P. 1
Referat O.N.U.

Referat O.N.U.

|Views: 1,877|Likes:
Published by Daniela Mîinea
O.N.U.
O.N.U.

More info:

Published by: Daniela Mîinea on Mar 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2014

pdf

text

original

Organizaţia Naţiunilor Unite.

Principii şi organizare

U. Scopurile şi principiile O. OMPI. Agenţii specializate.U.U. Sistemul O. . 7. şi drepturile omului 6. Structura şi funcţiile O. 4. Statele ca membre O.N.U. Definiţie 2. Carta O.N. Scurt istoric 3.N.U.Cuprins: 1.N. 5.N.

Definiţie În termeni generali.N. Adunarea generală se întruneşte în sesiuni ordinare sau extraordinare pentru a discuta cele mai presante probleme mondiale. sunt obligate să respecte şi să aplice deciziile Consiliului. a cărei denumire oficială a fost „Conferinţa Naţiunilor Unite privind Organizaţia Internaţională”. Poate impune sancţiuni economice sau poate impune un embargo asupra armelor. Consiliul de Tutelă este alcătuit astăzi din cei cinci membri permanenţi ai Consiliului de Securitate. de asemenea. de fiecare dată când există ameninţări la adresa păcii mondiale. Lucrările Conferinţei. organisme subsidiare şi prin Secretariatul ONU. dezvoltând astfel o veriga vitală între Naţiunile Unite şi societatea civilă.U. funcţionând ca „un centru în care să se armonizeze eforturile naţiunilor prin atingerea unor scopuri şi obiective comune” . Conferinţa de la San Francisco. Îndeplinindu-şi astfel misiunea. toate statele membre O. fie prin alăturarea la state vecine independente. scopul său principal fiind menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. De asemenea. ci doar recomandări. Organizaţia Naţiunilor Unite poate fi definită ca o organizaţie cu vocaţie universală. coordonează activitatea economică şi socială a Naţiunilor Unite şi a organizaţiilor din sistemul ONU. s -au asigurat toate măsurile necesare pregătirii necesare pregătirii teritoriilor respective pentru auto – guvernare şi independenţă. toate teritoriilor îşi obţinuseră auto-guvernarea sau independenţa. Consiliul de Tutelă –A fost înfiinţat pentru a asigura supravegherea internaţională a unui număr de 11 teritorii aflate sub tutelă şi administrate de şapte state membre. În calitate de forum central de discuţie a subiectelor economice şi sociale internaţionale şi formulare de recomandări de politici. Consiliul poate lua măsuri de implementare a deciziilor sale.N. ci reprezintă o organizaţie de state suverane.U. Rareori Consiliul a autorizat statelor membre să adopte “orice mijloace necesare”. Consiliul se poate reuni oricând. Adunarea Generală îşi îndeplineşte mandatul prin intermediul a şase Comitete Principale. Se poate consulta cu organizaţiile neguvernamentale. rezoluţiile Adunării nu sunt legi. Şi-a amendat regulile de procedură astfel încât să se poată întruni doar când o cazia ar cere-o. au fost consacrate elaborării Cartei ONU. 3. nu are competenţele unui guvern mondial. Structura şi funcţiile O. Până în 1994. nu este o organizaţie supranaţională. Consiliul de Securitate – Carta Naţiunilor Unite acordă Consiliului de Securitate principala responsabilitate în menţinerea păcii şi securităţii internaţionale.U. Scurt Istoric S-a tras de mult concluzia. Fiecare stat are drepturi egale de vot. - - - . fie ca state separate. şi-a început lucrările la 25 aprilie 1945.N. atât în ceea ce priveşte entităţile sale – state suverane – cât şi domeniile în care se implică. Organizaţia Naţiunilor Unite a fost întemeiată pe 24 octombrie 1945. 2.1. Nucleul sistemului Naţiunilor Unite îl constituie cele şase organe principale: Adunarea Generală – Este constituită din reprezentaţi ai fiecărui stat membru. În prezent îşi are sediul central situat în New York. Consiliul joaca un rol-cheie în cooperarea internaţională pentru dezvoltare. cu participarea reprezentanţilor a 50 de state. O. Conform Cartei. pe temeiul învăţămintelor istorice că numai o organizaţie cu caracter de universalitate ar putea să corespundă scopului de asigurare a păcii şi securităţii popoarelor. Consiliul Economic şi Social (ECOSOC) . inclusiv acţiunea militară colectivă.Aflat în subordinea Adunării Generale. pentru a asigura ducerea la bun sfârşit a deciziilor sale. care au durat două luni.

principiile consacrate în Cartă sunt principii unanim admise ale dreptului internaţional. în egalitatea în drepturi a femeilor cu bărbaţii şi a naţiunilor mici şi mari. Scopurile şi Principiile O. 5.U. Cei 15 judecători ai săi sunt aleşi de Adunarea Generală şi de Consiliul de Securitate.U. aşa cum va rezulta din cele ce urmează. principii ale coexistenţei paşnice: 1.N. generalizator. Ei iau decizii prin vot independent şi simultan. prin victoria coaliţiei Naţiunilor Unite. Scopul primordial al Organizaţiei extras din cele 8 alineate ale Preambulului este: ferirea generaţiilor viitoare de flagelul războiului. prin unirea forţelor membrilor ei în vederea menţinerii păcii şi securităţii internaţionale. a creat premisele unei noi ordini internaţionale menite să întroneze libertatea şi pacea în lume. În fruntea Secretariatului se află Secretarul General. Obligaţiile statelor care nu sunt membre ale O. Carta. în măsura necesară menţinerii păcii şi securităţii naţionale”. „Organizaţia va asigura că statele care nu sunt membre ale Organizaţiei să acţioneze în conformitate cu aceste principii. confirmă caracterizarea dată mai sus menirii acestei Organizaţii.U. să determine promovarea şi protecţia drepturilor omului. Concluzia care se desprinde din analiza scopurilor şi principiilor Cartei O. larg. Trebuie să subliniem că. pe baza mandatului aprobat de către Adunarea Generală.N. Dacă un stat alege să participe la procedurile curţii. şi se reafirmă credinţa în drepturile fundamentale ale omului. 3. 4. şi agenţiile specializate ale acesteia. De asemenea. recurgându-se pentru aceasta şi la instituţiile internaţionale.N. prin garantarea. Îndeplinirea cu bună credinţă a obligaţiilor asumate. nu este cuprinsă în textul ei nici prevederea care să înscrie întinderea obligaţiei . Reglementarea prin mijloace paşnice a diferendelor internaţionale. atunci este obligat să se supună rezoluţiile acesteia.U. În acelaşi scop.N. nu conţine o listă detaliată a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi nicio definire a lor. precum şi a cuprinsului ei. organizaţia va urmări crearea condiţiilor necesare menţinerii justiţiei şi respectării obligaţiilor ce decurg din tratate şi alte izvoare ale dreptului internaţional.N. în iunie 1945.1 al Cartei şi înseamnă pentru membri obligaţii precise.- - Curtea Internaţională de Justiţie – Cunoscută şi sub numele de Curtea Mondială. În al doilea rând. Neintervenţia în problemele care sunt esenţial de competenţa internă a statelor. Egalitatea 2. Curtea emite de asemenea opinii consultative către O. 7. este principalul organism judiciar al O. la San Francisco. acceptându-se principiile şi metodele corespunzătoare. Principiile sunt enumerate în cele şapte paragrafe ale articolului 2. Acordarea de sprijin Organizaţiei Naţiunilor Unite în acţiunile întreprinse în conformitate cu Carta. Călăuzindu-se după aceste principii. care are drept sarcină asigurarea managementului general. dar şi a deciziilor Consiliului de Securitate şi ale altor organisme O. ca Organizaţie a coexistenţei paşnice. cap. în strânsă legătură cu scopul primordial al organizaţiei se arată necesitatea de a se favoriza progresul social şi economic.U. Carta Naţiunilor Unite. că forţa armată nu va mai fi folosită decât în interesul comun şi prin statornicirea între state a unor relaţii de bună vecinătate şi de toleranţă. Curtea dezbate disputele dintre state în baza participării voluntare a statelor aflate în litigiu.U.N. datorită circumstanţelor politice în care a fost elaborată şi adoptată.U.N. 6. 4. Carta O. şi drepturile omului Încheierea celui de-al doilea război mondial. una esenţială. a căror sistematică încălcare poate duce la excluderea lor din Organizaţia Naţiunilor Unite. 5. Interzicerea ameninţării cu forţa sau folosirea ei. Secretariatul – Secretariatul se ocupă de partea administrativă a Naţiunilor Unite. să favorizeze progresul social şi economic al tuturor popoarelor. principalele puteri aliate au semnat.

suspendarea este pronunţată de Adunarea Generală.internaţionale de asigurare a respectării drepturilor omului de către statele lumii. calitatea de membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite se poate pierde nu numai prin excludere sau retragere. conform articolului 5 din Cartă. concepţie care a stat la baza creării ei. 3. 5. . . Excluderea nu înlătură însă posibilitatea ca statul respectiv să fie admis din nou în Organizaţie. prin fuziune (ca de exemplu.Suspendarea – Potrivit articolului 5 .N. Aprecierea întrunirii acestor condiţii revine Organizaţiei Problema admiterii de noi membri în Organizaţia Naţiunilor Unite este strâns legată de caracterul de universalitate al Organizaţiei.U. pot şi sunt dispuse să aducă la îndeplinire aceste obligaţii” Din această dispoziţie rezultă că pentru admiterea în O. deoarece nu se putea concepe ca statele foste inamice să fie imediat primite în mijlocul unei organizaţii opusă războiului. Dar. Să fie în stare să îndeplinească aceste obligaţii. Membrii originari şi admiterea de noi membri „Pot deveni membri ai Organizaţiei toate celelalte state iubitoare de pace care acceptă obligaţiile cuprinse în prezenta Cartă şi care. 2. prevăzută în textul articolului 6. a fost menţinută. contra statului împotriva căruia a fost luată vreo măsură preventivă sau de constrângere (represivă) de către Consiliul de Securitate. la lucrările conferinţei de la San Francisco majoritatea statelor din America Latină şi-au exprimat dorinţa ca să nu se stabilească nicio condiţie pentru primirea oricărui stat doritor să fie membru. Carta abilitează un număr de organe să se ocupe de problemele privitoare la drepturile omului. Este evident însă că retragerea din Organizaţie sau orice altă formă de destrămare a Organizaţiei ar deveni inevitabilă dacă Organizaţia. Carta O. folosirea forţei precum şi ameninţării cu forţa. 6. Statele ca membre O. . Pornind de la această concepţie. Excluderea este condiţionată de violarea sistematică a principiilor Cartei prevăzute în încălcarea principiilor Cartei. fuziunea Egiptului cu Siria în 1958) sau desmembrare (de exemplu despărţirea Pakistanului de India în 1947).Încetarea calităţii de stat suveran prin fuziune sau desmembrare – În sfârşit. ci şi prin încetarea calităţii de stat suveran. înşelând speranţele omenirii.U.N.Retragerea voluntară – Un stat poate pune capăt în mod voit calităţii sale de membru. Sancţiuni aplicate membrilor. Să accepte obligaţiile decurgând din Cartă. ţinând seama de momentul istoric în care a fost creată organizaţia. se va dovedi incapabilă să menţină pacea ori ar face acest lucru numai în detrimentul dreptului şi justiţiei. 4.U. privind încetarea exercitării tuturor drepturilor şi privilegiilor decurgând din calitatea de membru. Pentru aceasta. se cere îndeplinirea a cinci condiţii: 1. . 2. Să fie un stat iubitor de pace. era firesc ca să se stabilească unele condiţii cu caracter general pentru admiterea de noi membri. Încetarea calităţii de membru al Organizaţiei. stă la baza unora dintre cele mai evidente mecanisme de supraveghere şi control. având astfel caracterul unei sancţiuni complementare. numai Consiliul de Securitate. 1.N. Revenirea asupra suspendării o poate face. Să fie dispus să le îndeplinească. după aprecierea Organizaţiei. fiind liber să se retragă din Organizaţie în virtutea suveranităţii sale. Să fie vorba de un stat. cuprinsă în proiectul iniţial. Efectul suspendării e total. Un stat membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite poate să-şi piardă oricând calitatea de mebru prin câteva metode: . la recomandarea Consiliului de Securitate.Excluderea – O altă sancţiune care poate fi aplicată unui membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite este excluderea.

World Intellectual Property Organization sau WIPO) este una din agenţiile specializate ale Naţiunilor Unite. OMPI. Sistemul O. Ca în cazul tuturor organizaţiilor din cadrul sistemului Naţiunilor Unite. şi de administrarea diferitor tratate multilaterale care reglementează aspectele legale şi administrative ale proprietăţii intelectuale. unul dintre principalele scopuri şi atribuţii ale OMPI este de a colabora cu ţările în curs de dezvoltare în eforturile lor în această direcţie. . a manualelor şi a altor materiale educaţionale auxiliare din domeniul proprietăţii intelectuale. Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (conform denumirii originale din engleză.7. Agenţii specializate. Una dintre componentele programului de cooperare pentru dezvoltare al OMPI rezidă în pregătirea şi publicarea cărţilor.U. OMPI (creată în 1967) este responsabilă de promovarea la scară mondială a protecţiei proprietăţii intelectuale prin intermediul cooperării între state.N.

Vasile. Editura Academiei Republicii Populare Române.wikipedia. Organizare şi funcţionare. Drept internaţional public.Bibliografie: ANECHITOAE. Nicolae. Editura BREN. Editura Fundaţiei România de Mâine. Mihail. 1962.onuinfo. Elemente de drept internaţional. 2010 CREŢU. Ediţia a IV-a. 2006 DAŞCOVICI. Bucureşti.ro www.org . CARTA NAŢIUNILOR UNITE www. Constantin. Alexandru. Note de curs. GHELMEGEANU. BOLINTINEANU. Bucureşti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->