Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA NAIONAL DE APRARE CAROL I

F
Facultatea de securitate i aprare
Master: Managementul Crizelor i Prevenirea Conflictelor

REFERAT
CARTA O.N.U.

MASTERAND
Airinei Cosmin
Grupa SMMC 11

IUNIE 2015
BUCURETI
1

CUPRINS:
Cap I: Introducere
Cap II: Care este sistemul Organizatiei Natiunilor Unite?
Cap III: Organele speciale ale Natiunilor Unite
Cap IV: Obiective si principii ale ONU, conform Cartei
Cap V: 60 de moduri in care ONU a schimbat lumea
Cap VI: Bibliografie

Cap I: Introducere
"Noi, Popoarele Natiunilor Unite, hotarate sa izbavim generatiile viitoare de flagelul
razboiului care, de doua ori in cursul unei vieti de om, a provocat omenirii suferinte
de nespus, sa ne reafirmam credinta in drepturile fundamentale ale omului, in
demnitatea si valoarea persoanei umane, in egalitatea in drepturi a barbatilor si a
femeilor, precum si a natiunilor mari si mici (...), sa promovam progresul social si
conditii mai bune de trai intr-o mai mare libertate, si in aceste scopuri (...) sa ne
unim fortele pentru mentinerea pacii si securitatii internationale, sa acceptam
principii si sa instituim metode care sa garanteze ca forta armata nu va fi folosita
decat in interesul comun, sa folosim institutiile internationale pentru promovarea
progresului economic si social al tuturor popoarelor, am hotarat sa ne unim
eforturile pentru infaptuirea acestor obiective..."
Cu aceste cuvinte incepe Carta ONU, documentul de infiintare prin care 51 de state
au aderat, in anul 1945 la San Francisco, la Organizatia Natiunilor Unite. Intre timp,
aceasta organizatie cuprinde 191 state membre, adica aproape toate statele lumii
Intr-un scurt text introductiv la o editie a Cartei Natiunilor Unite, Hartmut Krger
sustine urmatoarele:
"Constituirea Natiunilor Unite nu a fost prima tentativa de creare a unei organizatii
pacifiste internationale. Avand inca proaspete in memorie enormele pierderi de
bunuri materiale si vieti omenesti din Primul Razboi Mondial, politicienii
pledasera ... pentru o infiintarea unei aliante a natiunilor care sa impiedice
declansarea unor alte razboaie. Presedintele american Woodrow Wilson a chemat
lumea in celebrele sale 14 puncte de la 8 ianuarie 1918 la o 'asociere generala a
natiunilor care sa garanteze autonomia politica si integritatea teritoriala atat a
statelor mari cat si a celor mai mici deopotriva'.
Cat de revolutionara a fost ideea unei raspunderi colective pentru pace si securitate
reiese mai ales daca ne gandim ca, conform teoriei dreptului popoarelor, pana la
Primul Razboi Mondial, razboaiele, chiar si cele de agresiune - atata vreme cat erau
declarate in mod formal -, nu erau considerate imorale, ci ultimul mijloc legitim al
politici.
Momente importante care au prefatat constituirea ONU:
1941: Churchill si Roosevelt proclama Carta Atlantica in care se regasesc primele
elemente ale unei noi ordini a pacii si cooperarii.
01.01.1942: Numele Natiunile Unite apare pentru prima oara in declaratia
3

Aliatilor din cel de-al Doilea Razboi Mondial, in care 26 de state se obligau sa-si
continue lupta impotriva Axei. Pana la finalul razboiului, alte 25 de state adera la
Alianta.
30.10.1943: Prima conferinta a ministrilor de externe din statele Aliantei la
Moscova. SUA, Marea Britanie, URSS si China declara ca trebuie creata o
organizatie internationala care sa cuprinda toate statele care iubesc pacea, in vederea
mentinerii pacii mondiale si a securitatii internationale.
01.12.1943: La Conferinta de la Teheran, Roosevelt, Churchill si Stalin declara ca
atat ei, cat si Natiunile Unite au ca sarcina primordiala instaurarea unei paci de
durata.
Sept. 1944: Reprezentantii SUA, ai Marii Britanii, URSS si China schiteaza la
Dumbarton Oaks, SUA, scheletul Cartei Natiunilor Unite.
Feb. 1945: Churchill, Roosevelt si Stalin cad de acord la Yalta asupra crearii unui
statut special al marilor puteri in cadrul Consiliului de Securitate (drept de veto).
Aprilieiunie 1945: La Conferinta de la San Francisco, reprezentantii celor 50 de
state
membre
ale
Aliantei
elaboreaza
Carta
Natiunilor
Unite.
26.06.1945: Carta ONU este semnata de cele 50 de state fondatoare (Polonia devine
mai tarziu cel de-al 51-lea stat fondator).
24.10.1945: Carta ONU intra in vigoare dupa ce a fost ratificata de majoritatea
membrilor fondatori.
Cap II: Care este sistemul Organizatiei Natiunilor Unite?
Organizatia Natiunilor Unite a fost infiintata in anul 1945, pentru "a izbavi
generatiile viitoare de flagelul razboiului", asa cum se spune in deja celebra fraza de
deschidere a Cartei ONU. Prin pace, Organizatia nu intelege insa doar absenta
razboiului, ci si - in sensul unei interpretari pozitive - dezvoltarea si dreptatea la
nivel mondial. Astfel, promovarea dezvoltarii economice si sociale s-a numarat inca
de la inceput printre cele mai importante domenii de activitate a ONU.

Pentru a putea indeplini acest larg spectru de sarcini, Carta1 a prevazut ca organele
principale ale Natiunilor Unite sa creeze, la randul lor, organe secundare si speciale
si sa coopereze cu alte organizatii intru indeplinirea scopurilor enuntate. Cele sase
organe principale care constituie nucleul Organizatiei Natiunilor Unite, au uzat in
mod sustinut de aceasta prevedere. Pe parcursul anilor de existenta, in jurul acestui
nucleu a luat nastere o retea2 foarte eterogena de organe si cooperatii, pentru care s-a
incetatenit termenul de sistem al Natiunilor Unite

La toate acestea se adauga, asa cum se poate vedea si din schema de mai sus,
diverse conexiuni cu sfera economica (si mai ales cu asa numitii global players, ca
de ex. in cadrul "Global Compact"), cu sfera stiintifica si cu societatea civila
internationala: in Consiliul Economic si Social sunt inregistrate peste 1.500 de
ONG-uri (organizatii neguvernamentale).
1 Bianca Selejan-Guan, Laura-Maria Crciunean, Drept internaional public,

Editura Hamangiu, Bucureti, 2008;


2 www.onuinfo.ro

Cap III: Organele speciale ale Natiunilor Unite


Organele speciale sunt constituite de Adunarea Generala si trebuie sa raporteze in
fata acesteia (in parte direct, in parte prin intermediul Consiliului Economic si
Social). Ele trebuie sa urmeze directivele Adunarii Generale si nu dispun - spe
deosebire de organizatiile speciale - de autoritare bugetara si nici de un statut
propriu. Acest lucru nu inseamna insa ca nu se pot impune ca organizatii autonome.
In ciuda dependentei lor formale de Adunarea Generala, organele speciale intervin
intr-un mod cu totul autonom fata de actorii din afara Natiunilor Unite, drept pentru
care ele au fost uneori considerate a fi institutii semi-autonome. Ele dispun de o
structura interna diferentiata si de organe proprii de conducere politica, ceea ce
reduce din diferentele (formale) fata de organizatiile speciale in ceea ce priveste
activitatea si modul in care sunt percepute de alti actori.
Textul Cartei ONU a fost amendat pentru prima data la 17 decembrie 1963,
amendamentele care au privit articolele 23, 27 si 61, intrand in vigoare la 31
august 1965, apoi textul a fost amendat a doua oara la 20 decembrie 1965, de data
aceasta amendamentul a privit articolul 109 si a intrat in vigoare la 12 iunie 1968,
iar al treilea amendament din 20 decembrie 1971, care a privit de asemenea articolul
61 a intrat in vigoare la data de 24 septembrie 1973.
Despre amendamentele textului Cartei ONU, care au fost mentionate mai sus :
Amendamentul la articolul 23 a vizat sporirea, de la unsprezece, la cincisprezece a
membrilor Consiliului de Securitate.
Amendamentul de la articolul 27 dispune ca Hotararile Consiliului de Securitate,
in probleme de procedura, sa fie luate cu votul afirmativ a noua membri anterior
se cerea votul afirmativ a sapte membri iar in privinta tuturor celorlalte hotarari,
trebuia sa existe votul afirmativ a noua membri anterior modificarii erau necesare
tot sapte dintre care cinci voturi, trebuiau sa fie voturile concordante ale celor
cinci membri permanenti ai Consiliului de Securitate.
Modificarile articolului 61 au vizat initial, in anul 1965, sporirea, de la optsprezece,
la douazeci si sapte, a membrilor Consiliului Economic si Social, pentru ca prin
modificarea din anul 1973, acest numar sa fie sporit la cincizeci si patru.
Ultimul amendament, cel care vizeaza articolul 109 paragraful 1 prevede o
Conferinta Generala a Membrilor Natiunilor Unite, avand drept scop, revizuirea
Cartei, si care va putea adopta hotarari cu votul a 2 / 3, adica a doua treimi din
6

membrii Adunarii Generale, si prin votul oricaror noua anterior sapte membri ai
Consiliului de Securitate.
Din punct de vedere juridic, Carta ONU3 este un tratat multilateral chiar universal
astazi deschis spre semnare tuturor statelor lumii, si ea constituie actul constitutiv
sau statutul celei mai importante organizatii internationale interguvernamentale,
Organizatia Natiunilor Unite.
Scopurile ONU pot fi identificate cu usurinta, atat in Preambulul Cartei ONU, cat si
in cuprinsul articolului 1 astfel :
1.

izbavirea generatiilor viitoare de flagelul razboiului ;

2.

practicarea tolerantei si a pacii ;

3.

unirea fortelor pentru mentinerea pacii si a securitatii internationale ;

4.
folosirea institutiilor internationale, pentru promovarea progresului economic
si social al tuturor popoarelor ;
5.

reprimarea actelor de agresiune ;

6.

prevenirea si inlaturarea amenintarilor impotriva pacii ;

7.
aplanarea sau rezolvarea diferendelor sau a situatiilor cu caracter
international, care ar putea duce la o incalcare a pacii ;
8.

respectarea egalitatii in drepturi a popoarelor ;

9.
promovarea si incurajarea respectarii drepturilor omului si a libertatilor
fundamentale, pentru toti, fara deosebire de rasa, de sex, de limba, sau de religie,
etc.
Luand in considerare aceste scopuri enuntate la articolul 1, in articolul 2, Carta
ONU stabileste si sapte principii fundamentale, dupa care organizatia si membrii ei,
ar trebui sa se ghideze, principii al caror continut va fi mai tarziu, in anul 1970
dezvoltat prin Declaratia Adunarii Generale a ONU asupra principiilor de drept
international, ale relatiilor prietenesti si de colaborare dintre State.

3 Bianca

Selejan-Guan, Laura-Maria Crciunean, Drept internaional public,


Editura Hamangiu, Bucureti, 2008;
7

In prezent, sunt membre ale ONU, 192 de State, din 194, ultimul Stat care a
dobandit acest statut, fiind Muntenegru in 28 iunie 2006, iar State nemembre fiind
inca Vaticanul si Nioue.
Romania a devenit membra a ONU abia la 14 decembrie 1955, ea nefiind invitata la
Conferinta de la San Francisco, deoarece, in ciuda faptului ca Romania intorsese, la
data de 23 august 1944, armele impotriva Germaniei, ei nu i-a fost recunoscuta
calitatea de cobeligerant alaturi de Statele care declarasera razboi Puterilor Axei, in
cel de-al doilea razboi mondial.
Membri ONU pot fi numai Statele care au participat la redactarea Cartei , denumiti
membri fondatori sau membri originari, precum si Statele care s-au alaturat ulterior
organizatiei articolele 3 si 4 din Carta ONU si care accepta si respecta obligatiile
din Carta, sunt capabile si sunt dispuse sa le respecte, si care promoveaza o politica
de pace.
Organizarea si functionarea ONU este asigurata prin infiintarea si reglementarea
functionarii a doua categorii de organe :
1.

organele principale, reglementate de Carta ONU si,

2.

organele subsidiare, care au acte proprii de reglementare.

Organele principale ale ONU, potrivit articolului 7 din Carta, sunt :


1.

Adunarea Generala,

2.

Consiliul de Securitate,

3.

Consiliul Economic si Social sau ECOSOC,

4.

Consiliul de Tutela,

5.

Curtea Internationala de Justitie,

6.

Secretariatul.

Organele subsidiare sunt organe infiintate de organele principale, fara ca ele sa fie
enumerate limitativ undeva, precum :
1.

Comisia de Drept International organ subsidiar al Adunarii Generale,

2.

Inaltul Comisariat ONU pentru Refugiati,

3.

Operatiunile pentru Mentinerea Pacii, etc.


8

Cand statele devin membre ONU, ele accepta si isi asuma obligatiile prevazute in
Carta Natiunilor Unite, un tratat international care stabileste principiile de baza ale
relatiilor internationale.
ONU a inceput sa existe oficial la 24 octombrie 1945, cand Carta Organizatiei a fost
ratificata de China, Franta, Uniunea Sovietica, Marea Britanie, Statele Unite ale
Americii si de o majoritate a celorlalti semnatari. Ziua ONU este sarbatorita la 24
octombrie a fiecarui an.
Secretarul General al ONU este domnul Ban Ki-moon - Republica Coreea (de la 1
ianuarie 2007), ales de Adunarea Generala, la recomandarea Consiliului de
Securitate, pentru un mandat de cinci ani.
Sediul principal al ONU se afla la New York (United Nations Headquarters). Alte
doua sedii majore se afla la Geneva (United Nations Office at Geneva), in cladirea
fostei Societati a Natiunilor (Palais des Nations) si la Viena (United Nations Office
at Vienna), in cadrul Vienna International Centre.
In ultimii ani, ONU si-a multiplicat activitatile vizand promovarea dialogului
intercultural si inter-religios si cooperarea pentru promovarea tolerantei, intelegerii
si diversitatii culturale. Importanti actori din sistemul ONU, precum UNESCO,
Alianta Civilizatiilor si FNUAP, lucreaza in acest domeniu. La 17 decembrie 2007,
Adunarea Generala a ONU a proclamat anul 2010 drept Anul International al
apropierii intre culturi. (citeste mai departe Alianta Civilizatiilor).
Cap IV: Obiective si principii ale ONU, conform Cartei
Obiectivele ONU, conform Cartei, sunt urmatoarele :

sa mentina pacea si securitatea internationale ;

sa dezvolte relatiile prietenesti intre natiuni, intemeiate pe respectarea


principiului egalitatii in drepturi a popoarelor si dreptului lor la autodeterminare;

sa realizeze cooperarea internationala in solutionarea problemelor


internationale cu caracter economic, social, cultural sau umanitar si in promovarea
respectarii drepturilor omului si libertatilor fundamentale ;

sa fie un centru pentru armonizarea eforturilor natiunilor in realizarea acestor


scopuri comune.
In realizarea obiectivelor de mai sus, ONU si membrii sai trebuie sa actioneze in
conformitate cu urmatoarele principii:
9

egalitatea suverana a tuturor statelor membre;

indeplinirea cu buna credinta a obligatiilor asumate conform Cartei;

solutionarea diferendele internationale prin mijloace pasnice;

abtinerea de a recurge la amenintarea cu forta sau folosirea ei impotriva


integritatii teritoriale ori independentei politice a vreunui stat sau in orice alt mod
incompatibil cu scopurile ONU;

statele membre trebuie sa acorde Organizatiei asistenta in orice actiune pe


care aceasta o intreprinde in conformitate cu Carta ONU si sa se abtina de a da
ajutor vreunui stat impotriva caruia ONU intreprinde o actiune preventiva sau de
constrangere;

nici o prevedere a Cartei nu autorizeaza Organizatia sa intervina in chestiuni


care apartin esential competentei interne a fiecarui stat.
ONU4 nu este un guvern si nu emite legi. Ofera totusi mijloace pentru rezolvarea
conflictelor internationale si pentru formularea de politici in chestiuni care ne
afecteaza pe toti. In cadrul Organizatiei toate statele membre mari sau mici, bogate
sau sarace, cu vederi politice si sisteme sociale diferite au un cuvant de spus si
drept de vot egal.
Cap V: 60 de moduri in care ONU a schimbat lumea
Desi creata ca o masura de siguranta in vederea evitarii unor noi amenintari la
adresa pacii la finele celui de-al doilea razboi mondial, iar activitatile de mentinere a
pacii in lume sunt printre cele mai vizibile actiuni ale sale, Organizatia Natiunilor
Unite, prin intermediul diverselor sale agentii este implicata intr-un vast proces de
imbunatatire a conditiilor de viata la nivel mondial. Intre activitatile sale pot fi
distinse5:

1.
Promovarea dezvoltarii - In total, agentiile specializate ale ONU cheltuiesc
anual peste 10 miliarde dolari in vederea imbunatatirii standardelor economice,
Raluca MigaBeteliu, Drept internaional public Volumul I si II Editura C.H.
Beck Bucuresti 2010
4

5 www.onuinfo.ro

10

sanitare si administrative. In plus, Banca Mondiala acorda statelor in curs de


dezvoltare imprumuturi anuale intre 18 si 20 miliarde dolari, finantand din 1947
pana in prezent 9500 de proiecte de dezvoltare.
2.
Promovarea democratiei - ONU a facut posibila participarea cetatenilor din
multe state la procesul electoral in cadrul unor alegeri libere si corecte, in unele
cazuri in momente cruciale din istoria statelor in cauza (Afghanistan, Irak)
3.
Promovarea drepturilor omului - Nu numai ca ONU nu s-a limitat la
adoptarea Declaratiei Universale a Drepturilor Omului in 1948, dar se implica activ
prin agentiile sale in investigarea plangerilor individuale si in atragerea atentiei
asupra principalelor incalcari ale acestor drepturi. Nu in ultimul rand, ONU exercita
presiuni asupra statelor in care standardele de respectare a acestor drepturi sunt
scazute.
4.
Mentinerea pacii si securitatii - Misiunile de mentinere a pacii si de observare
sub egida Natiunilor Unite au facut posibila initierea de negocieri, evitandu-se astfel
cresterea numarului victimelor conflictelor armate. In prezent, ONU coordoneaza 16
misiuni de mentinere a pacii pe glob.
5.
Pace - Pana in prezent, Natiunile Unite au acordat asistenta in incheierea a
170 de acorduri de pace, un astfel de exemplu fiind cel in urma caruia a incetat
razboiul dintre Iran si Irak.
6.
Protectia mediului - Natiunile Unite depun eforturi pentru gasirea de solutii la
cele mai importante probleme ecologice ale prezentului, constiente de faptul ca o
dezvoltare economica pe termen lung nu este durabila daca acestea nu sunt
rezolvate.
7.
Prevenirea proliferarii nucleare - Prin intermediul Agentiei Internationale
pentru Energie Atomica, Natiunile Unite se asigura ca statele nu isi folosesc
potentialul nuclear in vederea dezvoltarii unui astfel de arsenal.
8.
Promovarea independentei - Natiunile Unite au jucat un rol important in
obtinerea, din 1945 pana in prezent, a independentei de catre mai mult de 80 de
state.
9.
Incetarea apartheid-ului in Africa de Sud - Ca urmare a masurilor luate,
variind de la embargo asupra livrarilor de arme pana la o conventie impotriva
segregatiei in sport, Natiunile Unite au jucat un rol important in caderea regimuluii
de apartheid.
10. Intarirea dreptului international - Ca urmare a eforturilor depuse in cadrul
Natiunilor Unite, de-a lungul timpului au intrat in vigoare peste 500 de tratate
11

multilaterale in diferite domenii: drepturile omului, terorism, criminalitate


transfrontaliera, refugiati, oceane, etc.
11. Oferirea de solutii judiciare in dispute internationale majore - Prin intermediul
opiniilor sale consultative sau ale verdictelor date, Curtea Internationala de Justitie a
contribuit la solutionarea a numeroase dispute internationale.
12. Oferirea de ajutor umanitar victimelor conflictelor - Inaltul Comisariat al
Natiunilor Unite pentru Refugiati a oferit din 1951 ajutor la peste 50 de milioane de
refugiati. Se pune accent pe gasirea de solutii durabile, adica inlesnirea repatrierii
refugiatilor daca acest lucru le este permis de imbunatatirea conditiilor din tara de
origine, pe integrarea acestora in statele in care au dobandit o forma de protectie
juridica sau pe relocarea lor in state terte. In prezent, mai mult de 19 milioane
refugiati, solicitanti de azil si persoane stramutate, in mare parte femei si copii,
primesc ajutoare in hrana, adapost, ajutor medical, educatie si asistenta la repatriere
din partea Natiunilor Unite.
13. Ajutorarea refugiatilor palestinieni - in prezent, Natiunile Unite, prin
intermediul UNRWA, acorda asistenta la mai mult de 4 milioane de refugiati
palestinieni in tari arabe.
14. Atenuarea foametei cronice si a saraciei rurale in tarile in curs de dezvoltare Fondul International pentru Dezvoltare Agricola (IFAD) a creat un sistem ce pune la
dispozitie credite in vederea ajutorarii locuitorilor din zonele rurale ce traiesc in
conditii de saracie.
15. Accent pe dezvoltarea continentului african - Africa este beneficiara a 33%
din cheltuielile efectuate de catre Natiunile Unite pentru promovarea dezvoltarii, cel
mai mare procent destinat unei regiuni. In plus, toate agentiile ONU au programe
speciale pentru Africa.
16. Promovarea drepturilor femeii - ONU a organizat prima Conferinta Mondiala
a Femeilor (1975, Mexico), iar in 1979 a fost semnata Conventia pentru eliminarea
tuturor formelor de discriminare impotriva femeilor.
17. Promovarea unui conditii mai bune de viata pentru femei - S-a insistat, prin
intermediul agentiilor specializate, pentru asigurarea respectarii drepturilor femeilor
si pentru asigurarea egalitatii acestora in raport cu barbatii.
18. Asigurarea accesului la o sursa de apa sigura - Intre 1981 si 1990, primul
deceniu ONU al apei, peste 1 miliard de persoane au dobandit acces pentru prima
oara in viata la o sursa sigura de apa, peste un miliard dobandind acces intre 1990 si
2002. Al doilea deceniu international al apei, 2005-2015, isi propune sa reduca la
jumatate numarul persoanelor care nu au acces la o sursa sigura de apa.
12

19. Atitudinea fata de HIV/SIDA - Programul comun al Natiunilor Unite pentru


HIV/SIDA functioneaza in peste 130 de state, acordand acces la servicii de
prevenire si tratament al epidemiei care afecteaza in prezent aproximativ 40 de
milioane de persoane.
20. Eradicarea rubeolei - In urma efortului sustinut al Organizatiei Mondiale a
Sanatatii si ca urmare a unui program intins pe 13 ani, rubeola a fost complet
eradicata in 1980.
21. Eliminarea poliomielitei - Ca urmare a initiativei globale de eliminare a
poliomielitei, aceasta a disparut complet, cu exceptia a 6 state (Afghanistan, Egipt,
India, Niger, Nigeria si Pakistan).
22. Eforturi pentru imunizare universala - Fata de anii 70, rata de imunizare
pentru principalele 6 boli vaccinabile a crescut de la 5% la 76% in prezent, in
ultimele doua decenii imunizarea salvand peste 20 de milioane de vieti.
23. Reducerea mortalitatii infantile - Daca in anii 60 mortalitatea infantila era de
1 la 5 (20%) in statele in curs de dezvoltare, in 2002 ea era de 1 la 12, pana in 2005
urmarindu-se sa fie micsorata cu doua treimi.
24.

Lupta impotriva bolilor produse de paraziti

25. Prevenirea extinderii epidemiilor - Organizatia Mondiala a Sanatatii a ajutat


la oprirea extinderii Sindromului Repiratoriu Acut Sever (SARS) inainte de a fi
reponsabil de moartea a zeci de mii de victime.
26. Crearea conditiilor propice pentru afaceri - ONU se implica in conturarea
mediului de afaceri, punand bazele infrastructurii soft (legislatie internationala in
domeniu, standarde de calitate), promovand stabilitatea politica, buna guvernare,
luptand impotriva coruptiei, etc.
27. Sprijinirea industriei in statele in curs de dezvoltare - Prin intermediul
Organizatiei pentru Dezvoltare Industriala, ONU ajuta statele sa reduca in mod
sistematic saracia si sa faca fata procesului de globalizare.
28. Reducerea efectelor dezastrelor naturale - Ca urmare a strategiilor
Organizatiei Meteorologice Mondiale, a sistemelor de avertizare coordonate de
aceasta, a fost posibila evitarea unor consecinte dramatice ale acestor dezastre.
29. Asistarea victimelor dezastrelor - Apelurile ONU duc la strangerea a peste 2
miliarde dolari anual pentru ajutorarea victimelor dezastrelor.
30. Asigurarea de ajutor pentru persoanele afectate de tsunami - In 24 de ore de la
trecerea tsunami-ului care a lovit Oceanul Indian pe 26 decembrie 2004, primele
13

echipe ONU au ajuns la fata locului. Mai mult, s-au distribuit alimente la peste 1,7
milioane persoane afectate, s-au asigurat adaposturi pentru mai mult de 1,1 milioane
persoane ramase sub cerul liber si apa potabila pentru mai mult de 1 milion de
persoane si toate acestea numai in primele 6 luni de la debutul operatiunilor.
31. Asigurarea de hrana pentru nevoiasi - De Programul Mondial pentru
Alimentatie, cel mai de anvergura proiect de acest tip, beneficiaza anual aproximativ
90 de milioane de persoane din peste 80 de tari. In decursul ultimilor 40 de ani,
Programul a pus 78,3 milioane de tone de hrana la dispozitia a 1,4 miliarde persoane
din cele mai sarace state ale lumii, totalizand o investitie de 33,5 miliarde dolari.
32. Eliminarea minelor antipersonal - ONU nu are in vedere numai curatirea
campurilor de mine in statele recent implicate in conflicte, dar se implica si in
asistarea victimelor acestora.
33. Protejarea stratului de ozon - Ca urmare a constientizarii generalizate a
impactului activitatii antropice asupra stratului de ozon, Protocolul de la Montreal
contine angajamentul statelor lumii de a elimina din uzul industrial substantele
chimice responsabile pentru deteriorarea acestuia si inlocuirea lor cu alternative mai
sigure.
34. Combaterea schimbarilor climaterice - Cu incepere din 1991, ONU a acordat,
prin intermediul Global Environment Facility, finantari de peste 5,7 miliarde dolari
pentru proiecte vizand prevenirea deteriorarii calitatii mediului.
35. Lupta impotriva foametei - Organizatia pentru Agricultura si Alimentatie a
ONU (FAO) functioneaza atat ca forum de dezbateri intre statele cu dezvoltare
economica diferita, cat si pentru acordarea de asistenta tarilor in curs de dezvoltare
in vederea modernizarii si eficientizarii agriculturii, silviculturii si pescuitului in
vederea asigurarii unei mai bune nutritii la nivel mondial.
36. Prevenirea pescuitului excesiv - Functie cu atat mai importanta cu cat peste
60% din stocurile de peste la nivel mondial sunt supra-exploatate, 8% dintre acestea
fiind epuizate sau in curs de regenerare ca urmare a epuizarii.
37. Interzicerea substantelor toxice - Sub egida ONU s-au semnat conventii care
au drept scop eliminarea unor substante periculoase atat pentru viata si dezvoltarea
armonioasa a omului (Conventia de la Stockholm asupra substantelor poluante
organice persistente), cat si pentru calitatea mediului.
38. Protejarea sanatatii consumatorului - Alaturi de statele membre, Organizatia
Mondiala a Sanatatii si Organizatia pentru Agricultura si Alimentatie au stabilit
standarde pentru mai mult de 200 de produse nutritive, ca si reguli de procesare,
transport si depozitare a acestora.
14

39. Promovarea sanatatii reproducerii si a celei maternale - Fondul Natiunilor


Unite pentru Populatie a depus eforturi pentru implementarea de programe de
planificare voluntara. Ca rezultat, femeile din tarile in curs de dezvoltare au in
medie mai putini copii, 3 fata de 6 in anii 60, incetinind astfel cresterea populatiei
pe glob. Fata de 1969 cand numai 20% din cupluri practicau planificarea familiala,
in prezent aceasta este practicata de aproximativ 61% din cupluri.
40. Lupta impotriva terorismului - Pana in prezent, sub egida ONU s-au semnat
13 acte relative la terorism, 63 de state ratificandu-le pe toate pana in iunie 2005.
41. Punerea sub acuzare a criminalilor de razboi - Tribunale internationale create
pentru fosta Iugoslavie si Rwanda au condamnat si inchis criminali de razboi.
42. Problema drogurilor ilegale - Oficiul Natiunilor Unite pentru Droguri si
Criminalitate depune eforturi pentru diminuarea cererii si a ofertei de substante
stupefiante ilegale, dar si pentru eliminarea consecintelor consumului de astfel de
substante.
43. Lupta impotriva criminalitatii internationale - Oficiul pentru Droguri si
Criminalitate ofera asistenta legala si tehnica in lupta impotriva coruptiei, spalarii
banilor, traficului de droguri, traficului de persoane si migratiei ilegale.
44. Imbunatatirea relatiilor comerciale internationale - Conferinta Natiunilor
Unite pentru Comert si Dezvoltare a asistat statele in curs de dezvoltare in
negocierea de acorduri comerciale si in obtinerea de tratamente preferentiale pentru
exporturile lor. In plus, au fost asistate in eficientizarea comertului si adecvarea
productiei la cererile pietei internationale.
45. Promovarea reformei economice - Prin intermediul Bancii Mondiale si a
Fondului Monetar International, statele au fost asistate in imbunatatirea
managementului economic, in echilibrarea temporara a balantei de plati, precum si
in instruirea oficialilor din domeniul financiar.
46. Promovarea unui mediu de munca decent - Preocupari ale Organizatiei
Internationale a Muncii includ asigurarea libertatii de asociere, dreptul la negocieri
colective, eliminarea muncii fortate, a muncii depuse de copii, precum si a
discriminarilor la locul de munca.
47.

Introducerea de tehnici agricole imbunatatite si reducerea costurilor

48. Promovarea stabilitatii si ordinii in oceanele lumii - Prin Conventia ONU


asupra dreptului marii (1982) s-a asigurat un cadru universal acceptat pentru
desfasurarea de activitati ce implica folosirea spatiilor marine.

15

49. Imbunatatirea transportului aerian si maritim - Eforturi incununate de succes


au fost depuse pentru ca transportul aerian sa devina cel mai sigur mijoc de
transport. In mod similar, transportul maritim a devenit mai sigur, numarul
accidentelor scazand pe fondul cresterii tonajului transportat pe mare.
50. Protejarea proprietatii intelectuale - Organizatia Mondiala a Proprietatii
Intelectuale asigura protectia drepturilor de autor, oferind astfel un stimulent pentru
progres si dezvoltare prin cointeresarea creatorilor.
51. Promovarea libertatii presei si a celei de expresie - UNESCO actioneaza in
directia crearii unei mass media puternice si independente, in acelasi timp
monitorizand gradul de libertate al acesteia.
52. Imbunatatirea serviciilor postale globale - Uniunea Postala Universala,
principalul forum de cooperare al serviciilor postale nationale, asigura adoptarea de
reguli, produse si standarde unitare in domeniu.
53. Imbunatatirea sistemului de telecomunicatie la nivel global - Uniunea
Internationala a Telecomunicatiilor are drept scop dezvoltarea unui sistem unitar de
telecomunicatii intre statele globului, aducand la aceeasi masa reprezentanti ai
guvernelor si ai industriei.
54. Generarea unui consens international in sprijinul copiilor - In prezent, 192 de
state au ratificat Conventia asupra Drepturilor Copilului, iar ca urmare a Sesiunii
speciale a Adunarii Generale pentru problematica copiilor din 2002, 190 de guverne
s-au obligat la o serie de masuri esalonate in timp in domeniile sanatatii, educatiei,
protectiei impotriva abuzurilor, exploatarii si violentei si luptei impotriva
HIV/SIDA.
55. Imbunatatirea nivelului de educatie in statele in curs de dezvoltare - Ca
urmare a eforturilor agentiilor ONU, in prezent 76% din adulti stiu sa scrie si sa
citeasca si 84% dintre copii urmeaza cursurile scolilor primare. Pana in 2015 se
spera ca toti copiii sa urmeze cel putin cursurile scolii primare.
56. Sporirea gradului de alfabetizare la femei - Programele derulate in acest
domeniu intre 1970 si 2000 au avut ca rezultat o crestere a nivelului de alfabetizare
in randul femeilor de la 36% la 70%. Pana in 2015 se spera ca toate fetele sa urmeze
atat cursurile scolii primare, cat si a acelei secundare.
57. Conservarea siturilor istorice, culturale si arhitecturale - UNESCO a asistat
137 de state pentru a proteja monumente stravechi si situri istorice, culturale si
naturale si a negociat conventii internationale pentru protejarea proprietatii culturale
si a siturilor naturale exceptionale.
16

58. Facilitarea schimburilor academice si culturale - Prin intermediul UNESCO si


al Universitatii Natiunilor Unite, ONU a promovat cooperarea academica si
stiintifica, precum si promovarea valorilor culturale, inclusiv a celor ale
minoritatilor si populatiilor indigene.
59. Promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati - ONU s-a situat in primele
randuri ale luptei pentru deplina egalitate pentru persoanele cu dizabilitati,
promovand participarea acestora la viata sociala, economica si politica.
60. Imbunatatirea situatiei populatiilor indigene - ONU a facut cunoscute
nedreptatile suferite de 370 de milioane de indigeni din 70 de state de pe cuprinsul
globului, indigenii reprezentand unul dintre cele mai vulnerabile grupuri sociale.
Cap VI: Bibliografie
Bianca Selejan-Gutan, Protectia Drepturilor Omului Editia 4, Editura CH Beck
Stelian Scaunas: Dreptul international al drepturilor omului, editura All Beck,
Bucuresti 2003
Bianca Selejan-Gutan, Laura-Maria Craciunean, Drept international public, Editura
Hamangiu, Bucuresti, 2008;
Raluca MigaBesteliu, Drept international public Volumul I si II Editura C.H. Beck
Bucuresti 2010

Declaratia Universala a Drepturilor Omului adoptata si proclamata de Adunarea


Generala a ONU prin rezolutia 217 A (III) din 10 decembrie 1948
www.onuinfo.ro

17