentric sau excentric pe suprafeţele mici. Mâinile se deplasează succesiv. care se realizează între police şi index sau între marginile cubitale ale mâinilor. medius. când mâinile aplică priza simultan dar se deplasează în sensuri opuse. Sensul de execuţie al manevrelor de fricţiune este determinat de particularităţile anatomice ale diferitelor segmente ale corpului. cu partea cubitală sau cu pumnul închis. Masajul în cută poate fi executat sub formă liniară sau “şerpuit”. în funcţie de structura zonei sau de scopul urmărit.Unele părţi ale corpului cum sunt faţa şi gâtul au stratul de hipoderm foarte subţire. • fricţiune executată cu marginea cubitală a mâinii. ceea ce face ca fricţiunea să constituie manevra principală prin care se acţionează asupra lor. iar pe cele mai mari cu ambele mâini. • fricţiune executată cu faţa palmară sau dorsală a mâinii. Pe suprafeţele cu ţesut moale. Fricţiunea se mai poate executa şi prin alte forme decât cele clasice descrise anterior (auxiliare). se aplică mâna cu partea dorsală. În general acestea se aplică circular. slab reprezentat. aceste creşteri şi descreşteri ale intensităţii putând alterna de la un moment la altul prin micşorarea sau mărirea unghiului de aplicare al prizei (3070 °). Din punct de vedere metodic . mai puţin sensibile. “una după alta”. spaţiilor interosoase şi intermusculare. • fricţiune executată cu “rădăcina mâinii”. iar pe porţiunile mai voluminoase. sensul manevrelor poate fi liniar. de trecere de la fricţiune la frământat. cu priza “în cleşte”. După intensitatea manevrelor. pe suprafeţe mai mari va acţiona cu mâna în întregime. medius. medie sau profundă. în lungul ligamentelor. Pe suprafeţele mai sensibile se folosesc prizele aplicate cu partea mai moale. fie prin combinarea fricţiunii cu alt procedeu. policele făcând opoziţie în aşa fel încât ţesutul moale subcutanat este prelucrat luând forma pe care mâna maseurului o imprimă. Manevra prin care se fricţionează tendonul lui Achile este un mod particular de abordare. Combinarea fricţiunii cu frământatul reprezintă o formă intermediară. mai musculoasă a mâinii (zona eminenţei tenare şi hipotenare). Din aceste moduri de acţionare. 15 . continuând aceeaşi mişcare pe toată suprafaţa de masat. manevrele de fricţiune se clasifică după modul de acţionare al mâinii. respectiv de cută. Cuta este o manevră pentru care priza se aplică cu suprafaţa palmară a celor patru degete. cu pumnul închis. inelar). • fricţiune executată cu pumnul (nodozităţile degetelor). fricţiunea va apela la o formă metodică adecvată şi anume la fricţiunea combinată. fricţiunea poate fi superficială. atunci când se aplică într-unul din modurile descrise anterior. cu frământatul. muşchii din zonă fiind aproape de suprafaţă. tendoanelor. Un alt aspect particular este manevra de fricţiune în “zig-zag” aplicată la nivelul musculaturii paravertebrale. Combinarea rezultă fie prin folosirea tuturor formelor tehnice de aplicare a fricţiunii respectând gradarea intensităţii. Din punct de vedere tehnic . astfel: • fricţiune executată cu vârful degetelor (index. puţin elastice. constând în mişcări scurte şi ritmice de “dus-întors”. inelar). fricţiunea este simplă. maseurul alege forma cea mai potrivită suprafeţei căreia îi aplică masajul astfel: pe suprafeţele mici va acţiona cu vârful degetelor (index. În situaţia aplicării masajului pe suprafeţe mari şi foarte mari. Alegerea prizei este de asemenea determinată de structura anatomică a zonei masate. pentru a obţine o prelucrare sistematică eficientă. executându-se cu o mână. folosind o singură mână sau pe amândouă.

în limita elasticităţii ţesuturilor. care reprezintă o protecţie mecanică pentru organism. Supleţea şi elasticitatea ţesuturilor supraiacente. Acţiunea manevrelor de fricţiune stimulează activitatea factorilor lipolitici determinând scăderea stratului adipos al cărui exces este inestetic. Ca şi netezirea. Pe cale mecanică.Acelaşi masaj în cută poate fi executat acţionând transversal pe suprafaţa respectivă. conduce la accelerarea procesului de regenerare şi cicatrizare a ţesuturilor în cazul existenţei unor leziuni. Procesul de regenerare şi cicatrizare la vârste înaintate este de aproximativ cinci ori mai redus decât la vârstele tinere. tecile sinoviale de la nivelul unor regiuni ale corpului (mâini. derm sunt favorizate de manevrele mecanice ale fricţiunii. Manevrele se execută în ritm viu. picioare. Presiunea este adecvată. din loc în loc. faţa anterioară a antebraţului. fără a provoca reacţii dureroase. buna nutriţie locală realizată în acest fel. prin reducerea aderenţelor. “ Ciupirile şi pensările ” sunt alte forme de aplicare a masajului pentru ţesutul moale de la suprafaţa corpului (tegument. pe suprafaţa de masat şi au efect stimulent. • reflexă. redarea elasticităţii ţesuturilor şi prin activarea metabolismului local. Activarea circulaţiei locale. 16 . fiind beneficiarele acestui procedeu de masaj. de asemenea. treimea inferioară a gambei). Priza cu care se realizează poate fi cu două degete (index-police).(mişcare asemănătoare cu rulatul unei ţigări). Influenţa masajului prin manevrele de fricţiune în tratarea sechelelor cicatriceale este importantă. fricţiunea contribuie la înlăturarea depunerilor sărurilor de calciu în fibrele elastice pe care le îngroaşă. ţesut celular subcutanat). Dotte) Efectele fricţiunii sunt induse. de asemenea tendoanele. sub formă de cută rulată. Stratul adipos se află într-un circuit continuu de mobilizare şi depozitare sub influenţa factorilor lipolitici şi lipogenici. unde structurile anatomice amintite sunt dispuse la suprafaţă. Mollon şi P. Fricţiunea executată cu intensitate excită proprioceptorii de la nivelul articulaţiilor. pe două căi: • mecanică. epiderm. manevrele de fricţiune se adresează în principal ţesutului fibro-grăsos subcutanat care constituie stratul hipodermic sau paniculul adipos. Principiul de acţiune al pensărilor (după G. cu trei degete (indexmedius-inelar – “priza toc”). menţinând astfel supleţea pielii.

în funcţie de scop aleg o formă sau alta pentru obţinerea efectului dorit. poate fi considerată un adevărat organ senzorial în ce priveşte semnalizarea variaţiilor posturale.Articulaţia. histaminei. Activarea circulaţiei locale prin fricţiune poate produce “embolii microbiene” în capilarele locale care apoi se pot extinde. a unui efort fizic intens şi brusc. fricţiunea pentru ţesuturile subcutanate. cât şi terapeutic. întrucât fricţionarea zonei poate favoriza ruperea vaselor locale şi continuarea hemoragiei. 17 . Un alt efect important obţinut prin manevrele de fricţiune este acela de creştere a gradului de penetrabilitate cutanată pentru diverse medicamente. Acestea pătrund mai uşor şi mai repede prin orificiile pilosebacee şi sudoripare. Manevrele de fricţiune executate cu presiune moderată dar insistent. Aceste reacţii locale cutanate declanşează prin mecanisme complexe (nervoase. frământatul este procedeul cel mai eficient pentru masajul ţesuturilor profunde. hormonale) reglarea circulaţiei sanguine şi limfatice în întregul organism. în special al muşchilor. sportivă sau igienică. Executate cu ritm lent şi insistent scad sensibilitatea locală. asupra caror structuri anatomice se resimt mai eficient şi care sunt căile de obţinere a acestor efecte. întinderi. De asemenea se contraindică în situaţia exudatelor hemoragice. entorse. după netezirea adresată pielii. de asemenea sunt combătute stazele prin activarea circulaţiei venoase şi limfatice. efectele fricţiunii constau (prin stimularea reflexului axonic antidromic) în eliberarea la nivelul vaselor cutanate a bradikininei. ruperi de muşchi. a tensiunii şi gradului de scurtare al muşchilor. de tendoane sau ligamente). Pe cale reflexă. fac ca aceste manevre să fie utilizate frecvent în diverse situaţii. contractura musculară. de stimulare a sistemului nervos central şi periferic. lucru foarte important în tratarea leziunilor şi sechelelor apărute fie în viaţa de zi cu zi sau în activitatea sportivă (contuzii. de fascii. după cum se ştie. au rol important în prevenirea traumatismelor de tipul întinderilor şi smulgerilor de fibre de la nivelul joncţiunii musculo-tendinoase în cazul unor mişcări greşite. Care sunt cele mai importante efecte ale procedeului de masaj „fricţiune” Frăm ântatul (petrissage) Urmărind succesiunea metodică logică de aplicare a masajului de la suprafaţa corpului în profunzime. Efectul fricţiunilor de activare a reţelei vasculare arteriale. Aplicaţiile fricţiunii în activitatea terapeutică. Ele sunt contraindicate doar în procesele inflamatorii şi hemoragice acute. În situaţia aplicării fricţiunii cu ritm viu şi intensitate sporită efectele sunt contrare.1 Care sunt efectele cele mai importante ale procedeului de masaj „netezire”. TEMĂ nr. articulare şi periarticulare se repercutează favorabil asupra supleţei şi rezistenţei acestor structuri. acetilcolinei urmată de vasodilataţie locală (hiperemie). de asemenea al accidentelor exprimate prin durere. atât în scop profilactic. Efectele benefice multiple ale fricţiunii obţinute pe cale mecanică. încordarea nervoasă generală. umorale.

coapsă). sunt urmate de aplicarea mâinilor din aproape în aproape pe suprafaţa învecinată. apoi pe planul osos profund. Frământatul circular şi frământatul şerpuit se realizează cu o priză care să prindă segmentul “în cerc”. Această formă de cută se mai numeşte şi cută deplasabilă sau în val şi este specifică zonelor cu elasticitate mare a ţesuturilor. antebraţ. “în brăţară” sau “în inel”. • priza medie . forma lor fiind determinată de specificul regiunii. stoarcerea lor prin comprimare sau prin presiune pe planul profund. unul deasupra celuilalt (gambă.realizată între police şi index. se ridică şi apoi se presează pe planul osos. Aceste mişcări. 18 . urmată de apăsarea ei pe planul dur profund. • frământatul circular şi frământatul şerpuit. priza medie este cel mai mult utilizată. • frământatul “în rindea”. astfel: • priza mică . Mollon şi P. Principiul de acţiune al frământatului (după G. spate).între degete şi rădăcina mâinii. frământând ţesuturile atât în sens longitudinal cât şi în sens transversal. • priza mare . gambă. astfel: • frământatul în cută. • frământatul cu pumnii. ridicarea lor (când este posibil).între vârfurile degetelor. atât la nivelul segmentelor lungi şi subţiri ale membrelor cât şi pe suprafeţe plane (ex.Manevrele constau în prinderea muşchilor şi a altor ţesuturi profunde. Cuta realizată între degete şi rădăcina mâinii este stoarsă prin ducerea mâinii înainte şi comprimarea cutei cu partea musculoasă a palmelor. Dotte) Posibilităţile de execuţie tehnică a manevrelor sunt diferite. • frământatul prin rularea muşchilor. • frământatul între marginile cubitale ale mâinii. policele ambelor mâini fiind situate la acelaşi nivel în porţiunile mai voluminoase (coapsă) sau etajat. antebraţ. Prizele folosite diferă de la un segment la altul al corpului în funcţie de grosimea stratului de ţesut prelucrat. braţ). Dintre aceste forme. Priza este menţinută formând o cută lungă pe lungimea muşchiului. Frământatul în cută reprezintă o formă de masaj care se poate aplica atât pe suprafeţele plate şi întinse cât şi la segmentele membrelor (braţ. Muşchii sunt prinşi şi presaţi între degete şi palme. repetate de câteva ori în acelaşi loc.

apoi mâna execută presiuni cu mişcări circulare. luptători. elasticitatea ţesutului muscular este bine întreţinută prevenind leziunile la acest nivel. Pe cale mecanică este stimulată deschiderea unor capilare de rezervă care favorizează circulaţia profundă şi eliminarea produşilor toxici. Prin manevrele de stoarcere. degetele uşor depărtate de aceasta. de asemenea. Mâna maseurului execută presiuni moderate (sau mai pronunţate) şi deplasări scurte ale ţesuturilor (înainte-înapoi). Frământatul contribuie la menţinerea musculaturii într-o stare de funcţionare bună. boxeri. etc. combate atrofiile musculare. pentru a acţiona cu forţă sporită. Priza se realizează prin aplicarea mâinii maseurului pe suprafaţa de masat cu zona eminenţei tenare şi hipotenare (“rădăcina mâinii”). • reflexă. Atunci când masa musculară este bine dezvoltată (la sportivi: culturişti. priza poate fi aplicată cu “mână peste mână”. Pentru aceştia. înaintând progresiv. Efectele frământatului sunt obţinute. Acest mecanism este deosebit de important în cazul sportivilor de performanţă la care în timp se formează capilare noi. cu priza mică. în funcţie de consistenţa ţesuturilor (hipoderm) se foloseşte o formă specială de frământat în cută. manevrele de frământat favorizează eliminarea mai rapidă a cataboliţilor anaerobi lactacizi. mâinile acţionând alternativ.). realizată între marginile cubitale ale mâinilor. Muşchii situaţi pe aceste regiuni ale corpului sunt întinşi ca suprafaţă. muşchii sunt prelucraţi între două suprafeţe dure reprezentate de mâna maseurului şi suportul osos al musculaturii cutiei toracice. manevra de frământat denumită “în rindea” (mişcare asemănătoare cu cea a tâmplarului) şi rularea muşchilor sunt cele mai adecvate. pe două căi: • mecanică. Când subiectul se află în poziţie aşezat.În cazul manevrelor de frământat şerpuit. Ambele variante se bazează pe mişcarea de presiune a cutei între mâna maseurului şi planul dur profund. după care înaintează uşor pe direcţia circulaţiei de retur. După fiecare mişcare presiunea slăbeşte. câteva pe acelaşi loc. lucru foarte important în practica sportivă. deplasarea mâinii se va face prin mişcări scurte pentru a nu provoca senzaţii de durere. fără a solicita elasticitatea ţesuturilor peste limitele accesibile. realizându-se o presiune şi o torsiune a masei musculare între degete şi palme. asigură o troficitate normală. iar volumul lor nu este atât de bine conturat pentru a putea fi prelucraţi eficient prin manevrele de frământat în cută. medie sau în val. maseurul aplică o mână pe zona opusă celei masate şi realizează o “contra priza” pentru a fixa mai bine poziţia pacientului. O altă formă de frământat pentru zona trunchiului (posterioară şi anterioară) este cea de rulare a muşchilor respectivi. sanguine şi limfatice. moment în care muşchiul se relaxează. priza este realizată tot circular. policele orientate înainte. la un unghi de 30-45 °. Pentru regiunea abdominală. Ţinând seama că la această manevră presiunea este crescută pentru a obţine efecte în profunzime. Astfel. Partea dorsală a trunchiului (spatele) cât şi faţa anterioară a toracelui necesită adaptarea manevrelor de frământat la forma musculaturii acestor zone. După efortul fizic foarte mare. maseurul înclină mult trunchiul înainte şi trece mai mult greutatea corpului său pe braţe. ca o reţea de adaptare. Priza se aplică în acelaşi fel ca la frământatul “în rindea”. halterofili. Forţa de acţionare a maseurului poate fi mai mică sau mai mare. pe lângă frământatul în cută cu diferitele lui forme. sensul de acţionare al frământatului fiind cel al circulaţiei de retur. 19 . în funcţie de volumul şi rezistenţa muşchilor masaţi.

Ele se pot aplica mecanic sau manual.manevre „în ventuză” („în cupă”). la care se produce o mobilizare a sistemului nervos central.manevre „de percutat”. Acest procedeu derivă din formele masajului empiric practicate din cele mai vechi timpuri. . Contractilitatea. . pot doza mai bine intensitatea şi frecvenţa. proprietatea muşchiului apreciată prin creşterea forţei de contracţie. . aplicaţiile manuale sunt de preferat în toate tipurile de manevre. determinând o sincronizare îmbunătăţită şi o mobilizare mai mare a unităţilor motorii. Mollon – P. procedeul are diferite forme.manevre „de plescăit”. cu diferite părţi ale mâinii. 90 °). cu mâinile în poziţie intermediară de prono-supinaţie.manevre „de tocat”. Execuţia constă în serii de lovituri aplicate suprafeţei de masat. Tapotamentul constă în aplicarea unor loviri ritmice ale ţesuturilor.Pe cale reflexă sunt stimulate fiziologic proprietăţile muşchilor: excitabilitatea. antebraţele în flexie pe braţe (cca. care se executau cu mănunchiuri de crenguţe. Excitabilitea dă posibilitatea susţinerii eforturilor prelungite şi rezistenţă la oboseală. în funcţie de scopul urmărit. Partea cubitală a mâinii cade 20 . Aceste efecte determinate de masaj-frământat la nivel muscular sunt greu de stabilit prin care mecanism sunt obţinute. consecinţe ale imobilizărilor prelungite necesare după diferite traumatisme sau alte afecţiuni musculare. deoarece mâinile maseurului se pot adapta nevoilor şi particularităţilor fiecărei persoane. Cu toate că există posibilitatea aplicării cu ajutorul unor dispozitive. contractilitatea şi conductibilitatea. preponderente fiind cele reflexe. . Dotte) Din punct de vedere tehnic. atrofie şi insuficienţă musculară. palmele faţă în faţă. Importanţa acestui procedeu în terapie se resimte în special în stările de atonie. Principiul de acţiune al tapotamentului (G. este de asemenea superioară în cazul sportivilor de performanţă. clasificate astfel: . sub formă de biciuiri asociate cu băile de aburi.manevre „de bătătorit”. Se poate afirma că ele se suprapun. mecanic sau reflex. Manevrele de tocat – sunt cele mai frecvent folosite şi cele mai cunoscute. coatele apropiate de trunchi. Tapotamentul (baterea): este cea mai stimulentă manevră de masaj aplicată ţesuturilor moi ale corpului.

când trebuie să fie executat lent. anume „de plescăit”. coapsele (faţa posterioară a trunchiului). abdomen). 21 . Priza acestor manevre este tangenţială cu suprafaţa de contact sau aplicată sub un unghi de 45 °.perpendicular pe suprafaţa zonei de masat. acestea se execută cu vârful degetelor (pe zonele foarte sensibile – faţă. tocatul cu vârful degetelor. pasiv. O variantă a acestei manevre este cea executată cu partea dorsală a mâinii. gambele. În toate cele trei variante prezentate. specifice acestei manevre. cu marginea cubitală a mâinii şi cea executată cu treimea inferioară a antebraţului . dozând după caz intensitatea loviturilor.se aplică cu m îinile “în cupă”. excepţie făcând anumite forme speciale de masaj. coatele sunt depărtate de trunchi. „în mănunchi de nuiele”. în aplicaţiile perpendiculare pe tegument. lovind ţesuturile cu partea lor laterodorsală. făcând-o accesibilă. braţele maseurului sunt lipite de trunchi. Pentru porţiunile mai musculoase. se aplică în general pe suprafeţe întinse cum sunt: spatele. Manevrele “în căuş“ sau ”în ventuză” . Pentru executarea tocatului în acest mod. pentru a obţine efecte în profunzime. mişcarea fiind executată în principal din articulaţia pumnului. Poziţia coatelor. se execută cu faţa palmară a celor patru degete (fără police). antebraţelor şi mâinilor este aceeaşi ca la manevrele prezentate anterior. Intensitatea aplicaţiilor depinde de distanţa de la care se execută şi de greutatea mâinilor maseurului. Mâinile pot executa mişcările simultan sau alternativ. Loviturile se aplică din apropierea zonei pe care se execută masajul pentru ca acestea să poată fi dozate cu uşurinţă în ce priveşte intensitatea şi ritmul. Aerul din palme. Pe zonele mai musculoase. Zgomotul produs în execuţie defineşte acestă formă de tapotament . este cea executată cu treimea inferioară a antebraţelor. mişcări care necesită supleţe şi mobilitate mare a articulaţiilor mâinilor maseurului. pentru a nu fi prea puternice pentru pacient şi pentru a nu-l obosi pe maseur. pentru ca procedeul să nu fie dureros. chiar şi în cazul în care se aplică de la o distanţă ceva mai mare. atenuează intensitatea loviturii. Mişcările suple şi repezi executate din poignée (încheietura mâinii). tocatul se execută cu partea cubitală a metacarpianului V. Atunci când dorim ca loviturile să fie mai uşoare. loviturile fiind aplicate cu intensitate mai mare. cu ritm scăzut. foarte eficientă.manevre auxiliare ale tapotamentului. Manevrele de plescăit . degetele cad pe suprafaţa de masat de la distanţă mică. care cad relaxate. Tocatul în general se execută cu ritm viu. care cad uşor şi pasiv pe suprafaţa masată. În cazul acestei manevre intensitatea este dată de greutatea segmentului cu care maseurul aplică loviturile şi nu de contracţia activă a muşchilor mâinilor. intensitatea fiind reglată de forţa de execuţie şi de apropierea celor două suprafeţe de contact . degetele fiind apropiate şi uşor flectate. alternativ. În situaţia în care aplicarea loviturilor se face din imediata apropiere. mai puţin sensibile. o altă variantă a tocatului. cu degetele depărtate şi uşor flectate. la nivelul capului şi în regiunea precordială. mâinile maseurului pot fi apopiate şi întinse (palma deschisă). dar şi pe suprafeţe mici şi sensibile (faţa în masajul cosmetic). în ritm viu.

Manevrele de percutat (percuţia) . manevra având un vădit efect analgezic (atunci când nu are contraindicaţii). Manevrele executate cu marginea cubitală a pumnului semiînchis sunt mai puţin dure. regiunea fesieră). alternativ sau simultan. această formă de masaj mobilizează lipidele din adipocite. Când acestea sunt aplicate cu ritm lent şi intensitate redusă . Execuţiile cu intensitate mică. În cadrul terapiei se recomandă în combaterea atoniei. atrofiei şi insuficienţei musculare. Acceasta se execută cu pumnul semiînchis sau închis. conductibilitatea). • reflexă. unde poate fi executat şi pe zone strict localizate. Aceste efecte variază în funcţie de sensibilitatea zonei pe care sunt aplicate. cu marginea cubitală a acestuia. exteriorizată prin cresterea tonusului. în scopul menţinerii acesteia în cadrul competiţiilor de durată (în pauze). contracţiile musculare sunt parţiale.ceea ce înseamnă că efectele declanşate pe cale mecanică se continuă pe cale reflexă . se obţine o contracţie rapidă a fibrelor musculare prin motoneuroni fazici. În practică sunt mult folosite atât în masajul propriu-zis cât şi în automasaj unde pot fi bine dozate. Efectele tapotamentului Manevrele de tapotament sunt cele mai stimulente şi mai excitante manevre de masaj. Pe cale mecanică. 22 . între acestea neexistând o delimitare din punct de vedere fiziologic. efectele remarcându-se asupra funcţionalităţii acestora. aplicat punctiform. Această formă de tapotament se aplică pe zone sensibile. În cazul în care ritmul şi intensitatea sunt crescute. Aceste efecte depind de ritmul şi de intensitatea cu care sunt aplicate manevrele respective. a tonusului muscular. Prin excitarea fibrelor nervoase motorii propriu-zise. crescând afluxul sanguin spre regiunea masată. într-un ritm viu . spaţiul ramas liber asigurând elasticitatea zonei. cu o mână sau cu ambele. Acest procedeu de masaj este aplicat frecvent asociat cu mijloacele de încălzire. reglând astfel intensitatea loviturilor aplicate. în masajul cosmetic şi în masajul capului. cu intensitate foarte mică. de creştere a excitabilităţii. ritmice. pe faţă. hiperemia cutanată produsă fiind de lungă durată. stimuleză proprietăţile fiziologice ale muşchilor (excitabilitatea. remarcate în special după traumatismele aparatului locomotor. Pe aceeaşi cale mecanică se acţionează asupra nervilor vaso-motori. cotractibilitatea. iar prin motoneuroni tonici se determină o contracţie lentă. fără a se produce un efect mecanic.Bătătoritul .se execută cu pulpa degetelor care sunt în poziţie uşor flectate . ceea ce conduce la scăderea stratului adipos. cu un deget sau cu două degete (index-medius). La sportivi tapotamentul este un procedeu nelipsit. Manevrele de tapotament interesează şi ramurile periferice ale nervilor senzitivi şi motori. interesează un număr mare de fibre musculare producând o contracţie amplă. palmele situate în apropierea zonei de aplicare a masajului. Degetele execută mişcări fine de lovire a ţesuturilor . formele lui variate fiind adaptate nevoilor de moment ale sportivului . Sunetul produs seamănă cu cel al “picăturilor de ploaie”. de asemenea fără efect mecanic. înainte de efort. iar mişcarea degetelor seamănă cu cea de “cântat la pian”. fiind favorizaţi factorii lipolitici. pentru efectele sale stimulente. de ritmul şi de intensitatea cu care se aplică şi se obţin pe cale: • mecanică. Prin excitarea nervilor somatici senzitivi scade sensibilitatea dureroasă.este manevra care se aplică pe suprafeţe cu masă musculară bine dezvoltată (coapse.

uşoare. fiind foarte obositoare şi greu de executat. Ambele aplicaţii instrumentale şi manuale au avantaje şi dezavantaje. Vibraţiile executate cu aparat de vibromasaj sunt ritmice şi uniforme. grosimea ţesuturilor.vibraţii executate cu vârful degetelor. care se aplică pe suprafeţe mari antrenând mase musculare întinse. În cazul executării vibraţiilor manuale se folosesc diferite tehnici: . Din această cauză ele se execută cu ajutorul aparatelor special concepute în acest scop (aparate de vibromasaj). .vibraţii executate cu podul palmei. frecvenţa şi amplitudinea oscilaţiilor putând fi reglate după scop şi preferinţă.vibraţii executate cu pumnul închis. sensibilitatea acestora). în spasme şi în oboseala musculară. Care sunt caracteristicile masajului calmant? Care sunt caracteristicile masajului stimulativ? Vibraţiile .2 Descrieţi execuţia tehnică a manevrelor de „Frământat”. ai antebraţului şi braţului.Tapotamentul este contraindicat în contracturile musculare şi în afecţiunile în care durerea este prezentă. cât mai multe pe unitate de timp. . fapt pentru care se recomandă aplicarea lor alternativ. în raport cu suprafaţa pe care se aplică (întinderea regiunii. Dotte) Executate cu mâna. de la cele mici. până la cele cu benzi.constau în imprimarea unor mişcări oscilatorii în ţesuturi. Principiul de acţiune al vibraţiilor (după G. completâdu-se reciproc. acestea realizeaz ă deplasări mici (de câţiva milimetri) ale pielii şi ţesuturilor subiacente şi presiuni ondulatorii. Ele se realizează prin contracţii alternative ale muşchilor antagonişti ai degetelor şi mâinilor. mişcările vibratorii fiind asemănătoare cu un tremurat continuu. Mollon şi P. . În acest scop au fost create diferite tipuri de aparate de vibromasaj. 23 .vibraţii executate cu faţa palmară a mâinilor. TEMA nr. prevăzute cu dispozitive speciale pentru contactul aparatului cu suprafaţa corpului. (particularităţile privind „priza” pentru diferite segmente ale corpului).

24 . considerate porţi de intrare ale organismului au “păzitori specializaţi”. procedeele de masaj amintite. etc. Influenţele masajului se resimt şi asupra conţinutului sanguin.cu efect vasodilatator local. activat şi de contribuţia proteazelor tisulare (kalicreine). Combinarea lor cu manevre de netezire şi fricţiune sporesc aceste efecte. de relaxare şi încălzire. Aceste efecte se referă la circulaţia arterială. fapt explicat prin stimularea reflexă a organelor hematopoetice şi prin mobilizarea sângelui din organele de depozit. urmată de reacţii compensatorii adenosimpatice. urmată de acid lactic . executate cu ritm viu şi intensitate crescută împiedică depozitarea adipocitelor. Manevrele de masaj executate într-un ritm viu. facilitează mobilizarea lor din ţesutul subcutanat. reflexă. care în prima fază determină o vasodilataţie periferică. mucoasele. datorită predominenţei receptorilor de tip beta (vasodilatator) ce intră în componeţa peretelui vascular (la nivelul arteriolelor ciculaţiei generale efectul este vasoconstrictor). a numărului de hematii şi leucocite. liniştitor. al procedeelor principale descrise.Efectele vibraţiilor . prostagladinele din grupa E. Pe cale reflexă. mai ales adrenalina.. Vibraţiile produse instrumental. Diverse structuri anatomice ca: pielea. fapt pentru care se recomandă în tratarea obezităţii şi a celulitei. producând o senzaţie plăcută. Prin fricţiune.sunt induse pe două căi: mecanică. de zece ori mai active decât histamina). eliberatoare de cathecolamine. Hiperemia tegumentară este rezultată prin intervenţia mai multor substanţe ca: serotonina (care produce vasodilataţie la nivelul muşchilor scheletici şi un important venospasm). reduc sensibilitatea cutanată. Pe cale mecanică. Cathecolaminele. prin implicarea sistemului nervos în “reglajele” vasculare periferice. acţioneză asupra venelor din muşchiul striat în sens vasodilatator.După o şedinţă de masaj general se remarcă o uşoară creştere a hemoglobinei. dar. prin acţiune metabolică indirectă creşte glicoliza. manevrele mai energice şi mai stimulente ale masajului. reprezentaţi de mastocite şi bazofile (forma circulantă a mastocitului). pentru decontracturare musculară şi relaxare phihică. este asupra circulaţiei sanguine. activează acetilcolina (mediator chimic al fibrelor parasimpatice terminale şi simpatico-parasimpatice ganglionare). Explicarea fiziologiei masajului este legată de acest fenomen. intestinul. producând vasodilataţia acestora. kininele plasmatice (produc cel mai important efect vasodilatator. plămânii. frământat şi tapotament. Efectele cele mai importante ale masajului Efectul cel mai important al masajului. prin sistemul eferent simpatic. acestea persistă în timp şi se transmit la distanţă. se produce degranularea celulelor amintite (mastocite şi bazofile) şi eliberarea de histamină care acţioneză în principal asupra vaselor mici (capilare). Pe cale reflexă. hiperemia tegumentară. etc. activează circulaţia locală profundă şi se exteriorizează prin hiperemie. manevrele uşoare şi prelungite au efect calmant. În terapie se recomandă în afecţiunile congestive şi dureroase ale organelor interne (masajul reflex) şi în tratarea leziunilor aparatului locomotor. manevrele de vibraţie mai puternice.

• tracţiunile şi tensiunile. generează reacţii foarte complexe. efectele fiziologice prezentate contribuind la înţelegerea lui ca un veritabil mijloc de acţionare în diverse împrejurări. Rularea muşchilor se execută între cele două planuri dure reprezentate de mâinile maseurului şi segmentul osos profund. • rulatul. relaxare ce este îmbunătăţită prin această manevră. alternativ. tapotament). 2. relaxant. Alături de netezire şi fricţiune. alternând astfel solicitarea cu relaxarea musculaturii. Ritmul de execuţie poate fi mediu sau mai viu. Dotte) 25 . penrtu ameliorarea stării de sănate a organismului. mâinile deplasându-se din aproape în aproape de-a lungul segmentului respectiv. după aplicarea manevrelor puternice (frământat. Unele manevre din această categorie derivă din procedeele principale. masajul. Cele mai cunoscute şi mai des folosite sunt: • cernutul. Rulatul se execută de asemenea în principal pe membre. cu degetele uşor flectate şi deplasarea acestora dintr-o parte în alta. fiind folosite printre ele. Alte efecte ale rulatului sunt de creştere a supleţei ţesuturilor şi decontracturare musculară. de jos în sus. • scuturările. • presiunile. se bazează pe o bună relaxare musculară şi nervoasă din partea subiectului. prin presiuni alternative ale mâinilor. altele au o tehnică de execuţie proprie. cu degetele întinse şi se deplasează ritmic. PROCEDEELE SECUNDARE DE MASAJ Manevrele secundare (auxiliare sau ajutătoare) de masaj se numesc astfel întrucât sunt folosite în scopul completării efectelor procedeelor principale. Se aplică pe segmentele membrelor superioare şi inferioare.2. Efectul acestui procedeu. pe cele două planuri paralele. Mollon şi P. mâinile maseurului prinzând segmentul respectiv între feţele palmare. combinat cu acestea. Cernutul este un procedeu folosit frecvent mai ales la sportivi. Execuţia constă în prinderea masei musculare între feţele palmare ale mâinilor. Principiul de acţiune al rulatului (după G. mişcare asemănătoare cernutului cu o sită. aparent “ banal”.În concluzie. cernutul face parte din masajul liniştitor. mai stimulent decât precedentul.

după leziuni musculo. denumite în acest caz presiuni simple. presiunile îşi modifică tehnica după întinderea şi sensibilitatea regiunii respective. este cu mâinile aşezate transversal pe suprafaţa de masat. Ele nu se aplică copiilor şi bătrânilor la care se pot provoca leziuni (la bătrâni se pot produce fisuri sau fracturi datorită osteoporozei). eventual ajutat de maseur prin ridicarea pasivă a părţilor laterale ale toracelui. transversal. Această manevră necesită o colaborare între acţiunile subiectului şi ale maseurului. aplicarea făcându-se peste echipament. procedeu folosit cu foarte mult timp în urmă. denumite presiuni vibrate. cu palma deschisă sau pe porţiuni mai mici. Accelerarea ritmului respirator (nerespectarea acestei condiţii) poate produce hiperventilaţie pulmonară urmată de alcaloză metabolică şi hipotensiune arterială. mai ales atunci când sunt asociate cu vibraţiile (presiuni vibrate). Mâinile maseurului au o priză cu palmele deschise. manevră denumită “în garou”. Aplicate ca procedee independete. fără a exagera apăsarea.articulare. cu baza în apropierea coloanei vertebrale. pe segmentul pe care se acţionează. după competiţii. aceste manevre sunt incluse în şedinţa de masaj. Ele pot fi aplicate pe suprafeţe mari ale corpului.În activitatea sportivă rulatul este frecvent folosit după eforturi intense. de la extremitatea distală către cea proximală. manevra trebuie executată în ritmul funcţiei respiratorii (16-18 respiraţii pe minut). chiar localizate pe un punct. prin intermediul mâinilor. cât şi după acestea. 26 . manevră denumită în acest caz "presopunctură". iar în momentul de final al expirului. La nivelul membrelor superioare şi inferioare presiunile se pot aplica asemănător ca şi pe spate (unele) sau cu mâinile “în brăţară “la un anumit nivel. se aplică numai tinerilor sănătoşi şi robuşti. De asemenea în cadrul complexului de refacere a organismului după efort. Presiunile . O altă formă de executare a presiunilor. mişcare ce se repetă în acelaşi fel pe toată zona. Ele pot fi aplicate ca procedee independente. În terapie este folosit pentru recuperarea după accidente. completând în special efectele procedeelor de fricţiune şi frământat. pe cele două hemitorace. din aproape în aproape. aplicate de o parte şi de alta a coloanei vertebrale şi execută apăsări (una sau mai multe) în acelaşi loc. sub formă de automasaj în pauzele din cadrul competiţiei sau antrenamentului. sau mutându-se din aproape în aproape. Presiunile mai pot fi aplicate la nivelul spatelui. se execută presiuni repetate. Presiunile au efect de relaxare. existente şi în formele de practicare ale masajului empiric. asociate cu mişcări respiratorii şi cu vibraţiile. maseurul execută câteva presiuni în scopul creşterii volumului de aer expirat. prin rularea uneia de la cubital la radial. asociate cu mişcări respiratorii astfel: se aşează mâinile cu degetele răsfirate. În cazul în care vrem să mărim forţa de apăsare. sau prin rulare de la ”rădăcina mâinii” spre vârful degetelor (mişcare aemănătoare cu cea a tamponului pentru cerneală). Mâinile maseurului pot eexecuta presiuni statice prin aşezarea lor în direcţie longitudinală. se regăsesc şi în masajul modern. Acest mod de aplicare este caracteristic zonei spatelui. pe direcţia spaţiilor intercostale. Aceste manevre de presiune mai puternice. cealaltă preluând mişcarea de la radial la cubital. Subiectul execută un inspir forţat. se aşează mână peste mână şi se lasă greutatea corpului prin înclinare înainte.

Aceste manevre în terapie au la bază masajul executat pe zonele amintite.cu două-trei degete pentru tracţiunile aplicate articulaţiilor degetelor.Acest procedeu mai este denumit impropiu şi “acupunctură fără ace”. Intensitatea presiunii poate fi mai mare sau mai mică. Se execută tragerea în sus. Tracţiunile la nivelul coloanei vertebrale cervicale se realizează prin poziţionarea capului în axul gâtului. pe inserţia unui tendon sau muşchi. Presopunctura se execută pe anumite puncte sau zone bine determinate având repere anatomice precise. care are ca principiu masarea zonelor de inervaţie metamerică (dermatoamele). sau punctele şi meridianele din acupunctura tradiţională chineză. În urma aplicării presiunii senzaţia determinată dispare treptat. mâinile se aplică pe tâmple sau pe frunte şi ceafă. cealaltă mână se aplică asupra articulaţiei respective. Tracţiunile şi tensiunile . se realizează tracţiunea. localizată. tonusul muscular scade obţinându-se relaxarea musculară. procedee tehnice dintre cele mai vechi incluse în tehnica masajului. acţiunea interesând un nerv (rădăcina sau un punct situat pe traiectul său). Tracţiunile se aplică în mod deosebit la articulaţiile degetelor. • cu mâna – cuprinzând extremitatea distală a segmentului. se aplică în special asupra articulaţiilor şi ţesuturilor periarticulare. Efectele pozitive sunt obţinute prin întreruperea arcurilor reflexe la nivelul dermatoamelor sau miotoamelor în sens viscero-musculo-cutanat. de Hensen şi Schilak. cât şi sensul de aplicare al mişcărilor circulare (concentric sau excentric) în funcţie de scopul urmărit. La nivelul trunchiului priza pentru tracţiuni este de apucare peste braţe. sau poate constitui un tratament de lungă durată. Acest tip de presiune profundă. tracţiunea subiectului în sens vertical. Priza se aplică în funcţie de segmentul respectiv. Aplicarea acestor presiuni localizate poate constitui un mijloc cu efecte imediate. manevră ce necesită din partea maseurului calităţi fizice deosebite. periarticular sau pe traseul unei vene. subiectul fiind în poziţie şezând sau stând. apoi se trage în sus. de asemenea durata poate fi diferită. fasciculitelor. Local. Local se instalează o uşoară ischemie trecătoare (datorită scăderii afluxului sanguin în zona masată). realizat în principal la nivelul ţesutului conjunctiv. o degajare sub presiune a elementelor intraarticulare şi obţinerea unui spaţiu între acestea. stă la baza tehnicii masajului reflex. Scopul acestei manevre este de realizare a întinderii şi alungirii elementelor articulare şi periarticulare în limitele fiziologice. tendinitelor. inervate de acelaşi nerv rahidian. după care apare hiperemia locală. după câteva minute. 27 . o scădere evidentă a sensibilităţii (uneori până la anestezie). În această categorie se includ şi elongaţiile terapeutice efectuate la nivelul coloanei vertebrale. efectele acestuia transmiţându-se pe cale reflexă la organele şi ţesuturile din profunzime. pentru care se folosesc diverse aparate de tracţiune. frecvent folosit în situaţii diverse. astfel: • priza mică . practicate ocazional. diminuarea oboselii sau înlăturarea ei. În activitatea sportivă se poate folosi în cazul afecţiunilor ţesuturilor perimusculare şi periarticulare de tipul enteziopatiilor. descris de Head. în cadrul şedinţelor de masaj segmentar. cu avantajul că poate fi aplicat oriunde şi de către oricine. de asemenea şi celorlalte articulaţii ale corpului.

Rolul lor deosebit este în terapie. La nivelul articulaţiilor mari ale corpului priza este cu ambele mâini. Scopul acestor manevre este de creare a senzaţiei de facilitare funcţională secundară întinderilor structurilor anatomice articulare şi periarticulare şi variaţiilor tonusului muscular. Ele se pot aplica în scop profilactic şi igienic pentru menţinerea mobilităţii articulare. cealaltă execută mişcarea. în planurile şi axele normale ale mişcărilor. sunt în funcţie de ritmul cu care se execută. unde se aplică în mod special. la sfârşitul şedinţei de masaj. prin scuturatul spaţiilor interosoase. Scuturările . se realizează cu aceeaşi priză mică amintită anterior. mai ales în situaţiile cu prezenţa durerii. mâna maseurului apucă degetele mâinilor subiectului (simultan sau alternativ) sau picioarele subiectului la nivelul călcâielor (simultan sau alternativ) şi execută mişcări oscilatorii de sus în jos (şi invers) şi laterale stânga-dreapta. iar cele executate lent determină efecte de relaxare. manevre înrudite cu tensiunile şi tracţiunile. cealaltă mână fixând pumnul sau glezna respectivă pentru scuturatul degetelor. la nivelul extremităţilor membrelor. Pentru realizarea manevrelor de scuturat a membrelor superioare şi inferioare în întregime. cât şi în radiculitele de origine vertebrală. active. atât cea manuală cât şi cea mecanică. deget mic) ale segmentului subiectului (sau marginilor laterale ale mâinilor şi picioarelor) imprimă mişcări ritmice. Ritmul viu provoacă efecte stimulente. maseurul folosind priza mică cu policele şi indexul.Elongaţiile se aplică în special la nivelul coloanei vertebrale cervicale şi lombare. aplicată degetelor extreme (police-haluce. Executarea acestor manevre se face cu blândeţe. de origine mecanică. cu trunchiul în uşoară extensie. acute sau cronice. La nivelul degetelor. Se mai poate folosi priza medie. Aceste mişcări se pot asocia cu tracţiunile executate în axul lung al membrelor şi cu tensiunile. una susţine segmentul. maseurul îi poate aplica scuturatul întregului corp. pentru redobândirea mobilităţii articulare afectate în urma imobilizării consecutive unor traumatisme sau altor afecţiuni cu impotenţă funcţională sau imobilizare prelungită. la mâini şi picioare. în sindroame clinice algice. au rolul de a înlocui manevrele de masaj care nu se pot aplica (frământatul). Realizarea acestor manevre se face cu prudenţă. constau în mişcări oscilatorii executate ritmic. în sus şi în jos sau stânga-dreapta. cunoscând foarte bine tehnica de execuţie. Priza realizată între police şi index ale mâinilor maseurului. în cazul afectării discurilor intervertebrale. iar acolo unde subiectul poate fi ridicat în braţe sau pe umeri. ligamentelor. locale şi generale. unul câte unul. leziunilor musculare. sau se pot scutura degetele pe rând. Acestea. adresate membrelor superioare şi inferioare sau segmentelor acestora. cu prudenţă pentru a nu produce contractură musculară. 28 . Aceste manevre solicită pe cel care le execută la un efort fizic deosebit. Efectele acestor manevre executate separat sau asociate. aplicată cu mâna “în căuş” pe toate degetele mâinii sau piciorului subiectului. Tensiunile sunt manevre pasive care se execută conform biomecanicii fiecărei articulaţii. Manevrele nu trebuie să depăşească pragul durerii sau pot să treacă foarte puţin peste acesta.

3.terapie prin frig). acţionând asupra pielii care reacţionează la excitanţii diferiţi şi participă la procesele de adaptare. volumului vaselor.solicitare minimă a termoreglării. . cea mai importantă în primul minut al aplicării.factorul mecanic. plante medicinale.sauna.2. vitezei de circulaţie sanguină. ALTE MANEVRE DE MASAJ În afară de manevrele fundamentale şi secundare de masaj manual. . această formă asociată numindu.zona care determină solicitări mari ale termolizei. hidrogenul sulfurat. urmând ca în minutele următoare să se realizeze o uşoară scădere a temperaturii cutanate. constituie zona de indiferenţă a acesteia pentru organism. datorită aportului crescut de căldură aplicat prin procedură (provoacă hiperemie). Senzaţia de confort termic a organismului uman se realizează la temperaturi cutanate de 34-35 °C şi la o temperatură centrală de 37 °. realizează legătura între mediul extern şi cel intern al organismului.hidromasajul.masajul cu bule gazoase în apă. parafina. produce creşterea temperaturii cutanate. în scop profilactic sau terapeutic. menţinerea homeostaziei centrale a corpului. asupra presiunii capilare. gazoasă). prin temperatura mediului (apă sau aer) situându-se în jurul temperaturii de 0 °C (crioterapie . nămolul. astfel: . Procedeele.masajul cu gheaţă. există alte procedee care cuprind: .masajul reflex. lumina. Reacţia vasculară de răspuns se realizează prin excitarea elementelor contractile ale vaselor. Efectele factorului termic se produc asupra temperaturii tegumentelor. lichidă. . extracte de seminţe. foarte variate au la bază apa la diferite temperaturi şi sub diferite stări de agregare (solidă. 29 . la nivelul centrilor nervoşi superiori şi în scoarţa cerebrală. substanţe chimice. cel mai important. folosite de către maseur. .factorul termic.se hidrotermoterapie. Hidromasajul reprezintă asocierea manevrelor de masaj cu proceduri de hidroterapie. . . . Hidroterapia acţionează asupra organismului prin: . Factorul termic.zona care solicită intens termogeneza. . producîndu-se arcul reflex.masajul cu jet de aer cald. Sfera hidroterapiei se lărgeşte prin aplicarea unor proceduri termice cum sunt: aerul cald. Excitantul termic cald. . Influenţele exercitate asupra sistemului de termoreglare al organismului se clasifică în funcţie de temperaturile mediilor utilizate. În afară de apa simplă se practică şi proceduri care folosesc alte ingrediente ca: bioxidul de carbon. Temperatura apei la 34-35 °C. la acelaşi excitant aplicat.factorul chimic. identică sau foarte apropiată de temperatura cutanată de confort. prin intermediul termoreceptorilor.zona de indiferenţă .

în funcţie de natura excitantului: agentul termic cald provoacă o stare de parasimpaticotonie cu eliberare de acetilcolină. Agenţii termici stimulează eliberarea în tegumente a histaminei şi acetilcolinei. Duşul subacval constă în aplicarea unui duş cilindric asupra corpului sau a unor segmente ale acestuia. printr-o serie de manevre obţinute artificial amplifică reacţiile vasculare. Decocturile de plante medicinale (muşeţel. în cadrul hidroterapiei. Manevra se 30 . După îndepărtarea excitantului rece. În funcţie de sensibilitatea acesteia se reglează presiunea apei (presiunea este de 1-6 atmosfere). de la o înălţime de 60cm. circulaţia şi metabolismul. Temperatura ţesuturilor creşte rapid cu cât ţesutul este superficial şi stratul de ţesut adipos mai subţire. Efectele mecanice ale manevrelor de masaj sunt amplificate de cele ale agentului termic. brad. La nivelul muşchilor menţinerea temperaturii ridicate este de durată mai mare. . însă mult mai lent.acţiunea de împingere în sus a corpului cufundat în apă (potrivit legii lui Arhimede). cea mai importantă scădere înregistrându-se în primele două minute. după cel termic. stratul subcutanat constituind pentru muşchi un veritabil izolant termic. plantele cu efect astringent (coaja de stejar). bulelor gazoase (aer. gălbenele) prin uleiurile pe care le conţin. Pacientul se află într-o baie cu apă. hrean) acţionează asupra diferitor sisteme şi organe îmbunătăţindu-le funcţionalitatea. de la o distanţă de 30cm (duza este situată sub apă). Presiunea duşului se realizează cu ajutorul unui compresor electric. abdomen. temperatura cutanată se restabileşte destul de repede. care absoarbe apa din vană printr-un furtun cu sorb şi apoi. Duş-masajul constă în executarea masajului manual asupra unui segment (regiune sau pe tot corpul) sub jetul unor duşuri calde cu acţiune verticală. deasupra căreia cade apa în ploaie prin 4-6 duşuri rozetă. temperatura pielii revine. În următoarele două minute temperatura scade. iar presiunea duşului proiectează apa pe zona interesată.După îndepărtarea excitantului termic cald.acţiunea presiunii hidrostatice asupra toracelui. iar durata procedurii este de 5-10 minute. membre). masajul fiind de obicei parţial (spate. torace. Temperatura apei este de 38 °C. printr-o duză cilindrică o proiectează asupra zonei interesate. iar agenţii termici reci. . Jetul cilindric de apă este proiectat la un unghi de 35 ° faţă de suprafaţa corpului. Procedura este recomandată în tratarea artrozelor.acţiunea factorilor mecanici asociaţi procedurilor. pe o banchetă de masaj. abdomenului şi asupra corpului în totalitate. curgerea continuă a apei în baie. bioxid de carbon). provoacă un tonus crescut al simpaticului. după care se stabileşte la un anumit nivel. Excitantul mecanic. Excitantul chimic se obţine prin diferite substanţe introduse în apă. după circa 20-30 minute. facilitează executarea mişcărilor. Excitantul rece produce scăderea rapidă a temperaturii cutanate în primul minut al aplicării. la temperatura de 37-38 °C. plantele cu efect iritant (muştar. relaxarea musculară şi scade pragul de sensibilitate dureroasă. Vasodilataţia puternică obţinută în acest fel favorizează pocesele de resorbţie. Acţiunile mecanice legate de hidroterapie sunt: . influenţează respiraţia.. Subiectul se află în decubit. a sechelelor posttraumatice şi în masajul sportiv. cele mai evidente creşteri înregistrându-se în primele două minute. ocupă locul următor ca importanţă. Acestea pot fi: presiunea duşurilor. La nivelul articulaţiilor apa poate fi proiectată perpendicular pe acestea.

diminuarea extensibilităţii colagenului şi prevenirea formării edemului. Durata procedurii poate fi de 10-15 minute. a proceselor aderenţiale. în artroze. 5 minute. Băile cu bule gazoase . .tendinoase. echipament de protecţie . priza cu împământare.vasoconstricţie locală cu scăderea consumului de oxigen şi reducerea metabolismului.mănuşi şi cizme de cauciuc pentru cel care aplică procedura). cu factorul termic are efecte asupra circulaţiei. mai ales în zonele musculoase şi cu ţesut adipos în exces (lombe. în care se degajă oxigen dintr-un generator situat pe fundul acesteia. cu masajul superficial realizat de bulele gazoase. Efectele se resimt la nivelul sistemului nervos (relaxare) şi sistemului cardiovascular. La nivelul aplicării se produc următoarele efecte: . bulele se degajă în apă cu o presiune de 1-2 atmosfere. în contracturile musculare antalgice. iar temperatura apei 34-35 °C.realizează o hiperemie profundă. care se proiectează pe zona de tratat. În terapie se indică în tratarea edemelor. . . Asocierea factorului mecanic al jetului de aer. redarea supleţei cicatricelor. Procedura nu se aplică pe zona organelor genitale. cu efectul termic al apei şi presiunea hidrostatică. Se execută în cadă. . .stare de confort fizic şi psihic pentru pacient. a redorilor articulare. Procedura are la bază combinarea masajului (netezirii) cu crioterapia.desfăşoară în sens centripet. Această procedură constă în folosirea aerului comprimat sau a oxigenului. retracţiilor musculo.relaxarea musculaturii prin aportul factorului termic şi al presiunii hidrostatice. Se recomandă pentru tratarea stărilor nevrotice. iar durata procedurii este de 5-15 minute. cu un aparat generator tip Föhn. La nivelul abdomenului duşul acţionează în sensul acelor de ceasornic cu presiunea apei mică (1 atmosferă). în celulită şi obezitate. 31 .miorelaxare.reduce aderenţele.realizarea unui masaj profund. fese. Duşul cu aer cald constă în producerea unui jet de aer cald. pe care îl reduce. Execuţia se realizează prin aplicarea cubului de gheaţă prin netezire pe zona de tratat. Masajul local cu gheaţă . Dezavantajele acestei proceduri sunt cele legate de măsurile de protecţie deosebită în privinţa instalaţiei (impune o stare perfectă de funcţionare a compresorului. . favorizând hiperemia şi tonusul muscular. . Efectele duşului subacval sunt: . Printr-un tub de cauciuc legat la o butelie de oxigen. articulaţiile coxofemurale).stimulează activitatea motorie a viscerelor din cavitatea abdominală. în constipaţiile atone. Avantajul procedurii constă în faptul că nu necesită efort fizic din partea celui care execută manevrele. a tulburărilor neurovegetative şi în masajul sportiv.diminuarea conducerii nervoase şi scăderea durerii. . timp de 3-7 minute şi se repetă la interval de două ore. . Durata este de cca.favorizează procesele de resorbţie. prin provocarea vasodilataţiei capilare şi arteriale.

Se recomandă în recuperarea sechelelor posttraumatice ale aparatului locomotor (ligamente. • hipogastrul pentru vezica urinară.autorii germani Wolger şi Krauss descriu următoarea tehnică: executarea unor presiuni puternice cu policele sau cu mediusul în punctele situate pe periost acolo unde ţesutul moale este superficial. însoţită de fricţiuni circulare se execută 2-3 minute pe fiecare punct. entorse. se bazează pe influenţa reflexă. Această presiune. a contracturii musculare şi a durerii. imediat după producerea acestora. • zona ombilicală pentru intestinul subţire. Masajul periostal . Masajul reflex al acestor zone se efectuează din decubit dorsal. apoi netezirile se aplică în special pe zona în care este localizată afecţiunea 32 . Acţiunea manevrelor de masaj cuprinse în această categorie. Metoda prezintă dezavantajul că este dureroasă pe parcursul aplicării presiunii. tegumentare sau periostale. • masajul pe zone reflexogene Head. manevră ce se poate repeta de 2-3 ori. muşchi). vezica biliară. Masajul pe zone reflexogene Head se bazează pe faptul că un anumit segment medular inervează prin fibre nervoase vegetative o arie viscerală şi prin fibre nervoase somatice un dermatom (o suprafaţă delimitată a tegumentelor). cu genunchii în flexie şi uşor depărtaţi şi constă în neteziri ale regiunii abdominale în întregime. Efectele se remarcă după 3-4 şedinţe. • flancul drept abdominal pentru colonul ascendent. leziuni musculare fibrilare). • hipocondrul stâng pentru splină. • fosa iliacă stângă pentru colonul sigmoid.Datorită acestor efecte se aplică în afecţiunile traumatice ale aparatului locomotor (contuzii. zonele reflexogene sunt: • epigastru pentru stomac. prin aplicarea manevrei pe zona de proiecţie periostală învecinată zonei afectată. acestea constând în combaterea fenomenelor congestive. sau pe zone tegumentare situate la distanţă. în cazul afecţiunilor organelor din cavitatea abdominală. În cazul unui viscer afectat. • hipocondrul drept pentru ficat. În această grupă sunt incluse: • masajul periostal. Alegerea punctelor de presiune se face în funcţie de sensibilitatea la apăsare. prin aplicarea pe zone de proiecţie dureroase. de la distanţă a acestora. impulsurile plecate de la acest nivel sunt proiectate de centrii superiori talamici pe zone somatice de la tegumente (MacKenzie şi Head). mutându-se apoi pe alt punct dureros la palpare. Pentru masajul (reflex) diverselor organe abdominale. Astfel se explică senzaţiile de hiperestezie sau durere proiectate pe tegumentele abdomenului. Masajul reflex . • presopunctura. Aplicaţiile privesc atât terapia afecţiunilor aparatului locomotor cât şi celor viscerale. • flancul stâng abdominal pentru colonul descendent. pe direcţia viscerului subiacent.

Înainte de a se efectua masajul se face urmează a fi tratată. Indicaţia este pentru dischineziile biliare. până se atinge pragul de reacţie. Masajul zonelor reflexe duce la ameliorări importante şi chiar la vindecare. D9-D10. transmiterea informaţiilor spre analizatorii centrali făcându-se prin intermediul sinapselor. Palparea se execută cuprinzând policelui şi indexului. • pancreas. • apendice şi colon ascendent. D6-D10. D9-D1. D3-D10. • rinichi . se masează numai zona afectată. D9-D2. constipaţiile atone şi ptoze ale viscerelor. D5-D9. hipotonicitatea. relaxare şi o reacţie generală bună.plămâni. • duoden. care la rândul lor. prin palpare. zonele de umflătură şi ţesuturilor. se începe întotdeauna în regiunea sacrată (construcţia de bază). L1-L2. 33 . Ţesutul conjunctiv al pielii constituie punctul de plecare. pe partea anterioară a toracelui. Masajul zonelor reflexe iniţiat de Dicke are la bază excitaţiile produse în piele prin masaj. absorbţia şi pe cele de evacuare ale căilor biliare şi intestinale. După procedura de bază care determină o ameliorare. se masează în sus şi în jos faţă de aceasta. • inimă. Teritoriile ţesutului conjunctiv ale dermei nu sunt strict delimitate. D1-D2. Astfel se pun mărită. La acest prag se ajunge repetând de trei ori masajul regiunii şi de două ori pe cel al construcţiei de bază. tulburările de mobilitate gastrică. efectele iradiind în zonele învecinate şi chiar la depărtare (ex. Aceste manevre aplicate pe diferite zone ale abdomenului normalizează funcţiile motorii şi secretorii ale aparatului digestiv. • stomac. În cazul în care ţesutul interesat se găseşte în regiunea construcţiei de bază.uretră. Dicke intercaleză în acest masaj al spatelui şi câteva manevre “echilibratoare”. răspunsul. iniţiat de Dicke. D9-D12. pe cale reflexă determină reacţii în organele situate la depărtare de locul masat. • ficat. Masând ţesutul conjunctiv se obţine un efect reflex în teritoriul şi organele care corespund părţii din derma masată. zona inimii şi zona stomacului ajung până la D9-D10 deşi au zona de maxim efect situată la D1-D2 pentru inimă şi D5 pentru stomac).(disfuncţia). aspectul şi consistenţa suprafeţele interesate cu pulpa Masajul de acest tip. D7-D9. Câteva exemple de zone reflexe ale ţesutului conjunctiv pentru diferite organe: • pleură . • organe sexuale. D10-L1. un control minuţios al zonei ce în evidenţă zonele cu contractură şanţurile. • colon descendent.

Această operaţiune se poate repeta la interval de 2 minute. de la 40 °-100 °C. în absenţa (relativă) a umidităţii. Iniţial. Spaţiul destinat saunei este o încăpere ai cărei pereţi sunt placaţi în interior cu lemn de pin care are calitate izotermă şi de absorbţie a umidităţii. împiedicând formarea condensului. În continuare se recomandă automasajul prin 34 . organismul este supus aerului fierbinte. pe parcurs aplicându-se un şoc termic prin turnarea apei (0.5 l) peste pietrele încinse. Căldura este obţinută de la o sursă electrică prevăzută şi cu generator de ozon.Zonele reflexogene ale suprafeţei corpului Sauna . constă în folosirea aerului uscat la temperaturi foarte ridicate. Procedură de origine finlandeză.

temperaturii suportabile şi duratei transpiraţiei. Masajul se aplică numai când pielea este perfect sănătoasă. masajul este contraindicat în unele situaţii. fapt de care trebuie să se ţină cont de către cei care îl practică. sunt de asemenea exceptate de la aplicarea oricăror manevre de masaj. în tratamentul acneei. Contraindicaţiile temporare şi locale ale masajului sunt în cazul: • rupturilor şi hematoamelor musculare. După aceasta urmează aplicarea duşului rece sau imersia în apă cu gheaţă. În terapie se indică în afecţiuni reumatismale. • parţiale. independent sau asociat cu alte mijloace. tuberculoză şi stările infecţioase acute. Contraindicaţiile totale şi definitive se referă la prezenţa tumorilor maligne. acest mijloc al kinetoterapiei îşi găseşte mereu utilitatea în viaţa omului. masajul constituie un mijloc important în recuperare. • varicelor inflamate şi voluminoase. Contraindicaţiile msajului sunt grupate în: • totale şi definitive. • osteitelor şi osteomielitelor. Masajul general are contraindicaţii temporare în: 35 . a celor clasice principale şi secundare. CONTRAINDICAŢIILE MASAJULUI Din prezentarea efectelor fiecărui procedeu de masaj. obezitate. În aceste situaţii masajul poate fi indicat pe zonele sănătoase ale corpului în perioada acută a afecţiunilor enumerate. Folosirea saunei necesită respectarea indicaţiilor privind dozarea frecvenţei acestora. iar după remiterea acestei faze. aplicat de către o persoană calificată sau sub formă de automasaj. • artritelor. Folosit în scop igienic (profilactic). a celor asociate cu hidro şi termoterapia. • temporare.folosirea unor nuiele elastice (biciuiri) sau executat cu o mănuşă aspră. chimici sau infecţioşi impun contraindicarea temporară a masajului. Afecţiunile pielii datorate factorilor fizici. petele pigmentare congenitale sau dobândite (nevi pigmentari) trebuie evitate în aplicarea masajului pentru a nu fi lezionate. În practica sportivă este recomandată atât în scop igienic cât şi terapeutic pentru efectele sedative şi decongenstionante. Lezarea accidentală a acestora prin executarea manevrelor de masaj pot degenera în neoplasme cutanate cu evoluţie rapidă. Contraindicaţiile temporare (locale sau generale) privesc fazele acute ale îmbolnăvirilor sau anumite intervale de timp de la debutul acestora. se remarcă importanţa masajului ca mijloc de influenţare a sănătăţii organismului. Contraindicaţiile parţiale se referă la aplicarea masajului pe anumite regiuni ale corpului şi la folosirea anumitor manevre (alegerea manevrelor în funcţie de scop sau de un anumit diagnostic). indiferent de localizarea şi stadiul lor de dezvoltare. sechele posttraumatice. legat de activitatea sportivă sau în terapie. Alte zone ale corpului pigmentate constituţional cum sunt areolele mamare. De asemenea. Contraindicaţiile saunei sunt în afecţiunile cardiace. Pe lângă multiplele indicaţii pe care le are. Aceleaşi contraindicaţii le au şi unele afecţiunile psihice. 3.

hemofilie. REGULI METODICE PENTRU PRACTICAREA MASAJULUI Pentru practicarea corectă a masajului din punct de vedere tehnic. Pe parcursul şedinţei solicitarea creşte ca ritm şi intensitate. prin calităţile sale de bun specialist să poată obţine efectele specifice fiecărei manevre. hemoragii digestive.). • infecţii generalizate (septicemii). hipertensiune arterială. • afecţiuni ale aparatului cardio-vascular (infarct miocardic acut. Indicaţiile şi contraindicaţiile masajului sunt de competenţa medicului specialist. manevrele de la începutul şedinţei de masaj vor fi simple. urmând apoi o descreştere treptată pentru ca în final acestea să aibă un caracter liniştitor. se recomandă alegerea unor poziţii cât mai comode.• afecţiuni neuro-psihice (meningo-encefalite. În aceste cazuri se indică automasajul. purpurele. pentru a putea efectua cu cea mai mare eficienţă precedeele. pentru pregătirea organismului. pleurezii. Un bun maseur trebuie să adapteze procedeele de masaj fiecărei părţi a corpului în funcţie de caracteristicile anatomice. Subiectul (pacientul).3 Prezentaţi clasificarea masajului în funcţie de scop. fără variaţii de sens. Astfel. anevrisme de aortă. ritm şi intensitate. hepatite virale acute. pancreatite acute. să realizeze îmbinarea acestora pentru a obţine efectele cele mai potrivite scopului propus. pulmonar activ. colicistite acute. endocardite. Sauna-descrieţi instalaţia şi efectele care se produc prin acest procedeu 4. prin poziţia de lucru. Dintre acestea amintim hipersensibilizarea (gâdilarea) şi încordarea reflexă neuromusculară declanşate unor subiecţi la atingerea cu mâinile maseurului. atât pentru subiect cât şi pentru maseur. trebuie să asigure o abordare corectă a zonei de masat. pe parcursul şedinţei de masaj trebuie să aibă o poziţie comodă care să îi asigure relaxarea musculară şi o stare de confort psihic. TEMA nr. inflamaţii acute ale uterului şi anexelor. tulburări severe de ritm şi de conducere. uşoare. • afecţiuni uro-genitale (glomerulo-nefrite acute. accidente vasculare cerebrale acute. • afecţiuni acute ale aparatului respirator (pneumonii. pneumotorax). Maseurul. T. miocardite. ciroze hepatice decompensate vascular sau parenchimatos). • afecţiuni ale aparatului digestiv (perforaţii. insuficienţe renale acute şi cronice decompensate. mai ales în privinţa aplicării în scop terapeutic şi în legătură cu practica sportivă. • boli de sânge (leucemii acute. Această 36 .). pielonefrite acute. În practica masajului mai există situaţii în care acesta este contraindicat din alte motive decât cele prezentate. executate cu supleţe. etc. agnor instabil. insuficienţă cardiacă decompensată). etc. legate de specificul sau stadiul unor boli. penetraţii. fără efort inutil.B. hematurii macroscopice). Indicaţiile şi contra indicaţiile masajului.C.

a maseurului. Pielea acestei regiuni este mai fină şi mai sensibilă. ţesutul conjunctiv şi adipos este slab reprezentat. Durata şedinţei este în funcţie de necesitate dar şi de preferinţe. Masajul regiunilor trunchiului constă în prelucrarea celor trei regiuni distincte: spatele. Uneori. numărul de repetări. Pentru masajul stimulent. • Masajul spatelui . Pe spate se aplică toate procedeele principale de masaj şi o parte din cele ajutătoare. excitant. După masajul stimulent este indicată executarea unor exerciţii de respiraţie şi mişcări de înviorare. Pentru masajul părţilor laterale. calmante necesită un timp mai lung. capul. Datorită conformaţiei anatomice şi rolurilor funcţionale diferite. ţesuturile subcutanate mai reduse pe părţile laterale şi pe linia mediană. ritmul de execuţie al manevrelor depind de sensibilitatea subiectului şi de scopul urmărit. de scopul urmărit. unui tendon sau unei articulaţii. Alegerea manevrelor şi alternarea lor depinde şi de experienţa celui care le aplică. sunt stabilite de medic (de preferinţă executate de acelaşi maseur care cunoaşte pacientul). iar după aplicarea acestuia se recomandă ca subiectul să rămână în repaus un timp (20-30 minute). Intensitatea. Cel masat este în decubit ventral cu capul răsucit într-o parte. scurte. liniştitoare. executate cu intensitate crescută este necesar timp mai scurt. Poziţia celui care masează este în stând sau aşezat pe un scaun cu înălţime potrivită. efectele cumulate ale acestora permiţând reluarea în condiţii optime a oricărei activităţi. Masajul local se adresează unei porţiuni de piele. peretele toracic şi abdominal. unui grup de muşchi. Manevrele şi metodele de aplicare diferă în funcţie de forma şi structura fiecărei regiuni sau segment al corpului. Această regiune întinsă. plană şi aproape netedă (cu excepţia coloanei vertebrale şi a omoplaţilor) este acoperită de o dermă mai groasă şi mai puţin sensibilă. faţa. În acest caz ei trebuie să lucreze simultan. pe suprafeţe simetrice ale corpului aceleiaşi persoane. segmentele membrelor. se ridică braţele. Peretele toracic se deosebeşte ca structură de regiunea spatelui dar şi prin rolul său esenţial în respiraţie.curbă ascendentă şi descendentă a intensităţii manevrelor se repetă pe fiecare segment sau regiune a corpului. 5. numărul şedinţelor (10-12) şi a seriilor în care se reiau după unele pauze. rezemat pe un plan înclinat. musculatura este plată şi dispusă în mai multe straturi. iar circulaţia sângelui redusă şi divers orientată. ritm şi intensitate. Pentru masajul acestei regiuni se recomandă poziţia decubit dorsal cu capul uşor ridicat. mâinile se aşează sub ceafă sau pe creştet. iar în unele situaţii se recomandă şi automasajul. aceste regiuni se masează întotdeauna separat. METODA MASAJULUI PARŢIAL Masajul parţial se aplică pe suprafeţe bine determinate din punct de vedere anatomic şi funcţional cum sunt regiunile trunchiului. manevrele vii. cu mâna îndemânatică spre pacient. membrele superioare întinse pe lângă corp. În masajul terapeutic. O deosebire esenţială este la acest nivel al trunchiului între bărbaţi la care se remarcă muşchii pectorali bine dezvoltaţi şi femei la care predomină relieful glandelor mamare. masajul poate fi executat de doi tehnicieni la acelaşi subiect. Pentru masajul zonelor laterale se răsuceşte puţin trunchiul spre partea 37 . Efectele masajului unei şedinţe se resimt imediat dar nu au o durată mare (câteva ore). cât mai apropiat în ce priveşte efectuarea manevrelor ca formă. obţinerea unor efecte de durată necesită continuitate. • Masajul peretelui toracic . Manevrele lungi.

membrele inferioare ale pacientului sunt flectate din articulaţiile coxo-femurale şi genunchi. fricţiunea. plaţi şi se inseră pe piele şi pe oasele craniului. Ramificaţiile nervilor provin din nervii cranieni şi cervicali. Pentru a obţine o relaxare mai eficientă a muşchilor abdominali. Circulaţia sângelui la acest nivel este divers orientată. Poziţia celui masat şi a maseurului este aceeaşi ca la masajul peretelui toracic. muşchii voluminoşi şi tonici. Executantul stă în picioare sau aşezat în partea segmentului pe care îl masează în ordinea următoare: mână. Masajul membrelor inferioare pe partea posterioară se execută din poziţia decubit ventral. care îi permit un anumit grad de mobilitate. fie pe toată lungimea lor începând cu partea posterioară. mai mult decât pentru cele de forţă şi rezistenţă. • Masajul peretelui abdominal . Uneori. Pielea capului este groasă şi bine întinsă. pacientul se poziţionează în decubit lateral. regiunea fesieră. Pentru masajul acestor segmente. pe frunte. Masajul capului poate fi executat pe toată suprafaţa. Volumul muşchilor şi al ţesuturilor moi este mai redus decât cel al membrelor inferioare. • Masajul capului . maseurul stă în spatele pacientului care îşi sprijină capul pe pieptul acestuia. Oasele şi articulaţiile sunt mari şi rezistente. La această regiune. vibraţiile şi percuţiile uşoare. cu spatele spre maseur. legaţi între ei prin puternice formaţiuni fibroase. iar picioarele se sprijină pe tălpi. Poziţia maseurului este în stând sau aşezat în partea segmentului asupra căruia aplică masajul sau la capătul banchetei pentru masajul segmentelor apropiate. Executantul stă în picioare sau aşezat cu mâna îndemânatică spre banchetă. care este în stând sau aşezat pe un scaun mai înalt. moale şi elastică. care împiedică deseori aplicarea manevrelor de masaj. pe părţile laterale şi pe partea posterioară. 38 . mai groase şi mai puternice decât membrele superioare. După masajul trunchiului.opusă regiunii pe care se aplică masajul. adaptate funcţiilor statice şi dinamice specifice lor. Ordinea aplicării masajului este următoarea: plantă. coapsă. Vasele se ramifică în diferite direcţii: din mijlocul frunţii spre tâmple şi în sus spre creştet. global sau strict localizat. Poziţia pacientului poate fi aşezat pe un scaun scund sprijinindu-şi fruntea sau bărbia pe mâinile proprii sau pe un plan de sprijin potrivit de înalt. Peretele abdominal este o adevărată centură constituită din muşchi plani şi supli. adaptate pentru mişcări ample şi de abilitate. Aceste ţesuturi sunt străbătute de o reţea bogată de vase sanguine şi limfatice. din creştet spre părţile laterale şi înapoi spre ceafă. umăr. Muşchii sunt foarte subţiri. pacientul este aşezat în decubit dorsal cu capul uşor ridicat pe plan înclinat. braţ. Persoanele predispuse la obezitate. pentru masajul părţii laterale a coapsei şi gambei. Masajul capului mai poate fi executat şi din diverse poziţii de decubit (dorsal. Pielea la acest nivel este subţire. • Masajul membrelor inferioare şi al regiunii fesiere . în cadrul masajului general urmează masajul membrelor inferioare care se poate executa fie pe segmente. bine hrănite şi sedentare prezintă sub piele straturi abundente de grăsime. antebraţ. • Masajul membrelor superioare . Între piele şi oasele craniului există un strat foarte subţire de ţesuturi fibro-elastice şi musculare. cute groase şi moi care modifică forma şi funcţiile centurii abdominale. Manevrele mai puternice nu se pot aplica datorită lipsei suportului osos. La unele persoane prezintă o mare sensibilitate cu caracter specific. Membrele inferioare sunt mai lungi. musculatura fiind predispusă la atonie şi insuficienţă funcţională. gambă. ventral. Manevrele de masaj specifice acestei zone sunt netezirea. precum şi de ramificaţii ale nervilor periferici. masajul prezintă anumite particularităţi legate de conformaţia anatomică cât şi de influenţele pe care dorim să le exercităm asupra acesteia. pe creştet. Pentru masajul frunţii şi al părţii anterioare a capului.

faţa apare cu un aspect asimetric de partea bolnavă. Manevrele exercită o acţiune circulatorie şi trofică. se începe cu regiunea intersurcilienilor. extern şi intern (intrabucal). piramidalului. aderenţe. buza superioară. simetric pe ambele părţi (pentru a preveni hemispasmul). masajul şi exerciţiile selective pentru muşchii feţei au un rol deosebit de important. aripile nasului. Paralizia facială periferică “a frigore”. nici în somn. tonică şi stimulentă asupra pielii şi ţesuturilor subcutanate. El se divide în două ramuri: temporo-facial şi cervico-facial. riduri). transversului nasului. executând un masaj transversal. unilaterală. Secreţia lacrimală este abundentă. Acelaşi masaj este refăcut în sens invers şi se termină prin întinderea pielii din zona unghiului extern al ochiului. muşchii feţei sunt imobili. jumătatea interioară a orbicularului buzelor. moţul bărbiei. de-a lungul maxilarelor. de natură infecţioasă sau virotică. centrală sau periferică este destul de frecventă. de la caz la caz. revenind către tâmple. Masajul în acest caz este de două feluri. Masajul cosmetic se aplică asociat cu unele preparate (unguente. orbicularului pleoapelor. box). zigomaticelor. Este o formă specială de masaj practicată în cosmetică şi în scop terapeutic. Ramul cervico-facial inervează rizoriul. sprâncenosului. El se realizează prin manevre de netezire şi fricţiune în ritm lent. cât şi de natura şi locul leziunii nervoase. În activitatea sportivă este util în unele cazuri de accidentări ale feţei survenite în activitate (ex. are în general o evoluţie favorabilă legată de precocitatea aplicării tratamentului. al urmelor unor boli de piele sau accidente la nivelul feţei (cicatrice. cauzele care o determină fiind numeroase. Bolnavul nu poate sufla. de aici derivând intensitatea şi forma clinică a paraliziei. Masajul cosmetic se aplică în special la femei în scopul păstrării aspectului sănătos şi proaspăt al pielii sau pentru corectarea unor imperfecţiuni. triunghiularul buzelor şi pielosul gâtului. În tratamentul de recuperare al parezelor de facial. Nervul facial este nervul mimicii şi al expresiei (ridicătorul pleoapei superioare nu depinde de nervul facial ci de nervul oculomotor comun). 39 . Leziunea nervului se poate produce la orice nivel pe traiectul său anatomic. soluţii. buccinatorul. Se ridică apoi degetele către rădăcina părului. Masajul terapeutic al feţei are drept scop tratarea modificărilor inestetice şi de tonus ale ţesuturilor (cute. caninului. Ramul temporo-facial se distribuie muşchiului auricular anterior. Paralizia (pareza) nervului facial. cunoscut sub numele de 7-bis. cutele frunţii sunt şterse. creme. muşchilor feţei externe a pavilionului frontalului. pareze). Masajul frunţii se realizează începând dinspre tâmple. şanţul nazo-genian este şters. ochiul nu poate fi închis nici în timpul clipitului. apoi canalul nazo-genian. dilatatorului narinelor şi jumătatea supraorbicularului buzelor. fluiera. comisura bucală coborâtă. se alunecă cu presiuni lejere ale degetelor către axa de simetrie a feţei. În acest masaj se folosesc o serie de procedee clasice adaptate la particularităţile morfologice şi funcţionale ale acestei regiuni. trecând apoi pe bărbie. Nervul facial (a şaptea pereche de nervi cranieni) este un nerv mixt cu intermediarul Wrisberg. loţiuni) cu proprietăţi fiziologice şi terapeutice. urcând spre ureche unde masajul se face mai insistent şi se termină în zona sprâncenelor. În paralizia (pareza) de facial. • Masajul feţei . ridicătorului aripilor nasului şi buzei superioare. Ca mod de abordare.lateral) în funcţie de zona pe care se aplică (partea occipitală sau laterală a capului).

nu este alterabil şi nu se combină cu alte substanţe chimice. tapotament şi vibraţii.• Masajul gâtului . Prin manevrele de masaj şi prin procesul de descuamare a pielii. De asemenea sunt situate complexe formaţiuni ganglionare şi glandulare. frământat. 6. • din decubit dorsal se masează membrele inferioare pe partea anterioară în ordinea: picior. Poziţia celui masat este de decubit ventral cu capul uşor în flexie. al toracelui. Granulele acestei pulberi au formă romboidală.regiunea anterioară a gâtului se caracterizează printr-o mare complexitate anatomică şi funcţională. Talcul este inofensiv pentru ţesuturi. vegetală sau animală. Pulberile folosite pot fi de origine minerală. al gambei şi coapsei pe partea dorsală. Masajul capului şi al feţei în cadrul masajului general este opţional. gambă. iar feţele foarte lunecoase asigură alunecarea cu uşurinţă a mâinilor maseurului pe suprafaţa pudrată.regiunea posterioară a gâtului prezintă muşchi de-a lungul coloanei vertebrale cervicale dispuşi în mai multe straturi. tiroida şi parotidele. se aplică pe piele diferite pulberi fine. precum şi formaţiunea reflexogenă “glomus carotidian”. cu fruntea rezemată pe dosul mâinilor sau poziţia şezând pe un scaun scund cu fruntea sprijinită înainte pe un plan potrivit de înalt cu spatele la maseur. Manevrele folosite sunt cele clasice de netezire. al piciorului pe faţa plantară. membrelor superioare (mână. braţ) şi se încheie cu masajul gâtului. adaptate ca intensitate acestei zone mai sensibile din apropierea capului. Cea mai practică metodă respectă următoarea ordine de efectuare a masajului segmentelor în cadrul masajului general: • din decubit ventral se efectuează masajul spatelui. . care este aşezat pe un scaun mai înalt sau în picioare. aceste 40 . fiind străbătută de conducte organice importante ca traheea şi esofagul. manevre folosite în masajul spatelui. MIJLOACE AJUTĂTOARE ÎN APLICAREA MASAJULUI În practica masajului. Pe aceste structuri anatomice sensibile nu se execută decât neteziri. canale limfatice şi trunchiuri nervoase. coapsă. de vase mari de sânge ca arterele carotidei şi venele jugulare. Cel mai frecvent este folosit talcul (silicat de magneziu hidratat). pulbere de origine minerală. fricţiuni şi vibraţii uşoare în sensul circulaţiei sanguine de retur. fricţiune. al regiunii fesiere. ganglionii limfatici cervicali. antebraţ. În timpul masajului absoarbe secreţiile sebacee şi sudoripare. La acest nivel este necesar să delimităm cele două regiuni. pentru executarea cu uşurinţă a manevrelor. MASAJUL GENERAL Masajul general al ţesuturilor de la suprafaţa corpului se efectuează prelucrând pe rând toate segmentele anatomice. Poziţia indicată pentru cel masat este cea de decubit dorsal cu capul ridicat sau şezând rezemat cu capul în uşoară extensie. Din practică şi dintr-o îndelungată experienţă s-a ajuns la concluzia că succesiunea regiunilor şi segmentelor în cazul masajului general este determinată de cele două poziţii fundamentale folosite în toate împrejurările: decubit ventral şi decubit dorsal. creme. • din decubit dorsal rezemat pe plan înclinat se continuă cu masajul peretelui abdominal. anterioară şi posterioară care se deosebesc ca structură şi funcţii: . uleiuri.

în multe situaţii. termenul de valabilitate. sub forma unor mixturi (cu lichide) sau creme (cu grăsimi). uleiul de in. iar cele liposolubile pe cale transfoliculară. se utilizează mai ales în masajul cosmetic şi în terapia afecţiunilor dermatologice. Dintre acestea amintim: palmilatul de aluminiu. Grăsimile utilizate în masaj sunt de origine animală.particule de talc sunt îndepărtate treptat. Cremele constituie amestecuri de grăsimi minerale. Stratul impermeabil creat prin aplicare pomezilor împiedică produsele de secreţie ale pielii să ajungă la suprafaţă. Substanţele lipofile şi hidrofile pătrund pe cale transepidermică. care are o mare penetrabilitate epidermică. miristratul de zinc. de orez. axungia (grăsime de porc din jurul epiploonului. emolient şi răcoritor. permite substanţelor solide traversarea ei prin difuziune pasivă sau prin transport activ. În consistenţa acestora se includ diverse substanţe active. Alte grăsimi animale ca: cetaceum sau spermancetum (obţinută din substanţele grase conţinute în cavităţile pericraniene ale unor specii de balene). Acestea pătrund în piele proporţional cu gradul de concentraţie în care sunt încorporate (conform legii lui Fick). Maseurul trebuie să cunoască proprietăţile substanţelor pe care le poate utiliza în funcţie de scopul masajului aplicat. efectele acestora. componenţa. Pomezile sunt amestecuri de grăsimi minerale şi animale la care se adaugă pudre inerte pentru creşterea consistenţei (10-15%) şi pentru a deveni aderente la suprafaţa pielii. Pielea. producând acid lactic şi butiric care sunt iritanţi pentru ţesuturi. foarte bogată în vitamine) nu se folosesc ca atare ci sunt conţinute în diverse creme sau pomezi. Efectul acestora poate fi calmant. în funcţie de scopul pentru care sunt folosite. vegetale sau animale cu diferite cantităţi de apă (soluţii apoase) la care se adaugă pudră în diferite proporţii (10-20%) pentru creşterea consistenţei. uleiul de ricin. cât şi diferite substanţe active. oleul de lanolină şi oleul de parafină în combinaţie cu lanolina şi alte substanţe active sunt folosite în terapie. Cremele şi pomezile. nu sunt decât întâmplător folosite în practica masajului. Grăsimile de origine vegetală ca uleiul de măsline. împiedică evaporarea apei. pentru a obţine cele mai bune rezultate şi a nu produce efecte negative asupra organismului. 41 . întrucât în contact cu transpiraţia fermentează. vegetală şi minerală. pe cale transepidermică şi pe cale transfoliculară. care conţine stearină). Trebuie manevrat cu atenţie întrucât este iritant pentru căile respiratorii. Efectul emolient asupra straturilor de la suprafaţa corpului îndepărtează scoamele. cel mai frecvent folosită este vaselina cu amestec de hidrocarburi extrase din reziduri de hidrocarburi rezultate din distilarea petrolului. În acest mod substanţele conţinute în creme şi pomezi (unguente) determină acţiuni farmacodinamice asupra organismului. pielea rămânând curată după executarea masajului. Pudrele de natură organică cum sunt sărurile acizilor graşi cu metalele. Dintre grăsimile minerale. uşor permeabilă la apă. determină creşterea vasodilataţiei şi favorizează schimburile dintre substanţele medicamentoase aplicate şi ţesuturi. oleum jecoris (untura de peşte. conţin substanţe chimice cu proprietăţi farmacodinamice. nu sunt folosite ca atare ci în combinaţie cu alte substanţe pentru obţinerea unor creme şi pomezi folosite în cosmetică şi dermatologie. Pulberile de origine vegetală ca: amidonul de grâu. grăsime de origine animală obţinută prin extracţia şi purificarea lipidelor din lâna de oaie. Cea mai uitlizată este lanolina. Viteza de transport prin piele se numeşte “clearence”-ul pielii.

apoi membrele superioare şi la final cu zona cervicală. manevrele se execută cu vigoare. Se urmăreşte aceeaşi curbă a intensităţii prezentată la metodica masajului şi se respectă la automasajul fiecărei regiuni în parte. Automasajul se execută cu calm. vibraţii. derivate din poziţiile de bază (decubit. iar cel extins între 20-30 minute. să facă accesibile aplicării manevrelor regiunile şi segmentele corpului pe care vrem să le masăm şi să permită executarea a cât mai multe manevre. rapid şi durează între 5-15 minute în automasajul parţial. fără grabă şi cu supleţe în mişcare. Persoanele în vârstă trebuie să evite lucrul din poziţii cu capul în jos. Aplicarea manevrelor începe cu membrele inferioare. trebuie să evite oboseala şi stânjenirea marilor funcţii. Aceste poziţii trebuie să asigure stablitatea corpului şi relaxarea musculară. • nu permite o bună circulaţie sanguină. 42 . În comparaţie cu masajul executat de un specialist sau o persoană iniţiată în tehnica de aplicare a acestuia. frământat. pe genunchi. Fără a cunoaşte tehnica manevrelor şi fără a înţelege mecanismul acţiunilor nu se poate practica automasajul. scuturări şi neteziri. adaptate la particularităţile şi necesităţile propriului corp. • unele poziţii sunt incomode. În primul rând este necesară cunoaşterea procedeelor de masaj şi influenţele lor asupra organismului. gambă. Sunt recomandate poziţiile cu bază mare de sprijin. Pentru obţinerea efectelor stimulente. AUTOMASAJUL Automasajul este masajul aplicat propriei persoane. Durata şedinţei de automasaj variază după preferinţe şi necesităţi. De asemenea. Pentru o execuţie corectă şi fără eforturi inutile trebuie cunoscute poziţiile cele mai comode pentru abordarea diferitelor zone ale corpului. după care scade treptat şi se încheie prin manevre liniştitoare de cernut. • unele regiuni sunt greu abordabile (spatele). începând manevrele cu manevre pregătitoare de netezire uşoară. automasajul prezintă anumite inconveniente: • nu asigură o relaxare perfectă a ţesuturilor. coapsă). tapotament. în special respiraţia. rulat. din poziţia şezând (picior. Gradarea şi combinarea procedeelor de automasaj trebuie să respecte metodica de lucru a masajului.7. Cu toate aceste neajunsuri automasajul s-a dovedit a fi o metodă de lucru eficientă cu condiţia respectării unor cerinţe. regiunea peretelui abdominal şi a toracelui din decubit dorsal cu trunchiul sprijinit pe plan înclinat. stând). şezând. se continuă cu regiunea spatelui din aşezat sau stând. • cere efort fizic din partea celui în cauză. se creşte progresiv intensitatea prin manevre de fricţiune.

aplicate pe piele. aer şi apă. sportiv şi terapeutic. pe o durată de 5-20 minute în automasajul parţial şi de 40 de minute în automasajul extins. Cu toate efectele sale favorabile de întreţinere a stării generale a organismului. sedentarilor. cât şi după concurs. }edinţele de automasaj aplicate în cursul zilei se recomandă a fi efectuate la 2-3 ore după masă sau cu jumătate de oră înainte de mesele principale pentru a nu tulbura funcţiile digestive şi schimburile nutritive. 8. respectând cele trei mari direcţii: igienic. În aceste condiţii efectul va fi mai bun decât dacă automasajul ar fi aplicat în faza acută a oboselii. cât şi igiena corpului. iar în presopunctură vârful degetului. Pentru executarea automasajului. duşul sau spălatul. înainte de concurs pentru a mări efectele încălzirii şi pregătirii psihice. Automasajul executat în scop igienic se asociază de obicei cu procedeele simple de călire a organismului ca: băi de soare. Se poate practica şi peste costumul de sport. Indicaţiile automasajului se referă la scopul în care este recomandat. Se practică cu scopul de a pregăti organismul pentru efortul care urmează. Aceasta se aseamănă cu acupunctura. Automasajul trebuie executat în condiţii de igienă. La sportivi automasajul poate fi aplicat după încetarea efortului sau poate fi amânat pe mai târziu (după câteva ore) dacă sportivul este prea obosit. Automasajul sportiv este legat de practicarea exerciţiilor fizice şi sportului. care se realizează cu vârful degetului. manevră chinezească milenară. precum şi persoanelor în vârstă. deosebirea constând în aceea că în acupunctură se folosesc ace. atletismul. Acesta se execută de obicei dimineaţa sau seara în legătură cu baia. Automasajul terapeutic se înscrie în cadrul terapiei complexe de care beneficiază o afecţiune. are la bază presiunea (frecvent folosită în manevrele de masaj). valoarea automasajului nu trebuie exagerată pentru a nu se crea impresia că el ar putea înlocui efectele exerciţiilor fizice. o fac mai netedă şi mai alunecoasă. uşoare şi lungi. Contraindicaţiile automasajului sunt în general aceleaşi prezentate la capitolul masaj.Pentru obţinerea manevrelor liniştitoare se execută manevre în ritm lent. se folosesc de obicei substanţe care. regional sau local. PRESOPUNCTURA Presopunctura. automasajul putând fi general. ca şi pentru executarea masajului. în scopul grăbirii refacerii potenţialului energetic al organismului. jocurile. atât în ce priveşte spaţiul în care se efectuează. Cele mai bune efecte ale automasajului se obţin prin asocierea lui cu gimnastica şi unele sporturi ca înotul. 43 . Automasajul igienic asigură obţinerea şi păstrarea unei bune condiţii fizice prin prevenirea efectelor nefavorabile ale surmenajului şi activarea marilor funcţii ale organismului. să se execute câteva mişcări de respiraţie şi de relaxare pentru a combate tendinţa de blocare a toracelui şi de încordare exagerată a unor grupe musculare implicate în aplicarea masajului. Selectarea şi adaptarea procedeelor folosite este dictată de afecţiune. cel mai simplu mijloc de a trata o afec ţiune. Automasajul este şi un mijloc de odihnă activă care reface organismul mai bine şi mai repede decât odihna pasivă. Se recomandă ca după automasajul fiecărei regiuni sau segment să se execute o serie de mişcări active simple pentru mobilizarea articulaţiilor. în timpul concursurilor (în pauze) pentru a menţine încălzirea şi starea psihică optimă. Se recomandă în special persoanelor cu regim de mişcare redus.

• conducători auto .indiferent de vârstă. necesită pregătire de specialitate. Diferiţi autori folosesc termeni ca: digitopresură sau digitopunctură.prevenirea tracului. • sportiv sau antrenor . fiind mai complicat. mişcare continuă. alternantă. cât şi metoda presopuncturii.polul IANG. Pentru toate aceste situaţii este necesară o bună înţelegere a mecanismelor presopuncturii. termeni improprii întrucât metoda nu foloseşte acul. obiecte ce prezintă un capăt rotunjit. Energia Zong .polul INN. • orice persoană care (cunoaşte tehnica şi indicaţiile) doreşte să ajute pe cineva în caz de îmbolnăvire.pentru menţinerea unei forme fizice bune.în anumite situaţii se poate interveni pentru rezolvarea unor probleme de urgenţă. care nici ei nu sunt relevanţi. Din acest considerent. micromasaj. aşadar acest concept străvechi dăinuie. de sticlă. Cea mai corectă denumire a metodei la care ne referim. de către orice persoană aflată în diverse ipostaze ca: • bolnav . urcă spre cap. conform medicinei tradiţionale chineze sunt de trei feluri: 1.masajul anumitor puncte din zona feţei previne şi diminuează ridurile. Dacă presopunctura poate fi efectuată de către orice persoană. • membre inferioare . iar întreruperea acestui circuit înseamnă încetarea vieţii. 44 .Avantajul presopuncturii constă în faptul că se poate folosi şi sub formă de autotratament. Conform medicinei tradiţionale chineze. • artist . • orice maseur . între cei doi poli: • cap . este cea de presopunctură (presiune asupra punctului). micromasajul (chinezesc). întrucât el se adresează atât punctelor cât şi meridianelor. energia cosmică pătrunde în corp prin tălpi. variantă modernă a micromasajului chinezesc. Orice dereglare în scurgerea energiilor se manifestă prin boală. • cosmetician . Energiile care circulă prin corpul omenesc. manevră asociată altor prescripţii medicale sau ca metodă unică de tratament.prima energie a omului. întrucât punctele pot fi masate cu unghia degetului sau cu alte instrumente speciale sau ocazionale ca: baghetă de lemn.folosind atât masajul clasic. Prin corp circulă neîntrerupt energii care provin din cosmos şi de pe Pământ (aer şi alimente). diminuarea durerii după traumatisme. transmisă de procreatori. coboară apoi. După acelaşi concept. presopunctura poate fi efectuată în diverse situaţii. Noţiunile de acupunctură. reglarea ritmului respirator şi stimularea muşchiului diafragm (cântăreţi). gimnastică energetică şi alimentaţie energetică sunt necesare celui care poate şi doreşte să folosească metoda presopuncturii ca mijloc terapeutic independent sau asociat celorlalte forme de masaj. pe anumite puncte. învingerea stărilor psihice negative (tracul). În literatura de specialitate se întâlnesc destul de frecvent termenii acupressing şi akupressur. comparată cu suportul informaţiei genetice de care depinde diferenţierea celulelor şi dezvoltarea ulterioară a embrionului. tot ce există în univers este energie “Energia este indisociabilă materiei” afirmă Einstein după 5000 de ani. combaterea oboselii. capătul unui stilou. derivaţi din acupuncture. Acestea au o bipolaritate INN şi IANG şi circulă prin organism în mod ciclic.

asemănată cu sistemul imunologic de apărare a organismului. se condiţionează şi se întrepătrund aşa cum sunt reprezentate în simbolul bipolarităţii. Scăderea energiei Iong. Iong şi Wei. Aceste energii: Zong.negativ şi pozitiv. conform conceptului amintit. opuse şi complementare. Simbolurile energiei INN şi IANG sunt: • • • • • • INN simbolizează pământul noaptea materia întunericul frigul golul IANG simbolizează • • • • • • 45 cerul ziua energia lumina căldura plenitudinea . de producere a sângelui şi lichidelor organice. Simbolul bipolarităţii (după Sabin Ivan) Aceste contrarii INN şi IANG se găsesc pretutindeni: în toate fiinţele vii. îngemănate. Se consideră că energia Iong circulă prin meridianele principale după un orar fix. Medicina tradiţională chineză are ca obiectiv principal menţinerea circulaţiei energiei în mod continuu şi armonios. Excesul de energie şi vidul de energie sunt noţiuni care stau la baza întregii patologii tradiţionale chineze. cât şi a energiei Zong favorizează instalarea bătrâneţii.2. Calitatea sa este apreciată după starea de sănătate a pielii (aspectul pielii). pentru fiziolog este prezentată prin metabolismul celular. Perturbarea acesteia determină îmbolnăviri grave.considerată energia care protejează organismul împotriva agresiunilor externe. se produce moartea. iar totalitatea moleculelor constituie materia. este atribuită aerului inspirat şi alimentelor. Energia Iong .energia de nutriţie. La fiinţele vii această energie prezintă în permanenţă două feţe INN şi IANG sau doi poli . aspect deosebit de important în practica acupuncturii (periodicitate denumită pendula energetică). chiar dacă una din ele domină iar cealaltă este redusă. Evitarea îmbolnăvirilor şi instalarea timpurie a bătrâneţii se pot realiza conform conceptului chinezesc prin gimnastică şi alimentaţie energetică. Când una din ele dispare. prin masaj şi acupunctură. Aceşti doi termeni INN şi IANG (imposibil de tradus în cadrul gândirii filosofice taoiste) sunt două contrarii care coexistă în permanenţă. Energia Wei . sunt repartizate la om în funcţie de vârstă în mod diferit. 3. circulă de la un organ la altul îndeplinind rolul de a le transporta în organism. Energia. având maxima activitate în fiecare meridian timp de două ore. Ele au perioade de maximă intensitate şi scad odată cu înaintarea în vârstă. Această energie.

• partea anterioară a corpului . împrumută de la fiecare simbolurile respective. perechi.• • • liniştea repausul feminitatea • • • zgomotul mişcarea masculinitatea Omul. • trunchiul . • meridianul rinichiului (R). sunt: • meridianul plămânului (P). Acestea au legături energetice cu funcţiile organismului. prin care se face legătura directă cu organul pe care îl deserveşte şi altul extern.IANG. prin corp existând o vastă reţea de canale care se leagă între ele. astfel: • capul . • meridianul vezicii urinare (V). aflat între cer şi pământ. perturbarea lor însemnând boală. Fiecare meridian principal are un traseu intern. iar la chinezi denumite Tching. • meridianul Trei focare (TF). • meridianul ficatului (F). • partea dreaptă a corpului .IANG şi INN. cu cea mai strictă regularitate. cu sediul în piele. • partea posterioară a corpului . • meridianul stomacului (S). digestiv şi genito-urinar. În afară de cele 24 de meridiane principale. are legătură cu funcţiile organelor genitale şi ale inimii. • meridianul vezicii biliare (VB).INN. • meridianul intestinului subţire (IS). • meridianul splină-pancreas (SP). iar dispariţia uneia dintre ele echivalând cu moartea.IANG. mai importante sunt: 46 .INN. în corp există nenumărate alte meridiane secundare. Denumirea de meridiane este atribuită prin analogie cu meridianele globului pământesc. • meridianul intestinului gros (IG). care sunt tot nişte linii imaginare. iar al doilea cu funcţiile aparatului respirator. Dintre meridianele curioase. • meridianul Vase-sex (VS).IANG. Armonia din corpul omenesc este dată de armonia celor două forţe. Dintre acestea exemplificăm: meridianele curioase şi meridianele tendino-musculare. • meridianul cordului (C). Cele 12 meridiane principale. cu excepţia meridianului “Vase-sex” şi “Trei focare”. Energia Iong (de nutriţie) circulă prin cele 24 de meridiane (câte 12 pentru fiecare jumătate de corp) care se numesc meridiane principale.INN. Energiile circulă în corp de-a lungul unor canale invizibile (imaginare) numite meridiane la occidentali (-Georges Soulié de Morant 1875-1955). Vase-sex. • membrele inferioare . Primul. Energiile circulă în mod armonios. care au legături atât între ele cât şi cu meridianele principale. Aceste meridiane poartă numele organului cu care este în legătură energetică. • partea stângă a corpului .

Descoperirea acestor proprietăţi electrice au condus la ideea construirii unor aparate electronice cu ajutorul cărora punctele pot fi detectate uşor şi precis. grefon de piele). a fost primul care a stimulat punctele cu ajutorul curentului electric. la care se adaugă un număr de ordine (numărul 1 reprezentând punctul care se află la locul de unde începe traseul extern al meridianului). având lungimea de 1-10 cm. cicatrice. pe piele se mai găsesc alte 400 de puncte numite puncte extrameridiane. medic din armata lui Napoleon.căldura locală obţinută prin arderea frunzelor uscate de peliniţă. Meridianele principale realizează marea circulaţie a energiilor în corp. Mai mult de jumătate dintre acestea sunt situate pe pavilionul urechii. exact pe traseul meridianelor principale care se află în piele. În medicina occidentală punctele se notează cu iniţiala meridianului căruia îi aparţine. tonifiere.prin masaj. prezente de la naştere.cu acul . Un punct are o suprafaţă de cca. persistă toată viaţa şi sunt situate în mici depresiuni ale pielii. pentru reglarea energiilor atunci când se produc perturbări în medianele principale. (VC) şi (VG). cu influxul nervos sau scurgerea curentului electric. tumori.meridianul vasul guvernor (VG). Pe fiecare meridian se găseşte un număr fix de puncte cu acţiuni diferite (dispersie. 4mm 2 .câmpuri magnetice. Meridianele tendino-musculare sunt situate deasupra pielii.prin curent electric special . modulate în forma unui cilindru foarte subţire (în chineză Kao). Denumirea acestor puncte de pe meridiane este dificil de tradus din limba chineză. numărul de ordine al punctului pe acest meridian. Localizarea punctelor din piele şi de pe meridiane folosite în acupunctură. iar în profunzime prezintă un orificiu prin care intră în piele vase şi nervi.. Fiecare meridian are un număr fix de puncte. Punctele folosite în acupunctură au proprietăţi electrice. o rezistenţă electrică scăzută (Dinier. Aceste puncte. de la coccis la gingia superioară (după ce înconjoară capul).3 mm. aur sau argint. realizează mica circulaţie a energiilor. Stimularea punctelor se face prin diferite mijloace: . . situat pe linia mediană anterioară a corpului (de la pubis până la bărbie). transfer de energie de la un meridian la altul. situat pe linia mediană posterioară. cele mai importante sunt punctele situate la extremităţile membrelor.). Din punct de vedere terapeutic. Dispariţia lor se produce atunci când pe locul respectiv survin modificări (bătături. F1 meridianul ficatului (F). etc. ex. 47 .confecţionat din oţel inoxidabil.2-0. În afara punctelor situate pe meridiane. sub coate şi sub genunchi. . Aceste meridiane secundare.Sarladière. Scurgerea energiilor prin meridian este comparată de unii autori cu un curent de apă între două maluri. considerat părintele analgeziei prin acupunctură şi electropunctură. folosite pentru acupunctură. iar 1.meridianul vasului de concepţie (VC). .maxa . stabilit în urmă cu mii de ani şi neschimbat până în zilele noastre. . intervenind numai la nevoie. iar grosimea de 0. în lipsa acestor aparate sunt localizate cu ajutorul unor măsurători şi a unor repere anatomice. . Niboyet şi Grall).

Mişcarea circulară se execută în sensul mişcării acelor de ceasornic. Presopunctura poate fi aplicată şi în caz de urgenţă. Pentru măsurători (stabilirea reperelor). etc. apoi se reia cura (cu 10-15 şedinţe). (timp în care scade durerea). • subiecţii obosiţi sau slăbiţi. În concluzie putem aprecia că presopunctura executată corect. Efectul va fi de înroşire a pielii.. • persoane în stare de ebrietate (cu excepţia manevrelor specifice pentru tratarea alcoolismului). • gravidele în ultimul trimestru de sarcină. Boicil. creşterea sensibilităţii şi a tonusului muscular local. în ritm viu. După localizarea punctului urmează masarea acestuia cu vârful degetului sau cu unghia. manuale. inelar şi mic de la mâna pacientului. cortizon. SCURTĂ INCURSIUNE ÎN MEDICINA TRADIŢIONALĂ Tehnica REIKI 48 . 2 CUN = grosimea degetelor arătător şi mijlociu de la mâna pacientului. Manevrele de tonifiere se folosesc pentru afecţiunile datorate lipsei de energie (hipotonie. În funcţie de necesitate manevra poate fi repetată până la 3 şedinţe pe zi (3 şedinţe de presopunctură echivalează cu o şedinţă de acupunctură). . vitamina C. scădere a sensibilităţii şi a tonusului muscular. 8. Tehnica presupune respectarea punctelor (prezentate în planşe. astfel: 1 CUN = grosimea degetului mare al pacientului. mijlociu. Durata unei şedinţe este de 5-10 min. dureri reumatice. • pacienţii care au folosit recent medicamente tranchilizante. cu răbdare.1.injectare cu diverse substanţe (ser fiziologic. energic. Efectul este de paloare a tegumentului la locul aplicării.). diverse lucrări de specialitate) care pot fi găsite prin urmărirea unor repere anatomice (oase. prin intermediul unui vibrator punctiform confecţionat din aur sau argint (fonoforeză). bradicardie). tulburări psihice minore şi de 65% în cazul afecţiunilor aparatului genital şi digestiv. În urma statisticii efectuate de renumitul profesionist Pedro Chan reiese că presopunctura obţine 75% rezultate pozitive în migrene. prin manevră de dispersie sau tonifiere. Presiunea se execută cu vârful degetului sau cu unghia. în China este folosită unitatea de măsură numită CUN. În cazul tratamentului prin presopunctură. aceasta se întrerupe imediat. aplicate vertical. Manevrele de dispersie se execută în afecţiunile provocate de exces de energie (hiperemie. tendoane) şi prin unele măsurători. care au fost trataţi cu raze X sau hipnoză. poate fi eficientă ca tratament în multe suferinţe. Lamy a conceput un aparat special pentru stimularea punctelor cu ajutorul sunetelor. În cazul în care subiectul prezintă o stare “de rău” în timpul aplicării presopuncturii. tahicardie). insomnii.J. în sens opus mişcării acelor de ceasornic. ocazional. care este apreciată cu ajutorul degetului mare al pacientului. Masajul se execută cu vârful degetului aplicat oblic.vibraţii sonore . apăsând uşor. muşchi. Contraindicaţiile presopuncturii sunt pentru: • bolnavii cu afecţiuni cardiace şi psihice (grave). 3 CUN = grosimea degetelor arătător. o cură cuprinde 10-15 şedinţe după care se face o pauză de 2 săptămâni.

Această artă a vindecării nu se realizează prin manipulări ale trupului sau segmentelor sale. precum şi topografia cutanată a punctelor asupra cărora trebuie să se acţioneze. dar fără a depăşi 40-45 de minute. atât timp cât diagnosticul şi stadiul de evoluţie al bolii impuneau alte priorităţi terapeutice. punctele de la nivelul degetelor şi extremităţilor terminale ale metacarpienelor corespunzând capului şi organelor senzoriale de la acest nivel. 49 . Literatura de specialitate oferă hărţi detaliate privind afecţiunile ce beneficiază de tratament Shiatsu. în timp ce ariei calcaneene i-au revenit organele din partea inferioară a abdomenului. De asemenea. între 5 şi 45 de minute. Practic. dau şi hărţile de aplicare a tehnicii atât pentru pacienţi cât şi pentru autotratament. ci prin presiuni extrem de blânde şi prelungite. segmentul terminal al coloanei vertebrale şi vezica urinară. este prin esenţa ei total inofensivă în caz de eşec terapeutic. Tehnica SHIATSU Tehnică japoneză (SHI=degete. extrem de simplă ca metodologie. ATSU=presiune). în raport cu scopul urmărit. bolţii plantare fiindu-i atribuite organele interne toracice şi abdominale superioare.Aceasta se consideră ca fiind o metodă precisă care are puterea să conecteze energia universală la puterile înnăscute de tămăduire a trupului. chiar şi în fazele avansate ale bolii canceroase. adică sub nici o formă nu poate prin ea însăşi să agraveze starea pacientului. corespunzând unor proiecţii cutanate ale unor suferinţe organice. denumită şi terapie manuală. s-au dovedit a fi de mare eficienţă. Tehnica Shiatsu. Podoterapia Prin această metodă de tratament se înţelege obţinerea unor beneficii terapeutice prin masarea unor anumite zone de pe faţa plantară a labei piciorului. denumeşte astfel un mod de tratament executat prin presiuni digitale sau manuale asupra unor puncte determinate de pe suprafaţa corpului. care pot dura. şedinţa de Reiki. ce prezintă această metodă de tratament. membrele inferioare. rezultatele obţinute în tratamentul durerii. Lucrările de specialitate. se reduce la aplicarea palmelor pe aria cutanată corespunzătoare organului sau manifestărilor clinice ale acestuia şi menţinerea lor nemişcate în limita unor durate de timp prestabilite sau până la obţinerea rezultatelor dorite.

. pentru a grăbi revenirea la normal a organismului după parcurgerea unei stări de boală. 1994 50 . BIBLIOGRAFIE 1.Caiet metodic de kinetoterapie (partea I). I. cunoaşterea regulilor de aplicare a masajului este mai mult decât o necesitate. pe stimularea energiei vitale. deşi procedeele descrise mai sus îi erau la îndemână. Bălteanu V. se poate trage concluzia că pentru menţinerea unei bune stări de sănătate. în scopul de a corecta dezechilibrările organismului şi mai afirmă: “{n caz de boală este necesar să se consulte un medic”. nu numai pentru kinetoterapeuţi. Iaşi. “Al. Ed. profesorii din educaţia fizică şcolară sau antrenori. Masajul şi automasajul . Cuza”. ci doar mijloacele de intensificare a vitalităţii şi sănătăţii. ca şi pentru creşterea capacităţii de efort. inclusiv în sportul de performanţă. Aceasta. atribuind stress-ului cea mai păgubitoare intervenţie în dereglarea stării de sănătate. Univ. Plecând de la această afirmaţie.Automasajul CHI {şi sprijină mecanismele de acţiune ce intervin în vindecarea organului bolnav. {nsuşi autorul lansează un avertisment în care spune că el (autorul) nu oferă nici criterii de diagnostic şi nici sugestii de tratament. care exclude orice comentariu asupra locului şi importanţei pe care o are practica masajului în scop igienic şi profilactic. ci chiar pentru cetăţeanul de rând aflat de multe ori în situaţia de a nu-şi putea rezolva o situaţie de sănătate.

Timişoara. Mollon G.Reiki ..Les manoeuvres des massages . . “Al. Antet. Medicală. Bucureşti. Ed. Bucureşti. Belc S.automasaj . 1991 4. Bucureşti. 1969 7.. Ed. 1994 12. Ed. Deleanu M. Ed. 1983 13. Petrescu O. Universitas. 1994 10.Masajul (tehnici şi aplicaţii în sport) . Libby Barnett. 1972 51 .. 1997 11.Presopunctura şi alte mijloace naturiste .Masajul . E.Masaj . Univ. Ed.Cultură fizică medicală (curs) .A. Ed. Cuza” Iaşi. Paris. Ministerului Tineretului şi Sportului. Ed. Antet. Oradea. 1978 6. Sport-Turism.M. Ed.Masaj şi kinetoterapie . . Ed. Drăgan I. Ed. Ed. Stadion..Miracolul secolului XX sau terapia de îndreptare a coxalelor prin masaj şi presopunctură .Masaj . . I. Bucureşti. 1994 3. . Cordun M. Timişoara.Gimnastică corectivă .formă de reflexoterapie . Cuza”. . Univ. Iaşi. Bucureşti. Centrul de Esperanto. Mantak Chia . “Al. Bucureşti.Masajul tălpilor .lucrări practice . Maggie Chambers . 1992 5. Ed. Saionji Masayuki . Bălteanu V. Oradea.I.Stimulaţi-vă energia vitală . Marcu V. Medicală. 1994 14. . Ivan S. Dotte P. . Vlad T. . . Editis. 1970 9. Ionescu N. Kohn I.Curs de kinetoterapie . 1993 8.2. .C.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->