P. 1
Referat O.N.U.

Referat O.N.U.

|Views: 1,879|Likes:
Published by Daniela Mîinea
O.N.U.
O.N.U.

More info:

Published by: Daniela Mîinea on Mar 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2014

pdf

text

original

Organizaţia Naţiunilor Unite.

Principii şi organizare

Sistemul O. Scopurile şi principiile O.N.N.N.N. 4. OMPI. Carta O.N. Statele ca membre O.U. 5. Structura şi funcţiile O. .U.U. Definiţie 2. Scurt istoric 3. Agenţii specializate.Cuprins: 1. şi drepturile omului 6.U. 7.U.

sunt obligate să respecte şi să aplice deciziile Consiliului. ci reprezintă o organizaţie de state suverane.N. În calitate de forum central de discuţie a subiectelor economice şi sociale internaţionale şi formulare de recomandări de politici. Scurt Istoric S-a tras de mult concluzia. toate teritoriilor îşi obţinuseră auto-guvernarea sau independenţa. pentru a asigura ducerea la bun sfârşit a deciziilor sale.U. Consiliul joaca un rol-cheie în cooperarea internaţională pentru dezvoltare. coordonează activitatea economică şi socială a Naţiunilor Unite şi a organizaţiilor din sistemul ONU.N. În prezent îşi are sediul central situat în New York.1. De asemenea. au fost consacrate elaborării Cartei ONU. funcţionând ca „un centru în care să se armonizeze eforturile naţiunilor prin atingerea unor scopuri şi obiective comune” . Şi-a amendat regulile de procedură astfel încât să se poată întruni doar când o cazia ar cere-o. organisme subsidiare şi prin Secretariatul ONU. Organizaţia Naţiunilor Unite poate fi definită ca o organizaţie cu vocaţie universală. O. Conferinţa de la San Francisco. inclusiv acţiunea militară colectivă. toate statele membre O.U. Conform Cartei. Fiecare stat are drepturi egale de vot. de fiecare dată când există ameninţări la adresa păcii mondiale. Consiliul de Tutelă este alcătuit astăzi din cei cinci membri permanenţi ai Consiliului de Securitate.U. Poate impune sancţiuni economice sau poate impune un embargo asupra armelor. a cărei denumire oficială a fost „Conferinţa Naţiunilor Unite privind Organizaţia Internaţională”. fie ca state separate. cu participarea reprezentanţilor a 50 de state. 3. ci doar recomandări. Adunarea Generală îşi îndeplineşte mandatul prin intermediul a şase Comitete Principale. Nucleul sistemului Naţiunilor Unite îl constituie cele şase organe principale: Adunarea Generală – Este constituită din reprezentaţi ai fiecărui stat membru. pe temeiul învăţămintelor istorice că numai o organizaţie cu caracter de universalitate ar putea să corespundă scopului de asigurare a păcii şi securităţii popoarelor. nu are competenţele unui guvern mondial. Organizaţia Naţiunilor Unite a fost întemeiată pe 24 octombrie 1945. Consiliul de Tutelă –A fost înfiinţat pentru a asigura supravegherea internaţională a unui număr de 11 teritorii aflate sub tutelă şi administrate de şapte state membre. Rareori Consiliul a autorizat statelor membre să adopte “orice mijloace necesare”. Definiţie În termeni generali. şi-a început lucrările la 25 aprilie 1945. atât în ceea ce priveşte entităţile sale – state suverane – cât şi domeniile în care se implică.Aflat în subordinea Adunării Generale. Consiliul Economic şi Social (ECOSOC) . Consiliul se poate reuni oricând. s -au asigurat toate măsurile necesare pregătirii necesare pregătirii teritoriilor respective pentru auto – guvernare şi independenţă. - - - . Lucrările Conferinţei. Adunarea generală se întruneşte în sesiuni ordinare sau extraordinare pentru a discuta cele mai presante probleme mondiale. fie prin alăturarea la state vecine independente. dezvoltând astfel o veriga vitală între Naţiunile Unite şi societatea civilă. scopul său principal fiind menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. Consiliul poate lua măsuri de implementare a deciziilor sale. Se poate consulta cu organizaţiile neguvernamentale. nu este o organizaţie supranaţională. rezoluţiile Adunării nu sunt legi. care au durat două luni. Până în 1994. 2. Consiliul de Securitate – Carta Naţiunilor Unite acordă Consiliului de Securitate principala responsabilitate în menţinerea păcii şi securităţii internaţionale.N. Structura şi funcţiile O. de asemenea. Îndeplinindu-şi astfel misiunea.

datorită circumstanţelor politice în care a fost elaborată şi adoptată. prin garantarea. ca Organizaţie a coexistenţei paşnice. în strânsă legătură cu scopul primordial al organizaţiei se arată necesitatea de a se favoriza progresul social şi economic. 4.N. 3. Curtea emite de asemenea opinii consultative către O. este principalul organism judiciar al O. În fruntea Secretariatului se află Secretarul General.U. principii ale coexistenţei paşnice: 1. 4. că forţa armată nu va mai fi folosită decât în interesul comun şi prin statornicirea între state a unor relaţii de bună vecinătate şi de toleranţă.N. a căror sistematică încălcare poate duce la excluderea lor din Organizaţia Naţiunilor Unite. Carta O. recurgându-se pentru aceasta şi la instituţiile internaţionale. Cei 15 judecători ai săi sunt aleşi de Adunarea Generală şi de Consiliul de Securitate.N. prin unirea forţelor membrilor ei în vederea menţinerii păcii şi securităţii internaţionale. care are drept sarcină asigurarea managementului general. nu este cuprinsă în textul ei nici prevederea care să înscrie întinderea obligaţiei . în măsura necesară menţinerii păcii şi securităţii naţionale”. la San Francisco. Îndeplinirea cu bună credinţă a obligaţiilor asumate. Principiile sunt enumerate în cele şapte paragrafe ale articolului 2.N. Trebuie să subliniem că. 5. Obligaţiile statelor care nu sunt membre ale O. Carta Naţiunilor Unite. 7. nu conţine o listă detaliată a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi nicio definire a lor. Interzicerea ameninţării cu forţa sau folosirea ei. Scopul primordial al Organizaţiei extras din cele 8 alineate ale Preambulului este: ferirea generaţiilor viitoare de flagelul războiului. Neintervenţia în problemele care sunt esenţial de competenţa internă a statelor.U. larg. Carta. Curtea dezbate disputele dintre state în baza participării voluntare a statelor aflate în litigiu. 5. Egalitatea 2. atunci este obligat să se supună rezoluţiile acesteia.U. principalele puteri aliate au semnat.U. dar şi a deciziilor Consiliului de Securitate şi ale altor organisme O. aşa cum va rezulta din cele ce urmează. principiile consacrate în Cartă sunt principii unanim admise ale dreptului internaţional.- - Curtea Internaţională de Justiţie – Cunoscută şi sub numele de Curtea Mondială. În al doilea rând. „Organizaţia va asigura că statele care nu sunt membre ale Organizaţiei să acţioneze în conformitate cu aceste principii. a creat premisele unei noi ordini internaţionale menite să întroneze libertatea şi pacea în lume. şi agenţiile specializate ale acesteia. în egalitatea în drepturi a femeilor cu bărbaţii şi a naţiunilor mici şi mari.U. De asemenea. Concluzia care se desprinde din analiza scopurilor şi principiilor Cartei O. una esenţială. Dacă un stat alege să participe la procedurile curţii.N. organizaţia va urmări crearea condiţiilor necesare menţinerii justiţiei şi respectării obligaţiilor ce decurg din tratate şi alte izvoare ale dreptului internaţional. în iunie 1945. şi drepturile omului Încheierea celui de-al doilea război mondial. prin victoria coaliţiei Naţiunilor Unite. pe baza mandatului aprobat de către Adunarea Generală. generalizator.N. şi se reafirmă credinţa în drepturile fundamentale ale omului. Acordarea de sprijin Organizaţiei Naţiunilor Unite în acţiunile întreprinse în conformitate cu Carta. Călăuzindu-se după aceste principii.U. Secretariatul – Secretariatul se ocupă de partea administrativă a Naţiunilor Unite. precum şi a cuprinsului ei.N. Ei iau decizii prin vot independent şi simultan. confirmă caracterizarea dată mai sus menirii acestei Organizaţii.U. acceptându-se principiile şi metodele corespunzătoare. 6. În acelaşi scop. să favorizeze progresul social şi economic al tuturor popoarelor.1 al Cartei şi înseamnă pentru membri obligaţii precise. să determine promovarea şi protecţia drepturilor omului. Scopurile şi Principiile O. cap. Reglementarea prin mijloace paşnice a diferendelor internaţionale.

N. înşelând speranţele omenirii. calitatea de membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite se poate pierde nu numai prin excludere sau retragere. Membrii originari şi admiterea de noi membri „Pot deveni membri ai Organizaţiei toate celelalte state iubitoare de pace care acceptă obligaţiile cuprinse în prezenta Cartă şi care. 2. la lucrările conferinţei de la San Francisco majoritatea statelor din America Latină şi-au exprimat dorinţa ca să nu se stabilească nicio condiţie pentru primirea oricărui stat doritor să fie membru. Revenirea asupra suspendării o poate face.Excluderea – O altă sancţiune care poate fi aplicată unui membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite este excluderea. prevăzută în textul articolului 6. fiind liber să se retragă din Organizaţie în virtutea suveranităţii sale. Excluderea nu înlătură însă posibilitatea ca statul respectiv să fie admis din nou în Organizaţie. stă la baza unora dintre cele mai evidente mecanisme de supraveghere şi control.internaţionale de asigurare a respectării drepturilor omului de către statele lumii. Să accepte obligaţiile decurgând din Cartă. având astfel caracterul unei sancţiuni complementare.Suspendarea – Potrivit articolului 5 . pot şi sunt dispuse să aducă la îndeplinire aceste obligaţii” Din această dispoziţie rezultă că pentru admiterea în O. Un stat membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite poate să-şi piardă oricând calitatea de mebru prin câteva metode: .Încetarea calităţii de stat suveran prin fuziune sau desmembrare – În sfârşit. Excluderea este condiţionată de violarea sistematică a principiilor Cartei prevăzute în încălcarea principiilor Cartei. a fost menţinută. . 3. după aprecierea Organizaţiei. . . ţinând seama de momentul istoric în care a fost creată organizaţia. Carta abilitează un număr de organe să se ocupe de problemele privitoare la drepturile omului. Pornind de la această concepţie. concepţie care a stat la baza creării ei.N. Carta O. Sancţiuni aplicate membrilor. Încetarea calităţii de membru al Organizaţiei. numai Consiliul de Securitate. conform articolului 5 din Cartă. ci şi prin încetarea calităţii de stat suveran. Aprecierea întrunirii acestor condiţii revine Organizaţiei Problema admiterii de noi membri în Organizaţia Naţiunilor Unite este strâns legată de caracterul de universalitate al Organizaţiei. 2. deoarece nu se putea concepe ca statele foste inamice să fie imediat primite în mijlocul unei organizaţii opusă războiului. contra statului împotriva căruia a fost luată vreo măsură preventivă sau de constrângere (represivă) de către Consiliul de Securitate. se va dovedi incapabilă să menţină pacea ori ar face acest lucru numai în detrimentul dreptului şi justiţiei.U. la recomandarea Consiliului de Securitate.Retragerea voluntară – Un stat poate pune capăt în mod voit calităţii sale de membru. Efectul suspendării e total. cuprinsă în proiectul iniţial. prin fuziune (ca de exemplu. Să fie vorba de un stat. Să fie în stare să îndeplinească aceste obligaţii. Dar. 1. Să fie dispus să le îndeplinească. folosirea forţei precum şi ameninţării cu forţa. Este evident însă că retragerea din Organizaţie sau orice altă formă de destrămare a Organizaţiei ar deveni inevitabilă dacă Organizaţia. 4. suspendarea este pronunţată de Adunarea Generală. .N. fuziunea Egiptului cu Siria în 1958) sau desmembrare (de exemplu despărţirea Pakistanului de India în 1947). 6. Pentru aceasta. privind încetarea exercitării tuturor drepturilor şi privilegiilor decurgând din calitatea de membru.U. 5. era firesc ca să se stabilească unele condiţii cu caracter general pentru admiterea de noi membri. se cere îndeplinirea a cinci condiţii: 1. Statele ca membre O.U. Să fie un stat iubitor de pace.

U.N. OMPI (creată în 1967) este responsabilă de promovarea la scară mondială a protecţiei proprietăţii intelectuale prin intermediul cooperării între state. . World Intellectual Property Organization sau WIPO) este una din agenţiile specializate ale Naţiunilor Unite.7. Sistemul O. unul dintre principalele scopuri şi atribuţii ale OMPI este de a colabora cu ţările în curs de dezvoltare în eforturile lor în această direcţie. Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (conform denumirii originale din engleză. Agenţii specializate. OMPI. Ca în cazul tuturor organizaţiilor din cadrul sistemului Naţiunilor Unite. Una dintre componentele programului de cooperare pentru dezvoltare al OMPI rezidă în pregătirea şi publicarea cărţilor. şi de administrarea diferitor tratate multilaterale care reglementează aspectele legale şi administrative ale proprietăţii intelectuale. a manualelor şi a altor materiale educaţionale auxiliare din domeniul proprietăţii intelectuale.

Bucureşti.wikipedia. Bucureşti. GHELMEGEANU. CARTA NAŢIUNILOR UNITE www. Editura BREN. Constantin. 2006 DAŞCOVICI. Editura Fundaţiei România de Mâine.org . Drept internaţional public. Organizare şi funcţionare. 2010 CREŢU. Nicolae. Alexandru. Mihail.onuinfo. Vasile. BOLINTINEANU. Editura Academiei Republicii Populare Române. Note de curs.ro www. 1962.Bibliografie: ANECHITOAE. Elemente de drept internaţional. Ediţia a IV-a.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->